Home Televisie Liefhebben in een wereld van strijd

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen wij ons verheugen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in Shepherd’s Grove. Wij zijn vereerd met uw komst. Wij mogen jullie graag. Een wijs man zei ooit: Moeilijke tijden komen en gaan, echte doorzetters overwinnen. Als u iets doormaakt dat eigenlijk te zwaar voor u is geef dan niet op, hou vol, want er is licht aan het eind van de tunnel. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Welkom in Shepherd’s Grove, een kerk die gelooft in mensen. Wat ook uw situatie is, weet dat God graag onvolmaakte mensen gebruikt om onmogelijke dingen te doen. Door de week in Gods huis te beginnen zal uw week beter, rijker zijn dan wanneer u niet was gegaan. Goed dat u er bent.

Gebed

Vader, wij komen voor U in Jezus’ naam. Laat ketenen verbroken worden en ieder persoon die mij hoort, door uw Geest aangeraakt worden. U voorziet in alles wat we zo hard nodig hebben daarom vragen we U ons te helpen. We hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “Guide Me O Thou Great Jehovah”

Leid mij, Heer, o machtig Heiland door dit leven aan uw hand
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig wees mijn gids in ’t barre land Brood des levens, brood des hemels,
Voed mij dat ik groei naar U, voed mij dat ik groei naar U

Schriftlezing – Lucas 6:32-36 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Luistert u ter voorbereiding op de preek naar Gods Woord uit het boek Lucas.
Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen
lief die hen liefhebben. Of als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. Is het een verdienste als je geld leent aan hen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Wij als kerkfamilie koesteren geen wrok maar hebben onze vijanden lief. Wij zwelgen niet in zelfmedelijden, want daarvoor is het leven te mooi. Amen.

Koor – “We Walk by Faith”

Wandelen in geloof: al zien we nog niet
Vertrouwen op God, niet op eigen kracht
In duisternis is Hij het licht
Wandelen in geloof: al zien we nog niet
In moeite en in tegenspoed, weten niet hoe het verder moet Wel weten wij Gods weg is mijn

Als wij vertrouwen en gehoorzaam zijn Wandelen in geloof: al zien we nog niet Vertrouwen doet de macht te niet
In duisternis is Hij het licht

Wandelen in geloof: al zien we nog niet Vertrouwen op God en in zijn Zoon Want God doet wat Hij heeft beloofd We reizen samen, niet alleen

Zijn Geest maakt in geloof ons één Wandelen in geloof: al zien we nog niet Vertrouwen doet de macht te niet
In duisternis is Hij het licht

Wandelen in geloof: al zien we nog niet Begrijpen ’t niet met ons verstand
Maar Hij leidt ons aan zijne hand Volgen ’t bevel van hogerhand

God brengt ons naar ’t beloofde land Wandelen in geloof: al zien we nog niet Vertrouwen doet de macht te niet
In duisternis is Hij het licht

Geloven is: al zien we nog niet

INTERVIEW – JOEL SMALLBONE
BS = Bobby Schuller en JS = Joel Smallbone

Introductie

Wij zijn blij met de aanwezigheid van Joel Smallbone die met zijn broer de groep ‘For King and Country’ leidt. Zij beginnen aan een nieuwe film: ‘Priceless’. Applaus voor Joel Smallbone.

BS Heel veel mensen kennen jullie muziek. Jullie hebben erg veel succes. Ik hoorde iemand zeggen: Het Australische antwoord op Coldplay.

JS Leuk compliment.
BS Maar nu zijn jullie bezig met een film over mensenhandel.
JS Daar zijn wij al een tijd mee bezig. Ik ga even terug in de tijd. Mijn oudste zus, oorspronkelijk

uit Australië maar je kunt nog wel horen dat wij in Nashville, Tennessee wonen. Mijn zus trad

jarenlang op onder de naam Rebecca St. James. Ze was erg populair… BS Ik ken haar.

JS Mooi zo. Zoals veel mensen boven de 35. Zij brak een lans voor kuisheid. Voordat Luke en ik King and Country hadden opgericht, waren wij op een vrouwencongres, als de twee enige mannen. Wij zongen met haar mee als back-up en deden een paar eigen songs. Vóór wij het podium opstapten zeiden Rebecca en mijn moeder: Er zijn zoveel vrouwen hier, zeg wat

tegen ze. En toen stonden wij op en spraken over hoffelijkheid en hoe je als man vrouwen moet liefhebben en eren. Toen wij als band begonnen, brachten wij een baal Australische 1 cent- munten mee maakten er hangertjes van: ‘onbetaalbare kettinkjes’ noemden wij ze. Ruim 500.000 mannen en vrouwen namen zo’n kettinkje mee en zetten zich daarmee in voor de goede zaak. We zeiden tegen onze broer Ben: Hier zit een verhaal in dat wij moeten vertellen. Kunnen wij het verfilmen? Ben is filmmaker. Hij begon te stralen. Dus wij maakten van begin tot eind deel uit van dit verhaal.

BS Priceless was een grote hit. Ging de song hierover?
JS Die song van For King and Country is pas na de film ontstaan. Wij waren bezig met de film,

die deels over mensenhandel gaat. Het greep ons zo aan, dat wij er deze song aan hebben

gewijd.
BS Veel kerken besteden aandacht aan mensenhandel. Verhalen vertellen, zeker door

middel van film, is een van de beste manieren om hier licht op te werpen. Jouw prachtige rol is

die van een antiheld.
JS Een gewone man die zijn vrouw is kwijtgeraakt door een ongeluk en daarna ontspoort. Zijn

dochter wordt hem afgenomen door Kinderbescherming. Om zijn leven te beteren en zijn dochter terug te krijgen gaat hij werken als truckchauffeur op lange afstanden, tegen contante betaling. Onderweg merkt hij dat hij levende vracht vervoert: Er zitten twee jongedames in de laadruimte. Ze vertellen hem dat ze als huishoudster en serveerster gaan werken. Hij wordt gegrepen door de kracht en besluitvaardigheid van de oudste. Maar als hij ze afzet, beseft hij dat hij heeft meegewerkt aan slavernij, aan mensenhandel. Hij is zijn vrouw en dochter kwijt en nu heeft hij deze meisjes uitgeleverd. Samen met Dale, een plaatselijke hotelhouder gespeeld door David Koechner, vormt hij een soort misdaadbestrijdingteam om de meisjes terug te halen. De kracht, de beslistheid en het geloof van de oudste zuster, Antonia raken BS hem diep en veranderen hem. Zij is in veel opzichten de heldin van de film. Een boodschap van hoop, liefde en verbondenheid. Maar ook een film over het vreselijke thema mensenhandel. Veel mensen weten het niet, maar als het zo doorgaat, zal mensenhandel de drugshandel overvleugelen als grootste criminele sector ter wereld. En dat raakt onze gezinnen, onze kinderen en kleinkinderen rechtstreeks. Ik hoop dat de film mensen aan het denken zet en met name mannen weet te raken. Want dit is een handel van vraag en aanbod. Als je de vraag wegneemt – hoofdzakelijk mannen – valt ook het aanbod weg.

BS Niet alleen prostitutie. Ook pornografie.
JS Daar begint het. Het is iets waartegen we moeten vechten. Jij doet daar een oproep toe.
BS Dank je dat je je bekendheid gebruikt om iets te doen aan een van de grootste sociale

misstanden. Je zal daardoor herinnerd worden. We zijn je dankbaar. Gods zegen, Joel Smallbone.

SOLO – CAITY PETERS – “Holy Spirit”

Niets heeft meer waarde, niets is zo groot
Niets valt te vergelijken met de levende hoop die U brengt Uw aanwezigheid, Heer

Ik heb mogen proeven van de tederste liefde
Die mijn hart bevrijdt en mijn schaamte wegneemt Door uw aanwezigheid, Heer

Heilige Geest, we heten U welkom overstroom deze ruimte, Vervul de atmosfeer naar uw glorie, God, verlangt ons hart Laat uw aanwezigheid ons allen vervullen, Heer

Niets heeft meer waarde, niets is zo groot
Niets valt te vergelijken met de levende hoop die U brengt Door uw aanwezigheid, Heer

Ik heb mogen proeven van de tederste liefde
Die mijn hart bevrijdt en mijn schaamte wegneemt Door uw aanwezigheid, Heer

Heilige Geest, we heten U welkom overstroom deze ruimte,
Vervul de atmosfeer naar uw glorie, God, verlangt ons hart
Laat uw aanwezigheid ons allen vervullen, Heer, uw aanwezigheid, Heer doordring ons meer van uw aanwezigheid
Laat ons de glorie van uw goedheid
Ervaren doordring ons meer van uw aanwezigheid
Laat ons de glorie van uw goedheid ervaren
Doordring ons meer van uw aanwezigheid
Laat ons de glorie van uw goedheid ervaren
Doordring ons meer van uw aanwezigheid
Laat ons de glorie van uw goedheid ervaren

Heilige Geest, we heten U welkom overstroom deze ruimte, Vervul de atmosfeer naar uw glorie, God, verlangt ons hart Laat uw aanwezigheid ons allen vervullen, Heer

SOLO – CAITY PETERS – “How Can it Be”

Ik ben schuldig, beschaamd over wat ik heb gedaan, Wat ik ben geworden ik heb vuile handen
Ik durf ze niet uit te strekken naar Hem die heilig is

U bepleit mijn zaak, vergeeft mijn misstappen U verbreekt mijn ketenen, U hebt overwonnen U gaf uw leven om mij het mijne te geven
U zegt dat ik vrij ben.

Hoe is dit mogelijk? hoe is dit mogelijk?

Ik hield me verborgen uit angst heb ik U teleurgesteld Van binnen twijfel ik of U nog van me houdt
Maar uit uw ogen spreekt enkel genade

U bepleit mijn zaak, vergeeft mijn misstappen U verbreekt mijn ketenen, U hebt overwonnen U gaf uw leven om mij het mijne te geven
U zegt dat ik vrij ben

Hoe is dit mogelijk? hoe is dit mogelijk?

Ook al val ik, dan kunt U mij nieuw maken Uit dit sterven zal ik samen met U opstaan O, de genade die ik ondervind
Hoe is dit mogelijk? hoe is dit mogelijk?

U bepleit mijn zaak, vergeeft mijn misstappen U verbreekt mijn ketenen, U hebt overwonnen U gaf uw leven om mij het mijne te geven
U zegt dat ik vrij ben.

U bepleit mijn zaak, vergeeft mijn misstappen U verbreekt mijn ketenen, U hebt overwonnen. U gaf uw leven om mij het mijne te geven
U zegt dat ik vrij ben.
Hoe is dit mogelijk? hoe is dit mogelijk?

Proclamatie Bobby Schuller

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar.

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen.
Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen.
Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

U mag gaan zitten.

Preek – “Liefhebben in een wereld van strijd” door Bobby Schuller

Vandaag wil ik het hebben over het gemak waarmee wij een wrok koesteren. Wrok koesteren is zoiets als kauwen op een hamburger: Je neemt er de tijd voor. Maar vandaag wil u voorhouden hoe mooi het leven is. Misschien kampt u met problemen, maar daar komt u wel overheen. U komt er overheen en het leven is weer prachtig. Het is zonde om ook maar één glimlach te verspillen ook maar één moment een wrok tegen iemand te koesteren. Wij moeten onze vijanden liefhebben en bidden voor hen die ons vervolgen. Dat ontslaat ons van de noodzaak om alles recht te zetten het laatste woord te hebben, te zeggen waar het op staat. Laat dat vandaag los, glimlach en geniet van het leven ondanks alle problemen van het leven. Koester geen wrok, zegt God tot u. Dat doet u ook niet. U bent niet iemand die een wrok koestert. U bent een vredestichter, iemand die het beste ziet in anderen. God is trots op u. Blijf zo. Blijf altijd iemand die het beste in anderen ziet. Als het tegenzit of als mensen u kwetsen: Laat het los en geniet van het leven. Amen? Daar gaat het vandaag over. Het loopt in het leven niet altijd zoals u het wilt. Eigenlijk nooit. Er zullen altijd gezondheidsproblemen zijn en problemen op het werk. Misschien bent u ontslagen en heeft u het nog altijd erg moeilijk. En de mensen op wie u rekende, zijn er niet voor u, of niet in voldoende mate. Mensen zullen ons vaak in de steek laten en kwetsen. Wij zullen ons verlaten voelen en komen in de verleiding boos en verbitterd te worden en van het ergste uit te gaan. Doe dat niet. Zo bent u niet. U bent groter dan dat. U leert om los te laten en het zachte juk van Jezus te dragen. Want ondanks alles is het leven te goed om te wrokken of te tobben. Ik kan van mensen houden ondanks hun onvolmaaktheden. Wij zullen gekwetst worden in het leven. Door vijanden, critici en concurrenten. Maar als wij vol wrok blijven, is het effect daarvan alleen maar groter. Hoe langer we een wrok koesteren, hoe pijnlijker de wond wordt. Die kan dan niet genezen. Wie vasthoudt aan wrok houdt vast aan zijn wond en laat hem niet door God genezen. Misschien wrokt u nog over iets van jaren geleden. U bent nog steeds zo boos en verbitterd dat het doorklinkt in uw taal en uw denken. Laat het los. Leg het bij God, geef het aan Hem. Laat het los, glimlach en geniet van het leven. Het leven is mooi, verspil geen moment aan woede. In Lucas 6 geeft Jezus ons een groot geschenk met een tekst die tot de kern van het christendom behoort. Hij

zegt in Lucas 6: ‘Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. Of als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. Is het ’n verdienste als je geld leent aan hen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en kinderen van de Allerhoogste zijn.’ En luister goed naar deze regel, want dat is goed nieuws: ‘Want Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.’ Want Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Dat moeten wij ook zijn. Want vaak zijn wij zelf onvriendelijk, ondankbaar en kwaadwillig. Jezus is een vriend van zondaren. ‘Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt zal ook voor jullie worden gebruikt.’ Is dat geen goed nieuws? Als we niet alleen qua geschenken vrijgevig zijn, maar ook qua genade begrip, geduld dan stellen wij ons hele leven open voor de zegen van de hemel en van mensen. Zo bouwen wij welgevalligheid op bij God en bij de mensen. God en de mensen zullen u met grote welgevalligheid behandelen als u een liefdevol mens en vredestichter bent. Ik wil u deze wijze woorden voorhouden voor een vervuld, gezegend en gelukkig leven: Heb je vijanden, je concurrenten en je critici lief. Heb hen lief. En heb je geen vijanden et cetera, zorg dan dat je ze krijgt. Daarover zo meer. We denken dat je vijanden liefhebben in het Oude Testament niet voorkomt. Er zijn wel degelijk teksten in het Oude testament Jozua en de Psalmen spreken over boosheid op je vijanden. Een andere keer meer daarover, maar het heeft te maken met je gebedsleven. Maar het Oude Testament zegt nergens dat je je vijanden moet haten. Er staat juist veel in over je vijanden liefhebben en mededogen hebben. Voorbeelden. Er wordt dus nergens gezegd dat je je vijanden moet haten. In Spreuken worden vaak dingen gezegd als: Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Exodus 23 vers 4 en 5: Wanneer je een verdwaald dier van je vijand vindt, pik het dan niet in. Breng het terug naar je vijand. In die tijd was rijkdom vooral het bezit van vee. De Bijbel zegt herhaaldelijk: Juich niet als je vijand ten onder gaat. Dat lezen wij in Spreuken, in Job en in Obadja. Een van de mooiste verhalen over je vijanden liefhebben staat in 2 Koningen. Syrië en Israël, oude vijanden, zijn in oorlog. De Syrische koning valt telkens het land binnen. Hij zoekt het gevecht met de Israëlieten. Dan laat God via de profeet Elia weten waar de vijand zich precies ophoudt. Elia zegt tegen de koning: Ga niet daar en daar heen, wat daar is de vijand. Het Syrische leger, dat groter is dan het Israëlitische, zoekt de confrontatie. Maar God waarschuwt Elia, en voorkomt zo een gevecht. Als in de zin: ‘Stel dat er oorlog komt, maar niemand komt opdagen.’ De Syriërs werden er gek van. De Syrische koning besluit de stad Dothan te belegeren. Daar verblijft Elia. Die wil hij doden om vervolgens achter het leger aan te gaan. Elia smeekt God hen te redden. Dan wordt het Syrische leger door God met blindheid geslagen. Het hele leger wankelt blind rond en wordt door het stadsgarnizoen ingerekend. Zij worden naar het grote plein van de hoofdstad gebracht. De koning ziet het leger dat hem achtervolgde. En twee maal vraagt hij de profeet Elia: Zal ik ze ter dood brengen? Maar beide keren zegt Elia: Nee, geef hen goed te eten en stuur hen naar huis. In plaats van zijn vijanden te doden, die volkomen aan hem zijn overgeleverd geeft hij, van de rijkdommen van het land, een gigantisch feestmaal. En wat gebeurt er? De Syriërs gaan huiswaarts zijn nu vrienden van de Israëlieten en de oorlog is voorbij. Daarom zei Abraham Lincoln, een groot vredestichter uit de geschiedenis: Ik vernietig mijn vijanden door hen tot vrienden te maken. Wat een geschenk, vredestichter te zijn iemand die boven alles vrede wil die het snel wil bijleggen zijn vijanden. Amen? Zo bent u, zo is uw aard. U bent een vredestichter, iemand die altijd moeite doet om zijn vijanden lief te hebben, te zegenen wie u vervloeken, te bidden voor uw concurrenten. Daarom bent u een gelukkiger mens. Blijf zo. Dan verwerven we blijvende vreugde, vreugde die van boven komt. Al hebben wij echte vijanden, die ons nare dingen willen aandoen – als wij daar niet tegenin gaan ontnemen wij de vijand het vermogen om ons te blijven verwonden. Door te vergeven, los te laten, geen wraak te nemen, maar te zeggen: Ik ontneem hem het vermogen mij te blijven verwonden. Ik laat mijn wond aan God zien en Hij zal hem genezen. Hij zal afrekenen met mijn concurrenten, mijn vijanden en critici. Amen? Maar een nog betere reden om je vijanden te zegenen goed te zijn voor mensen die jou soms akelig behandelen is iets waarop de Bijbel zinspeelt, maar wat in de traditie sterk leeft: Wie iemand vervloekt, wordt zelf een beetje vervloekt. Wie iemand zegent, wordt zelf enorm gezegend. Je kunt geen huis schilderen zonder zelf wat spatten op je te krijgen. Je kunt niet iemand vervloeken zonder zelf iets van die vloek te ontvangen. Je ziet vaak dat de meest venijnige,

kwaaie mensen de meeste tegenslag hebben, zonder dat zij het merken. Zij knoeien met verf en komen zelf onder te zitten. Maar mensen die ondanks hun beproevingen anderen zegenen zeker als ze hun vijanden, concurrenten en critici zegenen dan worden zij zelf bedolven onder de zegen. Want je staat op een bepaalde manier in directe verbinding met hemel of hel en als je je geestelijk leven aan anderen onthult, raakt dat jou ook. Als je anderen zegent, zal je gezegend worden. Zegen daarom je vijanden. Nieuwe vriendschappen, nieuwe kansen, nieuwe open deuren, het allerbeste. Ik geloof dat diep in mijn binnenste, ik zie het mijn hele leven al en geloof erin. Zegen en je wordt gezegend, vervloek en je wordt vervloekt. Zegen anderen en de hemel zal opengaan en zoveel zegen op je doen neer regenen, dat de boel overstroomt. Vertrouw op God, laat Hem afrekenen met je vijanden en je critici. Laat het los. Het ligt niet in uw handen, dat weet u wel. U hoeft dingen niet perfect te doen, u hoeft niet alles in banen te leiden. U hoeft mensen niet te zeggen hoe het zit, waar het op staat. U hoeft mensen niet te corrigeren. U mag het loslaten. Soms kan je grootste vijand veranderen in je beste vriend. Dat overkwam mij. Degene met wie ik het eerst ruzie had werd mijn beste vriend. Jeff. Onderga het zachte juk van Jezus. U doet het al goed, maar het kan nog beter. Een paar dingen: Zie je vijanden, je concurrenten en je critici als een zegen. Zie je vijanden, concurrenten en critici als een zegen. Want dat zijn zij. Er is een verhaal over de oosters-orthodoxe bisschop Nicolaï. In het concentratiekamp schreef hij een wonderbaarlijk gebed: ‘Heer, zegen mijn vijanden, en vervloek hen niet als ik hen zegen.’ Een poëtisch gebed dat zegt: Niet mijn vrienden dreven mij in uw armen, maar mijn vijanden. Vrienden hielden mij vast aan de aarde, vijanden dreven mij naar de hemel. Was ik te zwak om mijn zonden op te biechten dan deden mijn vijanden dat voor mij. Hij zegt: Heer, zegen mijn vijanden, vervloek hen niet. Want zij hebben mij tot U gedreven. Onze critici, vijanden en concurrenten zeggen vaak de waarheid over ons, die onze vrienden verzwijgen. Ze zullen het heel gemeen formuleren, maar vaak hebben ze wel gelijk. Onze vijanden, concurrenten en critici zijn een geschenk. Het tweede wat je kunt doen is: Het beste zien in anderen. Wij zijn allemaal geneigd van het ergste uit te gaan. Ooit maakte Hannah het bijna uit omdat ik altijd het slechtste zag in mensen. Ik beweerde altijd allerlei negatiefs over mensen en zij zei: Hou op met dat nare gedoe, anders zet ik er een punt achter. Dat leerde mij dat het niet eerlijk is om onduidelijkheden zelf in te vullen. Het is erg verleidelijk te denken dat mensen het slechtste voor hebben maar meestal ligt dat niet zo duidelijk. Laat los, ga uit van het beste. En dat doet u. Ik ben trots op u. Dank u daarvoor. Want niets is erger dan verkeerd begrepen worden. Bid voor je concurrenten. Wens dat je concurrenten succes hebben. Het is niet zo dat het jou slechter gaat als het hem beter gaat. Als je je concurrenten tot zegen bent, zul je zelf gezegend worden. Hoe meer mensen je tot zegen bent, des te meer word je gezegend. Als je voor je concurrenten bidt, leer je het over te laten aan God. Want niets is beter voor je dan wanneer je het aan God overlaat. En dit is heel belangrijk. Wat wij zeggen en horen speelt zo’n grote rol. Hou op met altijd het laatste woord te willen hebben. Voor de meesten onder ons is het zo makkelijk een wrok te koesteren passiefagressief te zijn, je te wentelen in zelfmedelijden. Maar u niet. U bent groter. God heeft veel meer voor u in petto dan waartoe u uw leven beperkt door een wrok te koesteren tegen uw vijanden. Laat het los en maak ruimte voor het gigantische dat God voor je in petto heeft. Hij zal je zo ongelofelijk zegenen. Je zult jubelen als je inziet hoe God jouw leven heeft gezegend omdat je een vredestichter als Jezus probeert te worden. En dat ben je ook. De Bijbel zegt: Zalig de vredestichters, zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Wil je worden als Jezus? Wees een vredestichter, zie het beste in anderen. En laat je vijanden over aan God. Je bent veel te gezegend om daarover te tobben. Amen? Ik geloof het.

Gebed

Heer, wilt u iedereen hier zegenen? Geef ons vrede. Wij vragen niet om wraak, maar om zegen. Wil onze vijanden, concurrenten en critici zegenen. Wij laten het los. Bouw aan ons karakter, help ons ontspannen en het zachte juk van Jezus te dragen. In uw naam vragen we dit, amen.

Zegen

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan