Home Televisie Hoop en nieuwe kracht

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – “O Come, All Ye Faithful”

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Betlehem
Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden Komt laten wij aanbidden, die Koning

Jubelend van vreugd’

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God gemaakt heeft. Wij zullen ons erover verheugen. Welkom. Wij zijn zo dankbaar dat u bij deze kerkfamilie hoort. Wij houden van u. Fijn dat u er bent. Hopelijk gaat u straks vol nieuwe hoop naar huis. Onze God verricht wonderen. Ik heb het gezien bij onze zoon Cohen, bij mijzelf en bij vrienden en familie. Zusters, houd moed. Broeders, houd moed. Onze God is getrouw. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Het is een eer dat u hier bent om God te aanbidden.

Gebed

Vader, dank U dat wij hier bijeen zijn. Wij vertrouwen U, U bent het waard. Wij vertrouwen U omdat we kennis hebben. U hebt ons lief, dank U. In Jezus’ naam, amen.

Gastkoor – VANGUARD UNIVERSITY CHOIR, LUMINARIA – “I Heard the Bells on Christmas Day”

Met Kerst luiden de klokken weer en spelen blijde van de Heer Liefelijk vertellen ze het verhaal van vreed’ op aard
En welbehagen in de mens en de klokken luiden: vrede op aarde Ze zingen als in koor: vrede op aarde

In mijn hart kan ik ze horen: vrede op aarde en in de mensen welbehagen

En in wanhoop boog ik het hoofd, er is geen vrede op aarde, zei ik
De haat is sterk en bespot het lied van vrede op aarde en welbehagen in de mens En de klokken luiden: vrede op aarde
Ze zingen als in koor: vrede op aarde
Kan dan niemand ze horen? vrede op aarde en in de mensen welbehagen
Toen luidden de klokken nog luider: God is niet dood en slaapt ook niet
Vrede op aarde, de slechten zullen falen, de goeden overwinnen
Met vrede op aarde en welbehagen in de mens
Zo zingend en zo luidend draait de wereld van nacht naar dag
Een stem, een klank, een zuivere toon van vreed’ op aard en welbehagen in de mens En de klokken luiden: vrede op aarde, ze zingen als in koor: vrede op aarde
In ons hart horen wij ze zingen: vrede op aarde en in de mensen welbehagen
Hoor je de klokken luiden? vrede op aarde, alsof engelen zingen: vrede op aarde Open je hart en luister: vrede op aarde en welbehagen in de mens
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde en welbehagen in de mens

Schriftlezing – Jesaja 40:1-5, 29-31 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de preek lees ik uit het boek Jesaja. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is dat haar schuld is voldaan omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem roept: Baan voor de Heer een weg door de woestijn effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden. En rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Hij geeft de vermoeiden kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt maar wordt niet moe. Hij rent maar raakt niet uitgeput. Wij kerkfamilie zetten alle zorgen van ons af. Wij geven niet op, want onze hoop is gevestigd op onze levende God. Amen.

Solo – Kevin Rose – “Believe”

Slapende kinderen, sneeuw dwarrelt stil omlaag
Dromen roepen als klokken in de verte
We waren dromers, niet zo lang geleden nog
Maar een voor een moesten we allemaal groot worden
Als de magie lijkt te verbleken vinden we onszelf weer met kerstmis Geloof in wat je hart je zegt luister naar de melodie die klinkt

Geen tijd meer te verspillen, er is zo veel te vieren
Geloof in wat je voelt in je hart, geef je dromen vleugels om te vliegen Je hebt alles wat je nodig hebt als je maar gelooft

Treinen snellen naar hun eindstation
Bestemmingen zijn plekken waar we opnieuw beginnen
Schepen varen uit over de wereldzeeën
Vertrouwend op de sterren om te komen waar ze moeten zijn
Als het lijkt alsof we zijn verdwaald vinden we onszelf terug met kerstmis Geloof in wat je hart je zegt luister naar de melodie die klinkt
Geen tijd meer te verspillen er is zo veel te vieren
Geloof in wat je voelt in je hart geef je dromen vleugels om te vliegen
Je hebt alles wat je nodig hebt, als je maar gelooft
Als je maar gelooft, als je maar gelooft, als je maar gelooft
Geloof gewoon, geloof gewoon

Solo – Kevin Rose – “Jesu, Joy of Man’s Desiring”

Jezus, vreugd van ons verlangen, heilige wijsheid, liefde, helder licht Dicht bij U is ons verlangen komend voor uw aangezicht
‘T Woord van God bepaalt ons leven, uw krachtig vuur bezielt ons wezen Uw waarheid, ongekend en schoon wacht ons eeuwig, rondom uw troon

Proclamatie met Bobby Schuller

Zegt u met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen.
Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen.
Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank u, u mag gaan zitten.

Preek – “Hoop en nieuwe kracht!” door Bobby Schuller

Vandaag wil ik het hebben over verlangen en de waarde van iets willen. Wij volgen Jezus niet alleen om in de hemel te komen, maar ook om de hemel op aarde te brengen. Daarvoor zijn gelovige mensen nodig. Mensen die iets willen. Die iets zo graag willen, dat zij bereid zijn ervoor te sterven. Wat uw verlangen ook is, weet dit: Als het maar niet ingaat tegen Gods Woord, niet schadelijk of zondig is weet dan dat God dat ook voor je wenst. Hij staat aan uw kant. Als je toewerkt naar een verlangen, een droom verkeer je soms lang in martelende onzekerheid. Maar God wil dat je komt waar je heen wilt, waar dat ook is. Dat geloof ik echt. Veel mensen ervaren het leven niet zozeer als zij krijgen wat ze willen maar vooral als zij streven naar wat zij willen. Als wij hopen en grote dromen hebben dan voelen de meeste mensen zich het meest levend. Omdat onze wil en ons verlangen in ons branden. Denk eens aan de keren dat je verliefd was, of een nieuwe baan wilde of zelf een zaak ging opzetten, opnieuw moest beginnen naar een andere stad of een andere kerk ging verhuizen. Opwindend, al dat nieuwe. Vaak hebben wij die pieken en dalen en die vormen mede ons geestelijk leven: dat waarnaar wij verlangen. Als je een periode van hoop doormaakt, verlangt naar iets groots in je leven, vaak is dat dan precies wat God wil. Velen van u willen dat bepaalde iets al jarenlang. Misschien staat u op het punt om op te geven. Maak u geen zorgen, wanhoop niet, hou je ogen op het doel gericht en je hoop op God. Hij is getrouw. Ik geloof vast dat Hij u naar uw doel krijgt. Hij beurt je op, Hij vergeeft je, Hij bemoedigt je. Hij geeft je alles wat je nodig hebt om het onmogelijke te vervullen. Advent, het aftellen tot Kerstmis, zoals we in deze tijd doen is een soort liturgie van het wachten. Dit is de tijd van het wachten op de komst van de Messias. Dat refereert aan het geduldige wachten dat wij moeten opbrengen voor de dingen die wij willen en hard nodig hebben. Op emotioneel en religieus gebied hebben wij onvervulde behoeften waarvan wij vragen: God, wanneer? Hoelang duurt het nog? Zit u in zo een periode van wachten, wees dan geduldig. Wanhoop niet, maak u geen zorgen. God vervult uw wens of brengt u iets beters. Dat geloof ik samen met u. Als u iets zo graag wilt, zal Hij het realiseren. Advent herinnert ons eraan dat de mooiste dingen in het leven het wachten waard zijn. Dat zijn ze. Als we wachten en ploeteren voor iets en het lukt eindelijk, is het dan feest of niet? Waarderen wij het? Nou en of. En wordt ons karakter gevormd door het wachten? Zeker. Maar willen wij dat wel horen tijdens dat wachten? Nee dus. Dat wil je niet horen. Maar uiteindelijk zal het allemaal duidelijk worden. God belooft het joodse volk, Hij belooft Abraham dat hij vele zonen zal krijgen. Talrijker dan de sterren aan de hemel. Zie je al die sterren? zegt Hij. Nog talrijker dan dat. Zij zullen gezegend worden en de wereld tot zegen zijn. Dat is de eerste aankondiging van de Messias. De belofte dat via het Joodse volk niet alleen het Joodse volk gezegend wordt maar de hele wereld. Die belofte wordt meermalen herhaald. De kleine en de grote profeten voorzeggen het: De Messias zal komen. Hij zal het Koninkrijk van God brengen en alles zal anders worden. Advent is de studie van die tussenperiode. De profeten schrijven telkens: Wanneer komt Hij, Heer? Hoelang nog? Hoelang moeten wij nog lijden onder de farao, Babylonië, Assyrië? Waarom overkomt dit ons? Het antwoord is altijd: Hou vol, mijn kinderen. Hij komt. Hij komt. Dat wil ik u vandaag ook voorhouden. Wij weten niet waarom wij lijden, waarom wij allen in een geestelijke strijd verwikkeld zijn. Maar ik zeg: hou vol. Hij komt. Wanhoop niet, geef niet op, trek je niet terug in jezelf. Er wacht je een ongelofelijke toekomst als je maar vasthoudt aan de Heer. De Jesaja-tekst van vandaag zegt dat. God spreekt hier tot Jesaja: Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar

slavendienst voorbij is dat haar schuld is voldaan omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem roept: Baan voor de Heer een weg door de woestijn effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden. En rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen. Bent u moe en uitgeput? Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt maar wordt niet moe. Hij rent maar raakt niet uitgeput.’ Dat belooft God u. Als je opgebrand bent, vermoeid, futloos, vestig dan je blik op God. Let niet op al dat andere. Vestig je blik op Hem en Hij zal je laten lopen, dan laten rennen, dan laten vliegen. Dat beloof ik u. Wij zien vaak mensen die hoog vliegen, als arenden terwijl wij denken: Ik zal nooit vliegen. Maar om zo ver te komen dat je vliegt, moet je beginnen met lopen. Vrienden, wat je ook doormaakt – begin gewoon te lopen en daarna te rennen en dan te vliegen. Dat kan, als je je hoop, je blik en je verlangen op God gericht houdt. Hij brengt je naar je bestemming. Amy Morgan, een psychotherapeute, vertelde eens over een cliënt van haar. Hij was veel te zwaar een had het gevoel dat hij tot niets in staat was. Zo ging het van kwaad tot erger met hem. Hij had diabetes en probeerde te diëten, maar het werd allemaal niks en hij gaf het op. Maar toen begon hij door de diabetes blind te worden en dat dieptepunt zette hem er eindelijk toe aan te veranderen. Hij viel niet plotseling enorm af, hij veranderde eerst één dingetje: Hij stopte met elke avond twee liter Pepsi drinken en ging twee liter Pepsi light drinken. Toen begon hij wat af te vallen, beter te slapen, zich beter te voelen. Toen dacht hij: Ik laat dat ijsje voor het slapen gaan staan en eet iets gezonds. Een kleine verandering. Hij viel nog meer af, sliep beter, voelde zich beter. Dat stimuleerde. Dan ziet hij bij een garageverkoop een oude hometrainer voor een paar dollar. Hij gaat thuis fietsen terwijl hij naar Dancing with the stars kijkt. Hij stapt elke avond op de hometrainer, eet fruit in plaat van ijs, drinkt Pepsi light in plaats van gewoon. Op een dag kijkt hij weer tv vanaf zijn hometrainer en plotseling wordt zijn blik helderder, begint hij iets beter te zien. Door telkens kleine stappen te zetten, kreeg hij een nieuwe kijk op zijn leven. Intussen is hij enorm afgevallen, onderneemt nieuwe dingen. Maar zoiets gaat niet ineens. Het is telkens iets kleins veranderen. Daar heeft God genoeg aan om jou op je bestemming te krijgen. Misschien zegt u: Je hebt geen idee hoelang ik al wacht. Inderdaad, dat weet ik niet. Maar hoe langer je trouw blijft volharden, des te groter zal de beloning zijn. Hoe meer je iets wilt, hoe volhardende je dat nastreeft en hoe langer het duurt, des te groter zal de beloning zijn. Vooral jonge mensen zien vaak hoe hun vrienden goeie banen vinden terwijl in hun leven niets gebeurt, al proberen ze Gods wil te doen. Je vrienden trouwen, krijgen kinderen, maar jij vindt geen partner. Je ziet anderen vooruitkomen en zelf heb je het gevoel achteruit te gaan. Maar als je als gelovige het gevoel hebt achteruit te gaan, is dat niet echt zo. Er ontstaat ’n zekere spanning in je leven: God bereidt je voor op je toekomst. Je gaat achteruit zoals een steen in een katapult. Als een pijl die je naar achter trekt voordat je schiet. Ik vraag Chad en Hannah hier om dat te illustreren. Wij gaan een Angry Birds-scène naspelen. Welkom in Shepherd’s Grove. Kijken of ik dat ding achterin kan raken. Misschien bent u ook wel eens een Angry Bird. Wij zijn hier in zuidelijk Californië waar kinderen gek zijn op waterballonwerpers. Ik heb veel badgasten het leven zuur gemaakt toen ik 12 was. Vanuit de verte. Als je hem goed plaatst, komt hij heel ver. Ik meende een geluidje te horen. Dit bent u. U ziet iedereen die kant op gaan en verder komen dan u. Het voelt alsof u achteruit gaat. De spanning wordt groter nog groter, je denkt: wanneer kòm ik eindelijk eens ergens en dan…Kijk, dat bedoel ik nou. Ik ga zo ver met zo een grap omdat mensen vaak zeggen: mooie preek, Bobby. Bedankt, wat vond je er mooi aan? vraag ik dan. O, eh… Hij was heel bemoedigend. Als u nu zegt: het was een mooie preek vertelt u erbij dat ik een Angry Bird gebruikte. Beelden blijven beter bij. Sorry, maar wij houden hier van humor. Maar als dominee heb ik het vaak gezien: Als mensen gewoon trouw blijven, lijken zij niet verder te komen maar de spanning van hun bestemming neemt toe. Op een gegeven moment worden ze gelanceerd naar dat waartoe God hen roept. Er wachten u mooie dingen. Dit principe wordt ook besproken in het bedrijfsleven. Malcolm Gladwell wijdde een studie aan het ‘kantelpunt’. Veel ondernemingen en individuen blijven iets eindeloos proberen zonder veel verder te komen. En dan plotseling slaat het om als een glas met water. Het water verspreidt zich als een lawine en plotseling werpt al dat harde werk, al die toewijding, die trouw, vrucht af. Veel mensen geven op het laatst op omdat ze de hoop verliezen vanwege alle mislukkingen. Geef de hoop niet op. Houd uw droom levend, houd uw blik op Hem gericht. Zelfs als u niet komt waar u wilde, zult u zelf zeggen: dit is beter. Niet ik, maar u zelf: Dit is nog beter dan wat ik had gedroomd. Door die wachttijd bent u een vreugdevoller, gelovige mens geworden. Een paar dingen nog. Om je blik op God te houden en je hoop levend te houden kan je je niet richten op andere zaken. Blijf niet hangen in het verleden. Geloof in de prachtige toekomst die God voor u heeft. Misschien gaat het

goed met ons of willen wij juist verandering maar schamen wij ons voor iets dat wij hebben gedaan in ons verleden of iets dat ons is aangedaan, maar toch beschamend is. Je hebt het gevoel dat je tekortschiet of in het verleden iemand hebt gekwetst. God kan mij niet gebruiken, denk je. Maar geen heilige zonder verleden en geen zondaar zonder toekomst, zoals Augustinus zegt. Velen blijven hangen in het verleden en denken dat ze erger zijn dan wie ook. Dat is niet zo. Iedereen heeft een verleden, maar gelukkig ook een toekomst. Ik geloof in het Evangelie. God roept vissers op uit hun boot te stappen en op het water te lopen. Hij gebruikt graag onvolmaakte mensen om het onmogelijke te doen. Focus niet op je verleden, geloof in de toekomst die God voor je heeft ontvang niet alleen de vergeving en genade, maar ook de liefde en genade. God wil de hemel openen en je overgieten met zegeningen. Hij wil je overstelpen met leven en zegeningen, dat geloof ik vast. Jesaja heeft het over het dubbele dat uit de hand van de Heer is ontvangen. Je had een dollar nodig, maar kreeg er twee. Omdat Hij je zo waardevol vindt. In de Griekse Bijbel wordt het woord ‘exateratzo’ gebruikt dat te maken heeft met onze verlossing en vergeving en de prijs die daarvoor is betaald. Dat roept het verhaal op van rijke Romeinen vroeger en een slaaf van 1000 dollar vrijkochten voor 100.000 dollar. Jij bent meer waard dan goud, zeiden zij dan. Je bent oneindig waardevol. En zo is het Kruis een boodschap van hoop, die luidt: God heeft zijn Zoon voor jou gegeven. Hij houdt net zoveel van jou als van Jezus. Anders had Hij dat niet gedaan. Oneindig veel. Vergeet niet welke prijs er is betaald voor jouw verlossing. Blijf niet hangen in je verleden, geloof in Gods toekomst voor jou. U bent geweldig, laat niemand u iets anders wijsmaken. Familieleden of mensen van vroeger herinneren ons vaak aan hoe wij waren om ons zo te belemmeren. Luister er niet meer naar. Als de duivel begint over je verleden, is dat omdat hij bang is voor je toekomst. Luister niet naar hen die denken vanuit onmogelijkheden. Die zijn er meer dan mensen die geloven in mogelijkheden. Luister niet naar hen. Een mooi verhaal dat vast niet waar is, maar dat ik toch even vertel, is. Er was eens een zogenaamde ‘soda kenner’. Vroeger kocht je niet zomaar een fles sodawater. Je moest naar de apotheek waar een man met een wit petje, de ‘soda kenner’, het voor je klaarmaakte. Zo een soda kenner werd verliefd op een meisje. Zij wilden trouwen. Zij gingen naar haar vader om het te regelen, maar die zei: Jij trouwt niet met mijn dochter. Zij gaat trouwen met een gestudeerd iemand, die rijk is, zoals ik. De soda kenner ging naar een andere stad en begon daar een apotheek. Hij bedacht een nieuw drankje, dat enorm in de smaak viel. Lange rijen voor de deur. Ten slotte verkocht hij zijn formule aan Pepsi. Hoe noem je dit drankje? vroegen zij. Hij zei: Ik noem het naar de man die mijn hart heeft gebroken: De vader van het meisje dat niet met mij mocht trouwen: Dr. Pepper. Volgens mij is God dol op dat soort verhalen. Misschien is dit niet waar, maar zulke dingen gebeuren wel. God geniet ervan als jij iedereen laat zien dat zij ongelijk hebben. Als jij de finish overkomt en iedereen die zei ‘het wordt niks’ verbaast als jij daar dan blij en bescheiden aankomt. Ik denk dat de hemel zich daarin verheugt. Dat doe ik ook. Luister niet naar hen die alles onmogelijk noemen. Focus niet op slecht nieuws. Slecht nieuws is er altijd, maar focus daar niet op, maar op wat mogelijk is. En focus niet op wat je kwijt bent, maar op wat je nog hebt. Misschien ben je pas je partner verloren en weet je niet hoe je verder moet. Of een kind, of een goede vriend. Of je bent ontslagen of je had veel geld, maar bent het verloren. Als wij focussen op wat wij kwijt zijn, blijven wij in de verliesmodus. Maar geloven wij in wat wij wèl hebben dan worden wij blijde mensen en stellen wij ons open voor zegeningen. Rouwen is moeilijk en wachten kan nog moeilijker zijn. Maar focus niet op wat je kwijt bent, maar op wat je nog wel hebt. Dankbaarheid trekt ons naar onze geliefden toe en geeft zin aan ons leven. Maak je geen zorgen, wanhoop niet, geef niet op. Zo bent u niet. Leef met dankbaarheid en focus op je mogelijkheden in Christus. God zal grote dingen doen. Verstik je verlangen niet, geef je droom niet op. Want die maakt je tot een fantastisch iemand. Jaag hem na geef niet op. God houdt je hand vast. Hij brengt je op je bestemming. Je bent geliefd en gezegend. God zal je zo zegenen dat je leven ervan overstroomt. Dat geloof ik in Jezus’ naam.

Gebed

Vader, dank U dat wij hier bijeen zijn. Wij hebben U lief. Open de hemel, breng ons overwinning en zegen het leven van ieder hier aanwezig. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “Joy to the World”

Jubel het uit, de Heer is hier, ontvang het Koningskind
Als Redder van de aarde geeft Hij het leven waarde
Dus hemel en aarde, zingt, dus hemel en aarde zingt
Dus hemel, hemel en aarde, zingt, vreugde, vreugde, vreugde

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Hoop en nieuwe kracht

9 december 2018 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan