Home Blessed to be a blessing – Gods leven voor jou

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn blij dat jullie er zijn. Fijn dat jullie met ons meevieren. Wat je momenteel ook doormaakt, God staat aan jouw kant. Het is niet jouw strijd, maar die van de Heer. Je bent geliefd. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw goedheid jegens ons. Het is gemakkelijk om ons in het leven te focussen op wat wij zijn kwijtgeraakt. Op het negatieve, op het gevoel, alleen te zijn. Maar wij danken U dat U met ons bent, dat U ons ziet. Dat U zoveel voor ons in petto hebt. En ik wil graag verkondigen en bidden dat het beste nog moet komen. Heer, wij houden van U. Wij houden onze blik op U gericht. En wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Amen. Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Solo – Conor Smith – “Come tot he River”

Kom naar de rivier, drink van het levende water en wees vrij

Daar is rust voor de bezorgden verlossing van je lasten

Kom naar de rivier en ontvang genezing

Laat het levende water door je stromen

Laat alles achter wat je beperkt om een lied te zingen

Bij deze rivier vind je vrede kom naar de rivier

Lach en droom van dat wat je blij maakt

Kom en ervaar het

Laat het levende water door je stromen

Laat alles achter wat je beperkt om een lied te zingen

Kom naar de rivier bij deze rivier vind je vrede

 

Schriftlezing – Mattheüs 27:57-60

Door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 27:57-60. Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea van wie de naam Jozef was en die ook zelf een discipel van Jezus was. Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had en nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. Broeders en zusters, God ziet wat je offert als niemand anders dat doet. Amen.

 

Interview – Dave & Jan Dravecky

BS = Bobby Schuller / DD = Dave Dravecky en JD = Jan Dravecky

(Video)

Dave en Jan Dravecky zijn de oprichters van Endurance. Een organisatie die steun en troost biedt

aan mensen die strijden tegen kanker worstelen met depressie en moeten omgaan met rouw en verlies.

Ze hebben hun stichting opgericht toen Dave’s carrière als profsporter eindigde nadat kanker was vastgesteld. Een paar jaar geleden moest ook Jan strijd leveren met kanker. Door die beproevingen hebben ze aan den lijve ondervonden hoe de Heer in hun leven heeft gewerkt en nu bieden ze bemoediging aan mensen in dezelfde situatie. Welkom, Dave en Jan Dravecky.

 

BS       Laten wij voor degenen die jouw verhaal niet kennen, daarmee beginnen. Je had een prachtige baseballcarrière, een verhaal waar iedereen blij van werd. En toen werd kanker vastgesteld.

Vertel daar eens wat over.

DD       Het begon met mijn transfer van de San Diego Padres naar de Giants. Het ging me ongelooflijk voor de wind. Ik was in het naseizoen van 1987 net begonnen bij de Giants en hoewel wij van de Cardinals verloren, ging mijn carrière goed. In 1988 opende ik tegen de Los Angeles Dodgers tegenover Fernando Valenzuela. Wij versloegen ze met 5-1. Ik dacht, dit wordt mijn jaar. Maar tegen het einde van dat jaar bleek ik kanker te hebben in mijn linkerarm. Mijn werp arm. En de artsen zeiden dat ik nooit meer zou werpen. Ik stond voor de keus. Stop ik en concentreer ik mij op mijn gezondheid of focus ik mij op mijn gezondheid en ga aan mijn comeback werken? Ik ben nogal koppig, een type dat het pas opgeeft als iemand zegt dat het echt niet meer kan.

Uiteindelijk moest ik het proberen. Tien maanden later stond ik in Candlestick Park op de plaat

klaar om tegen de Reds te werpen. En in mijn hoofd hoorde ik de artsen: Tenzij er een wonder gebeurt, werp je niet meer. Ik stond klaar om te werpen. Die dag versloegen we de Cincinnati Reds. Ik wierp 8 innings. Wij wonnen met 4-3. Het was een prachtig hoogtepunt. Ik was zo dankbaar. Maar vijf dagen later wierp ik in Montreal tegen de Expos, nu de Washington Nationals. In de 6e inning wierp ik een snelle bal op Tim Raines en mijn linkerarm brak in tweeën. Ineens bevond ik mij in het dal met God. In de jaren die volgden, streed ik verder tegen de kanker en uiteindelijk verloor ik mijn linkerarm en schouder. Dat was een heel moeilijke periode

in ons leven.

BS       Vaak wordt de partner van iemand die aan kanker lijdt, onvoldoende gezien. Maar, Jan, dit was voor een groot deel ook jouw verhaal.

JD        Het was geen mooie lijdensweg, zoals Dave en ik vaak zeiden. Ik kreeg last van paniekaanvallen en daarna volgde een diepe depressie. Want ik zorgde voor iedereen en niet voor mijzelf. Ik belandde in een heel diep en duister dal.

BS       En dat bracht jullie tot je roeping. Jullie reiken mensen de hand die kanker en verliezen meemaken. En Jan en Dave, je zou denken dat je als beroemde baseballspeler dat je nooit alleen zou zijn. Dat er een rij voor de deur zou staan van mensen die bevriend met je willen zijn,

of er voor je zouden willen zijn. Maar daar heb je niks van gemerkt, hè?

DD      Nee, inderdaad niet. Als Jan en ik terugkijken op die periode, was dat een erg eenzame tijd.

En ik denk dat God ons in die richting leidde waar wij op Hem moesten bouwen en op Hem moesten vertrouwen om er doorheen te komen. Ironisch genoeg heet onze stichting Endurance, volharding omdat wij hebben ervaren dat wij in onze relatie met Hem, hoe eenzaam wij ons ook voelden, God mensen in ons leven bracht die een bron van bemoediging werden. Die Jezus in levenden lijve toonde, om ons door dat proces heen te helpen. Daardoor beseften wij dat als wij hierdoorheen zouden komen willen wij heel graag mensen laten weten dat ze er niet alleen voor staan. In die moeilijke strijd heeft Jezus ons nooit verlaten, ons nooit de rug toegekeerd. Hij was altijd met ons tijdens ons proces en Hij verscheen door de liefde van mensen. En wij dachten, dat is wat wij willen doen: Mensen laten weten dat zij geliefd zijn door de manier waarop wij ze in liefde benaderen. Om hen de liefde van Jezus te tonen. Wij willen dat mensen weten dat God

in het midden van hun verhaal staat. Philip Yancey heeft een boek geschreven: Where is God When it Hurts. Dat is een grote vraag die veel mensen stellen. Waar bent U als het pijn doet?

Wij willen dat mensen weten dat God midden in dat verhaal staat. En door mensen zullen zij Hem zien en zijn liefde ervaren. Zijn zorg. Zijn mededogen, de hoop en de beloftes die Hij doet door zijn Zoon. Communiceer met elkaar. Deel de wonden. Deel het goede, het slechte, het lelijke. Deel de angsten en de zorgen, want daarin ondervind je grote troost van anderen. Steun op Hem. Vertrouw op Hem in dit proces. Laat door de omstandigheden om je heen je blik niet afdwalen van Hem, Leidsman en Voleinder van ons geloof en de hoop die wij hebben en de beloftes door Jezus. Zoals Bob Goff zegt: Haal diep adem, want alles zal goed komen.

BS       Amen. En jij, Jan? Jij hebt ook kanker doorgemaakt. Wij hebben er niet veel over gepraat maar wat voor bemoediging heb je nu voor mensen?

JD        Dat ik op God vertrouw en dat uit dat vertrouwen vrede voortkomt. Ik kan je niet zeggen hoeveel vrede ik ervaar te midden van zoveel lijden dat ik heb gezien. Ik weet dat die vrede voortkomt

uit mijn vertrouwen op God. Omdat wij Hem zo vaak in ons leven aan het werk hebben gezien als wij ons volkomen hopeloos voelden. Het draait allemaal om vertrouwen.

BS       Amen. Dat zullen wij blijven doen. Wij zijn zo blij met jullie, Dave en Jan Dravecky. Wij zijn dankbaar voor wat jullie doen en wij zullen op de Heer blijven vertrouwen in dit alles. Wij zijn blij met jullie bemoediging.

JD        Hartelijk dank.

BS        Gods zegen.

 

Solo – Erin Elizabeth – “Oceans”

U leert me lopen op het water, de oceaan is weids en diep

U vraagt me alles los te laten daar vind ik U en ik twijfel niet

En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam

Mijn ziel vindt rust want in de storm bent U dichtbij

Ik ben van U en U van mij

 

De diepste zee is vol genade, uw sterke hand, die houdt mij vast

En als mijn voeten zouden falen dan faalt U niet,

Want Uw trouw houdt stand

En als de golven overslaan dan blijf ik hopen op uw Naam

Mijn ziel vindt rust want in de storm bent U dichtbij

Ik ben van U en U van mij

 

Geest van God, leer mij te gaan over de golven

In vertrouwen U te volgen, te gaan waar U mij heen leidt

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen

Ik vertrouw op Uw genade want ik ben in Uw nabijheid

 

Mijn Heiland, Mijn Jezus, mijn Jezus, o, Jezus is mijn God

En als de golven overslaan dan blijf ik hopen op uw Naam

Mijn ziel vindt rust, U bent dichtbij ik ben van U en U van mij

 

(Item Crystal Cathedral tijdens gesprek Maarten van Rossem)

 

Robert H. Schuller:  Onze Redder is Jezus Christus.

 

Zegen door Robert H. Schuller:

Lieve God, zegen hem waar hij dat het hardst nodig heeft.

Vraag het hem niet zelf, hij zou verkeerd gokken. U niet. Amen.

 

Koor – “When I Survey the Wondrous Cross”

Als ik het wond’re kruis aanschouw

Waar Christus stierf, die ’t al volbracht

Dan voel ik, hoe ‘k mijn trots berouw

En ’t rijkst gewin slechts schade acht

 

Verhoed het, Heer, dat ‘k roemen zou

Dan in mijn Heilands kruis alleen

Daar ‘k enkel op Uw bloed vertrouw

Bent U mijn heil en anders geen

 

Zie, hoe mijns Heilands zacht gelaat

Slechts liefde en smarte spreidt ten toon

Werd ooit ene liefde zo versmaad?

Droeg één gelaat ooit zulk een kroon?

 

Te klein is ’t offer, dat ik bood

Al waar’ al ’t goed der aard’ mijn deel

Uw wond’re liefde, goddelijk groot

Eist alles, ja mijzelf geheel, amen

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Wie hier is, willen jullie gaan staan? Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij:

Daar gaan wij. Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Preek“Gods leven voor jou”

Door Bobby Schuller

Dank jullie wel. Ik wil om te beginnen zeggen dat God je ziet als niemand anders je lijkt te zien. Maar God ziet ons altijd, nietwaar. Er zijn momenten in het leven waarin het lijkt of niemand mij ziet. Niemand ziet wat ik geef, het werk dat ik doe. Niemand ziet dat ik lijd of alleen ben. Misschien voel je je nu zo. Weet dan dat God je ziet en ik geloof dat God je liefheeft en je zegent. Weet dat God je op dit moment ziet. Hij houdt van je en Hij zegent je als wij zijn naam zegenen. Hij is een goede God. God ziet de verborgen dingen in het leven. Zo vaak wil de wereld het zichtbare belonen. De wereld wil het glorieuze en het mooie eren, de goede werken die je doet benadrukken, zodat iedereen ze ziet. Maar de Heer wil zij die in het verborgene goed doen, rijkelijk belonen. Ik wil het vandaag hebben over het graf van Jezus en het geschenk van Jozef van Arimathea. Dat was een groot geschenk. Jeruzalem is een bijzondere plek. Een plek met een bijzondere cultuur. Met een mix van de drie grootste wereldreligies: Christendom, Judaïsme, Islam. Allemaal op één plek. Een plek met oude herinneringen en met wraakzucht en met vergiffenis en met gastvrijheid en met oorlog en met angst en met vrede. En alle verhalen die wij vertellen. En natuurlijk komt de Bijbel ervandaan. In Jeruzalem zijn tal van heilige plekken. Waarschijnlijk denk je aan de Klaagmuur. Maar mijn favoriete heilige plek is en ik hou van geschiedenis maar dat is het Heilige Graf. Die plek is in de loop der tijd steeds groter geworden. Het Heilige Graf is de kathedraal, al vraag ik mij af of het een kathedraal is. Het is een netwerk van onderling verbonden kerken die in de loop van de laatste 2000 jaar zijn gebouwd rondom wat naar verluidt de plek is waar Jezus is gekruisigd en begraven. Iets wat normaal gesproken in de annalen van de tijd zou zijn verdwenen. Zeker in een plek als Jeruzalem die zo vaak werd veroverd en in andere handen overging en waar diverse religies heersten. Te midden daarvan is het minstens een historisch wonder dat wij vrij zeker weten dat dat de feitelijke graftombe van Christus is. Hannah en ik waren voor het eerst bij het Heilige Graf tijdens de intifada. Ik ben er meermalen geweest, maar het was Hannah’s eerste keer. Dat raakt mij altijd. Gewoonlijk zijn er duizenden mensen en allemaal willen ze naar binnen. Er zijn wachtrijen en het is er overvol en er is veel rumoer. En dan al die culturen en talen die elkaar niet verstaan. Maar tijdens de intifada was er amper toerisme in Israël. Wij konden zo naar binnen. Wij konden zo doorlopen naar het graf. Ik legde mijn handen op de tombe en dacht, dit is heftig. Een van mijn lievelingsverhalen hierover is de schenking van het graf door Jozef van Arimathea. Ik lees die passage nog een keer. Na de dood van Jezus Christus Let wel, een gekruisigde hing niet hoog. Wij denken vaak aan zo’n kruis alsof de gekruisigde hoog boven iedereen hangt. Maar in de Romeinse wet stond dat het slachtoffer op ooghoogte moest hangen. Dus toen Jezus werd gekruisigd, moet Hij op ooghoogte hebben gehangen. Ongeveer zo hoog boven de grond. Pal voor je gezicht. Nadat Jezus stierf, was er een man, die…Hier verschijnt hij voor het eerst in het verhaal. Er staat: Toen het avond werd, kwam er een rijk man van Arimathea van wie de naam Jozef was en die ook zelf een volgeling van Jezus was. Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. In een ander verslag staat dat Pilatus zich zeer verwonderde. En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had ging hij weg. Hij ging weg. Het verhaal is boeiend in zijn context. Jozef van Arimathea is lid van het Sanhedrin. Dus hij was niet alleen een vrome Jood, maar ook een rijk man. Hij was invloedrijk en hij behoorde tot de raad die Jezus voor kruisiging uitleverde. Jozef zal het zelf niet eens zijn geweest met Jezus’ kruisiging. Hij zal het hebben verafschuwd. Maar toen Jezus werd gekruisigd, werd Hij zo gekruisigd en moet Hij naakt zijn geweest. Gekruisigden, slaven of opstandelingen bleven hangen om te worden aangevreten door vogels en honden. En er staat dat Jozef van Arimathea, een Joodse man, Christus aan het kruis zag. En bedenk dat alle discipelen behalve Johannes Christus al hadden verlaten en Hem verloochend hadden. Petrus verloochende Hem driemaal. En dan kijkt Jozef naar zijn Rabbi, de Zoon van God, de grootste Mens die ooit geleefd heeft en hij zei nee. Ik laat mijn Rabbi niet aanvreten door de vogels en de honden. En toen hij als rijk man Pilatus benaderde nam hij een groot risico met het vragen om het lichaam. Je werd in het Romeinse Rijk alleen gekruisigd wegens verraad. Als je het opneemt voor iemand die voor verraad gekruisigd is kunnen je politieke vijanden dat tegen je gebruiken als ze uit zijn op je rijkdom of je politieke invloed. Jozef van Arimathea zat er niet mee. Hij vroeg om het lichaam. Een grafkelder was een kostbaar bezit voor je familie en voor jou. Het was van belang voor de Dag des Oordeels als de Heer de doden zou opwekken. En jij zou daar dan zijn met je familie. Misschien zat hij daar ook niet mee. Alleen al door Jezus’ lichaam aan te raken zou Jozef van Arimathea een week lang onrein zijn. Maar daar maalde hij niet om. Ik stel mij die man voor. Waarschijnlijk oud, rijk en treurend die zijn Rabbi en Messias dood aan het kruis ziet hangen. Met hulp van Nicodemus reinigde hij het lichaam van bloed en vuil en azijn. Misschien huilde hij. En hij wikkelde het lichaam in linnen en legde het in een graf en vertrok, zegt de Bijbel. Dat zegt wel wat, hè? Dat hij gewoon vertrok. Ik weet niet of Jozef van Arimathea geloofde dat Jezus uit de dood zou opstaan. De andere discipelen deden dat niet. Ik denk niet dat Jozef het voor zijn eigen eer deed. Hij deed het voor de Heer, en ook voor zichzelf. Want hij moest op zijn manier doen wat goed was en vertrok daarna. En wellicht besefte hij niet dat hij het belangrijkste zaad uit de geschiedenis van de mensheid plantte. Jezus Christus, die met zijn weder-opstanding ons Licht en Leven werd. Maar wat mij het meeste aanspreekt, is hoe belangrijk het is om datgene te doen waarvan je in je hart weet dat het goed en juist is. Ook al verlies je al je geld en al je macht. Ook al doet niemand het. Ook al zijn alle discipelen vertrokken. Als je in je hart gelooft dat dit het juiste is om te doen, doe het dan. En God zal het zien en God zal het zegenen. Amen. God ziet je. God ziet je als je alleen huilt. God ziet je als je schenkt tot het pijn doet of als je denkt dat je het je niet kunt veroorloven. God ziet het als je voor iemand zorgt en Hij ziet het als je een vader en een moeder bent of een grootouder voor kinderen wier ouders zijn weggelopen. Hij ziet het als je een mentor bent. Hij ziet het als je niet met je vrienden gaat stappen omdat je het goede doet en mensen helpt die je nodig hebben. Hij ziet je als je besluit om niet woedend uit te varen tegen mensen maar besluit om vriendelijk te zijn en besluit om samen met mensen te lachen. Hij ziet dat en Hij zegent dat. Ik geloof dat het leven op dezelfde manier waarop Jozef van Arimathea als het ware Christus plantte, misschien is dat wat overdreven maar in elk geval een grafplek voor Christus verschafte in veel opzichten geloof ik dat het leven, wij allemaal, een oogst voorbereiden. Wij allen planten elke dag zaden, al of niet bewust. In Galaten staat dat een mens oogst wat hij zaait. Dat heb je je oma vast wel eens horen zeggen. Je oogst wat je zaait. Wat voor soort oogst bereid je voor? Dat is een van de belangrijkste vragen die wij als volgeling kunnen stellen. Niet: wie ziet wat ik doe, wie gaat mij belonen, wat levert dit mij op, hoe ga ik hiervan profiteren. Maar eerder vraag ik mijzelf: wat voor oogst bereid ik voor mijzelf voor. Dat is volgens mij het begin van alle wijsheid. Ontzag voor de Heer. Wat jij vandaag verwaarloost, zal jou morgen verwaarlozen. Ik heb genoeg verhalen gehoord om te weten dat dat waar is. Dat wat wij vandaag verwaarlozen, zal morgen ons verwaarlozen. Dat geldt voor je gezondheid, je lichaam, het geldt voor je familie en je vrienden. Het geldt voor het werk dat gedaan moet worden. Verwaarloos niet datgene wat jou morgen moet steunen. Ik herinner mij mijn eerste baantje bij Rancho Capistrano. Ik was een jaar of 16, 17, 18. Elke zomervakantie verdiende ik daar 6 dollar 45 per uur. Niet gek. Ik moest daar om zes uur ’s ochtends beginnen en ene Tim was mijn mentor. Tim leerde mij dingen te repareren. Hij werkte nauwgezet en hij was erg goed met gereedschap. Hij leerde mij schilderen en dingen repareren en met gereedschap werken. Daar wist ik niets van toen ik begon en tegen het einde was ik er best goed in. Hij leidde mij op tot slotenmaker en ik maakte een loper voor het hele park. Leuk werk. Ik moest meer dan 200 sloten aanpassen en ik vond het prachtig. Een van de aardige dingen van de Rancho Capistrano is dat het een boerderij van 140 hectare is en hoewel hij aan een snelweg ligt, lijkt hij toch afgelegen. Je zou er eens langs moeten gaan. Het is een prachtplek. Nadat de boerderij verkocht was, moesten alle werknemers vertrekken. Tim ging terug naar huis. Ik weet niet meer waar hij vandaan kwam. Een jaar later keerde ik terug naar diezelfde huizen. Ik kom er nog steeds als ik mij wil terugtrekken. Ik reed over die kronkelweg naar zijn oude huis met die antieke veranda waarop wij ’s avonds aten, naar muziek luisterden, van elkaars gezelschap genoten en allerlei mensen ontvingen. Het was compleet overwoekerd. Het was nog maar een jaar geleden en alle ramen waren gebroken. Er groeiden planten in het huis. Het dak was ingestort. Er stond een bijenkorf in een van de huizen. Het andere zag eruit alsof het een drugspand was geweest. Het zag er treurig uit. Het zag er niet uit alsof het nog maar een jaar leeg stond maar alsof het al eeuwen leeg stond. Zo gaat het met veel in het leven, nietwaar? Het is net als tandenpoetsen. Je kunt het een paar dagen achterwege laten maar na een jaar heb je een probleem. Heel vaak gaat het zo in het leven dat de oogst die we voor onszelf voorbereiden, gewoon niet gebaseerd is op die ene keer dat je dat ene deed maar op datgene wat geleidelijk gebeurt. Die kleine beslissingen om iets te verwaarlozen dag na dag, week na week, uur na uur. En daarom zijn dingen als bij een kerk horen, een avond uittrekken voor je vrouw of man, regelmatig tijd vrijmaken voor je kinderen of je vrienden of mentor, dingen die ertoe doen. Het zijn niet de grote momenten die je leven veranderen. Het is het patroon van regelmatig werken aan jezelf om te worden zoals je bedoeld bent. Een sporter wordt geen kampioen door één keer als een bezetene te trainen. Een sporter houdt zich aan een simpel dagelijkse ritme waarmee hij of zij uiteindelijk degene wordt die de race gaat winnen. Wat jij vandaag verwaarloost, zal morgen jou verwaarlozen. Wat jij vandaag zegent, zal morgen jou zegenen. Ik wil je vandaag meegeven dat datgene wat jij vandaag zegent jou morgen zal zegenen. Wij allen planten elke dag zaden. De woorden die wij spreken, de plaatsen waar we komen, daar planten wij zaden. De muziek waarnaar wij luisteren, is het planten van zaden. De manier waarop je geld besteedt, is het planten van zaden. Iemand zei ooit dat elke dollar die jij besteedt, een stem is voor het soort wereld waarin je wil leven. De manier waarop je je tijd besteedt. Hoe je ’s ochtends wakker wordt. Hoe je je werk doet. Niet alleen hoe jij je werk doet, maar ook hoe jij je gedraagt tegenover je naaste. Al die dingen zijn als het planten van zaden. Het planten van zaden in het Koninkrijk Gods. Ook als je iets voor iemand doet en ze weten niet wie het gedaan heeft en niemand ziet het, dan ziet God het en ik geloof dat dat zaad gezegend zal zijn. Vrienden, in deze tijd van Covid-19 en al dat rare nieuws en alles wat er aan de hand is, kun je je soms wat geïntimideerd voelen. Zeker als je even de energie mist om te doen wat je moet doen om vol te houden. Misschien ben je nu verwikkeld in een rechtszaak of heb je het moeilijk met je ouderschap, je huwelijk, je roeping en het werken en zorgen voor anderen en alles waartoe je geroepen wordt. Maar ik wil je bemoedigen dat wanneer morgen aanbreekt en je oogst van de goede zaden die je vandaag gepland hebt dat je dankbaar zult zijn dat je het gedaan hebt.

 

Gebed 

Vader, wij houden van U en wij danken U voor alles wat U voor ons doet. Zo veel van wat U doet, zien wij niet. En ik vraag, God, dat U ons geloof zult versterken en niet zult verminderen. Ik vraag dat U ons het vertrouwen geeft om te geloven in meer dan genoeg. Niet net genoeg. Ik bid dat u ons het vertrouwen geeft om te geloven dat uw engelen en uw Heilige Geest goed werk op de achtergrond doen dat wij niet zien, en blind vertrouwen te hebben in uw proces. Ik bid dat U ons meer dan geduld geeft dat U ons enthousiast doet uitkijken naar het goede dat zal komen. En vooral, Heer, bid ik dat iedereen die mijn stem hoort, gezegend zal zijn. Dat zij erboven en niet eronder zijn, voorop en niet achteraan. Dat alle ketenen in hun leven voor altijd verbroken zullen worden. Dat zij elke dag in de kracht van uw wederopstanding en liefde zullen leven. Dat ieder woord dat ze spreken, woorden van leven van bemoediging en van vrede zullen zijn. En dat onze harten zullen overvloeien van genade en goedheid en zegen. Dit bidden wij, Heer, in Jezus’ naam, amen.

 

Koor – “Praise to the Lord, the Almighty”

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere

Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren

Komt allen saam, psalm zingt zijn heilige naam

Looft al wat ademt de Here

 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven

Heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven

Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt

Hij heeft zijn Woord u gegeven

Amen, amen

 

Zegen

En dan nu de zegen.

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Blessed to be a blessing – Gods leven voor jou

28 maart 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan