Home Geest, ziel en lichaam

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kerkfamilie en gasten. Onlangs las ik in Darling Magazine een artikel over hoe onze lichamen geen pronkstukken zijn, maar krachtige instrumenten. Dat is heel erg waar. Je lichaam, ook al is het nu gebroken kan en wordt gebruikt door God om anderen te helen te zegenen en lief te hebben. Dank dat jullie hier zijn. Wij houden van jullie. Vandaag gaan wij het hebben over manieren om gezond te zijn of te worden en hoe onze gedachten onze lichamelijke gezondheid beïnvloeden en hoe God wil dat wij ons lichaam eerbewijzen. Wij beginnen met een gebed.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U en wij houden van U en wij vragen U in Jezus’ Naam dat uw Heilige Geest hier aanwezig is voor iedereen die tv kijkt of hier aanwezig is. Wij danken U dat U iets bijzonders wilt doen in ons leven. Dank U dat hier niemand per ongeluk is. Wij zijn hier allemaal om een reden. Wij willen graag zien wat U gaat doen. Wij houden van U. In Jezus’ Naam bidden wij, amen.

Schud nu de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “Immortal, Invisible, God Only Wise”

Onsterf’lijk, onzichtbaar, Gods wijsheid is groot

In licht onbegrijp’lijk, verborgen voor ’t oog

De God aller tijden in glorie en faam

Machtig overwinnaar, wij prijzen uw Naam

 

Onrustig, niet haastend, en stil als het licht

Niet eisend, verkwistend uw macht die regeert

Rechtvaardig als bergen ver zwevend omhoog

Uw wolken als bronnen Gods liefde is groot

 

U komt toe de lofprijs, o, help ons te zien

Het prachtige Licht wat wij soms niet zien

Onthuld wordt uw glorie onthuld wordt uw macht

Door ’t leven van Christus in ons hart gebracht

Halleluja, amen.

 

Schriftlezing – 1 Korinthiers 6:19-20

door Hannah Schuller

 

De woorden van Paulus in 1 Korinthiërs 6:19. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam. Kerkfamilie, je lichaam is een wonderbaarlijk instrument van goedheid. Het is een geschenk. Amen.

 

Solo Michael Ketterer met de Voices of Hope“Spirit Lead Me”

Dit is mijn verering, dit is mijn offerande

In ieder moment houd ik niets achter

Ik leer U te vertrouwen, ook als ik het niet kan zien

En ook in mijn lijden moet ik het geloven

Als U zegt ‘dit is verkeerd’, zeg ik ‘nee’

Als U zegt ‘laat los’, laat ik het gaan

Als U met mij erin bent, zal ik beginnen

En als U mij zegt te springen, duik ik erin

Als U zegt ‘blijf staan’, zal ik wachten

Als U mij aanspoort te vertrouwen, zal ik gehoorzamen

Leer mij U te volgen in uw wegen

Ik wil niet langer gevoelens najagen

Heilige Geest, leid mij,

Geest in mij, Heilige Geest

 

Als alle hoop is vervlogen en uw Woord is al wat mij rest

Moet ik geloven dat U nog steeds

Water uit de rots geeft om mijn dorst te lessen

Om van mij te houden op mijn dieptepunt

En ook als ik het me niet meer herinner

Herinnert U mij aan mijn woord

Ik vertrouw mijn handelen niet

Ik wissel mijn fouten in, ik leg alles terzijde

Omdat U alles bent wat ik wil

Ik buig mijn knieën

Dit is de beker die U voor mij heeft

En ook wanneer het niet logisch lijkt

Laat ik uw Geest mij leiden

Laat ik uw Geest mij leiden

Laat ik uw Geest mij leiden

Laat ik uw Geest mij leiden

Als U zegt ‘dit is verkeerd’, zeg ik ‘nee’

Als U zegt ‘laat los’, laat ik het gaan

Als U met mij erin bent, zal ik beginnen

En als U mij zegt te springen, duik ik erin

Als U zegt ‘blijf staan’, zal ik wachten

Als U mij aanspoort te vertrouwen,

Zal ik gehoorzamen

U bent de enige waarheid, het leven

Ik wil niet langer gevoelens najagen

Geest, leid mij, Geest, leid mij

Heilige Geest, leid mij, Geest, leid mij

Roep mij, Uw wil geschiede

Heilige Geest, leid mij

Heilige Geest, leid mij

 

Interview – Michael Ketterer

BS = Bobby Schuller en MK= Michael Ketterer

BS       Michael Ketterer, hallo. Fijn dat je hier bent. Wij zijn zo blij dat Michael Ketterer bij ons is, vandaag. Hij en zijn groep…Hij en zijn groep Influence Music hebben een nieuw album, Rebels met onze eigen Voices of Hope. Prachtige liederen. Wie heeft die geschreven?

MK       Ik en mijn team.

BS       Schitterend. Ik hoorde dat album en ik moest het hebben. Hoe ben je in de muziek terecht gekomen?

MK       Mijn vader was dominee en ook koordirigent. Zoals bij jullie. Ik ben opgegroeid met het koor.

Mijn vader leerde mijn broer, mijn zus en ik als kind meerstemmig te zingen. Het hoort bij mijn leven. Sommige van de grootste popsterren van Amerika in de laatste 40 jaar zijn opgegroeid met kerkkoren. Het heeft altijd in mij gezeten. Het moet eruit. Ik moet zingen. Het is mijn manier van aanbidden.

BS       Ik zei tegen Hannah hoe bijzonder het is hoeveel de Voices of Hope toevoegen. Er is een balans tussen jouw diepe stem en de lichtere stemmen van de kinderen en tieners. Die mix zorgt voor een waanzinnig geluid.

MK       Het is krachtig en het is een deel van mijn verhaal. Ik ben ook kinderverpleegkundige en werk op de afdeling kinderpsychologie. Mijn vrouw en ik hebben vijf kinderen geadopteerd. Ziekenzorg voor kinderen is mijn passie. Om hier samen met ze te zingen is een droom die uitkomt.

BS       Fantastisch. Het is voor ons ook een droom om je hier te hebben. Dank je voor je komst en dat wij tot Gods eer mochten zingen. Michael Ketterer. Dank je. Gods zegen.

 

Solo Michael Ketterer met de Voices of Hope – “Good, Good Father

Ik heb wel duizend verhalen gehoord over hoe ze denken dat U bent

En ik heb de tedere fluistering gehoord van liefde in het holst van de nacht

En U zegt me dat ik U behaag en dat ik nooit alleen ben

U bent een goede Vader ja, dat is wat U bent, dat is wat U bent, en U heeft me lief

Dat is wie ik ben ja, dat is wie ik ben ik heb velen zien zoeken

Naar antwoorden, wijd en zijd maar ik weet dat we allemaal zoeken

Naar antwoorden die alleen U kunt geven

En U weet wat wij nodig hebben voordat we zelfs maar een woord spreken

U bent een goede, goede Vader, dat is wat U bent, dat is wat U bent

En U houdt van mij, dat is wie ik ben

U bent volmaakt in al wat U doet,

U bent volmaakt in al wat U doet

U bent volmaakt in al wat U doet voor ons

U bent volmaakt in al wat U doet

U bent volmaakt in al wat U doet

U bent volmaakt in al wat U doet voor ons

U bent een goede Vader,

Dat is wat U bent, dat is wat U bent, dat is wat U bent

En U houdt van mij dat is wat ik ben

U bent een goede, goede Vader, dat is wat U bent

En U houdt van mij, dat is wie ik ben

 

Koor – “I Will Lift Mine Eyes”

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen?

Mijn hulp is van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft

Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt

Uw Bewaarder zal niet sluimeren, sluimert noch slaapt

De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand

De zon zal u des daags niet steken noch de maan des nachts

De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren

De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren

Van nu aan tot in eeuwigheid

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Vrienden, houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Bedankt. Ga zitten.

 

PreekGeest, ziel en lichaam”

door Bobby Schuller

Vandaag gaan wij het hebben over mijn nieuwe boek: Verander je denken, verander je wereld.

Een van de hoofdstukken waar wij het over gaan hebben is dat God van je lichaam houdt.

Daar gaan wij het vandaag over hebben. De belangrijke boodschap dat je lichaam een geschenk is.

Het is iets dat God aan jou geschonken heeft dat gewijd is, dat bijzonder is, dat waardevol is. In een wereld waarin wij ons altijd kwaad maken over ons lichaam, om wat voor reden dan ook. Misschien werkt het niet goed. Misschien doet het niet wat het vroeger kon. Er groeit haar op de verkeerde plekken

en geen haar op de juiste plekken. Dat zijn dingen die ons overkomen. Het is vaak heel makkelijk om daarover in te zitten. Vandaag gaan wij praten over het idee dat God van je lichaam houdt. Het lichaam is gewijd. Je lichaam is heilig. In het Jodendom en in het christendom is het lichaam datgene waar het meeste werk van God in je leven gebeurt. Het lichaam is dat wat de Here gebruikt om verschil te maken in de wereld. Als je een weeshuis gaat bouwen, heb je je armen nodig. Als je de zieken geneest zoals Jezus deed, leg je je handen op mensen. Als je een kind wilt troosten, een kind wilt omhelzen, gebruik je je lichaam om een fysieke uiting van iets geestelijks te creëren. Het lichaam wordt beschouwd als een onderdeel van de ziel in het christendom. Niet als iets wat daar los van staat. De ziel is hetgeen wat alles bijeenhoudt. Onze geest, ons denken en ons lichaam. Zowel voor Joden als voor christenen was het lichaam een belangrijk onderdeel van ons geloof. Een van de eerste, zeg maar theologische tegenstanders van de christelijke kerk was een groep die zich de gnostici noemde. Zij beschouwden alles van het lichaam als slecht. Alles van de geest was goed. Velen van hen geloofden dat Jezus uit God was maar dat Hij een geest was. Hij had geen lichaam. Dus als Johannes, de schrijver van het evangelie van Johannes zijn verhaal begint, begint hij met een aanval op toenmalige gnostici. Hij zegt: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God. Dat beviel de gnostici wel, maar dan vervolgt hij: En het Woord werd… Wat? Vlees. En het woonde onder ons. Dat is interessant, want in het Oudgrieks bestaan er twee woorden voor het lichaam. Het ene woord voor het lichaam is het woord soma. Zeg dat allemaal eens: soma. Soma is prachtig, hè? Een Olympiër, een model, een acteur. Iemand met een sixpack en 6 procent lichaamsvet. 1 procent vet voor iedere buikspier. Waanzinnig.

Dat is soma, het ideale lichaam. Maar er bestaat nog een ander woord in het Oudgrieks: sarx. Dat wordt vaak vertaald met vlees. En dat is alles waar je niet blij van wordt. Veroudering, haar, ziekte en dat soort dingen. Dat is sarx. Dat is het vlees. En Johannes zegt met grote nadruk: En het Woord werd… niet soma, niet een wonderbaarlijk, prachtig iets. Het werd vlees. Als ik dat zou schrijven, zou ik misschien schrijven: En het Woord werd een vent. Een gozer. Dat is belangrijk, want hier weerklinkt het theologische idee in het christendom en Jodendom, dat het lichaam niet slecht is, niet verkeerd. Dat het lichaam een geschenk is, dat het gewijd is en heilig en dat het van God komt en dat het geschenk voor jou is. Dat horen wij niet van de wereld, hè? Voor de wereld is het lichaam een geschenk als het prachtig en perfect is. Dat beeld wordt doorlopend versterkt in wat wij zien en wat wij horen. Het is zo verbazend omdat de mensen die ze op tv of in bladen afbeelden tot de meest aantrekkelijke ter wereld behoren.

Vaak zijn ze 16 of 17 en als ze ouder zijn gaan ze een week lang op een speciaal dieet voor die foto.

Veel van die modellen zijn uitgedroogd. Dan geven ze ze make-up en zorgen dat alles perfect is. En zelfs als ze de foto met alle goeie belichting hebben genomen gaat die de computer in en wordt hij bewerkt zodat de heupen breder en de taille smaller en het haar donkerder wordt. Dat is wat wij doen.

En zo zie je overal die beelden van het ideale lichaam. Iets interessants van Apple is dat de snelst groeiende groep klanten van Apple bestaat uit senioren. Waarschijnlijk omdat zij de enigen zijn die zich een Apple kunnen veroorloven. Maar als je naar een spot van Apple kijkt, zie je geen senioren een Apple kopen. Dat doen jongeren. Je ziet geen vent achter een rollator naar zijn iPad of iPod luisteren, hè?

Het is altijd iemand die jong en modieus is en er goed uitziet. Weet u waar ik aan moet denken? Aan een hele knappe, fantastische jongeman, genaamd Nick Vujicic. Hij is vaak in deze kerk geweest en heeft geen armen en geen benen. Hij vertelt vaak hoe hij als kind zijn leven haatte. Hij werd depressief en probeerde op zeker moment zelfmoord te plegen. Toen hij tot geloof kwam in Jezus Christus, was hij in staat te zien dat, hoewel hij geen armen en benen had God iets ongelooflijks kon doen door zijn leven.

Dankzij Nick hebben miljoenen en miljoenen mensen Christus leren kennen. Nu reist hij rond, bemoedigt hij mensen en deelt het evangelie. Ik wil heel graag dat jullie deze gedachte vandaag meenemen: Mijn lichaam is een geschenk, ook al is het niet volmaakt. Je lichaam is een geschenk en wat een kostbaar geschenk is dat. Het is een wonderbaarlijk iets. En hoe meer wij ons lichaam kunnen zien als een geschenk van God dat het een huis van God is, een plaats waar God woont, hoe gezonder wij ons voelen, hoe beter wij ons voelen en hoe beter wij de goede dingen zien die God doet via ons leven.

In 1 Korinthiërs schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het grootste deel van dit boek gaat over seksuele immoraliteit. Wij gaan het daar niet specifiek over hebben maar ik wil zien waarom Paulus seksuele immoraliteit ongewenst vindt voor de kerk. En dit is wat hij schrijft: Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam. Dit vind ik interessant. Dit hele idee dat wij ons lichaam moeten eren en God moeten eren met ons lichaam en dat wij beseffen dat wij duur gekocht zijn. Zie je dat? Uw lichaam. Als we spreken van geloof en verlossing

denken wij vaak aan hoe God mijn geest met het bloed van het Lam heeft gekocht. Dat Hij mijn geest heeft gered. Maar wat Paulus hier lijkt te zeggen, is dat Hij niet alleen je geest heeft gekocht maar ook je lichaam. Zoals je een huis zou kopen, heeft Hij je lichaam gekocht om in te wonen, om in te leven en om goede werken in te verrichten. En toen je Christus ontving, ontving je deze geest van Christus in je fysieke lichaam opdat de wonderen en kracht en troost en de natuur van Jezus Christus konden worden uitgedrukt en ervaren door jouw lichaam jegens anderen. Waarom is God zo blij met onze zorg voor ons lichaam? Omdat Hij erin moet leven. Dat is zijn huis, zijn tempel. Dat is waar Hij woont. Dat was heel wat voor de christenen van de eerste eeuw die overigens voornamelijk Joden waren die zojuist een tempel verloren hadden. Zij waren hun tempel kwijt. De tempel was het hart van het Joodse geloof toen Jezus kwam. Je ziet dat de geschiedenis van het Joodse volk natuurlijk begint bij Abraham en een hoogtepunt bereikt bij Mozes die hen uit Egypte leidt. Zij worden een volk, ontvangen de wet en bouwen dan de tabernakel. De tabernakel was een mobiele tempel. Het was een tent, met afsluitbare gedeeltes en allerlei parafernalia. Juist, parafernalia. Allerlei attributen in de tabernakel. Bij verplaatsingen moest alles op een bepaalde manier gebeuren. En dat moest allemaal zo specifiek omdat de troon van God

er middenin stond. De troon van God werd de Ark des Verbonds genoemd. Ze geloofden dat Jahweh op die troon zat. Hoe dichter je die troon naderde hoe meer respect, vrees en bewondering je moest tonen. Daarom golden er zoveel rituelen en vormen op die plaats. Als Salomo de eerste tempel bouwt

maakt hij een einde aan al die schrijnen en altaren her en der in het Beloofde Land en bouwt een vaste plaats. En later, na de verwoesting en de terugkeer naar Israël wordt een tweede tempel gebouwd. En die tweede tempel wordt iets geweldigs. Als je ooit naar Israël gaat, zie je de gigantische fundamenten.

Dan zie je wat een enorme rijkdom en macht en inspanning aan dit centrum van verering werd besteed.

En die tempel functioneerde als het hart van het Jodendom van de eerste eeuw. Voor het Joodse volk van de eerste eeuw behoorde de hele aarde aan God toe. Maar hoe dichter je dit Heilige der Heiligen nadert waar de geest van God fysiek in die ruimte woonde hoe dichter je tot God naderde. Dat was belangrijk voor die mensen. Je ziet hier twee grote dingen gebeuren. Bij de kruisiging van Jezus, gebeurde iets met het Heilige der Heiligen. Het voorhangsel scheurde doormidden. Het beeld ontstaat van de Heilige Geest die de plek verlaat waarbij ineens de scheiding tussen het Heilige der Heiligen en de gelovigen wordt geslecht. Trouwens, waar gaat die geest heen? Weet u waarheen? In u en in mij.

Dat lezen wij in Handelingen 2. Door de doop ontvangen wij de Heilige Geest van God zodat God daadwerkelijk in u woont. Dat is krachtig. Maar de tweede grote gebeurtenis was in het jaar 70 toen de Joden in opstand kwamen en de Romeinen de tempel verwoestten. Ze verwoestten ook de stad Jeruzalem. Wat wij vergeten is, dat de christenen van de eerste eeuw van de 30 of 40 jaar na de wederopstanding en de hemelvaart dat die christenen van de eerste eeuw onder leiding van Jacobus de broer van Jezus in Jeruzalem, in en rond de tempel hun eredienst hielden. Die tempel is ook hun huis. Zij zien geen verschil tussen christendom en Jodendom. Ze vormen een Joodse groep die meent

dat de Messias Jezus Christus is en dat Hij de Gezalfde is. Dus als de tempel wordt verwoest is dat een crisis voor de Joden en de christenen van de eerste eeuw. Waar moeten wij heen om God te vinden?

Waar is de heilige plek? Waar woont Gods geest? Waar brengen wij onze offers? Waar bidden wij? En wat wij dan zien, wordt duidelijk in de Handelingen. God heeft al een nieuwe tempel gebouwd wanneer Herodes’ tempel verwoest wordt. Die tempel bestond uit mensen, de discipelen. Is dat niet krachtig? Door een volgeling van Jezus Christus te worden, word je als de tabernakel toen Mozes Israël verliet.

Je wordt als die mobiele tempel die de kracht en het leven van God in je lichaam meedraagt. En daarom,

ook al is ons lichaam niet volmaakt het is goed om te beseffen hoe ontzagwekkend het is dat God je onvolmaakte lichaam tot zijn huis heeft gemaakt. En voor Hem is dat niet een detail, het is iets groots.

Hij houdt van je en Hij houdt ervan om in je te wonen en goede werken door jou te doen. Laten wij beginnen met zo over ons lichaam te denken. Stel je voor wat er binnen de volgende twee of vijf jaar kan gebeuren als wij betere gedachten over ons lichaam krijgen. Wat kan er dan fysiek en medisch in ons lichaam gebeuren? Wij weten dat bepaalde gedachten tot meetbare waarneembare veranderingen

in ons lichaam kunnen leiden alleen door ons denken. Dingen als angst, beven, lachen, opwinding, dat zijn dingen die in de geest gebeuren die een fysieke invloed op het lichaam hebben. Maar alleen in de geest gebeuren er dingen. Denk aan woede en aan hoe je lichaam daarop reageert. Er bestaat een woord voor in de medische wereld. Er bestaat een wetenschappelijke methode om geneesmiddelen te testen. Het placebo-effect. Dan heb je twee groepen waarop je een nieuw geneesmiddel uitprobeert.

De ene groep is de feitelijke studiegroep en de andere is de controlegroep. Dan neem je een gelijk uitziende pil die suiker of zout bevat en die geef je aan de andere groep. Want in bepaalde gevallen kan tot 30 procent van de mensen die een nepmiddel krijgen feitelijk zichzelf voor de gek houden en gaan geloven dat zij werkelijk baat hebben bij het middel. Is dat niet vreemd? Artsen hebben geen echte verklaring daarvoor. Er bestaan allerlei theorieën en filosofieën over maar er is geen duidelijk wetenschappelijk waarneembaar meetbaar antwoord op die vraag. Maar er zijn nu artsen die beweren dat een placebo misschien belangrijker is dan wij ooit dachten. Dat het een effect is dat wij in de geneeskunde kunnen toepassen. Ik wist dat niet, maar dat is een nogal onorthodoxe benadering. Er is ene Andrew Weil, een arts die aan Harvard gestudeerd heeft die ervoor pleit om placebo’s te gebruiken

om mensen te helpen. Dat deden ze zo’n 150 jaar geleden ook al. Hij wil mensen als het ware om de tuin leiden voor herstel. En dat is allemaal omdat artsen zien dat wanneer mensen, ook als ze ziek zijn, een positieve instelling hebben en positief blijven denken, wanneer ze vrienden en familie om hen heen hebben, dat hun gedachten, hun stress, hun angst, dat al die dingen hen fysiek beïnvloeden. Dat moeten wij voor ogen houden. Overigens komt ook het omgekeerde voor. Ook een negatief placebo kan optreden, dat heet het nocebo. Dat heb ik niet bedacht. Dat is een bestaande medische term. Het nocebo-effect is het omgekeerde. Waarbij je, als je denkt dat je ziek bent, veel symptomen kunt gaan vertonen hoewel geen van die symptomen wordt veroorzaakt door medicatie of neppillen. Dus als je bijvoorbeeld een neppil krijgt, kun je negatieve effecten bespeuren ook al heb je alleen maar zout of suiker toegediend gekregen. Het nocebo-effect is denk ik bijna nog belangrijker dan het placebo-effect want ik denk dat meer mensen geneigd zijn negatief te denken over hun lichaam en gezondheid dan positief te blijven. En we staan er niet altijd bij stil hoezeer negatief over ons lichaam denken ons feitelijke, fysieke, medische schade kan berokkenen. In de spiegel kijken en nare dingen over jezelf zeggen maakt de zaken er niet beter op. Wat de zaken wel beter maakt, is dankbaarheid. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die tegelijkertijd dankbaar en ongelukkig was. Jullie wel? Want het woord dankbaarheid en geluk is bijna hetzelfde. Wanneer wij beginnen met niet te denken aan wat wij verloren hebben maar aan wat wij nog hebben en dankbaarder worden voor onze lichamen en verlangen en verwachten dat door dit lichaam wellicht God iets groots kan verrichten, zullen wij meetbare veranderingen in ons lichaam te zien krijgen die waarachtig positief zijn. Daarom wil ik jullie voorhouden,

dat ik denk dat het heel belangrijk is dat je vriendelijk bent voor je lichaam. Wees vriendelijk voor je lichaam. Ik denk dat als je vriendelijk bent voor je lichaam, je lichaam vriendelijk zal zijn voor jou.

Jaren geleden kreeg ik een boodschap van de Heer. Ik bestudeerde wonderen en grote manifestaties van God en een van de meer interessante dingen die ik ontdekte was dat vergeving vaak aan wonderen voorafgaat. Je zult zien dat grote daden van God of grote wonderen heel vaak gebeuren voordat de ene persoon de andere vergeeft. Op de een of andere manier maakt dat de weg vrij voor een grote daad van God. Ik herinner me dat dat in die tijd voelde alsof de Heilige Geest mij in die preek vertelde: Bobby, vertel hen hun lichamen te vergeven. Ik weet nog dat ik dat toen heel raar vond klinken. Maar ergens vond ik het ook logisch. Dus dat heb ik gepredikt en tijdens mijn reizen door de wereld heb ik veel mensen gesproken die zeiden dat ze niet beseften dat ze woede en wrok jegens hun eigen lichaam hadden alsof het een persoon was. En dus zeg ik, vergeef je lichaam. Vergeef dat het niet alles doet

wat je wilt dat het doet en niet altijd aanvoelt zoals je wilt dat het aanvoelt en begin de Heer te danken

voor je lichaam. Je hebt het niet voor eeuwig. Op een dag zullen wij nieuwe, weder opgestane lichamen krijgen in het Koninkrijk Gods. En dat zal een prachtige dag zijn. Maar erken voorlopig dat het lichaam

dat je hebt, een geschenk van de Heer is en vraag Hem, vandaag door jou en jouw lichaam iets groots te verrichten

 

Gebed

 

Vader, wij danken U. Wij danken U voor alles wat U ons gegeven hebt. En ik bid, Vader, om wonderen en kracht. Voor iedereen die ziek is of met ziekte worstelt, dank ik U, God dat U Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig bent. Dat U een wonder in ons leven kunt verrichten als U dat wilt. Heer, dat vragen wij U. En ik bid, Heer, dat U ons allen zult helpen om ons lichaam op een nieuwe manier te zien.

In plaats van het te beschouwen als iets dat wij de wereld moeten tonen of iets dat wij verdiend hebben.

Help ons, Heer, het te zien als een tempel van de Heilige Geest. als een heilig geschenk van U. Dank U, Heer, dat U van ons houdt. In Jezus’ Naam bidden wij, amen.

 

Koor – “My Song in the Night”

 

Waarom zou ik dwalen en niet met U wandelen

Of roepen in de woestijn om uw gezicht te zien

Mijn troost en vreugde de verrukking van mijn ziel

O Jezus mijn Heiland, mijn lied in de nacht.

Mijn troost en vreugde de verrukking van mijn ziel

O Jezus mijn Heiland, mijn lied in de nacht,

In de nacht, in de nacht in de nacht

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

Geest, ziel en lichaam

9 augustus 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan