Home Een leider naar Gods hart – Leid met je hoofd

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kijkers en kerkfamilie. Het is fijn om hier vandaag met jullie te zijn. Ik heb het op mijn hart, jullie eraan te herinneren dat God zegt: Ik ben de Heer, die u geneest. Jullie zijn geliefd.

 

Gebed

Vader, wij danken U in Jezus’ naam voor alles wat U ons hebt gegeven. Wij zijn U dankbaar voor uw Heilige Geest en we zijn dankbaar voor het kruis. Dank U, Heer, dat wij onbevreesd voor uw troon mogen verschijnen als geliefde zoons en dochters. Wij bidden, God, dat vandaag een nieuwe start mag zijn voor onze gezinnen onze vrienden en onze landen. Heer, wij danken U voor alles wat U ons geschonken hebt en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

Draai je naar degene naast je en zeg, God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “Baba Yetu”

Onze Vader die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Onze Vader, die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Geef ons heden ons dagelijks brood

En vergeef ons onze schulden

Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren

En leid ons niet in verzoeking,

Maar verlos ons van de boze

Onze Vader die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Onze Vader die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Uw wil geschiede

In de hemel als op de aarde, amen

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

Uw naam worde geheiligd

Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede

In de hemel als ook op aarde

Onze Vader die in de hemelen zijt,

Uw naam worde geheiligd

Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede,

Op aarde zoals in de hemel.

Onze Vader, die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Onze Vader, die in de hemelen zijt

Uw naam worde geheiligd

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Uw naam worde geheiligd

 

Schriftlezing – Mattheüs 22:36-40

Door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 22:36-40.

Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. Heer, help ons om dit na te leven in uw krachtige naam. Amen.

 

Interview – Deidre Pujols

BS = Bobby Schuller en DP= Deidre Pujols

(Introductievideo)

Deidre Pujols is een activist en oprichter van de Pujols Family Foundation die zich op een tastbare manier inzet voor de Down-gemeenschap. In 2016 heeft ze Open Gate International opgericht dat voortkwam uit haar passie voor koken en haar drang, impact op de wereld te maken. De organisatie geeft les in kookkunst en helpt slachtoffers van mensenhandel hun draai in het arbeidsproces te vinden.

Open Gate werkt in de VS, maar breidt zich ook elders in de wereld uit. Welkom, Deidre Pujols.

 

BS       Fijn om je hier te zien. Dank je wel. Voor degenen die niet weten hoe je met dit alles bent begonnen kun je iets over je verhaal vertellen?

DP       Jazeker. In 2016 werd ik uitgenodigd voor een trip naar Mexico City voor een bezoek bij een organisatie die El Pozo de Vida heet. Die wordt geleid door een vriend van mij, Bennie. Hij heeft opvanghuizen voor jonge vrouwen die gered zijn uit de mensenhandel. En hij heeft meerdere andere programma’s voor vrouwen. Ik ging erheen en daar werd een zaadje in me geplant waar ik iets mee moest. Ik verdiepte me in mensenhandel en zag dingen die ik nooit eerder had gezien. Dat vond ik moeilijk. Ik ben toen heel 2016 door de hele wereld gaan reizen en leerde zoveel mogelijk over mensenhandel.

BS       Wij horen daarover, maar jij hebt die dingen dus echt gezien. Wat voor dingen zag je waarmee je als gelovige iets moest doen?

DP       Die ervaring heb ik meermalen gehad. Ik zag bijvoorbeeld vrouwen in de prostitutie in een district in Mexico. Je ziet daar honderden, zo niet duizenden vrouwen verspreid over meerdere blokken.

Als ik die vrouwen zie en besef hoe God ze ziet en wat Hij daarvan vindt breekt je hart voor ze.

Ik herinner mij dat ik op dat moment besefte hoe verkeerd dat was. Ik kan haar daar niet laten staan. Maar het interessante is, hoe vaak je ze ook vertelt hoe geweldig ze zijn en zelfs met ze op straat in gebed gaat ook al zijn ze even in tranen, de volgende avond zie je ze weer op straat.

Dan besef je dat je er niet komt met een schouderklopje en een complimentje. Wij moeten iets anders doen waardoor hun hart verandert. Niet alleen hun gedrag. Dat besef drong door tot mijn hart.

BS       Vertel daar eens iets over.

DP       Wat ik op mijn reizen zag was iets dat wordt nagelaten in de strijd tegen mensenhandel. Mensen die gered zijn, de kans geven om een autonoom bestaan op te bouwen. Ik dacht, hoe kunnen wij daaraan bijdragen. Na afloop van die wereldreizen waar ik het over had vroeg ik God om mij te laten zien wat ik kon doen. Want dit gebeurt overal ter wereld. Hoe kan mijn eigen kleine leventje verschil maken? Toen begon ik mijn passie voor kookkunst en mijn zakeninstinct te combineren en zette een kookopleiding op. Maar er was een leemte in de praktijk die moest worden opgevuld. Een opleiding om mensen te re-integreren en klaar te stomen voor een baan.

En omdat die mensen een traumatische achtergrond hebben, gebroken zijn, moesten wij hen eerst weer op de been helpen. Jezus doet dat, maar wij moeten hen helpen, Hem te vinden.

Daarom hebben wij een levensprogramma en een kookprogramma opgezet en zo proberen wij mensen holistisch terug te brengen naar een identiteit naar zingeving, naar waarde en hen ook

culinaire vaardigheden bij te brengen zodat ze weer aan het werk kunnen gaan. Dat is wat Open Gate International is. Dus je helpt ze aan werk en ook om goed te leren koken.

BS       Gaaf. Wat veel mensen vergeten, is dat veel sekswerkers kinderen hebben. Die willen ze wel kunnen geven wat ze nodig hebben. Maar ze weten niet hoe en jij helpt ze in te zien dat er andere manieren zijn. Dat is fantastisch. Wat voor bemoediging kun je geven aan mensen die nu kijken en slachtoffer zijn van mensenhandel?

DP       Ik dacht altijd dat mensenhandel om sekswerk ging maar in veel landen gaat het om onbetaalde werknemers die eigenlijk slaven zijn.

BS       Wat voor bemoediging heb je voor mensen die nu kijken en in zoiets gevangen zitten?

DP       Om te beginnen, kwetsbaarheid. Mensen die in armoede leven, in slechte familiesituaties,

mensen met geldzorgen, denken vaak dat mensenhandel hun enige optie is. Er bestaan 27 vormen van mensenhandel. Dat zegt iets over de omvang van die handel. Als iemand kijkt die daarin vastzit, is het belangrijkste dat ik je kan vertellen dat dat niet het leven is dat God voor je in petto had. Hij is een goede God en ik kan getuigen hoe ik en mijn man terecht zijn gekomen dat ik weet dat God iets beters voor je heeft. Er is hulp. Wij hebben nationale hulplijnen om mensen te helpen en diverse manieren om te helpen. Die hulp aannemen is het belangrijkste.

Maar besef ook hoe ongelooflijk belangrijk jouw leven is te midden van die 8 miljard andere.

Daar wil ik helpen, de Heilige Geest zijn werk te laten doen. Ik heb levens voor mijn ogen zien veranderen van mensen die hun leven niets waard achtten en hoe ze zich voelden nadat wij ze hadden weten te bereiken. En zo weet ik dat transformatie echt mogelijk is.

BS       Precies. Amen. Wil je meer weten over deze organisatie kijk dan op opengateintl.org. Open Gate International. Dank je hartelijk, Deidre Pujols. Het was fijn om je vandaag te spreken. Dank voor je bemoediging voor mensen die zich uitgesloten voelen voor Gods Koninkrijk. Jij herinnert ons eraan dat God ons allen liefheeft.

DP       Ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn en dat je kerk deze informatie deelt.

BS       Dank je wel.

 

Solo Sarah Grandpre – “It’s All About You / Take My Live and Let it Be”

Jezus, U heeft mij lief, U heeft alles in uw hand

Jezus, U weet dat ik U wil volgen alle dagen van mijn leven

Er is nog nooit iemand geweest zoals U de tijden zijn in uw hand

Alfa en Omega, U houdt van mij en ik zal eeuwig met U zijn

 

Het gaat om U, Jezus dit lied is voor U om U de eer te geven

Het gaat niet om mij, uw wegen zijn hoger dan mijn wegen

U alleen bent God en ik geef mij over aan uw plan

Neem mijn leven laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer

Neem mijzelf en voor altijd, ben ik aan U toegewijd,

Ben ik aan U toegewijd

 

Neem mijn handen, maak ze sterk trouw en vaardig tot uw werk

Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt,

U, mijn Koning, hulde biedt

 

Het gaat om U, Jezus, dit lied is voor U om U de eer te geven

Het gaat niet om mij, uw wegen zijn hoger dan mijn wegen

U alleen bent God en ik geef mij over aan uw plan

 

Neem mijn leven, laat het, Heer,

Toegewijd zijn aan uw eer

 

Solo – Erin Elizabeth – “Oceans”

U leert me lopen op het water, de oceaan is weids en diep

U vraagt me alles los te laten, daar vind ik U en ik twijfel niet

En als de golven overslaan dan blijf ik hopen op uw naam

Mijn ziel vindt rust want in de storm bent U dichtbij

Ik ben van U en U van mij

 

De diepste zee is vol genade uw sterke hand, die houdt mij vast

En als mijn voeten zouden falen dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand

En als de golven overslaan dan blijf ik hopen op uw naam

Mijn ziel vindt rust want in de storm bent U dichtbij

Ik ben van U en U van mij

 

Geest van God, leer mij te gaan over de golven

In vertrouwen U te volgen, te gaan waar U mij heen leidt

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen

Ik vertrouw op uw genade want ik ben in uw nabijheid

 

Mijn Heiland, mijn Jezus, mijn Jezus, o, Jezus is mijn God

En als de golven overslaan dan blijf ik hopen op uw naam

Mijn ziel vindt rust, U bent dichtbij, ik ben van U en U van mij

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind.

Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Preek – ‘Leid met je hoofd’

Door Bobby Schuller

Dank jullie wel. Vandaag gaan wij verder met onze serie Een leider naar Gods hart. Waarin wij leren wat het is om anderen te leiden met impact niet zoals de wereld dat ons leert, maar zoals de Heer dat ons leert. Dat ons wordt geleerd om meer te zijn als dienaren dan als heersers. En dat wij in Gods Koninkrijk, als wij leren te leiden om te dienen, als wij leren te leiden om te beschermen, te zegenen, te bemoedigen ons geloof te delen, dat wij ontdekken dat dat de beste manier is om te leiden. Jezus zelf deed niet veel buiten zijn eigen kringetje. Met andere woorden, Jezus kwam waarschijnlijk zelden meer dan 50 kilometer van de plek waar Hij werd geboren. Jezus was waarschijnlijk niet rijk. Hij heeft nooit iets over Zichzelf geschreven. Hij heeft nooit iets gebouwd. Hij was een bouwer, dus Hij heeft vast wel dingen voor anderen gebouwd maar Hij heeft zelf nooit iets gebouwd, geen synagoge met zijn naam erop, of zo. En Jezus heeft zelf nooit koninkrijken omvergeworpen of revoluties geleid tegen overheden. Maar je ziet dat de na-effecten van Jezus’ leven en verkondiging hebben geleid tot het schrijven van enkele van de grootste boeken aller tijden waaronder de Bijbel en tot enkele van de grootste bijeenkomsten van mensen aller tijden. Wij hebben miljoenen mensen bijeen zien komen in kerken en plekken als Afrika, ook vandaag de dag. Hij heeft nooit een gebouw gebouwd maar enkele van de grootste kathedralen en kerken en overheidsgebouwen en universiteiten zijn vanwege Hem gebouwd. Ik kan de historische opvatting verdedigen, al heb ik daar nu geen tijd voor dat het christendom het Romeinse Rijk omver heeft geworpen en veel andere slechte rijken en dergelijke. Ik bedoel maar, als wij naar Christus kijken, zien wij dat je, ook als je je geboorteplaats nooit verlaat en nooit een boek schrijft en nooit een eigen gebouw bouwt en als je nooit reusachtige menigtes bijeenbrengt je toch de meest invloedrijke leider aller tijden kunt worden. Daar valt lering uit te trekken. Als je werkelijk impact wilt maken, moet je kijken naar de manier waarop Jezus leidde. Een van de eerste dingen die je ziet, is wat Harry Truman zei. Het is ongelooflijk wat je kunt bereiken als je niet maalt om wie de eer krijgt. Als ik kijk naar het grootste verschil tussen Jezus’ stijl van leiding geven en die van de meeste grote leiders uit de geschiedenis, zie ik van alles, maar vooral iets waar ik vandaag op doorga en wat je vandaag moet inzien: Hoewel een visie belangrijk is en ook een mission statement en ook waar je heen wilt is het belangrijkste voor elk gezin dat je wilt zien slagen elk bedrijf, elke kerk of organisatie of wat dan ook, is de cultuur ervan. De waarden. De cultuur is belangrijker dan de visie. Dat is waar je vooral een impact moet hebben als je de kennis van Christus in je leven wilt toepassen. Dallard Willard zegt: Christus geeft meer om grote christenen dan om grote kerken. Je ziet bij de Heer dat, hoewel grote groepen Hem volgen, Hij helemaal niet veel op heeft met die menigtes. Hij investeert in twaalf discipelen en misschien een grotere groep van 70. Hij houdt zich doorlopend bezig met de uitdaging, hen te vormen. Hij gebruikt hun situatie om ze te laten zien hoe ze God op een meer volledige en diepe manier kunnen ervaren. Christus bouwt aan het soort mensen dat de wereld gaat veranderen in plaats van zelf degene te zijn die de wereld verandert. God geeft meer om het vormen van jou als de juiste mens…Of laat ik het zo zeggen: Eerst wil God veranderen wie jij bent voordat Hij je omstandigheden verandert. Hij wil veranderen wie je kunt worden. Hij wil je sterker maken, slimmer, liefdevoller, vreugdevoller voor Hij je in situaties brengt waarin je veel van je grote dromen en levensdoelen verwezenlijkt ziet worden. Wij gaan verder. Dit is iets wat ik geleerd heb, het idee dat culturen belangrijker zijn dan visie. Dat heb ik geleerd van veel van onze missiereizen. Hannah en ik hebben meerdere buitenlande missiereizen gemaakt. Wij hebben elkaar leren kennen in Panama en wij hebben dit veelvuldig gedaan. Dit ben ik Nepal. Dit was mijn laatste missiereis. Ik was 25, met een dun baardje en lang haar. Knappe vent. Ik heb het over mijn zwager, die achter mij staat. En achter hem staat ene Chris Frantom. De maoïsten hadden de regering in Nepal omvergeworpen toen wij daar waren en een stel communistische studenten sloten allerlei dingen. En ze kondigden een verbod op verplaatsingen, op reizen af. Dat hadden de communisten bepaald. Maar wij zouden insuline naar een dorpje in de bergen brengen. En brillen en zo. Dus wij hadden haast om daar te komen. Wij hadden een busje met kleine wielen en wij reden de berg op. Er vielen aldoor stortbuien en meermalen dreigden wij in ravijnen te storten. Dichter bij de dood ben ik nooit geweest. Dat gold voor mij, maar ook voor mijn vrouw en mijn zwager en mijn broer en wat mensen van onze kerk. Maar God behoedde ons. Maar tijdens zo’n regenbui kregen wij pech in de wildernis. Maar een voorganger met een terreinmotor hielp ons die berg te beklauteren. Wij staken een bruggetje over en wij zagen het licht daar was ons geweldige hostel, dat wij Het Laatste Toevluchtsoord noemden. En toen wij daar kwamen, danste en sprong iedereen in het rond. Het leek wel een avonturenroman. Hannah en de meiden barstten in snikken uit. Het was zo spannend geweest. Wij hebben het amper overleefd. Het was moeilijk, zegt ze, omdat wij er bijna niet meer geweest waren. Wat je van dit soort avonturen leert Ik denk niet dat wij ooit een missiereis hebben gedaan die ‘onsuccesvol’ was. En dat kwam omdat onze organisaties zich meer richtten op de cultuur van de groep dan op het doel van de reis. Het doel van de reis was duidelijk. In alle gevallen brachten wij daar spullen of onderwijs maar de kern was dat wij elke ochtend ten minste een uur stille tijd hadden. Dan onze gezamenlijke dienst. Ze letten erop dat wij bevriend waren met elkaar. Ze letten erop dat wij de cultuur van de plek waar wij waren, leerden kennen. De taal, de regels voor eten en gastvrijheid, omgangsvormen en dergelijke. Daar hielden wij ons aan als gasten in zo’n land. Het draaide allemaal om het bouwen van de cultuur. Als je duurzame resultaten wilt, moet je een cultuur bouwen. Dit was de missie van de Crystal Cathedral. Het inspireren en motiveren van mensen om te denken vanuit mogelijkheden. Te groeien in een liefdevolle relatie met Jezus Christus opdat ze degenen kunnen worden waarvan God gelooft en waarvan Hij verlangt dat ze die zullen worden. Prachtig, toch? Maar als je terugkijkt op de tijd dat de Cathedral begon Ik weet niet hoe toen de missie luidde maar ze hadden een cultuur van positiviteit, van vriendelijkheid, van grote doelen en grote dromen. Wat ik maar wil zeggen, als je impact wilt hebben. Voordat je praat over wat je wilt dat je gezin gaat bereiken en dergelijke moet je nadenken over wat voor soort gezin je wilt worden. Wat voor soort kinderen je wilt. Wat voor organisatie. Hoe zou men het ervaren als je een leidinggevende zou zijn en ze jouw vergaderingen of jouw kantoor zouden bezoeken? Wat voor cultuur wil je ontwikkelen? Dat is de grootste vraag om te stellen. Als wij leiden als Jezus, moeten wij om te beginnen stellen dat het ontwikkelen van mensen een even grote prestatie is als het ontwikkelen van een visie. Daarom willen wij niet alleen mensen ontwikkelen maar wij willen ze ook de kracht geven om de talenten te gebruiken die God hen gegeven heeft, om verschil te maken in de wereld waarin ze geroepen zijn, impact te hebben. Zo geeft Jezus in Lukas 9 en 10 zijn discipelen al die macht. Hij zegt hen om op pad te gaan met niets. Zelfs zonder geld, zegt Hij. Neem geen extra jas mee. Neem geen zwaard mee en ga op pad in een wereld met allerlei vijandigheid tegen hen. Ga heen en verkondig het Koninkrijk Gods en kom terug als je je taak volbracht hebt. Dat zien wij vaak, hè? In organisaties en groepen heb je wat de leider naar Gods hart -seminar het bla bla-model noemt. Je hebt beleid en maatregelen die op zich goed zijn maar als er iets logisch zou moeten plaatsvinden dat niet gebeurt om bureaucratische redenen is er altijd wel iemand die zegt: Sorry bla bla. Ons beleid is bla bla. Ken Blanchard zou ooit een vliegreis maken en had zijn rijbewijs vergeten. Hij arriveert op de luchthaven, dit was voor 11 september. Hij wil inchecken en zijn instapkaart oppikken en hij merkt dat hij zijn rijbewijs niet bij zich heeft. Hoe kom ik nou op die vlucht? Hij zegt: Mag ik wat vragen? Ik heb een boek geschreven samen met Don Shula. Ken Blanchard en Don Shula staan op de cover van dat boek. Mag ik dit gebruiken bij wijze van legitimatie? En de man van Southwest Airlines zegt, ken je Don Shula? Kom maar mee. Hij pakt Kens spullen en zegt, ik loop even met je mee. Hij helpt hem om aan boord te komen. Dat is een maatschappij met een kernwaarde., een kerncultuur die beter was dan die van de concurrentie. Toen ik terugvloog met een andere maatschappij, zegt hij probeerde ik dat nog eens omdat ik nog steeds mijn rijbewijs niet had. En die man zei: Dat kun je niet gebruiken bla bla. Ik vraag het de manager. En de manager zegt: Ons beleid is om dat niet te accepteren bla bla. Wij halen er een leidinggevende bij. En de leidinggevende zegt: Dit hebben wij nog niet eerder meegemaakt, bla bla. En dan zie je het verschil tussen de culturen. Southwest had ongetwijfeld een bepaald beleid maar de cultuur overtroefde de bureaucratie. In Lukas gebeurt er iets soortgelijks. In Lukas lees je een verhaal waar Jezus in het Judaïsme ontstaat in de tijd de mondelinge traditie. Je hebt de Thora, die in het Judaïsme fungeert als geloofsdocument en de Tenach, die de Thora en de andere boeken omvat. Dat fungeert als de cruciale leefregel voor Joden in de eerste eeuw en nu nog steeds. Daaromheen zit de mondelinge traditie waarbij rabbi’s, leraren en schriftgeleerden nadenken over andere manieren waarop ze van mening met elkaar kunnen verschillen. Een van die mondeling overgeleverde regels. In de Thora staat dat je niet mag werken op de sabbat. Dan is een van de vragen: Mogen wij wel genezen op de sabbat? Sommige rabbijnscholen zeggen ja, andere zeggen nee. Jezus komt een synagoge binnen, waar Hij een kromgegroeide vrouw treft. Zij kan al 18 jaar niet lopen. Zij komt in de synagoge tijdens de sabbat en Jezus geneest haar. Dat is een ongelooflijk wonder. En er staat dat de leider van de synagoge, die omringd is door farizeeërs en rabbi’s die die mondelinge traditie aanroepen dat die leider opstaat en zegt: Ik weet dat zij genezen is en dat dat een wonder is en wij weten allemaal dat Jannie al 18 jaar een bochel heeft en het is tof dat zij nu weer kan lopen maar onze traditie zegt bla bla. Wij genezen niet op de sabbat. De week telt zes dagen en Jezus is hier al de hele week. Ze had gisteren kunnen komen, of morgen. Maar toen deed Híj dat niet. Je kunt het je voorstellen, hè? Hij zegt, de week telt zes dagen. Je wordt niet geacht, op de sabbat te genezen. En dan kijkt hij naar die ouwe kerels, de farizeeërs die dat geschreven hebben. En die brommen, ja, dat is zo. Ze had hier gisteren moeten komen. En ze kan ook morgen komen. Bla bla. En dus zegt Jezus: Huichelaars! Maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken? Dat heet een genadewet. De mondelinge traditie luidde dat je niet mag werken op de sabbat maar dat je wel je dieren water en voer mag geven. Omdat de Thora deels voorschrijft dat je dieren met respect moet behandelen. Je verzorgt ze en slacht ze op de juiste manier. Een van die regels is er omdat het vreselijk is om je ezel niet te drinken te geven omdat jij niet wilt werken. Jij moet ze naar het water brengen. En als dat zo is, zegt Hij, moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de satan nu achttien jaar gebonden had niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat? Hoor je wat Hij zegt? Jullie geven meer om je ezels dan om je kinderen. Jullie zeggen bla bla bla bla bla. Uiteindelijk overtroeft de cultuur de bureaucratie. De cultuur overtroeft zelfs de visie. Het is de cultuur. Het is het hart. Wij moeten mensen autoriteit geven om de regels te overtreden. En dat is belangrijk. Ik denk dat dat cruciaal is. En ten slotte nummer 3 en daar wil ik graag mee eindigen. Ik kan niet zeggen dat visie niet belangrijk is, want dat is hij wel. Als je de juiste cultuur en het juiste team opbouwt is het hebben van grote doelen ook belangrijk. Als je een grote visie ontwikkelt, zal de visie je team ontwikkelen. Dat is echt belangrijk. Ik wil maar zeggen dat datgene wat we van de Heer leren als je impact maakt op maar 12 mensen Als je ouder bent, laat dit je bemoedigen en als je weinig reist, laat dit je bemoedigen. Je hoeft maar op 12 mensen impact te hebben en een diepe cultuur ontwikkelen in mensenharten om na jouw dood voort te bestaan en de hele wereld te veranderen. Je hoeft geen boeken te schrijven, je hoeft geen grote menigtes te trekken. Je hoeft niet beroemd te zijn maar als je investeert in een handjevol mensen kun je zien hoe generaties later het investeren in iemands cultuur alle verschil in de wereld gaat maken. Heel vaak in onze ego gerichte wereld lijkt het soms alsof ik niet zoveel doe met mijn leven. Er zijn niet veel dingen waar ik voor kan zorgen. Maar ik bemoedig je dat als je in mensen blijft investeren gaat dat een veel grotere impact hebben dan een hoop andere dingen. En God zal je erin leiden. Als je een grote droom hebt, geloof ik dat God je jouw droom zal laten waarmaken.

 

Gebed

Vader, wij houden zoveel van U en wij danken U voor uw Heilige Geest. Ik bid dat U ons naar U toe zal blijven trekken. Blijf ons opbouwen met U als voorbeeld en uw goedheid en help ons, Heer, om te groeien en meer op Christus te lijken. Help ons, dynamische leiders te zijn, die zich richten op mensen.

Heer, wij houden zoveel van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Een leider naar Gods hart – Leid met je hoofd

9 mei 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan