Home Verander je denken, verander de wereld

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kerkfamilie. Vandaag hebben wij het over datgene waar wij over nadenken. Maar vraag je je ooit af

waar God over nadenkt? Hij denkt over jou na. Jij bent zijn kind. Hij denkt na over hoe jij tot je bestemming komt. Wat je nodig hebt en wat niet. Als ouder is het misschien wat makkelijker om te begrijpen hoeveel Hij van je houdt zoals je bent. En wij houden ook van jullie. Fijn dat jullie er vandaag zijn. Wij zijn zo blij dat jullie hier zijn. Laat ons beginnen met een gebed.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U. Dank U dat U hier in deze ruimte bent. Dat U met iedereen bent die mijn stem nu kan horen. En dat uw woorden en gedachten voor ons woorden en gedachten van liefde zijn. God is liefde. Dank u, Heer, dat u overvloeit van compassie en genade en vreugde en ons roept. Wij houden van U en in Jezus’ naam bidden wij. Amen.

Amen. Draai je nu om naar degene naast je en schud diens hand en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “Come, Thou Fount of Every Blessing”

Kom, o bron van zegeningen stem mijn hart op uw genâ

Onophoudelijke stroom van goedheid, klinkt als luide lofprijs na

Leer mij de melodie te zingen, klanken stijgen naar omhoog

Prijs de berg, vanwaar mijn hulp komt, waar uw liefde werd getoond

 

Vol van vreugde wil ik herdenken dat ik tot U komen mocht

En ik hoop met grote blijdschap straks te komen thuis bij U

Geneigd tot dwalen, Heer, ik voel het, God te verlaten, van wie ik houd

Hier is mijn hart, verzegel en neem het, voor uw woning, daar omhoog

 

Jezus zocht mij toen ik als vreemdeling van Gods kudde was afgedwaald

Hij redde mij uit gevaren, met dierbaar bloed heeft Hij betaald

Geneigd tot dwalen, Heer, ik voel het God te verlaten, van wie ik houd

Hier is mijn hart, verzegel en neem het voor uw woning daar omhoog

Amen, amen.

 

Schriftlezing – Filippenzen 4:8

door Hannah Schuller

 

Gaat u zitten. De woorden van de apostel Paulus, Filippenzen 4:8. Verder, broeders en zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Kerkfamilie, de kwaliteit van onze gedachten heeft grote invloed op de vreugde in ons leven. Amen.

 

Solo Kevin Rose – “Jesus Saves”

 

Hoor het hart van de hemel kloppen

Jezus redt, Jezus redt

Hoor de boodschap van genade

Jezus redt, Jezus redt

Hoor de menigte eng’len zingen

Ze loven de nieuwgeboren Koning

Hoor het vreugdevol herhalen:

Jezus redt

Zie de nederigsten Hem aanbidden

Jezus redt, Jezus redt

En ’s werelds wijzen voor Hem buigen

Jezus redt, Jezus redt

Zie de hemel lichten van lofgezang

Dat het duister op doet lossen

Eeuwig leven kan ons wachten

Jezus redt

Dan neemt Hij ons lijden van ons

Jezus redt, Jezus redt

Dan sterft Hij voor onze zonden

Jezus redt, Jezus redt

Het is volbracht

Klonk van het kruishout

Jezus heeft voor mij geboet

En het lege graf bevestigt dat

Jezus redt, Jezus redt

Vrijheid roept, ketenen breken

Hoop vervult ons, helder, waar

De dag breekt aan

De nacht loopt af

God maakt alle dingen nieuw

Jezus redt

De genade van zo’n groot schuldenaar

Jezus redt, Jezus redt

Roep de heiligen aan en roep het samen uit

Jezus redt, Jezus redt

Oprijzend, zo massaal en krachtig

Verheffend het lied van het heil

De verlosten zullen het voor eeuwig zingen

Jezus redt

Halleluja, Jezus redt.

 

Interview – Heather Avis

BS = Bobby Schuller en HA = Heather Avis

 

BS       Onze gast van vandaag is Heather Avis. Zij is moeder, schrijver en pleitbezorger van insluiting.

Haar nieuwe boek, Scoot Over and Make Some Room, moedigt lezers aan om ruimte te            maken voor mensen die de samenleving uitsluit door te laten zien hoe Jezus altijd plaats           maakte voor de uitgestotenen. Verwelkom met mij Heather Avis. Hallo, Heather, goed om je te   zien. Vertel eens wat over je gezin.

HA       Mijn man en ik zijn 17 jaar getrouwd en wij hebben drie kinderen. Alle drie zijn ze           geadopteerd. De oudste en jongste hebben het syndroom van Down. De middelste verschilt    etnisch van mij, ze hebben een alternatief samengesteld gezin.

BS       Wat zo bijzonder is, is dat heel vaak een kind met het syndroom van Down of een kind met        autisme of een andere beperking dat bij adoptie heel vaak ouders zich daar niet tegen           opgewassen voelen en vaak worden overgeslagen.

HA       Inderdaad. Wij waren ook niet van plan om een kind met down te adopteren. God schoot ons     die ruimte in, maar dat is een lang verhaal voor een andere keer.

BS       Je wilde vandaag praten over wat jij en je man over ouderschap geleerd hebben. Ik vind het      interessant dat jullie derde kind, terwijl jullie al een kind met Down hadden, je zou zeggen dat    je je schuld aan de maatschappij wel betaald hebt. Maar zo zie je het helemaal niet, hè?

Je voelt je gezegend.

HA       Enorm. Toen we onze oudste dochter Mason voor het eerst meebrachten belandden wij met      een klap in de wereld van het Downsyndroom. Wij beseften meteen dat wij een hele groep            over het hoofd hadden gezien. Mensen die anders begaafd zijn, geschapen naar Gods evenbeeld doelbewust door hem geschapen, lieten mij een nieuwe kant van God zien.

Eindelijk zagen wij hoe wonderbaarlijk anders begaafde mensen zijn. Daar waren wij zo             dankbaar voor. Dus het adopteren van ons tweede kind met Down was een       vanzelfsprekendheid.

BS       Veel mensen zouden het niet aandurven, maar voor jullie was het een zegen. Onze eigen          zoon heeft vrij ernstige beperkingen. Er zijn zeker dagen dat ik het er moeilijk mee heb en niet     weet of ik het aankan. We willen zo graag moedig zijn, maar uiteindelijk is het inderdaad een     zegen. Je zou willen dat je kind geen Downsyndroom heeft maar voor jou zijn ze echt een           zegen, hè?

HA       Ik denk nooit dat mijn kind beter geen Downsyndroom had kunnen hebben. Zij hebben mij         geleerd dat moeilijk alleen moeilijk is en niet slecht. Er bestaan zulke grote verschillen

tussen mensen met speciale behoeften. Maar ik zou nooit willen dat mijn kinderen geen            Downsyndroom hadden. Ik geloof dat het Gods bedoeling was en een mooi geschenk aan de    wereld.

BS       Die visie zal je zeker helpen om van mensen te houden zoals ze zijn als je niet wilt dat ze          anders zouden zijn.

HA       Het heeft mijn ogen geopend om de mensheid in de wereld op een vollere en rijkere manier te   zien. Echt waar. En dat is de boodschap van dit boek met de titel Scoot Over and Make Some      Room. God heeft mij, door de gave en het voorrecht mij te laten leven naast mensen die            anders zijn dan ik, zijn volheid getoond. Als wij niet leven naast mensen die anders zijn dan      wij met andere gaven, een andere etniciteit, andere stemvoorkeuren die anders denken en        leven dan wij, dan missen we de volheid van God.

BS       Prachtig. Heel mooi gezegd, dat je dan de volheid van God mist. Voel je je met twee kinderen    met bijzondere behoeften in de marge geduwd? Voelt het alsof de maatschappij ze in de   marge duwt?

HA       Wat een belangrijke vraag. 100%. Als een moeder vraag ik mij vaak af waar ik in dat plaatje       pas. Veel van de druk om in dat plaatje te passen komt op mij terecht. Maar ook op hen. De      boodschap is, dit geldt voor ons allemaal. Je bent beter af als je mensen om je heen hebt die     anders zijn dan jij. Als je ruimte in je leven maakt voor anders begaafde mensen. Ik heb er          veel profijt van, maar iedereen mag profiteren van een leven met mensen die verschillend zijn,

als ze er ruimte voor maken.

BS       Kerken zouden het ook beter kunnen doen, hè?

HA       Kerken zouden de weg moeten wijzen. Dat gebeurt helaas niet, maar wij hebben daartoe wel     de kans.

BS       Kerkleiders moeten zien wie er om hen heen zijn. Als er geen anders begaafde mensen in je     kerk zijn is er iets niet in orde. Wat er denk ik moet gebeuren, is dat de kerkcultuur gastvrijer           moet worden. Kerken moeten zich die vraag stellen, en je helpt kerken daarmee met je boek.

Je helpt mensen in te zien wat een geschenk anders begaafde mensen voor ons zijn. En           hoeveel ze toevoegen.

HA       Precies. Dat is zo waar. En zoals ik al zei en ik blijf het herhalen: Als wij ons leven niet delen      met anders begaafden, missen we de volheid van God. En als wij de kerk zijn, gaan wij volledig voorbij aan wie God is. Jezus haalde, waar Hij kwam, alles overhoop wat er      gebeurde. Alle sociale normen. En Hij verzamelde de uitgestotenen om zich heen. Dat deed    Jezus en dat moeten wij dus ook doen.

BS       Het is een enorm bemoedigend boek. Als je een ouder moet bemoedigen of misschien iemand die zich meer op de buitenwereld zou moeten richten of kerkleiders, er zijn zoveel mensen

die profijt kunnen hebben van dit boek. Ik moet het jullie aanbevelen. Het boek heet Scoot         Over and Make Some Room. Heather, hartelijk dank voor alles wat je doet. Wij houden van je           en waarderen je.

 

Koor – “My Song in the Night”

 

O Jezus mijn Heiland, mijn lied in de nacht

Kom tot ons met uw tedere liefde, de verrukking van mijn ziel

Tot U roep ik, o Heer, in tijden van smart

Mijn troost overdag en mijn lied in de nacht

Waarom zou ik dwalen en niet met U wandelen

Of roepen in de woestijn, om uw gezicht te zien

Mijn troost en vreugde de verrukking van mijn ziel

O Jezus mijn Heiland mijn lied in de nacht.

Mijn troost en vreugde de verrukking van mijn ziel

O Jezus mijn Heiland

Mijn lied in de nacht, in de nacht

In de nacht, in de nacht

 

Solo – Kevin Rose – “Your Love Awakens Me”

 

Er stonden muren tussen ons in

Door het kruis kwam U tot ons en brak ze af

Er hingen ketenen om ons heen

Door uw genade zijn we niet langer gebonden

U riep me uit het graf, U riep me naar het licht

U sprak me aan met mijn naam en mijn hart kwam tot leven

Uw liefde is groter, uw liefde is sterker, uw liefde wekt mij

Uw liefde is groter, uw liefde is sterker, uw liefde wekt mij

 

Voel de duisternis sidderen alle doden keren terug naar het leven

Hoor het lied ontwaken, de hele schepping zingen

Wij leven omdat U leeft

U riep me uit het graf, U riep me naar het licht

U sprak me aan met mijn naam en mijn hart kwam tot leven

Uw liefde is groter, uw liefde is sterker, uw liefde wekt mij

Uw liefde is groter, uw liefde is sterker, uw liefde wekt mij

 

Wat hebben wij een liefde gevonden

De dood kan ons niet onderdrukken

Wij schreeuwen het uit: wij leven omdat U leeft

Wat een liefde hebben wij gevonden

De dood kan ons niet onderdrukken

Wij schreeuwen het uit: wij leven omdat U leeft.

Wat een liefde hebben wij gevonden

De dood kan ons niet onderdrukken

We roepen het uit: wij leven omdat U leeft

Uw liefde is groter, uw liefde is sterker, uw liefde wekt mij

Uw liefde is groter, uw liefde is sterker, uw liefde wekt mij

Uw liefde is groter, uw liefde is sterker, uw liefde wekt mij

Uw liefde is groter, uw liefde is sterker,

Uw liefde wekt mij, uw liefde wekt mij

Uw liefde is groter, uw liefde is sterker, uw liefde wekt mij

Uw liefde wekt mij

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Welkom. Fijn dat jullie hier zijn vandaag. Wij zijn zo blij dat jullie er zijn. Vrienden, strek je armen uit ten teken dat je wilt ontvangen van de Heer. Laten wij dit samen zeggen:

Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Niemand kan mij dat afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken. Ik hoef mij niet te haasten. Ik kan mijn vriend Jezus vertrouwen en zijn liefde met de wereld delen.

 

Preek“Verander je denken, verander de wereld”

door Bobby Schuller

Gaat u zitten. Vandaag wil ik graag deze boodschap overbrengen. Geloven in de gunst van God zodat

je op je bestemming komt. Geloven dat God voor 100 procent aan jouw kant staat. God staat aan jouw kant. Vandaag wil ik het hebben over mijn nieuwe boek: Verander je denken, verander je wereld en over hoe waar die bewering is. Het is een Bijbelse manier van denken over de geest. Datgene waar wij over denken, wordt uiteindelijk onze realiteit. Waar je over denkt, kun je niet geheimhouden. Wist je dat? Waar je elke dag mee bezig ben, wordt uiteindelijk een gewoonte in je leven en zal uitkristalliseren tot een omstandigheid. Als je elke dag stilstaat bij hoe oneerlijk je leven is en elke dag verbetering in je hart voelt jegens je naaste gaat zich dat uiten in je leven en in je gedrag en je uitdrukkingen en je woorden. Maar als je elke dag een ongelooflijke liefde en compassie en zegen voelt en goede dingen voelt over je partner, je kinderen of je ouders blijft dat ook geen geheim. Uiteindelijk drukt zich dat uit in de manier waarop je je geld en tijd besteedt en de woorden die je gebruikt. Dus onze gedachten, de dingen waar wij over nadenken, blijven niet geheim. Ze nemen altijd de vorm aan van iets in ons leven. Daarom moet je stilstaan bij waar je over nadenkt en zorgen dat je je geest verzorgt zoals je je tuin verzorgt. Je verwijdert het onkruid, je plant zaadjes van de dingen die je wilt laten groeien en je zorgt er elke dag voor. Het verzorgen van je gedachten is de belangrijkste bezigheid in het leven van een volgeling van Christus. Een discipel zijn betekent gedisciplineerd zijn. Het betekent dat je je geest traint om zich met de juiste dingen bezig te houden. Waar je je mee bezighoudt, waar je je op focust, waar je over praat neemt uiteindelijk gestalte aan in het leven. In tastbare zaken in je werk, in je gezin en overal elders in je leven. Wanneer we onszelf etiketten inprenten of wanneer we dingen over anderen zeggen zal dat uiteindelijk tastbare gevolgen hebben. Als kind had ik een groep vrienden. De voorzienigheid had ons bijeen gebracht. Wij waren heel verschillend. Wij woonden in dezelfde wijk en wij waren 14 of 15. Wij hadden geen auto dus zaten wij altijd vast aan het huis van Randy. De enige met een basketbalnet. Dus we waren altijd bij Randy thuis. Op een dag, toen een van de jongens jarig was kreeg hij vijf aandelen Nike van zijn vader. Die jongen had niks met aandelen of obligaties en dergelijke. Eigenlijk vond ik hem ook een beetje dom. Dus het was wel grappig dat hij aandelen Nike van zijn vader kreeg. Ik denk dat hij ze kreeg omdat hij iets met basketbal had. Sindsdien noemden wij hem Wall Street. Dat was zijn bijnaam geworden. Wij vertelden meisjes dat hij eigenaar was van Nike, wat eigenlijk nog waar was ook. Hij had maar voor 50 dollar aan aandelen, maar wij zeiden, dit is Wall Street want hij is eigenaar van Nike. Dat vonden wij te gek. Het ging zover dat ik uiteindelijk zelfs zijn naam vergat. Iedereen noemde hem Wall Street. Drie jaar lang noemde iedereen op school hem Wall Street. Maar goed, jaren later had je dat sociaalmediaprogramma Myspace. Dat bestaat allang niet meer, al dacht ik een tijdlang van wel. Maar ik dwaal af. Ik trof hem aan op Myspace en ik dacht, wat zullen wij nou beleven. Wat denk je dat Wall Street was geworden? Een belegger. Niemand had ooit gedacht dat een jochie als Wall Street met zo’n komisch bedoelde bijnaam een belegger zou worden. En wat ik toen dacht, is waarschijnlijk hetzelfde als wat jullie nu denken. Hij is jarenlang Wall Street genoemd. Jarenlang, iedere dag, door iedereen in zijn omgeving. Wat doet dat met iemands geest? Wat doet dat met de manier waarop hij over dingen nadenkt? Met wat hij leest? Toen Wall Street eindexamen deed of afstudeerde of zo en zich afvroeg wat hij ging doen met zijn leven, dacht hij vast aan Wall Street. Hij dacht, laat ik het etiket dat iedereen mij heeft opgeplakt, maar gaan waarmaken. Let wel, dat wat je in andere mensen ziet, wordt heel vaak werkelijkheid Ook al zeg je het niet hardop. De manier waarop je de wereld ziet, is als een projector die beelden projecteert. Je plaatst mensen in hokjes, je definieert ze, je plakt etiketten op. En vaak kunnen ze geen weerstand bieden aan de etiketten die je ze opplakt. Laten wij goede etiketten op mensen plakken. Wanneer wij het beste in mensen zien, halen wij het beste uit die mensen. Wanneer wij het slechtste in mensen zien, krijgen wij het slechtste uit ze. Dat is zonder meer waar. Wanneer je het beste in het leven ziet, krijg je het beste. Wanneer je het slechtste in het leven ziet, krijg je het slechtste. En daarom is het focussen op het hebben van de juiste soort gedachten een van de belangrijkste taken in het leven van een discipel. Als een discipel heb je een gedisciplineerde geest en gedisciplineerd gedrag. In Filippenzen 4 zegt Paulus dit, een prachtige openingszin. Een beroemde passage over hoe je je altijd in de Heer moet verheugen. Hier zegt hij het weer. Verheug u. Hij vertelt de kerk, zich niet onnodig aldoor zorgen te maken. Niet wakker liggen over wat er gaat gebeuren. Besteed je tijd liever aan gebed en dankbaarheid. Kom met je smeekbedes bij hem en dan schenkt Hij je een mooie innerlijke vrede. En dit is de reactie op wat er gebeurt als wij die vrede ontvangen. Hij zegt: Verder, broeders en zusters, alles… Zeg allemaal eens “alles”. Hij bedoelt dat dit niet alleen maar iets van de christenen is. Alles. Alles wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als alles, zeg allemaal eens “alles”, als alles welluidend is… Alles? Alles. Als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is bedenk dat dan. Paulus zegt ons: Alles wat goed is, wat dan ook, denk daaraan. Met andere woorden, wij hebben de keus in ons leven. Wij kunnen kiezen waar wij ons op focussen. Wij kunnen kiezen wat wij in anderen zien. Wij kunnen kiezen wat wij over onze toekomst en ons heden zien en vandaag besluiten dat wij het beste en niet het slechtste gaan zien. Dat ik zal geloven in de voorzienigheid van God. Ook al maak ik een moeilijke tijd door. Dat is iets goeds, wat je enorm gaat helpen. Jullie krijgen veel over je heen. Het leven is zwaar. Het is een grote opgave. Stress, angst, zorgen, geldproblemen, gezondheidsproblemen. Maar God staat aan jouw kant. Hij heeft je nooit verlaten en het beste moet nog komen. Voor jou. God heeft een bestemming met je. Dat is prachtig. Slecht gedrag of een dieptepunt in je leven verandert niets aan Gods plan met jou. Geloof het maar. Als je je op de goede kanten van je partner richt, krijg je ook de goede kanten te zien. Dat betekent niet dat je niet over dingen praat die je dwars zitten maar passieve agressiviteit in de trant van jij zet nooit eens de vuilniszak buiten helpt je geen steek. Dat soort dingen. En het omgekeerde geldt ook. Als je goeie dingen over je kinderen zegt en het beste in je kinderen ziet of in je naaste, dan krijg je ook het beste. Ik weet nog dat Haven een keertje de tafel schoonveegde. Ik plakte haar toen een etiketje op in de goede zin. Ik zei terloops iets van: Wat ben je toch hulpvaardig, Haven. En even later was de hele keuken schoongemaakt. Nou ja, zo schoon als een negenjarige een keuken schoonmaakt. En toen keek zij zo van, dat bedoel ik maar. Schattig. Dat is zo belangrijk. Het beste in andere zien. En ook het beste in onszelf zien. Dat wij ons niet langer anders zien dan God ons ziet. Dat, als God zegt dat wij rechtvaardigen zijn, uitverkorenen, geroepenen dat wij vergeven zijn en geliefd zijn, dat wij dan niet langer instemmen met Satan die zegt dat we waardeloos zijn, zondaars, verdorven maar dat wij instemmen met God. Wij maken God niet langer voor leugenaar uit als Hij zegt dat wij geliefd zijn. Wij noemen God niet langer een leugenaar. Wij zijn het eens met God. Het is belangrijk dat wij onze geest erop instellen, dat wij ondanks onze omstandigheden en onze moeilijkheden en alles wat wij doormaken, besluiten dat wij hoe dan ook op God vertrouwen. Dat ik hoe dan ook vertrouw op God. Dat ik, hoe slecht het ook met mij gaat, vertrouw op God. Dat Hij aan mijn kant staat. Dat Hij een goede Vader en geen slechte Vader is. Dat God alleen het goede kan doen. Dat God liefde is. Dat Hij overvloeit van liefde en compassie voor mij. Dat God geduldig is. Dat God aan mijn kant staat. En dat God geen haast heeft met mij. God is een heleboel dingen, en een van de hinderlijkste is dat Hij nooit haast heeft. Daarmee wil ik maar zeggen dat die verandering in onze gedachten, ik heb een bestemming, ik heb de gunst van God, ik ben geroepen, goede dingen wachten mij, dat dat is hoe christenen moeten denken. Dat weerhoudt ons trouwens ook van de zonde, zegt de Bijbel. Bemoedig elkaar om elkaar te weerhouden van de zonde. Richard Wiseman is een beroemd professor op het gebied van de psychologie van geluk en bijgeloof. Hij heeft vastgesteld dat mensen die zichzelf als geluksvogels zien uiteindelijk ook geluksvogels werden omdat zij vonden dat zij dat waren. Zij waren minder gespannen, hadden minder klachten, waren gezonder en hadden meer zelfvertrouwen en hij meende dat dat vooral kwam omdat zij geloofden dat zij veel geluk hadden. Eén van zijn onderzoeken is het beroemde krantenonderzoek. Hij had twee groepen mensen. De ene beschouwde zichzelf als pechvogels en de andere als geluksvogels. Hij gaf ze een krant met een aantal foto’s erin en hij vroeg ze, uit te zoeken hoeveel foto’s er in de krant stonden. Maar op de tweede pagina van de krant lag een klein briefje waarop stond: Er staan 32 foto’s in deze krant. Hij wilde zien wie dat zou opmerken. En wat bleek? Veruit de meeste geluksvogels vonden het briefje en veruit de meeste pechvogels vonden het briefje niet. Die noemden vaak het verkeerde aantal foto’s. Dat is interessant. Als je kijkt naar mensen die zichzelf als pechvogels beschouwen zie je volgens John Matby van de Universiteit van Leicester dat mensen die in pech geloven bepaalde handelingen nalaten die nodig zijn om tot positieve resultaten te komen. Daardoor krijgen ze met veel negativiteit te maken en dat versterkt het idee dat ze pechvogels zijn. Dat is belangrijk. Daarom is het veranderen van onze kijk op het leven zo belangrijk. Daarom moeten wij als christenen bijgeloof en het hele idee van geluk verwerpen. Geluk of pech hebben is een idee dat niet van God komt. Wij geloven in datgene wat genade heet. Geluksvogels en pechvogels bestaan niet. Wat wel bestaat, is onverdiende gunst. Onverdiend betekent dat je het niet verliest. Onverdiend. Zonder verdienste. Het is geen meritocratie. Het is een geschenk aan iedereen die zijn leven aan Jezus Christus toevertrouwt. Een overvloedige gunst. En daardoor kunnen wij ook als wij het zwaar hebben, zeggen, ik verlies mijn vreugde niet, ik verlies mijn hoop niet. Wij zijn eerlijk tegen mensen over onze pijn en onze worstelingen. Wij verbergen niets, ontkennen niets maar wij blijven niet hangen bij alles wat wij verloren hebben. Wij nemen de gedisciplineerde beslissing, ons te focussen op wat wij nog hebben. En te geloven dat goede dingen ons wachten. En goede dingen te zeggen over onze gezinnen en de mensen om ons heen en te bemoedigen en ons te laten bemoedigen. En dat maakt Paulus ons heel duidelijk. Dat is interessant omdat Paulus, die schrijft over alles wat eerbaar en goed is al wat prijzenswaardig is, dat wij daaraan moeten denken. Maar Paulus was zelf allesbehalve een geluksvogel. Hij heeft het zwaar gehad. Paulus leed schipbreuk. Hij werd mishandeld. Hij zat meermaals gevangen. Veel van zijn Bijbelbrieven schreef hij in de gevangenis. Op zeker moment werd hij gestenigd. Stel je voor hoe het is om gestenigd te worden. De kneuzingen, het bloed. Hij werd voor dood achtergelaten, liggend op de grond. Maar een paar uur later staat hij op en gaat door met preken. Hij was niet dood. Dat is de Paulus die ons vertelt dat wij moeten denken aan alles wat prijzenswaardig en eerbaar en goed en beminnelijk is. Dat wij daaraan moeten denken zodat vrede ons hart kan bereiken. Om het leven te ontvangen dat God voor ons bestemd heeft. In Romeinen 8:30 zegt Paulus dat voor hen die Hij heeft voorbestemd, Hij al voor hun geboorte een goede bestemming heeft. Dat Hij een roeping voor je heeft. Op zeker moment ontdek je die roeping. En zij die geroepen zijn, zijn gerechtvaardigd. Is dat niet interessant? De rechtvaardiging komt na de roeping. Met andere woorden, God roept niet-gerechtvaardigde mensen. God roept zondaars, God roept gebroken mensen. God roept verslaafden, want ze waren voorbestemd om geholpen te worden. Dan rechtvaardigt Hij hen. Hij reinigt ze voor hun taak. En wat doet Hij met hen die Hij rechtvaardigt? Hij verheerlijkt hen. Gods boodschap voor de heiligen is eerlijkheid. Dat klinkt niet erg religieus, hè? Het doel van de kerk en het doel van alles dat een christen doet is toch de verheerlijking van God? Maar misschien is veel van wat God in jouw leven doet, jouw leven verheerlijken. Niet om je hoogmoedig, machtig en egoïstisch te maken maar om je leven te laten stralen. Dat het zal overvloeien van compassie en vreugde en genade en zegen en zingeving. Zodat, als je deze wereld eenmaal verlaat, mensen geraakt zullen zijn door je leven omdat je je leven geleid hebt als Jezus Christus. En die heerlijkheid is deel van je voorbestemming. Al in de schoot van je moeder besloot God jou in hem te verheerlijken. Dat je leven ertoe zou doen. Dat je verschil zou maken. Dat jou een grote bestemming zou wachten. Het gaat er niet om hoe ziek je bent, hoe oud, hoe gekwetst, hoe weifelmoedig. Je leeft vandaag en je bent vandaag in dit gebouw omdat God iets prachtigs in je leven wil doen. Het enige waarop Hij wacht is, dat je stopt met te zeggen: Ik heb pech, ik ben een zondaar, ik ben verslaafd en dat je gaat zeggen, ik ben gerechtvaardigd in God volgens zijn Woord. Ik heb een verbond met God. Ik ben een kind van God. Ik ben geliefd door God. God is nog niet klaar met mij. Misschien draag ik nu nog geen vrucht maar wanneer wel? In mijn seizoen, als de tijd daar is. En dan ontdek je dat Hij altijd gelijk heeft gehad. Hij heeft mij nooit verlaten. En je leven wordt een getuigenis voor hen die lijden. Laten wij bidden

  

Gebed

 

Vader, wij houden van u. Dank U dat U nog niet klaar bent met ons. Vandaag besluiten wij om stil te staan bij wat wij denken. Wij besluiten vandaag niet te blijven hangen bij verschrikkelijke dingen maar stil te staan bij U. Niet te blijven steken in verbittering en onverzoenlijkheid jegens onze naaste maar om te doen wat wij kunnen om het beste in de mensen om ons heen te zien. Heer, verander ons.

Verander onze geesten. En ik bid vooral voor allen die hier zijn die een hersenaandoening hebben.

Heer, wij vragen om genezing van onrust en depressie en chronische angst en eenzaamheid en alle droefenis waar wij mee te maken krijgen. Dank u, Heer, dat U vreugde voor ons in petto hebt. Iemand hier moet dit vandaag horen. Voor diegenen onder jullie die zoiets doormaken. God wil dat jullie weten

dat het zo niet zal blijven. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

 

Schrijf morgen niet af. Heer, dat zullen wij niet doen. Wij vertrouwen op U en we geloven in U.

En met U doorstaan wij dit samen. Wij houden van U.

 

Koor – “God of Our Fathers”

 

God onzer vad’ren wiens almachtige hand

In schoonheid zal leiden, het stralende heelal

En uit schitterende werelden in pracht ten hemel stijgend

Klinken onze liederen vol dank naar U op

Amen

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

Verander je denken, verander de wereld

19 juli 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan