Home Leef vanuit verwachting

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn heel blij dat jullie er zijn. Waar het hart in de Bijbel wordt genoemd, staat het niet alleen voor emoties. Het staat ook voor onze keuzes. Dus laten wij mensen zijn die de Heer liefhebben met al onze keuzes. Je bent geliefd. Wij zijn dankbaar dat jullie hier vandaag zijn en wij denken dat God iets prachtigs voor jullie in petto heeft. Vandaag gaat het over hoe belangrijk het is Gods lange termijn doelen voor ogen te houden. Het Beloofde Land dat ons door moeilijke tijden heen sleept. Hij helpt je door elke zware periode heen. Laat ons bidden.

Gebed

Vader, wij danken U in Jezus’ naam dat wij elke dag wat meer op U gaan lijken. Wij vragen uw Heilige Geest ons daarbij te helpen. Dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus. En Gods volk zei amen.

Wend je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Solo – Good Morning Mercy door Sean Oliu

Ik leer nog steeds te vertrouwen en te volgen

Ik zal me geen zorgen maken over wat morgen zal brengen

Want U houdt alles in uw handen, ik hef de mijne nu op,

Want het doet me zingen

Goedemorgen genade, U noemt mij waardig

Dat voelt als de zon die op mijn gezicht schijnt

Het leven is goed door uw genade

Ik voel het werken, vaarwel aan de pijn

U maakte me wakker, hielp me op weg

Halleluja, het is een gloednieuwe dag

Goedemorgen genade

Glorie halleluja, het is een gloednieuwe dag

Die begint opnieuw als het daglicht breekt

U hebt mij een vreugde gegeven die mij doet zingen

Goedemorgen,

Glorie halleluja, het is een gloednieuwe dag

Een nieuw begin als de dag aanbreekt

U hebt mij een lied gegeven dat mij doet zingen,

Goedemorgen,

Goedemorgen genade, U noemt mij waardig,

Het voelt alsof de zon op mijn gezicht schijnt

Het leven is goed door uw genade

Ik voel het werken, vaarwel aan de pijn

U maakte me wakker, hielp me op weg

Halleluja, het is een gloednieuwe dag

Goedemorgen genade, goedemorgen genade

Welkom aan de internationale conferenciers door Bobby Schuller

Wij hebben deze week onze internationale conferentie en vier van onze vijf directeuren zijn hier. Ik ga het deze keer achterstevoren doen. Frank, wil je opstaan? Dit is Frank uit Duitsland. Wij hebben Marianna uit Hong Kong op bezoek. Wij hebben Rina uit Canada op bezoek. En onze vriend Chris uit Nederland. Welkom Chris. Jullie vieren en alle anderen…wij zijn dankbaar dat jullie hier zijn en wij hebben een kleine verrassing voor jullie. Bedankt.

 

Instrumentaal – Medley Nationale volksliederen door Hour of Power orkest

 

Dankwoord orkest door Bobby Schuller

Ik denk dat iedereen het wel opmerkte. Dat waren vier volksliederen, hè? En Song of Peace, Finlandia.

Marc, dit komt uit Marcs keuken hè? Dit heb je zelf in elkaar gezet. Dank je wel. Wat een talent.

 

Schriftlezing -1 Korinthe 10:10-13 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Korinthe 10:10-13. En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

Amen.

Koorzang – Great is Thy Faithfulness

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig heb, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer aan mij betoond

Zomer en winter en voorjaar en oogsttijd

Zon, maan en sterren gezet in hun baan

Geheel uw schepping getuigt van uw trouw, Heer

Die ons bewaart en leidt heel ons bestaan

Groot is uw trouw, o Heer

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig heb, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, Heer, aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

En uw nabijheid, die sterkt en die leidt

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig heb, hebt Gij gegeven

Groot is Uw trouw, Heer, aan mij betoond

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig heb, hebt Gij gegeven

Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond

 

Solo – Stand in Your Love door Sean Oliu

Wanneer de duisternis probeert mij te overmannen

Wanneer verdriet de vreugde komt stelen die ik bezit

Wanneer gebrokenheid en pijn overheerst,

Zal ik niet wankelen, nee, ik zal niet wankelen

Mijn angst maakt geen kans als ik in uw liefde sta

Mijn angst heeft geen kans als ik in uw liefde sta

Mijn angst heeft geen kans als ik in uw liefde sta

Wanneer schaamte niet langer een plek heeft om te schuilen

En ik geen gevangene ben van de leugens

Ben ik niet bang om mijn verleden achter me te laten

Nee, ik zal niet wankelen, nee, ik zal niet wankelen

Mijn angst maakt geen kans als ik in uw liefde sta

Mijn angst maakt geen kans als ik in uw liefde sta

Mijn angst maakt geen kans als ik in uw liefde sta

Er is kracht die elke keten kan verbreken

Er is kracht door een leeg graf

Er is opstandingskracht die kan redden

Er is kracht in uw naam, kracht in uw naam

Er is kracht die elke keten kan verbreken

Er is kracht door een leeg graf

Er is opstandingskracht die kan redden

Er is kracht in uw naam, kracht in uw naam

Mijn angst maakt geen kans als ik in uw liefde sta

Mijn angst maakt geen kans als ik in uw liefde sta

Mijn angst maakt geen kans als ik in uw liefde sta

Ja, mijn angst maakt geen kans als ik in uw liefde sta

Mijn angst maakt geen kans als ik in uw liefde sta

Nee, mijn angst maakt geen kans als ik in uw liefde sta

Staande in uw liefde, als ik in uw liefde sta

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Ga staan, dan zeggen wij dit credo zoals wij elke zondag doen. Hou je handen zo, als een gebaar van ontvangen van de Heilige Geest. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel. Dat is het evangelie. Dat is de waarheid.

 

 

 

 

Leef met verwachting

door Bobby Schuller

Veel mensen voelen zich tegenwoordig ziek vanwege hun leven. Zij zijn ziek over hun financiën. Zij zijn ziek over hun werksituatie of ze haten hun werk. Ze zijn ziek over hun gezinssituatie, hun huwelijk of hun onvermogen om iemand te vinden of waar ze zich in het leven bevinden. Ik herinner mij een tijd dat ik vaak ziek was en dat was op een boot. Ik ben opgegroeid op boten. Hier in Zuid-Californië wordt veel gevist en mijn vader is dol op vissen en dus zat ik voortdurend op kleine boten, grote boten, lelijke boten, mooie boten. Maar een groot probleem was dat ik snel zeeziek werd. Het gekke is dat hoe meer ik op boten ben, hoe minder het een probleem is maar als er wat tijd verstrijkt eer ik weer op een boot stap, word ik weer zeeziek. Er zijn wat principes die je ontwikkelt als je daar vaak mee te maken krijgt. Hier is regel nummer 1 om niet zeeziek te worden of om van zeeziekte af te komen: Ga niet de kajuit in. Veel boten, grote en kleine, hebben een bed of een hut of in elk geval een grote binnenruimte. Als je naar binnen gaat, hangt er een vreemde zeegeur die binnen blijft hangen. Gewoon niet doen. En de belangrijkste reden daarvoor is dat het je ogen van de horizon haalt en dat is regel 2. Je moet naar buiten gaan, waar veel wind in je gezicht komt en je moet je ogen op de horizon gericht houden. Als je naar buiten gaat waar er frisse wind is, frisse lucht, vooral zonlicht en je houdt je ogen gericht op de horizon, helpt dat enorm tegen je zeeziekte. In het leven zijn velen van ons ziek van ons leven, want het is alsof je op een boot zit. Je kijkt om je heen en alles wat er is, is oceaan, zover het oog reikt. Het is moeilijk te geloven als je drie dagen op het water bent geweest en je ‘s morgens, ‘s middags en ’s avonds alleen maar hetzelfde water hebt gezien dag na dag na dag. Dan is het moeilijk om niet het gevoel te hebben: Ga ik echt ergens heen? Draait deze boot alleen maar rondjes? Misschien voel je je vandaag zo. Ik wil je aanmoedigen om je ogen op de horizon gericht te houden. Vandaag ga ik het hebben over de waarde en het belang van concrete lange termijn doelen voor je leven en hoe dat een belangrijke zaak is die God voor ons wil en ook een belangrijke remedie tegen de ziekte waarmee zovelen van ons vandaag de dag in het leven worden geconfronteerd. Het is het Beloofde Land. Als je het beloofde land in jouw leven wilt bereiken kun je je ogen niet richten op de woestijn en het weer en de schorpioenen en het zand. Iedereen komt een woestijn door als hij weet dat hij naar het Beloofde Land gaat. Maar velen van ons zien alleen maar de woestijn en dus willen wij alleen maar op de een of andere manier ontsnappen aan de woestijn waarin wij ons bevinden. God wil dat je door een proces gaat terwijl je in de woestijn bent maar Hij wil niet dat je dat doet zonder een belofte in je hart. Mag ik je een belofte doen? De belofte die God voor je heeft, sleept je door het proces waar je doorheen gaat. Een proces op zich kan vermoeiend, saai, moeilijk, stressvol zijn maar een proces doormaken met een belofte, een reden, een bestemming, een plaats waar ik naartoe ga maakt het allemaal de moeite waard.

Wat is het Beloofde Land? Misschien ben je niet opgegroeid met de Bijbel. Dan weet je niet wat ik bedoel. Het Beloofde Land was een bijzondere plek die God toebedacht aan een bijzonder volk. Een volk dat bevrijd was uit de slavernij. Dat door een woestijn moest lopen om een plaats te betreden die God noemde: een land dat overvloeit van melk en honing. Wat betekent melk en honing? Het betekent voorspoed. Het betekent weelderig land, goede landbouwgrond. Het betekent dieren en gewassen. Het betekent alles wat een vrij mens in de bronstijd zou willen. Dit is een manier om te zeggen wat het beloofde land voor ons is want God roept de meesten van ons niet op om naar Israël te verhuizen. Misschien sommigen van ons wel. Ik meld mij graag, Heer, als U mij wilt roepen. Ik hou van Israël. Maar het beloofde land voor ons als gelovigen is dit: Het zijn Gods lange termijn doelen voor mijn leven die gemakkelijk verloren gaan door de verleidingen van vandaag. Er zijn een miljoen dingen waarmee je vandaag wordt geconfronteerd die jouw ogen van het beloofde land halen en op het zand of op de woestijn richten. Die jouw ogen van de horizon halen en je in de kajuit trekken en je ziek maken. Iemand ziek van je leven vandaag? Voelt iemand zich ziek over waar je bent? Dat is goed. Zeg: Heer, ik ben dankbaar dat ik ziek ben van mijn leven. Weet je waarom? Omdat je vandaag de kans krijgt om te veranderen, om verschil te maken. Om voor jezelf een lange termijn doel te stellen dat je door het proces zal trekken, dat je door de woestijn zal slepen. Dat je door wat je doormaakt zal helpen. Dat is het verbazingwekkende van grote, mooie, inspirerende persoonlijke doelen. Die doelen trekken je door moeilijke tijden heen. Ze trekken je uit bed. Ze slepen je door vergaderingen heen. Ze trekken je door moeilijke tijden en moeilijke gesprekken. En dat is het verbazingwekkende van die doelen: Je bouwt niet alleen je doelen. Je doelen bouwen jou. Als je een droom opbouwt, zal jouw droom jou opbouwen.

Als je een toekomst voor jezelf ontwikkelt, zal die toekomst jou ontwikkelen. Is dat niet prachtig? Als je in jouw geest en in jouw hart een idee creëert van waar je over vijf jaar kunt zijn, gaat die creatie jou creëren. Het is verbazingwekkend wat geloven in onze toekomst doet om ons erdoorheen te slepen, wat wij ook meemaken. Toen die slaven naar het Beloofde Land werden gebracht was er trouwens één voorbehoud dat ik vergat te vermelden. Het was vol reuzen. God brengt je naar het beloofde land maar onderweg moet je reuzen verslaan. Was ik dat vergeten te zeggen? Het mooie van de grote doelen die God voor je leven heeft is niet alleen wat je bereikt, maar ook wie je wordt. God is enthousiast, niet alleen over wat je gaat bereiken in je leven. Hij is enthousiast over wie je moet worden om die doelen te bereiken. Het Beloofde Land is er voor jou als je reuzen verslaat. Je zegt tegen mij, ik kan geen reuzen verslaan. Ik zeg tegen jou, je hebt waarschijnlijk gelijk. Wat dan? Word dan zo. Word wie je moet zijn. Eén dag, één week, één maand tegelijk. Dat heet discipelschap. Het betekent dat je in jouw leven een patroon van disciplines en ritmes inbouwt dat in je iets ontstaat waarvan je dacht dat je het nooit zou kunnen worden maar dat zul je wel. Je zult het worden. Als je zo iemand wilt worden, moet je dat doel voortdurend voor ogen houden. Word niet ziek. Ga niet de kajuit in. Staar niet naar het zand. Houd het Beloofde Land in gedachten dat God voor je heeft. Hannah las 1 Korinthe 10. Ik ga het niet opnieuw lezen maar als je naar de podcast luistert of op YouTube kijkt pauzeer dan de video en lees van 1 Korinthe het hele hoofdstuk 10. Het is echt een prachtige boodschap die de apostel Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe. De kerk in Korinthe bestond voornamelijk uit niet-Joden. Korinthe was een prachtige stad. De stad was honderd jaar voordat Paulus schreef, verwoest en daarna door Julius Caesar herbouwd tot een bloeiende metropool aan zee, vol rijkdom en macht. De meeste mensen daar kwamen niet uit rijke families of aristocratieën. Het waren bevrijde slaven. Het waren voormalige huurlingen. Ze waren iedereen die naar deze vrije stad kwam om een bedrijf of een leven op te bouwen.

Er was een heel sterke koopmansklasse. Dit waren mensen die veel lijken op landen als Amerika met veel mensen die zichzelf opnieuw uitvinden. Ze immigreren, ze weten van aanpakken. Dat soort mensen. En daardoor is het een land van rijkdom en persoonlijke prestaties maar is er ook een groeiende kloof tussen de rijken en de armen. Er is een groeiende verleiding voor de kerk die er is om de blik alleen te richten op aardse zaken. En Paulus schrijft hun en vertelt hun een verhaal over zijn eigen volk. Hij zegt, 1500 jaar geleden, Ik ga jullie een verhaal vertellen over mijn volk van 1500 jaar geleden. Hij zegt dat de Joden werden bevrijd uit Egypte. God bevrijdde hen en als volk waren zij, dit zijn Paulus’ woorden, niet de mijne ze werden gedoopt toen zij door de Rode Zee trokken. Toen God de Rode Zee voor hen scheidde. En ze aten geestelijk brood, dankzij het manna uit de hemel en geestelijke drank, omdat zij water hadden gedronken uit de rots die Christus was, volgens Paulus. Dus het is alsof ze helemaal…Hoe klinkt dat? Als de doop en avondmaal. Ze waren helemaal ondergedompeld in wat het betekent, bij Gods volk te horen. En toen raakten ze de weg kwijt. Raad eens hoelang het duurt Dit is een goeie vraag. Raad eens hoelang het duurt om van Egypte naar het Beloofde Land te lopen. Het antwoord? Elf dagen. Het kost elf dagen om vanuit Egypte het Beloofde Land te bereiken. Hoe lang deden zij erover? Weet je dat nog? Veertig jaar. Daar kunnen wij iets van leren: Je verplaatsen is niet per se een prestatie. Als ik loop en loop en loop in cirkels en steeds hetzelfde doe boek ik niet noodzakelijkerwijs vooruitgang. Voel jij dat ook zo? Misschien wel. Wat elf dagen had moeten kosten, kostte 40 jaar. Waarom? Dat vertelt Paulus ons. Bijna meteen bij de berg Sinaï, de eerste halte op weg naar het Beloofde Land gaat Mozes naar boven en ontvangt een woord van God. Hij brengt de wet naar het volk. Het volk zegt, dat klinkt als een geweldig idee. Daar tekenen wij voor. Gaan wij doen. Prima, zegt Mozes. Nu ga ik met God praten over de tabernakel. Hij gaat terug de berg op om met God te praten over de tabernakel. Ze kunnen God letterlijk zien in een wolk op de top van de berg en ze nemen al dat goud dat God hen gaf en maken er een afgod van. Dat aanbidden ze en geven zich vervolgens over aan massale losbandigheid en feestvreugde. Dat is wat Paulus hen vertelt. Hij zegt dat, hoewel ze gedoopt waren en zo, er iets vreemds gebeurde: Eerst wendden ze zich tot afgoden, toen gingen ze feesten en toen gingen ze mopperen en dan zegt Paulus: En nu zijn hun lichamen verspreid over de woestijn. Dat klinkt best oudtestamentisch, hè? Dat is rauwe Bijbeltaal uit de bronstijd. En Paulus zegt dat dit is geschreven als een waarschuwing. Waarom? Omdat, zegt hij, ook al gebeurde dit 1500 jaar geleden, het gebeurt nog steeds vandaag. En misschien kan ik zeggen, ook al schreef Paulus dit 2000 jaar geleden, het gebeurt vandaag nog steeds. Heel weinig dingen veranderen en bovenal verandert de aard van de mens zelden tenzij de mens ervoor kiest die te veranderen. Het is geschreven als waarschuwing voor ons. Doelen op lange termijn gaan gemakkelijk verloren door de verleidingen van vandaag. Misschien kunnen wij zeggen dat wat Paulus ons vandaag vertelde Paulus’ handleiding is om jouw leven in drie eenvoudige stappen te vernietigen. Je wilt jouw leven vernietigen? Hier is een prima handleiding. Let maar op. Nummer 1: afgoden. Wat betekent dat voor ons vandaag? Afgoden betekent eigenlijk materialisme. Niet zoals winkelen, maar ik bedoel materialisme in de klassieke zin. dat het enige dat bestaat of ertoe doet of de moeite waard is om aandacht aan te besteden, is wat ik kan zien of wat ik voel. Denk aan het belang dat zoveel mensen hechten aan hoe ik me nu voel. En hoe ik mij nu voel, beïnvloedt wat ik eet, hoe ik omga met mensen. Hoe ik mij nu voel, heeft dat invloed op je doelen, denk je? Absoluut. Hoeveel bedrijven en huwelijken zijn er niet verwoest omdat iemand iets voelde. Hoeveel levens, hoeveel vreselijke woorden zijn er niet gesproken omdat ik op dat moment iets voelde.

Het idee van afgoderij, er zijn niet veel afgoden meer in de klassieke zin maar afgoderij bestaat. Het is buigen voor een god die ik kan zien. Buigen voor een god die ik kan aanraken. En dat is het eerste, zegt Paulus. Als je je leven wilt verwoesten, concentreer je dan op vandaag. Buig voor een god die je kunt zien, aanraken, proeven en horen. En als nummer 2 noemt hij het vlees. Dat we ons overgeven aan het vlees. Het vlees staat voor een patroon van toegeven en opgeven. Toegeven en opgeven. Ik geef toe aan die zak chips. Ik geef toe aan de hele dag tv-kijken. Ik geef toe aan het kopen van dat ding dat ik mij niet kan veroorloven en ik blijf gewoon toegeven en ja, ik heb misschien lange termijn doelen, maar die geef ik gewoon op. Mijn kinderen helpen met mijn huiswerk is te veel vandaag. Een wandeling maken met mijn vrouw is vandaag te veel. Mensen de hand reiken die pijn hebben, is gewoon te veel. Dat kan ik vandaag niet doen. En dat is het volgende: Dag na dag geef je toe en geef je een beetje op.

En wat gebeurt er dan? Je zwerft door de wildernis. Je bent vijf jaar later op dezelfde plaats als vijf jaar eerder. Je zit daar in de wildernis en zegt: Waar blijft de tijd? Waar gaat het geld heen? Waar gaan de dagen en weken heen? Voel je niet slecht, zo voelen wij ons allemaal wel eens. Ik zeg iets wat iedereen voel, maar als je je lang genoeg zo voelt kom je in het derde stadium, het laatste stadium, en dat is morren. Morren is dat het niet mijn schuld was, maar die van alle anderen, toch? Een ander woord daarvoor in de Bijbel is stijfkoppig, of met een verhard hart. Het is een gekrompen leven dat je jezelf hebt aangedaan waar je anderen de schuld van geeft. En dat morren leidt dan tot het laatste punt, dat alles gewoon oneerlijk is. Dat is het favoriete woord van een mopperpot. Het is niet eerlijk. En Paulus houdt ons voor dat ook jij een van die lichamen kunt zijn die in de woestijn verstrooid liggen. Je hoeft alleen maar deze dingen te doen. Je kunt terug redeneren. Ben je een mopperpot geworden? Misschien heb je toegegeven en opgegeven. Ga iets verder terug en je hebt misschien meer naar vandaag dan morgen gekeken. Je hebt je alleen gericht op wat je om je heen zag en niet op je lange termijn doelen.

Maar ik wil je iets vertellen: Het plan van God voor die slavenmensen was om hen te veranderen van slaven in veroveraars. Van slaven in veroveraars. Hij wilde reuzenveroveraars maken die het land konden bezitten en volgens God is het nooit te laat voor je om een veroveraar te worden. Het is nooit te laat voor jou om een veroveraar te worden. Abraham was 75 jaar oud toen hij de belofte ontving en hij was 100 jaar oud toen die belofte uitkwam. Ik zou maar wat graag een potje van die vitaminen krijgen.

Ik zou graag willen weten welke training hij deed. Zo gezond wil ik ook wel zijn. Mozes was 80 jaar oud

toen hij de brandende struik zag. Hoe oud was hij? 120 toen hij over de Jordaan naar Kanaän keek. 120. Ik heb een goede vraag: Is het ooit te laat voor God om van iemand een veroveraar te maken? Het antwoord is nee. Kan een oude hond nieuwe kunstjes leren? Het antwoord is: Als hij dat wil. Het is een beslissing die je elke dag maakt wanneer je wakker wordt of deze dag de jouwe zal zijn of dat je hem gaat verbeuren. En datgene wat je ertoe aanzet om elke dag wakker te worden en te zeggen dat deze dag goed zal zijn, dat hij van mij wordt en dat ik beter word datgene wat je daar brengt, is het heldere vooruitzicht op het Beloofde Land. Het is een visie die in je hart gegraveerd is. Een visie op wie God wil dat je wordt en waar God wil dat je naartoe gaat. Ik kan je niet vertellen wat dat is. Het enige wat ik je kan vertellen is dat je het kunt ontdekken en dat je het kunt bezitten. Wil je het doen? Het is belangrijk om de beloften die God voor je heeft, duidelijk te omschrijven. Kun je je voorstellen dat je voor jezelf een goede dag creëert? Wat als je jouw dag begon met jouw doelen op lange termijn in gedachten en jouw korte termijn doelen van hoe je daar gaat komen en je begon die dag met een kop koffie, of met een gebed, met de Bijbel. En aan het eind van die dag zeg je: Wauw, dat was een goede dag. Doe dat nu zeven keer achter elkaar. Als je dat zeven keer achter elkaar doet, zult je terugkijken en zeggen: Hé, dat was een goede week. Als je dat vier keer achter elkaar kunt doen, zult je terugkijken en zeggen: Goeie genade, zou ik haast zeggen, dat was een goede maand. En als je dat twaalf keer achter elkaar doet, zeg je: Dat was het beste jaar van mijn leven. Vol persoonlijke ontwikkeling, nieuwe relaties, toenadering tot God bereikte doelen, bereikte dromen, een gezondere levensstijl. Het is jouw keuze. Je kunt het. Ik ben zo trots op je. Je doet het beter dan je denkt. Sommigen van jullie gaan alles vergeten

wat ik heb gezegd maar er zijn er een paar van jullie, mensen om wie ik geef, voor wie ik bid die vandaag zeggen: Ik zal nooit meer dezelfde zijn. Ik ga vandaag beslissen hoe mijn leven er over vijf jaar zal uitzien en ik ga alles doen wat nodig is om zo iemand te worden en daar te geraken. Dan zal jouw leven

nooit meer hetzelfde zijn. Hou je ogen gericht op jouw beloofde land, op de horizon en kijk wat God kan doen met een heleboel goede dagen achter elkaar.

 

 

 

 

 

 

Gebed

Wij danken U, Heer. Uw aanwezigheid is hier. U bent in dit huis. U bent bij ons en wij vragen door uw Heilige Geest dat U ons een nieuwe visie voor ons leven wilt geven op waar wij heen kunnen gaan, op wie wij zouden kunnen worden op het soort mensen waarmee wij ons zouden kunnen omringen op het soort dingen die wij kunnen bereiken. Heer, U zei dat U grotere dingen dan deze zult doen. Wij willen geloven dat dit kan in ons leven. Maak van ons mensen die wonderen verrichten, mensen vol geloof en leven en wij vragen U ons nu te helpen. Wij houden van U en alles wat wij doen, doen wij om de naam van Jezus Christus te eren. Dit bidden wij in zijn naam, en Gods volk zei amen.

 

Koorzang – The Lord Bless You and Keep You

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig

De Here verheffe zijn aangezicht over u

De Here verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede en geve u vrede

En geve u vrede en geve u vrede

Amen amen, amen amen

Leef vanuit verwachting

12 maart 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan