Home De kracht van perspectief

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, vrienden. Het is altijd heerlijk om hier met jullie te zijn. Wij hopen dat jullie straks vertrekken om aan de slag te gaan met Gods plan voor jouw leven. Je bent geliefd.  Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat uw Heilige Geest hier aanwezig is. Wij danken U dat U grotere doelen voor ons gesteld hebt. Ik bid dat wij, hoe het ook met ons gaat, hoe oud of hoe rijk wij zijn of wat wij ook moeten doorstaan, wij danken U dat U grotere dingen voor ons in petto hebt. Daarop vertrouwen wij. Dit bidden wij in Jezus’ naam. En Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – My Jesus, I Love Thee

Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn Vriend

Want U nam de straf op U die ik had verdiend

De grote Verlosser, mijn Redder bent U

‘K heb van U gehouden maar nooit zo veel als nu

 

Mijn Jezus, ik hou van U want U hield van mij

Toen U aan het kruis hing een wond in Uw zij

Voor mij de genade een doornenkroon voor U

‘K heb van U gehouden maar nooit zo veel als nu

 

Als ik in Uw glorie Uw eeuwigheid kom

Dan buig ik mij voor U in Uw heiligdom

Gekroond met Uw heerlijkheid zal ‘k zingen voor U:

‘K heb van U gehouden maar nooit zo veel als nu

 

 

 

 

 

 

SchriftlezingJohannes 14:1-7, 12-14 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Johannes 14:1-7 en 12-14. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb kom Ik terug en zal u tot Mij nemen opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Amen.

 

Interview – George Foreman

BS = Bobby Schuller / GF = George Foreman

(Introvideo George Foreman)

George Foreman, een van de grootste zwaargewicht boksers aller tijden is ook een ondernemer, bekend van de George Foreman Grill. Na een bijna-doodervaring na een duel in 1977 leerde George Jezus kennen. Nu is hij predikant van de Church of the Lord Jesus Christ in Houston, Texas. De nieuwe film Big George Foreman gaat over zijn leven en de uitdagingen en triomfen die hem gebracht hebben waar hij nu is. Welkom, George Foreman.

BS George Foreman, wat een vreugde is het om je te ontmoeten. Het is een voorrecht. Ik had ooit de kans om je te ontmoeten in de Crystal Cathedral toen je geïnterviewd werd door mijn grootvader, dr. Robert Schuller. En nu kunnen wij elkaar weer ontmoeten dankzij dr. James Davis. Wat een voorrecht om je op het scherm hier in deze kerk te zien. Welkom.

GF Ik ben blij om bij jullie te zijn. Dat is een prachtige naam om te noemen: dr. Schuller. Blij om bij jullie te zijn. Hij was mijn held en een held voor veel mensen, en net als jij was hij een dominee.

BS Ik vind het geweldig dat je een evangelieverkondiger bent maar ook een succesvol zakenman. En een succesvolle bokser natuurlijk. Daar ben je het beroemdst door. Laten wij eerst praten. Ik wil graag van je horen hoe je tot geloof gekomen bent maar ik hoop ook wat boks verhalen te horen. Jij was de eerste die Joe Frazier versloeg. Ik heb een film over hem gezien. Hij was echt een gevaarlijke vent, volgens mij. Toen jij tegen hem uitkwam, was hij de vent waar iedereen bang voor was.

GF En met reden. Joe Frazier, de reuzendoder. Hij versloeg veel grote jongens. Ik wilde kampioen worden, maar ik wilde niet tegen Joe Frazier uitkomen. Hij had zelfs Mohammed Ali verslagen. Toen ik met hem in de ring stond en hij één keer neer ging, bleef ik hem neerslaan. Na zes keer stond hij elke keer weer op. Ik werd uitgeroepen tot wereldkampioen zwaargewicht. Een van de gelukkigste momenten van mijn leven als sportman.

BS Wauw, krachtig. Dat was in de jaren 60 of 70 geloof ik. Eind jaren 60, klopt dat?

GF Ja, niet te geloven, Dat was in 1974.

BS En toen won je weer. Ik weet niet of dit iets is waar je trots op bent maar jij bent de oudste bokser ooit die een zwaargewichttitel heeft gewonnen. Is dat waar? Volgens mij was je 45 toen je tegen Michael Moore vocht?

GF Twintig jaar later werd ik opnieuw wereldkampioen zwaargewicht. Ik stopte tien jaar met boksen en werd evangelist bij de Church of the Lord Jesus Christ. Tien jaar lang balde ik nooit een vuist. Ik wijdde mijn leven aan preken, soms op straathoeken en in verschillende kerken en arena’s over de hele wereld

om te getuigen hoe ik God en Jezus had gevonden.

BS Geweldig. Je film is onlangs uit. Ik wil mensen aanmoedigen om hem te zien. Big George Foreman vertelt het verhaal. Het is een geweldige film. Mensen moeten hem zien. Vertel ons eens iets over dat verhaal. Hoe ben je tot geloof gekomen als bokser?

GF Ik geloofde niet in religie. Ik dacht niet eens dat het echt bestond. Ik had mijn moeder en allerlei mensen erover horen praten. Op een avond na een bokswedstrijd in ’77 was ik aan het afkoelen. Ik kon gewoon niet koel blijven. Na een tijdje werd ik bang en ik hoorde een stem in mij die zei omdat ik wist dat ik ging sterven: Geloof in God.

BS Waarom ben je bang om te sterven?

GF Ik was bang. Ik vocht voor mijn leven en ik draaide door in de kleedkamer. Dood in een fractie van een seconde. Boven mijn hoofd, onder mijn voeten was niets. Ik raakte overstuur, nergens hoop. Ik zei, als dit dan de dood is, ik geloof dat er een God is. En een gigantische hand reikte in het niets en gaf mij nog een kans om te leven. Ik zag bloed op mijn voorhoofd en handen en ik begon te roepen dat Jezus

Christus in mij was komen wonen. Ik geloofde eerst niet. Nu wel. Zesenveertig jaar later.

BS Je werd christen, je verdiepte je geloof. Hoe veranderde je leven vanaf het moment dat je in Jezus geloofde?

GF Tien jaar lang bokste ik niet. Ik balde zelfs nooit een vuist. Ik wijdde mijn leven aan het vertellen van het verhaal waar ik het net over had. Ik werd een voorganger en verliet voor tien jaar de sport. Toen begon ik met kinderen te werken in een jeugdcentrum. Veel kinderen gingen niet naar de kerk. Ik wilde niet dat ze in de problemen kwamen en de cel in gingen en ik begon een jeugdcentrum. Het kostte mij al mijn geld om het draaiende te houden en na tien jaar kon ik het niet opgeven maar ik moest weer gaan boksen.

BS Je kwam terug en je werd kampioen. Een verbazingwekkend verhaal. Jouw leven is echt een voorbeeld van de Amerikaanse droom. Je werd geboren in armoede, je maakte allerlei moeilijkheden en uitdagingen mee en nu ben je niet alleen een succesvol bokser, een succesvol zakenman maar ook een voorganger van een kerk. Je doet geweldige dingen voor de Heer. Welk advies heb je voor iemand die nu kijkt en misschien is opgegroeid in een probleemwijk of misschien zijn ze vastgelopen, misschien hebben ze geen vader of moeder en proberen ze erachter te komen hoe ze kunnen slagen in het leven.

Wat zou je zeggen tegen iemand die het gevoel heeft, vast te zitten?

GF Voor mij bestonden de woorden hoop, succes zelfs genoeg doelen stellen, niet voor mij. Dat was wat de wereld zou doen. Ik kende niemand die iets bereikt had maar ik kreeg een kans via het Job Corps programma waar ik een vak leerde en ik werd wereldkampioen. Maar ik kan iedereen die momenteel bang is, vertellen dat dit een kans is om het onmogelijke te doen. Er is veel gebed voor nodig. Soms werd er voor mij gebeden zonder dat ik het wist. Maar vanuit niets heb ik al het mogelijke bereikt.

BS Ik vind je film fantastisch. Vertel de mensen eens wat over die nieuwe film. Hij heet Big George Foreman, klopt dat?

GF Ja, de film gaat over verlossing. Ik dacht dat ik alles had. Ik had alles bereikt. De film vertelt het verhaal van aan de top van de wereld staan. Al mijn dromen waren uitgekomen, dacht ik. Maar toch veranderde alles in een nachtmerrie omdat ik geen echte vrede en geluk kon vinden. Toen vanuit de dood, weer levend en ik vond geloof en ook geluk.

BS George Foreman, bedankt. Wat een voorrecht om je verhaal te horen. Bedankt dat je ons aanmoedigt om de Heer te volgen en onze dromen na te jagen.

GF Heel erg bedankt dat ik mocht komen.

 

Solo – You Are Good door Nikki Potts

Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig

Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig

Door heel de wereld en in elke taal, door alle eeuwen heen klinkt overal:

Wij prijzen U, halleluja, halleluja, wij prijzen U om wie U bent

Wij prijzen U, halleluja, halleluja, wij prijzen U om wie U bent

U bent goed

 

Kom en zing met ons.

Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig

Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig

Door heel de wereld en in elke taal, door alle eeuwen heen klinkt overal:

Wij prijzen U, halleluja, halleluja, wij prijzen U om wie U bent

Wij prijzen U, halleluja, halleluja, wij prijzen U om wie U bent

U bent goed, halleluja, halleluja

 

Koorzang – We Lift Our Voices

Wij verheffen onze stemmen, de wereld verheugt zich

Met dankbare harten zingen wij, met heel ons harten zingen wij

Verheugd verhogen wij Gods naam

Met lofliederen verkondigen wij Gods genade en majesteit

In onze aanbidding bieden wij God onze liefde aan

Wij verheffen onze blik om onze missie te zien:

Het Woord van het leven delen

Meester, Schepper, onze nederige Verlosser

Wij buigen voor onze Koning, onze Koning

In eerbiedige stilte zoeken we Gods wil om te leven als Christus

Vergevend, dienend, delend, liefhebbend

De Heilige Geest vervult ons met kracht om trouw te dienen

Wij verheffen onze stemmen, de wereld verheugt zich

Met dankbare harten zingen wij

Wij verheffen onze stemmen, de wereld verheugt zich

U bent onze God en Koning, U bent onze God en Koning

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Strek je armen uit in een gebaar van ontvangen van de Heer. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

De kracht van perspectief

door Bobby Schuller

Het heelal zit vol ups en downs. Het zit vol licht en donker, vol goed en kwaad. Vol mooi en lelijk. Er is een hemel en een hel, een goed en een fout. Ik denk dat ik in mijn leven nog nooit iemand spijt heb horen hebben van het doen van het allerbeste: Het kiezen van licht boven donker, het kiezen van goed boven kwaad zelfs ten koste van zichzelf en ik heb zeker nog nooit iemand spijt horen hebben van het volgen van Jezus. Je zult er nooit spijt van krijgen dat je in je leven het beste hebt gedaan. Je zult er nooit spijt van hebben dat je alles hebt gegeven. Je zult er nooit spijt van hebben dat je echt vooruit bent gegaan in je leven. Dat je wakker bent geworden en alles hebt gegeven op een dag en dat je naar bed bent gegaan in het besef dat je deze dag alles hebt gegeven om alles te worden wat je kon zijn voor de mensen die je nodig hebben. Voor het evangelie, voor de Heer, of voor wat dan ook. Je bent blij dat je ergens voor bent opgestaan. Je zult er nooit spijt van krijgen dat je dat op die dag hebt gedaan. Je zult er nooit spijt van hebben dat je het beste hebt gekozen in plaats van het middelmatige. Dit is het beste wat je vandaag kunt doen, als je het nog niet gedaan hebt: Je kunt ervoor kiezen om Jezus te volgen. Hij heeft de grootste dingen nog in petto voor jouw leven. Hannah las uit Johannes 14 en ik ga daar vandaag uit preken. Johannes 14 is deel van een bundel teksten van Johannes 14 tot Johannes 17 die de afscheidsrede heet. Het zijn vier verzen waarin Jezus zijn discipelen troost. Dit zijn jonge mannen en vrouwen, vanuit een grotere groep die hun familie hebben verlaten, hun baan en carrière hebben opgegeven en sommigen van hen deden dat terwijl hun ouders hen niet helemaal steunden. Ze staan onbewust op het punt, de wereld in te gaan die hen zal proberen te doden, die hen zal vervolgen die hen zal uitsluiten van het gewone leven en Jezus bereidt hen voor op die wereld voordat Hij naar het kruis gaat. En in dit gedeelte van Johannes 14 houdt Hij een rede, die uit drie delen bestaat. Ik zie Johannes 14 graag als drie sleutels om de angst voor dood en verval te overwinnen. Is er iemand hier bang voor dood, verval, veroudering, zwakte, ziekte? Wij hebben bijna allemaal wel een beetje angst in ons om het einde van ons leven tegemoet te zien. Ik geloof dat angst voor de dood de oorzaak is van veel van de grote fouten die wij in ons leven maken. Ironisch genoeg weerhoudt het ons ervan alles te bereiken wat wij willen doen en alles te vervullen wat wij willen zijn. Heel vaak zorgt deze angst voor de dood en het ouder worden ervoor dat wij uit het leven stappen. Wil je dat ik je dit bewijs? Stel je voor dat een geest of een fee of iets dergelijks komt en je het eeuwige leven schenkt. Je wordt niet ouder, je gaat niet dood en dit geldt ook voor alle mensen van wie je houdt, je vrienden en je familie. Wat zou er veranderen aan de manier waarop je je geld uitgeeft en je tijd besteedt? Er zou veel veranderen. En dat geeft je een beeld van een deel van wat Christus in ons leven wil bereiken. De manier waarop wij in de wereld leven. Niet verlamd en gedreven door angst voor de dood maar gedreven door een grotere missie. Een doel in ons leven en daar komen wij nog op. Die discipelen gaan dus met de dood te maken krijgen. Sommigen van hen een voortijdige dood. Moord. En dit zegt Hij tegen hen. Nummer één, het eerste wat Hij zegt is: Heb vrede. Weet je waarom? Ik ben een timmerman. En ik moet gaan. Ik heb ergens anders een bouwproject. Je zult Mij daar zien en je weet hoe er te komen omdat je al drie jaar voor Mij werkt. Ik ga er een huis voor je bouwen. Is dat nu letterlijk wat het betekent? Ik denk dat dit de beste manier is om te begrijpen wat er gebeurt. Dat wij, als wij sterven, naar de plaats gaan die Christus voor ons aan het voorbereiden is. In de wereld waarin wij leven is er de wereld die wij zien en er is een verborgen, belangrijkere en machtigere geestelijke wereld die zelfs in onze eigen taal en gedachten heel moeilijk te definiëren is maar die beschikbaar wordt gemaakt voor ons, die geloven. Hij gaat erheen en Hij gaat iets doen zodat wanneer wij daar aankomen, die plek klaar voor ons is. En als wij sterven, zal de dood meer lijken op wakker worden dan op in slaap vallen. Dus Hij zegt dat Hij een plaats voor je gaat voorbereiden. Dus met andere woorden: maak je geen zorgen over je dood, je bent in Mij gevonden. Laat je niet verlammen door je angst voor de dood. Het komt wel goed. Het verbaast mij hoeveel christenen, toegewijde, prachtige mensen die de Heer kennen die vol zijn van de geest, zich nog steeds afvragen of ze wel in de hemel komen. Mag ik binnenkomen? Ben ik echt vergeven? Is het echt waar? Maak je geen zorgen. Als je gedoopt bent, als je je leven hebt toevertrouwd zelfs als je twijfels hebt gehad, moeilijke dagen hebt gehad, fouten hebt gemaakt, zelfs als je een paar keer bent afgegleden zelfs als je laatst tegen iemand hebt geschreeuwd, dan zit je goed. Niet onze goede werken brengen ons in de hemel, maar ons geloof in Jezus. Als Hij je Vriend is, mag je naar binnen. Ik herinner mij een verhaal over een klein meisje dat maar niet geadopteerd werd. Hoe noemen ze dat? Er was een klein meisje, een pleegkind. Vaak overwogen de ouders om haar te adopteren maar net als ze dat overwogen, ging ze zich meer misdragen. En dat werd dan zo erg dat ze haar terugstuurden. Op een dag nam een jong gezin dit meisje in huis en zodra ze begonnen te praten over adoptie, werd haar gedrag steeds erger. En uiteindelijk stelden ze een contract op. Ze lieten het meisje dat ondertekenen en zij ondertekenden het. Er stond in: Hoe slecht je gedrag ook wordt, wij schoppen je nooit uit ons gezin. Wij gaan je discipline bijbrengen, wij gaan grenzen stellen. Wij gaan dingen corrigeren, maar wij schoppen je er nooit uit. En daarna duurde het even, maar haar gedrag werd beter. Omdat ze wist dat ze er niet was vanwege goed gedrag. Ze wist dat ze er was omdat ze familie was. Zo kun je ook over ons geloof nadenken. Christus laat je niet toe vanwege goed gedrag. Hij heeft je geadopteerd. Er is een contract. En dat contract is trouwens met bloed ondertekend. Het blijft waar, dus zeggen wij niet: Wees goed om in de hemel te komen maar: Ik weet dat mijn huis in de hemel is. Nu ga ik mijn leven toewijden in antwoord op Gods liefde voor mij. Ik ga mijn best doen. Ik doe mijn best en vergeet de rest. Nummer twee… Eerst zegt Jezus: Ik bereid een plaats voor je voor. Maar als tweede: Omdat Ik weg zal zijn, stuur Ik je mijn geest. De geest, de Parakleet, de kracht van God, zal over je komen en je zult iets krijgen dat je niet had voordat je Mij kende. Eerst zegt Hij: Maak je geen zorgen, je komt in de hemel maar laten wij nu de hemel in jou leggen. Stop met je zorgen te maken over in de hemel komen. Begin met je zorgen te maken over de hemel in jou ontvangen. De kracht van de Heilige Geest. Als je wakker wordt, word je wakker met vuur. Je ontwaakt met passie. Je wordt wakker met de geest. Het vermogen om obstakels en alles wat voor mij staat niet te zien als iets dat in de weg staat, maar als iets dat de weg is. Marcus Aurelius zei iets, ik noemde het vorige week al: Vuur, vuur gedijt op obstakels. Wij krijgen de hemel in ons door vol te zijn van de Heilige Geest. Een vriend, een nieuwe christen, vroeg mij eens: Ik begrijp dat gedoe met de Heilige Geest niet. Ik zei dat dit is wat er volgens mij gebeurt: Als je Christus belijdt als je Redder, als je gedoopt wordt, als je die verandering in je leven aanbrengt dan krijg je geen grote vuurbal, maar een waakvlam en een gasbuis. Velen van ons die al lang gelovig zijn, begrijpen wat ik nu zeg, nietwaar? Je weet wat een waakvlam is in je open haard? Dat kleine blauwe lichtje. Je kunt het amper zien. Het moet donker zijn, het geeft geen warmte af. Maar het is er altijd, zodat als je het gas aanzet, er een groot vuur ontstaat. Wij hebben allemaal een waakvlam in ons. Het reageert op het aanroepen van de geest van God, die ook in ons is. Het is er, maar het sluimert. En soms moet je aan het begin van een dag als wij op het punt staan iets groots te doen, de knop omdraaien. Je moet het gas aanzetten. Je moet de geest in jezelf aanwakkeren en zie hoeveel kracht daaruit voortkomt. Onderschat nooit het belang van inspanning in ons geloof. Het evangelie is tegen verdienen, maar niet tegen inspanning. Soms moeten wij het aanwakkeren. Soms moeten we het gas opendraaien. En als dat gebeurt, inspireert dat ons om meer te zijn en meer te doen dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Wij wakkeren het aan, wij zetten het gas aan en nu hebben wij in en om ons heen de kracht van het koninkrijk van de hemelen geopend om grotere dingen te doen. Zeg maar: grotere dingen. Dit is de sleutel tot alles. Als je bang bent voor de dood, voor ouder worden en zo dan denk ik dat dit de kern is. En dit moeten wij onthouden als wij ouder worden. Als wij te maken krijgen met verwondingen en ziektes. Ons lichaam is belangrijk. Het is een geschenk van God. Wij houden ervan, wij willen dat het gezond is, wij moeten ervoor zorgen maar uiteindelijk hebben de geest en de ziel meer macht in deze wereld. Dit is waar het om gaat. Het maakt niet uit hoe ziek je bent of hoe gebroken je lichaam is. Het maakt niet uit hoe oud je wordt. Je bent hier voor een reden en die reden is niet jouw reden, maar Gods reden. God heeft een reden. Er is geen mus die uit de lucht valt zonder dat de Heer het ziet. Alles ligt in zijn liefdevolle handen. Maar wat is de reden? En dat is een goede vraag. Dat is de vraag die wij allemaal moeten beantwoorden. En als wij het antwoord vinden, verdampt de wanhoop en stijgt de hoop. Dit is waar het om gaat: Je leeft met een reden, dus ga aan de slag. Zoek uit wat jouw taak is en doe het. Je weet maar nooit. Er kan nog één iemand zijn met wie je moet praten. Eén iemand voor wie je moet bidden, nog één geschenk dat je moet geven. Nog één ding dat je moet zeggen, nog één lied dat je moet zingen. Nog één ding dat je moet schrijven, maar het moet gedaan worden. Daarom ben je hier. Je bent hier niet om ruimte te vullen. Je bent hier om iets voor Gods doel gedaan te krijgen en dat ontdekken is de sleutel tot het verkrijgen van een leven vol grotere dingen. Om wakker te worden met een doel. En laat mij je vertellen dat je een doel hebt. Het maakt niet uit of je lichaam meewerkt, je geest is blijvend. En zo kunnen wij elke dag het ware leven vinden. Navy SEALS hebben iets dat Hell Week heet. En dat is een toepasselijke naam. Ik heb er net een documentaire over gezien. Hell Week is een geweldige beschrijving. Deze jonge mannen en vrouwen die Navy SEALS willen worden of misschien zijn het alleen mannen maar deze jonge mensen die Navy SEALS willen worden moeten die zware week doorstaan waarin ze met tal van uitdagingen te maken krijgen. Ze moeten verdrinkingsoefeningen doen. Ze hebben het constant koud en hebben honger. Ze kunnen maar vier uur per dag slapen. Ze worden constant beschoten met losse flodders om hun adrenaline op peil te houden. Een van de jongens vertelde dat je tegen de tweede of derde dag zo’n honger hebt en zo moe en uitgeput bent dat je naar een kamertje gaat en dat je het alleen daar een beetje warm hebt en je hebt twintig minuten de tijd om te eten en hij zei dat hij in slaap viel en wakker werd met zijn gezicht in zijn spaghetti. Hij zei dat hij haastig zijn spaghetti opat en naar buiten ging en zodra je weer naar buiten gaat, moet je in een opdrukhouding gaan zitten en spuiten ze je onder met ijskoud water. Het is winter, ze strooien zand over je heen en dus zit je onder het zand en water. Je hebt honger, je bent moe. Op dag drie of vier begin je te hallucineren. Je gaat dingen zien, je gaat in jezelf mompelen, je lichaam is kapot. Soms sterven mensen tijdens Hell Week. Soms verdrinken mensen of gaan ze dood aan longontsteking. En elk moment kan een van die mensen een klok luiden. Er hangt een messing klok en die klok is je ticket naar huis. Wanneer je er helemaal doorheen zit moedigen de sergeants je aan. Luid die klok. Je bent niet goed genoeg. Dat mag je op elk moment doen. En weet je wat die klok betekent? Het kan allemaal voorbij zijn. Ik kan naar huis, naar een warm bed. Ik kan naar mijn vrienden gaan. Ik kan naar mijn vriendin gaan. Ik kan naar de film gaan met mijn vrienden. Ik kan lekker warm gaan eten, lekker warm gaan douchen. Ik kan gaan slapen. Ik hoef alleen maar die klok te luiden. De meesten doen dat. 75 procent van die jongens doet dat. Maar 25 procent doet het niet. Toen ik dat zag, dacht ik: Wat brengt een jonge vent ertoe om dat te doen? Niet omdat het zo goed betaalt. Wat maakt dat ze niet de klok luiden als ze kapot zijn, moe zijn, in zichzelf mompelen. Waarom luiden ze hem niet? Weet je waarom?Ik heb een vermoeden. Omdat ze een missie hebben. Er is een bepaald type dat minachting heeft voor de klok en alles wat die symboliseert. De gemakkelijke uitweg. Ik denk dat jij diegene bent. Daarom ben jij hier. Jij bent niet het type om die klok te luiden en mijn aanmoediging voor jou is wat admiraal William McRaven, zei: Luid de klok niet. Wil je de wereld veranderen, luid dan niet de klok. Misschien word je oud, tob je met een blessure. Misschien heb je een uitdaging, een ziekte, een tegenslag. Ten eerste kan God die dingen wellicht genezen. Soms genezen verlammingen. Soms genezen knieën, soms genezen hersenen. Soms worden lichamen beter, soms leven mensen langer dan de bedoeling is. Maar dat maakt niet uit. Jij hebt iets, een missie, iets voor jou. Zoek wat het is en doe het werk. En luid die klok niet. Niet doen. Dit is waar het om gaat: Wil je een groter leven, wil je een leven met grotere dingen? Ik weet dat je dat wilt. Je wilt dat de grootste dingen in je leven voor je liggen en niet achter je. Als je een groter soort leven wilt, dan is dit hoe je dat doet: Je bidt grotere gebeden. Je hebt grotere vrienden. Je levert grotere inspanningen. Je hebt meer mensen lief met meer liefde. Je leeft een groter leven met een grotere visie en een grotere toewijding. Je geeft alles wat je hebt, aan alles wat je kunt, het beste wat je altijd kunt. Dat is een geweldig leven. Het klinkt uitputtend. Dat is het niet. Het geeft een kick. En het is iets wat je vandaag al kunt doen. Dit is een andere manier om het te zeggen: Werk harder aan jezelf dan aan iets anders. Werk aan jezelf. Werk harder aan jezelf dan aan je baan. Werk harder aan jezelf dan aan je hobby’s of je bedrijf. Werk aan jezelf. Want als jij verandert, verandert alles. Als jij beter wordt, wordt alles beter. Als je slimmer wordt, wordt alles beter. Als je meer leert, wordt alles beter. Als je een beter hart hebt, een betere geest, betere energie dan worden al je relaties in het leven en alles beter. Alles wordt beter. Wanhoop zegt dat het mij niet bevalt hoe mijn toekomst eruitziet. Wanhoop zegt dat ik mijzelf niet leuk vind. Wanhoop zegt dat ik niet houd van hoe ik mij voel. Wanhoop zegt dat ik niet houd van wat ik over mijzelf weet. Dit is wat hoop en geloof en een krachtig, groter soort leven zeggen.Het zegt dat ik een goed gevoel heb over de toekomst en dat ik een goed gevoel heb over wie ik aan het worden ben. Ook als je nog niet bent wie je wilt zijn als je weet dat je daar ooit zult komen, dan verandert dat alles. Ik voel mij geweldig over wie ik aan het worden ben. En natuurlijk hebben wij rust nodig. Wij moeten ontspannen, wij hebben sabbat nodig. Maar zelfs dan moet je sabbat en rust niet veranderen in telefoon- en tv-tijd. Maak er echte rust van. Een mooie wandeling, een goed gebed, een goede maaltijd. Tijd met mensen van wie je houdt. Laat het allemaal tellen. Laat elke minuut, elke dag tellen en je leven zal voor altijd veranderen.

 

Preston Parker en Koor – We Are Blessed

Sinds Hij in mijn leven kwam als licht in een donker land

Sinds Hij in mijn hart alle geboden van God hebt geplaatst

Heeft Hij mij verheven boven de naties en mijn vijanden verdreven

Hij is opgestaan in u, laat het me je horen zeggen

 

Wij zijn gezegend in de stad, we zijn gezegend op de velden

Wij zijn gezegend waar we komen en gaan

Wij halen ieder bolwerk neer, ziekte en armoede houden op te bestaan

De duivel is verslagen, wij zijn gezegend

 

Geloof alleen in God, stel geen vertrouwen in mensen

Alles wat je onderneemt, leg het in Zijn hand

Al zou een leger tegen je opstaan en je naar het leven staan

Ze zullen één kamer binnengaan om je na te komen

Maar ze zullen in zeven richtingen vluchten

 

Wij zijn gezegend in de stad, we zijn gezegend op de velden

Wij zijn gezegend waar we komen en gaan

Wij halen iedere bolwerk neer, ziekte en armoede houden op te bestaan

Want de duivel is verslagen

 

Ook diep in de nacht is God aan het werk en laat alles meewerken ten goede

Wij zijn Gods kinderen en met onze harten belijden wij

Wij zijn gezegend in de stad, we zijn gezegend op de velden

Wij zijn gezegend waar we komen en gaan

Wij halen ieder bolwerk neer, ziekte en armoede houden op te bestaan

De duivel is verslagen, wij zijn gezegend

 

Wij zijn gezegend in de stad, we zijn gezegend op de velden

Wij zijn gezegend waar we komen en gaan

Wij halen iedere bolwerk neer ziekte en armoede houden op te bestaan

Want de duivel is verslagen dus wij zijn gezegend

 

Ook diep in de nacht is God aan het werk en laat alles meewerken ten goede

Laat het me aan een ander vertellen

Ook diep in de nacht is God aan het werk ook als ik het niet zie

De kracht van perspectief

1 oktober 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan