Home Je huis op orde?!

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kijkers en kerkfamilie. Wij zijn zo blij dat jullie er zijn.

Gebed

Heer, wij danken U dat uw Heilige Geest hier met ons is. En wij bidden dat U ons vandaag helpt de vele dingen leert begrijpen die U ons vraagt te zijn en te doen. Wij bidden dat U ons helpt, ons leven te renoveren zodat wij kunnen doen waartoe U ons roept. Wij danken U en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Solo – Something About That Name door Madeline Reynolds

Mooier dan de ochtend of een regenbui

Uit de mond van een prediker of zondaar

Een zachte fluistering, krachtig als de stilte

Laat Hij op mijn lippen zijn, al mijn dagen

Er is iets bijzonders met de naam van Jezus

Er klinkt vergeving en oneindige genade

Het geeft mij steun, ik zing voor eeuwig

Er is iets bijzonders met die naam

Wij bidden in zijn naam bij het ontwaken en slapen

Wij spreken zijn naam en onze bezorgde ziel ontvangt rust

Wij zingen in armoede en voorspoed

Laten wij nooit vergeten, Hij is alles wat we nodig hebben

Er is geen grotere naam

Uw krachtige naam redt en doet ons opstaan

Voor altijd de naam van Jezus

Er is iets bijzonders met de naam van Jezus

Er klinkt vergeving en oneindige genade

Het geeft mij steun, ik zing voor eeuwig

Er is iets met die naam, er is iets met die naam

SchriftlezingRomeinen 5: 1-5 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Romeinen 5:1-5. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof alsof ik het zelfs nooit gedaan heb hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Dat woord luidt in het Grieks ‘thlipsis’ en het betekent druk of verdrukking. Het betekent niet ‘ziekte’. God wil niet dat je ziek bent. Hij wil niet dat je kanker hebt of een mentale ziekte. Het slaat op de verdrukking die je in je leven moet lijden omwille van het geloof. Omdat wij weten dat het lijden onder verdrukking volharding teweegbrengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest Die ons gegeven is. Amen.

Interview – Guillaume Bignon

BS = Bobby Schuller en GB = Guillaume Bignon

Introvideo: Guillaume Bignon is een auteur die geboren en getogen is in Frankrijk. Guillaume had het allemaal: succes in de zakenwereld een begaafd musicus en een uitzonderlijke sporter. Hij groeide op als atheïst totdat hij door een ontmoeting met een mooie vrouw aan alles ging twijfelen. Zijn nieuwe boek, Confessions of a French Atheist: Hoe God ingreep toen ik het geloof wilde ontkrachten neemt je mee op Guillaume’s reis van zijn jeugd als atheïst naar het van harte volgen van het plan van de Heer voor zijn leven. Welkom, Guillaume Bignon.

 

BS Guillaume, hallo, welkom. Leuk je te ontmoeten. Voor degenen die je nog niet kennen, vertel ons iets over je verhaal.

GB Ik ben Fransman, zoals mijn accent waarschijnlijk verraadt. Ik ben een software engineering manager en ik ben nu ook christelijk filosoof maar ik ben in Frankrijk opgegroeid als atheïst en groeide min of meer op vanuit een katholieke achtergrond maar dat was niet echt een heel sterke levensovertuiging. Toen ik oud genoeg was om mijn ouders te vertellen dat ik er niets van geloofde leefde ik mijn leven als atheïst en probeerde ik mijn eigen geluk te zoeken in verschillende wegen: Volleybal en mijn studies wetenschap en techniek. En ook in de muziek. Ik speelde in een band. En als iemand van mijn leeftijd in Frankrijk die als atheïst leefde joeg ik ook mijn geluk na via vrouwen. Zo probeerde ik via al die diverse wegen mijn eigen geluk te vinden en hoopte ik dat religie niet snel een comeback zou maken. Toen ik opgroeide, ontwikkelde ik een zekere wetenschappelijke arrogantie dat als je redelijk was, als je wetenschappelijk was je onmogelijk kon geloven dat God bestaat dus dat was een heel sterke barrière om te overwinnen in het verhaal over hoe God al mijn barrières moest afbreken om mij christen te maken.

BS En je hebt een PhD. Zoals je zei, ben je software-ingenieur Je hebt wiskunde, natuurkunde en technische wetenschappen gestudeerd. Je bent een slimme vent. Dat ga je zelf niet zeggen, maar je bent duidelijk een intellectueel. En toen ontmoette je een meisje en zij was christen en jij was atheïst en jullie wilden allebei de ander overtuigen. Klopt dat?

GB Ja, dat klopt een beetje. Wij ontmoetten elkaar onder vreemde omstandigheden. Dat lees je in mijn boek: Confessions of a French Atheïst. Dat gaat over reizen en verraad en onwaarschijnlijke ontmoetingen. Wij ontmoetten elkaar in vreemde omstandigheden en ik ontdekte dat ze belijdend christen was, wat ik intellectuele zelfmoord vond maar ik wilde echt dat dit zou werken, en dus dacht ik: Ik ga proberen eenvoudig uit te leggen waarom dit onzin is en wij worden samen gelukkig als wij het geloof achter ons laten. En dit is de situatie waarin ik mij bevond: Ik onderzocht de beweringen van het christendom en begon het Nieuwe Testament te lezen over Jezus en ik was verbaasd over wat ik daar aantrof. Ik vond het karakter van Jezus heel boeiend, Hij was heel treffend. Ik dacht dat ik mij zou ergeren aan de dingen die ik mij dacht te herinneren als saai uit mijn jeugd en ik ontdekte dat de persoon van Jezus een pakkend karakter was. Ik raakte gefascineerd en door een andere reeks omstandigheden ontmoette ik een Amerikaanse dominee. Ik voerde gesprekken over de claims van het christendom de intellectuele status van het geloven in Christus en in die tijd brokkelden mijn verschillende intellectuele barrières af. Ik werd uitgedaagd door de persoon van Jezus in het Nieuwe Testament.

BS Prachtig verhaal. Het is grappig, toen je het hierover had moest ik denken aan Lee Strobel en zijn soortgelijke verhaal. Lee Strobel was een journalist voor de Chicago Tribune en wilde het christendom ontkrachten en werd daarbij zelf christen. En toen zag ik dat hij het voorwoord van jouw boek schreef.

Dus jullie verhalen lijken nogal op elkaar, nietwaar?

GB Ja, er zijn veel overeenkomsten. Ik ontdekte zelf dat je best gelovig kon zijn zonder je verstand te verliezen. Dat was dus een van de ontdekkingen die deel uitmaken van mijn verhaal en ik denk dat Lee ook worstelde met die context in zijn werk als journalist. Dus de ontdekking dat er zinnige manieren zijn om te geloven dat God bestaat stond heel centraal in ons bekeringsverhaal.

BS Dus terwijl je je vriendin probeert te overtuigen dat God niet bestaat kom jij tot geloof. Was er een kantelpunt? Was er een moment waarop het lichtje eindelijk ging branden en je zei: ik geloof hierin. Wat was dat moment en is dat ook zo gegaan?

GB Ja, een beetje wel. Het intellectuele proces ging verder met het oplossen van knelpunten die ik ervoer en ik bespreek er enkele in het boek om uit te leggen hoe mijn denken over die kwesties verschoof en toen begon ik het Nieuwe Testament te waarderen als een betrouwbaar historisch verslag

van wat er met Jezus gebeurde en ik besefte dat men niet kon weten wat er gebeurde. Hij was niet alleen blind geloof dat wij daadwerkelijk konden vertrouwen een betrouwbaar verslag van het leven en de dood en opstanding van Jezus. Dus intellectueel gezien begon mijn geest zich te openen en had toen een zeer sterke existentiële ervaring namelijk dat ik in die tijd ook een aantal immorele dingen had begaan en in mijn proces van het christendom onderzoeken reactiveerde God mijn geweten en ik raakte verlamd door schuldgevoel voor wat ik had gedaan en ik niet ongedaan kon maken en ik besefte hoe verschrikkelijk dat was. En in die pijn van het schuldgevoel kreeg het evangelie waarover ik las, zin en ik besefte dat dit niet alleen een intellectueel haalbare optie is maar dat het voorzag in een existentiële behoefte, namelijk vergeving. En dus beleed ik uiteindelijk aan God en de betrokken mensen en ik ervoer de vergeving van God maar die emotionele ervaring moest ook voldoen aan de intellectuele uitdaging en het intellectuele proces. Zo kwamen beide samen. Ik omarmde het evangelie en dat veranderde mijn leven voor altijd.

BS Prachtig. Welke bemoediging hoop je dat mensen uit je boek putten?

GB Er zijn een paar dingen. Eén is het leuke verhaal van hoe God werkt in levens van mensen waarvan je niet per se zou verwachten dat ze zich zouden bekeren zodat het een bemoediging is dat het God is die redt en ook als wij het onwaarschijnlijk achten, kan Hij het voor elkaar krijgen. Ook een beetje intellectuele bemoediging want er is materiaal over hoe je je geloof kunt verdedigen. Sommige argumenten die voor mij belangrijk waren, leg ik uit. En nog belangrijker, het is gewoon de kracht van het evangelie. Het feit dat ik op het goede nieuws stuitte, dat we gered worden door genade door het geloof in Christus, niet vanwege onze eigen rechtvaardigheid en dat deze boodschap die wij christenen eenvoudig aanvaarden buitengewoon krachtig is en levens kan veranderen.

BS Lees weer eens een boek. Mijn advies: Confessions of a French Atheïst. Guillaume, hartelijk dank.

Wij waarderen je.

GB Hartelijk dank voor de uitnodiging.

 

Koorzang – Unclouded Day

Ze vertellen mij van een thuis ver voorbij de lucht

Ze vertellen mij van een thuis ver weg

Ze vertellen mij van een thuis waar geen stormen opsteken

Ze vertellen mij over een onbewolkte dag

Het land van de onbewolkte dagen

Het land van de onbewolkte lucht

 

Ze vertellen mij van een thuis waar geen stormen opsteken

Ze vertellen mij over een onbewolkte dag

Ze vertellen mij van een thuis,

Waar mijn vrienden naartoe zijn gegaan

Ze vertellen mij over een land ver weg

Waar de boom des levens voor eeuwig in bloei staat

En zijn geur verspreidt, de hele onbewolkte dag lang

O, het land van de onbewolkte dagen

O, het land van de onbewolkte lucht

Ze vertellen mij van een thuis waar geen stormen opsteken

Ze vertellen mij over een onbewolkte dag

Ze vertellen mij van een Koning in zijn pracht daar

Ze vertellen mij dat mijn ogen zullen aanschouwen

Een troon die zo helder straalt als de zon

In de stad die van goud gemaakt is

O, het land van de onbewolkte dagen

Het land van de onbewolkte lucht

Ze vertellen mij van een thuis waar geen stormen opsteken

Ze vertellen mij over een onbewolkte dag

O, het land van de onbewolkte dagen

O, het land van de onbewolkte lucht

O, ze vertellen mij van een thuis waar geen stormen opsteken

O, ze vertellen mij over een onbewolkte dag

 

Solo – Stand in Faith door Connor Smith

Ik kan niet ontsnappen aan teleurstelling,

Ik kan vertraging niet vermijden

Maar ik hoef het gevoel down en verslagen te zijn

Niet tot mijn lot te maken

Ik ga opstaan, ik ga de golven aanspreken

Ik ga die twijfel aanpakken die me naar beneden blijft trekken

Als ik geen uitweg zie, ik hoef niet te zien om te geloven

Voordat U zelfs maar beweegt of een weg bereidt

Ik zal in geloof staan, wandelen door geloof

Leven door geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof

Sta in geloof, zie door geloof,

Ontvang door geloof, ik geloof

Zo krijgen blinden hun zicht

Wat dood is komt tot leven

Zo vermenigvuldigen kleine dingen zich

Niets is onmogelijk, niets is onmogelijk

Dit is waar zeeën zich moeten scheiden

Dit is waar het licht door het donker snijdt

Dit is waar ik zie wie U bent, niets is onmogelijk

Laat mijn geloof groeien

Ik zal in geloof staan, wandelen door geloof

Laat de kerk opstaan, laat het volk van God opstaan

Ik sta in geloof

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Welkom. Wij zijn blij dat jullie er zijn. Elke week zeggen wij dit credo om ons te herinneren aan het evangelie. Sta op en hou je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Hoe krijg ik mijn huis op orde?

door Bobby Schuller

Dit gebouw hier is de tempel. Het is een afbeelding die ik vaak laat zien. Die stond centraal in het Joodse geloof. Hannah en ik gaan volgende week, de komende drie weken preken brengen vanuit Israël. Dus komende zondag hoor je hier de muziek en dan zie je ons op het scherm en dan weer terug naar de muziek. Dat hebben wij nog nooit gedaan, wij gaan het proberen. Bid voor ons. Maar wij hopen dat jullie er zijn. Maar goed, deze plek was Gods adres. God woont op die plek. Bijzonder, hè? En wat wij met Pinksteren zien is dat God die plaats verlaat en ons vervult en dat was al die tijd zijn bedoeling. Dat wij, zoals Petrus zegt levende stenen zouden worden als de tempel van God. Of, zoals Paulus zegt, dat wij zelf tempels zijn van de Heilige Geest de Heilige Geest woont in ons. En vandaag wil ik het hebben over de belangrijke oproep die God ons geeft als levende tempels of het huis van de Heer om het huis te renoveren en vooral om verantwoordelijkheid te nemen voor waar wij nu zijn en waar wij naartoe gaan.

Levend huis – C.S. Lewis

Verantwoordelijkheid is niet iets dat erg populair is. Iedereen geeft graag een ander de schuld, en daar komen wij zo op terug. C.S. Lewis had een prachtig citaat over het tot geloof komen. Hij zei dat als je christen wordt, God een werk in je begint te doen. En hij zei: Stel je voor dat je een levend huis bent en de Heer komt in je leven en Hij begint nuttig werk te doen. Eerst repareert Hij een lekkend plafond, Hij doet wat werk met het sanitair. Dat waren dingen die gerepareerd moesten worden, dus dat vind je prima. Maar dan breekt Hij een muur af en voegt een nieuwe etage toe en hier komt er een vleugel bij en daar een toren en Hij legt binnenplaatsen aan en het doet allemaal vreselijk veel pijn en je denkt, waar bent U mee bezig? En je ontdekt dat, ook al was het je bedoeling dat Hij er een mooi huisje van zou maken zijn plan is om van jou een paleis te maken want Hij is van plan daar te wonen. Hij wil daar gaan wonen. En het idee is dus dat wanneer wij in Gods koninkrijk leven en Hij letterlijk, met zijn Geest, in ons woont Hij een goed werk in ons doet dat vereist dat wij geen knus huisje worden maar dat wij daadwerkelijk een paleis voor de Heer worden. En dat werk kost veel werk. Het kost inspanning en het is door Gods genade alleen maar genade is niet tegen inspanning. Het is tegen verdienen. Wij verdienen de genade niet. Het is een gratis geschenk, maar dit discipelschap vereist wel inspanning. Dat wij reageren vanuit een plaats van Gods vreugde en liefde maar ook erkennen dat dat harde werken soms een beetje pijn doet.

Ik herinner mij een tijd waarin ik onder enorme druk stond. Heb jij ooit een tijd gekend waarin het leek alsof alles tegelijk tegenzat? Waarin je vanuit een saai baantje naar een berg verantwoordelijkheid ging en niet zeker wist of je het allemaal wel aankon? Dat overkwam mij. Wij waren een kerk aan het oprichten, Tree of Life die eigenlijk een onderdeel is van deze kerk, het was met elkaar verweven. En er was een bar van het American Legion, wat leuk was met veel jonge mensen maar Hannah en ik besloten toen wij deze kerk begonnen het eerste jaar, in geloof al onze giften zouden weggeven en geen salaris zouden aanvaarden. Wij betaalden andermans huur, deden boodschappen en gaven alles weg aan de armen of wie dan ook. Wij hadden een bestuur dat daarop toezag en wij gaven al het geld weg. En wij zagen wel dat God ons daarvoor zegende. Maar daarom had ik losse bijbaantjes naast het leiden en stichten van een kerk, wat al veel werk is. U weet, ik deed bruiloften en begrafenissen voor een zakcentje. En ik deed aan webdesign, wat echt mijn vak niet was en waar ik niet erg goed in was. En ik deed allerlei klusjes bij mensen thuis en dat soort dingen. En wij schraapten ons bestaan bij elkaar. Wij hadden ook net een hypotheek gekregen om ons eerste huis te kopen. Toentertijd maakte het ze niks uit. Ze gaven iedereen een hypotheek. Je herinnert je die dagen wel. Het was misschien niet goed, maar wij hadden een hypotheek. En toen kregen wij een kind, Haven, ons eerste kind en God zegende haar met koliek. Als je niet weet wat koliekpijn is dat betekent dat de baby alleen slaapt als jij wakker bent en omgekeerd. Zij had dus koliekpijnen en zo kregen wij niet veel slaap.

En ik zat voltijds op de Bijbelschool als postdoctoraal student. Ik ging naar Fuller Theological Seminary, wat op 144 studie uren neerkomt. Het is vergelijkbaar met een rechtenstudie voor wat betreft de rigoureuze aard van het programma. Je moet twee talen leren, Grieks en Hebreeuws, wat ik deed. En een van de collegereeksen was om zeven uur ’s ochtends of half acht ‘s ochtends in Pasadena. En van hier of ik woonde in Orange in die tijd was het een verschrikkelijke rit, bumper aan bumper van hier naar mijn college vroeg in de ochtend, na een slapeloze nacht. En ik werd op een ochtend wakker. Ik checkte mijn e-mails en dronk een kop koffie en ik probeerde wakker te worden en daar was een e-mail van een oudste in mijn kerk. En die e-mail was een tirade over iets onnozels. Diegene was weliswaar oudste maar ik was toen 27 en hij was jonger dan ik dus wij waren allemaal kinderen. Maar hij was boos over iets kleins, echt iets onnozels. Het waren twee alinea’s en toen ik het las, haalde ik mijn schouders op.

Maar toen ik in de auto stapte, begon het aan mij te knagen en ik begon er ontzettend over te malen. Niet alleen dat, maar ook de druk van een nieuw kind een hypotheek, het stichten van een kerk al het werk dat ik deed en het afstuderen en het begon te voelen alsof mijn lichaam alsof alles in elkaar stortte en ik het niet meer aankon. En toen kwam ik bij mijn Griekse les, wat toch al niet leuk is. Wij waren aan het ontleden, wat het ergste is aan het leren van een taal. Wij ontleden die woorden en ik verveel mij dood en ik begin een bizarre emotionele instorting te ervaren. Nu ben ik geen erg huilerig type. Ik huil niet veel, zeker toen niet. Dat is niet iets waar ik trots op ben, maar zo ben ik nou eenmaal en ik voelde mij volledig instorten. Ik ontvluchtte de klas omdat ik het benauwd kreeg. Ik ging de trap op en ging een potje zitten huilen en het voelde geweldig. Het voelde echt goed. Normaal gesproken ga ik in een situatie vol tegenslag naar mijn beste vriendin. Ik ga naar Hannah en bel haar en praat met haar en ben bij haar.

Renoveer je huis

Maar deze keer ging ik, omdat het voelde als iets pastoraals als een leiderschapsding, naar mijn opa, die toen mijn mentor was. Ik wist dat hij veel zwaardere dingen had meegemaakt dan wat ik doormaakte. Hij leunde naar voren en keek mij aan en hij zei: Wens niet dat het gemakkelijker was. Wens dat je beter was. Nu klinkt dat misschien als stoere praat maar voor een jonge man was het precies wat ik nodig had. Wens niet dat het gemakkelijker was. Wens dat je het aankan en kunt verdragen. Er zijn tijden dat wij moeten terugschakelen. Er zijn tijden dat wij ons moeten terugtrekken. Er zijn tijden dat wij dingen uit ons leven moeten schrappen maar ouderschap hoort daar niet bij. Je hypotheek betalen hoort daar niet bij. Een kerk leiden hoort daar niet bij. En als wij die verantwoordelijkheden op ons nemen zijn ze op zichzelf al lastig, maar ze zijn ook een geschenk. En wij merken dat als wij die lasten kunnen dragen in de korte seizoenen dat wij ze dragen en is ouderschap geen kort seizoen? Dat is mij verteld. Wij kijken terug en herkennen dat wij omdat wij die uitdagingen hebben doorstaan er sterker, beter en hoopvoller door zijn geworden. Wens niet dat het leven gemakkelijker was, wens dat je beter was. Word het soort persoon dat je wilt dat God van je maakt. Renoveer het huis. Zoals C.S. Lewis gezegd zou hebben: Laat de Heer je huis renoveren. Renoveer het huis. Beslis vandaag dat je een ander mens zult worden door de juiste keuzes te maken die je moet maken en door vol te houden door de storm heen. Renoveer je huis. Renoveren is tegenwoordig populair op tv en in de popcultuur en in de zakenwereld. Mensen zijn dol op het renoveren van hun huis. Er zijn twee soorten mensen die hun huizen renoveren. Er zijn mensen die een huis vinden dat vroeger mooi was en die denken: Ik ga dit huis renoveren en ik ga er de rest van mijn leven wonen en het wordt geweldig. En dan heb je huizenflippers, die zeggen: Ik ga dit huis renoveren en het gaat er van buiten mooi uitzien maar ik zou er zelf niet willen wonen. Mijn ouders zijn nog steeds makelaar-taxateurs. Ik was een tijdje makelaar-taxateur. Dat is iemand die voor banken de waarde van een huis vaststelt zodat ze een lening kunnen financieren. En ik herinner mij dat ik die huizen bekeek voor een investeerder in vastgoed nadat ze klaar waren, voor een taxatie of zoiets. Sommige huizen waren goed gedaan en bij andere zag je meteen, dit is een flip. Dat wist je omdat het er aan de buitenkant piekfijn uitziet maar als je beter kijkt, is het een lachertje. Je denkt, wat is hier aan de hand. Er is een man met een TikTok video. Hij is inspecteur en hij liet er een voorbeeld van zien. Kijk maar. Zien jullie iets vreemds aan deze keuken? Ik ga even met de camera rond om het te laten zien. Om te beginnen hebben wij hier de oven. Zonder afzuiginstallatie. Geen magnetron erboven. Niet nodig, maar het is vrij standaard. Dan hebben ze hier de magnetron. Een beetje een rare plek ervoor. Er zit wel een ventilator in, maar ik zie niet precies wat die moet ventileren. Het is niet erg veilig. Dat is niet de bedoeling. Dan is er deze grote opening hier. Ik weet niet precies wat ze daar gaan plaatsen. Gewoon een grote opening, lege ruimte. Dan hebben wij deze gootsteen in het niets. Er waren andere plaatsen waar ze hem hadden kunnen plaatsen maar hij zit dus hier. Ze hebben deze ventilatieopening voor verwarming en airco, afgedekt. Ze hebben dat daar neergezet waardoor de lucht niet naar buiten kan. Dan hebben wij de vaatwasser. Die is wel leuk, maar hij werkt niet en dat verwacht ik ook niet, want dit is een flip. En ze hebben dit nieuwe aanrecht hier recht voor de ramen gezet. Beetje vreemd. Beetje lastig om dat raam te openen, maar wat maakt het uit. Het is allemaal goed. Dit is gewoon een standaard flip hier in Richmond.

Bouw aan jezelf

Dit is een extreem voorbeeld van wat je denkt. En als we het hebben over renovatie van het huis van ons eigen leven als het alleen voor een ander is, wordt het een flip. Het zal er van buiten leuk uitzien maar als mensen je echt leren kennen zoals je jezelf kent Ik heb niet het echte werk gedaan dat ik aan mijzelf wilde doen. Of nog beter: Ik heb de Heer niet toegestaan het echte werk te doen dat ik Hem vroeg in mij te doen. Dat is het verschil tussen een huis dat gerenoveerd is voor de verkoop en een gerenoveerd huis waar iemand echt in wil wonen. Als je in het huis woont, geef je niet zoveel om wat een koper denkt. Het gaat erom dat jij erin wilt wonen, toch? Laten wij in ons leven het soort huizen bouwen waar we de rest van onze dagen in willen wonen. Niemand komt je huis renoveren.

Niemand komt je beslissingen veranderen. Niemand komt om een eerste stap naar je droom te zetten. Niemand komt dat voor je doen. Je moet het zelf doen. Maar er is Iemand die met je meegaat, en zijn naam is Jezus Christus. Hij zal het zware werk van de renovatie van je huis doen maar jij moet de verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Als je hand in hand met de Heilige Geest besluit dat je huis gerenoveerd wordt dat je een nieuw hart krijgt, dat je een ander soort mens wordt klaar voor elke droom die God in je leven legt doe het dan niet voor de goedkeuring van andere mensen. Dit is een serieuze, belangrijke les die Jezus steeds weer leert in de evangeliën.

Wees positief

Wij komen bij Romeinen 5, de tekst voor deze dag. Romeinen is een prachtig Bijbelboek, geschreven door de apostel Paulus. Paulus heette, voordat hij Paulus werd, Saulus en hij dacht dat hij volmaakt was voordat hij zich bekeerde. Hij was een rabbi, hij volgde de wet perfect. Hij dacht dat hij het beste van het beste was, maar hij was super schuldig. Hij vermoordde mensen. Hij sloeg mensen in elkaar maar hij dacht dat hij het voor God deed. En ik zie Paulus als iemand die iedereen de schuld gaf. En toen Paulus uiteindelijk gered werd door genade het vrije leven met God ontving, werden zijn ogen geopend en zag hij dat het evangelie ging over liefde en over de geest en over de kracht van genezing en herstel en vernieuwing. En daar komt Romeinen uit voort. Dat de wet de dood brengt en de geest het leven. En hij zegt in Romeinen 5:1: Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof En dan zegt Hannah dit: Gerechtvaardigd betekent, alsof ik het nooit gedaan heb. Gerechtvaardigd. Net alsof ik het nooit had gedaan. Zo zei je het niet, maar zoiets. Net alsof ik het nooit gedaan heb. Wij hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. En dit woord, Hannah noemde het al, is een interpretatie, een vertaling. Dat woord betekent letterlijk druk. Vanwege onze druk. En het is een metafoor. Het kunnen de vreselijke dingen zijn die je meemaakt maar heel vaak is het gewoon stress. De stressvolle last van verantwoordelijkheid. De last van het leven dat zwaar is. En er staat: Wij weten dat de verdrukking wat voortbrengt? Volharding, ondervinding, karakter wat betekent dat je een sterkere, betere versie van jezelf wordt en karakter hoop. Karakter brengt dus hoop voort. Dat woord ‘hoop’ is een vertaling. Het woord is ‘elpis’ en dit zegt het woordenboek erover: Er staat dat het hoop betekent, plus verwachting en absoluut vertrouwen. Daar komen wij zo op terug. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest Die ons gegeven is. Nogmaals over het woord hoop: Elpis betekent hoop maar het betekent ook verwachting en absoluut vertrouwen. Om hier een Bobby Schuller-versie van te geven: Het slaat op iemand met een echte positiviteit over het leven. Dat het leed, de druk, de zware dingen die zijn doorstaan maken dat die persoon een positief mens is, een hoopvol mens. Om door het leven te gaan met een soort innerlijke kracht en vreugde die voor iedereen zichtbaar is. Sommige van de gelovigen die ik ken en die het meest hebben meegemaakt tot de meest positieve mensen behoren die ik ken. Zij hebben het al eerder meegemaakt. Ze zien het allemaal en ze weten dat God hen door alles wat ze doormaken, kan loodsen. Laten wij dus de verantwoordelijkheden en de druk van het leven zien als iets waar God ons doorheen zal helpen om ons hoopvollere, vreugdevollere en ook krachtigere mensen te maken. Laten wij onszelf er nooit op betrappen dat wij zeggen dat het niet eerlijk is.

Neem je verantwoordelijkheid

Laten wij onszelf er nooit op betrappen dat wij anderen de schuld geven van waar wij zijn in het leven. Hoewel het leven zwaar is, hoe meer druk we op de zware dingen uitoefenen hoe sterker en positiever wij worden. Het druist in tegen je intuïtie. Veel mensen en dat hoor je aldoor: Bobby ik heb geen tijd. Broeder, ik heb geen tijd. Ik dacht er laatst over na. Als je een baan hebt van veertig uur per week, wat een fulltimebaan is werk je acht uur per dag. En als je voldoende slaap krijgt, wat de meeste mensen zeggen niet te halen krijg je acht uur slaap per nacht. Dan hou je acht extra uren over, hè? Acht extra uren doordeweeks. En in het weekend heb je zestien uur en zestien uur. Wat doe je met die tijd? Wat doen wij met die tijd? Als je een uitzonderlijk leven wilt leiden neem dan één van die acht extra uren en besteed dat aan het zijn van de persoon die je wilt zijn. Ik vraag je niet om de hele tijd non-stop te werken. Maar wat als wij slechts één uur per dag extra zouden besteden aan leren en de persoon worden die we willen zijn? Elk probleem dat je hebt is een kennisprobleem. Je redding is een kennisprobleem. Mensen kennen het evangelie niet. Toch? Kennis is de sleutel die de deur opent naar de dingen in je leven. Maar al te vaak pakken wij dat boek niet op of googelen wij die YouTube video, of vinden een mentor of slaan onze hand aan de ploeg en beginnen gewoon met datgene wat wij willen doen. Mijn vriend, stop daarmee. Neem vandaag de verantwoordelijkheid voor je leven en renoveer het huis. Renoveer het huis. Word het soort persoon waartoe je geroepen bent. Word het vandaag. Begin er vandaag mee. En zie hoe God je leven zal omkeren. Velen van ons sporten graag. Ik weet dat ik graag sport en soms haak ik een jaar of twee of drie af maar ik zal nooit mijn abonnement op de sportschool opzeggen. Ik blijf elke maand betalen want telkens als ik wil opzeggen, denk ik, ik ga wel weer terug. En dan blijf ik betalen en ik ga niet terug omdat ik niet wil erkennen dat ik gestopt ben met sporten. En als ik dan eindelijk weer ga sporten, zijn de eerste drie weken het ergst. Het doet pijn, je ledematen bewegen niet goed. Alles voelt vies aan, je wordt moe wakker. En dan zijn de vierde en vijfde week oké. En na zes maanden voelt het geweldig. En dat geldt voor elke vorm van persoonlijke ontwikkeling en vooral voor discipelschap in Jezus. Als wij voor het eerst beginnen, is het vaak niet goed. Het is saai, of moeilijk en wij denken dat ik dit niet zomaar de rest van mijn leven kan doen. Maar hoe meer wij veranderen, hoe gemakkelijker het wordt. Dus, vriend, ik wil je bemoedigen. God wil een goed werk doen in je leven. Hij roept je. Renoveer het huis. En ik vraag je vandaag daarop in te gaan en te zeggen: Ja, Heer, ik ga een eerste stap zetten om degene te worden waartoe U mij geroepen hebt.

 

Gebed

Dus Heer, wij vragen U in Jezus’ naam ons te helpen de volgende stap in ons leven te zien en ons te helpen mensen van actie te zijn. Help ons, Heer, om ons door de uitdagingen en verantwoordelijkheden van het leven heen te bijten. Om ons niet altijd terug te trekken zodat wij de krachtige, hoopvolle mensen worden waartoe U ons geroepen hebt. Ik geloof in die ene persoon. Ik geloof dat iedereen die mijn stem hoort kan worden wie U ons vraagt te zijn en ik vraag speciaal voor die ene of twee personen die nu luisteren die zeggen: Heer, ik wil anders zijn. Ik bid, Heer, dat ze nooit meer dezelfde zullen zijn. Dit bid ik in Jezus’ naam, amen.

 

Koorzang – Morning Has Broken

De morgen brak aan gelijk d’eerste morgen

En vogels zij zongen hun lof altesaam

Lovend hun Schepper lovend de morgen

Lovend het Woord, ‘t begin van ‘t bestaan

Gelijk d’eerste regen, verlicht door het zonlicht

Van boven verkregen als dauw op het gras

Hij is de oorsprong van ‘t leven op aarde

Alles krijgt waarde waar Hij eens was

Wekt mij de morgen, door ‘t held’re zonlicht

Wekt mij Zijn liefde dan roep ik Hem aan

Dank Heer voor ’t leven door Christus ons gegeven

Dank elke dag, dat ik mag bestaan

Nieuw leven vangt aan

Zegen

Dank voor jullie komst. Wij zijn zo blij met jullie. Jullie stellen God op de eerste plaats door je week in de kerk te beginnen. Het zal jullie beter gaan.

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Je huis op orde?!

9 oktober 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan