Home Heb oog voor de ander

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn zo blij dat jullie er zijn. Dank dat jullie met ons meedoen. God is niet de grote Ik Was. God is de grote Ik Ben, Die nu bij ons is en Hij houdt van jullie. Amen. Wij zijn blij dat jullie hier zijn. Voor degenen van jullie die op tv of online kijken en voor allen die hier zijn wij zijn zo blij dat jullie hier zijn. Wij gaan hier anders weg dan wij kwamen. Wij komen bijeen voor die Ene. Voor Jezus Christus en Hij komt ons tegemoet als wij vrijmoedig in geloof komen.

 

Gebed

Vader, wij danken U hartelijk voor uw goedheid voor ons. Velen van ons maken moeilijke tijden door, en wij bidden, Vader dat Uw Heilige Geest onze geest rust geeft en een openheid voor uw ideeën en uw hart en uw liefde voor ons. Help ons vandaag te leren van uw Woord. We zijn hier omdat we van U houden. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Take My Life and Let it Be

Neem mijn leven, laat het, Heer

Toegewijd zijn aan uw eer

Neem mijn handen, maak ze sterk

Trouw en vaardig tot uw werk

Trouw en vaardig tot uw werk

 

Neem ook mijne liefde, Heer

‘k Leg voor U haar schatten neer

Neem mij zelf, en t’ allen tijd

Ben ik aan U toegewijd

Ben ik aan U toegewijd

 

SchriftlezingLukas 10: 30-37 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Lukas 10:30-37. Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers. Ze trokken hem de kleren uit en dienden hem slagen toe en lieten hem bij hun vertrek halfdood liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. De volgende dag haalde hij twee penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei: Zorg voor hem. En als ik terugkom, zal ik vergoeden wat u verder aan kosten maakt. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was?

De wetgeleerde zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo. Ja, Heer. Amen.

 

 

Interview – Sopha Rush

BS = Bobby Schuller en SR = Sopha Rush

(Introvideo)

Sopha Rush is auteur, medepresentator van Moms Actually en oprichter van Live Deeply Rooted een vrouwenbeweging die samen ernaar streeft om diepgeworteld in Christus te leven op alle gebieden van hun leven. Haar nieuwe Bijbels dagboek,100 dagen diepgeworteld moedigt lezers aan om stil te staan bij de hoogte- en dieptepunten van hun dag terwijl ze zich in de Bijbel verdiepen. Welkom, Sopha Rush.

 

BS Sopha, hoi, welkom. Vertel ons iets over je verhaal en over je geloofsreis.

SR Ik ben een echtgenote en moeder van twee gekke, wilde jongetjes van 4 en 2. Ik heb mijn handen vol aan ze maar ik hou zielsveel van ze. Ik ben opgegroeid in de binnenstad van Chicago, Illinois en ik kom uit een groot gezin. Ik heb vijf broers en zussen. Ik groeide op in een eenoudergezin. Toen ik 13 werd, stuurde mijn moeder mijn broers en zussen en mij naar een kindertehuis. Ze kon niet voor ons zorgen. Zo kwamen wij terecht in een christelijk kindertehuis en daar leerde ik wie God was en hoe het is om een relatie met de Heer te hebben en daar gaf ik mijn leven aan God toen ik 13 jaar oud was.

BS Je klinkt positief, maar het moet behoorlijk moeilijk zijn geweest om je door je moeder in de steek gelaten te voelen.

SR Toen ik in het kindertehuis was, was ik erg bang. Ik voelde mij erg angstig omdat al mijn familie en vrienden in Chicago waren. Ik kende niemand. Ik verhuisde naar een gat met 1600 inwoners. Niemand leek op mij en ik had ook nog nooit een korenveld gezien. De stad, dat was fel licht en lawaai, en een trein vlak langs mijn raam. En hier heerste complete stilte en duisternis. Dus voelde ik mij bang. Ik voelde mij verlaten en God ontmoette me daar in mijn eenzaamheid en mijn gebrokenheid, in het gevoel dat er niemand voor mij was. God kwam dichtbij en herstelde mij.

BS En uiteindelijk werd je zelf moeder. Zoals je zei, je hebt twee prachtige kinderen en vast een prachtige man. Vertel ons over je vrouwenbeweging. Straks het boek, maar vertel mij over hoe je die bent begonnen.

SR Zoals ik al zei, het was heel moeilijk voor mij om van het kindertehuis naar de universiteit te gaan. Alleen al om er te komen. Ik had geen auto, geen geld, maar ik had letterlijk een familie die mij in huis nam en mij hielp naar de universiteit te gaan. Het was een familie uit de kerk en ze waren zo lief om mij in huis te nemen. Ik werkte ‘s zomers op hun boerderij en ze hielpen mij naar de universiteit maar toen ik studeerde, had ik niet echt ondersteuning. Ik had niemand als mentor. Ik had het moeilijke op de universiteit. Ik voelde mij opnieuw alleen. Ik begon een blog en richtte Live Deeply Rooted op. Ik wilde een platform voor vrouwen om zich veilig te voelen om het gevoel te hebben dat ze in elk seizoen van het leven waar ze ook doorheen gaan, met iemand konden praten. En zo is Live Deeply Rooted ontstaan. Het ontstond uit mijn pijn en ook uit de gedachte dat ik niet alleen door het leven hoef te gaan.

Dat was niet Gods bedoeling en ik wil niet dat iemand zich zo voelt als ik. Daarom begon ik ermee. De vrouwenbeweging is dus online en concentreert zich rond mijn blogs en het idee diepgeworteld te zijn,

Jezus als inspiratie… Vertel maar. Het is moeilijk om te leven in een wereld waarin God niet centraal staat. Deze wereld vertelt ons één ding. Wij hebben jonge vrouwen die zichzelf nog moeten ontdekken.

Ik weet nog dat ik op de universiteit Echt niet wist wie ik was. Ik begreep mijn identiteit niet echt. Ik worstelde veel met mijn identiteit. Ik wilde vrouwen laten weten dat je kunt leven en in vuur en vlam kunt staan voor God in deze wereldse wereld want dit is niet ons thuis. Ik wilde een platform gebaseerd op dat vermogen tot verbinden op elkaar te steunen en elkaar ter verantwoording te roepen. In mijn boek, in dit dagboek, staan honderd overdenkingen en bij elke dag hoort een gebed en een Bijbeltekst. En ook ruimte voor je eigen aantekeningen.

BS Sopha Rush, hartelijk dank voor je boek. Het heet 100 dagen diepgeworteld en ik weet dat je niet alleen vrouwen, maar iedereen aanmoedigt om diepgeworteld te zijn in God om je niet te haasten, om te vertragen en te weten hoe geliefd wij zijn. Hartelijk dank dat je vandaag bij ons bent. Wij waarderen je.

SR Dank je wel. Het was een eer om hier vandaag te zijn. Dank daarvoor.

 

Koorzang – I Will Rise

Ik heb een vrede leren kennen ofschoon mijn hart en lijf

Nog altijd kunnen falen er is een anker voor mijn ziel

En ik kan zeggen: het is goed

Jezus heeft overwonnen en het graf tenietgedaan

De overwinning is een feit Hij is opgestaan uit de dood

En ik zal opstijgen als Hij me roept

Geen verdriet meer en geen pijn

Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels

En voor mijn God op m’n knieën vallen

Ik zal opstijgen

 

En de dag komt dichterbij dat het duister wijkt voor het licht

En de schaduwen verdwijnen en ik zal geloven door te zien

Jezus heeft gezegevierd en het graf is overwonnen

De overwinning is behaald Hij is opgestaan uit de dood

En ik zal opstaan als Hij mijn naam noemt

Afgelopen met lijden en verdriet

Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels

En voor mijn God op m’n knieën vallen

Ik zal opstijgen

 

En ik hoor stemmen van vele engelen zingend: waardig is het Lam

En ik hoor het roepen van ieder hunkerend hart: waardig is het Lam

En ik hoor de stem van vele engelen: waardig is het Lam

En ik hoor het geroep van ieder hunkerend hart:

Waardig is het Lam, waardig is het Lam

 

En ik zal opstijgen als Hij me roept

Geen verdriet meer en geen pijn

Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels

En voor mijn God op m’n knieën vallen

Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen

Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen

Ik zal opstijgen, Ik zal opstijgen

 

Solo – For Every Mountain door Dayna Sauble

Ik heb zo veel om God voor te danken

Zo veel prachtige zegeningen en zo veel geopende deuren

Een gloednieuwe barmhartigheid voor elke nieuwe dag

Daarom prijs ik u en daarvoor loof ik U

 

Omdat U me vanmorgen hebt gewekt

Omdat U me op weg hebt gestuurd

Omdat U me de zonnegloed van een

Stralende nieuwe dag hebt laten zien

O, een stralende nieuwe genade voor elke nieuwe dag

Daarom prijs ik U daarvoor loof ik U

 

U bent Jehova Jireh, U bent mijn Voorziener geweest

U hebt zo vaak mijn noden verlicht, zo vaak hebt U me gered

Ik wil U danken voor de zegeningen die U me elke dag geeft

Daarom prijs ik U, daarvoor loof ik U

 

Voor elke berg die U mij hebt laten overwinnen

Voor elke beproeving die U mij hebt laten doorstaan

Voor elke zegen, halleluja, daarvoor loof ik U

 

Voor elke berg die U mij hebt laten overwinnen

Voor elke beproeving die U mij hebt laten doorstaan

Voor elke zegen, halleluja, daarvoor loof ik U

 

Voor elke berg die U mij hebt laten overwinnen

Voor elke beproeving die U mij hebt laten doorstaan

Voor elke zegen, halleluja, daarvoor loof ik U

 

Voor elke berg die U mij hebt laten overwinnen

Voor elke beproeving die U mij hebt laten doorstaan

Voor elke zegen, halleluja, daarvoor loof ik U

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Ga staan, dan zeggen wij dit credo zoals wij elke zondag doen. Hou je handen zo, als een gebaar van ontvangen van de Heilige Geest. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste.

 

Heb oog voor de ander

door Bobby Schuller

Dank jullie wel. Dat is het evangelie. Dat is de waarheid. God houdt van je, Hij is trots op je. Hij ziet je.

En wij ook. We zijn blij dat je hier bent. Dat is een mooi uitgangspunt voor de boodschap van vandaag.

Vandaag wil ik iets zeggen waarvan ik weet dat je het al gelooft maar iedereen moet eraan herinnerd worden, ook ik hoe kostbaar mensen zijn. De ziel is een heel kwetsbaar ding. Mensen zijn kwetsbaar, vooral mensen die stoer zijn van buiten. Veel mensen die veel stoers uitstralen, die een harde muur hebben, hebben die waarschijnlijk omdat ze als kind veel hebben doorstaan. Ze hebben moeten leren zich te verdedigen en niemand binnen te laten. Het is zo makkelijk bij die mopperkont van verderop, die mensen afbekt of bij die collega die grof is tegen iedereen of als je denkt aan mensen die gewoon heel slecht communiceren of kwetsend zijn, om te vergeten dat ze ooit een klein kind waren en om de verhalen te vergeten die ieder mens heeft. Sommige mensen hebben meer te verduren gehad dan anderen maar mensen zijn kostbaarheden voor God. En ze zijn ook kostbaar voor jou, nietwaar? En zo heeft God ons ook lief ook als wij op ons dieptepunt zijn, ook als wij fouten hebben gemaakt. Een van de beste levens die wij kunnen leiden is een leven waarin wij leren om mensen te vergeven ontspannen in het leven te staan en ons naaste lief te hebben. Dat is het volste, rijkste, beste leven dat wij kunnen leven en daarom leert Jezus ons zo te leven. Waardeer de mensen met wie je het leven deel en de beste manier om dat te doen is, rustig aan te doen en je te herinneren dat mensen die soms vervelend zijn of je lastigvallen vaak gekwetste mensen zijn en ergens in hun tijdlijn een triest verhaal hebben en een beetje vergeving en genade verdienen. Mensen vergeven is de beste manier om het leven te leven.

Dat brengt ons bij de gelijkenis van vandaag. Vandaag gaat het over een van de meest besproken gelijkenissen ooit: De barmhartige Samaritaan. Het is een verhaal dat je al een miljoen keer hebt gehoord. Eerst even iets over gelijkenissen. Een gelijkenis is een kortverhaal, zoals een sprookje of een mythe. Het is iets dat waarschijnlijk niet gebeurd is, maar verzonnen is. Het is een verzonnen verhaal om iets te vertellen dat waar is. Een verhaal waar je in het algemeen veel waarheden uit kunt halen en dat het Woord van God benadrukt. De rabbijnen en Jezus gebruiken graag gelijkenissen om de waarheid te onderwijzen. In die tijd was het idee dat de gelijkenis de Bijbel handvatten gaf zoals de handvatten aan een mand. Zonder gelijkenissen kun je een mand nog zo vastpakken maar hij is moeilijk vast te houden. Maar met handvatten is hij beter op te pakken en gelijkenissen helpen je te begrijpen. De rabbijnen zeiden graag dat als je een gelijkenis begrijpt je hebt gezien en je hebt gezien en je hebt gehoord en je hebt gehoord. Dus als wij Bijbelpassages als in Jesaja lezen of als Jezus dingen zegt: Ik zal zo spreken dat ze zullen horen, maar ze zullen niet horen of, ze zullen zien, maar ze zullen blind zijn. Ze zullen de boodschap horen en begrijpen maar ze zullen hem niet op zichzelf toepassen. Ze zullen hem begrijpen en aan iedereen willen opleggen, maar niet aan mij. En dat is het gevaar van elke preek die ik houd. Wanneer de Heilige Geest je via de Bijbel iets probeert te zeggen je een boodschap voor jou hoort en je denkt: Tjonge, Jan moet deze preek horen. Nou, die stuur ik naar mijn zus. Toch? Je hoort het, maar het is voor iemand anders. Hoewel God ook hen iets te zeggen heeft als de Heer tot je spreekt door zijn Woord moeten wij in de eerste plaats in de spiegel kijken en zeggen: Heer, hoe kan ik hiervan leren? En dat is wat de gelijkenis zou moeten doen. En als je een discipel was en je begreep

en je besloot dat dit voor mij is dan zou Jezus of de rabbi tegen je zeggen, je hebt gezien en je hebt gezien. Je hebt gehoord en je hebt gehoord. Gezegend ben je, want dit is je niet door een mens geopenbaard maar door de Heilige Geest. Dat brengt ons bij de barmhartige Samaritaan. De barmhartige Samaritaan dient niet echt om ons te leren mensen langs de kant van de weg te helpen, al moet dat wel. Het gaat niet om mensen helpen, al schrijft de Bijbel ons dat wel voor. Het gaat eigenlijk over het liefhebben van je vijanden of het liefhebben van mensen waar je maag van omdraait. Het is het beantwoorden van een vraag als Jezus gevraagd wordt wie mijn naaste is. Dus beginnen wij daar.

In Lukas 10:25 staat: Een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken. Dat klinkt negatief, maar het is eigenlijk een eer. De wetgeleerde is hier een soort seminariedocent. Hij doet dit om te zeggen dat hij meer van Jezus wil leren dus het is een eer. Het is niet negatief bedoeld. Meester, vroeg hij, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus, die een goede rabbi en Jood is, beantwoordt een vraag met een vraag. Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar? De man antwoordt en dit is belangrijk want hieruit blijkt dat deze man een soort leerling is van Jezus. Hij antwoordde: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en heb uw naaste lief als uzelf. Hier staan wij even bij stil. Deze versie van Deuteronomium is de manier waarop Jezus het inkadert. Hij is de Eerste die dit doet. Deze twee verzen hier, een uit Deuteronomium en een uit Leviticus. Deuteronomium 6:5 is een van de beroemdste Bijbelverzen: U zult de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw… het Hebreeuwse woord is meod, wat ‘zeer’ betekent. Dus letterlijk vertaald staat er in Deuteronomium: Je zult de Heere liefhebben met heel je hart, heel je ziel en heel je zeer. Dat klinkt raar in onze oren maar geloof mij, dat klinkt ook raar in het Hebreeuws. En dit heeft veel Joodse rabbijnen gek gemaakt. Waarom schreef Mozes dit zo? Wat betekent dit? Het klinkt bijna alsof een 3- of 4-jarige iets probeert uit te drukken: Ik hou van de Heer met heel mijn hart en heel mijn ziel en heel mijn heel erg. Zo voelt het. Ze weten niet hoe ze het moeten vertalen en zeggen vaak ‘macht’. Maar je krijgt bijna de essentie ervan als je ‘zeer’ zegt, hè? En dus vragen veel mensen aan rabbijnen: Wat betekent dat zeer? En Jezus vervangt het woord ‘zeer’ vlak daarvoor door het woord ‘verstand’. Het woord ‘verstand’ wordt in het Oude Testament niet genoemd. Dus als deze leraar uit het Oude Testament zegt dat je de Heer moet liefhebben met je verstand laat dat zien dat hij naar Jezus heeft geluisterd, van Hem heeft geleerd en tegenover zijn Leraar herhaalt wat hij eerder heeft geleerd. Ik begrijp dus van U, Rabbi, dat ik zo het eeuwige leven kan bereiken. En Jezus zegt: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Nu betekent dat ‘eeuwige leven’ niet alleen de hemel. Dat ook, maar het betekent eeuwig leven. Het betekent leven nu. Zoals ik al eerder heb gezegd, gaat het niet alleen om de lengte van je leven maar om de kwaliteit van het leven. Eeuwig leven is de kwaliteit van Gods leven. Veel mensen willen niet zo leven omdat het lijkt alsof ik hier een slecht leven ga leiden zodat ik een goed leven kan hebben als ik sterf. Maar dat zegt de Bijbel niet. Dit is het beste leven dat je hier en als je sterft kunt hebben. Oké, je snapt het. Zo krijg je dus de rijkdom en de volheid van wat het betekent om echt te leven. Het is een filosofische vraag. Heb je naaste lief als jezelf. Dan volgt een lange ongemakkelijke pauze omdat je ziet dat de man een andere vraag wil stellen maar hij piekert hoe hij die moet formuleren. En de Bijbel zegt: Wie is mijn naaste? En er staat dat hij zichzelf wilde rechtvaardigen. En dat is een goede vraag. Wie is mijn naaste? Veel mensen zeiden dat mijn naasten alleen mensen zijn die mede-Joden zijn. Maar andere leraren zeiden dat je naaste iedereen bij jou in de buurt is. Dus, welke is het? Welke is mijn naaste? Welke is degene die echt bij mij hoort? En als antwoord geeft Jezus hem deze gelijkenis. Hij zegt dat er een Joodse man was die van Jeruzalem naar Jericho liep. Jericho in Israël ligt helemaal beneden in de vallei van de Jordaan. Als je van Jeruzalem naar Jericho loopt is dat een tocht van 35 kilometer bergafwaarts. De weg ziet er van begin tot eind zo uit. Het is een bergwandeling. Als je van Jeruzalem naar Jericho loopt, is dat geen brede, mooi aangelegde Romeinse weg. Je kunt iemand die daar ligt, niet negeren. Je moet over hem heen stappen. De Bijbel zegt dat er twee Sadduceeën waren. De eerste was een priester de tweede een Leviet en ze liepen van Jeruzalem naar Jericho. Dat betekent dat hun tempeltaken erop zaten. De rol van een priester is om alle tempeltaken te doen en om vooraf rein te zijn. Ze keerden terug naar huis. En beiden zagen die man, die geslagen en beroofd was en beiden liepen om hem heen. Nu wordt vaak uitgelegd dat ze dat deden omdat ze harteloos waren. Maar dat is niet de reden waarom ze het deden. Ze deden het omdat de Bijbel hen dat opdroeg. Als je een Leviet of een priester bent, mag je niemand aanraken die dood is. Je ziet een man, er staat dat hij halfdood was, wat een manier is om te zeggen dat hij er dood uitzag maar misschien leefde hij wel, maar was hij waarschijnlijk dood en omdat het ongepast was om de Thora te overtreden gingen ze om hem heen. Joden mochten in het algemeen doden niet aanraken net zo goed als ze geen spek mogen eten. Er zijn enkele scenario’s. Als het een familielid is, mag het wel maar een dode vreemdeling mag je niet aanraken. Anders word je ceremonieel onrein. Dit verhaal…En iedereen die daar luistert denkt dat de derde een rabbi of een Farizeeër is. Twee Sadduceeërs liepen om hem heen omdat ze zo wettisch zijn. En toen stopte een Farizeeër en hielp hem. En een Farizeeër zou overigens absoluut zijn gestopt om te helpen omdat hij Joods was. Mensen weten niet dat veel Farizeeërs in Jezus’ tijd goede mensen waren. Ze waren niet allemaal slecht. Ze hadden regels dat het menselijk leven vóór sommige reinheidswetten komt. Maar in plaats van een Farizeeër of een mede-Jood of een profeet of een Esseen of een of andere goede figuur kiest Jezus een Samaritaan. Op de lijst van goed versus slecht in die tijd, dat weet je waarschijnlijk al stonden Samaritanen onderaan, net onder prostituees en tollenaars. Zij waren uitschot. En dat was al honderden jaren zo. En de Joden hadden ook schuld. Beiden hadden schuld. Er was een Joodse koning, Johannes Hyrcanus, lastige naam die honderd jaar eerder de tempel op de berg Gerizim had verwoest. De Joden en de Samaritanen hadden dezelfde Thora, bijna identiek dezelfde gebruiken, dezelfde manieren van bidden, maar ze haatten elkaar. Ze leken op elkaar, maar niet genoeg. Samaritanen waren uitschot en ze horen dat de Samaritaan, niet een mede-Jood, stopt en een rivaal helpt. Een rivaal. Als je Samaria binnenging, vermoordden ze je. Als een Samaritaan Israël of Juda binnenging, vermoordden ze hem. Ze haatten elkaar. En dus kiest Jezus het soort persoon, waarbij iedereen zijn maag omdraait. Wij noemen niet eens graag hun naam. En Jezus zegt dat het deze man is die stopt en zijn vijand helpt. Hij verzorgt hem. Hij zet hem op zijn ezel. Hij brengt hem naar een herberg. Hij betaalt geld om ervoor te zorgen dat de herbergier iemand die toen een kwalijke reputatie had voor hem zou zorgen en zegt dat hij naderhand alles zal vergoeden en ik kom terug om te zien hoe het gaat. Dan vraagt Jezus aan de wetgeleerde, waarschijnlijk zijn hart kennende wie de naaste van de man was. En weet je nog wat de wetgeleerde zei? Hij kon het woord Samaritaan niet eens zeggen. Hij zegt alleen: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Degene die barmhartigheid toonde. En Jezus zegt: Dat klopt. Ga heen en doet u evenzo. Dus deze tekst gaat niet alleen over het helpen van mensen in nood maar over het liefhebben, het liefhebben van je vijand. Het liefhebben van mensen die je maag doen omdraaien. Wil je vanmorgen horen en horen? Wil je vanmorgen zien en zien? Vraag jezelf af van wie mijn maag zich omdraait en weet dat dat iemand is die je geroepen om bent lief te hebben. Niet uit plichtsbesef, maar omdat dat de beste manier is om het leven te leven. Kunnen wij zomaar zeggen dat een vredig hart beter is dan een boos hart? Kunnen wij zeggen dat een barmhartig hart beter is dan een oordelend hart? Dat een hoofd dat omhoogkijkt, beter is dan een neus die naar beneden kijkt? Kunnen wij zeggen dat als wij wandelen in barmhartigheid en vriendelijkheid en geduld en genegenheid naar mensen wanneer wij God laten oordelen in plaats van Bobby Schuller, dat dat beter is? Dat het beter is om niet te oordelen en het leven te leven met liefde voor het goede en haat voor het kwade maar niet met haat tegen mensen. Dat een gemakkelijk, ontspannen leven in Jezus’ voetspore de beste manier van leven is. Te weten dat toen ik een zondaar was, God mij vergaf. Dat ik mensen kan vergeven, ook als ze geen sorry zeggen. Dat kan ik en dat is gewoon een betere manier om te leven. En dat is de boodschap. Dat is wat ons land nu nodig heeft. Ik bedoel, je ziet gewoon…Ik weet niet waarom mensen denken dat als je schreeuwt en krijst en jezelf belachelijk maakt en online opmerkingen maakt dat je dan mensen die het niet met je eens zijn, kunt overtuigen. Een houding van zachtmoedigheid staat ons allen ter beschikking en daarmee win je mensen voor je. Wil je mensen voor je winnen, luister dan eerst naar hen. Wil je mensen voor je winnen, heb ze dan lief. Toon hen barmhartigheid in een wereld die onbarmhartig en onverschillig is. Kan ik een amen krijgen van de zaal? Dit is de boodschap van de Heer. En ik sluit hiermee af. God wil dat wij onze vijanden liefhebben, maar Hij bedoelt iedereen, toch? Het is zo gemakkelijk om de mensen met wie wij leven, te vergeten. Om ze voorbij te vliegen. Maar dat is niet het eeuwige leven. Eeuwig leven is wandelen in het ongehaaste ritme van genade en ogen hebben om te zien en oren om te horen de Heilige Geest te laten werken. In vreugde met de wereld en het leven dat God je gegeven heeft. En dat is waartoe God ons geroepen heeft. Als wij haast hebben, kunnen wij niet zien. Wij kunnen niet zien en zien. Wij kunnen niet horen en horen. Wij zien geen mensen die iemand nodig hebben die even stopt om met hen te bidden, hen een knuffel te geven of een beetje van hen te houden.

 

 

 

Gebed

Vader, dank U voor de mensen die U ons gegeven hebt. Wij bidden dat U ons een ongehaast hart wilt geven. Een hart dat ontspannen is omdat wij vertrouwen in U hebben. Omdat wij U vertrouwen. Dank U dat U het redden doet, dat U het werk doet. U doet het, God. Wij vertrouwen ons leven aan U toe. Vergeef ons dat wij ons hebben gehaast langs de mensen van wie wij houden of de mensen die wij niet mogen. En help ons om een hart te hebben dat overloopt van agape liefde en mededogen voor de mensen in onze wereld. Wij danken U dat U ons hebt geroepen en dat U ons hebt gered in Jezus’ naam.

En Gods volk zei amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Heb oog voor de ander

13 augustus 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan