Home Luister goed

Opening door Jan van den Bosch en Bobby en Hannah Schuller

J: Bobby en Hannah, het is weer even geleden sinds jullie konden komen. Telkens maakten we plannen, en toen kwam Covid. Zijn jullie blij?

B&H: Superblij. We hebben Nederland gemist.

J: Waarom zijn jullie superblij?

H: Het is altijd fijn om bij onze Nederlandse broeders en zusters te zijn. Het voelt net als thuis. Dezelfde Geest van de Heer is met ze. Telkens als ik daar bij ze ben, heb ik datzelfde familiegevoel dat ik hier heb.

B: Mijn familie komt uit Nederland. Mijn opa groeide op in een Nederlandse kerk. We hadden thuis altijd Nederlandse spullen. Het voelt als een tweede thuis.

J: De Nederlanders vinden het prachtig als je wat Nederlands spreekt. Ga je dat weer doen?

B: Natuurlijk.

J: Ik hou van mijn lieve vrouw.

B: Mijn lieve vrouw, Hannah. Laatst zei ik: Ik ben de neef van Jan van den Bosch. Hoorde je dat? Ik ben Jans neef.

J: We gaan veel plezier beleven bij de evenementen. Veel mensen hebben al een kaartje. De mensen zijn dolenthousiast dat ze erbij kunnen zijn. We hebben prachtige muziek. Sarah komt. Hoe spoor jij de Nederlanders aan om naar de events te komen?

B: Ik denk dat heel veel bezoekers deze avonden iets gaan meekrijgen. Ze vertrekken anders dan ze kwamen. Waarom zou je niet komen? Het risico is zo gering dat het een saaie boel wordt. Maar de kans is ook groot dat God iets ongelooflijks gaat doen. Mis het niet, want op een avond waarop anderen zich alleen maar vervelen kun jij er een bijzondere avond van maken. Je weet nooit wat God gaat doen.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En goedemorgen, Nederlandse familie, die vandaag hier is. We vinden het fantastisch om jullie hier te zien. De apostel Jakobus zei: Ik toon u door mijn daden wat het geloof is. Ja, kerk, laat ons door onze daden tonen wat het geloof is. Jullie zijn geliefd. We zijn zo blij dat de Nederlanders ons vandaag bezoeken. Vandaar die vlaggen. We zijn dankbaar dat er een groep Nederlanders op bezoek is die allemaal Hour of Power-kijkers zijn. Fijn dat jullie hier zijn. Laat ons bidden.

 

Gebed

We houden van U, Heer, wij danken U dat uw Heilige Geest hier is en wij bidden in de krachtige naam van Jezus dat U uw Geest wilt uitstorten in de harten van ieder hier die naar iets meer verlangt. Heer, ieder van ons heeft in zich een door God gevormd gat dat alleen U kunt vullen. We vertrouwen op U, Heer, en we danken U dat U ons nu liefheeft. Dat uw genade overvloedig is, dat uw barmhartigheid groot is. Dat U uw Zoon voor ons gaf opdat we vrijmoedig tot uw troon kunnen naderen. Dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus, amen.

Wend je tot de persoon naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – ’t Hijgend Hert

Beste vrienden, iedereen. Mede namens het koor heet ik u van harte welkom. Namens Hour of Power, welkom. We zijn vereerd door jullie komst en we voelen ons gezegend. Ons eerste lied is ‘t Hijgend hert. Een van de lievelingsliederen van dr. Schuller. En ter ere van jullie bezoek zingen we het tweede couplet in het Nederlands. Doe vooral mee.

 

‘t hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar ‘t genot

van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God

ja, mijn ziel dorst naar de Heer God des levens, ach, wanneer

zal ik naad’ren voor Uw ogen in Uw huis Uw naam verhogen?

 

‘t hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar ‘t genot

van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God

ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens, ach, wanneer

zal ik naad’ren voor Uw ogen in Uw huis Uw naam verhogen?

 

o mijn ziel, wat buigt g’ u neder? waartoe zijt g’ in mij ontrust?

voed het oud vertrouwen weder zoek in ‘s hoogsten lof uw lust

want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk

hoop op God, sla ‘t oog naar boven want ik zal Zijn naam nog loven

amen

 

Schriftlezing – Johannes 10:1-5 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Johannes 10:1-5. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Farizeeën: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft… gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen maar zij zullen van hem wegvluchten omdat zij de stem van vreemden niet kennen. Amen.

 

Solo – Arnold Geis – No More Night

er zal een tijd komen aarde en hemel zullen voorbijgaan

het is geen droom God zal die dag alle dingen nieuw maken

verdwenen is de vloek die ons deed struikelen en vallen

het kwaad is verbannen naar de eeuwige hel

 

geen nacht meer, geen pijn meer

geen tranen meer, nooit meer huilen

en lof voor de grote IK BEN

wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

 

kijk om je heen, alle naties buigen om te zingen

het enige dat klinkt, zijn de lofprijzingen voor Christus, onze Koning

langzaam worden de namen van het Boek des Levens gelezen

ik ken de Koning dus het is niet nodig om te vrezen

 

geen nacht meer, geen pijn meer

geen tranen meer, nooit meer huilen

en lof voor de grote IK BEN

wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

 

kijk, daar, daar is een huis speciaal voor mij toebereid

waar ik voor eeuwig met mijn Heiland zal wonen

 

er zal geen nacht meer zijn, geen pijn meer

geen tranen meer, nooit meer huilen

en lof voor de grote IK BEN

wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

lof voor de grote IK BEN

wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

 

Solo – Sarah Grandpre – Goodness of God

ik houd van U uw genade blijft me dragen

dag aan dag in de palm van uw hand

van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga

zing ik steeds van de goedheid van God

 

al heel mijn leven bent U trouw, Heer

al heel mijn leven bent U zo goed, zo goed

zolang u adem aan mij geeft, Heer

zing ik steeds van de goedheid van God

 

uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen

U was dichtbij in mijn donkerste nacht

Heer, ik ken U als een Vader, ik ken U als een Vriend

ik leef met U in de goedheid van God

 

al heel mijn leven bent U trouw, Heer

al heel mijn hele leven bent U goed, zo goed

zolang U adem aan mij geeft, Heer

zing ik steeds van de goedheid van God

 

uw goedheid is altijd bij mij

uw goedheid is altijd bij mij

heel mijn hart en ziel leg ik voor U

uw goedheid is altijd bij mij

 

al heel mijn hele leven bent U trouw, Heer

heel mijn leven bent U zo goed geweest

zolang U adem aan mij geeft, Heer

zing ik steeds van de goedheid van God

 

al heel mijn hele leven bent U trouw,

heel mijn leven bent U zo goed geweest

zolang U adem aan mij geeft, Heer

zing ik steeds van de goedheid van God

zing ik steeds van de goedheid van God

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Waar je ook bent, sta op met ons. Dan spreken we dit credo samen uit. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Luister goed

door Bobby Schuller

Gisteren had ik het voorrecht een overdenking te houden voor onze Nederlandse groep die hier in de kerk was. Ik reed op mijn fiets naar de kerk wat iets heel Nederlands is om te doen. En ik dacht na over wat ik tegen deze mensen kan zeggen. En ik begon daarover na te denken, en trouwens… Goeiemorgen. Beste vrienden, ik ben dominee Schuller, de neef van Jan van den Bosch. Ik vind het fijn om hier te zijn met mijn lieve vrouw Hannah, mijn dochter Haven en mijn zoon Cohen. Enzovoort. Ik wil stroopwafels eten. Ik wil koffiedrinken. God houdt van jou en ik ook. Hoe klinkt dat? Leuk om jullie te zien. Welkom.

We waren gisteren met de Nederlanders aan het praten en dit idee kwam in me op toen ik nadacht over iets dat me de laatste tijd nogal dwars zit. Namelijk de stijgende kosten van bruiloften. Ik doe veel bruiloften, althans vroeger. Ik doe ze niet meer zo veel, maar vooral toen ik jonger was toen Hannah en ik nog geen kinderen hadden en ik een jaar of 27 was en ik vrijwilliger was in mijn kerk was een van de belangrijkste manieren waarop ik geld verdiende spreken op bruiloften. Gemiddeld gaven de mensen me zo’n 200 dollar om een huwelijk te voltrekken. Soms meer, soms was het een cadeaukaart voor Starbucks. Dan moest ik Hannah thuis mijn excuses aanbieden. Sorry dat ik de hele dag van huis ben voor een Starbucks-kaart maar wil je een kopje koffie? Zo verdienden we wat geld. En één ding dat ik de laatste tijd als predikant merk is hoe duur bruiloften worden en hoe families dat geld uitgeven. Je vraagt je af of dat echt uit kan. Waar geven ze dat geld aan uit? Ik googelde het gisteren en ontdekte dat een huwelijk nu in Orange County althans, gemiddeld 33.000 dollar kost. En dat is dan na belastingen. Dat is veel geld. En ik begon na te denken over iets anders. Namelijk dat in een tijdperk van Pinterest en Instagram mensen misschien meer aan de bruiloft denken dan aan het huwelijk. Denken ze meer aan de bruiloft dan aan het huwelijk? We moeten mooie bruiloften hebben, hè? Let wel, mooie bruiloften, bruiloften zijn belangrijk. We moeten bruiloften vieren en die moeten bijzonder zijn. Er is niets mis mee om veel geld uit te geven aan een huwelijk maar als je bedenkt dat als een stel zich aan het voorbereiden is de tijd die ze besteden aan praten over de bruiloft vergeleken met praten over het huwelijk, onevenredig groot is. En ik dacht na over hoe waar dit soms is in onze christelijke wandel. Hoe het heel vaak in preken meer over de bruiloft gaat dan over het huwelijk. Ook ik moet daarmee oppassen. Want tot geloof komen, gedoopt worden of het avondmaal dat soort bruiloftsachtige ervaringen zijn voor de christen belangrijk maar Christus biedt ons een weg, een manier van leven. Eeuwig leven is niet alleen naar de hemel gaan. Eeuwig leven is levenskwaliteit die me geschonken wordt ook al lijd ik of zit ik gevangen. Ook al ben ik multimiljonair, of heb ik pech of ga ik door moeilijke tijden, wat dan ook. Er is dat ding in mij, eeuwig leven, dat niemand me kan afnemen. Daarom wil ik het vandaag hebben over een van de belangrijkste onderdelen van hoe je in dat leven kunt leven. Het is één aspect, maar misschien wel een van de belangrijkste delen ervan. Jezus zegt dat elke christen dit moet ervaren: Het horen van Gods stem. De stem van de Geliefde, de stem van God, die tot ons spreekt op dit moment precies waar we zijn. God heeft je vandaag iets te zeggen. En zijn woord kan via mij komen maar meer dan waarschijnlijk komt het woord direct tot jou. Gewoon direct tot jou. Als ik zeg dat Hij graag tot iedereen spreekt bedoel ik niet alleen alle christenen. Christenen horen naar Gods stem te luisteren maar het is interessant hoe vaak God in de Bijbel spreekt tot mensen die geen christen zijn of niet tot Gods familie behoren. Het meest schrille voorbeeld is Bileam, over wie in de Torah geschreven wordt die een soort van bijna slechte vent is. Maar hij heeft wel persoonlijk contact met God, God spreek tot hem. Jezus vertelt ons onomwonden dat elk lid van Gods familie Gods stem kan horen en ook hoort te horen. We denken vaak dat de beste manier om Gods stem te horen, de Bijbel is en dat is ook zo, tot op zekere hoogte. De Bijbel is Gods woord. Als de Bijbel gelezen wordt, wordt Gods stem gehoord. Als de Bijbel hardop gelezen wordt, wordt Gods stem hoorbaar gehoord. Dat is een oud gezegde. Maar mag ik ook even zeggen dat de beste manier om een boek te begrijpen een commentaar van de schrijver ervan is. Je ziet dat de Heilige Geest de beste Bijbelleraar is die er is. Een van de beste manieren om de Bijbel te lezen is te luisteren naar de Geest terwijl je leest. Veel mensen die de Bijbel lezen hebben de neiging om met losse Bijbelverzen te strooien in plaats van het geheel in zijn context te beschouwen. Elke brief in het Nieuwe Testament is letterlijk een brief. Maar we lezen hem niet als een brief. We lezen het als een juridisch document. We lezen hem niet als een brief die Paulus aan zijn vrienden in Rome schrijft. We zien die hoofdstukken en nummers die er later aan toegevoegd werden. Niet door Paulus, maar door een ander, eeuwen later en we denken dat hij zo werd geschreven. Dus niet. Hij werd echt geschreven als een brief en de schrijver wilde dat je het geheel in samenhang zou begrijpen. En die auteur was geïnspireerd door De Auteur, de Heilige Geest. Dus als een Bijbelvers je in verwarring brengt moet je de Heilige Geest vragen je erdoorheen te leiden en naar Hem te luisteren. Misschien zeg je: Ik hoor de stem van de Geest niet. Hopelijk kan ik je wat eenvoudige manieren meegeven om naar Gods stem te luisteren. God houdt van praten. Hij houdt van praten met zijn gezin, Hij houdt van gesprekken met zijn kinderen. En dat is een van de gezondste, meest vreugdevolle manieren om een godvruchtig leven te leiden. Het is een belangrijk deel van mijn geloof en Hannah’s geloof en waarschijnlijk ook van het jouwe. Als je de laatste tijd niet met God gesproken hebt is het tijd dat we de geestelijke telefoon pakken en Hem opbellen. Het is zo veel gemakkelijker om los te laten en God de ruimte te geven zoals het gezegde luidt, als God met je praat en vertelt wat Hij van plan is. Nu houdt God er helaas niet van, lijkt het wel om ons te vertellen wat Hij aan het doen is. Maar soms doet Hij dat wel, en als Hij dat doet, is dat echt cool. Dus zie maar wat je daarmee doet. Jezus zegt onomwonden dat we als discipelen de stem van de Herder moeten kennen. Johannes 10. Jezus zegt dit: Voorwaar, Ik zeg u, Farizeeën: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen maar zij zullen van hem wegvluchten omdat zij de stem van vreemden niet kennen. Jezus gebruikte dit als een voorbeeld maar de Farizeeën begrepen niet wat Hij hen vertelde. Daarom zei Jezus opnieuw: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de Deur. Als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Die laatste regel is belangrijk, hè? Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Zo vaak denken we aan het leven dat Jezus ons aanbiedt als naar de hemel gaan, en dat is het ook. Dat zeg ik altijd. Maar het is een leven dat nu beschikbaar is. Het is de rijkdom van Gods leven. Het is de volheid van Gods leven op dit moment en het komt als we zijn schapen zijn, en we zijn stem horen. Grappig dat schapen, anders dan wat vaak gedacht wordt best verbazingwekkende dieren zijn. En ook behoorlijk intelligent. De meeste mensen denken dat schapen dom zijn, maar dat zijn ze niet. Elke studie lijkt erop te wijzen dat schapen een stuk slimmer zijn dan je hond, bijvoorbeeld. Het zijn een paar van de slimste dieren die er zijn. Heel intelligent. En door hun hoge intelligentie zijn ze zeer gemeenschappelijk. Dat betekent dat ze net als wij graag samen zijn. Ze houden ervan met elkaar op te trekken. Je ziet het bijna wanneer schapen in de wei staan, ze lijken bijna op vrienden die aan het werk zijn, of mensen die samen bakken of samen werken, en praten over wat er zoal gebeurd is. Zo van mé, mé, mé. En je kunt bijna voelen als je schapen ziet, als je goed kijkt dat je kunt zien waarom ze een beetje aan mensen doen denken. Schapen zijn dus behoorlijk intelligent, en uiteindelijk zo lees je vaak, zijn ze geliefd op vele manieren zoals mensen van hun eigen huisdieren houden. Zoals je van je kat of je hond of iets dergelijks houdt zo kunnen herders echt van schapen houden zoals vrienden dat doen. En die herder wordt bijna een deel van de gemeenschap van de schapen. Maar een van de leuke dingen, en iedereen in Jezus’ tijd zou dit begrepen hebben is dat de schapen de stem van de herder kennen. Ik herinner me dat Ray Vanderlaan, een bekend Bijbelleraar veel naar het Midden-Oosten ging. Hij werkte in bedoeïenengemeenschappen. En met die moslimherders die erop uit trokken, bracht hij veel tijd door. Hij gaat met die kinderen mee want de meeste herders zijn kinderen, vaak meisjes en hij vertelde dat hij eens met vier herders met vier kuddes mee ging. En die tieners stonden een beetje met elkaar te praten terwijl de schapen in de wei graasden. En hij zei dat hij wat ongerust werd toen hij zag hoe honderden schapen allemaal door elkaar begonnen te lopen en ze begonnen te grazen. En al die kinderen letten niet eens op, het stelde niets voor. En zo liepen ze een uur lang allemaal door elkaar. En toen ze weggingen, zeiden ze allemaal in het Arabisch iets van: En alle schapen verdeelden zich perfect tussen de vier herders waarna elk zijn eigen weg ging. Interessant, hè? Dit is een beetje lage kwaliteit audio/video maar ik wilde je dit in het echt laten zien. Een herder had een paar vrienden die op bezoek waren en vroeg hen allemaal de schapen te roepen met behulp van het Deense woord. Ik dacht dat het Deens was of Noors voor schaap. Maar kijk hier eens naar. Nog een keer. Is dat niet geweldig? Ze komen. Ongelooflijk. Mooi, hè? Ik vind het prachtig. De schapen kennen zijn stem. Dat vertelt Jezus in een plattelandsgemeenschap. Als Hij tot deze mensen spreekt weten ze dat een vreemdeling die hun naam roept dat ze daar niet op gaan reageren. Ze kennen de herdersstem en als hij roept, komen ze naar hem toe. Ze vormen een gemeenschap en in zekere zin is de herder een deel van de gemeenschap van de schapen en hij fungeert als de basis voor die gemeenschap. En dat is wat Jezus zegt. Hij zegt: Ik ben de Deur. Best vreemd om zoiets te zeggen, hè? Maar in die tijd, heel vaak in de woestijn ligt de weide ver van het dorp. Soms moet je de nacht doorbrengen in de buurt van de weide. Je hebt geen tijd om thuis te komen. En het was heel gewoon dat de herder op die manier een afzetting maakte van stenen en stokken en zo en dan was de herder zelf de deur. Ze sliep daar op haar zij bij de enige opening van de deur zodat als er een schaap begon af te dwalen het als het ware over de herder heen zou moeten stappen. Jezus zegt: Ik ben de Deur, en dat klinkt logisch voor hen dat Hij altijd bewaakt, altijd waakt, altijd beschermt. En als er iemand probeert door te komen, dan moet het een dief zijn. Ze herkennen altijd de stem van de herder. En Hij zegt ook dat de herder zijn leven opoffert voor de schapen. Mooi, hè? Dat het niet zo is dat de herder van de schapen profiteert maar dat hij de schapen liefheeft. Natuurlijk is het beeldspraak. God ziet je als zijn kinderen en Hij zorgt voor je maar de relatie die we met God hebben lijkt erg op de relatie die schapen met de herder hebben. Hij houdt van je, Hij is er voor je, Hij geeft ten diepste om je en Hij spreekt nu tot je. Het probleem is dat het horen van het signaal van Gods stem vermengd is met ruis. Daar komen we zo op. Ik wil het erover hebben hoe belangrijk het is dat we veel op schapen lijken in termen van gemeenschapszin en hoe dit ook belangrijk is in onze relatie met God. We zijn een van de weinige soorten Je zou niet denken dat eenzame opsluiting nu terecht gezien wordt als een vorm van marteling. In gevangenissen mag je volgens onze grondwet geen wrede en ongewone straffen uitvoeren, toch? Dat begrijpen we. In de loop van de tijd ontwikkel je je definitie van wreed en ongewoon. Nu beginnen we te zien dat in een plaats als de gevangenis die geacht wordt correctief te zijn, oftewel therapeutisch dat hij mensen moet helpen beter te worden. Als je naar de gevangenis gaat, hoort het een plaats te zijn waar je nuchter wordt en misschien wat begeleiding krijgt. Maar al te vaak zien we gevangenis als een straf. Het is als een pak slaag voor volwassenen, of zoiets. En toch is dat echt niet de bedoeling. En dus bespreken we nu zo vaak hoe eenzame opsluiting die mensen eigenlijk erger maakt. Het maakt ze gewelddadiger. Het maakt ze, in sommige studies, meer geneigd misdaden te plegen of drugs te gebruiken, of iets dergelijks. En dat is logisch, want we hebben mensen nodig. We moeten in de buurt van mensen zijn. Het is bijna alsof we liever bij vreselijke mensen zijn dan alleen. Kijk maar naar zoveel van de relaties die velen van ons hebben gehad. Er is die angst om alleen te zijn. En ik realiseerde me dat, hoewel het niet helemaal het beste is dat als je een relatie met God hebt en je Gods stem kunt horen als je alleen bent je iets kunt ervaren dat Henri Nouwen de overgang van eenzaam zijn naar alleen zijn noemde. Sommigen van jullie hebben dat ervaren, anderen niet maar er kan iets verbazingwekkends gebeuren als je Gods stem hoort dat als je helemaal alleen bent en je het gevoel hebt dat je echt lijdt. Misschien heb je net een echtgenoot verloren of ben je door een nare relatiebreuk of echtscheiding gegaan of misschien ben je op jezelf gaan wonen of je hebt huisgenoten, maar je bent niet hecht met hen. Soms is het gemakkelijk als je naar bed gaat, het licht uitdoet om een triest gevoel van eenzaamheid te voelen. Maar dat is een van de beste momenten om naar God uit te reiken en Zijn stem te horen en te zien hoe Hij je van diepe eenzaamheid kan brengen naar een dieper gevoel van het ervaren van Zijn liefde in de eenzaamheid. God wil met je praten, en Hij wil bij je zijn. En ook al zijn er geen andere schapen in de buurt, je kunt altijd weten dat de herder aan je zijde staat en Hij zal je door datgene wat je doormaakt, heen helpen. Ik ga er wat snel doorheen. De eerste manier waarop we Gods stem horen is dat de meeste mensen Gods stem niet horen in het Engels of in hun moedertaal. Ik heb dit zo vaak gezegd, maar het is het herhalen waard: God heeft een taal, en Zijn taal is kennis. Dus als God tot ons spreekt, begrijpen we het gewoon. Het komt tot ons. Het is zo belangrijk dat als we proberen Gods stem te horen je het vaak kunt uitleggen in het Engels of Nederlands of wat je taal ook is maar eigenlijk spreekt God tot de meeste mensen via kennis en die drukt een stempel op ons hart. En als je niet weet hoe dat klinkt, is een van de beste manieren om dat te leren te beginnen met het uit het hoofd leren van de Schrift. Christenen bestuderen de Bijbel meer dan ze zouden moeten doen en ze memoriseren minder dan ze zouden moeten doen. Als westerlingen willen we altijd maar studeren, studeren, studeren maar er is iets meditatiefs aan memoriseren. Je moet het steeds opnieuw zeggen, en je merkt dat elk bijbelgedeelte als je het maar steeds opnieuw blijft zeggen, dingen naar boven brengt die er niet uitkwamen toen je het bestudeerde. Het drukt een stempel op je ziel en het geeft je een Bijbels verstand. Het helpt je te beginnen te horen hoe Gods stem en hart is en dat helpt je het signaal van de ruis te onderscheiden. Telkens als je iets hoort, ook op dit moment, hoor je signaal en ruis. Je zit te bidden en je denkt aan je boodschappen en je denkt aan wat iemand tegen je zei of je verveelt je gewoon, of je hoort niets. Een deel van het trainen van je geest is het horen van Gods stem. Net als bij schapen is er een manier waarop je je verstand traint. Als ouder gaat dat bijna vanzelf. Je traint je verstand om Gods stem te horen. En tenslotte, als je Gods stem hoort, zorg er dan voor dat je hem toetst. Het eerste is: is het Bijbels? Als het in strijd is met de Bijbel, is het niet Gods stem. Een andere goede manier om het te testen is te vragen of dit het hart van Jezus is. Is dit werkelijk Gods hart? Eén manier om dat te bepalen, is… Denk aan de vrucht van de geest. Iedereen die met Gods Geest leeft, gaat deze vrucht dragen: Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid. Dat is een prima manier om een kerk te onderscheiden om een boodschap te onderscheiden van welke voorganger je ook hoort om iets te onderscheiden dat je van een mentor hoort: Als het geen geestelijke vrucht draagt, is het waarschijnlijk niet van God. Gewoon duidelijk, is het liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Als het die dingen niet heeft, is het waarschijnlijk niet van God. En als je twijfelt, vraag je het aan een mentor of vriend die de Heer kent. Het belangrijkste is dat God graag met ons spreekt en Hij praat graag met jou en zijn hart voor jou kent op dit moment geen boosheid of toorn. God heeft je vergeven. Hij heeft je hersteld. Hij heeft je gered en Hij wil vandaag met je spreken. Laten we luisteren, amen.

 

Gebed

Vader, we komen tot U in de sterke naam van Jezus met open harten en we vragen of U vanmorgen of vanavond tot ons wilt spreken. Velen van ons willen uw stem horen en we vragen dat U tot ons spreekt en ons leert wat het betekent om U te horen. Heer, we houden van U en we danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Koorzang – The Blessing

Zijn aanwezigheid is voor je

en achter je en naast je

om je heen, in jou en is met jou

in de ochtend, in de avond

in je komen en je gaan

in je tranen en je vreugde

Hij is voor je, Hij is voor je,

Hij is voor je

ervaar zijn liefde

amen, amen, amen

amen

Luister goed

28 augustus 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan