Home Worstelen hoort bij relatie

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Zoals jullie zien, is mijn lieve vrouw er vanochtend niet bij. Zij ligt ziek in bed. Zij voelt zich vandaag niet lekker, maar wij missen haar altijd. Wij willen jullie bemoedigen en laten weten dat wat je ook doormaakt, wat je ook gedaan hebt, weet dat God met je is. Hij staat aan jouw kant, jullie zijn zijn geliefde zoons en dochters.

Wij willen jullie bemoedigen. Hij gaat jullie helpen, te komen waar je moet zijn. Helpen het goede te doen. Wij dienen een God die van ons houdt en voor ons zorgt. Laat ons beginnen met een gebed.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor alles wat U in ons leven hebt gedaan. Heer, heel vaak pijnigen wij onszelf, maar U bent anders, Heer. U wordt de Trooster genoemd. Heer, U hebt ons geroepen en gered en verlost. Wij willen U daarvoor danken. Dank U voor uw Woord. En voor velen van ons, als wij worstelen met U of ons geloof  of worstelen met onze relaties, met onze wederhelften, onze kinderen, onze ouders, bidden wij, Vader, dat wij nooit stoppen met die worsteling dat wij nooit U of onze relaties de rug zullen toekeren. Heer, wij houden van U. In Jezus’ naam bidden wij. Al Gods kinderen zeggen amen.

 

Koor“It is Well with My Soul”

Als vrede als een stroom al mijn wegen geleidt

Als smart in de nacht mij overvalt

Dan vind ik mijn weg want Gods woord is getrouw

Het is wel, het is wel met mijn ziel

Het is wel, het is wel

Met mijn ziel, met mijn ziel

Het is wel, het is wel met mijn ziel

 

Schriftlezing – Genesis 32:22-31

door Tim McCalmont

 

Voor Gods woord van vandaag slaan wij het 32e hoofdstuk van Genesis op. Luister naar het woord van de Heer. Diezelfde nacht stond hij op, nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn elf kinderen en stak de doorwaadbare plaats van de Jabbok over. Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken.

Alles wat hij had, liet hij oversteken. Maar Jakob bleef alleen achter en een Man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak. En toen de Man zag dat Hij hem niet kon overwinnen raakte Hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jakob ontwricht raakte, toen Hij met hem worstelde. En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent. En Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob. Toen zei Hij: uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël. Israël betekent: strijder met God. want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jakob vroeg daarop: Vertel mij toch Uw Naam. En Hij zei: Waarom vraagt u naar Mijn Naam? En Hij zegende hem daar. En Jakob gaf die plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op, toen hij door Pniël gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn heup. Dit is het woord van de Heer.

 

Solo Nita Whitaker – “God Provides”

 

God voorziet, dus waarom zou ik me zorgen maken om mijn leven

Wanneer U mij duizendmaal te hulp komt,

Elke andere stem is een leugen, God voorziet

God voorziet op manieren die ik niet kan uitleggen of ontkennen

Het weinige dat ik heb, vermenigvuldigt Hij

Juist wanneer ik denk dat Hij niet op tijd zal zijn, voorziet God

Hij komt wanneer wolken van twijfel op je neerdalen

En alles wat je dacht te weten, je beproeft

Nu zie je eindelijk wat God voor jou kan doen

Sluit vannacht je ogen je hoeft niet langer te vechten

Zie hoe God voorziet,

 

God voorziet, dat is moeilijk om te zeggen als er geen voedsel is om te eten

Of wat je voelt dat het leven gaat zijn of zal dit opnieuw

Een jaar vol ellende voor me worden

Maar mijn geloof kan niet alleen overleven

Op wat ik zie en mijn gevoelens kunnen mijn lot niet bepalen

God, ik wil alleen wat U goed voor mij vindt

Dus sluit vannacht je ogen je hoeft niet langer te vechten

Zie hoe God voorziet.

 

Hij zal voorzien voor je ogen, dat zal Hij

Dus sluit vannacht je ogen, je hoeft niet langer te vechten

Zie hoe God voorziet, Hij zal voorzien, voor je ogen

Wat je ook nodig hebt, ik weet dat Hij zal voorzien

 

 

Precies op tijd zal hij ingrijpen, Hij zal de poorten van de hemel openen

En zijn zegen over je uitstorten en je zult niet genoeg ruimte hebben

Om die zegen te ontvangen

Dus sluit vanaf je ogen, je hoeft niet langer te vechten

Zie hoe God voorziet, dank U, Heer

 

Interview – Melissa d’Arabian

BS= Bobby Schuller en MD = Melissa d’Arabian

 

BS       De volgende ster van Food Network is Melissa. Melissa d’Arabian is een kok, schrijver en tv-presentator die in 2009 seizoen 5 van Food Network Star won en nu haar eigen programma op Food Network heeft: Ten Dollar Dinners. Zij heeft enkele kookboeken geschreven en heeft opgetreden in meerdere series van Food Network. Haar nieuwe boek, Tasting Grace gaat over hoe wij voeding kunnen zien in relatie met God, anderen en onszelf. Een warm welkom voor Melissa d’Arabian. Melissa, welkom. Fijn dat je er bent. Ik vond het een prachtig boek. Heel jammer dat Hannah vandaag ziek is. Zij vindt je programma fantastisch en had je graag ontmoet.

Je laatste boek heette Ten Dollar Dinners en was een groot succes. In je nieuwste boek schrijf je over je geloof en hoe dat verband houdt met voeding: Tasting Grace. Welkom en vertel eens wat over je boek.

MD      Bedankt voor de uitnodiging. Wij leven in een maatschappij die collectief geobsedeerd is door voedsel. Koks zijn beroemdheden en wij lezen kookboeken in plaats van eruit te koken. En wij zetten perfecte foto’s op Instagram. Maar wij zijn ook sterk gescheiden van ons voedsel. Wij leven in een moderne maatschappij waardoor steeds minder mensen hun eigen eten verbouwen. Door die ontkoppeling vroeg ik mij af wat God over voedsel heeft te zeggen? Wat wil God van ons via voedsel? Voedsel is geen bijzaak voor God. Ik heb me jarenlang verdiept in de Bijbel en gebeden. Ik las erover en bad erover en liet het op mij inwerken. God heeft ons vanuit zijn gulheid voedsel gegeven om er iets goeds mee te doen. Ik wil met Tasting Grace ingaan op de uitdagingen en met vreugde ontvangen wat Gods ons geeft.

BS       Het is zo’n interessant uitgangspunt, want je programma is niet religieus. Je bent overtuigd christen, maar je praat met iedereen over voedsel. Datgene gebruiken wat mensen met jou associëren, voeding om te laten zien hoe een grote rol dat speelt voor Gods genade in ons leven vind ik fantastisch.

MD      Dat is ook wie wij zijn wanneer wij onze identiteit krijgen in God en Christus. Boeken als Ten Dollar Dinners en Supermarket Healthy zijn wereldlijk maar zij zijn geworteld in rentmeesterschap. Zij zijn geschreven terwijl de Bijbel opengeklapt naast mij lag. Als God een voedselsysteem had willen maken dat niet lekker was of ons afremt waar geen geduld nodig was om tomaten te kweken, had Hij dat kunnen doen. Hij had een voedselsysteem kunnen maken zonder sappige perziken en zoete tomaten, maar dat heeft Hij niet gedaan. Waarom heeft God de wereld zo verrukkelijk gemaakt? Waarom heeft Hij het zo geregeld dat wij de tijd moeten nemen voor een groeiproces? Waarom heeft Hij een systeem gemaakt waarvoor wij in de tuin moeten werken net als Adam. Dat zijn Gods uitnodigingen en het zijn geen vermaningen.

Het is niet dat wij het fout doen. Het is een uitnodiging om nog meer van voedsel te houden en contacten aan te gaan, niet alleen rond de tafel. Als christenen praten wij rond de tafel en dat is prachtig maar de verbinding met God en met elkaar en met de aarde gaat zoveel dieper. Dat is wat ik wil vieren in Tasting Grace.

BS       Denk je dat God ons wil afremmen?

MD      Dat weet ik vrij zeker. Als ik bid om geduld en ik zie wat Hij voor mij doet en hoe Hij reageert, zegt Hij ja. Hij wil ons afremmen.

BS       Soms denk ik dat eten dat door een vriend of een dierbare voor je bereid is een uitnodiging is om je niet alleen af te remmen, maar ook om met jou te zijn. En Jezus zegt dat ook. Wanneer wij het avondmaal vieren en dergelijke, praat ik vaak over hoe Jezus at tijdens zijn leven. Dan at Hij met mensen met wie je niet geacht werd te eten. Ongelooflijk, wat een geschenk dat was en hoeveel impact dat maakte. Samen eten is altijd een manier geweest om liefde met anderen te delen.

MD      Wat een prachtig rolmodel is Jezus voor onze kijk op eten. Jezus voedde mensen op een grootse, prachtige manier. Maar hij at ook samen met ze. Met wie zitten wij rond onze tafel en aan welke tafels nemen wij plaats? Het gaat niet alleen om het uitnodigen van mensen. Als ik altijd alleen maar gastvrouw ben, mis ik de vreugde van het aanschuiven bij andere mensen aan tafel. Dat is de vreugde die ik vier.

BS       Het is een prachtig boek. Wij zijn dankbaar dat je hier vandaag bij ons bent. Ik raad het iedereen aan. Waar je ook bent, schaf het aan. Het maakt verschil. Dank je, Melissa. Gods zegen.

 

Koor – “The Glory of His Grace”

Je hebt het horen zeggen oog om oog, tand om tand en leven om leven

Je hebt het horen zeggen, heb je naaste lief maar niet je vijand

Maar ik zeg jullie, heb je vijanden lief, doe goed aan hen die u haten

Zodat u kinderen zult zijn van uw hemelse Vader

 

Want Hij laat de zon opgaan over slechte en goede mensen

En laat het regenen over alle schepselen

Land en zee, de weide en het woud

Zodat het glorieuze licht van zijn liefde

De kilste harten van boven verwarmt

Een onverwachte glimlach, een onverdiend geschenk

Een zondig leven dat is uitgewist

Dat is de glorie van zijn genade

Dat is de glorie van zijn genade

 

Er is niets wat je kunt doen om Hem meer van je te laten houden

En er is niets waardoor Hij minder van jou zal houden

Open slechts je hart voor zijn onveranderlijke liefde

En dan doet zijn genade de rest. Hij doet de rest

 

Want Hij laat de zon opgaan over slechte en goede mensen

En laat het regenen over alle schepselen

Land en zee, de weide en het woud

Zodat het glorieuze licht van zijn liefde

De kilste harten van boven verwarmt

Een onverwachte glimlach, een onverdiende geschenk

Een zondig leven dat is uitgewist

Dat is de glorie van zijn genade, dat is de glorie

Van zijn onvoorstelbare genade

Zo oneindig groot, dat ik, die ’t niet verdien

Het leven vond want ik was dood

En blind maar nu kan ‘k zien

De glorie van zijn genade

 

(Fragment de 5 gewoonten : introductie op interview Jonathan Pellegrom)

 

Het is een doel in mijn leven en het jouwe dat een verandering, ook een kleine, een wereld van verschil kan maken. Het eerste dat je moet omarmen is, om in het leven jezelf te zijn. Niemand anders heeft jouw verlangens, je perspectieven en je visie. Je worstelingen, je vreugde, de lessen die je geleerd hebt.

Hoe groot of hoe klein ook. Je ziel bevat een blauwdruk van de hemel die niemand kan reproduceren.

Weet wie je bent en tot wie God je gemaakt heeft. Hoe kan een boom ooit vrucht dragen als het zaad niet ontkiemd is en zijn wortels niet kan vertrouwen, anders dan jij en jij alleen. En dan nu stap twee. Dit kun je niet alleen. Elke verandering in je hart probeert zich los te rukken. De stroom naar anderen toe, te delen wat je hebt gezien. Je moet je hart niet voor jezelf houden. Wees niet bang. Stel je open. Laat de rivier blijven stromen. Geef je leven aan je naaste, je vriend en de vreemdeling. Verdiep en groei in de liefde voor de ander. Hoewel onze huid en ons verleden kunnen verschillen komen we van dezelfde Vader daarboven, dezelfde hemelse familie.

 

 

Solo – Nita Whitaker – “I Never Lost My Praise”

 

Ik wil jullie aanmoedigen, wat je ook doormaakt om God te blijven prijzen, want in prijzen ligt de verlossing besloten.

 

Ik heb goede vrienden in mijn leven verloren, sommige dierbaren vertrokken

Naar de hemel om daar te wonen maar Goddank ben ik niet alles kwijtgeraakt

Ik heb het vertrouwen verloren in mensen die zeiden dat ze om me gaven

In tijden van nood waren ze er nooit maar in mijn teleurstelling,

In de tijd van mijn pijn wankelde één ding nooit, veranderde één ding nooit

 

Ik heb nooit mijn hoop verloren nooit mijn vreugde verloren

Ik heb nooit mijn geloof verloren maar bovenal

Ben ik U blijven prijzen, prijzen

Ik ben Hem blijven prijzen tijdens teleurstellingen

Ik ben Hem blijven prijzen tijdens elke traan

Ik ben Hem blijven prijzen tijdens elke vervolging

Ik ben Hem altijd blijven prijzen, want Hij is er altijd

Maar bovenal ben ik U blijven prijzen

 

Ik heb nooit mijn hoop verloren, mijn hoop op Jezus

Ik heb nooit mijn vreugde verloren, Jezus is met mij, Jezus zorgt voor mij

Ik heb nooit mijn geloof verloren

En bovenal heb ik nooit mijn geloof verloren

Mijn lofprijs is er nog steeds, blijf lofprijzen

Het is goed, en als het niet zo goed is, is Hij er nog steeds

Ook al wandel ik door het dal, ik vrees geen kwaad

Omdat God zegt, Ik ben met je

Hij zegt, Ik ben met je, Ik ben hier

Ik heb nooit mijn hoop verloren, Ik heb nooit mijn vreugde verloren

Ik heb nooit mijn geloof verloren, maar bovenal, ben ik U blijven prijzen

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Bekendmaking van de bezoekers uit Hong Kong – Bobby

 

Dank jullie wel. Ik wil vrienden van ons uit Hongkong verwelkomen. Bedankt voor jullie komst. Welkom. Ga even staan. En als er nog meer mensen zijn. Wij hebben een wereldwijde kerk. Zijn er hier vandaag nog meer bezoekers uit andere landen? Willen jullie je handopsteken? Wij willen jullie ook verwelkomen.

Hartelijk bedankt. Gods zegen.

 

Preek – “Worstelen hoort bij relatie”

door Bobby Schuller

Gered door een engel?

Toen ik zeven was, wandelde ik elke dag naar Ambuehl Elementary School. Ik zat net in de eerste klas.

Mijn ouders lieten ons redelijk vrij. Het was een wandeling van 3 tot 5 kilometer. Op een dag liep ik met mijn vriendje Graham naar huis. Onderweg vond ik een mooie stok en daar was ik best blij mee. Langs de route lag zo’n betonnen afwateringsbuis, een rioolbuis, die regenwater afvoerde naar de San Juan Creek. Soms liepen wij door die tunnels, door de buizen. Een van die buizen volgden wij tot waar hij uitkwam in een opvangbak. Dat was een betonnen bak, met wat groene, slijmerige algen aangroei.

Natuurlijk gooiden wij als jongens van alles in dat slijmerige groene water en daarbij liet ik mijn stok in het water vallen. Natuurlijk moesten wij die terug hebben, al zat dat betonnen ding met slijm ertussen.

Ik hou zijn hand vast en ik reik naar beneden om die stok te pakken maar ik glij uit, hij laat mij los en ik val in die prut. Echt vreselijk. Ik kon heel goed zwemmen als kind, maar het voelde of ik omlaag getrokken werd. Mijn hoofd verdween onder water, ik had troep op mijn gezicht en in mijn haar. Ik raakte in paniek en ik riep: Graham, help. Hij kijkt mij aan, twee kleine jochies en hij zet het op een lopen. Ik ben helemaal alleen en ik ben echt bang dat ik doodga. En ineens trekken twee sterke armen mij het water uit en zetten mij neer. Ik kijk op en ik zie alleen de contouren van iemand tegen de zon in. En diegene loopt weg. Jarenlang heb ik gedacht dat dat een engel was, die mij gered had. Toen ik het veel later aan mijn pa vertelde, zei hij: Dat was geen engel, maar een dakloze vrouw. Ze is je naar huis gevolgd en vroeg mij om geld. Waargebeurd. Velen van ons hebben zo’n engelenverhaal waarbij het niet zomaar iemand was, maar een feitelijk ingrijpen van God in ons leven. Er zijn momenten, niet alleen in de Bijbel, maar in ons leven die wij niet altijd zien, waarbij engelen ingrijpen door iets in ons leven te veranderen wat de boog van ons verhaal radicaal verandert. Naar één daarvan gaan we vandaag kijken.

 

Jacob, Ezau en Israël

Het heeft een grote invloed gehad op de hele staat Israël en de staat Israël dankt er zelfs zijn naam aan. Vandaag hoor je dus waarom Israël Israël heet. Waarschijnlijk weet je dat al als je een trouw kerkganger bent maar zo niet, hoor je het vandaag. Het woord Israël betekent ‘worstelt met God’. Sta daar even bij stil. In onze relaties, zowel met onze vrienden en verwanten als met God is strijd een onscheidbaar onderdeel van een diepe relatie. Je kunt geen betekenisvolle relatie hebben zonder af en toe te worstelen. Met God of met anderen. Vandaag hebben wij het over het verhaal van Jakob, of Yaakov. Jakob is even mijn favoriete personages uit de Thora. Een paar weken geleden hebben wij het over hem en zijn broer Ezau gehad. Het zijn tweelingbroers, maar geen eeneiige. En omdat Ezau een paar seconden eerder geboren is valt hem dat kostbare geschenk, het eerstgeboorterecht, ten deel.

Jakob, zijn broer, koopt dat eerstgeboorterecht met een kom soep. Dan steelt Jakob wat inmiddels van hem is door te doen of hij Ezau is, met nephaar op zijn armen en de hulp van zijn moeder. Hij steelt het geboorterecht van Izak, de vader. Daar begint het verhaal. Hoe reageert een rauwe vechtjas met een kort lontje als Ezau als hij ontdekt dat al zijn rijkdom hem is ontstolen door zijn tweelingbroer? Wat zou hij doen, denk je? Die is er geweest. Ik ga gehakt maken van die broer van mij. En wat doet Jakob? Wat hij altijd doet. Hij vlucht. Hij gaat ervandoor. Hij knijpt ertussenuit. Hij verdwijnt. Zijn moeder Rebekka zegt dat zijn broer hem gaat vermoorden. Ik wil dat je naar het land van onze voorouders gaat en daar een vrouw vindt. Dan heb je geen Kanaänitische vrouw. Ik wil dat je iemand van ons eigen volk trouwt. Dat zal ik je vader vertellen. Maar het gaat er eigenlijk om dat je moet vertrekken omdat je broer je wil doden. Als hij een beetje tot bedaren is gekomen, laat ik je dat wel weten. Uiteindelijk heeft Ezau 20 jaar nodig om tot bedaren te komen. En dit is wat er gebeurt. Jakob vertrekt met lege handen. Stel je dat eens in je eigen leven voor. Nadat hij via zijn vader de zegen van God ontvangen heeft, gaat alles bergafwaarts. Alles wordt steeds erger. Jakob moet zijn huis verlaten. Hij heeft geen eten, hij heeft geen geld en hij gaat naar het huis van Laban, heel ver weg, in Mesopotamië. Als hij daar aankomt, ziet hij daar een prachtige vrouw. Zij heet Rachel. Zo’n wonderschone vrouw heeft hij nog nooit gezien. Hij gaat direct naar haar vader, Laban en zegt: Laban, ik wil met Rachel trouwen. En wat spreken ze af? Laban zegt: Best, je mag met mijn dochter trouwen als je voor niets zeven jaar lang voor mij gaat werken. En hij zegt ja. Dat is ware liefde. Stel je voor, dames, dat je man voor jou zeven jaar voor niets zou werken. Dat zou veel voor jullie betekenen, nietwaar? Dus hij werkt zeven jaar gratis voor Laban om met Rachel te trouwen. Rachel heeft een oudere zus, Lea, die hij niet zo geweldig aantrekkelijk vindt. Volgens de Bijbel heeft zij fletse ogen en dat is in het judaïsme een belediging geworden. Een aardige manier om te zeggen dat het meisje niet aantrekkelijk is. Dan volgt de bruiloft en het is pikdonker. Rachel is gesluierd en hij ziet niks. Ze gaan naar hun tent voor de nacht en als hij wakker wordt ligt naast hem zijn kersverse vrouw Lea. Hij is erin gelopen en zij zegt goeiemorgen. Zij kijkt hem aan met zo’n blik van ‘lekkere vent van mij’. Stel je voor, je hebt zeven jaren gewerkt en je bent erin geluisd. Het huwelijk is gesloten. Je kunt niet meer terug. Uiteindelijk werkt Jakob nogmaals zeven jaar om met Rachel te trouwen. Dan heeft hij twee vrouwen, wat normaal was in die tijd. Maar moet je je eens in Jakob verplaatsen en voorstellen hoe boos je zou zijn. Nu is hij erin gelopen. De bedrieger bedrogen.

 

God zegent Jacob

Maar in die moeilijke periode krijgt hij twaalf zonen en een dochter. God begint zijn leven te zegenen, ook al is hij bij de neus genomen. Als hij weg wil, zegt Laban: God heeft mijn boerderij en vee gezegend door jou. Blijf en dan mag je delen in mijn bezittingen. Maar Laban probeert hem doorlopend te beduvelen en dingen te stelen en telkens wanneer dat gebeurt, wordt Jakob rijker en rijker. Dat is wat je moet weten. De strijd die Jakob moet leveren en al die bedriegerij waar hij mee te maken krijgt en al dat onrecht, zegent hem uiteindelijk. Letterlijk. Jakobs zegen wordt vervuld onder de oneerlijke behandeling door Laban. Sta daar eens bij stil. Je kunt oneerlijk behandeld worden, je kunt bedrogen worden maar als je het goede doet in je leven en je blijft op de plaats die God voor je bedoeld heeft, kan Hij je zegenen zoals Hij dat wil.

 

Jacob keert terug naar Ezau

Na 20 jaar besluit Jakob eindelijk, of liever, besluit God dat Jakob naar huis mag. Hij hoort dat na al die tijd, na 20 jaar, wie naar hem toe komt? Ezau. Ezau is onderweg naar Jakob en hij komt niet alleen. Hij heeft 400 gewapende mannen bij zich. Waarom denk je dat Ezau het land van zijn vader verlaat om Jakob met 400 gewapende mannen op te sporen? Om hem te beschermen? Jakob is al op de hoogte. God heeft hem opgedragen om terug te gaan omdat Hij wist dat dit ging gebeuren, dus Jakob maakt zich grote zorgen. Hij heeft een grote rijkdom, maar geen soldaten. En hij moet al die kinderen beschermen en zijn vrouwen redden. Dan bedenkt hij een plan. Hij splitst zijn bezittingen in vijven en hij stuurt ze een paar uur na elkaar op pad. Ga vooruit en vang Ezau op. Misschien kunnen wij hem paaien met geschenken. Typisch Jakob om dingen zo aan te pakken. Eerst stuurt hij wat geiten en dienaren. Ze treffen Ezau en dan is het van: Ik ben Jakobs dienaar. Ik heb hier wat geiten voor je.

Best, zegt Ezau. Die geiten hou ik. Maar hij marcheert door en ze scherpen hun speren. En dan volgt iemand met een stel rammen. Een paar uur later. Je broer wil je graag ontmoeten en hier zijn wat rammen. Dat gebeurt vijf keer. Kamelen, dan runderen, dan ezels. De hele dag is Ezau onderweg om zijn broer en diens familie uit te moorden en ondertussen krijgt hij al die geschenken en zegeningen van zijn broer. Dan hoort Jakob dat Ezau in de buurt is. Ze komen aan bij de rivier de Jabbok, wat eigenlijk de Jordaan is. Het is een zijrivier van de Jordaan. Zo ziet hij er ongeveer uit. Dit is de rivier de Jabbok.

 

Jacob worstelt met zijn verleden

Maar denk maar aan de Jordaan, want je moet het zuidelijke deel hebben. In de Bijbel gebeuren er veel belangrijke dingen bij de Jordaan. Als iemand de Jordaan oversteekt betekent dat dat er iets enorms in diens leven gaat gebeuren. Hij helpt iedereen de rivier over. Alle kinderen, alle dienaren, de rest van het vee en zijn vrouwen en iedereen maakt de oversteek. Dan is het inmiddels donker. De avond is gevallen. Alles wat hij heeft, is overgestoken en hij staat bij de rivier, ’s nachts. In de Schrift staat dat hij niets en niemand heeft. Ze zijn allemaal aan de andere kant van de rivier. Hij staat klaar om over te steken om Ezau te ontmoeten, om bij zijn gezin te zijn. En dan ziet hij een schimmige figuur. Opzij. Ik moet naar mijn gezin. Nee. Meneer, opzij. Ik moet naar mijn gezin. Opzij. En ineens zijn ze aan het vechten. Ze houden elkaar vast, grijpen elkaar en strijden met elkaar. Diegene, wie het ook is, belet Jakob om over te steken. Ineens wil die engel, die Jakob verbiedt om de rivier over te steken, vertrekken omdat de zon opkomt. En wat zegt Jakob nu? Nee, ik laat je niet gaan. Dus degene die hem belet om de rivier over te steken, wil Jakob loslaten maar Jakob laat hem niet los. Je kunt zeggen dat de worsteling een omarming werd. Je kunt zeggen dat datgene wat aanvankelijk een obstakel was Jakob dichter bracht bij wie diegene was. Ze worstelen en diegene probeert te ontkomen. En dan raakt hij Jakobs heupgewricht aan. Jakob laat hem niet gaan, maar krimpt ineens van de pijn. Het doet verschrikkelijk zeer maar hij laat hem nog steeds niet gaan. Dan spreekt voor het eerst die engel, of God Zelf, dat weten wij niet en zegt: Laat mij gaan. De zon komt op. Ik laat je niet gaan. Laat mij los.

En wat zegt Jakob dan: Ik laat U niet gaan tenzij U mij zegent. Stel je voor. Jakob weet met wie hij worstelt. Alles wat hij op zijn schouders torst, alles wat hem boven het hoofd hangt. En nu is hij ook nog gewond Hij laat God niet los tot Die hem gezegend heeft. En hoe reageert Hij? Hij vraagt naar zijn naam.

Mijn naam is Jakob, zegt hij. En dan zegt Hij: Je zult niet langer Jakob zijn. De naam Jakob betekent overigens degene die de hiel pakt. Iemand die altijd probeert, anderen bij te houden. Altijd probeert om de hiel van zijn broer Ezau te pakken. Altijd probeert om een zegen te krijgen, altijd vergeefs vooruit probeert te komen. In het Hebreeuws betekent het eigenlijk de bedrieger, de fraudeur, de sluwe. Hij zegt: Je zult niet langer de bedrieger, de fraudeur zijn. Degene die worstelt met de hiel. Jij zult degene zijn die worstelt met God, Israël. Dat betekent Israël. Degene die met God worstelt. Want je hebt geworsteld met God en met mensen en je hebt overwonnen. Dat is de zegen. Een nieuwe naam, een nieuwe identiteit omdat Jakob zelf nu een nieuwe mens is geworden. Iemand die met God en met mensen strijdt voor het hogere doel. Iemand die ziet dat de strijd de omhelzing wordt. En dan verdwijnt die engel, of God. En nu ziet die man die er zo atletisch en jeugdig uitzag eruit als een oude man. Hij is kreupel, hij is uitgeput.

 

Angst onder ogen zien

Hij steekt de rivier over en is nog vastbeslotener dan voorheen. Hij loopt zijn kudde en zijn gezin en zijn kinderen en iedereen voorbij. Hij loopt naar voren en in de verte verschijnt Ezau met al zijn vechters. En Jakob komt steeds dichterbij. Net als de verloren zoon. Dat zul je zien als je over de verloren zoon leest: Ezau ziet hem van verre komen. Hij rent op hem af, sluit zijn broer in de armen, kust hem en dan barsten ze in huilen uit. Net als in het verhaal met God wordt de worsteling met zijn broer een omhelzing. De worsteling wordt een omhelzing.

 

Worstelen met God

De worsteling maakt je sterker. De worsteling maakt jou sterker, maakt jouw vrienden en familie sterker en maak je geloof sterker. De worsteling maakt ons sterker. Wij houden niet van worstelen. Wij willen weten. Niet worstelen. Wij willen dat alles in orde is. Waarvoor Jakob is het die mankheid en de ervaring van het worstelen die voor hem de vervulling van Gods belofte worden en maakt dat zijn nieuwe naam de naam van het volk zelf wordt: Israël. Ik wil maar zeggen dat in onze relatie met God als christenen soms dingen gebeuren die wij moeilijk vinden. Maar wat wij kunnen leren van onze Joodse moeders en vaders is dat ze voortdurend bezig zijn, te worstelen met God. Elke dag. Ze stellen voortdurend vragen, steeds diepere. En ze aanvaarden dat sommige dingen met God een mysterie blijven. Je kunt daar ook zijn. Het kan dat dat West-Europese deel van je…Als je een ontwikkeld mens bent en je hebt feiten nodig en je moet dingen weten, kun je je daar ongemakkelijk bij voelen. Ik wel, tenminste. Maar weet dat Israël, ons volk, geldt als degenen die niet alle antwoorden over God hebben. Wij zijn degenen die met God worstelen. En dat geldt ook voor onze relaties. Heel vaak in onze relaties willen wij niet in een worsteling belanden. Wij geven toe en doen wat de ander wil, of wij lopen gewoon weg. Hoe dieper je gaat met mensen, hoe meer je bereid met zijn om te worstelen. Als je die worsteling volhoudt met je kinderen, je wederhelft, je vrienden, de mensen van wie je houdt en je loopt niet weg en je accepteert dat niet alles altijd in orde moet zijn maar je blijft praten en worstelen dan denk ik dat je worsteling een omhelzing wordt. Datzelfde geldt voor God. Loop niet weg van de Heer omdat je ergens mee worstelt. God wil die worsteling in een omhelzing veranderen. Als je met Hem worstelt, brengt Hij je tot iets nieuws en bijzonders in je geloof.

Amen.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

Worstelen hoort bij relatie

9 februari 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan