Home Groei door obstakels

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers, welkom kerkfamilie. Wij zijn blij dat jullie hier met ons zijn. Ik wil jullie eraan herinneren dat God niet ver weg is. Hij is hier met ons, op dit moment, in dit gebouw. Hij is hier en Hij houdt van je.

 

Gebed

Heer, wij danken u voor uw Heilige Geest en uw macht. Dank U dat U ons hier bijeengebracht hebt en wij bidden dat wij hier veranderd vandaan zullen gaan. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, en Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – God is Our Refuge

God is voor ons een veilige schuilplaats

Betrouwbare hulp in de nood

Al beven de bergen in het diepst van de zee

Al bruist en kolkt de watervloed, wij vrezen niet

 

Kom en zie de werken van God de ontzagwekkende werken van God

Hij is te midden van zijn volk op heel de aarde

Hij is het Woord, wij zijn Zijn handen, Hij zal ons leiden

Hij is onze adem, wij zijn Zijn lied

Wij zullen zijn aanwezigheid loven de hele dag lang

 

God is voor ons een veilige schuilplaats

Een betrouwbare hulp in de nood

Al beven de bergen in het diepst van de zee

Al bruist en kolkt de watervloed, wij vrezen niet

 

God is voor ons een veilige schuilplaats

Een betrouwbare hulp in de nood

Al beven de bergen in het diepst van de zee

Al bruist en kolkt de watervloed

Wij vrezen niet, wij vrezen niet

Wij vrezen niet, wij vrezen niet

 

SchriftlezingGenesis 45:4-8, 50:18-21 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Genesis 45 en 50. Jozef zei tegen zijn broers: Kom toch dichter bij mij. En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij: Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen omdat jullie mij hiernaartoe hebben verkocht. Want God heeft mij vóór jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden van het land en er komen nog vijf jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij vóór jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hiernaartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Daarna gingen zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden: Zie, wij zullen u tot dienaren zijn. Jozef zei daarop tegen hen: Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: Een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Het Woord van de Heer.

 

Solo – Psalm 42 door Nita Whitaker

Er is een stille plaats die me vrede geeft als ik alleen ben met U

Er is een schuilplaats, uw Geest is mij nabij als ik verward ben

Alleen U kan alles geven wat deze wereld niet biedt, mijn hart huilt,

 

Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U

Wij zijn dorstig, God, U bent het Levende Water

Dus mijn ziel heeft U nodig, Heer

Ik heb U nodig, Heer, ik heb U nodig, Heer

Ik heb U nodig, Heer, ik heb U nodig, Heer

 

Ik ben een vreemdeling hier

Dorstig, want ik weet dat dit niet mijn huis is

Als in een woestijn, heb ik uw levende

Woord nodig voor deze dorren beenderen

Jezus, vervul ons opnieuw met uw aanwezigheid,

Die diep van binnen stroomt, nieuw leven begint

 

Als een hert dat verlangt naar water

Zo verlangt mijn ziel naar U

 

Ik ben dorstig, God, U bent het Levende Water

Dus mijn ziel heeft U nodig, Heer

Ik heb U nodig, Heer, ik heb U nodig, Heer

Ik heb U nodig, Heer, ik heb U nodig, Heer

 

Les onze harten en vervul ons met uw hemelse stroom

Heilige, regen op ons neer met uw allesomvattende liefde

 

Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U

Ik ben dorstig, God, U bent het Levende Water

Dus mijn ziel heeft U nodig, Heer

Ik heb U nodig, Heer, we hebben U nodig

Wij hebben U nodig, zo nodig, Heer

 

Solo – There is Grace door Nita Whitaker

Er is genade voor de gelovigen

Er is genade voor de gevallenen

God heeft je genade gegeven voor wat je nodig hebt

Hij heeft genade gegeven voor de toekomst

Hij heeft genade gegeven voor het verleden

Hij heeft genade gegeven voor de eerste toen jij de laatste was

 

Er is genade, er is genade, altijd genade voor jou

Er is genade, er is genade, altijd genade

Genade is anders dan barmhartigheid,

Maar stelt je niet vrij van pijn

Wat je ook voelt, er is geen schaamte meer

Genade maakt dat je je sterk voelt

Genade bevrijd je van angst

Het snijdt door je verwarring heen,

Genade hou je helder

 

Er is genade, er is genade, altijd genade voor jou

Er is genade, er is genade, altijd genade

Genade zal je dragen, halleluja

Genade zal ook jou dragen, wat je ook doet

Genade zal dat doen

Genade zal ook jou dragen in wat je ook doet

Ik weet dat, genade zal dat doen,

Genade zal je dragen, het zal je erdoor dragen

Gods verbazingwekkende genade

Wat je ook doet, genade zal dat doen

 

Er is genade, zing met me mee

Er is genade, altijd genade voor jou

Er is genade, er is genade, altijd genade

Genade zal je dragen, halleluja

Genade zal ook jou dragen, wat je ook doet

Genade zal je dragen

Genade zal je er doorheen dragen

Het is wat je erdoorheen sleept

Wat je ook doet, genade zal je erdoor slepen

Genade zal je dragen, wat je ook doet

Gods verbazingwekkende genade zal dat doen

Er is genade, er is genade, altijd genade voor jou

Dank U, God.

Er is genade, er is genade, altijd genade

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Fijn dat jullie er zijn. Welkom, iedereen. Ga staan. Dan zeggen wij dit credo samen zoals wij elke week doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Groei door obstakels

door Bobby Schuller

Ik wil je aanmoedigen om vandaag te besluiten om Jezus te volgen. Als je je leven overgeeft aan Jezus Christus plaatst Hij iets in je dat je ongelooflijk veerkrachtig en sterk maakt. Paulus zegt dat als je het leven van Christus in je krijgt je onder druk komt te staan, maar niet verpletterd wordt. Je kunt vervolgd worden, maar je zult niet in de steek gelaten worden. Je kunt neergeworpen worden, maar je zult niet vernietigd worden. Dit is het verbazingwekkende van de kracht van het evangelie: Hoe slecht de dingen ook worden in het leven, God kan het beter maken. Dat Hij iets in ons kan doen dat ons voor altijd transformeert zelfs in onze dood, dat onze dood nieuw leven voor ons wordt. Ik wil je aanmoedigen om dit geschenk te ontvangen. Veel mensen hebben mooie gedachten over God of de kerk of Jezus maar ze nemen nooit een beslissing. Je moet een beslissing nemen. Je moet kiezen. Je moet het goede boven het kwade verkiezen. Je moet het leven boven de dood verkiezen. Je moet Christus boven de wereld verkiezen. Ik wil je aanmoedigen om die beslissing te nemen. De Heer Jezus stierf voor onze zonden zodat wij eeuwig leven konden hebben. Nu wij het daar toch over hebben sommigen van jullie worden onderdrukt, maar niet verpletterd. Je wordt vervolgd, maar niet verlaten. Je bent neergeslagen, maar je bent niet vernietigd. Ik wil beginnen met misschien wel mijn favoriete citaat van de stoïcijnse filosoof en keizer Marcus Aurelius die dit heel eenvoudige maar voor de hand liggende ding zei dat mij drijft in mijn leven: Vuur gedijt op obstakels. Een van de beste manieren om van een vuur af te komen is om wat weg te nemen? Obstakels. Bomen en struiken en dergelijke. Dit zijn de dingen die ervoor zorgen dat een vuur groeit en onbeheersbaar wordt. Er is een vuur in jou. Het werd daar ontstoken bij je geboorte. Het werd daar nogmaals ontstoken bij je wedergeboorte. Toen je de Heilige Geest ontving, ontving je dit. En dat is het rare aan christenen: Op een rare manier moeten wij een beetje onder druk worden gezet. Wij moeten een beetje vervolgd worden. Wij moeten een beetje neergeslagen worden. Het is heel vreemd, maar het ergste wat je de kerk kunt aandoen is om het die naar te zin te maken, goed te voeden in bed te houden, voor veiligheid gaan. Een van de beste dingen die je kunt doen, is de strijd aan te gaan. Een van de beste dingen om te doen is, die kerk te laten wedijveren. Een van de beste dingen om te doen is loslaten. Laat het vuur los, laat de kracht los, laat het leven van binnen los. Dit is mijn aanmoediging voor vandaag: Ga het gevecht aan. Je weet dat het leven een gevecht is, toch? Het is een constant gevecht om wat ertoe doet. Je moet vechten voor je waarden, voor je leven, je moet vechten voor je gezin. Wij moeten het gevecht aangaan. Ik wil je aanmoedigen te vechten voor je gezin. Ik wil je aanmoedigen te vechten voor je droom. Vecht voor je toekomst. Vecht voor je gezondheid. Vecht voor je financiën. Iemand die vroom is en naar deze preek luistert, zegt: Dat klinkt niet erg geestelijk. Laat mij je vertellen, mijn vriend, het is allemaal geestelijk. Alles wat wij doen in het leven is geestelijk. Je bent geest. Alles wat je doet is geestelijk. En wat denk je? God geeft om die kleine dingen. Maar het is aan ons om ervoor te vechten. Dit is het probleem als je een droom hebt, als je een doel hebt als je iets hebt waartoe God je geroepen heeft. De uitdaging is dat er altijd een obstakel zal zijn. Het lijkt altijd alsof het obstakel in de weg staat. Het lijkt altijd alsof er een obstakel op de weg ligt. Het lijkt altijd alsof iets groots de snelweg van je leven heeft geblokkeerd. Het lijkt altijd alsof er een obstakel is. En wij zeggen: God, het obstakel staat in de weg. Maar wat zegt God tegen ons? Het obstakel IS de weg. En dat is wat ik vandaag wil overbrengen. Dat is de titel van mijn preek vandaag. Vuur gedijt op obstakels. Als je vuur bent, heb je een obstakel nodig. Dan heb je een uitdaging nodig, een gevecht en dit is waartoe we geroepen zijn. En deze obstakels creëren ons, ze maken ons, ze herscheppen ons, ze bouwen ons op en we hebben ze nodig. En hoe ouder wij worden, hoe meer we ze nodig hebben om niet in de sleur van het leven te vallen waarin wij zo gemakkelijk verstrikt raken. Mag ik een amen? Van ons alle acht? Wij kunnen dit, mensen. Amen! Wij hebben het nodig. Het verhaal van Jozef is waarschijnlijk mijn favoriete verhaal in de Bijbel. Mijn favoriete personage na Jezus en dat komt omdat het verhaal van Jozef zo lijkt op wat velen van ons meemaken als er een droom in ons hart wordt gelegd. Jozef is een interessante man. Hij is een van de jongsten in zijn familie. Hij heeft elf broers, een grote familie. En hij lijkt wat naïef en doet soms vervelend tegen zijn broers en zussen. Hij is het lievelingetje van de vader. En hij krijgt deze droom in zijn hart van de Heer en hij deelt deze droom met zijn broers en wat zeggen ze? Laten wij hem vermoorden. Ze staan op het punt en dan realiseren ze zich, wacht even. Laten wij hem niet vermoorden, maar wat aan hem verdienen. Dat is geen gek idee. Ik geloof dat het Rubens idee was. Dus gooien ze hem in een put en verkopen hem als slaaf en hij verdwijnt. En dan volg je die zware reis van de jonge Jozef, deze tiener. Het eerste stukje gaat hij werken voor een groot man genaamd Potifar. En Potifar heeft een prachtige vrouw. Op een dag gaat Potifar weg en die prachtige vrouw is helemaal alleen en zij kijkt met een schuin oog naar Jozef, die waarschijnlijk een sixpack heeft. Ik heb het in het Hebreeuws gelezen, daar lijkt het wel op. En ze besluit dat ze bij Jozef wil zijn. Stel je die jongeman voor, misschien zeg 17 of zo en een mooie vrouw en zij wil hem. Zij wil met hem naar bed. Maar hij is toegewijd aan God, hij is toegewijd aan zijn geloof en het verhaal gaat dat terwijl zij hem probeert te verleiden het bijna lijkt of hij zal zwichten maar hij weigert en besluit heel slim om ervandoor te gaan. Hij zet het op een lopen. Terwijl hij wegrent, pakt zij zijn jas, die gaat uit en je krijgt een beeld van Jozef die naakt wegrent. Zij is natuurlijk beledigd en als Potifar terugkomt, liegt zij en zegt dat Jozef haar probeerde aan te randen. Hier is het bewijs. Sta er even bij stil hoe verschrikkelijk dat is. Je hebt het juiste gedaan, geen goede daad blijft onbestraft. Deze man probeert eerbaar te leven, hij doet het geweldig, hij gedraagt zich voorbeeldig. Hij is steeds eerlijk geweest, hij heeft het gevoel dat hij. Jozef voelt zich miskend. Hij wordt in de gevangenis gegooid. Dan heb je die passage dat hij met die mannen praat. Zij werken voor de farao, maar ze vergeten hem. Hoe dan ook, het komt erop neer dat Jozef door al deze dingen uiteindelijk de op één na machtigste man van heel Egypte wordt. En uiteindelijk ontmoet hij zijn broers en zij weten niet wie hij is en denken dat hij gewoon een machtige gouverneur is. En als ze erachter komen wie hij is, scheuren ze hun kleren van ellende. Ze denken dat hun laatste uur geslagen heeft en wat zegt Jozef? Wat jullie kwaad bedoeld hebben, heeft God goed bedoeld om vele levens te redden. En zoals bekend herenigt hij zich met zijn broers. Wij leren een aantal verbazingwekkende dingen over dit beroemde verhaal van Jozef. Dit is het eerste dat ik eruit pik als ik over het verhaal van Jozef leer. Hij heeft een lange weg afgelegd. Het eerste wat ik leer is dat God ons niet graag de prijs van onze droom laat zien. God laat je de prijs niet zien. Wel de droom, maar niet de prijs. Je zegt dat dat niet eerlijk is. Nou, ik heb de regels niet gemaakt. Dit zijn de regels. Als je je eigen planeet krijgt, kun je je eigen regels maken. God laat ons de prijs niet zien omdat de prijs ons bang zou maken. En ik denk dat dat iets is wat wij missen. Het zou zijn alsof je een brugklasser laat zien dat hij helemaal aan het einde van de reis een proefschrift moet maken. De brugklasser zou zich geïntimideerd voelen. Maar net als in het leven ga je van de eerste klas naar de tweede, van de tweede naar de derde en ga zo maar door. Dit is waar het probleem ontstaat als wij in de derde of vierde klas komen en afhaken. Als wij in de derde of vierde klas zeggen: Wat als ik ooit een proefschrift moet schrijven? En dan haken wij af. Heel vaak zijn wij bang voor de prijs, de kosten. Dat jaagt ons schrik aan. Dit is iets wat wij duidelijk kunnen zien: Jozef zou op geen enkele manier een heerser zijn geworden als hij niet eerst een slaaf was geweest. Dit is de grimmige realiteit van het verhaal van Jozef. De weg naar de overwinning gaat over een weg van pijn. De weg naar de overwinning heeft een prijs. Die gaat gepaard met strijd. Met tegenslagen. Die gaat gepaard met het verlies van dierbaren, met verraad, met rechtszaken. Hij gaat gepaard met allerlei dingen die over je gezegd worden. Als je je onderscheidt, zullen mensen een vijand van je maken. Bij Jozef moest het vuur in hem oplaaien en dat is wat er gebeurde. Jezus vertelt ons dat als het zaad niet op de grond valt en begraven wordt het slechts een zaadje blijft. Maar als het op de grond valt en begraven wordt, worden het vele zaden. Is het je opgevallen hoe vaak Jozef in dit verhaal letterlijk onder de grond zit? Eerst wordt hij in een kuil gegooid, dan wordt hij in de gevangenis gegooid. Dan wordt hij weer in een andere kuil gegooid. Het gaat maar door. Hij zit een groot deel van zijn leven onder de grond. Vergeten, lijdend, gemarteld om vervolgens de op één na machtigste man ter wereld te worden. Dit is wat de put met ons doet. Als wij de put doorstaan met de Heer, want Hij laat ons nooit in de steek, als wij de put doorstaan met God, met zijn Woord in ons hart dan zal Hij dat veranderen in een grote overwinning. Nu koos Jozef niet voor de ellende van zijn leven. Jozef kiest er niet voor om die prijs te betalen, maar soms moet het. Dat is de tegenslag voor velen van ons. Dat is de tegenslag voor velen van ons. Wij moeten een keuze maken. Wij moeten ervoor kiezen om de boeken te lezen. Wij moeten ervoor kiezen om ons te verontschuldigen. Wij moeten ervoor kiezen om te beginnen met het typen van de roman of het essay. Ervoor kiezen om naar een leeg doek te staren en te gaan schilderen. Wij moeten ervoor kiezen om te gaan wandelen. Wij moeten ervoor kiezen om naar mogelijkheden te zoeken. Wij moeten ervoor kiezen om te bidden. Je moet kiezen en je moet kiezen om het niet morgen te doen, maar vandaag. Om vandaag de strijd aan te gaan. Om vandaag actie te ondernemen. Verbazingwekkend hoe vaak mensen denken dat ze geen keuze hebben. Sommige mensen zeggen en misschien jij ook: Ik heb hier niet voor gekozen. Jozef koos er echt niet voor om slaaf te zijn. Misschien heb je het moeilijk. Je gaat door een gezondheidscrisis, een financiële tegenslag, een verraad of een rechtszaak of iets dergelijks. Je zegt: Ik heb hier niet voor gekozen. Maar je hebt nog steeds een keuze. Je hebt nog steeds de keuze om te vechten of hoe je reageert. Dit is een van de geweldige dingen die wij leren van dr. Frankl. Viktor Frankl, slachtoffer van de Holocaust, zei iets verbazingwekkends. Hij zei: De nazi’s konden mij alles afnemen. Mijn eten, mijn gezondheid, mijn geld, mijn familie. Ze ontnamen mij mijn kleren en zelfs mijn haar. Maar hij zei dat dit het enige was dat ze hem nooit konden afnemen: Ze kunnen nooit van mij afnemen hoe ik ervoor kies om te reageren. Denk erom dat de wereld veel naar je zal gooien. Hoe sterker je bent, hoe groter je dromen, hoe meer je over je heen zult krijgen. Maar ik geloof ook dat God iets in je heeft gestopt. God heeft iets in jou gestopt. Een wonder, een kracht, een leven, Gods geest om je te helpen overwinnen en niemand kan van je afnemen hoe jij ervoor kiest om te reageren. Dit is de waarheid. En hoe deed Jozef dat eigenlijk? Een van de coolste dingen aan Jozef is hoe hij in de ongeveer twintig jaar van lijden totdat hij van slaaf tot heerser werd, nooit zijn karakter verliest. En hij lijkt nooit zijn geestkracht te verliezen. Hij lijkt altijd te doen wat goed is in de ogen van God. Hij vraagt, hij werkt, hij gaat ervoor en bij al die tegenslagen belandt hij nooit helemaal geestelijk in een put. Dit is wat ik denk: Ik denk dat de droom die Jozef kreeg het beste geschenk was dat hij ooit ontving. Ik denk dat Jozef geloof had. Dat de droom die God hem gaf zo duidelijk voor hem was dat hij op de een of andere manier wist dat God hem zou laten uitkomen. Dat hielp hem door elke gevangenis, tegenslag en verraad heen. Met andere woorden, hij werd gemotiveerd door een visioen. Jozef werd gemotiveerd door een droom. Hij werd gemotiveerd door de toekomst. Dit is iets wat we weten: Mensen moeten gemotiveerd worden door de toekomst. Wij moeten geloven dat wij een betere toekomst hebben dan het heden. Ik denk dat iedereen die vandaag de dag zegt dat hij een prima heden heeft maar een sombere toekomst zich niet op een goede plek bevindt. Maar iedereen die zegt dat hij een moeilijk heden, maar een stralende toekomst heeft bevindt zich op een goede plek. Het is zo belangrijk dat wij gemotiveerd worden door de toekomst. Te veel mensen worden teruggetrokken in hun verleden. Het is alsof je probeert te rennen met een parachute, wat je op het strand ziet. Ze hebben aldoor spijt en wroeging. Ze worden teruggetrokken door wat gebeurd is. Door wat hun is aangedaan, of door alle oneerlijke dingen die zijn gebeurd. Ze worden teruggetrokken door angst en ze worden teruggetrokken door spijt. Snij die lijn door. Veel mensen worden voortgetrokken door het heden. Ze zijn zo bezig met wat er nu gebeurt, met alle klusjes, alle dagelijkse details. Alle dingen die mensen over hen zeiden. Nou, daar kom je niet ver mee. Hier word je door voortgetrokken: Door de toekomst. Als je voortgetrokken wordt door een droom, door een visioen. Zoals mijn opa zei: Als je een droom bouwt, zal die droom jou bouwen. Je hebt een droom nodig, net als Jozef, om te doorstaan wat je nu doormaakt. Je hebt een overtuigend ‘waarom’ nodig. Een goed ‘waarom’ om ‘s morgens op te staan. Een goed ‘waarom’ om je sneakers aan te trekken. Een goed ‘waarom’ om je wapenrustig aan te trekken. Je hebt een goed ‘waarom’ nodig, en de Heer kan je die reden geven. Hier is een goed ‘waarom’: Voor anderen. Als het voor anderen is, helpt het je er doorheen. Oké, mijn vriend, vuur gedijt op obstakels. Je hebt obstakels in je leven nodig als je wilt groeien. Word niet boos op het obstakel. Zie gewoon wat het is: Iets waar je doorheen moet. Het is een uitdaging waar je van gaat groeien en dan zal het wijken. Als je de strijd aangaat, kom je er omheen, doorheen en overheen en dat gaat jou helpen. Weet je waarom? Omdat, als je dat obstakel eenmaal het hoofd biedt, God zich vertoont. Dan laat God zich het meest zien. Ga de strijd aan. Ga nu het gevecht aan. Ga het gevecht zo snel mogelijk aan. Dit is waarom wij zo snel mogelijk het gevecht aangaan: Omdat uitstel de angst vergroot en actie de angst wegneemt. Tienerjongens weten dat omdat wij altijd enge dingen moeten doen. Ik herinner mij dat ik ooit met mijn broer een trektocht ging maken. Een tocht van 15 km. Wij noemden het de kustuitdaging. Je loopt langs de kust en je rent over het zand, maar dan kom je bij schiereilanden die uit rotsen bestaan en daar moet je overheen klimmen of eromheen zwemmen, wat veel makkelijker is, maar meer energie kost. Er was een punt in Laguna Beach, in de buurt waar mijn broer woonde. Wij klommen die rots op, kwamen aan de andere kant en daar was een enorme klif. Wij weten nog steeds niet of die 15 of 20 meter hoog was, maar hoog was ie wel. Wij kwamen daaraan en hij zei: Oké, nu springen wij. Wij zijn met zijn achten. Allemaal jongens van rond 20 en we vinden onszelf erg stoer. En ik had zoiets van o nee. Let wel, 20 meter als je beneden staat en naar boven kijkt is veel kleiner dan 20 meter als je op de top staat en naar beneden kijkt. Om je wat perspectief te geven, dit plafond is 8 meter hoog. Het was waarschijnlijk geen 20 meter, om eerlijk te zijn. Eerder 15. Maar wij staan daarboven en wij vinden allemaal wat anders. Mijn broer zegt: Ik heb het eerder gedaan. Gewoon gaan. Komt goed. En ik kijk hem aan en dit is wat ik zeg: Anthony, als je van deze klif springt, ga je dood. Hij kijkt mij aan en zegt: O ja? En hij springt er letterlijk achterstevoren af. En wij zien hem gaan en wij horen hem…Plons. Wij kijken naar beneden en hij heeft zoiets van wooo! En weet je wat er gebeurde? Wij gingen er allemaal achteraan. Als jongens doe je dat, dat weet je. Als je op die klif staat en naar beneden begint te kijken en je begint erover na te denken, je het gewoon niet gaat doen. Hoe langer je naar beneden kijkt, hoe kleiner de kans wordt dat je springt. En het laatste wat je wilt zijn, is de lafaard die boven op de klif staat met al je vrienden beneden die naar je staan te gebaren. Hoe langer je wacht, zelfs als je springt, leg je er geen roem meer mee in. Dat is het punt. Daarom moeten wij het gevecht aangaan. Dit geldt voor het hele leven. Ik zeg het nog een keer: Uitstel vergroot angst, actie neemt het weg. En dat geldt voor alles wat wij kunnen ervaren. Toen Hannah en ik voor het eerst Cohen naar het ziekenhuis brachten baarde mij dat zorgen. Nu doen wij het. Ik doe wat ik doen moet en zeg dat ik vader ben. Mijn kinderen hebben een vader nodig. Ik ben echtgenoot. Mijn kinderen hebben een echtgenoot nodig. Maar er is iets met het springen, het doen, dat iets in je opbouwt, waardoor de actie de angst wegneemt omdat je geroepen bent om iets te doen. En je doet het gewoon in vol vertrouwen. Pak het in vol vertrouwen aan. Zeg tegen jezelf: Als ik er ben, zal God er zijn. Je zegt: God is er niet. Dat komt omdat jij er niet bent. Ga de strijd aan en God strijdt aan jouw zijde. Toen de Israëlieten volwassen werden moesten ze de Jordaan oversteken voordat die zich splitste. Het was een stromende rivier, gevaarlijk. Elke natuurliefhebber zou weten dat het je dood wordt als je in dat water stapt. Ze werden door God geroepen. Ze droegen een gigantische Ark van het Verbond, die een halve ton woog of zo en ze moesten in het water stappen voordat het zich zou splitsen. Je moet de strijd aangaan en dan zal God verschijnen en dan zal Hij iets geweldigs voor je doen.

 

 

 

 

 

Gebed

We vragen in Jezus’ naam dat U het vuur in ons blijft aanwakkeren en niet tempert. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, en Gods volk zei amen.

 

Koorzang – O God, Our Help in Ages Past

O God, die droeg ons voorgeslacht, in tegenspoed en kruis

Wees ons een gids in storm en nacht en eeuwig ons tehuis

 

De schaduw van Uw troon omsloot, uw heiligen weleer

Bij U beveiligd is ons lot en zeker ons verweer

 

Gij zijt, van voor Gij zee en aard’, hebt door uw Woord bereid

Altijd dezelfde, die Gij waart, de God der eeuwigheid. Amen

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Groei door obstakels

11 februari 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan