Home Er is niemand zoals jij!

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kijkers en kerkfamilie. Wij zijn vereerd dat jullie met ons meedoen. Als je het vandaag moeilijk hebt, sterk jezelf dan in de Heer. Laat ons bidden.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U voor alles wat U ons hebt gegeven en alles wat U voor ons hebt gedaan. U staat centraal in deze dienst. Alles wat wij doen, doen wij voor U, Heer. Om uw naam te eren. Wij bidden dat U rust en vrede zult brengen in ons land en de wereld. Wij vragen U, ons te helpen. Daarvoor bidden wij. Wij geloven dat U alles ten goede kan keren voor de mensen en tot uw eer. Heer, wij hebben U lief.

In Jezus’ naam bidden wij, amen.

 

Video – Voices of Hope Children’s Choir – “We Are the World”

Er is een ruimte in je hart en ik weet dat het liefde is

En die plaats kan veel meer stralen dan morgen

En als je het echt probeert merk je dat je niet hoeft te huilen

Op die plek voel je dat er geen pijn en geen zorgen zijn

Er zijn manieren om daar te komen als je geeft om de ander

Maak wat ruimte, maak een betere plaats

 

Wij zijn de wereld, wij zijn de kinderen

Wij zijn degenen die de dag laten stralen,

Laten wij beginnen met geven we maken een keuze,

Redden we ons eigen leven of maken we er samen

Een betere dag van, jij en ik

Als je terneergeslagen bent, als alle hoop vervlogen lijkt

Maar als je gelooft dat we op geen enkele manier kunnen vallen

Laat ons beseffen dat verandering alleen tot stand komt

Wanneer we verenigd blijven

 

Genees de wereld maak er een betere plaats van

Voor jou en voor mij en de hele mensheid

Het is een keus die we maken

Als je voldoende geeft om de ander

Maak hem een betere plaats,

Voor jou en voor mij

 

Genees de wereld, maak hem een betere plaats

Voor jou en voor mij en de hele mensheid

Mensen sterven,

Als je genoeg geeft om de ander

Maak hem een betere plaats,

Voor jou en voor mij

 

Het is een keuze die we maken,

We redden onze eigen levens

Of maak hem een betere plaats voor jou en voor mij

Voor jou en voor mij, jou en mij, jou en mij

 

Solo – Jean Oliu & the Coastline Cowboys – “Glory”

 

Halleluja doet mij niet zoveel

Wat ik jullie te zeggen heb, zou de minsten schokken

Ik werd tot ‘koning der zondaren’ gekroond

Dat bewijst misschien dat ik de bodem bereikt heb

Met niets meer te verliezen

 

Ik ken het verhaal, hoe U aan het kruis gestorven bent

Ik moet eerlijk zeggen dat ik moeite heb te geloven

Maar ik ben gekomen, hier sta ik zoals ik ben

Ik hoop dat U me aanvaardt, een gebroken man

Als verdriet U niet onbekend is

Als U mijn pijn kunt begrijpen

Geef me dan kracht voor vandaag en voor morgen

En ogen om de glorie van de Heer te zien

Ogen om de glorie van de komst van de Heer te zien

 

Vergeving, dat woord betekent zeker iets

Het grootste deel van mijn leven probeer ik de rekening te vereffenen

Een kwetser, een bruggenverbrander, op zoek naar een oorlog

Maar een man die vergeven is, heeft dat niet langer nodig

U bent vertrouwd met verdriet, U kunt al mijn pijn begrijpen

U geeft me kracht voor vandaag, voor morgen

Ogen om de glorie van de komst van de Heer te zien

Ogen om de glorie van de komst van de Heer te zien

 

Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja,

Geef mij ogen om de glorie van de komst van de Heer te zien

U bent vertrouwd met verdriet, U kunt al mijn pijn begrijpen

U geeft me kracht voor vandaag, voor morgen

Ogen om de glorie van de komst van de Heer te zien

Ogen om de glorie van de komst van de Heer te zien

Ogen om de glorie van de komst van de Heer te zien

 

Schriftlezing2 Samuel 6:14-17

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 2 Samuel 6:14-17. Gekleed in een linnen priesterhemd huppelde David uit alle macht voor het aangezicht van de Heer. Zo brachten David en heel het huis van Israël de ark van de Heer over met gejuich en met bazuingeschal. En het gebeurde, toen de ark van de Heer in de stad van David kwam dat Michal, de dochter van Saul, door het venster naar beneden keek.

Toen zij koning David zag springen en huppelen voor het aangezicht van de Heer, verachtte zij hem in haar hart. Toen zij de ark van de Heer de stad binnenbrachten zetten zij die op zijn plaats midden in de tent die David ervoor gespannen had. En David bracht brandoffers voor het aangezicht van de Heer, en dankoffers. Heilige Geest, geef ons de kracht om het oordeel van de wereld niet te vrezen opdat wij vrij zijn om U onbevreesd te volgen. Amen.

 

Solo – Jean Oliu & the Coastline Cowboys – “His Name is Jesus”

Bij het noemen van zijn naam verbrokkelen

Muren en veranderen levens

Te midden van de verleidingen van het leven

Is Hij er om ons erdoorheen te helpen

Deze man over Wie ik spreek

Is hier vandaag voor jou en voor mij

 

Zijn naam is Jezus, maar je mag Hem noemen zoals je wilt

Ze noemen hem Immanuel, de Koning der Koningen

Hij is de Zoon van de Vader, de Vredevorst

Ze noemen Hem Hosanna, lichtbaken in de zee

De Rots waarop ik bouw, Hij is een Vriend voor mij

 

Vaak heb ik zijn naam aangeroepen

Gebeden om vergeving en ijdel gebruikt

Maar er schuilt vrede in het besef

Dat zijn vergeving dezelfde blijft

De beroemdste woorden uit de

Geschiedenis, dingen die Hij zei

En die de hele wereld nog steeds leest

 

Zijn naam is Jezus, maar je mag Hem noemen zoals je wilt.

Ze noemen hem Immanuel, de Koning der Koningen

Hij is de Zoon van de Vader, de Vredevorst

Ze noemen Hem Hosanna, lichtbaken in de zee

De Rots waarop ik bouw, Hij is een Vriend voor me

De Rots waarop ik bouw, Hij is een Vriend voor me

 

Koor en Arnold Geis – “I Walk with God”

 

Ik wandel met God van nu af aan

Zijn helpende hand daar leun ik op

Ik bid tot God in nederigheid:

Laat mijn God altijd met mij zijn

 

Ik wandel met God, dag en nacht

Waarom zou ik vrezen met Hem aan mijn zijde

Zijn liefde duurt eeuwig en Hij zal me nooit verloochenen

Hij zal me niet in de steek laten

Ik ben zwak, maar mijn Heer is sterk

Hij waakt over mij, de hele dag

 

Ik wandel met God, Hij houdt mijn hand vast

Ik praat met God, Hij begrijpt mij

Hij hoort elk woord dat Hij tot me spreekt

En ik weet dat Hij hoort wat ik in mijn hart draag

Heer, leid mijn stappen en geleid mij

Want ik zal nooit alleen gaan nu ik wandel met God

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus…

en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Preek – “Er is niemand zoals jij!”

door Bobby Schuller

Wij doen momenteel een serie over namen die God je geeft. God heeft allerlei namen voor je. Hij noemt je Zijn favoriet, geliefd en Hij noemt je uitverkoren. Hij roept je. Hij roept je op om taken te verrichten. Hij noemt je zijn soldaat en vraagt je, namens Hem te handelen, als zijn bouwer, zijn helper, zijn boodschapper. Al die namen vinden wij terug in de Bijbel. En allemaal zeggen ze iets over Gods houding tegenover ons. Een houding van liefde en mededogen. Het is een houding van goedheid en genade.

Het is een God die ons aanmoedigt zoals een vader zijn kinderen aanmoedigt. Maar vandaag wil ik het over één van mijn favoriete namen hebben. Ik hoop dat ik niet te zeer in voorbeelden verzand. Namelijk dat God ons een bijzonder volk noemt. God noemt je bijzonder. God noemt je vreemd. En dat is gunstig.

Een heleboel mensen willen graag vreemd zijn maar niemand is vreemder dan Portland. Ik neem jullie mee naar de stad Portland in Oregon. Ik ben daar maar eenmaal geweest en het is daar inderdaad vreemd. Niet zo vreemd als je misschien denkt, maar de mensen zijn er zo aardig. Ze hanteren een slogan: Houd Portland vreemd. Ze bedoelen ermee dat Portland een cultuur is van expressionisme individualisme, kunst en vreemdheid. En het is juist die vreemdheid die alles bijeenhoudt. En zolang Portland vreemd blijft, kun jij als…Hoe noem je zo iemand, een Portlander? Ik kijk even rond, maar niemand weet het. Als inwoner van Portland heb je in alle vreemdheid de vrijheid om jezelf uit te drukken

zoals je wilt. Ik heb hier wat voorbeelden van de vreemdheid van Portland. In plaats van graffiti heeft Portland gekozen voor iets wat ‘wild breien’ heet. Je neemt een stuk straatmeubilair en dat bekleed je met breiwerk. Ik vind het er heel lief uitzien. Alsof Nickelodeon de stad heeft overgenomen. En dit is ook een hele mooie figuur. Dit is de Unipiper. Hij rijdt op een eenwieler en speelt op een vuurspuwende doedelzak. En dan kleedt hij zich als Darth Vader, compleet met cape. En als je je afvraagt waarom,

lees dan de tekst op de achtergrond. Hij doet dat omdat ze apart willen blijven. De Unipiper heeft een ander pak voor COVID-19 aangetrokken. Hier zie je hem lysol sproeien. Waarom ga ik maar door over dat vreemde Portland? Omdat je om allerlei redenen wel kunt begrijpen waarom ze in Portland zo graag apart willen blijven. Mijn ouders hebben lange tijd in het plaatsje Laguna Beach gewoond. Dat is ook zo’n artiestenkolonie en ook een hele aparte plek. Je ziet daar een duidelijke angst dat, als er te veel bedrijven en te veel zakenlui neerstrijken, er dingen worden verruild. In ruil voor meer en betere banen en een betere economie raken wij iets bijzonders kwijt wat ons Laguna Beach maakt. Wij raken iets bijzonders kwijt wat ons Portland maakt. Ik denk dat het de kerk niet zou misstaan, om soms ook zo te denken. Tenslotte noemt God ons een bijzonder volk, nietwaar? Hij noemt ons apart. Maar vaak lijkt het alsof de kerk steeds minder apart wordt. De kerk voelt steeds normaler aan en ik weet niet zeker of ik daar blij mee ben. Als je naar de vroege kerk kijkt, zoals die ontstond na Pinksteren en de kerk vervuld was van de Heilige Geest, was het er ronduit bizar. Vorige week hadden wij het over al die verschillende rassen en etniciteiten en barbaren en Scythische ruiters en Grieken en Galliërs en Kelten en slaven.

Al die mensen die naar de kerk toestroomden en elkaar liefhadden en voor elkaar zorgden, terwijl ze niet eens met elkaar om hoorden te gaan. Maar daar waren ze en ze hadden elkaar lief en zorgden voor elkaar. Het Romeinse Rijk beweerde van alles over de vroege christenen. Men noemde ze kannibalen omdat ze zogenaamd het lichaam van Christus aten. Ze werden ook incestueus genoemd omdat echtparen elkaar broeder en zuster noemden. Dat was allemaal niet waar, natuurlijk de buitenwereld had geen goed zicht op het werkelijke leven binnen de kerk. En eerlijk gezegd kon Petrus, de leider van die kerk, er absoluut niet mee zitten. Daarom schrijft hij in 1 Petrus vers 2: Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een bijzonder volk, een raar, apart volk. Opdat u nu de deugden zou verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ik geloof dat de kerk altijd wel leden telt die een beetje outsiders zijn en dat dat goed is voor de kerk. Ik wil jullie aanmoedigen, een beetje meer te zijn zoals zij. Een beetje bijzonder en een beetje apart en je daar goed bij te voelen. Als voorgangers willen wij dolgraag de mensen van alledag bereiken.

Wij willen normale mensen bereiken. Boekhouders en tandartsen. Moeders die hun baan opzeggen en taxichauffeurs. Wij willen normale mensen bereiken en hen het goede nieuws laten zien. Dat het evangelie voor hen bedoeld is. Maar daarbij vergeten wij, voorgangers, soms die aantrekkelijke kant van het kerk zijn te tonen en houden die verborgen. Het is een klein lichtje, een lichtje dat wij onder de korenmaat verborgen houden. Voordat ik voorganger werd, luisterde ik naar al die grote voorbeelden.

Ik beluisterde hun podcasts en ik had allerlei favoriete schrijvers. En toen ik aan het werk ging in de Crystal Cathedral toen die nog goed draaide had ik de kans om veel van die beroemde predikanten persoonlijk te ontmoeten. En nog steeds heb ik natuurlijk veel met die lui te maken via allerhande congressen en bijeenkomsten en denktanks en zo. Een van de meest frappante dingen vond ik wat je ziet als je die jongens persoonlijk onder vier ogen treft, zonder dat er camera’s bij zijn. Dan bleken de vreemdste vogels mijn favorieten te zijn. Zij waren degenen van wie je zou willen dat ze voor je bidden als je het zwaar hebt. Als zij spraken, waren zij degenen bij wie je het gevoel had dat God iets zei. Ik heb gemerkt dat, naarmate ik christenen beter leerde kennen hoe aparter ze zijn, hoe meer ik ze mag.

Ik weet niet of dat goed of slecht is, maar ik als gelovige ga liever om met gelovigen die een beetje bijzonder zijn. Misschien zijn er mensen die op je neerkijken. Mensen die over je schamperen vanwege je geloof. Misschien denk je soms dat je erbuiten valt. Maar dat hoeft niet verkeerd te zijn. Ik geloof dat als wij het gebod van het Sjema serieus nemen, dat zegt: Heb de Here lief met je hele hart, met je hele ziel en met al je kracht. Als je zo de Here liefhebt zullen sommige mensen je een beetje raar vinden.

Maar een beetje raar zijn kan juist bewijzen dat je het goed doet. Als je leest hoe mannen en vrouwen

en mensen van God, God najoegen met hun hele hart kom je bijzondere mensen tegen. Mensen die er niets om gaven, er niet bij te horen. Als er een bevel wordt uitgevaardigd dat bidden verbiedt gaat Daniel in zijn raamkozijn zitten bidden, ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds. Laat de mensen maar zien dat hij zich niet schaamt voor zijn geloof. Elia, die de berg Karmel op en af rent terwijl hij God aanroept. En wat te denken van Johannes de Doper? Hij kleedt zich in dierenhuiden en eet sprinkhanen en honing. Jezus zegt tegen zijn discipelen: Wat zagen jullie in de wildernis? Een strohalm die wiegde in de wind? Wat hebben jullie daar gezien? Een man gekleed in fraaie gewaden? Nee, dat is voor koningen. Jullie gingen op zoek naar een profeet. En dat is wat Johannes de Doper was, een rare snuiter. Als Johannes de Doper nu onder ons was zouden wij hem misschien voor geestesziek verslijten. Het woord heilig staat in de Bijbel voor apart. Weet je waarom God al die bizarre geboden oplegt aan het Hebreeuwse volk?

Dat je geen twee stoffen mag dragen. Wat boeit het of je wol en katoen met elkaar combineert? Hij wil dat ze apart zijn. Anders. Hij wil dat ze opvallen, want alleen een licht dat schijnt, wordt gezien. Dat moet niet onder een korenmaat staan. Daarom zegt Jezus in Mattheüs 5: Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

Ik ken niemand, mezelf inbegrepen, die na vernederd, vervloekt en vervolgd te zijn in de spiegel kijkt en zich verheugt. Weet dat hoe vreemder je bent, hoe meer ik je mag. Het is niet anders. Hoe vreemder je bent, hoe meer ik je mag, zolang je geen echte naarling bent. Ik hou van mensen die hun leven zo aan God wijden dat ze er niet om malen wat anderen daarvan vinden. En als je met mensen omgaat die niet

zo formeel zijn, kun je ook beter jezelf zijn. Daarom hou ik van je. Het beroemdste voorbeeld van een bijzonder iemand is het bekende verhaal van David die naakt voor de Heer danste. Ik zal het hier nog even vertellen. Om te beginnen danste hij niet naakt, maar daar kom ik op terug. David brengt de Ark des Verbonds naar de nieuwe hoofdstad van Israël en Judea. De Ark des Verbonds kennen jullie. Wij hebben Raiders of the Lost Ark gezien. De Ark des Verbonds. Mozes zet hem in elkaar volgens de wetten van de Thora. Er zitten drie dingen in. De stenen tafels met de 10 geboden, de staf van Aäron en een kruik manna. Dat zou gaaf zijn om dat ding te vinden. Hij moet op stokken gedragen worden en gerespecteerd worden. De ark is ook gevaarlijk, zoals wij weten uit Raiders of the Lost Ark. Je weet nog hoe hij geopend werd en alle nazi’s smolten. Even je ogen dichtdoen. Hij is echt gevaarlijk. Hij is zo vol van Gods heerlijkheid dat wie hem aanraakt, dood neervalt. Hij wordt daarop op houten palen gedragen

en de ark wordt geacht, de troon van God te zijn. Een verbeelding van Gods aanwezigheid en gezag.

Als ze met de troon van God op weg gaan naar Jeruzalem heeft David 30.000 jonge mannen om zich heen, die dansen en het vieren. 30.000 mensen is heel wat. De Gelredome vul je met ruim 30.000 mensen. Dus zoveel mensen doen mee aan de optocht om de Ark des Verbonds de troon van God, naar Jeruzalem te brengen. Dat is dus nogal wat. En dan maken zij een vreselijke fout. Omdat zo’n ark nogal wat weegt, zet ene Uzza de ark op een kar. Daarmee zondigt hij tegen de voorschriften van de Thora. Die kar hobbelt over de weg en een van de ossen struikelt. Uzza wil voorkomen dat de ark eraf valt maar dit is wat je krijgt als een kar komt vast te zitten. Als ze hem hadden gedragen, was het gewoon goed gegaan. En net zoals je soms probeert een auto die vastzit, los te duwen, duwde Uzza met zijn schouder dat staat er niet letterlijk, maar dat stel ik mij voor maar hij probeert kennelijk Gods troon uit de blubber te bevrijden maar dan staat er dat Gods toorn hem trof en dat hij ter plekke dood neerviel.

Stel je voor wat er door de mensen heen ging. Iedereen viert feest. Er is muziek, het is gezellig. En dan probeert die man de ark los te duwen uit een kuil of zo en valt dood neer. Iedereen kent hem. Iedereen schrikt zich wezenloos. David en dat is weer zo typisch David, is aanvankelijk kwaad op God. En dan wordt hij bang. Hoe kon U dat zo’n goed mens als Uzza aandoen? Dan wordt hij bang en zegt tegen zichzelf: Hoe kan de Ark van de Heer ooit bij mij komen? Misschien heeft de zegen van de Heer mij

verlaten, denkt hij. Misschien is het voorbij. Misschien denk jij nu ook wel dat Gods zegen je verlaten heeft. Weet dan dat dat niet zo is. God gaat spoedig zegenrijke dingen in je leven doen. En dan besluit David en ook dat is typisch David…Omdat hij de ark niet naar Jeruzalem wil brengen omdat er dan vast doden vallen besluit hij de ark bij ene Obed-Edom thuis te stallen. Als Obed in brand vliegt, hebben wij het juiste gedaan maar als er niks misgaat met Obed, halen wij de ark de stad in. Dus ze zetten de ark bij hem thuis neer. Geen idee hoe dat eruitzag. Ik denk dat de Ark des Verbonds in zijn keuken kwam te staan of zo. Er staat in elk geval ‘in zijn huis’. En er staat dat God na drie maanden die Obed met zijn hele huishouding ongelooflijk zegende wat in het Oude Testament altijd neerkomt op rijkdom en gezondheid en voorspoed en leven, en zijn boerderij draait goed. Het gaat hem voor de wind en de mensen zien dat Obed het goed heeft en gezegend is. En dan denkt David: Die ark moet ik hebben. Wij gaan hem halen. Ze halen de ark op en brengen hem naar Jeruzalem. Gods aanwezigheid en zegen

hebben hen niet verlaten. En ditmaal is David niet koninklijk uitgedost met een kroon en een gewaad en hij ziet er niet majesteitelijk en machtig uit. Hij draagt linnen en een efod, een priesterhemd. Hij draagt dat op een gewijde manier, terwijl er muziek klinkt en om de zes passen een gemest kalf wordt geslacht.

Het kostbaarste dat er op aarde bestaat. Om de zes stappen een offer. En ze dragen hem natuurlijk.

Hij staat niet op een kar. En intussen heeft David een priesterkleed aan en danst. Het is bijna als de taal

waarin wij God liefhebben. Er staat dat hij huppelde uit alle macht. Met alles wat hij in zich had, danste hij voor de Heer omdat hij dolgelukkig was dat God met hem was en voor hem en dat God naar Jeruzalem kwam en zijn volk kwam redden en behoeden. Hij kon niet anders dan dansen als een bezetene. En iedereen viert feest. En dan komt de ark in de stad aan, met David in zijn efod. Haar in de war, bezweet en maar dansen en huppelen en het Halleel zingen. Zijn vrouw, een prinses die Michal heet, kijkt vanuit haar raam omlaag naar haar man die geacht wordt, zich koninklijk en waardig te gedragen en ze ziet een man die zweet en danst en feest viert voor de Heer. Niet naakt, niet koninklijk,

maar eenvoudig gekleed en ze voelt minachting voor hem. Dit zou haar vader, Saul, nooit gedaan hebben. Dat was een vorstelijke, knappe, lange koning, die zoiets nooit had gedaan. Maar moet je nou mijn man eens zien. David plaatst de troon van God in de tabernakel en hij legt de offers neer en hij zegent de mensen en deelt allerlei spijzen en koeken en zo uit. Dan gaat hij naar zijn eigen huis om zijn kinderen en vrouw te zegenen. Maar bij binnenkomst zegt zijn vrouw met een woedende blik: Wat zal de koning van Israël vandaag geëerd zijn. Halfnaakt dansend voor zijn dienaren, zoals een leegloper.

En David keek haar aan en antwoordde: De Here heeft mij uitgekozen. Ik zal mij nog geringer gedragen dan dit. En ik zal nog nederiger zijn dan dit voor de Heer. We hebben het nodig dat fatsoenlijke christenen soms de teugel wat laten vieren. Als ik vanmorgen daarover praat, moedig ik je niet aan om vreemd te doen zoals ik je aanmoedig om God zo lief te hebben voor Hem te leven met zoveel vuur en passie en verlangen dat het je niet uitmaakt wat anderen denken. Het maakt je niet uit of anderen je kiezen. Het maakt je alleen uit of God je kiest. Wat de aantrekkelijkste kant is van ons geloof is dat mensen overvloeien van de Geest, van het leven en van Gods liefde. Maak je niet druk om hoe vreemd je overkomt. Heb de Here lief met je hele hart, je hele ziel en al je kracht. Dan zorgt Hij voor de rest.

 

 

 

 

 

Gebed

 

Vader, wij houden van U, wij danken U. Ik bid voor iedereen die het gevoel heeft, er niet bij te horen.

Ik bid, Heer, dat ze U blijven zoeken met hun hele hart. Heer, wij houden van U en wij danken U.

In Jezus’ naam bidden wij. Amen.

 

Koor – “The Blessing” (virtueel gezongen)

 

De Here zegene u en behoede u.

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

De Here zegene u en behoede u.

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn aanwezigheid is voor je en achter je en naast je

Om je heen, in jou en is met jou, in de ochtend, in de avond

In je komen en je gaan in je tranen en je vreugde

Hij is voor je, Hij is voor je, Hij is voor je

Hij staat aan jouw kant, amen, amen, amen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn aanwezigheid is voor je en achter je en naast je

Om je heen, in jou en is met jou, in de ochtend, in de avond

In je komen en je gaan in je tranen en je vreugde

Hij is voor je, Hij is voor je, Hij is voor je. Amen

 

 

 

 

Er is niemand zoals jij!

11 oktober 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan