Home Investeer in de toekomst

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, nieuwkomers en kerkfamilie. Wij zijn zo blij om hier met jullie te zijn. Weet dat het geen vergissing is dat jullie vandaag hier zijn. God heeft jullie iets te zeggen. Je bent geliefd. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat U ons bijeen hebt geroepen. Dank U dat U houdt van iedereen in dit gebouw en iedereen die online of op tv kijkt. U houdt van ons zoals wij zijn, niet zoals wij zouden moeten zijn. Dank U, God, dat U ons iedere dag roept tot een groter doel. En vooral bidden wij dat U ons helpt, meer te worden als uw Zoon Jezus. Help ons, onze vijanden lief te hebben en te bidden voor hen die ons haten. Help ons, goed te zijn voor onze naasten. Vooral als wij gestrest en kwaad en gehaast zijn. Wij houden van U en wij danken U dat uw Heilige Geest hier is en onze harten en geesten vult. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

In memoriam: Zeljko Marasovich

Bobby Schuller:

Onze dierbare vriend en organist Zeljko is overleden. Het was een rare tijd, want Zeljko vertelde ons twee weken voor zijn overlijden dat zijn dikke darm en lever waren aangetast door kanker in een ver stadium, en dat hij even moest stoppen met spelen omdat hij zich op zijn herstel wilde concentreren. Ik sprak hem aan de telefoon en wist niet dat dat de laatste keer zou zijn. Het is heel moeilijk geweest, voor mij, maar ook voor het hele team. Zeljko was zo’n fijn mens. Het is zeker zwaar voor Zeljko’s familie, die hier is. Dank voor jullie komst vandaag. Wij doen vandaag ons best om zijn nagedachtenis te eren. Hij was zo’n prachtig mens. Zo vriendelijk tegen iedereen. Wij missen hem erg.

 

Hannah Schuller:

Ik vind het fijn dat zijn nabestaanden met ons gedeeld hebben dat hij op de ochtend van zijn overlijden in die stille ziekenhuiskamer zei: Hoor je die prachtige muziek? En ik dacht, dat is Jezus, die hem verwelkomt met prachtige muziek. Waarschijnlijk is die speciaal voor hem geschreven. Ik ben Jezus en zijn werk aan het kruis zo dankbaar dat Zeljko daar nu mag zijn. Bid voor de familie. Het is altijd vreselijk als iemand zo plotseling heengaat. Ik vraag jullie, voor zijn familie te bidden. Het is zwaar voor de hele kerkfamilie. Zo’n geliefde broeder in Christus. Dank jullie wel.

 

Irene Messoloras:

Vandaag willen wij graag een deel uit het Requiem van Brahms zingen. Hoe lieflijk is uw woning. Wij hebben enkele jaren geleden dit stuk op tournee door Nederland gezongen. Brahms heeft dat stuk geschreven om zijn toehoorders een zekere vertroosting en medeleven te geven. Denk daaraan als je het beluistert. Wij hopen dat het jullie troost biedt en een zekere vrede.

 

Koorzang – How Lovely is Thy Dwelling Place

Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten

Uw woning, Heer van de hemelse machten

Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten

Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten

 

Van verlangen smacht mijn ziel,

Van verlangen smacht mijn ziel

Naar de voorhoven van de Heer

Mijn ziel en mijn lijf zingen vol vreugde tot de levende God

Mijn hart en mijn lijf zingen vol vreugde tot de levende God

 

Hoe lieflijk is uw woning Heer van de hemelse machten

Uw woning, Heer van de hemelse machten

Gelukkig zijn zij, gelukkig zij die wonen in uw huis

Gedurig mogen zij U loven, gedurig mogen zij U loven

Gedurig mogen zij U loven, gedurig mogen zij U loven

Voor eeuwig loven,

Hoe lieflijk, hoe lieflijk,

Hoe lieflijk, hoe lieflijk

Hoe lieflijk, hoe lieflijk is uw woning

 

SchriftlezingMattheüs 28: 16-20 door Hannah Schuller

Dank jullie wel, koor en orkest. Dat was schitterend. Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 28:16. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

 

InterviewTehillah Alphonso

BS = Bobby Schuller en TA = Tehillah Alphonso

 

Introvideo

Tehillah Alphonso is een singer-songwriter die geboren is in Omaha. Na een zware opleiding aan de A Cappella Academy, in 2004, nam haar carrière in de muziek vaste vorm aan. Sindsdien treedt ze overal ter wereld op met wereldberoemde artiesten en is te horen geweest in tal van films en tv-programma’s. Ze is aanbiddingsleider in haar eigen kerk. Applaus voor Tehillah Alphonso.

 

BS: Tehillah, welkom en dank je. Hoe ging dat, dat YouTube-filmpje met die verschillende schermen?

TA: Ik zat twee weken in quarantaine op een hotelkamer met te veel vrije tijd.

BS: Het is een zware tijd voor zangers geweest. Kun je iets vertellen over je muzikale carrière en wat je zoal gedaan hebt?

TA: Zeker. Ik ben afkomstig uit Omaha, Nebraska. Ik ben naar LA verhuisd om aan USC-muziek te gaan studeren. Dat was in 2016. Vorig jaar ben ik afgestudeerd. Sindsdien werk ik als docent en arrangeur en componist en zing ik in sessies. Alles wat op mijn pad komt.

BS: Je bent ook aanbiddingsleider, hè? Gaaf. Het moet een grote cultuurschok zijn geweest, van Omaha naar LA.

TA: Zeg dat wel, ja.

BS: Wat deed dat met je?

TA: Ik weet niet hoe ik dat onder woorden moet brengen. Het was vooral de overgang vanuit een heel homogene stad naar een stad met talloze culturen en achtergronden en mensen die op elke denkbare manier divers waren. Ook muzikaal.

BS: Je bent ook erg jong, hè?

TA: Ik ben afgelopen vrijdag 23 geworden.

BS: Gefeliciteerd. Mooi verhaal. Je gaat wat voor ons zingen. Voor diegenen die worstelen met het nemen van een grote beslissing is dit een ontregelende tijd, waarin veel mensen nieuwe dingen proberen. Wat voor bemoediging zou je die mensen willen bieden?

TA: Vertrouw op het proces. Niets gebeurt zomaar ineens. Als je tijd en moeite besteedt om dingen te laten gebeuren en natuurlijk gelooft in Jezus en gelooft dat dingen zullen gebeuren en erop vertrouwen dat je er genoeg tijd en inspanning in steekt.

BS: Dank je. Wij zijn blij dat je hier bij ons bent. Ik kijk uit naar je optreden.

 

Solo – Never Alone door Tehillah Alphonso

Ik heb in mijn leven nogal wat wegen bewandeld

Een zwerfkei, nergens voelde ik me thuis

Ik heb mensen zien komen en gaan

Maar het leven is nu eenmaal een verhaal van ups en downs

Zeg me, geloof je in wonderen? ik sta hier voor je ogen,

 

Ik heb rivieren vol gehuild, ik heb pijn doorstaan,

Ik heb mijn wereld zien instorten, ik heb schaamte gedragen

Maar ik ken Iemand die me de zijne noemt

En ik kan de hemel horen zingen

Je bent nooit alleen, je bent nooit alleen

 

Iedereen wil een koning zijn

Wij vestigen onze hoop op materiële zaken

In uw licht begrijp ik nu dat alles wat ik heb niet alles is wat ik ben

Soms heb ik het gevoel dat ik niet goed genoeg ben

Maar dat is wanneer uw liefde zegt: je bent van mij

 

Ik heb rivieren vol gehuild, ik heb pijn doorstaan

Ik heb mijn wereld zien instorten, ik heb schaamte gedragen

Maar ik ken Iemand die me de zijne noemt

En ik kan de hemel horen zingen

Je bent nooit alleen, je bent nooit alleen

 

Het heeft even geduurd, maar nu besef ik

Dat mijn onvolkomenheden deel van uw plan waren

En als alles uiteindelijk samenkomt zal het gebrokene prachtig zijn

 

Ik heb rivieren vol gehuild, ik heb pijn doorstaan

Ik heb mijn wereld zien instorten, ik heb schaamte gedragen

Maar ik ken Iemand die me de zijne noemt

En ik kan de hemel horen zingen

Je bent nooit alleen, je bent nooit alleen,

Je bent nooit alleen

 

Solo – God, I Look to You door Jennifer Rockett

God, ik kijk naar U, U overweldigt mij

Geef mij visie, ik wil zien zoals U ziet

God, ik kijk naar U, mijn hulp komt van U

Geef mij wijsheid, U weet wat ik moet doen

 

Ik hou van U, o Heer mijn Kracht

Ik hou van U, o Heer mijn Schild

Ik hou van U, o Heer mijn Rots

Voor eeuwig en altijd hou ik van U, Heer

 

Ik hou van U, God halleluja, U regeert

Halleluja, U regeert, halleluja, U regeert

Voor eeuwig en altijd, halleluja

Halleluja, onze God regeert

Halleluja, onze God regeert

Halleluja, onze God regeert

Voor eeuwig en altijd

Hou ik van U, Heer

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Sta op, dan zeggen wij dit samen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Investeer in de toekomst

door Bobby Schuller

Vandaag wil ik het met jullie hebben over het belang van het zegenen van een jongere generatie en het eren van een oudere. Ik wil je bemoedigen dat, hou oud je ook bent, je altijd een oudere generatie kunt eren. Hopelijk kom ik daar straks op terug, maar ik zou het kunnen vergeten. Hoe jong je ook bent, je kunt altijd een mentor zijn voor de volgende generatie. In een gezonde samenleving is er altijd een soort hand die je uitsteekt naar degenen achter je terwijl iemand voor je jou optrekt. Ik wil het hebben over de waarde die dat heeft voor een gezin een samenleving, een kerk en hoe wij dat nu meer dan ooit nodig hebben. Onze volgende generatie heeft je nodig. Je wijsheid, je ervaring. Maar als je oud of wat ouder bent en je wilt je wijsheid delen met de volgende generatie zal die generatie je pas horen als ze voelen dat je om ze geeft. Dat je van ze houdt en aan hun kant staat. Dat is waar alles begint. Ter zake. Ik wil het hebben over het Lindy-effect. De oude Grieken kenden een begrip, in koopmans-Grieks teleios geheten. Dat vertalen wij vaak als ‘perfect’, maar er bestaat geen goede vertaling voor. Het betekent dat iets past bij zijn ware betekenis. Als je een misvormde voet hebt en ze meten je een perfecte schoen aan dan zou die schoen teleios zijn omdat hij perfect bij jouw unieke voet past. Zij, of althans veel Grieken, meenden dat alles in de kern een eigen teleios, een eigen perfectie had. Dat kwam op vele manieren tot uitdrukking, ook in generaties. In hun filosofische omschrijving van schoonheid meenden zij dat een van de lelijkste dingen die je in de maatschappij kon tegenkomen een jong iemand was, die deed of hij oud was door zich zo te kleden of zich zo te gedragen, of een oud iemand die deed of hij jonger was door zich zo te kleden of zo te gedragen. Wij vinden allemaal dat wij er beter uitzagen toen wij jonger waren. Alhoewel, niet iedereen. Maar er school meer schoonheid in leeftijd. Fysiek was het van een bijzonder soort schoonheid als iemand rijpt zoals wijn. Dan had je de wereld iets moois te bieden. Namelijk het mooiste dat er bestond in de Oudheid: wijsheid. Ik wil het vandaag over het Lindy-effect hebben. Dat is een principe dat een groot deel van mijn leven leidend is geweest. Het heeft veel invloed gehad op hoe ik de wereld zie. Dat onderscheidt mij van veel voorgangers van mijn leeftijd. Het Lindy-effect wil zeggen dat als je iets niet-bederfelijkst neemt kunst of ideeën of technologie dat hoe ouder zoiets is, hoe meer kans van slagen het heeft. Dat idee werd ontwikkeld door Albert Goldman een wetenschapper uit de jaren ’60. Hij schreef in de New Republic over de eerste waarneming van Lindy’s Law in New York bij Lindy’s Delicatessen. Dat is de oorspronkelijke plek. Er kwamen daar veel cabaretiers en acteurs van Broadway bijeen en hij hoorde dat ze altijd praatten over hoe lang hun show of act nog meekon eer ze iets nieuws nodig hadden. En ze hanteerden als vuistregel dat hoe langer iets meeging, hoe groter de kans dat het zou blijven. Als deze show drie maanden draait, houdt ie het nog wel drie maanden vol. En als hij vijf jaar loopt, loopt hij daarna nog wel vijf jaar. Dat was geen wetenschap, maar een vuistregel. Het was het inzicht dat die mensen beseften dat de nieuwe shows niet lang meegingen, maar juist de oude. Dat waren de optredens waar je naar toe wilde. Dat werd in een formule vervat door een grote 21e-eeuwse denker. Als je hem niet kent, moet je hem zeker even opzoeken. Benoît Mandelbrot. Ik geloof dat hij 10 jaar geleden overleden is. Een veelzijdig wiskundige, beroemd geworden met zijn fractals-meetkunde. Ik ontdekte vanochtend dat de Mandelbrotverzameling achter mij een groep wiskundige vergelijkingen is. Die werd niet ontdekt door Mandelbrot maar was wel gebaseerd op veel van zijn onderzoek. Die Mandelbrotverzameling is een groep vergelijkingen die tot dit soort vormen leidt als je je computer aan zet. Als je computer snel genoeg is, kun je op elk punt inzoomen en dan gaat dit voor eeuwig door. Op YouTube kun je boeiende voorbeelden vinden. Waar je ook begint, er ontstaat een unieke serie beelden die lijkt op een LSD-trip uit de jaren ’60, laat ik maar eerlijk zijn. Er ontstaan allerlei nieuwe beelden doordat de computer die vergelijkingen verwerkt. Dat is chaostheorie. Nieuwe dingen die aldoor…Fascinerend. Mandelbrot formaliseerde dat toen hij zei: Er bestaat een wet, Lindy’s Law geen wiskundige wet, maar een ervaringswet die zegt: Hoe langer iets bestaat, hoe langer het meegaat. Het is bijvoorbeeld heel waarschijnlijk dat wij over 1000 jaar nog scheppen hebben maar luidsprekers zijn dan waarschijnlijk al vervangen door iets anders. Over 10.000 jaar zijn er waarschijnlijk nog wel kaarsen maar iPhones waarschijnlijk niet meer. Hoe langer iets bestaat, hoe langer het zal blijven bestaan omdat er zoveel nuttige toepassingen voor bestaan. Dat geldt voor ideeën en technologieën en kunst. Kunst die beklijft, raakt mensen op elk niveau en elke leeftijd. Die blijft een hele tijd bestaan. Als je een liedje wilt schrijven dat over 100 jaar nog bestaat schrijf dan iets wat lijkt op iets van 100 jaar geleden. Ik zag vanochtend op Google dat Ariane Grande ‘s werelds grootste popartiest is. Dat verbaasde mij. Ariane Grande is een grote naam maar als je met het Lindy-effect wilt voorspellen wie over 20 jaar een grote naam is zijn dat waarschijnlijk eerder de Beatles dan Ariane Grande. De Beatles zijn nu al groter dan Ariane Grande. Over 40 jaar luisteren meer mensen naar de Beatles dan naar Ariane Grande. En over 100 jaar zullen meer mensen naar Brahms luisteren dan naar de Beatles. Klinkt logisch, toch? Nogmaals dank voor dat stuk van Brahms. Dat was schitterend. Dat is iets met dingen die al een hele tijd bestaan. Ze zijn het waard om te behouden. En zo niet, dan verdwijnen ze vroeg of laat vanzelf. Ze vervagen geleidelijk aan. Je ziet dat, hoewel de wereld heel snel verandert hij niet verandert zoals wij denken. Ik hoorde via Hussein Taleb over het bestaan van het Lindy-effect. Als je een boek wilt schrijven dat men over 1000 jaar nog leest schrijf dan een boek dat 1000 jaar geleden gelezen werd. Schrijf over een onderwerp dat 1000 jaar geleden al relevant was en je zult zien dat dat onderwerp heel waarschijnlijk relevant zal blijven. Dit gaat over iets veel belangrijkers. Niet alleen over hoe je als kunstenaar of als schrijver wilt doorbreken. Weet je wat het bestverkochte boek van vorig jaar was? Een boek van 2000 jaar oud. Een heel goed boek. Het is de Bijbel. Jaar in jaar uit. Gemiddeld verkopen oude boeken altijd beter dan nieuwe. Hoe goed die aanvankelijk ook lopen. Onze wereld vergeet doorlopend, in elk geval soms dat een oudere generatie veel te bieden heeft aan een jongere. De jongere generatie vergeet dat soms. En de oudere generatie vergeet door zijn successen en vele triomfen de waarde van het zegenen van de jonge generatie met die gaven en voelt zich miskend als men die gaven of die wijsheid of die ervaringen niet kan doorgeven. Er bestaat tegenwoordig een schadelijke ontkoppeling in onze samenleving. Niet alles wat geweest is, is altijd goed. Ik kan talloze vreselijke dingen bedenken die duizenden jaren geduurd hebben maar gooi het kind niet met het badwater weg. Als jongere kun je veel goede wijsheid vinden bij oudere mensen. Hoe jong of hoe oud je ook bent er schuilt heel veel waarde en betekenis in het vinden van een oudere mentor die in je wil investeren, of in het zelf zijn van zo’n mentor en weten dat je iets nalaat. Toen ik net begon als voorganger van deze kerk had ik een goede vriend die directeur van een bedrijf was. Hij reorganiseerde een autobedrijf. Hij maakte van een enorme, maar zeer slecht aangeschreven autobouwer een fantastisch bedrijf. Daarna ging hij werken voor een stichting voor gehandicapten in LA die zijn hulp konden gebruiken. Daar maakte hij een fantastisch lopende bediening van. Ik meen dat hij op zijn 66e met pensioen ging. Ik zei toen tegen hem: Als je stopt, help mij dan met deze kerk en tv-bediening. Ik weet dat je ons kunt helpen, dit uit te breiden. En toen zei hij zoiets leuks: Wil je niet liever iemand van je eigen leeftijd? En ik zei nee. Jij bent 66. Je hebt een hele reeks successen achter je. Laat mij van je leren. Dat deed hem veel. Er is een beroemd gezegde: Een maatschappij wordt pas groots als de ouderen bomen planten onder welks schaduw ze zelf nooit zullen zitten. Dat willen wij bereiken. Ik wil zulke bomen planten. Ik wil ook onder zulke bomen zitten. Snap je? Ik bedoel maar, hoe jong je ook bent, de volgende generatie heeft je nodig. En hou oud je ook bent, blijf je erfgoed en de generatie boven je in ere houden. Dat brengt mij op de grote opdracht. Hannah las er al over. De grote opdracht is een belangrijke tekst van Jezus. Aan het einde van Jezus’ bediening staat Hij op…Dit is de heuvel bij het Meer van Galilea waarop Jezus zou hebben gestaan met zijn discipelen. En Hij zegt: Ga dan heen, onderwijs al de volken. Dat komt aan. Niet alleen Israël, maar ook de heidenen. En Hij zegt: Maak hen tot discipelen. Vaak denken wij dat Hij zegt: Ga heen en verkondig het evangelie. Dat zegt Hij in Markus, maar bij dat wat wij de grote opdracht noemen halen wij meestal Mattheüs aan. Hij zegt niet, verkondig het evangelie, maar maak hen tot discipelen. Mensen denken dat dat verschillende dingen zijn. Dat zijn het niet. Weet je wat in zijn context een discipel is? Een discipel is geen Jood of christen. Een discipel is zoiets als een Bijbelstudent. In die tijd is een discipel iemand in een soort mentor-relatie. Zoiets als een Jedi Padawan, voor de liefhebbers van Star Wars. Mentorschap noem je het als een jongeman, een tiener een tijdje wordt begeleid door een rabbi met het doel, later zelf rabbi te worden. Net als op de Bijbelschool. Als Hij hen op zijn 33e de grote opdracht geeft en zelf zijn bediening neerlegt, zegt Hij: Doe nu voor anderen, oftewel iedereen, wat Ik voor jullie gedaan heb. Maak hen tot discipelen. Dat betekent niet, verkondig het evangelie en bekeer ze. Het betekent: Leer hun de wegen en de macht die Ik jullie geleerd heb. De macht. Geef hun de macht. En het discipel schap betekent, lijf ze in. Voor Jezus bestond dat uit drie jaar met Hem leven zodat ze een beetje op Hem zouden gaan lijken. Dat had een domino-effect dat ons tot op de dag van vandaag beïnvloedt. Daartoe zijn wij geroepen. De duidelijke liefde die Jezus heeft en de hele Bijbel heeft, voor het van generatie op generatie doorgeven van het eren van de ouderen en het zegenen van de jongeren zodat die Lindy-achtige dingen, die de samenleving moet koesteren overgedragen blijven worden, zoals het recept voor kaneelbroodjes van je oma. Mijn oma is hier. Dag oma. Steve Jobs was een visionair die een fantastisch product gemaakt heeft. Ik hoorde dat toen de iPhone uitkwam er al duizenden waren gemaakt, die nog niet verkocht waren. Die liet hij allemaal terugroepen want als je een kabeltje erop aansloot voelde je geen klik. Je schoof hem er gewoon in. Dat vond hij zo erg dat hij ze allemaal terugriep want hij wilde iets voelen ploppen of klikken als je hem aansloot. Ik denk dat de producten van Apple vanwege zulke dingen zo waanzinnig zijn. Hij schijnt nogal een narcist geweest te zijn. Ik wil niet kwaadspreken maar hij was kennelijk nogal obsessief en niemand kon hem vervangen. Nu, jaren na Steve Jobs’ dood, worden de producten van Apple steeds slechter. Ze laten steken vallen. Ik sloot mijn nieuwe laptop aan op het stopcontact maar die stekker was zo lomp en zwaar dat hij er spontaan uit viel. Ik keek Hannah aan en zei iets wat wij vaak tegen elkaar zeggen: Dit was onder Steve nooit gebeurd. Dat krijg je vaak met een narcistische leider die niet in staat is, aan de volgende generatie na te laten wat hij zelf had. Sommige dingen doen ze wel, maar niet datgene wat hem zo bijzonder maakte. Ik ga hiermee afsluiten. In de Bijbel staat een belangrijk gebod. Het vijfde gebod van de tien. Ze bestaan al 3000 jaar, dus waarschijnlijk gaan ze nog wel 3000 jaar mee. Nummer 5 luidt: Eert uw vader en uw moeder. Best wel een vreemd gebod, hè? Waarom staat dat in de Tien Geboden? Eert uw vader en uw moeder. Het is het enige gebod met een belofte: Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here uw God u geven zal. Er staat niet: De Bijbel zegt…De Bijbel is een boek over liefde. De Bijbel zegt: Hebt uw naaste lief. De Bijbel zegt: Heb immigranten lief. De Bijbel zegt: Heb uw vijanden lief. De Bijbel zegt zelfs: God is liefde. Maar in de Bijbel staat niet: Heb uw ouders lief. Opvallend, hè? Velen van jullie kunnen geen liefde opbrengen voor je vader of moeder. Bij sommigen van jullie begrijp ik dat. Maar er staat: Eert uw vader en uw moeder. Zonder het te hebben over je specifieke ouders speelt hier een breder principe mee. Namelijk dat de volgende generatie de vorige eert. En dat betekent Er is ook een gebod om te zegenen zoals de twee oude mensen die Jezus in de tempel zegenden. Jakob wordt gezegend door Izak. De oudere generatie zegent de jongere en de jongere eert de oudere. En als die relatie bestaat, gebeuren er goede dingen in de gemeenschap zelf. De jongere generatie moet de oudere eren niet om het ego van de oudere generatie te strelen maar omwille van de jongere generatie. Jonge mensen hebben een mentor nodig. Iemand die hen is voorgegaan en hen begeleidt. En als ze zeggen van niet, weten ze niet waar ze het over hebben. Daarvoor hebben ze juist een mentor nodig. Ze hebben iemand nodig om hen door zware tijden te loodsen. Daarom denk je misschien, ik ben zo oud of ik word een dagje ouder, maar dat is prachtig. Je hebt een prachtige gave. Elke dag dat je ouder wordt, heb je een prachtige gave om te schenken aan mensen die jonger zijn dan jij. Dat is mijn laatste punt. Als je ouder bent vergeet dan niet dat je de taak hebt, de volgende generatie te zegenen. Dat betekent niet per se dat je ze van advies moet dienen. Het betekent dat ze weten dat je er voor hen bent. Dat je aan hun kant staat. Dat je voor hen opkomt. En ze zijn misschien onhandig en maken domme vergissingen maar laat ze vooral weten dat je aan hun kant staat en van ze houdt. En als je tot de jongere generatie behoort is het zo belangrijk dat wij diegenen blijven eren die ons voorgingen om ons te helpen, de diepere zin van het leven te zien. Je kunt hen die overleden zijn, eren en dat is zelfs een van de beste gelegenheden daarvoor. Je kunt hun nagedachtenis eren, je kunt eren wat ze je hebben geleerd. Je kunt stilstaan bij wat hij of zij je in deze tijd zou hebben meegegeven en dan ontdek je dat, als dit binnen een samenleving gebeurt er goede dingen van komen. De wereld heeft daar meer van nodig. Ik weet dat jij dit voor iemand kunt zijn. Hoe jong je ook bent.

 

Gebed

Heer, wij danken U voor alles wat U ons hebt gegeven. Wij vertrouwen ons leven aan U toe. Help ons de mensen te helpen die minder ervaren en jonger zijn dan wij. Help ons hen te zegenen en te leren wat het betekent om hen te helpen slagen in het leven in de ware zin des woords. Wij houden van U. Dit bidden wij in Christus’ naam, amen.

 

Koorzang – Come, Thou Fount of Every Blessing

O, hoe groot is de genade die mij daag’lijks leidt naar U

Laat uw goedheid als een keten mijn dolend hart aan U binden

Geneigd tot dwalen, Heer, ik voel het

Geneigd de God te verlaten die ik liefheb

Hier is mijn hart, verzegel en neem het

Voor uw woning daar bij U, voor uw woning daar bij U

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Investeer in de toekomst

14 augustus 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan