Home Door het vuur voor succes

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Het is een groot genoegen om met jullie te zijn. Wij weten heel zeker dat God troont op de lofprijzing van zijn volk, van ons dus. Dus laten wij vanochtend Hem loven met alles wat in ons is. Dank dat jullie er zijn. Wij houden van jullie. Laat ons bidden.

 

Gebed

Hemelse Vader, wij danken U voor uw aanwezigheid hier. Wij zijn dankbaar voor U, God. Wij vragen in Jezus’ naam dat onze levens vandaag volledig stroken met uw Woord. Met uw leven, met uw kracht, met uw zege over ons. Dank U dat U nu hier bent. Dit bidden wij in Jezus’ naam, en Gods volk zei amen.

Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Laudate Dominum

Prijst de Heer, prijst de Heer in de hemel

Prijst de Heer in de hoge, prijst Hem, prijst de Heer

Prijst de Heer in de hemel, prijst de Heer in de hoge

Prijst de Heer in de hoge

Prijst de Heer, en al zijn engelen, prijst hen

Prijst, alle stralende sterren,

Prijst de Heer, alle stralende sterren

Halleluja, halleluja

Prijst de Here in de hemel, prijst de Heer van de hemel

Looft Hem, zon en maan,

Prijst hem, stralende sterren, prijst, alle stralende sterren

Looft Hem, zon en maan,

Prijst hem, stralende sterren, looft alle engelen

Alle stralende sterren, alle stralende sterren

Stralende sterren, halleluja, halleluja

Prijst de Heer van de hemel

Prijst de Heer, halleluja, halleluja

Amen

 

 

 

SchriftlezingMaleachi 3:1-4 door Hannah Schuller

Willen jullie je Bijbel openslaan bij Maleachi 3:1. Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten. Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt: Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid. Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de HEERE aangenaam zijn zoals in de dagen van oude tijden af zoals in vroegere jaren. Dank U, Heer. Het Woord van de Heer.

 

Solo – The Best Day door Nikki Potts

Vandaag wordt de beste dag, de beste dag van mijn leven

Vandaag wordt de beste dag, de beste dag van mijn leven

Vandaag wordt de beste dag, de beste dag van mijn leven

Vandaag wordt de beste dag, de beste dag van mijn leven

Ik krijg mijn vreugde terug vandaag

Ik krijg mijn leven terug vandaag

Ik krijg mijn hart terug vandaag

Vandaag wordt de beste dag, de beste dag van mijn leven, vandaag,

Vandaag wordt de beste dag, de beste dag van mijn leven

Vandaag wordt de beste dag, de beste dag van mijn leven

Vandaag wordt de beste dag, de beste dag van mijn leven

Vandaag wordt de beste dag, de beste dag van mijn leven

Ik krijg mijn vreugde terug vandaag

Ik krijg mijn hart terug vandaag, ik krijg mijn hart terug

Vandaag wordt, vandaag wordt, vandaag wordt de beste dag

De beste dag van mijn leven, halleluja

Ik geloof dat vandaag de beste dag van mijn leven zal zijn

Ik geloof dat vandaag de beste dag van mijn leven zal zijn

Ik geloof dat vandaag de beste dag van mijn leven zal zijn

Ik geloof dat vandaag de beste dag van mijn leven zal zijn

De beste dag van mijn leven, de beste dag van mijn leven

De beste dag van mijn leven

 

God help ons luisteren naar U

Hij heeft een zegen met jouw naam erop

Je kunt je verheugen en blij zijn in de Heer

Kom en zoek de Heer, de beste dag van mijn leven

Je ogen hebben nog niet gezien

En je oren hebben nog niet gehoord

God geeft je de beste dag van je leven

Halleluja

 

(Fragment van Corstian van der Marel)

Toen had ik mijn doelen gesteld en daar bleef ik op gefocust. En ik werkte er heel hard voor om mijn lichaam weer sterk te maken. Nu zie ik achteraf dat het toch is gelukt in een jaar en dat motiveert mij heel veel. Dat geeft toch weer heel veel vertrouwen in dat je dingen kunt bereiken als je daar maar goed op gefocust bent en je mindset daarnaartoe werkt. Het is een en al leermoment voor mijzelf. Ik kan aan anderen laten weten dat je dingen die moeilijk zijn in je leven gewoon kunt gebruiken als motivatie en veranderen in iets positiefs. Gewoon positief blijven nadenken.

 

 

 

 

 

 

Solo – Lord, I Need You door Natalie Gonzalez

Heer, ik kom bij U en ik belijd, als ik buig voor U, vind ik rust

Zonder U red ik het niet, U bent degene die mijn hart leidt

 

Heer, ik heb U nodig, ik heb U zo nodig

Elk moment heb ik U nodig

Mijn enige verdediging, rechtvaardiging

O God, ik heb U zo nodig

 

Hoe zwaarder de zonde des te groter uw genade

Waar genade is, daar bent U

En waar U bent, Heer, daar ben ik vrij

Heiligheid is Christus in mij

 

Heer, ik heb U nodig, ik heb U zo nodig

Elk moment heb ik U nodig

Mijn enige verdediging, rechtvaardiging

O God, ik heb U zo nodig

 

Leer mij een lied te zingen tot U als verleiding op mijn pad komt

Als ik wankel, leun ik op U, Jezus, U bent mijn hoop en thuis

 

Heer, ik heb U nodig, ik heb U zo nodig

Elk moment heb ik U nodig

Mijn enige verdediging, rechtvaardiging,

O God, ik heb U zo nodig

Mijn enige verdediging, rechtvaardiging,

Heer, ik heb U zo nodig

Mijn enige verdediging, gerechtigheid

O God, ik heb U zo nodig

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Willen jullie opstaan? Dan zeggen wij dit credo zoals wij elke week doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Door het vuur voor succes

door Bobby Schuller

Vandaag gaan we het hebben over het principe van het vuur van de edelsmid, een Bijbels principe. Het vertelt ons dat het vuur van de edelsmid is hoe obstakels succes aanwakkeren. Normaal gesproken houden wij niet van obstakels. Obstakels staan in de weg. Als wij momentum hebben en iets staat ons in de weg dan houden wij daar helemaal niet van. Vandaag gaan wij het hebben over hoe wij ironisch genoeg juist die obstakels nodig hebben om de mensen te worden waartoe God ons geroepen heeft. In het leven zijn er van die zeldzame momenten waarop wij een soort omgekeerde Uno-kaart kunnen doen. Hebben jullie wel eens Uno gespeeld? Als je aan het spelen bent en je wilt er vier toevoegen en dan trekken ze de omgekeerde Uno kaart, nee jij. Of er zijn momenten in het leven waarop je misschien…Heeft iemand wel eens trefbal gespeeld? Iemand heeft jou in het vizier en gooit de bal naar je toe. En wat gebeurt er als je de bal vangt? Dat was mijn favoriete onderdeel van trefbal als je zo achteruit kon en de bal kon vangen. Dan waren ze uit. Er is een soort vechtsport die judo heet. Dakota, heb jij ooit aan judo gedaan? Nee? Oké. Er is een type vechtsport, judo, waarbij, als iemand een stoot uitdeelt of naar je uithaalt of iets dergelijks je diens momentum gebruikt om hem te vloeren. Judo leert je om de traagheid en het momentum van degene die je aanvalt te gebruiken om terug te slaan. De ultieme judobeweging gebeurde 2000 jaar geleden. Satan zei zoiets tegen God als: Zie je wel, als je je vijanden liefhebt, zullen ze je doden. Nu zal ik jou klein krijgen. En Jezus zei tegen hem: Nee meneer. Jou. Jezus zei nee. Je neemt je vloek en je bedrog en je ziekte en je neemt al je kwaad en je verlaat deze wereld. Het zal eindigen. En dat is wat er gebeurde bij de kruisiging. De kruisiging was de ultieme omgekeerde Uno-kaart. De kruisiging was het ongelooflijke moment waarop Jezus alles omdraaide. Wat een afschuwelijke gebeurtenis leek toen het leek alsof God dood was, gebeurde er iets wonderbaarlijks. Als gelovigen hebben wij in ons leven de kans om hetzelfde te doen. Als wij reageren met angst en vrees en slapeloze nachten en het allemaal opkroppen en het aan niemand vertellen ja, dan kan een kruisiging gewoon een kruisiging blijven. Maar als wij als gelovigen in geloof reageren wat betekent dat wij op Gods Woord en op Gods beloften staan als wij in geloof reageren en volharden dan kunnen diezelfde gebeurtenissen precies die omgekeerde-Uno-kaart worden of dat trefbalmoment. Dat noemen wij geloof. Het tegenovergestelde van angst. Het geeft kracht aan onze hoop, aan onze dromen en aan Gods Woord. Dat noemen wij geloof. In Maleachi 3 staat een profetie over Jezus en die gaat als volgt: Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zo zegt de HEERE van de legermachten. Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt: Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid. Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de HEERE aangenaam zijn zoals in de dagen van oude tijden af, zoals in vroegere jaren. Het vuur van de edelsmid. Het is een profetie over Jezus. Hij doet dit letterlijk als Hij de tempel binnengaat en de tempel reinigt. Maar het is ook een diepere metafoor voor het christelijke leven, het leven van de discipel, de gedisciplineerde. Het gaat eigenlijk over goud. Het is een profetie over goud. Kijken jullie wel eens naar die leuke goudprogramma’s op Discovery? Hoe heet het ook alweer, Gold Rush? Ik heb al sinds ik een kind was een vreemde, Nederlandse liefde voor goud. Ik ben er vrij zeker van dat ik dat heb. Ik vind het leuk om die jongens te zien. Ze gaan goud zoeken en ze gaan de heuvels in en dan hebben ze gigantische potten met goudklompjes en dan nemen ze de goudklompjes en die smelten ze en dan krijgen ze goudstaven. En het is altijd interessant om te zien hoeveel goud erin zit. Als ze het wegen, denk je: wow, dat is geweldig. Maar ze nemen altijd al dat goud en niet alles is goud. Veel daarvan is afval, vuil, ijzer, dat soort dingen, die er allemaal doorheen zitten. En wat moeten ze dan doen? Dan moeten ze, weet je hoe dat heet…? Een smeltkroes pakken. Ze gieten het goud in een smeltkroes, het vuur van de edelsmid en onder immense druk en hitte smelt de smeltkroes het goud en scheidt het van het afval, het restmateriaal. Een smeltkroes is een nuttig gereedschap, nietwaar? Hij ziet er gevaarlijk uit en dat is hij ook. Hij is heet. Hij staat onder druk. En je moet weten hoe je hem moet gebruiken. Maar het is een nuttig gereedschap en wel hiervoor: Hij zuivert het goud met behulp van immense hitte en druk en hij verwijdert het vuil, hè? De hele bedoeling van een kroes is om een simpele vraag te beantwoorden. Dit is de vraag die een kroes beantwoordt: Hoeveel goud zit erin? Als je naar erts kijkt, zit er wat goud in en wat ander materiaal. En de kroes beantwoordt duidelijk de vraag: Hoeveel goud zit erin? Hoeveel? Misschien heb je wel eens in de spiegel gekeken en die vraag gesteld: Hoeveel goud zit daarin? Waar ben ik van gemaakt? Wat voor man of vrouw ben ik? Wat is Gods bedoeling met mij? Misschien heeft een negatief familielid je aangekeken en dezelfde vraag gesteld. Ze keken je aan en zeiden: Niet veel. Misschien geloof je die woorden, die leugen. Misschien had je een inspirerend persoon, een positief familielid, een leraar of een voorganger, een leider, een vriend, die naar je keek en zei: Veel meer dan je denkt. Ik wou dat jij kon zien wat ik kon zien. Misschien is er veel. Misschien is er een beetje. Maar er is maar één manier om de vraag te beantwoorden. Er is maar één manier om het echt te weten. Er is maar één manier om te weten hoeveel goud erin zit. Er is maar één manier om de vraag te beantwoorden: De smeltkroes. Het vuur en de druk te weerstaan. Het goud vindt het niet zo leuk als het in een kroes wordt gestopt, of wel? Het is heet daarbinnen. Het voelt niet goed om gesmolten en onder druk gezet te worden en gescheiden te worden van het vuil waar je zo lang aan vast hebt gezeten. Voelt niet goed. Maar als het goud eruit komt, kijkt het in de spiegel en zegt tegen zichzelf: Wow, dat was veel meer goud dan ik dacht. Er zat veel meer goud in dan ik dacht. Ik hoop dat dat ook voor jou gebeurt, wat je ook meemaakt. En hier is het vervelende: Stress en uitdaging en liefdesverdriet en teleurstellingen en onafgemaakte dromen kunnen dit voor ons doen als wij ze in Gods handen leggen en dat is het belangrijkste. Dat ook al zijn ze niet altijd van God, zodat wij het aan God kunnen geven en zeggen: dit kan ik niet aan. Help mij dit aan te kunnen. Ik geef dit aan U in geloof. God kan het vuil in goud veranderen. Amen? Dus nummer 1… Wij gaan vandaag twee dingen zeggen over stress. Dit is het eerste. Wij hebben allemaal kleine stress nodig om te groeien en gelukkig te zijn. Dit is wat wij uit onderzoek weten. De grootste indicator van wat voor soort stress je zult hebben is hoe je stress in het algemeen bekijkt. Is dat niet vreemd? Met andere woorden, als je stress over het algemeen als iets positiefs in je leven ziet zal de stressvolle ervaring die je doormaakt, je meestal opbeuren. Maar als je stress in het algemeen ziet als iets negatiefs, iets dat je moet vermijden of waar je je van moet terugtrekken dan zal de meeste stress je juist schaden. Dus in dit vreemde geval, zo blijkt uit onderzoek is hoe je stress ziet, eigenlijk de grootste indicator voor wat het met je ziel en je leven doet. Ik herinner mij, toen ik Hour of Power begon te leiden en mijn opa Schuller mij begon voor te stellen aan succesvolle mensen, het verbazingwekkend was hoe vaak enkele van de meest succesvolle, invloedrijke, opmerkelijke persoonlijkheden die ik ontmoette oorlogsveteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren. Het was interessant om te zien dat mensen die uit de lucht waren geschoten of die een been hadden verloren of die hun maten hadden zien sterven vaak tot de best presterende en meest capabele mensen leken te behoren en ook heel vaak goede gezinnen en een heel sterk geloof hadden. Wij noemen dat posttraumatische groei. Nu suggereer ik niet dat als je PTSS hebt, je iets fout hebt gedaan. Allerminst. Ik zeg alleen dat soms, als wij worden aangevallen door de vijand, als satan ons dingen toewerpt, wij de kans hebben om de omgekeerde Uno-kaart te spelen. En veel daarvan komt neer op hoe wij tegen die dingen aankijken. Laten wij de grote spanningen even laten voor wat ze zijn. Daar komen wij nog op terug, maar de kleine spanningen financiële problemen, horen dat je misschien ontslagen wordt een nieuw project krijgen op je werk, een bedrijf proberen op te starten, relatieproblemen met je familie aan jezelf werken als wederhelft of als ouder of vriend dit zijn kleine spanningen en of wij er nu voor kiezen of niet, ze doen iets met ons. De stress doet iets met ons. Een manier om het te benaderen is dat het werk dat jij doet meer met jou doet dan jij met het werk. Heb je dat begrepen? Gratis. Marcus Aurelius zei het zo: Een van mijn favoriete citaten. Ik haal het eens per jaar aan omdat het zo belangrijk is: Vuur gedijt op obstakels. Sta je in vuur en vlam voor God? Sta je in vuur en vlam voor het leven? Sta je in vuur en vlam voor je toekomst? Sta je in vuur en vlam voor kansen? Sta je in vuur en vlam voor dit land? Voor je vriendschappen en je kerk en je land? Sta jij in vuur en vlam voor alles wat je wilt in je leven? Vuur gedijt bij obstakels. Wij zien het in de natuur, dat stress iemand ontwikkelt. Wist je dat palmbomenstormen nodig hebben? Als een palmboom in een storm staat, vangt hij de wind en zwiept hij heen en weer waardoor het wortelstelsel uitrekt en sterker wordt. En als hij niet heen en weer buigt, is het niet zo’n gezonde palmboom. Bamboe wordt sterker als het wordt teruggesnoeid. De uitdrukking ‘tijd onder stress’ wordt regelmatig gebruikt door topatleten, hardlopers en bodybuilders. Ze weten dat als ze niet groeien, als ze niet beter worden ze niet genoeg tijd onder stress hebben gehad. Wat is het woord daar? Tijd. Tijd onder stress. Dat deze dingen ons doen groeien. Ze maken ons. Ze vormen ons. Dat is gebruiken of verliezen, hè? Ik denk hier vaak over na. Jaren geleden had ik de kans om Jack LaLanne te ontmoeten voordat hij overleed. Ik weet niet of je weet wie Jack LaLanne was. Ik in elk geval niet toen ik hem ontmoette en daar baal ik van, nu ik weet wie hij was. Ik ontmoette een oude man. Hij stompte mij in mijn maag en zei dat ik meer sit-ups moest doen. Ik had zoiets van oh! Oké! Hij kromde zijn arm. Hij was een klein ventje. Het was een kleine forse kerel. En wat ik niet wist, was dat Jack LaLanne de vader van de moderne atletiek is. Hij zette de eerste sportschool op in 1936, toen dat nog een beetje gek werd gevonden. Hij had een gezegde: Hoe meer bewerkt, hoe minder je het wilt eten. Hij zei: Je eet een appel omdat hij aan een boom groeit. Je eet een biefstuk omdat het een dier is. Je eet het gewoon. En hoe meer je eten bewerkt is, hoe meer je het moet vermijden. Hij sliep altijd goed. Hij sportte. Hij trainde aldoor en hij werd heel gezond oud. Hij stierf op 96-jarige leeftijd. Hij leverde allerlei krachtprestaties. Hij zwom onder water over de lengte van de Golden Gate brug met zuurstofapparatuur. Dat was een wereldrecord. Op zijn 70e verjaardag werd hij geboeid en geketend en in het water, ik geloof dat hij het met zijn tanden deed, trok hij 70 roeiboten met elk één persoon aan boord. Dus 70 mensen in 70 roeiboten, 1,5 km door de haven van Long Beach. Hij stierf op 96-jarige leeftijd aan longontsteking. Maar tot op dat moment was hij heel gezond. De dag voor zijn dood deed hij nog een volledige trainingsronde ook al had hij longontsteking. Ze wilden hem naar de dokter brengen, maar hij weigerde en toen stierf hij gewoon. Wij noemen dat een goed leven. Nu worden wij wel geïnspireerd door dat soort mensen maar wij willen niet echt zoals zij zijn. Waarom niet? Omdat het vermoeiend klinkt. Het klinkt uitputtend. Maar de waarheid is natuurlijk, lijkt Jack LaLanne jou een uitgeput persoon? Je kunt beweren dat de enige reden waarom hij de dingen kon doen die hij kon was omdat hij precies het tegenovergestelde van uitgeput was. En dit is de keuze die wij elke dag maken. Het zijn niet de grote keuzes die we maken, het zijn deze kleine keuzes. Zal ik een blokje om lopen? Zal ik een appel per dag eten? Wat als dat waar is, een appel per dag houdt de dokter weg. Dat zei Jim Rohn altijd. Wat als dat waar is? Hij zegt niet een reep per dag. Wat als dat van die appel per dag waar is? Dit is dus de kracht van kleine, consistente inspanningen met een positieve houding in de loop van de tijd. Het creëert mensen zoals Jack LaLanne. Niet alleen het zwemmen als hij 70 is, maar al die kleine dingen elke dag die maken dat een 70-jarige man tot zoiets in staat is. God heeft een plan. Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat ik nog nooit zoveel verantwoordelijkheid en stress in mijn leven heb gehad als nu en ook nog nooit zo weinig angst. Heel veel stress in de loop van de tijd, maar ik ben er als persoon door gegroeid. Het is als een atleet of een bodybuilder die veel gewicht kan dragen maar nooit sterker is geweest. Ik herinner mij… Sommigen weten dat mijn zoon een chronische ziekte heeft, polymicrogyrie. Ik herinner mij nog de eerste keer, toen hij twee jaar oud was, dat ik hem een insult zag krijgen. Het zag eruit alsof hij kronkelde van de pijn, alsof hij dood zou gaan. Ik was dagenlang in het CHOC-ziekenhuis overweldigd door angst, stress, verwarring en woede. Wij hebben dat proces nu vaak meegemaakt en ik kan je vertellen dat de man die dat de eerste keer meemaakte anders is dan de man die ik nu ben. Het laatste wat satan wil is dat ik een groter gelovig persoon word een grotere dromer, met meer energie en meer kracht. En ik kan je vertellen dat Cohen veel beter wordt en dat is geweldig. Maar het echte punt dat ik wil dat je hiervan meekrijgt is simpelweg dat ik heb geleerd dat op een vreemde manier ik wil niet zeggen een goede manier, maar op een vreemde manier vind ik de man die ik nu ben, veel leuker dan de man die ik daarvoor was. Dat wilde ik maar zeggen. En dat leidt mij naar het volgende: Wij hebben het over kleine stressjes. Wat doen wij aan dat soort dingen als christenen? Wat doen wij aan grote stress? Wat doen wij met trauma? Wat doen wij met crisis? Wat doen wij met catastrofes? En dan bedoel ik niet dat je vriendje het heeft uitgemaakt. Ik bedoel, wat doen wij met oorlog, wat doen wij met een ziek kind, wat doen wij met de dood? Er wordt soms beweerd dat God je nooit meer zal geven dan je aankunt. Dat staat niet in de Bijbel en het is niet waar. Het leven zal je veel meer geven dan je aankunt. Kun je je eigen dood aan? Ik niet. Ik heb de Heer nodig. Ik kan deze dingen niet alleen aan. God heeft ons de Bijbel gegeven, Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven en Hij heeft ons de kerk gegeven, vergeet dat niet. Je kunt geen christen zijn zonder de kerk. Dat is een verkeerd idee. Je moet in een gemeenschap zijn. Waarom? Omdat het goed voor ons is. Je kunt niet alleen zijn als je door moeilijke tijden gaat. Dus wat doen wij als wij een ramp meemaken, als wij een crisis doormaken, als wij kampen met stress? Hier is het antwoord: Je vertrouwt op Gods Woord. Dat is wat je doet. Niet het antwoord waar je naar op zoek was, of wel? Dit is het antwoord, mijn vriend. Je vertrouwt op Gods Woord. Je hebt geloof. Het boek Hebreeën vertelt ons hoe je geloof krijgt. Wist je dat? Wil je geloof in je leven? Het boek Hebreeën vertelt ons hoe je geloof krijgt. Volgens de Bijbel krijg je geloof niet door inspanning. Je krijgt zelfs geen geloof door aanbidding, ook al is dat heel goed. En je krijgt zelfs geen geloof door te bidden. Wist je dat? Veel christenen willen bidden, geef mij geloof, God. Dat is niet hoe je geloof krijgt. De Bijbel zegt dat geloof komt van…Wie weet het? Wat? Ik kan je niet horen. Geloof komt door wat te horen? Het Woord van God. Het is een soort formule. Geloof komt door het horen van Gods Woord. En dat is hoe wij het krijgen. Als je minder van Gods Woord hoort, zul je minder geloof hebben. Als je meer van Gods Woord hebt en je aanvaardt het, zul je meer geloof hebben. Zo simpel is dat. Dus wij geloven, twijfelen niet, begrijpen Gods Woord en als wij dat doen, vernietigen wij het werk van de vijand. Al het kwaad en de dood kwamen de wereld binnen met één zin. Weet je wat die zin was? Heeft God dat echt gezegd? Eén vraag bracht dit allemaal teweeg. Ik hou van Bijbelscholen. Het zou je goed doen om er een te volgen. Bijbelscholen houden van die vraag: Heeft God het echt gezegd? Dat is een probleem. En als je bidt, is dit wat je doet: Je slaat je Bijbel open en je wijst. Je zegt gewoon: Zo bid ik nu. Dat is letterlijk wat je doet. Ik heb dit geleerd van Paul Jensen, die, toen ik een keer met hem bad voorstelde dat wij door de Psalmen zouden bidden. En dat deden wij. Geweldig. Hannah en ik besteden elke maandag tijd aan bidden en dan noemen wij onderwerpen waarvoor wij gaan bidden. Wij kijken naar welke Bijbelteksten wij voor die onderwerpen nodig hebben. Dus voor ziekte bidden wij dit. Voor financiële nood bidden wij dat. Voor het overwinnen van moeilijkheden gaan wij hiervoor bidden en zo zeggen wij: God, wij bidden volgens uw Woord. Wij kennen Gods wil. Hij heeft die ons geopenbaard in de Bijbel. De enige manier waarop wij Gods wil kunnen kennen, is via de Bijbel. Dus bouw je huis op de rots. Toen ik nog een kind was, dacht ik dat bouwen op de rots betekende dat ik in Jezus moest geloven. En dat klopt ook wel een beetje want volgens mij zijn er liederen en gezangen waar dat in staat. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Hij zegt niet dat je je huis op de rots bouwt als je het op Hem als persoon bouwt ook al zouden wij dat moeten doen. Dit is wat Hij zegt: iedereen die Mijn woorden hoort en ze in praktijk brengt is als een wijs man die zijn huis bouwt op de rots. Nogmaals, iedereen die Mijn woorden hoort en ze in praktijk brengt. Ik dacht dat het een soort abstract geloof in Jezus was. Nee, Jezus zegt, geloof in wat ik zeg. Neem Mijn Woord aan als een natuurlijke fenomenale wet die onbreekbaar is en vertrouw daarop. De Bijbel zegt niet dat er geen stormen zullen komen als je op het Woord vertrouwt. Er staat juist dat er stormen zullen komen, dat er regen zal vallen dat stromen zullen aanzwellen. Maar je komt er doorheen dankzij Mijn Woord. Hier is het laatste idee. Geef God de tijd om zijn Woord te laten groeien en zijn werk te laten doen. Denk aan wat de Bijbel zegt, dat het Woord van God een zaadje is. Als je een zaadje in de grond stopt, moet het groeien. Trek het niet omhoog voordat het gegroeid is. Weet je nog wat er gebeurt? Daniël bidt tot God en hoort niets. Drie weken later verschijnt de engel en zegt dat hij geestelijk heeft geworsteld om langs de koning van Perzië te komen en dat spijt mij, maar hier ben ik in elk geval. Het enige wat wij daaruit afleiden, is dat er veel gebeurt dat we niet begrijpen. Het is heel vreemd. Soms moet je het tijd geven en soms niet. Zelfs Jezus had drie dagen nodig om op te staan. Vraag je je wel eens af waarom Hij niet meteen na zijn dood opstond? Waarom wachtte Hij niet drie uur en dan boem? De discipelen moesten drie dagen wachten. Dit is wat ik je vraag om te doen als je een moeilijke tijd doormaakt. Ik vraag je gewoon om vol te houden. Je hoeft alleen maar vol te houden. Waaraan klamp je je vast? Aan de Bijbel. Als je met de Bijbel moet slapen, gebruik hem dan als kussen. Luister ernaar, hou je vast aan God. Gewoon volhouden. God sleept je erdoor. Ik kan je niet vertellen hoeveel geweldige overwinningen ik in mijn leven heb gehad niet omdat ik hoogbegaafd ben of omdat ik verfijnd ben maar omdat ik het unieke vermogen heb om mij aan Hem vast te houden. Dat zit in mij. Als je dat hebt, kun je heel wat doorstaan. Hier is een belofte: God zal je de overwinning brengen. Vertrouw op Gods Woord. Hou vol. En als de vijand je dan aanvalt, doe je de judo-greep of speel je de omgekeerde Uno-kaart, het trefbalgedoe en dat voelt heel goed als je aan de andere kant komt om te weten dat dat voor jou in petto is. Als je de Heer niet kent, wil ik je aanmoedigen om vandaag te besluiten om Jezus Christus in je hart uit te nodigen. Hoe kun je door het leven gaan zonder God? Hoe kun je dood, ziekte en uitdagingen het hoofd bieden zonder zijn Woord en zijn mensen? Nodig vandaag Christus uit in je hart. Vandaag is een geweldige dag om christen te worden.

 

Gebed

Dank U, God, dat, als wij ons aan U vasthouden, wij niet vernietigd kunnen worden. Wij houden van U en wij danken U dat uw Geest in ons is. Uw kracht, uw leven, uw doel, uw vrijheid, uw beloften. Wij staan vanmorgen op uw beloften en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Solo – Lord, I Need You door Natalie Gonzalez

Heer, ik heb U nodig, ik heb U zo nodig

Elk moment heb ik U nodig

Mijn enige verdediging, rechtvaardiging

O God, ik heb U zo nodig

 

Leer mij een lied te zingen tot U

Als verleiding op mijn pad komt

Als ik wankel, leun ik op U

Jezus, U bent mijn hoop en thuis

 

Heer, ik heb U nodig, ik heb U zo nodig

Elk moment heb ik U nodig

Mijn enige verdediging, rechtvaardiging

O God, ik heb U zo nodig

Mijn enige verdediging, rechtvaardiging

Heer, ik heb U zo nodig

Mijn enige verdediging, gerechtigheid

O God, ik heb U zo nodig

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Door het vuur voor succes

9 juni 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan