Home Geloof in de praktijk

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen.

En welkom, bezoekers en kerkfamilie. Het is heerlijk om met jullie te zijn. Iets waardoor je versteld zult staan van jezelf is dat je waard bent wat God voor je betaald heeft. Je bent waard wat God voor je betaald heeft, en je bent geliefd. Dat is helemaal waar. Als je nu ergens mee kampt kan een woord van God je leven voor altijd veranderen.

 

Gebed

Vader, wij bidden in Jezus’ naam dat U met uw Heilige Geest goed werk zult doen in ons denken en onze geest. Dat U ons in deze tijd nog meer verandert naar het beeld van Jezus. Dank U dat U ons vergeven hebt en dat U ons liefheeft zoals we zijn en niet zoals we zouden moeten zijn, en dat U in ons gelooft. Daar danken wij U voor. Wij geloven in U. Dit bidden wij in Jezus’ naam. Amen.

Amen. Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Psalm of New Beginnings

Verheugd was ik toen ik hoorde verheugd was ik toen ik hoorde
Wij gaan naar het huis
Wij gaan naar het huis van de Heer hef op, poorten, uw hoofden omhoog hef uw harten omhoog o gij Mensen hef op, poorten, uw hoofden omhoog en de Koning vol majesteit

De Koning vol majesteit zal binnengaan
Het is de Heer de Heer van de hemelse machten ga met een danklied zijn poorten binnen
Kom voor zijn troon met een lofgezang

De Heer is vol genade en ere
De standvastige liefde van God duurt voor eeuwig verheug, geef dank en zing
Zing een nieuw lied met een visie
Zing een nieuw lied van gena
Zing een lied van geloof en wijsheid
Zing een nieuw lied waar ik sta
Geef ons stemmen om te aanbidden
Geef ons harten vol leven en vrij

In deze plaats waar we opnieuw beginnen God van genade, begin bij mij
Leid ons voort om U te volgen
Hoop te geven in de nacht

Maak ons dienstbaar voor uw Koninkrijk

Dat Gods licht door ons wordt gebracht roept U ons, God van belofte
Ja, wij volgen, ja, wij gaan
Maak uw gemeente een levende getuige hemels teken in ons bestaan

Roep ons dan, God van belofte leid ons voort, God van licht

 

Schriftlezing 1 Samuel 24:16-20 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 1 Samuel 24:16. Toen David deze woorden tot Saul had gesproken, zei Saul: Is dit jouw stem, mijn zoon David? En Saul begon luid te huilen. Hij zei tegen David: Jij bent rechtvaardiger dan ik want jij bent goed voor mij geweest, en ik ben slecht voor jou geweest. Je hebt vandaag verteld dat je mij goedgedaan hebt want de HEERE had mij in jouw hand overgeleverd maar je hebt mij niet gedood. En wanneer iemand zijn vijand vindt, laat hij hem dan ongehinderd gaan? Moge de HEERE jou belonen voor het goede dat je mij vandaag gedaan hebt. En nu, zie, ik weet dat jij zeker koning zult worden en dat het koninkrijk van Israël in jouw hand zal standhouden. Kerkfamilie, God zegent een nederig hart.

 

Interview
BS = Bobby Schuller BB = Bill Bracken

(Introvideo van Bill Bracken)

Chefkok Bill Bracken is een nationaal bekende kok met ruim 30 jaar ervaring in de culinaire wereld. Na een groot deel van zijn leven in toprestaurants gewerkt te hebben ging hij vrijwilligerswerk doen in gaarkeukens in de buurt en zag uit de eerste hand de grote behoefte van gezinnen hier aan voedsel. Dat inspireerde hem om Bracken’s Kitchen op te zetten, met voedseltrucks waarmee voedzame maaltijden worden uitgedeeld aan hen die ze nodig hebben. In het afgelopen jaar heeft Bracken’s Kitchen ruim een miljoen maaltijden uitgedeeld aan mannen, vrouwen en kinderen. Applaus voor chef-kok Bill Bracken.

 

BS Bill, welkom. Blij dat je hier weer bent. Het is alweer zo lang geleden dat ik de vorige keer nog een toga droeg. Ik vroeg me af of je er eentje aan zou hebben. Vertel eens wat over Bracken’s Kitchen en hoe jullie daartoe zijn gekomen.

BB Ik ben dat het afgelopen jaar met die pandemie grotendeels vergeten. Mijn verhaal begint in 2008 of 9… toen het land die zware economische crisis doormaakte. Ik zag een hoop mensen hun baan verliezen. Toen voelde ik voor het eerst dat God mij een andere richting op wilde sturen en dat ik behoeftigen moest gaan voeden. Het duurde even voor ik dat goed en wel besefte maar God deed voor me wat ik zelf niet kon. Hij maakte dat ik eind 2011 ontslagen werd. Toen besefte ik ineens dat ik iets moest doen. God riep mij. Mijn verhaal is dat van een hedendaagse Jona. God riep me en ik vluchtte weg. Ik had wat succes gekend en al gauw vroeg iemand mij om hem te helpen een restaurant op te zetten. Ik sprak af met God; Laat mij dit doen, dan doe ik dat en intussen dacht ik na over hoe Bracken’s kitchen eruit moest gaan zien. Ik besefte niet dat het een dagtaak voor mij zou gaan worden. Alle wegen begonnen naar Bracken’s Kitchen te leiden. Kleine geloofsstapjes, steeds dieper te water tot ik ging beseffen dat alles wat in mijn leven gebeurde, richting Bracken’s Kitchen of het voeden van mensen duidde en ik probeerde voor mijn gezin te zorgen en ik stuitte aldoor op obstakels. Toen nam ik de ultieme stap en gaf alles op om dit te gaan doen. Mijn vrouw werkte niet toen ik mijn baan kwijtraakte. Iemand bood haar een baan aan, God bracht alles in gereedheid om me op die weg te brengen die ik moest volgen.

BS Interessant hoe vaak God een pad voor ons uitstippelt en deuren opent maar dat wij daar niet altijd doorheen willen. Het klinkt alsof het voor jou zo was. Je moest erop vertrouwen dat als je die deur door gaat dat dat is waar de Heer je hebben wil. Je zag nog niet hoe je zo je hypotheek ging betalen of je gezin ging onderhouden. Ik weet dat jullie ongelooflijk veel hongerige hebben gevoed. Maar de pandemie moet jou ook getroffen hebben.

BB Veel mensen hebben het financieel zwaar vooral in de entertainmentbranche. In deze streek wonen veel van zulke mensen. We waren er niet zonder reden. Wij zijn bijgedraaid en dat is nu nog zo, een jaar later. Wij deden aanvankelijk 8000 maaltijden per week. Nu 8000 per dag. Wij hebben 16 werkloze restaurantmedewerkers aangenomen. Veel van onze partners en koks die ons gesteund hebben waren hun baan kwijtgeraakt.

BS Dat is belangrijk, hè? De winstmarge voor restaurants is toch al minimaal. Dus met Covid, waarbij je dan weer open bent, dan weer gesloten en een kwart van je klandizie overhoudt, dat is niet te doen. Je hebt een hoop goeie koks kunnen aannemen van restaurants die de storm niet overleefd hebben.

BB Wij hadden en hebben een solide vrijwilligersprogramma maar omwille van de veiligheid hebben we dat op de lange baan moeten schuiven. We namen koks aan die bergen eten. Wij breiden uit zodat we er 20 van konden maken zakelijke partners naar 70. Geloofsgemeenschappen uit de omgeving hebben geweldig gereageerd. Kerken in heel Zuid-Californië̈ voeden mensen. Wij bleven doen waar wij goed in waren. Koken en laten de verdeling over aan anderen. Je ziet een van onze voedseltrucks, Betsy, in de video. En de andere, Babs, is een jaar oud en is nog niet gebruikt en wacht op de kans, een bijdrage te leveren.

BS Hoeveel maaltijden heb je in 2020 geleverd?

BB 1,724 miljoen. Bijna 1,8 miljoen. We streefden naar 600.000 dat jaar dus we hebben onze plannen met bijna 300 procent overtroffen.

BS Geweldig.

BB We mikken op 2 miljoen dit jaar en als God het wil, gaat dat wel lukken, want de behoefte in deze streek steeg het aantal hongerige mensen van 300.000 naar 450.000 doordat mensen die nooit eerder bij een voedselbank zijn geweest hun baan zijn kwijtgeraakt en honger hebben. In de Bijbel lees je hoe Jezus at met zondaars. Op het einde van Johannes 21 zegt Hij tegen Petrus: Als je mij liefhebt, voed dan mijn lammeren, voed mijn schapen.

BS Dat doe je letterlijk. Gaaf. Bill Bracken, dank voor wat je doet voor onze gemeenschap. We zijn dankbaar dat Gods Koninkrijk zichtbaar is in jouw vrijgevigheid.

BB Ik prijs God daarvoor. Fijn dat ik mocht langskomen.

BS Bill Bracken, dank je wel. We houden van je.

 

Zang – Be a Light door Voices of Hope

In een tijd van oorlog, wees vrede
In een tijd vol twijfel, geloof
Zoveel verschil is er niet tussen jou en mij
In een tijd vol oorlog, wees vrede
In een wereld vol haat, wees een licht
Als je iemand kwaad berokkent, maak het goed verberg je niet in het duister
Je bent geboren om te stralen

In een wereld vol haat, wees een licht verberg je niet in het duister
Je bent geboren om te stralen
In een wereld vol haat, wees een licht

Dat lichtje van me laat ik stralen, dat lichtje van me laat ik stralen dat lichtje van me laat ik Stralen, laat het stralen
Dat lichtje van me laat ik stralen, dat lichtje van me laat ik stralen dat lichtje van me laat ik Stralen, ik laat het stralen

In een race die je niet kunt winnen,

Neem gas terug. je krijgt maar één kans
Want de finish ligt twee meter onder de grond
In een race die je niet kunt winnen, neem gas terug

In een wereld vol haat, wees een licht
Als je iemand kwaad berokkent, maak het goed verberg je niet in het duister
Je bent geboren om te stralen
In een wereld vol haat, wees een licht
In een wereld vol haat, wees een licht

Dat lichtje van me laat ik stralen
Als je iemand kwaad berokkent, maak het goed dat lichtje van me laat ik stralen
Verberg je niet in het duister
Je bent geboren om te stralen laat het stralen

Het is moeilijk om in kleur te leven als je alleen zwart en wit ziet
In een wereld vol haat, wees een licht

 

Solo – Thy World door Denise Brand

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad voel ik mij soms bang, schijnt De weg te lang toch bent U heel dicht naast mij

En daarom vrees ik niet, want ‘k weet dat U mij ziet

Blijf Gij bij mij tot het eind

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad U bent het licht op mijn pad

 

Koorzang – Total Praise

Heer, ik hef mijn ogen op naar de bergen wetende waar mijn hulp vandaan komt
U geeft mij vrede in tijden van storm
U bent de bron van mijn kracht

U bent de kracht van mijn leven

Ik hef mijn handen in aanbidding naar U op Heer, ik hef mijn ogen op naar de bergen Wetende waar mijn hulp vandaan komt

U geeft mij vrede in tijden van storm U bent de bron van mijn kracht
U bent de kracht van mijn leven
Ik hef mijn handen in aanbidding naar U op, amen

 

Proclamatie door Bobby Schuller

U mag gaan staan. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Smaakmakers – Geloof in de praktijk

door Bobby Schuller

Vandaag wil ik het erover hebben hoe belangrijk het is om niet altijd het laatste woord te hebben. We moeten leren, God het laatste woord te laten hebben. Een van mijn favoriete verhalen is dat van David en Saul. David heeft een moeizame weg afgelegd. Hij was een van de beroemdste figuren uit de Bijbel. Heel interessant. Al toen Saul, de arrogante, knappe, succesvolle koning op de troon zat werd David door de profeet gezalfd tot toekomstige koning. De spanning groeit als David na het doden van Goliath Sauls grootste generaal wordt. Hij boekt grote zeges en Saul wordt gek van jaloezie. Hij begint zijn uiterst trouwe dienaar te behandelen als oud vuil en besluit uiteindelijk zelfs hem te doden. David en zijn vrienden vluchten daarom de wildernis van Judea en de Negev in en verbergen zich voor Saul. Meermalen gaat Saul met 3000 man op jacht naar David. Terwijl David niets misdaan heeft. Verbluffend hoe het leven soms loopt als God ons een woord of visioen geeft. Je begint aan dat pad en je denkt, dit gaat leuk worden maar het wordt steeds erger. Je denkt, waarom heb ik naar God geluisterd? Waarom ben ik aan dit avontuur begonnen? Waarom heb ik dit gedaan? Maar je weet dat het zo gaat in het leven. Als satan merkt dat God je zalft, een roeping heeft voor je leven wil hij die vernietigen. Maar bedenk, God wint altijd als je vertrouwen blijft houden in Hem. Vertrouw op Hem op die momenten. Maar goed, David is op de loop voor Saul en verbergt zich in de wildernis. En het is niet de eerste keer dat Saul op David jaagt. Saul en zijn manschappen houden halt en de koning gaat een grot in om te De Bijbel zegt, om zijn behoefte te doen. Hij vindt een mooie koele, schaduwrijke plek en hij begint zijn behoefte te doen. Hij weet niet dat dieper in de grot David en zijn geharde soldaten bivakkeren. Ze zien hem vanuit het donker zijn behoefte doen. En Davids medestrijders zeggen tegen hem: De Heer heeft hem aan ons uitgeleverd. Dood hem en neem het leger over. Dit komt duidelijk van de Heer. Maar in de Bijbel staat dat de Geest van de Heer David overtuigde. Hij wist in zijn hart dat het weliswaar leek of de Heer zijn vijanden uitleverde maar dat hij genade moest tonen. Terwijl Saul zijn behoefte doet, snijdt David met zijn mes een punt van zijn gewaad af. Na gedane zaken loopt Saul de grot uit. David verschijnt, gaat op de knieën voor Saul en zegt: Kijk. Hij is hem genadig geweest. Saul kijkt David aan en zegt: Jij zult koning worden. God heeft je geroepen. De Bijbel laat telkens weer zien dat God graag hoogmoedige als Saul vernedert en nederige als David verhoogt. Maar ook in onze tijd zien we dat niet altijd bij onze leiders. Vaak kost het ons moeite om het zelf te doen. We zien een wereld van winnaars en verliezers. Waarin de winnaars allemaal onvermoeibare bikkels zijn en de verliezers de voetvegen van de harde jongens. Maar de Bijbel geeft ons als alternatief een derde vorm. Niet dat we mensen over ons laten lopen maar dat we groots zijn in grootmoedigheid, groots liefhebben en groots in wat we zeggen te geloven We spreken vrijmoedig de waarheid, maar zijn altijd bereid te luisteren en hebben niet altijd het laatste woord. God vraagt je anders te zijn. Doe niet wat iedereen doet. Zeg wat je gelooft, spreek je uit maar wees bereid om God het laatste woord te laten. Denk niet dat je altijd je zin moet hebben. Denk niet dat je altijd moet vertellen hoe het moet. En denk ook niet dat je altijd moet zwijgen. Er is een derde weg. De weg van Christus. De manier om onze vijanden lief te hebben zodat er gebeurt wat Lincoln ooit zei: Ik vernietig mijn vijanden door ze tot vrienden te maken. Ik denk dat dat ook voor jou mogelijk is. De slag is aan de Heer. Dat is een prachtig thema uit de Bijbel. Dat wist David ook en daarom doodde hij Saul niet al wist hij echt wel dat hij alle recht daartoe had. Saul was slechter en sterker, maar toonde ook genade. Dat is het soort genade en eer die Jezus ons leert in de omgang met onze naaste. Overigens noemt de Bijbel die schuilplaats van David het bergfort in de wildernis. Dat slaat op de schitterende woestijnen van Judea en de Negev. Ik ben er vaak geweest. Het is een prachtige plaats. En dat is waar David zich schuilhield. Je vindt er ook een wereldberoemde plek: Het fort Masada. Als je ooit een reis door Israël of Palestina maakt, zul je die plek vast bezoeken. Het is een van de grootste en meest formidabele vestingen ooit gebouwd. Tegenwoordig is er niets meer van over behalve een ruïne. Masada is gebouwd door iemand over wie ik het vaak heb gehad. Een belangrijke figuur uit het Nieuwe Testament, al wordt hij weinig genoemd: Koning Herodes de Grote. Over Herodes heb ik het met Kerst gehad. Hij was een Idumeeër, die in de Romeinse tijd de troon van Israël besteeg. Tijdens zijn bewind vreesde hij de koningin uit het zuiden, Cleopatra de laatste Ptolemeïsche heerser van Egypte. Zij was zelf Griekse, maar ze sprak Egyptisch en ze had dezelfde militaire overmoed als Alexander de Grote. Ze was even strijdlustig als hij en ze was waarschijnlijk ook een geniaal strateeg. Dus Herodes was bang dat Cleopatra vanuit Egypte zou oprukken en het zuiden van Israël zou innemen. En daarom bouwde de nogal neurotische Herodes een keten van vestingen te beginnen bij Jeruzalem. Hij bouwde het fort Antonia, dat aan de tempel vast zat maar daarnaast verrezen nog meer ongelooflijke bouwwerken. Het waren versterkte paleizen. We hebben het ooit gehad over het Herodion een ongelooflijke vesting die boven Bethlehem uittorende Maar dit was… kunnen we die geschilderde versie even zien? Zo moet het eruit hebben gezien. Een gelaagd paleis dat ook een kasteel was. Het had zwembaden en tuinen maar het was vooral bedoeld om een zware belegering te doorstaan. Ook al hield Jezus zijn discipelen voor, niet tegen de Romeinen te strijden en dat wie het zwaard hanteert, zal omkomen door het zwaard toch begonnen de Zeloten, een fanatieke, militaristische groep gelovigen een opstand tegen de Romeinen in Caesarea. Wat begon als een belastingoproer, leidde tot een felle oorlog tegen de Romeinen. Als ze in Caesarea zijn, komt de boel tot uitbarsting. De Romeinen trekken naar het zuiden om het tegen de Joden op te nemen. Er volgen tal van veldslagen, waarvan de Joden er een aantal winnen. Maar Jeruzalem wordt veroverd door de Romeinen, en bijna iedereen Een tijdgenoot zegt, al zal dat niet helemaal kloppen dat er een miljoen mensen omkwamen bij de inname van Jeruzalem. De tempel werd geplunderd en alle heilige dingen verhuisden naar Rome. Bij het Colosseum staat een triomfboog die alle plunderbuit uit de tempel vermeldt. Het is een van de zwartste bladzijden uit de Joodse geschiedenis. Maar er is een groepje van 800 à 900 overlevenden dat besluit om stand te houden in Masada. Helaas stonden ze tegenover de uitzonderlijk oorlogszuchtige Romeinen. Een beroemde slag was die waarbij Julius Caesar Alesia belegerde. Stel je een stad voor met duizenden soldaten. Ommuurd en alles. De Romeinen vallen Alesia aan en bouwen eerst een houten palissade om de stad. Zo’n houten muur heet een circumvallatio. Muren dienen meestal om mensen buiten te houden maar deze dient om mensen op te sluiten. Ze bouwen een muur rond de hele stad, zodat niemand kan ontsnappen. De muur was 6 meter hoog en had een omtrek van 35 kilometer. En die ongelooflijke Romeinen klaarden de klus in drie weken. En daarna bouwen ze er een tweede muur omheen. Ongelooflijk maar waar. Die tweede muur heet de contravallatio en beschermt ze tegen aanvallen van buiten. Twee muren rondom de stad met daartussenin de Romeinen. Zelf kunnen ze niet worden aangevallen en uit de stad kan niemand ontsnappen. De Romeinen waren geniaal waar het aankwam op het belegeren van steden. Als er één macht ter wereld Masada kon innemen, waren het de Romeinen. Op deze afbeelding zie je hoe Masada door de Romeinen werd belegerd. Op deze luchtopname zie je een gigantische muur. Hij had een omtrek van 3,5 kilometer. Niemand kon ontsnappen zodra de belegering zou beginnen. Dan had je de hoogte van Masada. Op een steile klif van 60 meter hoog. Hoe moesten de Romeinen dat aanpakken? Er liep één smal kronkelweggetje naar de top. Toen bouwden ze, en hij ligt er nog steeds deze hellingbaan, die je hier ziet. Ze lieten die gigantische hellingbaan door een stel slaven aanleggen. En intussen zien die Zeloten dat hun einde nabij is. Het zijn er 926, geloof ik, van wie een derde kinderen zijn. En daar beneden zien ze duizenden Romeinse soldaten. Het grootste leger aller tijden. Ze bidden samen en dan doden de vaders hun kinderen en echtgenotes. Daarna slaan ze de hand aan zichzelf. Eerst stapelden ze al hun voedsel en al hun wapens op opdat niemand zou zeggen dat ze het opgaven omdat de voorraden op waren. Ze wilden laten zien dat ze het laatste woord hadden. Toen de Romeinen arriveerden, was iedereen dood. In veel opzichten was het verzet van de Zeloten heldhaftig en nobel. Maar het is ook moeilijk om niet de tragedie te zien van al dat geweld en hoe geweld altijd tot meer geweld leidt. Het Koninkrijk Gods biedt een weg waarbij de machtelozen macht krijgen. Soms is het historische signalement daarvan geweld geweest. Voor ons niet. Voor ons is de manier om de macht te hebben, zeggen wat waar is maar wel met goedheid in ons hart. De waarheid spreken zonder arrogantie, maar met nederigheid. En bovenal niet het soort mensen zijn dat altijd het laatste woord moet hebben. De les die Masada ons leert, is dat dat allemaal niet had hoeven gebeuren. En dat vind ik ook, al mag je over de doden niets dan goeds zeggen. Je houdt van hun liefde voor God, van hun passie maar je vraagt je toch af of het allemaal op die manier had gemoeten. Uiteindelijk hebben we onze vijanden lief en zijn wij mensen die het laatste woord aan God laten. Amen. Een van de mooiste analogieën die ik ken, komt uit het oude rabbijnse Judaïsme en betreft de twee grote zeeën in Israël. In het hedendaagse Israël kun je twee grote waterreservoirs vinden. In het Midden-Oosten en in elke woestijnsamenleving is water cruciaal. Water is overal belangrijk, maar in de woestijn is het belangrijker dan wat ook. De eerste keer dat ik het Meer van Galilea zag, was ik 18. Ik stond vroeg op en ik zag de zon opkomen boven het Meer van Galilea. Dat zie je hier achter me. Ik dacht na over alle geschiedenis die deze plek omringt. Dit is een plek waar Christus en zijn discipelen zijn geweest. We weten hoe belangrijk deze watermassa was. Een groot reservoir van zoet water midden in de woestijn. Nog steeds is dat ongelooflijk belangrijk. Er liggen boerderijen omheen en er wonen veel mensen omheen. Het is een heerlijke plek. Het Meer van Galilea wordt gevoed door een rivier, die er ook weer uit stroomt. Dat is de Jordaan. Door dat instromende en uitstromende water is het midden van het meer zoet. Een ander meer is de Dode Zee, die veel groter is dan het Meer van Galilea. Die vormt een van de laagste, misschien wel het laagste punt, ter wereld. Als je door de woestijn trok en in de verte de Dode Zee zag, dacht je hoera. Water. Maar de Dode Zee is veel zouter dan de oceanen. Niets kan erin leven. Je kunt erin drijven en het is goed voor je huid. We hebben thuis in de badkamer een zak Dode-Zeezout maar veel meer heb je er niet aan. De rabbi’s leerden ons dat water het Meer van Galilea binnenstroomt en verlaat maar in de Dode Zee stroomt alleen maar water naar binnen. De rabbi’s zeiden dat als we alleen maar zitten te leren en te luisteren en onze kennis nooit uitdragen, we van binnen sterven. Dan worden we een illusie. We wekken de indruk dat we kunnen voeden, we zien er groots uit. We zien eruit als iets wat de mensen nodig hebben maar wat ze in ons aantreffen, is de dood. Het tegendeel geldt natuurlijk als niets naar binnen stroomt en alleen wegstroom. Als je het voorgangerschap van nabij kent, ken je het tegengestelde probleem: Een wadi. Een droge, dode rivierbedding. En geen van die beide versies is wat God van ons wil. God wil van ons een Meer van Galilea. Dat we in een kerk bijeenkomen of naar podcasts luisteren of dingen doen liefde in ons leven opnemen, ons van binnen vullen maar onze kennis ook uitdragen en praktiseren. Dat kan gelden voor kennis en dat kan ook gelden voor liefde. We hebben het zo vaak over het laatste woord over het vergeven van onze naaste maar dan vergeten we dat onze geestelijke vorming nog een aspect moet hebben. Daar waar we het leven en de liefde van de Heer ontvangen. En ook de liefde van de mensen in ons leven die ons dierbaar zijn. Ik weet niet hoe het met jullie zit maar als ik me concentreer op mijn gebed en diepgang zoek met de mensen van wie ik hou vergeef ik ook veel makkelijker de vent die me op de snelweg snijdt. Het wordt veel makkelijker om niet te reageren op Twitter. En het wordt ook veel gemakkelijker als ik thuis dicht bij mijn vrienden en gezin ben en waar we op een diepe en liefdevolle en kwetsbare manier met elkaar omgaan om anderen te vergeven. En dat is wat de Heer van ons verlangt. Amen.

 

Solo – Come to the River door Connor Smith

Laat het levende water door je stromen laat alles achter je
Wat je beperkt om een loflied te zingen kom naar de rivier

Bij deze rivier vind je vrede

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Geloof in de praktijk

10 juli 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan