Home Dankbaarheid in je hart!

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen we ons verheugen. En welkom, welkom, kerkfamilie. Geweldig dat jullie er zijn. Wist u dat eenzaamheid en genezing tegengestelden zijn?

Je kunt niemand genezen als er eenzaamheid heerst. We hebben elkaar nodig. God heeft ons bijeengeroepen om elkaar en degenen rondom ons te genezen. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Goedemorgen. Er is hier een groep van de Broedergemeenten. Steek uw hand even op. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Diverse kerken in Pennsylvania. Hopelijk zie ik jullie na de dienst. Laten we bidden.

 

Gebed

 

Vader, dank U dat U ons liefheeft niet zoals we zouden moeten zijn maar zoals we zijn. Dat we uw geliefde kinderen zijn is zoiets wonderbaarlijks. Geef dat deze dag energie, leven en vreugde oplevert.

En dat, als we naar huis gaan we gereed zijn voor de geweldige week die U voor ons hebt bereid.

We uiten ons geloof, onze vreugde en dankbaarheid. We aanbidden U en zeggen: Dank U, in Jezus’ naam, amen.

 

 

 

 

 

Koor – “This is My Father’s World”

De wereld is van God en met een luist’rend oor

Hoor ik de klanken van muziek in harmonie de sferen door

 

De wereld is van God ‘k voel me in mijn hart gesterkt

Dat rotsen, bomen, lucht en zee,  zijn hand dit wonder heeft bewerkt

 

De wereld is van God dat ik toch niet vergeet

Mijn God is sterker dan het kwaad en heerst over al het leed

 

De wereld is van God de strijd nog niet voorbij

Jezus de Heer komt toe de eer als aard’ en hemel één zullen zijn

 

Schriftlezing –  1 Thessalonicenzen 5:15-18

door Hannah Schuller

 

U mag gaan zitten. Luistert u ter voorbereiding op de preek naar Gods Woord uit Thessalonicenzen.

Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede.  Wees altijd verheugd , zowel voor elkaar als voor ieder ander.  Bid onophoudelijk,  dank God onder alle omstandigheden want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Mogen wij onze onstilbaar verlangen naar meer overwinnen door de kracht van dankbaarheid.

 

Koor “The Omnipotence”

Groot is de Here Jehova hemel en aarde getuigen van zijn grote macht

Groot is de Here Jehova hemel en aarde getuigen van zijn grote macht

Je hoort Hem in de razende storm in het geraas van de kolkende stroom

 

Groot is de Here Jehova je hoort Hem in de razende storm in het geraas van de kolkende stroom

Groot is de Here Jehova en groot is zijn macht

 

Je hoort het in het geritsel van de bladeren van het woud je ziet het in het wuiven van het gouden Graan in de schoonheid van de schoonste bloemen je ziet het in de myriaden sterren

Je ziet het in de myriaden sterren je ziet het in de schoonheid van de schoonste bloemen

Je ziet het in de myriaden sterren je ziet het in de myriaden sterren

 

Woest klinkt het in het rollen van de donder in het rollen van de donder  en in de vlammende bliksem, In de vlammende bliksemschichten maar mijn liefdevolle hart verkondigt nog luider de macht van Jehova maar mijn liefdevolle hart verkondigt nog luider de macht van Jehova

 

De Here God almachtig Heer, wij bidden tot de hemel en hopen op uw genade en vergeving

Heer, wij bidden tot de hemel en hopen op uw genade en vergeving

Groot is Jehova de Heer groot is Jehova de Heer

 

 

 

 

INTERVIEW – MEGAN SMALLEY                      

BS = Bobby Schuller en MS = Megan Smalley

Hopelijk voelt u zich bemoedigd en opgebeurd. Hoe gaat het? Mooi zo. Vandaag mogen we

Megan Smalley hier ontvangen oprichter van het succesvolle bedrijf Scarlett & Gold in Alabama. Scarlett & Gold is een christelijke printshop gebaseerd op het principe van creëren, geven en inspireren. Hun ‘Give grace’-campagne is voor mensen die kampen met onvruchtbaarheid iets waar Megan zelf mee te maken heeft gehad. Graag applaus voor Megan Smalley.

 

BS       Hoe gaat het?

MS       Prima.

BS       Fantastisch dat je er bent. Voordat we het over je bedrijf gaan hebben kan je misschien iets       over jezelf vertellen. Jij en je man…

MS       We zijn vijf jaar getrouwd. Sinds drie jaar proberen we een kind te krijgen. Ik had nooit   gedacht dat onvruchtbaarheid ons zou treffen. Maand na maand gebeurde er maar niets.

Nu precies twee jaar geleden doorliepen we IVF. De dokters zeiden…

BS       Wat is IVF?

MS       In vitro fertilisatie. Volgens de artsen was het de enige optie. Er zijn drie lieve baby’tjes   geïmplanteerd, maar die sloegen niet aan. Het was een vreselijke tijd. Toen ben ik de Give        Grace-campagne begonnen. Vruchtbaarheidsbehandelingen zijn duur en de verzekering           vergoedt ze niet. Mijn man is docent en trainer. We kunnen niet zomaar 14.000 dollar

ophoesten. Wij hadden geen geld voor een nieuwe poging. Mijn medewerkers begonnen met

Give Grace om ons aan geld te helpen om het nog eens te proberen.

BS       Dat wist ik niet.

MS       Ze begonnen ermee met het oog op een nieuwe. Is het al zover? We bidden voor het juiste       ogenblik. Waarschijnlijk wordt het dit najaar. Ik had de afgelopen twee jaar nodig om de           ervaring te verwerken en God mijn hart te laten genezen. Belangrijk in mijn boodschap is:

Laat God je genezen als je iets zwaars hebt doorgemaakt. Overhaast die verwerking niet.

Voordat we er opnieuw aan begonnen wilden we het helemaal verwerkt hebben.

BS       Veel mensen begrijpen niet hoe moeilijk het is als je kinderwens maar niet uitkomt.

MS       Dat is een belangrijk punt: Stel dat God nee zegt. Niet alleen als het om kinderen krijgen gaat.

Veel mensen hebben het vreselijk zwaar in het leven. Als christenen dragen we vaak

stereotype boodschappen uit om mensen te bemoedigen: Het gebeurt wel een keer als God      het wil. Mensen moeten de mouwen opstropen om mensen in nood liefde te betonen.

Je kan je makkelijk achter excuses verschuilen. ‘Ik weet niet wat ik moet zeggen, wat ik moet     doen…’ Maar niks wat je kunt zeggen of doen verandert hun situatie. Wel: liefde geven.

Wees het lichaam van Christus en geef Jezus handen en voeten: Hoe kan ik je hierin liefde       betonen? Weet je het niet, vraag het dan. En voor degene die aan het worstelen is, is de   vraag natuurlijk: Hoe ga je ermee om als God nee zegt? En hoe kunnen we toch vreugde          voelen? Er is nog geen happy ending voor ons maar het afgelopen jaar was een van de meest vreugdevolle door Jezus en de hoop die Hij geeft.

BS       Vertel eens verder. Dit raakt aan een dieper probleem: Het gevoel tekort te schieten dat veel     mensen hebben. Ik heb niet genoeg tijd, geld, heb zo weinig voor elkaar in mijn leven of ik heb           die ene persoon nog niet ontmoet, ik ben nog niet getrouwd. Hoe kan je dan toch vreugde         hebben dankzij Jezus? Vertel dat eens.

MS       Mijn leven verloopt totaal anders dan ik me had voorgesteld. Ik had verwacht 3 of 4 kinderen

te hebben en nog in sales werken, maar God…

BS       Ben je een planner?

MS       Heel erg. Vóór deze strijd was ik een echte planner, ik leefde voor de toekomst. Maar ik heb      geleerd in het moment te leven en…Als je zoiets meemaakt ga je ook zien wat anderen   doormaken word je daar gevoelig voor. Dus… Hoe heb ik in deze periode vreugde gevonden?

Simpelweg door mijn zegeningen te tellen. Er is licht aan het eind van de tunnel. Misschien        krijgen we geen kinderen maar Hij heeft mij gezegend met mijn zaak en een platform voor       mijn verhaal. Ik ben eigenlijk heel verlegen. Ik denk dat God ons roept tot dingen waartoe we     ons niet in staat achten, zodat we Hem nodig hebben en hopelijk meer op Hem vertrouwen.

BS       En je zaak loopt goed hè? Het wordt een groot bedrijf.

MS       Ja, het is al tweeënhalf jaar een gekkenhuis.

BS       Als mensen je willen steunen of iets willen kopen bij Scarlett & Gold…

MS       Onze website is scarlettandgoldshop.com En je kunt ons ook vinden op Instagram:

scarlettandgoldshop

BS       Er luisteren nu miljoenen mensen naar je. Ze lijden op allerlei manieren: Ziekte, dood, verlies,    financiële problemen… Wat zeg je tot hen?

MS       In de eerste plaats wil ik zeggen: Je bent niet alleen. En: deel je verdriet met iemand. Als           lichaam van Christus moeten we de mouwen opstropen en mensen bijstaan. Deel je verdriet      met iemand en weet dat je niet alleen bent. En als je iemand kent die het moeilijk heeft, stap      dan over je schroom heen. Geen smoesjes als ‘ik weet wat ik moet zeggen’, ‘ik kan het niet    oplossen’. Geef iemand gewoon liefde, vraag hoe je voor iemand kunt bidden. En weet, al is je leven anders dan je had verwacht dat God je kan gebruiken voor zijn Koninkrijk. En dat is te      gek.

BS       Mooi gesproken. Dank je, Megan Smalley, fijn dat je er was. God zegene je.

 

Koor  – “Holy, Holy, Holy”

 

Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig vroeg in de morgen wordt U mijn zang gewijd

Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig drieënig God die één in wezen zijt amen

 

Koor – “Total Praise”

 

Heer, ik hef mijn ogen op naar de bergen

Wetende waar mijn hulp vandaan komt

U geeft mij vrede in tijden van storm

U bent de bron van mijn kracht

U bent de kracht van mijn leven

Ik hef mijn handen in aanbidding op naar U

 

Heer, ik hef mijn ogen op naar de bergen

Wetende waar mijn hulp vandaan komt

U geeft mij vrede in tijden van storm

U bent de bron van mijn kracht

U bent de kracht van mijn leven

Ik hef mijn handen in aanbidding op naar U

Amen, amen

 

Proclamatie door Bobby Schuller

 

Houdt uw handen zo, in een gebaar van ontvangen en zeg met mij:

 

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen.

Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen.

Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend

Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

U mag gaan zitten.

 

 

 

Preek – “Dankbaarheid in je hart!”

door Bobby Schuller

Vandaag gaat het over het in praktijk brengen van dankbaarheid. Geen houding van dankbaarheid,

maar een praktijk van dankbaarheid. Dingen doen om mensen te bedanken en je dankbaar te voelen in je leven. Er is geen betere manier om een vreugdevol mens te worden dan door dankbaar te zijn.

En je ziet eigenlijk nooit een dankbaar iemand die niet ook een uitgesproken blij iemand is.

Dankbaarheid en vreugde zijn bijna synoniem. Wilt u een gelukkiger leven? Neem dan tempo terug en wees dankbaar voor de vele vreugden en goede dingen in uw leven. En u bent ook dankbaar. U bent het soort mens dat zijn hart openstelt voor de vele gaven die God u al heeft gegeven. Nietzsche zei dat de mens een wezen is dat kan wennen aan alles. Ik denk wel eens dat we gewend geraakt zijn

aan de vele schitterende dingen in ons leven. We moeten ons ontwennen van al het goede in het leven gas terugnemen, en zeggen: God, dank U. Dank U voor de geweldige gaven die ik heb ontvangen. Ik ben zo dankbaar. Het is verbluffend hoeveel mensen ook al hebben ze al zo veel

in hun leven dagelijks het gevoel hebben tekort te komen. Ik heb te weinig God, ik heb te weinig vrienden, noem maar op. Ik weet nog goed, in Swaziland een aantal van u was erbij. In 2005 was dat.

We waren er als kerk heen gegaan om tuinen aan te leggen in de strijd tegen de honger. We gingen tuinen aanleggen waarin de Swazi’s wat groenten konden verbouwen. Daar hielpen wij bij. Een van de eerste dagen dat we er waren,  waren er drie weesjongetjes alle drie broodmager, met van die hongerbuikjes. Wij gaven ze onze lunch en maakten zij een dag mee. Het staat mij nog goed bij dat zij

hoe zwaar hun leven ook was, zo vreugdevol waren. Zij waren blij, voetbalden met een steen. Zij maakten zelf speelgoed van allerlei dingen. Dit waren echt vreugdevolle kinderen. Dankbaarheid is een instelling van het lichaam waarbij ik mijn hart volledig openstel om de prachtige geschenken te zien die ik in mijn leven heb. Er is discipline voor nodig om al ben ik ambitieus, hongerig, heb ik dromen en doelen maar waar ik nu ben, daar heeft God mij gezet en Hij heeft mij zoveel gegeven.

En daar ben ik verschrikkelijk dankbaar voor. Dank U, God voor wat ik heb. En God brengt je, ook op dit moment van een plek van schaarste en een geest van schaarste naar een geest van  voorzienigheid, waarbij je met vreugde kunt zeggen: Ik ben genoeg, ik heb genoeg, God geeft mij alles wat ik nodig heb en ik kan met vreugde genieten van de dag van vandaag. En dat gaat u doen.

God laat in u een bron ontspringen van dankbaarheid vreugde en leven. God maakt u tot het soort mens om wie mensen lachen omdat u zo optimistisch bent. God maakt u tot een mens van wie anderen zeggen: Die man of dat meisje is zo blij dat hij of zij leeft. Zulke mensen heeft de wereld nodig. Mensen zoals u. Mensen die dankbaar zijn, vreugdevol en niet aanmatigend en beschuldigend.

Maar dankbaar voor al het schitterende dat God hen heeft gegeven.

 

De tekst van vandaag is uit 1 Thessalonicenzen. De kerk waaraan Paulus schrijft is een vervolgde kerk. Zij vormen een religieuze minderheid. Zij zijn voorwerp van kwaadsprekerij, mishandeling en onrecht. Het zijn veelal Romeinen, die bepaalde rechten hadden. Maar die rechten verloren zij

omdat ze christen waren. Paulus zegt: Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. Een zeer actuele boodschap overigens. En streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.

Wees altijd verheugd. Zegt u eens: altijd. Dus wanneer moet u verheugd zijn? -Altijd. Bid onophoudelijk dank God onder alle omstandigheden want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Als iemand reden had om zich verraden te voelen boos te zijn, niet te bidden, te zeggen: God, waar bent U? dan waren het wel deze christenen. Maar dat was niet hun reactie. Paulus spreekt uit eigen ervaring. Als hij is afgetuigd en gevangen wordt gezet, begint hij te zingen en te jubelen, één en al vreugde, ondanks de verschrikkelijke omstandigheden. Hij is vreugdevol als u, dankbaar als u en hoopvol als u. En de wereld heeft hoopvolle, positieve, vreugdevolle mensen als u nodig. Want critici zijn er genoeg, en die doen niemand goed. Dit raakt ook aan de kern van de eredienst. Het is het geregelde ritme waarop wij ondanks onze omstandigheden en ons verdriet toch besluiten tot God te zeggen: Dank U. Bijna al onze psalmen en gezangen zijn dankliederen. Voor het kruis, voor het leven, onze vriendschappen, onze familie, onze kerk, voor het vele goede dat God ons geeft. Weet u wat zo bijzonder is aan dankbaarheid? Over niet-religieuze mensen, atheïsten die ‘dank u’ zeggen, hun dankbaarheid praktiseren, ‘wees dankbaar voor wat je krijgt’ zei C.S. Lewis: Een atheïst heeft het moeilijk als hij dankbaarheid voelt maar niet weet

wie hij dankbaar moet zijn. Dat is het punt. Als je dankbaar bent voor het leven dat je hebt gekregen voel je diep in je dat,  dat je juiste, goede emotie is. Die richt je hart op God, zelfs al geloof je niet in Hem. Ik bedoel dat er iets in dankbaarheid, in dankbaar zijn dat ons geloof versterkt, onze twijfel vermindert dat een bron van vreugde en leven in ons doet ontspringen. En als zij die twijfelen in hun geloof dankbaarheid praktiseren wordt hun connectie met God sterker. Als we zeggen dat wij dankbaar zijn, vraag ik altijd: Wie ben je dankbaar? En als je aandringt, zeggen zij, als zij niet in God geloven: Het universum, of zo. Een leven van dankbaarheid leiden is een van de beste dingen die je kunt doen voor je baan, je relaties en om van je leven iets geweldigs te maken. En dat gaat u ook doen. Onze wereld is te negatief, ik word er niet goed van. Ironisch dat ik negatief ben over de negativiteit van de wereld. Ik heb het al zo vaak gezegd maar het nieuws en de politiek trainen ons om negatief te zijn. Shawn Anchor wees erop dat velen wat hij noemt de ‘kandidatenziekte’ hebben. Zijn zwager studeerde medicijnen en belde hem op: ‘Ik heb lepra.’ Hoe bedoel je? zei hij. ‘Ik heb alle symptomen van lepra.’ ‘En pas was ik nog in de overgang.’ Als man. Medicijnenstudenten wanen zich

vaak ziek doordat ze de symptomen van allerlei ziekten bestuderen. Velen worstelen daarmee. Wij lezen al die negatieve rommel, nemen het op en dat verandert onze visie op ons leven en de wereld.

Daar heb je niks aan. Nare dingen zullen er altijd zijn en werk moet er altijd gedaan worden. Doe je werk maar geniet van je leven. Iedereen: ‘Geniet van je leven.’ Je hoeft niet te wachten tot na november. Het mag vandaag al. Laat het leven je verrassen. En: Laat je verwachtingen los. Veel predikanten hebben het over verwachtingen. Ik vind dat niet goed. Als je iets verwacht en je krijgt het,

zeg je: Oké, dat is dat. Maar als je iets niet verwacht en je krijgt het, ben je opgetogen. Als je iets verwacht en je krijgt het niet, ben je boos. Je kunt verwachten dat God goede dingen voor je heeft.

Wat weet je niet, maar het is groter en heerlijker dan je had gedacht. Dat is zeker. Laat het los, heb geduld en geniet van je dag. Laat je verwachtingen van mensen, van je partner en je vrienden los en wees verrast als er goede dingen gebeuren. En laat het los. Ik heb wat ideeën voor u. Dingen die mij hebben geholpen. Om te beginnen: dankbaarheid in praktijk brengen. Meer dan goede bedoelingen

leiden daden tot dankbaarheid. Ik had vroeger een schoolvriend die helemaal gek was van  popmuziek. Zijn kamer was behangen met posters van Led Zeppelin, Metallica. Hij wilde altijd in een band. Eindelijk kocht hij een elektrische gitaar en een versterker. Die stond in zijn kamer, een gitaarpedaal. Maar spelen deed hij nooit. Het leek alsof hij in een band zat hij had een gitaar, was met muziek bezig, maar het werd nooit iets. In zijn hoofd was hij muzikant, maar hij deed nooit iets. Een instelling van dankbaarheid moeten we omzetten in daden. Wij moeten dankbare mensen zijn. Wij moeten mensen zeggen dat wij dankbaar zijn voor ze. En God. Allereerst moeten wij daarvoor langzamer gaan leven. Wij moeten afremmen. Want als je te snel gaat, ervaar je goed noch slecht.

Om de nare dingen niet te ervaren, voeren we onze snelheid op zodat wij stressvolle situaties

aankunnen. Ik zeg alleen: trap op de rem. Besef dat je van alles bent voorzien in de wereld van de Vader waarin je nu leeft. Word een toerist in eigen stad. Ik was een keer met mijn vrouw in Parijs.

Parijs, fascinerend: Prachtige kunst, geweldige architectuur, fantastisch eten. Toen wij terugkwamen baalde ik dat ik weer in dat saaie Zuid-Californië zat. Ik weet nog… Ik woonde in het oude centrum van Orange. Ik ging een keer een kop koffie halen. Twee Japanse toeristen vroegen mij een foto van hen te nemen bij zo’n ouderwetse richtingwijzer in de vorm van een hand. Prima, zei ik. Wat een schitterende stad, zeiden ze. Dank u wel, zei ik. En ik keek naar die hand en realiseerde mij dat ik die nooit had gezien. Ik dacht: Zij vinden Japan saai. Zij vinden mijn stad leuk, maar die vind ik saai. Ik wil naar Japan. Toen dacht ik: Laat ik eens proberen een toerist in eigen stad te zijn. Ik probeerde alles te zien met de ogen van een vakantieganger. Het was wonderbaarlijk om met een frisse blik naar mijn stad te kijken. Wat een beeldschone stad, dacht ik. Je kunt een toerist in eigen stad zijn. Dat kan echt.

Wees elke dag dankbaar voor 3 dingen. Hannah en ik praktiseren dat. Geweldig. Er is bewezen dat als je hardop 3 dingen noemt waarvoor je dankbaar bent en dat 21 dagen achtereen, beïnvloedt dat je hersenchemie positief. Wist u dat? Dat kan iets doms zijn als: Ik ben zo blij dat het niet heeft geregend. Ik ben blij dat mijn auto wilde starten. Ik ben blij dat ik weer veilig thuis ben. Dat werkt. Wat je maar wilt. Zo train je,  je hersenen om meer te letten op het goede in je leven en minder op wat je aangrijpt en je hindert. Ten slotte, heel belangrijk: Niets maakt je vreugdevoller dan iemand zeggen dat je hem of haar dankbaar bent. Let eens op je lichaam als je tegen iemand zegt: Ik ben je zo dankbaar vanwege. Luister dan eens naar het gevoel, de emotie in je eigen lijf. Dat is verwant aan vreugde. Als je vreugde wilt voelen, zeg iemand dan dat je dankbaar bent dat hij er is. Schrijf iemand een mailtje. Een werknemer, collega, je baas. Toon je dankbaarheid. ‘Je bent een fantastische baas.’

Schrijf mij dat eens. Wat dan ook. Schrijf dat aan mensen. Op zendingstrips letten we altijd erg op wat we zeiden en het effect ervan op het team. Een belangrijke regel was: Zeg niet wat iedereen weet.

In Thailand was het zo benauwd en zo heet dat je amper kon ademen dan mocht je niet zeggen:

Wat is het heet. Iedereen weet dat het heet is. Een goede regel. Niet zeggen wat iedereen weet behalve zeggen dat je zo dankbaar bent dat je in Thailand bent. Ik had ook een regel als ik jongens

leidde op zulke trips. Jongens, zeker als ze vrienden zijn, slingeren elkaar van alles naar het hoofd.

Ze waren elkaar altijd aan het pesten. We hadden de 7up-regel ingesteld. Als iemand iets negatiefs had gezegd over een ander hoefde die ander hem alleen maar aan te kijken en te zeggen: ‘7up’.

Dan moest de pestkop zeven dingen opnoemen waarvoor hij dankbaar was wat betreft die ander.

En dat was een fantastische regel voor het moreel binnen ons team. Het was zo grappig als iemand

een rotopmerking maakte en je zei: ‘Dat is een goeie. 7up!’ Schitterend was dat. Zoiets traint je om te zeggen waarvoor je dankbaar bent. Ben je iemand dankbaar, zeg het dan. Wie van u weten hoe je een sms’je verstuurt? Steek uw hand even op. Bedankt, laat maar zakken. Wie kunnen er niet sms’en? Prima, maakt niet uit. U kunt het zo leren. Wie heeft er een mobiel? Wie heeft er een bij zich, bedoel ik. Niet slecht. Hoe is het met het koor? Kijkers thuis mogen ook hun hand opsteken. Pak uw mobiel even. Pak hem maar. Koorleden ook, maar stop hem weer weg voor Don het volgende lied inzet. Heeft u uw mobiel bij de hand? Wie bent u dankbaar? Stuur hem of haar dan nu een sms en zeg dat u hem of haar dankbaar bent. Toe maar. Stel u kwetsbaar op. Voel u hier niet boven staan.

Ik ga er even bij zitten. Neem uw tijd. Vooruit. Ik heb mijn mobiel niet bij de hand, anders sms’te ik Don

die het pas bij thuiskomst zou lezen: Dat ik dankbaar ben voor het koor. Doet u het? Goed zo. Doet u het? Of staat u erboven? Sommigen wel hè? En sommigen weten niet hoe ze moeten sms’en. Geeft niks. Nooit te oud om te leren. Wie heeft het gedaan? Het geeft niet als je het niet hebt gedaan. Ongeveer 10 procent van u heeft het gedaan. Sommigen zijn nog bezig. Steek je hand op als je het nu doet of hebt gedaan. Niet slecht, ongeveer de helft. En de meesten van het koor. Ik preek hier altijd speciaal voor het koor. Maar goed…Hoe voelde het om iemand een dankbaar sms’je te sturen?

Nogmaals: Als je dankbaar bent en je betuigt die dankbaarheid ook dan vormt zich daardoor een instelling van vreugde, en openheid voor het goede van de wereld van de Vader. Hij heeft u zoveel gegeven en er komt nog meer. Wat u ook mist, wat u ook tekort komt geloof in uw hart dat u toch

gerust kunt zijn want God heeft goede dingen voor u klaarliggen. Uw beste dagen komen nog. God houdt meer van u dan u van uzelf. Hij bereidt goede dingen voor u voor, dus wees gerust. Piekeren helpt je echt niet verder. Heb geduld en wees dankbaar voor de vele prachtige geschenken die God u heeft gegeven. In Jezus’ naam, amen.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

Dankbaarheid in je hart!

9 oktober 2016 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan