Home Hoe ga je om met zorgen?

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kijkers en kerkfamilie. Wij zijn als altijd blij dat jullie er zijn. Weet dat wij door het geloof vergeven zijn. Als je je zonden belijdt en later toch schuld en schaamte voelt komt dat niet van de Heer. Als je je zonden met een oprecht hart belijdt zegt God dat Hij jou rechtvaardigt. Amen.

 

Gebed

Wij bidden dat U ons helpt, het goede te doen en erop te vertrouwen dat, als wij U gehoorzamen en in uw Koninkrijk leven dingen zullen gaan zoals ze moeten. Wij weten dat U het beste met ons voorhebt. Wij vertrouwen op U en bidden dit alles in de krachtige naam van Jezus. Amen. Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Duet – At the Sound of Your Name door Enterline

Er is verwondering in ons midden

Een kracht die bestaat in U, Jezus

Er is verwondering in ons midden

Een kracht die bestaat

Er is een liefde die ons omvat

Iets moois dat ons wacht in U, Jezus

Er is een liefde die ons omvat

Iets moois dat ons wacht

Uw wonderen klinken door als een sterke wind

Als een berg die verzet wordt

U geeft hoop door uw lege graf

Onze harten ontwaken

 

Bij het klinken van uw naam

Bij het klinken van uw naam

De duisternis beeft bij het klinken van uw naam

Bij het klinken van uw naam buigen alle koninkrijken

Bij het klinken van uw naam

Uw nabijheid klinkt in uw stem

Dichtbij uw vreugde, dichtbij de vreugde in U, Jezus

U bent goed, uw beloftes blijven

U bent goed, uw Woord blijft hetzelfde

U bent goed, uw beloftes blijven

U bent goed, uw Woord blijft hetzelfde

Uw wonderen klinken door als een sterke wind

Als een berg die verzet wordt

U geeft hoop door uw lege graf

Onze harten ontwaken bij het klinken van uw naam

Bij het klinken van uw naam beeft de duisternis

Bij het klinken van uw naam

Bij het klinken van uw naam buigen alle koninkrijken

Bij het klinken van uw naam

Bij het klinken van uw naam buigen alle koninkrijken

Bij het klinken van uw naam

 

SchriftlezingFilippenzen 4:4-7 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Filippenzen 4:4-7. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Amen.

 

Interview – Drew en Melanie Enterline

BS = Bobby Schuller en DE = Drew Enterline/ ME = Melanie Enterline

(Introvideo van Drew en Melanie Enterline)

Drew en Melanie Enterline zijn een echtpaar dat sinds 2014 samen optreedt als Enterline. Ze hebben een passie en een missie voor diepzinnige songteksten waarmee ze hun publiek willen bemoedigen. Vorig jaar hebben ze een contract getekend met BEC Recordings en hebben ze hun nieuwste album Color Bright uitgebracht. Welkom, Enterline.

 

BS: Enterline, hallo. Welkom terug. Fijn dat jullie weer hier zijn.

DE: Fijn om terug te zijn.

BS: Drew, onze andere voorganger, die gek is op gitaren probeerde de pedaalplaat te pikken. Ik heb hem tegengehouden. Je mag mij dankbaar zijn. Welkom. Wij zijn heel blij dat jullie er zijn. Wat is dit een idiote tijd voor muzikanten. Hoe is het jullie vergaan in deze coronatijd?

DE: Het was een uitdagende tijd, maar ook een bijzondere tijd. Wij hebben nieuwe muziek geschreven en opgenomen en wij zijn in zee gegaan met een nieuw label om meer muziek op te nemen. Het is een uitdagende tijd geweest, die ook veel moois heeft gebracht. We hebben dit nieuwe album gemaakt, dat net is uitgekomen. Het is zo mooi dat wij tegenwoordig via technologie contact kunnen hebben. Wij doen het ditmaal via Zoom. Dat maakte het schrijven ditmaal een beetje anders. Wij schreven samen met vrienden via Zoom. Maar het is waanzinnig dat wij die technologie hebben en dat dat kan.

BS: Ik vind het mooi dat jullie dit samen als stel doen. Dat zie je niet zo vaak. Ik denk in 30% van de gevallen. Ik maak heel veel voorgangers mee die in de bediening zitten maar nog niet de helft doet het als stel. Je ziet maar heel weinig mensen samen worship leiden. Hebben jullie het idee dat dat jullie sterker maakt, dat dat goed werkt?

ME: Het is een geschenk. Het is een zegen om samen door onze bediening ook anderen te ontmoeten. Zoals je zegt, brengt het een ander soort dynamiek en kracht met zich mee. Als stel hebben wij nu nog meer inspiratie…

DE: omdat wij net een klein meisje hebben mogen verwelkomen.

BS: Gefeliciteerd.

DE: Dank je.

BE: Zij heet Indie Ray en zij maakte deel uit van het produceren van ons album waarbij wij heel veel dingen geschreven en gefilmd hebben. Het gaf zo’n vreugde om dat als gezin te doen. Wij beginnen dit steeds meer te zien als een familiebediening.

BS: Ik vind jullie nieuwe album, Colors Bright, geweldig. Ik kan het iedereen die thuis kijkt, aanbevelen. Je kunt meer over Enterline vinden als je zoekt op Enterline Music. Wat hoop je dat mensen meekrijgen als ze naar jullie album luisteren?

ME: Zoals je al zei, hebben wij dit jaar allemaal heel veel doorgemaakt. Wij zien zoveel angst en verdeeldheid in onze wereld maar wij bidden en hopen dat wij mensen de weg naar Jezus wijzen. Naar zijn liefde en de kracht en hoop die Hij brengt.

BS: Amen. Enterline, hartelijk bedankt dat jullie vandaag bij ons waren. Dat doet ons veel.

ME: Het was fijn om terug te zijn.

BS: Gods zegen. Bedankt.

 

Duet – King of Heaven door Enterline

Uw macht brengt iedere reus ten val

In uw naam gebeuren wonderen

Uw liefde is groter dan de angsten die wij voelen

Met uw wonder hebt U de hemelse poorten

Geopend die de aarde raakte

Wij hebben U zien bewegen en er is niets wat U niet kunt

Hemelse Koning, kom en vul deze plek met uw aanwezigheid

Doe onze harten ontwaken

Verlangend wachten wij op uw Koninkrijk

Een opwekking, de duisternis verdwijnt

Wij zullen God een woord zien spreken

Dat de wind en wateren zal stillen

Wij zullen de dorre beenderen tot leven zien komen

Wij zullen de plaats zien waar het vuur neerdaalt

De Heilige Geest haalt muren neer

Met de kracht van de opgestane Christus

Hemelse Koning, kom en vul deze plek met uw aanwezigheid

Doe onze harten ontwaken

Verlangend wachten wij op uw Koninkrijk

Een opwekking, de duisternis verdwijnt

Hemelse Koning, kom, Hemelse Koning, kom

 

(Videofragment Christine Mauricia bij dominee Robert H. Schuller in 2008)

 

Ds. R. H. Schuller:

Vandaag vieren we de 500e uitzending van Hour of Power in Nederland. Jullie kunnen weer gaan zitten. Er is een vrouw in de Nederlandse delegatie, genaamd Christine. Christine, kom even hier. Jouw verhaal is zo bijzonder. Ik zou jouw verhaal kunnen vertellen, maar jij kunt het zelf beter. Je gaat het proberen?

 

Christine Mauricia:

Een paar jaar geleden, toen ik 12, 13 jaar oud was had ik het thuis erg moeilijk. Op een zondag zette ik de tv aan en zag ik dr. Schuller. Hij zei: ‘God houdt van jou en ik ook.’ Dat liet mij niet meer los. Het ging thuis steeds erger en tweemaal wou ik zelfmoord plegen. Telkens als ik voor de trein wou springen hoorde ik die stem in mijn hoofd: ‘God houdt van jou en ik ook.’ Het was een zeurende stem in mijn hoofd en ik wou die uitschakelen. Ik zette de tv weer aan en zag zijn zoon die hetzelfde zei: ‘God houdt van jou en ik ook.’ Weer liep ik naar het spoor en stond daar. Nu hoorde ik twee stemmen die zeiden: ‘God houdt van jou en ik ook.’ Toen besloot ik dat drie mensen van me houden: God, u en uw zoon. Dat is genoeg om te leven te denken vanuit mogelijkheden en iets van mijn leven te maken. Ik dank u voor deze kerk die mensen laat weten dat iemand, dat God van ze houdt. Via de uitzendingen over de hele wereld laat u ons allemaal delen in Gods liefde.

 

Koorzang – Rejoice, the Lord is King

Verheug u, de Heer regeert, aanbid uw Koning, Heer

Verheug, breng dank en zing geef eeuwig Hem de eer

Verhef uw hart verhef uw stem verheug, wees blij

Verheerlijk Hem, verheug u

 

Zijn Koninkrijk staat vast ’t is alles zijn gebied

De macht van Jezus doet de dood en hel teniet

Verhef uw hart, verhef uw stem, verheug u,

Nogmaals zeg ik u, verheug u, verheug u,

Nogmaals zeg ik u, verheug u, verheug u

 

Verheug u in zijn hoop, onze Heer en Rechter zal komen

En zal zijn dienaren meevoeren naar hun eeuwige huis

Verhef uw hart, verhef uw stem, nogmaals zeg ik u,

Verhef uw stem, nogmaals zeg ik u verheug u

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Hoe ga je om met zorgen?

door Bobby Schuller

Vandaag ga ik het hebben over hoe dicht God naast je staat. Als je je gestrest of angstig voelt of je zorgen maakt om de toekomst weet dan dat Christus naast je staat. Open je hart en je geest en ook je lichaam voor de Heilige Geest en laat Hem vandaag vrede in je leven brengen. Hij houdt van je zoals je bent. Satan wil ons laten geloven dat er van alles tussen ons en God in staat. Alsof Hij telkens als wij ons hart en onze geest voor God openen, denkt: Best, maar hoe zit het hier- of daarmee? God wil ons helpen. Hij wil ons beter maken. Je kunt ervan op aan dat al je zonden en angsten en schaamte allemaal is ingelost aan het kruis. Dat in een wereld vol angst en zorgen God jou heeft geroepen om een ongehaast, vreugdevol mens te zijn die vrede verspreidt. Dat ben je al. Geloof erin en handel vanuit geloof vol vertrouwen en let op wat God zal doen. Dat is niet mis. In de Bijbel staat dat ware liefde angst verdrijft. Maar let wel, angst is ook het enige dat de christelijke liefde kan verdrijven. Angst verdrijft liefde. Angst verdrijft liefde. Wij zijn doodsbang voor mensen die wij zouden moeten liefhebben. Je kunt niet bang voor iemand zijn en degene tegelijkertijd liefhebben. Dat is erg lastig. Dallas Willard vertelt hoe hij ooit een ijzerwarenzaak binnenliep. Er stond een pick-up met een hond, met de ramen een stukje open. Hij zag hoe een man argeloos naar de winkel liep waarop de hond het natuurlijk op een blaffen zette. De man schrok, sprong achteruit, keek naar de hond en zei: Stomme hond, ik maak je dood. Hij was alleen maar geschrokken. Die man had geen hekel aan honden. Hij was alleen geschrokken. Velen van ons kennen het. Je voelt het in je lichaam. De angst, de zorgen. Je staat midden in de nacht op om naar de wc te gaan en je denkt aan iets en je kunt de slaap niet meer vatten. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Gods liefde is met je. Gods gunst is met je. Heel vaak wordt veel van onze angst veroorzaakt door onze behoefte en ons verlangen om de uitkomst van dingen te bepalen. Maar luister, die uitkomst is in Gods handen. En ik kan je zeggen, dat is de best denkbare plek daarvoor. Ik wil niet langer bepalen wat de uitkomst is van wat ik doe. Daar ben ik niet zo goed in. Wat ik wel kan doen, is leren een volgeling van Jezus te zijn. De Heer lief te hebben met heel mijn hart en heel mijn ziel en alles wat ik in mij heb en mijn naaste lief te hebben als mijzelf. Als ik dat goed voor elkaar krijg, zorgt God voor de rest. Geef mij wijsheid, Heer en dan weet ik dat U voor de rest zorgt. Ik weet dat als je vandaag wandelt in vol vertrouwen en in het geloof dat de Heilige Geest om je heen is ook al kun je Hem niet zien net als radiogolven die dwars door dit gebouw trekken dat de Geest van God om je heen is en werkt in je leven en werkt in je kinderen en kleinkinderen en werkt in je baan en in je bediening en in de levens van je naasten hoe meer je dat met de ogen van je hart kunt zien, hoe meer macht je hebt om je angst voor de toekomst te blokkeren. En de angst voor de overheid, de angst voor je naaste, de angst voor je vijanden, de angst voor alles om je heen. En dat je dan zult zeggen: Hij heeft de hele wereld in zijn handen. En dat is de beste plek waar dingen kunnen zijn. En dan zul je de macht krijgen om een angstige en bezorgde wereld te vullen met de liefdevolle aanwezigheid van Jezus Christus. En dat is wat wij nodig hebben. Geef mij Jezus, Heer. Als je jezelf als een intellectueel beschouwt en altijd probeert te schaken met het leven, weet je dat er te veel stukken zijn. Vertrouw in volle vrede op de Heer en alleen dan zul je de vrijheid vinden om je naaste lief te hebben. Het is net een Chinese vingerklem. Zo’n kinderspeeltje van vroeger. Ooit gezien? Ze zien er heel onschuldig uit met hun vrolijke kleurtjes. Je steekt er je vingers in, maar dan krijg je ze er niet zomaar weer uit. Weet je hoe je ze er weer uit krijgt? Door ze er dieper in te steken. Alleen zo kun je de Chinese vingerval ontspannen. Hoe harder je trekt, hoe vaster hij zich om je vinger sluit. Zo is het ook met het leven. Je moet je ontspannen. Velen van jullie wacht een fantastische bestemming. Maar voor sommigen van jullie is het alsof God zegt: Die wordt pas onthuld zodra je je er geen zorgen meer over maakt. Je komt erachter op de dag dat je het loslaat. Je komt erachter op de dag dat je het loslaat. Laat het los. Vertrouw op de Heer. Hij heeft goede dingen voor je in petto. Ik zal het moment met je vieren waarop je de finish overgaat. Het Koninkrijk van God is overal om ons heen. Jezus staat ook nu op dit moment naast ons. Hij staat pal naast jou. Ervaar je dat? Hij is hier. Hij staat naast je, met zijn hand boven je schouder. Handen die liefhebben, die niet veroordelen, die niet boos zijn. Hij houdt van jou zoals een volmaakte vader van een kind houdt. Zoals een perfecte leraar van een leerling houdt. Zoals je beste vriend in je zwaarste momenten van jou houdt. Zo staat de Heer op dit moment naast jou. Ervaar maar. Open je hart ervoor. Ervaar het in je geest. Kun je het voelen? Hij is hier. Als wij ons zorgen maken om dingen willen wij die aanpakken op de manier van de wereld. Maar brengt het bij God in het Hemelse Koninkrijk een realiteit die aldoor met ons is en veel krachtiger is dan wat wij om ons heen zien. Dat brengt ons op de Bijbeltekst van vandaag, uit Filippenzen. Paulus stichtte de kerk in Filippi met zijn vriend Lukas. Lukas schrijft erover in het boek Handelingen. Filippi was een grandioze stad. Een kolonie van het Romeinse Rijk. Dat is relevant voor de manier waarop Paulus naar de kerk in Filippi schrijft. Een kolonie was iets anders dan een grote stad die werd ingelijfd. Het betrof dan een heuvel met niets erop en daarop werd iets gebouwd. En dat moest als het ware een nieuw Rome worden. Dit was inmiddels de belangrijkste stad van Macedonië. Filippi was gebouwd door keizer Augustus. Als je in Filippi was, duizenden kilometers van Rome verwijderd moest het lijken alsof je in Rome was. Het was een bruggenhoofd van Rome aan de rand van het Romeinse Rijk. Een veilige plaats en een voorbeeld van wat Rome was als je erheen ging. Als Paulus en Lukas geleid door de Geest in Filippi arriveren gaan ze naar de rivier omdat daar een plek zou zijn om te bidden. Dat is logisch. Joden buiten Israël baden doorgaans bij een rivier want als je naar de synagoge wilt of wilt bidden, moet je je eerst wassen. Zo’n ritueel bad heette het mikwa. Mikwa betekent dat je je hart wast, je borst. Heer, geef mij een zuiver hart. Je wast je handen. Geef mij zuivere daden. Je wast je hoofd. Heer, geef mij zuivere gedachten. En je wast je benen. Heer, laat mij een zuiver pad volgen. Dus ze gingen naar de rivier en troffen daar mensen aan die baden. Een vrouw daar, Lydia, was beïnvloed door het Judaïsme. Zij zei dat ze God aanbad, dus zij stond welwillend tegenover het Judaïsme. Maar – en dat is bijzonder – zij handelde in purper. Daar zeiden de mensen doorgaans oh en ah bij. Hoe zou jij het vinden als de mensen oh en ah zeiden als je in purper handelde? Purper betekende heel wat in het Romeinse Rijk. Maar heel weinig mensen konden in purper handelen want purper was een bijzondere, uiterst zeldzame kleurstof. Ik heb eens gelezen dat je 2000 van een bepaald soort zeeslakken nodig had voor een handjevol purper. Dat is heel wat zeebanket, Hannah. En purper was zo bijzonder omdat alleen vorsten purperen kleding mochten dragen. Dus zij handelde rechtstreeks met de familie van de keizer. Lydia was een vrouw met macht, invloed, roem en vooral geld. Toen Paulus haar over het evangelie vertelde, ging zij er volledig voor. Zij bekeerde zich ter plekke. Lukas, de schrijver van het Lukasevangelie plaatst altijd het Koninkrijk van Jezus, het hemelse Koninkrijk tegenover dat andere koninkrijk, het koninkrijk Rome. Die twee hadden veel met elkaar gemeen. Beide claimden een koning der koningen en een heer der heren te hebben. Beide gebruikten het woord evangelie, of de term ‘goed nieuws’ om de komst van hun koning uit te roepen. Beide geloofden dat hun koninkrijk katholiek zou zijn met andere woorden, universeel zou gelden. En beide verkondigden het idee van pax, vrede, shalom. Een vrede die alleen kon bestaan waar hun koning regeerde. Als Lukas schrijft over de leer van Jezus over het hemelse Koninkrijk vergelijkt hij graag het voor iedereen zichtbare koninkrijk van Rome met het Koninkrijk van God het hemelse Koninkrijk dat recht tegenover het Romeinse koninkrijk staat. Lydia is iemand die volledig opging in het koninkrijk van Rome maar hun koning der koningen, hun heer der heren en hun evangelie afwees. Zij wilde Jezus en in haar huis werd de kerk van Filippi opgericht. Ze zal waarschijnlijk haar geld en invloed hebben gebruikt om die kerk te laten groeien en te laten bloeien in Filippi wat pas echt goed nieuws is. Pas op, vrienden, als je kijkt naar wereldse macht en wereldse roem en wereldse rijkdom, zijn dat aantrekkelijke zaken. Maar niets is aantrekkelijker dan de vreugde van een christelijk leven. Ik weet dat. Jouw geloof, als je in vuur en vlam staat voor God en vol bent van zijn hoop en leven en vrede is veel aantrekkelijker voor de wereld dan wat de wereld heeft. Dat wat de wereld heeft, is broos. Het gaat voorbij en valt uiteen onder de zon. Dat is niet bestemd voor jou. Het is ook niet bestemd voor mij. Als Paulus naar de kerk in Filippi schrijft, gebruikt hij een Romeinse term. Jullie burgerschap is in de hemel. Hij bedoelt, zoals Rome hoopt dat de kolonie in Filippi het ware Rome weerspiegelt jij dat ook moet doen. Je bent beschermd. Overigens is het woordje ‘hemel’ geen beste beurt van de Bijbelvertalers. In het Grieks staat er ‘hemelen’. Voor Joden en vroege christenen was de hemel geen plek waar je heen ging na je dood. De hemel bestond uit drie niveaus. Het eerste niveau was de lucht om mij heen, waar ik nu doorheen loop. Vogels vliegen door de hemel, bomen en bergen reiken tot in de hemel. Dat was het eerste niveau. Het tweede was de ruimte. De sterren, de planeten, het uitspansel. En het derde niveau was dat van de engelen, de plek met de troon van God waar wij heen gaan als wij sterven, als wij in Christus geloven. Als je het over het hemelse Koninkrijk hebt, of over de hemel denk je allicht aan de plek waar je heen gaat als je sterft en dat zul je ook, maar dat is niet wat Paulus hier zegt. Hij zegt dat in jou de hemel in Filippi is. In Filippi zoals het in de hemel is. Hij had ook kunnen zeggen, in Irvine zoals het in de hemel is. Overal om ons heen in het hemelse Koninkrijk geschiedt Gods wil in zijn aanwezigheid en in zijn Geest om ons heen. Op korte termijn is het moeilijk om te denken dat het de goede kant op gaat. Maar God denkt veel breder, op een veel langere termijn, dan wij. En daarom zegt Paulus tegen de kerk in Filippi: Wees die aanwezigheid. In Filippenzen 4 spreekt hij van twee vrouwen in de kerk die grote leiders en voorgangers waren en veel met Paulus samenwerkten en hoe die redetwistten met elkaar. Ik kan daar nu niet nader op ingaan, maar ze hadden reden tot bezorgdheid. Het ging in Filippi niet best met de kerk. De kerk groeide en bloeide, maar ze waren bang. En toch hoefden ze niet bang te zijn. Maar je ziet het hier. Als een gemeente bevangen raakt door angst gaan mensen zich tegen elkaar keren. Als een land bevangen raakt door angst keren de burgers zich tegen elkaar. Angst verdrijft christelijke liefde. Hoe meer angst en bezorgdheid en spanning zich opbouwt in je lichaam hoe defensiever je wordt en hoe meer frustratie je voelt jegens anderen. Hoe meer je anderen verwijt, des te meer je anderen veroordeelt. Maar dat ben jij niet. Ontspan je. Doe je best. Gehoorzaam de Heer. Doe altijd het goede, maar laat de uitkomst aan God over. En dat is wat Paulus zegt. Hij zegt: Verblijd u altijd in de Heere. Met andere woorden: Vier. Straal positiviteit en vreugde uit. Je hebt er alle reden voor. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid…Zeg allemaal eens ‘welwillendheid’. Zou de kerk niet bekend moeten staan om zijn welwillendheid? Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Daar staat het. Hij is nabij. Hij is in de ruimte om ons heen. Wees in geen ding bezorgd maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat dat betekent dat het in de aardse wereld helemaal niet logisch is zal uw harten bewaken. Onze harten moeten worden bewaakt, nietwaar? En het zal uw gedachten bewaken. Onze gedachten moeten bewaakt worden, hè? En dan zul jij degene worden die God jou voorbestemd heeft te worden. Ik ben hier niet zo goed in. Ik word er beter in maar de Heer heeft mensen in mijn leven geplaatst en als ik begin te piekeren en mij zorgen ga maken leggen ze hun hand op mijn schouder en gaan voor mij bidden. Veel van mijn vrienden vragen het niet eens. Ze beginnen gewoon met bidden. Ik voel het meteen als ik dingen aan de Heer toevertrouw. Dan zeg ik, het komt wel goed. Als je minder bezorgd, minder gehaast, minder gespannen bent denken wij onbewust dat wij minder goed en minder verantwoordelijk worden. Maar dat ben je niet. Als wij minder bezorgd, gehaast en gespannen worden, worden wij beter in alles. Vooral in het houden van mensen die dat het hardst nodig hebben. Ik ben trots op jou. Je doet het veel beter dan je denkt. De Heer is op dit moment met jou. Hij is niet boos op je of teleurgesteld in je. Misschien ben je teleurgesteld in jezelf. Laat dat los. Geloof in het Woord van God en laat de Heilige Geest iets goeds uitwerken in je hart en je geest. Ontspan je en kijkt toe hoe Hij iets goeds verricht.

 

Gebed

Vader, wij houden van U. Wees ons nu nabij, Vader. Velen van ons maken dingen door waarover wij geen controle hebben. Die dingen vertrouwen wij aan U toe. Wij vertrouwen erop, Heer, dat als ze in uw handen zijn dat beter is dan wanneer ze in onze handen zijn. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Zegen

Hartelijk dank voor jullie komst vandaag. Wij houden van jullie en wij hopen dat deze dienst een ontspannen, goede ervaring was en dat de Heilige Geest je leven heeft aangeraakt. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Hoe ga je om met zorgen?

9 januari 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan