Home Wees in geen ding bezorgd

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn. Samenzang – Joyful, Joyful Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Geweldig, vandaag is het Voices of Hope kinderkoor er. Fijn dat jullie er weer zijn na jullie deelname aan America’s Got Talent. Simon Cowell stond daar met zijn armen om jullie heen geslagen. Cool! Welkom, kerkfamilie. Fijn dat u er bent. Fijn om met u samen te zijn. Bedankt dat u de tijd hebt genomen. Als God een droom in je hart heeft gelegd of je een bepaald talent heeft gegeven wil Hij ook dat je er iets mee doet. Daar heeft Hij behoefte aan en de kerk ook. U bent sterker en tot meer in staat dan u denkt. Geef de persoon naast u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Dit wordt een prachtige dag hier in de kerk. Het is goed voor je, een kerkfamilie die van je houdt zoals je bent. In die kerk bent u nu, en u maakt er zelf deel van uit. We vragen God ons te helpen in onze angst en zorgen en gaan vandaag iets moois ontvangen van God. Laten wij bidden. Gebed Dank U dat U ons liefheeft zoals wij zijn, niet zoals wij zouden moeten zijn. Wij zijn geroepen en mogen hiernaar leven maar U wilt ook dat wij weten dat wij geliefd zijn. Help mensen met stress, zorgen, angsten en problemen, want het zijn er veel. Dank U voor uw plan hiervoor, zodat wij ons geen zorgen hoeven maken. Wij vertrouwen op U. In Jezus’ naam, amen.

Muziek – Voices of Hope Children’s Choir – “O Happy Day”

O blijde dag, o blijde dag Toen Jezus ’t wegnam, toen Jezus ’t wegnam Toen mijn Jezus ’t wegnam, mijn zondelast O blijde dag, o blijde dag, o blijde dag Toen Jezus ’t wegnam, toen Jezus ’t wegnam Toen Jezus ’t wegnam, toen Jezus ’t wegnam Mijn zondelast Hij leerde mij (Hij leerde mij) te waken Vechten en bidden, vechten en bidden En verblijd te leven, elke dag, elke dag O blijde dag, o blijde dag Toen Jezus ’t wegnam, toen Jezus ’t wegnam Toen mijn Jezus ’t wegnam, mijn zondelast O blijde dag, o blijde dag, o blijde dag Schriftlezing – Mattheüs 8:23-27 door Hannah Schuller Voices of Hope, jullie hebben onze dag nog blijer gemaakt. Voices of Hope, Sarah Grandpre. Ter voorbereiding op de preek lees ik uit Mattheüs 8 vers 23. En toen Hij aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen Hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee zodat het schip door de golven bedekt werd. Maar Hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij Hem, wekten Hem en zeiden: Here, red ons, wij vergaan! En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleinsgelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn? Zelfs in onze donkerste stormen, kerkfamilie, zijn wij bij Jezus veilig. Amen.

Muziek – Voices of Hope Children’s Choir – “You Will be Found”

Heb je ooit het gevoel gehad dat er niemand meer was? Heb je je ooit vergeten gevoeld in een eenzaam niemandsland? Heb je ooit het gevoel gehad dat je zo kon verdwijnen Dat je kon vallen zonder dat iemand het hoorde?? Laat dat eenzame gevoel dan van je glijden Misschien is er reden om te geloven dat het goed komt met jou Want als je niet sterk genoeg bent om te staan Kan je altijd nog een arm uitsteken en dan snelt er iemand toe En ik weet dat Hij je thuis zal brengen Zelfs als alles donker wordt en je geen vriend hebt om op te steunen En verpletterd op de grond ligt,dan word je gevonden Dus laat het zonlicht binnenstromen, Je reikt omhoog en staat weer op, hef je hoofd op, kijk om je heen Je wordt gevonden, je wordt gevonden Er is een plaats waar je je geen vreemde hoeft te voelen En elke keer dat je roept, ben je iets minder alleen Je hoeft alleen het woord maar te zeggen En voorbij de stilte wordt je stem gehoord Dan snelt er iemand toe om je thuis te brengen Zelfs als alles donker wordt en je geen vriend hebt om op te steunen En verpletterd op de grond ligt dan word je gevonden Dus laat het zonlicht binnenstromen, Je reikt omhoog en staat weer op, hef je hoofd op, kijk om je heen Je wordt gevonden, je wordt gevonden.

Interview – Julianna Zobrist

BS = Bobby Schuller en JZ = Julianna Zobrist

BS: Tot onze vreugde staat Julianna Zobrist hier naast mij. Zij was één keer eerder in onze vorige kerk. Zij is een betrokken verschilmaakster. Haar levenskunst brengt haar bij presidenten, het Congres, tv-camera’s en miljoenen mensen wereldwijd. Vooral met de World Series. toen je man, Ben Zobrist, in 2016 de MVP-Series won met de Cubs. Geweldig. Haar nieuwe boek Pull it off gaat diep in op identiteit tegenover imago iets waar wij in deze kerk veel over praten en over eerlijk leven voor God. Graag applaus voor Julianna Zobrist. Goed je te zien. Je behandelt een geweldig onderwerp in je boek. Wat bracht je ertoe dit boek te schrijven over eerlijk leven voor God en over je identiteit in Hem hebben?

JZ: Ik ben van huis uit zangeres. Ik schreef mijn eigen muziek en voerde die zelf uit. Maar ik wilde meer tijd tussen de nummers en de boodschap van mijn hart met mensen delen. De respons was geweldig. Meisjes van 12 tot vrouwen van 80 kwamen na het optreden naar mij toe want allemaal worstelen wij met dingen als onzekerheid, angst. Wat moet je ermee? Je wilt wel vertrouwen, dapper zijn maar je hebt de instrumenten niet. Zo ben ik ertoe gekomen dit boek te schrijven. Ik wil iets bieden dat ik zelf heb geleerd.

BS: Pull it off: ‘Speel het klaar.’ Wat betekent dat in jouw leven?

JZ: Ik heb drie kinderen, reis veel, mijn man werkt. Hoe speel je zoiets klaar? vragen mensen. Ik vroeg hen dan: Hoe kom je erbij dat je het niet zou klaarspelen? Wie zegt dat? En gewoonlijk is het antwoord dan: Uit onzekerheid. Of: Ik weet het niet. Ik besefte dat we allemaal dezelfde route afleggen in ons streven te worden waartoe God ons heeft geroepen. Soms weet je het niet.

BS: Waanzinnig, als ik nadenk over jouw leven. Jouw leven is op zichzelf al krankzinnig. Je schrijft, zingt, doet van alles. En dan speelt je man nog eens 162 wedstrijden per jaar. Hij is altijd op reis. Jullie hebben kleine kinderen en wonen afwisselend in Nashville en Chicago. Dat moet een krankzinnig leven zijn.

JZ: Zeg dat wel. Een logistieke nachtmerrie. Maar wij kiezen voor prioriteit en passie. Onze eigen dingen gaan voor: Het gezin, samen zijn en trouw blijven aan onze passies en Gods roeping voor elk van ons.

BS: En jullie geloven vol overgave in Jezus. Dat helpt om gezond te blijven bij alle gekte van jullie prachtige leven.

JZ: Zeker. En je wordt er voortdurend aan herinnerd dat je het waard bent dat God je waardeert en liefheeft omdat Hij je heeft geschapen. Je bent door Hem en voor Hem geschapen met liefde en een bedoeling. Dus als je je intrinsieke waarde kent die God je heeft gegeven met je bestaan dan kan je van daaruit je angst bekijken en er doorheen gaan. Dus niet vermijden, maar weten dat moed en vertrouwen wel komen omdat je bent geschapen naar zijn beeld en dus ook iets van zijn karakter hebt.

BS: Dat is ook de kern van je boek.

JZ: Vroeger streefde ik naar de goedkeuring van anderen. Als je beseft dat je die niet altijd krijgt dat er natuurlijk iemand een hekel aan je krijgt dan dwingt dat je om je op God te verlaten, je redding in Christus en je acceptatie van Hem. Als je gelooft dat God liefde is en dat je bent geschapen naar zijn beeld, geeft dat enorme kracht. Dan kan je onbevreesd de wereld in gaan, je angst onder ogen zien, er moedig doorheen gaan en jezelf zijn als individu, alsof God heeft gezegd: Ik geef je een deel van Mij. Je draagt iets van Mij in je. Blijf daaraan trouw want de wereld moet de afspiegeling van zijn karakter en zijn beeld zien.

BS: Pull it off door Julianna Zobrist. Enorm bedankt voor je komst. Geweldig verhaal.

Koor – “Great is Thy Faithfulness”

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader Er is geen schaduw van omkeer bij U Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu Groot is uw trouw, o Heer Iedere morgen aan mij weer betoond Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond Zomer en winter en voorjaar en oogsttijd Zon maan en sterren, gezet in hun baan Geheel uw schepping getuigt van uw trouw, Heer Die ons bewaart en leidt heel ons bestaan Groot is uw trouw, o Heer Iedere morgen aan mij weer betoond Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden En uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst Gij geeft het leven tot in eeuwigheid Groot is uw trouw, o Heer Iedere morgen aan mij weer betoond Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond Groot is uw trouw, o Heer Iedere morgen aan mij weer betoond Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven Groot is uw trouw, o Heer aan mij betoond.

Instrumentaal – HoP Orkest

Persoonlijke boodschap van Bobby en Hannah over hun komst:

Dag Hour of Power-familie, nog een paar weken en dan zien wij elkaar weer in Nederland. Hannah en ik hebben er superveel zin in, Haven en Cohen ook. Wij zijn dankbaar dat wij als gezin kunnen reizen om op bezoek te komen. Ik ga straks een van mijn belangrijkste preken ooit houden: Dat u Gods geliefde kind bent. Want dat bent u echt. Het is een voorrecht dat met u te mogen delen en ik zie ernaar uit u allemaal gauw weer te zien. Dus koop vandaag nog kaarten. Ja, wij zijn begonnen met aftellen. Het is Cohens eerste bezoek aan Nederland. Wat zal hij de molens mooi vinden. Nu alvast bedankt. Hopelijk voelt u zich geliefd want God houdt van u en wij ook. -Tot gauw, Nederland. Proclamatie met Bobby Schuller Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

Preek – “Storm in je leven” door Bobby Schuller

Vandaag gaat het over wat je moet doen als je in een storm zit. Geldt dat voor u? Maakt u een nare tijd door? Moet u knokken? Is er iets met uw gezondheid of een volkomen onverwacht familieprobleem? Of iets naars in uw baan of uw bedrijf? Hoe moeten wij gelovigen ons gedragen als wij zulke dingen doormaken? Er is voor u een belofte als u vertrouwt op Jezus: Dat u Gods rust mag ervaren. Bij ‘rust’ denken wij vaak aan de dood. ‘Rust in vrede’. Maar ik denk dat het gaat om rust voor vandaag. Dat wij elke dag ontspannen kunnen zijn ook als wij hard werken, als wij moeten worstelen of in een storm zitten. Dan kunnen wij een rust ervaren die ons slimmer maakt, scherper en ons dichter bij vrienden en familie brengt. Het is in feite de storm zelf die ons daarheen brengt. Hoe meer stormen wij doorstaan met Jezus des te beter leren wij ons te ontspannen. Voelt het wel eens alsof Gods rust niet voor u is? Dat u zich niet kunt ontspannen? Misschien is er niks mis in uw leven, maar het lukt niet. U kunt niet slapen, niet denken, niet genieten van een film of van gezelschap. Weet dat de belofte nog altijd staat dat u Gods rust zult ervaren. Dat is een belangrijke eigenschap van Jezus: dat Hij zo ontspannen is. Soms sta je ervan te kijken hóe ontspannen Hij kan zijn. Zoals in de passage die Hannah voorlas, uit Mattheüs 8. De discipelen zijn op het Meer van Genezaret of Meer van Galilea. De Engelse benaming ‘Zee van Galilea’ is nogal overdreven. Het is gewoon een groot meer. Het zal een kilometer of 20 breed zijn. Wel groot, maar geen zee. Het Meer van Galilea ligt 180 meter beneden de zeespiegel. Het is er meestal heerlijk rustig weer Maar het meer ligt in een soort kom waardoor het er enorm kan spoken. Ook tegenwoordig voelt het soms dat de wind van alle kanten tegelijk komt. En de joden hadden in die dagen een hele vreemde kosmologie. Zij beschouwden grote watermassa’s als poort naar de hel zoals wij die zien. Zij zagen de wereld als een soort sandwich. Er was de onderwereld, dan onze wereld en dan de hemelen. Ertussen zaten dikke lagen water. De wateren boven hen zorgden voor regen. De benedenwateren waren de meren en zeeën. Als je diep genoeg zou duiken, zou je uiteindelijk in de onderwereld vallen. Die bijgelovige visie die men toen op de wereld had, draagt hiertoe bij. De meeste mensen konden niet zwemmen in die tijd. Deze vissers kunnen niet zwemmen en zij dobberen op de poort naar de hel terwijl om hen heen de storm raast. Het wordt steeds erger, hoge golven slaan over de boorden, de boot maakt water en wat doet Jezus? Hij ligt te slapen. Het is verbluffend hoe vaak Jezus ligt te slapen en waar en op welke manier Hij dat doet. Maar als ik Jezus zie slapen, zie ik een belofte: Als wij als Jezus worden, nemen wij ook dergelijke karaktereigenschappen over. Als wij mensen worden die een dutje doen in een storm dan zijn wij goed afgestemd op de Heer. Want het is de vrucht van het geloof: Rust, ontspanning, goed slapen, dat is het resultaat van de overtuiging dat God het in de hand heeft. Dat Hij het onder controle heeft en dat alles goed komt. Maar wat gebeurt er? Zij worden doodsbang en maken Jezus wakker. ‘Wij gaan allemaal dood!’ Jezus wordt wakker en zegt: O jullie kleinsgelovigen. Zo noemt Hij hen plagerig. Zij zijn ook een soort kinderen. Hij berispt de wind en de golven en ik denk dat Hij gewoon weer ging verder dutten. En wat de discipelen hebben geleerd, is: Een boot waar Jezus in zit die zinkt gewoon niet. Als je met Jezus door het leven gaat zal je leven vaak gevaarlijker lijken, chaotischer en moeilijker. Zeker als je net gelooft en geestelijke strijd ervaart. De storm kan rondom je razen, de hel borrelen onder je voeten maar als je met Jezus in een boot zit kan je rustig naast Hem gaan liggen slapen. Dan kan je je ontspannen en ervan genieten. Want een boot waar Jezus in zit, die zinkt gewoon niet. Alle stormen zullen overtrekken en je komt er sterker dan ooit uit tevoorschijn, medelevende, vriendelijker en meer als Jezus dan u ooit geweest bent. De vijand wil u laten struikelen, domme besluiten laten nemen, domme dingen laten zeggen. Maar dat doet u niet. U bent wijs, verstandig en komt er sterker uit tevoorschijn. Dat is wie u bent. Dat is het ironische van stormen doorstaan. Met Jezus stormen doorstaan, neemt onze angst voor stormen weg. Als kind was ik lange tijd bang voor water, vooral voor de zee. Niet handig als je hier opgroeit, dichtbij het strand, om bang te zijn voor water. Je gaat varen, vissen. Vooral golven maakten me erg bang toen ik een jaar of acht was. Wij gingen naar het strand, wat vriendjes gingen mee. Die renden meteen het water in, doken in de golven. Veel plezier, riep ik. ‘Kom ook!’ ‘Nee, ik blijf hier.’ Zij gingen het water in. Mijn vader zag het en om als vader te moeten zien hoe laf je zoon zich gedraagt dat zat hem waarschijnlijk niet lekker. Hij keek mij aan en vroeg: Waarom ga je niet met je vriendjes spelen? Ik heb niet zo’n zin, zei ik, ik ga een zandkasteel bouwen en genieten van het uitzicht. Hij zei: Ik vind dat je beter met je vriendjes kunt gaan spelen. Ik hoef niet persé, zei ik. Je bent bang voor de golven hè? zei hij. ‘Helemaal niet!’ Hij staat op uit zijn strandstoeltje en loopt op mij af. Als ik snap wat hij gaat doen, schiet ik overeind en die enorme arm sluit zich om mij. Even wordt mij de adem benomen. Hij tilt mij op en ik schreeuw: Nee! Meteen is duidelijk hoe het zit. Nee, alsjeblieft niet! Ik sla woest om mij heen, krabbel maar hij is net The Terminator die in de lava stapt. Hij laat mij niet los. Het komt allemaal goed, zegt hij. Je hoeft helemaal niet bang te zijn voor die golven. En ik maar schreeuwen: Nee! Alsjeblieft niet! Ik was er altijd bang voor geweest. Hij bleef bij mij. De golven braken op zijn rug, maar hij hield mij vast en liet zien hoe je in de golf duikt en zwemt, zonder angst. Ik had mijn armen rond zijn hals en hij stelde mij voortdurend gerust. Jij kunt ook leren in die golven te zwemmen, zei hij. Ik zal het je laten zien. Jij kunt ook leren in die golven te zwemmen. En ik ben hem daar zo dankbaar voor. Later leerden wij surfen op zee en speelden we altijd in de golven. Ik was doodsbang en wat ik nodig had was een vader die mij liet ervaren wat mij zo bang maakte. Dat doet God soms met ons. Maar niet om ons pijn te doen of bang te maken. Hij wil ons zorgen ontnemen door te zorgen voor een moment van doorbraak, hoe angstjagend ook. Misschien is God daar nu mee bezig in uw leven. Misschien had u veel eerder ontslag moeten nemen en was ontslag Gods manier om u te helpen in zee te stappen. Wat u ook moet doormaken, God heeft u zo veel meer lief dan u weet. Meer dan Zichzelf, daarom offerde Hij zijn Zoon voor ons. Hij houdt zo ontzettend veel van u. En Hij zal u niet laten zinken. Hij brengt u naar de overkant. En als u kunt leren om te rusten, geen dwaze dingen te doen maar gewoon te vertrouwen, ongehaast, dan zult u stralen als goud. Dat geloof ik voor u. U zult de storm die u doormaakt, trotseren als u vertrouwt op de Heer. Vertrouw op God. Zijn armen zijn sterk genoeg. Hij zal je vasthouden en niet loslaten. Wees niet bang, het komt allemaal goed. Zo gaat Jezus te werk. Hij schroomt niet ons in situaties te brengen. Hij weet dat ons niks gebeurt. Alleen weten wij dat niet altijd. Dit doet mij denken aan dat verhaal met die beroemde zin die zo gruwelijk klinkt. Jezus zegt: ‘Ik zend u als schapen te midden van de wolven.’ Weet u nog? Dat klinkt toch gemeen? Waarom zou je je discipelen onder de wolven sturen? De context is als volgt. Het is Mattheüs 10, midden in de evangeliën lang vóór het Kruis, de opstanding en de grote opdracht. Jezus leert zijn discipelen geestelijke autoriteit uit te oefenen: Demonen uitdrijven, zieken genezen en het Koninkrijk aankondigen. Hij zegt: Ga nog niet naar de heidenen alleen naar de joden, jullie broeders en zusters, mede-Israëlieten en neem niets mee. Geen goud, geen zwaard, zelfs geen mantel of extra kleding. Ga zoals je bent en verkondig de komst van het Koninkrijk. Zoek een goed mens in elke stad waar je komt, zegen zijn huis, dan komt het goed. Zij gaan op pad, blijven lange tijd weg. En het werkte, zij dreven demonen uit en kwamen niets tekort. En in Lukas’ versie van de grote opdracht voordat Jezus hen het grote werk gaat laten doen hen uitstuurt naar de hele wereld, waar hen veel kwaad te wachten staat zegt Hij: Weten jullie nog, Mattheüs 10? Nee, dat zegt Hij niet. Hij zegt: Weten jullie nog dat Ik zei: neem geen eten, geld of extra kleding mee. Zijn jullie ooit iets tekort gekomen? Nooit Heer, zeiden ze. Jezus wist dat dit moment zou komen. Hij had ze voor niks weggestuurd bij wijze van training voor dit grote moment. Stel dat wat u doormaakt en wat u voor de boeg heeft een kleine stap is in de richting van de beloning die u wacht als u maar moed hebt. Als u maar op koers blijft en geen dwaze dingen doet uit angst maar kiest voor wijsheid. Vertrouw dan op de Heer en geloof dat Hij je iets kan leren. Geloof het, dat kan Hij. Dat hele geval was training, zodat ze wonderen konden doen. Ze waren geen schapen onder de wolven. Er was niets met hen aan de hand. Gods doel is niet altijd uw situatie te verbeteren. Soms wel. Maar zijn doel is altijd om u zelf te verbeteren. Altijd. Dat is wat God interesseert: Discipelen en nog eens discipelen. Mensen die de wens hebben net zo verstandig, sterk, machtig, liefhebbend, vergevend, genadig en wijs te worden als Jezus. Weet u dat te weinig stress in je leven ook tot angsten kan leiden? Dit is een beetje een zijpaadje, maar…Iets dat je vaak ziet bij rijken en beroemdheden is dat een leven zonder stress een leven met angst kan worden. Als er nooit iets naars gebeurt in je leven begin je te denken aan nare dingen die zouden kunnen gebeuren en die je wilt voorkomen. Dan zie je dat de wereld rondom je steeds kleiner wordt. Wilt u dat uw wereld juist groter wordt? Doe dan iets dat u eng vindt. Doe het. Ga de confrontatie aan. Ga in de achtbaan als u dat eng vindt. Zoiets kan echt verlichting geven van de angsten die u voelt in uw leven. Iets wat mij onlangs is overkomen, over het strand gesproken. Afgelopen zomer had ik de pijnlijkste ervaring van mijn leven. Bent u wel eens gestoken door een rog? Er is één persoon die met mij meevoelt. Ik heb sportblessures gehad, een stuk glas in mijn arm gehad, ik heb mij gesneden, verbrand en dingen gebroken. Maar voor mij was er niets zo erg als de steek van een rog die ik van de zomer opliep. Ik was aan het zwemmen in zee bij Balboa Peninsula, kom bij Pier 30 weer het strand op. Ik ben bijna uit het water, als er een steek door mijn hiel schiet. Ik dacht dat mijn hiel was gebroken, alsof ik ergens verkeerd op was gestapt. Ik strompel het water uit. Ik wist niet wat er was gebeurd. Was ik door iets gebeten? Of was het een kwal? Ik strompelde naar de strandwacht. Mijn voet zat helemaal onder het bloed. U wilt het vast niet horen, maar ik ben nu eenmaal begonnen. Ik zeg tegen de man: Iets heeft mij gebeten of gestoken. Een rog, zei hij. Nu doet het heel erg pijn Wat krijgen wij nou? Dat is een goeie. Steve Velez, dames en heren. Neemt graag risico’s. Dank je, Steve. Ik weet dat het geen haai was. Maar het deed wel pijn. Wat een gozer. Ik keek die strandwacht aan en zei: Ik ben ergens door gebeten. Een rog, zei hij, je voet zal wel pijn doen. Ja, maar het is te doen, zei ik. Heel stoer. Het deed wel pijn maar het was nog draaglijk. 6 of 7 op een schaal van 1 tot 10. Moet ik naar het ziekenhuis? vroeg ik. Nee, zei hij, maar als het gif in je been komt, gaat het pijn doen. Je moet ermee in warm water. Ik wil nog even blijven, zei ik, ik ben er net. Ik wil even lekker liggen. Prima, zei hij, maar als de pijn komt, ga dan naar huis en in warm water ermee. Hoe warm? vroeg ik. Zo warm als je aankunt, zei hij. Ik ging terug naar mijn handdoek en ik lag net 5 seconden of de pijn kwam op. En op de plek waar… Zo’n stekel van een rog kan wel 6 centimeter lang zijn. Hij ging door de huid van mijn hiel, in mijn hielbot. Ik had paarse aders op mijn been en mijn voet. Ik strompelde naar mijn auto. Het was alsof iemand in het pijncentrum van mijn hersenen de knop naar de hoogste stand draaide. Ik had niet gedacht dat iets zo pijnlijk en ellendig kon zijn. Het voelde als een mix van bijensteken en een hete koekenpan die op willekeurige plekken op mijn voet en been werd gedrukt terwijl iemand een schroef in mijn hiel draaide. Ik zat letterlijk te gillen in mijn auto. Toen ik ermee in warm water ging, was het overigens meteen over. Maar het was zo’n traumatische ervaring, dat ik niet meer naar het strand wilde. Net als toen ik klein was. Voor mij niet meer! Toen dacht ik: Nee, ik ga weer naar het strand, en onderzoek doen. Ik wilde uitzoeken waar de meeste roggen zaten om die plekken te mijden en naar minder gevaarlijke stranden te gaan. Maar ik had ook een gevoel. Hannah en ik hebben veel geleden. Een van de dingen die je daarvan leert is dat toekomstig lijden niet kunt vermijden. Het gaat je niet lukken. Ik ging een tijdje niet naar het strand, al was het mooi weer en wilde ik graag. Toen dacht ik: Ik ga niet proberen roggen te mijden. Ik ga terug naar dat strand. Dat deed ik en liep het water in op hetzelfde tijdstip, hetzelfde strand, dezelfde plek. En ik liep zo. Je moet over de grond schuiven, maar ik deed juist zo. Ik dacht: Word ik weer gestoken, dan ben ik minder bang. Daarna was mijn angst voor roggen verdwenen. Maar ik moet toegeven: het was eng om het water in te lopen En nu mijn laatste overweging. Je moet je angsten onder ogen zien. Maar dat hoef je niet alleen te doen. Daarom is de kerk zo belangrijk. Daar steunen mensen elkaar bij heftige dingen met gebed en liefde. Daarom zijn vrienden en familie en diepgaande banden met anderen belangrijk. Gods wil niet dat u uw angsten alléén het hoofd biedt maar dat u dat doet met mensen die om u geven en naast u staan. Mensen als mijn vader, die een arm om je heen slaan en meegaan. God biedt ons niet alleen persoonlijke redding aan, maar ook een familie die ons liefheeft en steunt als wij het moeilijk hebben. In wat voor storm u ook zit, God helpt u er doorheen. U komt er sterker, blijer uit, vol geloof, vol vreugde, vol leven. En het zal u tot een leider maken. Want mensen vertrouwen anderen die de storm hebben doorgemaakt.

Gebed

Heer, wij danken U, hebben U lief en vertrouwen op U in storm en strijd. In Jezus’ naam, amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Wees in geen ding bezorgd

3 maart 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan