Home Leven zonder angst

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Laten wij ons erover verheugen. Welkom, kerkfamilie. Zoals altijd voelt het heerlijk om bij u te zijn. Fijn dat u bent gekomen. God heeft u zo ontzettend lief en altijd wil Hij ons dieper, verder en hoger brengen. Fijn dat u er bent. Hopelijk vertrekt u hier bemoedigd, vol van levensvreugde. Velen komen hier vol angst en zorgen. Het beste is dan, te bidden en te luisteren naar de Heer, die zegt dat in zijn Koninkrijk geen gebrek is, dat we alles krijgen wat wij nodig hebben. Daarom gaan wij Hem om hulp vragen en samen bidden. Dank dat U ons uitnodigt omdat U ons liefheeft en bij ons wil zijn. Vader, wij richten onze aandacht op U en bidden om geduld, genade, vergeving, liefde, vriendelijkheid, vreugde en geloof. Dank U dat er voor wie mijn stem hoort, geen ruimte is voor angst. Wij richten onze geest op Christus de koning en bidden in zijn naam. Amen. Geef de mensen rondom u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

Koor – “Rejoice, the Lord is King”

Verheug u, de Heer regeert: aanbid uw Koning, Heer Verheug, breng dank en zing geef eeuwig Hem de eer Verhef uw hart, verhef uw stem, Verheug, wees blij verheerlijk Hem Zijn Koninkrijk staat vast ’t is alles zijn gebied De macht van Jezus doet de dood en hel teniet Verhef uw hart, verhef uw stem, Verheug, wees blij verheerlijk Hem Amen Tully introduceert aanbiddingslied Goedemorgen, gemeente. Wij gaan door met het zingen van deze woorden, die waarachtig zijn. Wij zingen ze omdat ze waarachtig zijn, amen? Wij kunnen ze met vertrouwen uitspreken. Laten wij deze melodieën en teksten met moed en vertrouwen zingen.

Aanbiddingslied – “Yes and Amen”

Goede Vader, U hebt uw genade uitgegoten U hebt mij uit het duister geleid en vervuld van vrede O gever van genade U bent er als ik U nodig heb Heer, ik kan niet anders dan zingen Ja, U bent getrouw en getrouw zult U altijd zijn Ja, U bent getrouw want al uw beloften zijn ja en amen Al uw beloften zijn ja en amen Ja, U bent getrouw en getrouw zult U altijd zijn U bent getrouw, ja, U bent getrouw Want al uw beloften zijn ja en amen Al uw beloften zijn ja en amen Amen, amen.

Schriftlezing – Psalm 23 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de preek Gods Woord uit Psalm 23. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar want U bent bij mij. Uw stok en uw staf zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Dit is Gods Woord voor u. Amen.

Koor – “Good, Good Father”

Ik heb wel duizend verhalen gehoord over hoe ze denken dat U bent En ik heb de tedere fluistering gehoord van liefde in het holst van de nacht En U zegt me dat ik U behaag en dat ik nooit alleen ben U bent een goede Vader, ja, dat is wat U bent, dat is wat U bent, En U heeft me lief, dat is wie ik ben, ja, dat is wie ik ben Ik heb velen zien zoeken naar antwoorden, wijd en zijd Maar ik weet dat we allemaal zoeken naar antwoorden die alleen U kunt geven U bent volmaakt in al wat U doet voor ons U bent volmaakt in al wat U doet, U bent volmaakt in al wat U doet U bent volmaakt in al wat U doet voor ons Het is liefde zo onmiskenbaar dat ik nauwelijks spreken kan Vrede zo onverklaarbaar dat ik amper kan denken Terwijl U me dieper, dieper in uw liefde roept U bent een goede Vader dat is wat U bent Dat is wat U bent, dat is wat U bent U bent volmaakt in al wat U doet voor ons U bent een goede, goede Vader U bent een goede, goede Vader U bent een goede, goede Vader.

Interview – Simon Majumdar

BS = Bobby Schuller en SM = Simon Majumdar

BS: Vandaag is Simon Majumdar hier, expert in eten en mensen die ervan genieten. Misschien kent u hem van The Food Network programma’s als Cut Throat Kitchen en Iron Chef America en van zijn podcast Eat My Globe. En hij maakt zich sterk voor het werk van Convoy of Hope. Graag applaus voor Simon Majumdar. Fijn dat je er bent.

SM: Fijn dat ik hier mag zijn.

BS: Wat bracht je ertoe om overal heen te gaan en alles te eten?

SM: Het motto van mijn leven. Het is een somber verhaal dat ik graag deel, al is dit een oord van vreugde. Ik leidde destijds in Londen een heel ander leven. Ik leidde een zeer succesvolle uitgeverij maar toen ging het mis, vooral door eigen fouten. Dat heeft me nederig gemaakt. Een keer stond ik op het balkon van mijn appartement en wilde springen. Gelukkig voor mij begonnen ze in de woning onder mij te koken. Een Libanese familie, verrukkelijk geurend eten. Ik besloot dat ik meer hongerig was dan suïcidaal en ging ook aan het koken. Ik vond een lijst met dingen die ik wilde doen in mijn leven. Helemaal onderaan stond: ‘Overal heen, alles eten.’ Dat veranderde mijn leven. Ik zegde mijn baan op en begon aan een wereldreis. Ik besefte dat het niet uit gulzigheid was, niet om mijn buik vol te proppen maar om mensen te ontmoeten. Ik brak, besefte ik, het brood met mensen. Op die reis ontmoette ik mijn vrouw Sybil, die hier ook is. Ik verhuisde naar LA, trouwde en belandde bijna bij toeval bij The Food Network. Ik werd namelijk gevraagd als jurylid bij Iron Chef en 200 afleveringen later is dat nog steeds wat ik doe. Maar wat ik eigenlijk doe, is voedsel delen met mensen overal ter wereld.

BS: Geweldig. Ook geweldig is iets dat ik helemaal niet wist: Dat je in opleiding was om Anglicaans geestelijke te worden. Maar je kwam terecht in de uitgeverswereld. Maar toen je die carrière had opgebouwd begon je aan je eigen verkondiging. Door eten.

SM: Ja, ik heb in London mijn bachelor theologie gehaald en dat komt me goed van pas. Het geeft mij iets van ruggengraat. Een voorganger zei ooit tegen mij: Als je God wil laten lachen, moet je Hem je plannen vertellen. God had bedacht hoe Hij mij kon gebruiken en nu ben ik de weg ingeslagen van eten delen, brood breken met mensen. Dat is voor mij het belangrijkste. Je ontmoet mensen die totaal anders zijn dan jij. Anders van ras, van politieke kleur, van religie, noem maar op. Maar als je met hen eet, smeedt dat een onmiddellijke en blijvende band.

BS: Ja, dat heb je met eten.

SM: Eten opent het hart in zekere zin. Het is een daad van liefde. Als je mensen vraag naar hun beste herinneringen aan met name hun moeder dan is het dat zij voor je kookte. Een daad van liefde. Zoals ook het aanvaarden en samen nuttigen van voedsel een liefdesdaad is. Als ik her en der in het land kook voor mensen, wat ik veel doe met Convoy dan ga ik niet zelf koken om ze daarna erbij te halen. Ik zeg; Ik wil bij jou thuis de hele dag met je doorbrengen. En dan koken wij samen. En die voorbereidingen zijn even fijn als het eten zelf. Want wij komen niet vaak meer samen voor een zondagse lunch of zo. Dus dat probeer ik ook terug te brengen.

BS: Geweldig, dank je wel. Je bent enthousiast over Convoy of Hope. Vertel daar eens wat over.

SM: Convoy of Hope is een christelijke organisatie in Springfield, Missouri. Zij werken overal ter wereld. Zij brengen noodhulp bij rampen en hielpen als eersten bij de overstromingen in Houston en Florida. Zij werken veel in de VS, maar ook erbuiten. Zij verschaffen dagelijks eten aan 180.000 kinderen wereldwijd. Zij werken op het gebied van kinderhonger programma’s om vrouwen te bevrijden uit hun afhankelijkheid zodat zij bedrijfjes kunnen beginnen. En landbouwontwikkeling, zodat mensen zelf in hun voedsel kunnen voorzien. Ik was zo fortuinlijk mee te mogen naar onder andere Tanzania en donoren en de mensen die ze helpen, te ontmoeten. Een krachtige organisatie. En ik zeg altijd: kinderhonger is niet een probleem dat te groot is om op te lossen. Uit cijfers blijkt: we kunnen kinderhonger uitroeien als wij gedurende ons leven een heel klein beetje geld geven. Jonge mensen kunnen zo nog veel meer doen. Het grieft mij, zeg ik nadrukkelijk, dat er überhaupt kinderen honger lijden. Dat is zeker niet wat God heeft gewild. We moeten voortdurend bezig blijven om dat te bestrijden. Ik doe dat via Convoy of Hope. Er zijn meer goede organisaties, maar ik hou echt van deze club.

BS: Bedankt voor wat je doet, Simon. Bedankt voor je komst.

Aanbiddingslied – “Great is Thy Faithfulness”

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader Er is geen schaduw van omkeer bij U Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu Zomer en winter en voorjaar en oogsttijd Zon maan en sterren, gezet in hun baan Geheel uw schepping getuigt van uw trouw, Heer Die ons bewaart en leidt heel ons bestaan Van begin tot eind, mijn leven in uw hand Groot, groot is uw trouw U laat mij nooit los, dat weet ik zeker Groot, groot is uw trouw Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden En uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst Gij geeft het leven tot in eeuwigheid Van begin tot eind, mijn leven in uw hand Groot, groot is uw trouw U laat mij nooit los, dat weet ik zeker Groot, groot is uw trouw, groot, groot is uw trouw Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer Iedere morgen aan mij weer betoond Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Lied van Gerald Troost : Je laatste dag

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

Preek – “Leven zonder Angst” door Bobby Schuller

De preek gaat over het idee van Psalm 23 dat Gods Koninkrijk een leven biedt waarin wij niets tekort komen. Ik wil dat u inziet dat dat realiteit is en ik hoop dat er een verschuiving plaatsvindt in ons aller denken die zich vertaalt in nieuw gedrag en een nieuwe realiteit. Psalm 23 is waarschijnlijk de meest geliefde passage in de Bijbel. Er is veel angst in de wereld. Veel bewuste angst voor aanwijsbare dingen, maar ook veel onbewuste angst. Zorgen, haast, een aanvechting niet van verlangen maar van angst. Iets dat voortkomt uit gebrek, schaarste, niet genoeg. Misschien doordat u niet genoeg geld heeft om de rekeningen te betalen. Ik heb te weinig tijd, te weinig gezondheid, te weinig vriendschap, kameraadschap, liefde in mijn leven. Ik heb niet genoeg vrijheid, kan niet doen wat ik wil doen, ik kan mijn dromen niet najagen door al die andere dingen. Als ons dat gebeurt, begint ons leven vaak te krimpen. Als wij gaan focussen op alles wat wij niet hebben, krijgen wij het idee dat alles schaars is, dat het nooit genoeg is. Er zijn allerlei dieperliggende, onbewuste dingen die ons gedrag sturen. En dat komt allemaal voort uit een gevoel van gebrek. Ik kreeg ooit een credit card. Mijn lieve moeder had gezegd: In noodgevallen, als je een hamburger wilt of zo, gebruik die kaart dan. Ik kreeg hem per post op de universiteit, een Discover card. Ik had hem niet aangevraagd, ik kreeg hem gewoon. Ik moest alleen een nummer bellen om hem te activeren. Dat deed ik. Zij zei: Als je af en toe geen contant geld hebt. Voor eten of benzine. Gebruik hem alleen in dringende gevallen. Ik zei: Hartstikke goed idee, mam. Aan het eind van de maand kwam de rekening. 826 dollar. Ik was verbijsterd. Ook nu is 800 dollar nog een hoop geld maar toen ik studeerde verdiende ik dat nog niet per maand als barista. O nee toch! dacht ik. Het waren allemaal dringende zaken. Mijn moeder was zo vriendelijk de rekening te voldoen en de kaart door te knippen. Een voorrecht minder. In onze wereld kan je geld uitgeven voordat je het hebt verdiend. Dus doen wij dat. En dat geeft angst: Kan ik straks de rekening wel betalen? En het biedt de mogelijkheid gespreid af te betalen. Dat soort dingen in onze maatschappij zijn een voedingsbodem voor slecht gedrag. En vaak weten wij gewoon niet wat wij moeten doen. In de Bijbel lezen wij dat Jezus ons uitnodigt in een nieuwe realiteit, waar Hij koning is en waar wij niets tekort komen. Hij zegt: Laat je leiden door geloof, niet door angst. Gelóóf in die wereld, die nu al om ons heen is. Het is het Koninkrijk van God, waar God heerst, zijn wil uitoefent. Als wij daarin leven, zal onze angst voor schaarste, ontoereikendheid, gebrek die zo vaak leiden tot angsten en verslavingen, slapeloosheid dan worden al die dingen minder of verdwijnen geheel en al. In het Koninkrijk van God is geen gebrek. God heeft ons lief en wil voor ons zorgen. Daarom hoeven wij niet bang te zijn. Misschien zit u vol bezorgdheid, stress, angsten. Misschien kunt u het moeilijk benoemen. Maar ik zeg: Vrees niet. Bijna altijd als in de Bijbel engelen aankondigen dat God iets geweldigs gaat doen in iemands leven, wat zeggen zij dan? Vrees niet. Dat is het meest voorkomende bevel in de Bijbel. Vrees niet. Wees niet bang. Zodat God iets geweldigs kan verrichten in je leven. Hoe wij over God denken beïnvloedt in hoge mate hoe wij het leven ervaren. Misschien geloven wij niet eens dat Hij bestaat. Of als Hij wel bestaat, dat Hij dan niet in ons is geïnteresseerd of boos op mij is. Of Hij straft mij voor iets dat ik of mijn ouders hebben gedaan. Maar God is totaal niet zo. Hij houdt van ons en wil de manier waarop wij over Hem denken, veranderen. Even het hoofd erbij, wij gaan een beetje filosoferen. Een mens is zijn of haar geest. Dat is wat een mens vóór alles is. Een geest met een wil, een geest die besluiten kan nemen, kan handelen in de omringende wereld. Als er dingen veranderen in iemands geest dan beginnen er ook dingen te veranderen in zijn wil en vervolgens in de samenleving, in kerken, op scholen. Dus het begin van iedere verandering ligt in de geest en onze waarneming van de wereld. Jezus zei: Als je ogen goed zijn. wordt je hele leven verlicht. Maar als je ogen slecht zijn, zal je hele lichaam duister zijn. Het kan in ons lichaam het vreemde effect teweegbrengen dat wij altijd bang zijn dat God boos op ons is. Dat is Hij niet. Hij heeft u lief en gaat iets geweldigs tot stand brengen in uw leven. Het punt is… Dat waar wij de nadruk op leggen, beïnvloedt onze wil. Maar het grote probleem in de wereld van vandaag is zelfobsessie. Ik moet oppassen. Er is een type christen dat zichzelf wegcijfert dat het geen zelf meer heeft. Dat bedoel ik niet. Je moet voor jezelf zorgen, vriendelijk zijn voor jezelf. Maar het christendom leert ons ook te sterven aan jezelf. Dat staat pal tegenover hetgeen de samenleving zegt. Onze samenleving is met zichzelf geobsedeerd. Wie is er wel eens met zichzelf geobsedeerd? Wie zijn hand niet opsteekt, is of een heilige of een leugenaar. Ik ook. Voel u niet schuldig als u af en toe teveel met uzelf bezig bent, als u denkt: Wat kom ik tekort? Wat ben ik verschuldigd? Waarom doet mijn partner niet zus of zo, waarom praten mijn kinderen zo tegen mij? Vanwaar dat gedoe op mijn werk? Vragen die uzelf betreffen. Wat ben ik verschuldigd? Waarom lukt het niet? Wat moet ik? Hoe kom ik vandaag aan eten of aan geld? Hoe meer we op onszelf focussen, des te kleiner wordt de wereld. Vergeet jezelf een beetje, wees vriendelijk tegen je naaste, ook als die je niet tegemoetkomt. Wees liefdevol, luister, verspreid vrede en vriendelijkheid, onzelfzuchtig, vanuit dat wat je wordt, doordat je geest verandert van een krimpende wereld en zelfobsessie tot een grotere wereld: die van Gods Koninkrijk. En dat is waar Jezus het meest over preekt: Gods Koninkrijk, Gods heerschappij, de wereld van de Vader. Die is zo wijds en moeilijk uit te leggen. Ik zeg: Richt eerst uw geest op God, weg van uw problemen. Dat gaat verandering brengen in uw problemen, dat garandeer ik u. Jezus zegt: Wie zoekt zal vinden, wie klopt zal opengedaan worden. Dus blijf kloppen, blijf zoeken. Ik geloof dat God de wereld geschapen heeft en aan Zichzelf genoeg heeft. Hij is vreugdevol, machtig, liefdevol. Hij is het meest vreugdevolle wezen in het universum. En God denkt aan u. Hij kent uw naam. Hij weet hoeveel er haren er op uw hoofd groeien. Ik hou van mijn kinderen, het laat mij koud hoeveel haren er op hun hoofd zitten. Maar God neemt de tijd om zoiets op te merken. Hij is nabij, niet ver weg. Hij is liefdevol en vriendelijk en heeft al het geld, alle tijd, energie en macht die er in de wereld nodig is. U hoeft dus niet bang te zijn. Vrees niet. God zal u alles geven wat u nodig heeft. Kom uit uw verdediging, leef niet met gebalde vuisten om te beschermen, te vechten. Laat los, leef met open handen, wees vrijgevig, vertrouw, geef, heb uw naaste lief. U zult zien dat je zo moet leven. Niet vanuit gebrek. Ook al heb je niks, je kunt leven in Gods Koninkrijk dat werkelijk in alles voorziet. Een mens is zijn geest. Als de geest verandert, dan ook het gedrag en de wil. Dan zie je: de beste manier om te ontvangen, is te geven. Kansen creëren bereik je het best door kans te bieden. Wil je dat mensen van je houden, hou dan van anderen. Als wij alles willen vasthouden en beschermen, verliezen wij meer. Als wij geven en niet de hele tijd in de verdediging zitten, roepen wij oneindige zegen over ons af. God wil vanuit de hemel zoveel vreugde over u uitgieten vriendschap, vriendelijkheid en leven: Alles wat u nodig heeft voor een goed leven, wil Hij u vandaag geven. Dus wees niet bang. Jezus was een meester van deze wereld. Beroemde woorden van Hem zijn: De mens zal niet van brood alleen leven maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Wat is het verschil tussen brood en woord? Volgens mij komt brood voort uit woord. Wij christenen geloven dat het universum is ontstaan doordat God het tot bestaan sprak. Onder al het gemaakte liggen woorden, energie, denken. Jezus en God kunnen alles scheppen uit wat dan ook. Voor u, als u het nodig heeft. Zoals met de vijf broden, twee vissen en duizenden mensen die honger hadden. Jezus nam het ventje bij Zich en maakte zoveel van niets dat ieders honger kon worden gestild. Dat was een rechtstreekse materiële manifestatie dat woord meer doet dan brood. Wees dus niet bang. God is in u geïnteresseerd, Hij houdt van u en zo machtig als Hij is, heeft Hij zoveel belangstelling voor u dat wij echt niet bang hoeven te zijn. Zo belanden wij bij Psalm 23. Toen David deze Psalm schreef, leefde hij in deze realiteit. Hij heeft veel moeten doorstaan in zijn leven, maar ik geloof dat hij ieder moment leefde in Gods Koninkrijk en voorzienigheid. Ten slotte dit. Velen van u kennen Psalm 23 uit het hoofd. Zo niet, leer hem dan uit het hoofd. Een goede manier om je gedrag te vernieuwen is mediteren over de Bijbel. Dat gaat het best door teksten uit het hoofd te leren zodat je ze op meditatieve wijze kunt opzeggen. Overweeg dat met het oog op de volgende reeks preken. Velen van u kennen Psalm 23 wel. David begint met iets diepzinnigs: ‘De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets.’ Stel u voor dat u dat kunt zeggen èn geloven. Wat zou uw leven veranderen. Ik heb niets nodig. De God van het universum, de God die de kracht van een atoombom in een atoom stopt die de dieren op duizend bergen bezit, die alle tijd, geld, gezondheid en goedheid bezit, zal ook voor mij zorgen. De Heer is mijn herder. Jodendom en christendom leren dat deze God zijn volgelingen liefheeft. David zelf was bereid zijn leven te geven voor zijn schapen. Heidenen offeren kinderen aan de goden maar deze geeft zijn leven voor wie hem volgen. Wat een liefde en mededogen. Hij laat mij rusten in groene weiden. Als schapen rusten in groene weiden, betekent dat dat ze vol zitten. Als het over Bobby ging, zou er staan: Hij ligt neer in een pizzaweide. Nadat ik mij heb volgegeten. In de weide eten schapen. Als zij neerliggen tussen de halmen, zijn ze ontspannen, op hun gemak en zitten ze vol. Hij zal u vullen, in uw behoeften voorzien. ‘En voert mij naar vredig water.’ Ik heb geen dorst meer. Mijn onverzadigbaarheid en gekte en aanvechtingen en slapeloosheid Hij laaft mij, Hij lest de dorst van mijn ziel. ‘Hij geeft mij nieuwe kracht.’ Hij vernieuwt en verkwikt mijn ziel. Heeft iemand hier een gewonde ziel? Welkom bij de club. Het leven is hard. Ik had het net over geobsedeerdheid met jezelf. Voel u daar niet schuldig over. Het is iets dat begint met pijn. Als u met een hamer op uw duim slaat denkt u de dagen erop veel aan uw duim. Als het leven u hard raakt wordt u al gauw bang en geobsedeerd met uzelf. Maar u hoeft niet bang te zijn. Hij zal uw ziel, uw duim, uw leven genezen zodat u kunt geven en liefhebben. ‘Hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.’ Dat is het natuurlijke gedrag van een weldoorvoede, genezen ziel. Je behandelt je naaste vanzelf goed. ‘Al gaat mijn weg door een donker dal…’ Ik vind de King James-vertaling hier beter, daarom gebruik ik die. Zelfs als de dood boven mij hangt en het duister is. ik ben niet bang. Ik hoef nergens bang voor te zijn. Ik vrees geen gevaar…’ ‘want U bent bij mij. Uw stok en uw staf zij geven mij moed.’ Stok en staf, daar vecht je mee. God zal strijd leveren voor u. ‘Zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand.’ Ik ben niet bang voor wie mij bedreigen, voor wie mij pijn doen. ‘Mijn beker vloeit over.’ Hij stroomt over. Wel eens iemand gezien die zo vol vreugde zit dat het bijna vervelend wordt? Alsof het over zijn medemensen heen klotst. ‘Daar heb je hem weer…’ Zo is David. In Gods Koninkrijk vloeit mijn beker over. Ik heb veel meer dan ik nodig heb. ‘Mijn beker vloeit over.’ ‘Hij zalft mijn hoofd met olie.’ Gods kracht, die lasten en jukken wegneemt. Ja, ik heb het per ongeluk omgedraaid. ‘Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven.’ Ik keer terug in het huis van de Heer voor een jaar of wat. Nee, tot in lengte van dagen. Voor eeuwig en altijd. God zal u nooit in de steek laten. U bent voor hem als diamanten, als een schat, robijnen. U bent geen afval dat wordt weggegooid, U telt mee, U bent van Hem. Het is bijna alsof u de keus heeft. Toen u werd gedoopt en ja zei tegen God, werd u zijn kind. Ik laat mijn kinderen nooit in de steek. God ook niet. Zo lang God leeft, zult u met Hem leven. Die belofte heeft u. Dit was Gods grote geschenk: Door Jezus’ kruis en opstanding kunnen wij volstrekt zeker weten niet door ons goede gedrag maar door zijn goede werk, trouw en liefde dat wij niet bang hoeven te zijn. Daardoor kan ons leven bloeien als een bloem, kunnen wij onze naaste liefhebben en leven zonder gebrek. Amen? Wees niet bang. U kunt glimlachen, maak u geen zorgen, het komt goed. Ik eindig met een kort gebed.

Gebed

Vader, dank U dat U ons liefheeft. Geef dat uw Heilige Geest in de harten van allen die mij horen de overtuiging legt dat het waar is wat ik allemaal heb gezegd en dat onze geest en wil veranderen. Wij hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leven zonder angst

24 maart 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan