Home Je hebt elkaar nodig

Samenzang – Joyful, Joyful
Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend
Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller
Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers. Welkom, kerkfamilie. Wat een vreugde om met jullie te zijn. Besef dat alles waar je voor staat dat onmogelijk schijnt mogelijk is met God en Hij houdt van je. Fijn dat jullie er zijn. Wij geloven dat God iets groots in je leven gaat doen. Wij willen dat jullie hier bemoedigd door de Heer zullen vertrekken gesterkt door zijn Woord, vervuld van zijn Geest. Daarvoor bidden wij vandaag.

Gebed
Here Jezus, wij zijn hier in uw huis om samen uw naam te eren. Ik bid voor deze gemeente, voor mijn vrienden, mijn geestelijke familie dat niemand hier zal vertrekken zonder door U te zijn geraakt. Wij zijn hier om uw naam te verhogen, U te aanbidden en om U te danken voor uw leven en uw offer en uw Woord. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zei amen. Richt je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koorzang – O! What a Beautiful City
Halleluja, o wat een mooie stad, o wat een mooie stad
Een stad met twaalf poorten, halleluja
Heb je gehoord over die stad? De straten zijn geplaveid met goud
Heb je gehoord over die stad? De straten zijn geplaveid met goud
Heb je gehoord over die stad? De straten zijn geplaveid met goud
Twaalf poorten heeft de stad, halleluja
O wat een mooie stad, o wat een mooie stad,
O wat een mooie stad, een stad met twaalf poorten, halleluja
Drie poorten op het oosten, drie poorten op het westen
Drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden
Twaalf paarlen poorten geopend naar heel de wereld
Twaalf poorten heeft de stad, halleluja
O wat een mooie stad, o wat een mooie stad
O wat een mooie stad, een stad met twaalf poorten
Halleluja, o wat een mooie stad
O wat een mooie stad, o wat een mooie stad
Een stad met twaalf poorten
Halleluja, halleluja, halleluja

Schriftlezing – Mattheüs 20:9-15 door Hannah Schuller
Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 29:15. En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren ontvingen zij ieder een penning. En toen de eersten kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes en zeiden: Deze laatsten hebben maar één uur gewerkt en u hebt ze gelijkgesteld met ons die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen: Vriend, ik doe u geen onrecht; bent u het niet met mij eens geworden over een penning? Neem wat van u is, en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam, hetzelfde geven als aan u.
Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Het Woord van de Heer.

Interview – Barry Meguiar
BS = Bobby Schuller en BM = Barry Maguiar
Introvideo: Barry Meguiar is de directeur van Meguiar’s Car Wax dat hij opbouwde van een klein familiebedrijf tot een van de toonaangevende autopoetsbedrijven ter wereld. Hij is ook auteur en podcasthost van de show Ignite with Barry Meguiar. Zijn meest recente boek, Ignite Your Life: Defeat Fear with Effortless Faith moedigt lezers aan om anderen te helpen dichter bij de Heer te komen door hun daden en woorden. Welkom, Barry Meguiar.
BS Barry, hoi. Hoe gaat het met je? Leuk je te zien, mijn vriend.
BM Goed om jou te zien, voorganger.
BS Ik vind dit zo gaaf. Ik kwam je een paar jaar geleden in het voorbijgaan tegen. Ik weet dat je naar Hour of Power kijkt. Welkom. Fijn dat je er bent.
BM Geweldig om hier te zijn. Ik ken je van tv, maar in het echt is het nog mooier.
BS Vertel me eens wat over je geloof, je reis en je familie.
BM Ik ben geboren en getogen met de kerk, dus zondagochtend, zondagavond, woensdagavond jeugddiensten, dat allemaal. Na school ontmoette ik mijn vrouw, 60 jaar geleden. Mijn vrouw Karen, deze prachtige dame hier, houdt mij al 60 jaar op de been. Even in het kort, God zette ons aan om ons geloof te delen. In 1973 ontmoetten wij een ongelooflijk vreugdevolle man: Herb Ellingwood, secretaris voor juridische zaken van gouverneur Ronald Reagan. Ik zei: Dat is de vreugde die ik wil en hij krijgt die door zijn geloof te delen. Telkens als er iemand kwam, deelde hij zijn geloof. En dat doen wij sindsdien ook.
BS Dat doe je echt.
BM Het geeft je veel vreugde. Wij ontdekten in de Bijbel Johannes 15:11: Als je vrucht draagt, als mensen zich bekeren zal Mijn vreugde bij je blijven en zal jouw vreugde vol blijven. Gaaf, toch? Dus wij hebben vreugde gehad. Laat niemand je van je vreugde beroven. Je moet vreugde hebben. Dat doe je door bij elke gelegenheid je vreugde te delen.
BS Waar je ook gaat, je wilt mensen bemoedigen. Vreugde is belangrijk voor je. Zonder enige wetticisme of…
BM Nee, daar heeft het niets mee te maken. En ook niet met dingen opzeggen en dingen uit je hoofd leren en zweethanden en een schrapende keel. Je houdt gewoon van mensen. Hij zegt dat ze aan je liefde zullen weten dat je Mijn discipel bent. Als je van mensen houdt, geeft de Heilige Geest je de woorden. Je kunt je niet voorbereiden. Het thema van onze bediening is, iedereen elke dag dichter bij Jezus te brengen. Ik bedoel, iedereen. Niet één persoon per dag, maar iedereen. Als je dat doet, ben je altijd alert en ben je altijd op zoek en je deelt en je bidt voor alle mensen die je die dag hebt gezien en die je de volgende dag gaat zien. Je zoekt antwoorden op vragen die je gesteld zijn, die je niet wist te beantwoorden. Je gaat ervoor en daarom zegt God dat als je je geloof deelt Daar hebben we het over gehad, Jesaja 43:10. U bent Mijn getuigen, spreekt de Heere, opdat u het weet en Mij gelooft. Jesaja 43:10: U bent Mijn getuigen, opdat u het weet en Mij gelooft. Niet dat zij zullen geloven, maar zodat allen zullen geloven. Zijn prioriteit ligt bij ons. Niet om ons te gebruiken. Zijn prioriteit ligt bij ons. En Hij weet dat als wij ons geloof delen, wij zullen exploderen in ons geloof en als wij dat niet doen, sterven wij af. Dat is waar de kerk vandaag de dag is.
BS Dat klopt. Daar gaat je boek over: Ignite your Life. Toen wij samen aten… Ik hou van ondernemers, van die zakenmentaliteit. En ik vroeg je wat de sleutel was tot jouw succes in het bedrijfsleven. Meguiar is een enorm succesvol bedrijf. Vaak noemen mensen dan volharding of een grote droom hebben of de juiste mensen hebben. En ik vond jouw antwoord geweldig. Weet je nog wat je zei?
BM Vertrouw met heel je hart op de Heer. En dat was gemakkelijk voor mij. Wij poetsten auto’s in autobedrijven en bij dealers. Daarmee verdienden wij zo’n 600.000 dollar per jaar en God inspireerde mij om de handel in te gaan. Ik wist niets van de detailhandel. Ik had geen flauw idee. Ik zei, God, ik vertrouw op U met heel mijn hart en niet op mijn eigen inzicht. Dat is makkelijk voor mij want ik heb geen
enkel inzicht. Ik heb geen idee wat ik doe. En dat heb ik in feite 50 jaar lang gedaan. Dat was 30 jaar lang 18 uur per dag hard werken maar er waren altijd open deuren. Onderdeel van Gods plan, blijf vertrouwen, blijf in beweging als God je leidt. En Hij leidt je stappen. Ik bedoel, waarom zou iemand niet zo willen leven? Daarom is het natuurlijk de grote opdracht. BS Dat is waar jij je bedrijf ziet, toch? Een kans om je geloof te delen met mensen die de kerk niet kan bereiken. BM Dat is echt zo. Wij overwogen serieus om drie jaar later, in 1976, fulltime in de bediening te gaan. Ik deed de deur van mijn kantoor dicht en bad het vurigste gebed van mijn leven. Ik zei: God, als U wilt dat ik fulltime in de bediening ga, dan doe ik dat maar dan moet U wel met een hoorbare stem tot mij spreken. En twintig minuten later liep er iemand bij me binnen. David Knapp, van de kerk waar ik toen naartoe ging. Ik had hem een paar keer horen spreken, een zendelingenjongen. Hij stapte binnen: Hé Barry, hoe gaat het? En ik dacht: Wij ronden een week vol coole auto’s af met die zendeling. Dus ik begon mijn geloofsverhalen met hem te delen en hij zei: God heeft je hier een prachtige bediening gegeven, hè? En ik zei: Wacht even. Waarom zeg je dat uitgerekend nu? Het was net Twilight Zone. Hij zei: De mensen die jij bereikt, bereikt een voorganger niet maar jij als zakenman wel. Toen zei hij iets geweldigs. Dit was in 1976: Het is duidelijk dat je bedrijf je kansel is. En dat geldt voor ieder van ons: Waar wij nu zijn, wil God ons inzetten niet als wij later ergens komen. Op dit moment is je bedrijf je kansel vooral als je onder stress staat en er slechte dingen met je gebeuren. Dan wordt je getuigenis alleen maar sterker omdat men niet verwacht dat je vreugde hebt te midden van problemen. Wij hebben veel uitdagingen gehad in ons leven. Romeinen 8:28. Voor hen die God liefhebben, werken alle dingen mee ten goede. Maar je moet die hele tekst lezen, mensen. God zegt, van nu af tot je naar de hemel gaat beloof Ik je dat ik alles in je leven zal laten meewerken ten goede als je twee dingen doet: Als je van Mij houdt en als je leeft voor mijn doel. Zijn doel, daar hadden wij het al over. Zijn doel is om de verlorenen te zoeken en te redden. Dus als wij elke dag leven om de verlorenen te zoeken en te redden of zoals wij zeggen, iedereen elke dag een klein beetje dichter bij Jezus brengen leven wij in zijn doel en leven wij in zijn belofte dat Hij alles goed zal maken en dat maakt een einde aan angst. Een leven zonder angst. Het ontsteekt je leven.
BS Geweldig leuk. Ik wil je aanmoedigen om een exemplaar van dit boek te kopen. Het zal je leven doen ontvlammen. Het zal je helpen om je geloof te delen en het zal veel in je leven veranderen. Barry Meguiar, heel erg bedankt. We houden van je en we waarderen je.

Solo – Something About That Name door Madeline Reynolds
Mooier dan de ochtend of een regenbui
Uit de mond van een prediker of zondaar
Een zachte fluistering, krachtig als de stilte
Laat Hij op mijn lippen zijn, al mijn dagen

Er is iets bijzonders met de naam van Jezus
Er klinkt vergeving en oneindige genade
Het geeft mij steun, ik zing voor eeuwig
Er is iets bijzonders met die naam

Wij bidden in zijn naam bij het ontwaken en slapen
Wij spreken zijn naam en onze bezorgde ziel ontvangt rust
Wij zingen in armoede en voorspoed
Laten we nooit vergeten,
Hij is alles wat we nodig hebben

Er is iets bijzonders met de naam van Jezus
Er klinkt vergeving en oneindige genade
Het geeft mij steun, ik zing voor eeuwig
Er is iets bijzonders met de naam van Jezus

Geen ander dan Jezus,
Uw krachtige naam redt en doet ons opstaan
Voor altijd de naam van Jezus, er is geen grotere naam
Uw krachtige naam redt en doet ons opstaan
Voor altijd de naam van Jezus
Er is iets bijzonders met de naam van Jezus
Er klinkt vergeving en oneindige genade
Het geeft mij steun, ik zing voor eeuwig
Er is iets bijzonders met de naam van Jezus
Er is iets bijzonders met Zijn naam

Solo – Raise a Hallelujah door Jennifer Rockett
Ik hef een halleluja op naar de hemel
In de aanwezigheid van mijn vijanden
Ik hef een halleluja op naar de hemel
Luider dan het ongeloof
Ik hef een halleluja op naar de hemel
Want mijn wapen is de melodie
Ik hef een halleluja op naar de hemel
En de hemel zal komen om voor mij te strijden
Ik zal zingen te midden van de storm
Steeds luider zul je mijn lofprijzingen horen klinken
Uit de as zal de hoop oprijzen
De dood is verslagen, de Koning leeft

Ik hef een halleluja op naar de hemel
Met alles wat ik in mij heb
Ik hef een halleluja op naar de hemel
En ik zie de duisternis vluchten
Ik hef een halleluja op naar de hemel
Te midden van het mysterie
Ik hef een halleluja op naar de hemel
Angst heeft zijn greep op mij verloren
Ik zal zingen te midden van de storm
Luider en luider zul je mijn lofprijzingen horen klinken
Uit de as zal de hoop herrijzen
De dood is verslagen en de Koning leeft
Ik zal wat luider zingen, ik zal wat luider zingen
Ik zal wat luider zingen, wat luider zingen
Ik zal wat luider zingen
In de aanwezigheid van mijn vijanden
Wat luider zingen
En ik zie de duisternis vluchten
Ik zal wat luider zingen
Want mijn wapen is mijn loflied
Ik zal wat luider zingen

Ik zal zingen te midden van de storm
Luider en luider zul je mijn lofprijzingen horen klinken
Uit de as zal mijn hoop herrijzen
De dood is verslagen en de Koning leeft
Ik hef een halleluja op naar de hemel
Ik hef een halleluja op naar de hemel
Ik hef een halleluja op naar de hemel
Ik hef een halleluja op naar de hemel
Halleluja

Proclamatie door Bobby Schuller
Zoals we elke week doen, houd je handen in een gebaar van ontvangen en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen
op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

Je hebt elkaar nodig
door Bobby Schuller
Vanochtend wil ik het hebben over het belang van komen opdagen. Het belang van ervaring opdoen in je christelijke wandel en je leven in het algemeen. Het belang van het opbouwen van langdurige relaties
en dat gaan wij vinden in een beroemde gelijkenis die Jezus ons geeft. Wat deze gelijkenis die Hannah vanmorgen voorlas, ons voor alles leert is de beschikbaarheid van het goede nieuws. De beschikbaarheid en ook oneerlijkheid van de reddende genade van God die ons redt, niet vanwege onze werken of omdat wij zo geweldig deugen of omdat wij de regels zo goed naleven maar simpelweg
omdat Christus alles heeft betaald. Dat dat voor ons beschikbaar is wanneer wij maar willen en hoe het soms kan voelen dat dat oneerlijk is. Het is de beschikbaarheid van het evangelie. Je kent misschien de naam Constantijn. Hij was een beroemde keizer die met zijn leger naar Rome optrok om de troon te veroveren. Hij kwam bij een beroemde rivier, de Tiber en aan de overkant zag hij het symbool van het christendom in die tijd. Het heet de Chi Rho. Het lijkt op een P met een X erdoorheen. Hij nam aan dat dit betekende dat God zei: Neem Rome in en pak die troon. Als koning, als caesar, wordt hij vaak de eerste christelijke caesar genoemd en dat was hij in zekere zin ook. Maar wat hij echt deed Hij deed van alles. Hij stond toe dat er kerken werden gebouwd. Hij stond toe dat christenen vrij konden aanbidden. Hij was gastheer voor en organiseerde verschillende concilies in Rome maar hijzelf liet zich pas op zijn sterfbed dopen. Pas op dat laatste moment werd hij gedoopt, beleed hij Christus als zijn Heer, stierf en ging naar de hemel. Nu zouden veel mensen in de wereld zeggen: Hé, dat is een geluksvogel. Hé, dat heeft ie goed gedaan. Perfect gespeeld. Hij mocht alle vrouwen hebben, hij mocht doen wat hij wilde. Hij mocht drinken wat hij wilde, hij mocht naar alle feestjes gaan. Hij mocht zondigen als een beest, hij mocht doen wat hij maar wilde en op het laatste moment zei hij ja en kwam keurig in de hemel. Mazzelaar. Fout. Misschien luister je wel en ben je een christen en zeg je: Dat is geen slechte deal. Ik zou ervoor gaan. Klinkt niet slecht. Het is niet helemaal netjes, maar zo zijn de regels. Speel de hand die je krijgt. Als je er zo tegenaan kijkt, wil ik je bemoedigen dat er waarschijnlijk meer leven in je geloof zit dan je nu krijgt. Iemand die zegt dat Constantijn geluk had is iemand die zich waarschijnlijk gekneveld voelt door religiositeit gekneveld door al die wetten en regels. Iemand die vandaag de Heilige Geest moet ervaren. Zelf heb ik medelijden met Constantijn. En wel hierom. Om zo dicht bij de rivier van levend water te zijn en nooit te drinken. Om zo dicht bij de Leeuw van Juda te zijn en Hem nooit te volgen in de strijd. Om zo dicht bij het Brood des levens te zijn en nooit te eten. Om zo dicht bij de boom der kennis te zijn en er nooit van te eten. Dat is een tragedie. Ik geloof dat er een hemel en een hel is. Ik geloof dat sommige mensen naar de hemel gaan en sommige naar de hel. En dat de enige manier om in de hemel te komen is om je leven toe te vertrouwen aan Jezus Christus. Hij zegt in de Bijbel: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Het evangelie is leven vandaag. Het is de moeite waard om het evangelie te prediken. Een beroemd boek van Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge gaat over de prijs van het discipelschap. Hij was een beroemde predikant die zich uitsprak tegen Adolf Hitler en stierf in een concentratiekamp. Hij betaalde een grote prijs en discipelschap heeft een prijs. Maar vergeet nooit dat er ook kosten verbonden zijn aan niet-discipelschap. Er hangt een prijskaartje aan het leven zonder de bevrijdende kracht van de Geest van God. Het kost wat om niet in vrede met God te leven. Het kost wat om elke ochtend wakker te worden zonder te weten wat je doel of visie is voor je leven. Het kost wat als je wakker wordt en niet alles geeft voor de Heer. Er hangt een prijskaartje aan wakker worden en niet bij Gods volk horen in de vreugde en de kracht en het leven dat daarin zit. Daar hangt een prijskaartje aan. Er gaat niets boven eeuwig leven. Maar er is zoveel meer dan dat. Er is de kracht van de Heilige Geest in je leven die gezinnen geneest naties geneest, lichamen geneest, geesten geneest, wonderen doet een wonderen verrichtende kracht in je leven vandaag. Dat is het waard om te prediken, amen? Is dat het niet waard om om 9 uur ‘s ochtends te verkondigen? Ik vind van wel. Daar gaat deze gelijkenis over. Hij gaat over mensen die er vroeg bij waren en anderen die er laat bij waren. Het gaat als volgt, vertelt Jezus ons: Er is een landeigenaar, die een hoop werk heeft dat gedaan moet worden. Hij gaat op zoek en vindt een paar lui en hij zegt: Kom ‘s ochtends vroeg met mij mee. Dan gaan wij op het veld werken. Ze gaan aan het werk en hij beseft dat hij meer werkkrachten nodig heeft dus hij gaat naar de markt. Het is negen uur ‘s ochtends, nog vroeg. Hij zegt jij, jij en jij. Kom voor mij werken, ik betaal je een penning. Een penning is een dagloon. Zeg maar 150 dollar. Of laten wij zeggen, 200 dollar. Dit is Californië, nietwaar. Hij zegt: Ik betaal 200 dollar. Maar er is nog steeds werk. Hij zegt tegen een andere man om 12 uur: Kom voor me werken, ik betaal je dagloon. Om 3 uur ‘s middags ziet hij nog wat werkloze kerels staan. Kom voor mij werken. Om 5 uur, de dag is bijna om, is er nog voor een uur werk. Hij zegt: Kom voor mij werken, ik betaal je. En aan het eind van de dag komt de man langs om alle arbeiders te betalen en dan zegt de Bijbel dit: Toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren ontvingen zij ieder een penning. En toen de eersten kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden maar ook zij ontvingen ieder een penning. Als kind vond ik dat zo oneerlijk. En er staat: Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes en zeiden: Hé. Zo staat het er in het Grieks. Hé, zeiden ze. Deze laatsten hebben maar één uur gewerkt en u hebt ze gelijkgesteld met ons die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen: Vriend, ik doe u geen onrecht; bent u het niet met mij eens geworden over een penning? Dat hebben wij afgesproken. Dat was een contract. Dat was de afspraak. Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam, hetzelfde geven als aan u. En dan een goede vraag. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Hier is een goede vraag die we kunnen stellen bij dit verhaal. Wie profiteert er het meest van? De ochtendgast of de avondgast? Wie profiteert het meest? De ochtendman of de avondman. Ze hebben allebei voordeel. Voor de avondman is het duidelijk, hè? De avondman hoefde maar een uur te werken en kreeg toch mooi 200 dollar. Hij kon naar huis met zijn 200 dollar met een goed gevoel. Hij voelt zich nog fris. Hij hoefde weinig te doen. Het was makkelijk. Maar dit is wat de ochtendman kreeg zonder het te beseffen: Bovenop de 200 dollar die hij kreeg, kreeg de ochtendman ten eerste de bevestiging dat hij gewild is. Hij was de eerste die werd uitgekozen. Dat zegt iets voor een man of een vrouw. Ten tweede: Hij heeft zich niet de hele dag zorgen hoeven maken over wat hij vanavond moet eten. Hoe ga ik de school van mijn kinderen betalen of dit voor mijn vrouw of dat voor mijn huis. Ten derde: Hij heeft meer werkervaring opgedaan, wat veel waard is. En vooral, en dit is het belangrijkste dat je uit deze gelijkenis kunt halen, hij kreeg meer tijd met de meester. Hij kreeg meer tijd met de meester. Hij kreeg meer tijd met de baas. Hij kreeg meer tijd met de gever van het werk. Hij kreeg meer tijd met de wijnmaker. Hij kreeg meer tijd met de visionair, de bouwer, de verzamelaar, de meester. En dat is alles waar wij om kunnen vragen in het leven: Meer tijd met de Meester. Dat is de tijd die het waard is. De ochtendman kan het niet zien maar als hij kon zien wat ik zeg, zou hij zeggen: arme avondman. Arme avondman. Hij kreeg maar een uur met de meester. Hij kreeg maar een uur in het veld. Hij was de hele dag ongerust. Maar hij kreeg tenminste wat geld. Dat is wat hij zou zeggen. En ik ook. Maar dit is wat God van ons vraagt om te doen. Niet om door het leven heen te komen, maar om iets uit het leven te halen. Uit het leven te halen. Kom niet de week door, kom niet de dag door, maar pluk de dag. Er valt zoveel uit te halen. Kom niet door een uitdaging heen, profiteer van de uitdaging. Kom niet door een les heen, kom niet door een preek heen, haal iets uit de preek. Neem er wat van mee. Kom niet door het werk heen, haal wat uit je werk en je zult zien dat je leven groeit. Het zal opgewekt zijn en je zult blij zijn als je ‘s morgens wakker wordt. Het grootste deel van wie je wordt, komt door in het veld te zijn en met wie je in het veld bent. Vergeet dat niet. Ik moedig je vanmorgen aan om meer uit je christelijke wandel te halen. Ik moedig je aan om meer te halen uit je Bijbel, meer te halen uit je kerk, meer te halen uit je levenservaring. Ik moedig je vanmorgen aan om een grotere impact te maken. Ik moedig je vanmorgen aan om zoveel mogelijk levens aan te raken en om meer te worden. Meer worden, dit is wat ik geloof, begint met opdagen. Het begint met het veld in te gaan en zoveel mogelijk tijd in het veld door te brengen. Meer worden begint met komen opdagen. Vraag God niet om minder obstakels vraag God om je groter te maken dan die obstakels. Vraag God niet om het makkelijker te maken, vraag Hem om je sterker te maken. Vraag God niet om de weg voor je te bereiden. Vraag God om jou voor te bereiden op de weg. Vraag God niet om minder problemen en uitdagingen. Vraag God om je meer ervaren te maken en om je te laten zien hoe je groter en sterker in de geest kunt worden als je door moeilijke tijden gaat. Zoals mijn grootvader zei: krachtige mensen houden stand in zware tijden. Maar om een taai mens te worden, moet je die taaie tijden onder ogen zien en je moet ze onverschrokken tegemoet treden. Amen? Dus dit is waartoe ik je wil aansporen. Als je echt zo’n leven wilt wil ik je aanmoedigen om voor het leven te komen opdagen. Wij leven nu steeds meer in een wereld waarin wij gewoon niet komen opdagen. Wij sturen een sms’je. Wij komen niet opdagen en verontschuldigen ons de volgende dag. Als de telefoon gaat, van iemand om wie wij geven, nemen wij niet altijd op. Als de e-mail binnenkomt, antwoorden wij niet graag. Als wij een uitnodiging krijgen, als iemand onze hulp nodig heeft, komen wij maar al te vaak niet opdagen. Iemand anders doet het wel. Maar ik moedig je aan, wees anders dan alle anderen. Kom opdagen voor het leven. Blijf opdagen en je zult blijven groeien. Kom opdagen voor je kerk. Kom opdagen voor je kinderen, je kleinkinderen. Kom op voor je wederhelft, ook als je moe bent. Dat is je levensgezel, die jou zijn of haar hele leven geeft. Tover een glimlach op je gezicht. Kom opdagen voor een vriend in nood. Kom opdagen voor je klas. Kom opdagen voor een uitdaging. Kom opdagen voor je team. Je hoeft niet perfect te zijn, kom gewoon opdagen. Ik heb een geweldige cursus gevolgd bij een dominee. Die volgde ik bij dominee Jim Kok, die hier al heel lang in de bediening zit. Een prachtmens. En man, wat hebben wij veel geleerd in die cursus. Een van de grootste vragen was: Hoe help je iemand die door een trauma gaat? Of ze nu een dierbare hebben verloren, in het ziekenhuis liggen of zijn overvallen door vreselijk nieuws. Hoe ben je een voorganger voor zo iemand? Wij leerden dat de verleiding zo vaak bestaat om het probleem op te lossen of om advies te geven, ook als je geen dokter bent en dat is echt niet de oplossing. De oplossing is vaak om gewoon op te komen dagen. Om er gewoon te zijn. Een bekende uitspraak van hem: 90 procent is er gewoon zijn. Onthoud van alles wat ik vanmorgen zeg niet iets wat ik zelf heb gezegd, het komt van dominee Jim maar ik wil dat je dit onthoudt: 90 procent is er gewoon zijn. Maak je geen zorgen over wat je moet zeggen. De Heer zal je de woorden geven. Maak je geen zorgen over dit of dat of wat dan ook, maar ga gewoon. Dat is 90 procent en de rest wijst zichzelf wel. Misschien gaat het moeizaam, maar je bent in ieder geval komen opdagen en dat telt. Dit is wat je krijgt als je komt opdagen in het leven. Als je de uitdagingen aangaat. Als je komt opdagen om iemands leven te raken of iemand te helpen die pijn heeft, dan krijg je ervaring. Je ervaart het leven. Je ervaart het doen. Ja, je ervaart de huilbuien, maar je ervaart ook het lachen. Je ervaart winnen en verliezen. Je ervaart de kracht van God en bovenal ervaar je de mensen die het doen en ontwikkel je het soort relaties dat jouw leven en de wereld zal veranderen. Laten wij het zo zeggen: Je droom kan niet slagen zonder andere mensen. En dat zou ook niet moeten. Denk hier eens over na: Jezus stuurt de discipelen altijd twee aan twee op pad. Jezus stuurt ze op pad zonder eten, soms zelfs zonder sandalen of zonder jas. Hij stuurde ze erop uit zonder wapen. Hij stuurde ze met niets erop uit, behalve dat Hij ze nooit alleen zou sturen. Laten wij hier iets van leren. Het enige dat ze niet mogen missen is een metgezel, iemand om het leven mee te delen. Hoe groter je droom, hoe groter je team. Heb je een grote droom? Verzamel dan een groep mensen om je heen. Of sluit je bij een groep mensen aan die ergens naartoe gaan of iets aan het doen zijn en je zult zien dat wat je ook wilt bereiken, onbereikbaar is in je eentje. En je ziet de waarde van mensen. Niet alleen geldt hoe groter je droom is, hoe groter je team, hoe groter je droom wordt, hoe groter de mensen ook moeten zijn. En dat is ook iets met het ontwikkelen van mensen: Je begint grote denkers in je leven aan te trekken. Mensen met bijzondere kennis en, nog belangrijker, mensen met wie je een prima klik hebt. Het is moeilijk in woorden te vangen, maar dit is zo belangrijk: Hoe groter de droom, hoe groter de mensen. Heb je een bediening op je hart? Dan moet je met grote mensen omgaan. En hier is de grootste Persoon die je om je heen moet krijgen. Dit is Degene, het type mens, Degene die je in je team moet krijgen. Als je Die bij je leven betrekt, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. Elke droom zal haalbaar zijn. Je leven zal compleet anders zijn en zijn naam is Jezus Christus. Schaar je rond de Heer. Verbazingwekkend hoe vaak wij denken aan deze of gene maar wij denken er niet aan om ons gewoon rond de Heer te scharen. Hier is iets wat ik je kan beloven. Als je tot Jezus Christus nadert, nader je ook tot mensen die denken en handelen als Jezus Christus. Als je zegt: Ik kan die mensen niet vinden in de buurt waar ik woon, ik kan geen mensen met grote dromen vinden, ik kan geen mensen vinden die positief en vol leven zijn, schaar je dan rond Christus en je komt bij mensen die zich rond Christus scharen. Zo vaak hebben wij in het leven allerhande problemen die wij willen oplossen en ze zijn belangrijk voor God. Maar heel vaak vergeten wij de allerbelangrijkste beslissing. Het allerbelangrijkste wat wij kunnen doen is om vrede te hebben met God en vol te zijn van zijn kracht. Ik wil je bemoedigen om de beslissing te nemen om Christus te volgen en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Amen.

Zegen
De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Je hebt elkaar nodig

10 maart 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan