Home Genoeg om uit te delen

 

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Amen, amen, amen. Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn zo blij dat jullie er zijn. Ik zeg jullie vandaag dat angst nooit je lot mag bepalen. God is met je en je bent geliefd. Wij vinden het fantastisch dat jullie

hier nu zijn of naar de tv kijken. Wij geloven dat God op dit moment iets voor je in petto heeft en wij vertrouwen erop dat, wat je ook doormaakt, God aan een doorbraak werkt. Hij is een machtige God,

die intens betrokken is bij ons leven. Laten wij beginnen met een woord van gebed en ons hart op God richten.

 

Gebed

 

Heer, wij zeggen U dat we U liefhebben en wij danken U dat U ons geroepen hebt. Dat U ons vergeven hebt. Dat U ons kracht hebt gegeven. En dat het beste nog moet komen. Heer, dank U voor alles wat U in ons leven doet en help ons, God, om in te zien dat of wij nu veel of weinig hebben, het allemaal van U is. Heer, U zorgt voor alles wat wij nodig hebben en wij vertrouwen op U. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

 

Amen. Schud de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “Take My Life and Let it Be Consecrated”

Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer

Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk,

Trouw en vaardig tot uw werk.

 

Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet

Neem mijn stem, opdat mijn lied, U, mijn Koning, hulde biedt

U, mijn Koning, hulde biedt.

 

Neem ook mijne liefde, Heer ‘k leg voor U haar schatten neer

Neem mij zelf, en t’ allen tijd ben ik aan U toegewijd,

Ben ik aan U toegewijd.

 

Schriftlezing – Lucas 12:13-21

door Hannah Schuller

 

Lukas 12:13. Iemand in de menigte zei tegen Hem: Leraar, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Jezus antwoordde: Man, wie heeft mij aangesteld als rechter of scheidsrechter tussen jullie? Toen zei Hij tegen hen: Kijk uit. Wees op je hoede voor allerlei soorten hebzucht. Het leven bestaat niet uit een overvloed aan bezittingen. En hij vertelde hen deze gelijkenis: De grond van een zekere rijke man leverde een overvloedige oogst op. Hij dacht bij zichzelf: Wat zal ik doen? Ik heb geen plaats

om mijn gewassen op te slaan. Toen zei hij: Dit is wat ik zal doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere schuren bouwen en daar zal ik mijn overtollige graan opslaan. En ik zal tegen mijzelf zeggen: Je hebt genoeg graan neergelegd voor vele jaren. Rustig aan, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: Jij dwaas. Deze zelfde nacht zal je leven van je worden geëist. Dan krijg je wat je hebt voorbereid.

Wie krijgt dan wat je voor jezelf hebt voorbereid? Zo zal het zijn met wie de dingen voor zichzelf opslaat, maar niet rijk is aan God. Kerkfamilie, als wij aan anderen geven, gaan wij van onverzadigbaarheid naar overvloed. Amen.

 

Solo Erin Wood – “El Shaddai”

 

God de Almachtige, God de Almachtige, de hoogste God, O Heer

Door de eeuwen blijft uw Naam als een sterke rots bestaan

God de Almachtige, God de Almachtige, ik heb U lief, O Heer

En die Naam verhogen wij, God de Almachtige

 

Door het zenden van een ram, redde u de zoon van Abraham

Door de sterkte van Uw hand, week de zee terug voor het land

Bij de armen in hun nood kwam u als het Levend Brood

En door uw grootheid werd uw volk bevrijd.

 

God de Almachtige, God de Almachtige, de hoogste God, O Heer

Door de eeuwen blijft uw Naam als een sterke rots bestaan

God de Almachtige, God de Almachtige, ik heb U lief, O Heer

En die Naam verhogen wij, God de Almachtige

 

Jarenlang had men vertrouwd dat de Christus komen zou

Maar toen Hij op aarde kwam was Hij kwetsbaar als een lam

Niemand had op dat moment hem als Zoon van God herkend

En in ’t lijden van Uw Naam is uw grootste werk volbracht

 

God de Almachtige, God de Almachtige, de hoogste God, O Heer

Door de eeuwen blijft uw Naam als een sterke rots bestaan

God de Almachtige, God de Almachtige, ik heb U lief, O Heer

En die Naam verhogen wij, God de Almachtige

En die Naam verhogen wij, God de Almachtige

 

Interview – Barry Zito

BS = Bobby Schuller en BZ + Barry Zito

 

(Video start: Barry Zito is een voormalig honkballer die speelde voor de Oakland Athletics

en San Francisco Giants. Hij is winnaar van de Cy Young Award, een begaafd muzikant, en nu ook auteur. Zijn nieuwe boek, Curveball, gaat over zijn levensverhaal en hoe roem en rijkdom hem niet konden vervullen zoals Jezus dat uiteindelijk wel kon. Welkom, Barry Zito.)

 

BS       Barry, hallo.

BZ       Hoe is het met je?

BS       Geweldig. Het is me een groot genoegen en een eer om je te ontmoeten. Ik ben een enorme honkbal fan. Er zitten vandaag een hoop honkbalfans in de kerk. Je hebt voor Oakland en San Francisco gespeeld en wij hebben hier veel Angels en Dodgers fans dus ik hoop dat je het er vandaag levend af brengt. Ik denk van wel.

BZ       Dodgers’ fans, het spijt mij. Dat hebben wij ook opgelost. Geen zorgen.

BS       Geweldig. Wij vinden het fantastisch om je hier te hebben. World Series kampioen, Cy Young winnaar, getalenteerd muzikant. Je hebt veel gedaan met je leven. Maar waar wij het meest benieuwd naar zijn, is van wie je leven is. Het behoort aan Jezus Christus.

BZ       Klopt.

BS       Vertel ons daar eens wat over. Je hebt een geweldige carrière beleefd. Ongelooflijk succes, rijkdom en roem en toch was het niet genoeg voor je.

BZ       Inderdaad. Ik denk dat ik in mijn jeugd niet echt iets had dat belangrijker was dan honkbal. Er zijn natuurlijk veel ouders, waaronder ikzelf, die graag willen dat mijn kinderen hard werken en veel bereiken en voor mij was de boodschap die ik van mijn ouders kreeg, honkbal. Ik kreeg niets mee van een hogere macht. Van een God die belangrijker was dan alles wat ik hier op aarde doe. En daarom begon ik mijzelf af te meten aan mijn prestaties op het veld. Als ik won,

vond ik dat ik een goed mens was. Als ik verloor, kwam ik letterlijk de deur niet uit. Zo was ik als volwassene. Dus ik nam dat enorm serieus. En toen kreeg ik uiteindelijk na veel strijd en pijn na de vier jaar van mijn contract met de Giants, waarin ik veel geld verdiende het slechte nieuws van mijn manager dat ik niet werd geplaatst. En dus zat ik in de dug-out en zag ik ze de World Series 2010 winnen zonder mij. Ik werd alleen maar ingehuurd om ze daaraan te voeren. En dat vernietigde het idee dat het allemaal om mij ging en dat alleen mijn eigen kracht me brengt

waar ik wezen moet. Ik liep de deur bij de boekhandel plat en zat altijd in de hoek met zelfhulpboeken. Jarenlang kocht ik daar elk boek dat ze hadden. Toen zei mijn huidige vrouw tegen mij: Je moet dit boek eens bekijken. Het is maar één boek, maar ik wil dat je je andere boeken opzij legt. En zij gaf mij een Bijbel en daarmee plantte zij het zaadje bij mij.

BS       Het is hét boek.

BZ       Het boek. De ultieme bestseller.

BS       Het is veruit het bestverkochte boek aller tijden.

BZ       Precies. En ik denk dat wij ons niet realiseren hoe bevoorrecht wij zijn dat wij het Woord van God kunnen lezen. Ik had mijn hele leven al tot een kracht gebeden. Ik ben een New Age-kind.

Er werd mij geleerd dat ik min of meer mijn eigen god was. Dat alleen mijn wil mijn leven zou bepalen. En dus heb ik nooit gewacht op iets hogers. En toen mijn vrouw mij deze Bijbel gaf was ik klaar om het idee te ontvangen dat er een plan voor mijn leven bestond. En dat het niet gaat om wat ik wil, maar om wat Hij wil. Dat veranderde mijn leven. Ik ben nooit meer dezelfde geweest.

BS       Is dat waarom je boek Curveball heet? De effectbal was je specialiteit. Je had een geweldige curveball en dat heb je ongetwijfeld nog steeds. Maar is dat waarom je je boek Curveball hebt genoemd?

BZ       Curveball kwam van…Mij werd een curveball toegespeeld, een misleidende effectbal dat succes en geld en roem en alle dingen die het leven mij bracht mij zouden vervullen en voltooien en mij dat zouden geven wat ik het meest nodig had. Dus ik rende door de straten van Hollywood achter de snelste auto’s aan. Ik bezat grote huizen en auto’s en probeerde vrouwen te versieren

en ik deed allerlei dingen waarvan ik vond dat ik ze hoorde te doen. Dit is wat mij gelukkig gaat maken, toch? En uiteindelijk realiseerde ik mij dat dat nooit gaat werken want als dat wel zo was, dan was het al wel gebeurd. En vrede in mijn hart en het tevreden besef dat Jezus van mij houdt ongeacht wat ik allemaal gedaan heb. Wat een concept. Geweldig.

BS       Wat hoop je dat mensen overhouden aan het lezen van je boek? Het is een tranentrekker. Het is een indringend boek. Je gaat er echt in op. Wat hoop je dat bij mensen blijft hangen als ze je boek hebben gelezen?

BZ       Ik denk dat we allemaal dezelfde strijd en pijn in het leven meemaken. Wij denken altijd dat het volgende waar wij voor gaan ons volkomen gaat maken, ons gelukkig gaat maken. Maar als ik dit eenmaal bereikt heb, is er altijd weer iets anders. Dus misschien zoeken wij op de verkeerde plek. En als wij ons kunnen aanpassen aan Gods wil en dat is volgens mij wat mij is overkomen en wij vrede en tevredenheid ontvangen, dan is al het andere alleen nog maar bijzaak.

BS       Mooi om te horen. Barry, dank je wel. Het is goed om dit te horen in deze tijd het tijdperk van Instagram en de hele rest waarin mensen meer dan ooit pronken met luxe en reizen en dure maaltijden en soms, als het even tegen zit, kun je zo graag dat leven willen leiden. Jij bent iemand die gewoon zegt dat het mooiste leven dat je kunt vinden, het leven in Jezus Christus is. Dat is een geweldige boodschap. Het boek heet Curveball en het zal liefhebbers van honkbal aanspreken maar ook iedereen die op zoek is en misschien gelooft in een hogere macht of zoiets en die je de waarde wilt laten inzien van het volgen van Christus. Ik wil dit boek van harte aanbevelen. Barry Zito, dit was een groots moment voor mij en voor ons. We zijn dankbaar dat je dit verhaal met ons hebt gedeeld. Dank je wel.

BZ       Bedankt dat ik hier mocht komen.

BS       Gods zegen. Bedankt.

 

Solo – Preston Parker – “Psalm 34”  

 

Ik zocht de Heer en Hij gaf me antwoord

En bevrijdde me van alle angst

Zij die naar Hem kijken, zij stralen

Ze zullen nooit beschaamd worden

Deze arme man huilde en de Heer hoorde me

En redde me van mijn vijanden

De Zoon van God behoedt zijn heiligen

Hij zal hen bevrijden

 

Maak groot, de Heer, en kom en verhef zijn naam voor altijd

Verheerlijk de Heer met mij, kom, verhef zijn naam voor altijd

O, proef en zie dat de Heer goed is, gezegend is hij die schuilt bij Hem

Vrees de Heer, al jullie heiligen, Hij zal jullie alles geven

 

Maak groot, de naam van Jezus

Vandaag op deze plek, kom, verhef Zijn naam tezamen

Verheerlijk de Heer met mij, kom, verhef Zijn naam voor altijd

 

Laat ons de Heer eeuwig aanbidden, dag en nacht, nooit eindigende lof

Moge onze wierook opstijgen, laat ons de Heer aanbidden,

Elke dag en nacht moge onze wierook opstijgen

Laat ons de Heer aanbidden, elke dag en nacht

Moge onze wierook opstijgen

 

Maak groot, de Heer om zijn Woord,

Om de wonderen die Hij aan mij gedaan heeft,

Verheerlijk de Heer met mij

 

Hij is een goede God, Hij is een geweldige God, een ontzagwekkende God

Hij is Koning, kom, verhef Zijn naam voor altijd

O, proef en zie dat de Heer goed is, Hij zal je alles geven

  

Koor – “Thanks be to God!”

 

Dank aan de Heer, Hij geeft het dorstige land water

Dank aan de Heer, Hij geeft het dorstige land water

Het dorstige land

 

Dank aan de Heer, Hij geeft het dorstige land water

Dank aan de Heer, het water verzamelt zich

En stroomt verder, het stroomt verder

Het water verzamelt zich en stroomt verder

Dank aan de Heer, het water verzamelt zich

En stroomt verder

Dank aan de Heer, Hij geeft het dorstige land water

De onstuimige golven zijn hoog,

De woeste golven zijn groot

De woeste golven zijn groot

Maar de Here God beheerst alles en is almachtig

Dank aan de Heer, Hij geeft het dorstige land water

De onstuimige golven zijn hoog,

De woeste golven zijn groot

Maar de Here God beheerst alles en is almachtig

Maar de Here God beheerst alles en is almachtig

Dank aan de Heer, Hij geeft het dorstige land water

Dank aan de Heer, Hij geeft het dorstige land water

Dank aan de Heer,  het water verzamelt zich

En stroomt verder, het stroomt verder

Dank aan de Heer, Hij geeft het dorstige land water

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Preek“Genoeg om uit te delen”

door Bobby Schuller

Dank jullie wel. Ik wil jullie een verhaal vertellen. Jaren geleden bezochten Hannah en ik een grote kerk in Tulsa van een voorganger, Eastman Curtis, een geweldige voorganger voor het seizoen waarin wij zaten. Maar het grootste deel van zijn leven was hij geen voorganger maar een rondtrekkende dominee.

Als jonge man en jonge vader reisden hij en zijn vrouw in hun auto door het land en dan predikten zij in kerken. Gewoonlijk preekten zij dan in kleine Zuidelijke kerken. Daar was de gebruikelijke collecte voor de kerk maar na de preek stond de eigen voorganger op om aan de evangelist of wat dan ook een liefdesoffer te geven, zoals men dat noemt. Zo een liefdesoffer was als een steunbetuiging voor deze reizende prediker. Het was een manier om te zeggen hoe blij je met hem was. En altijd werd dat liefdesoffer, het hele bedrag, aan de prediker gegeven en dan voegde de kerk er meestal iets extra’s aan toe, uit dank. Eastman en zijn vrouw hadden net een baby gekregen en ze predikten in een vrij grote kerk en het ging heel goed. Iedereen was super enthousiast. En daarna vraagt de eigen voorganger om een liefdesoffer en er komt een enorme som geld binnen. Er werd een zee van liefde

over Eastman en zijn gezin uitgestort. Na afloop van de dienst ging iedereen naar huis en de eigen voorganger kwam naar onze prediker, Eastman en zei: De hoeveelheid geld die wij hebben ontvangen, was gewoon te veel. Wij hebben zelf te veel behoeften. Wij kunnen je dit geld niet geven, maar hier is honderd dollar. Dan kun je genoeg benzine kopen om de volgende stad te bereiken. Hij en zijn vrouw waren er kapot van dat ze werden verraden, bedrogen en dat dat geld werd gestolen. Bijna zeker zou de kerk het niet te horen krijgen dat het geld was ingepikt. En toen ze daar, letterlijk gebroken, zaten,

ik denk zelfs dat ze huilden besloten ze in hun hart dat het geld niet van hem was en ook niet van hen.

Het is Gods geld. Ze besloten: Wij gaan hier anders tegenaan kijken. In plaats van slachtoffer te zijn, ook al zijn wij dat wel, gaan wij dat geld zien als zaad. En wij gaan geloven dat dat geld dat naar die kerk gaat als zaad is dat wij planten, in die kerk, maar ook in Gods koninkrijk. En wij gaan geloven dat God er iets groots mee zal doen. Toen ik dat verhaal als 19-jarige jongeman hoorde was ik diep geroerd door iemand die…Ik ben half Iers. Zegt dat genoeg? Daar zouden bebloede knokkels en geschreeuw aan te pas zijn gekomen. Dus, om op die manier te denken over bezittingen en geld was een belangrijke les die ik van die voorganger leerde. Dit is iets wat hij vaak zei. Ik weet niet of hij het zelf bedacht had maar het is een uitspraak die je leven zal veranderen: Of je nu rijk of arm bent, als je je geld op deze manier kunt zien zal het je leven veranderen: Mijn geld is niet het mijne, het is dat van God. Ik ben geen eigenaar, ik ben een beheerder. Net als goede beheerders en slechte beheerders vertrouwt God een bepaald bedrag aan bepaalde mensen toe om te beheren. Dat je niet veel hebt, betekent niet dat je dwaas of onverstandig bent maar ik denk wel dat God na verloop van tijd zijn middelen toevertrouwt aan mensen met wijsheid en aan mensen die vrijgevig zijn. Wij hebben al vaak over wijsheid gesproken

maar vandaag gaat het over de wijsheid die in vrijgevigheid schuilgaat. Als je niet in de kerk bent opgegroeid en je komt in een kerk als er wordt gesproken over geven, of over het beheer van middelen dan is het woord dat altijd opduikt, dit woord: Rentmeesterschap. Rentmeesterschap betekent het beheer van Gods hulpbronnen. Wij zijn beheerders, geen eigenaars. Kan ik een amen krijgen? Tja, ik weet het niet. Laat mij eens kijken of ik jullie kan overtuigen. God zegent vrijgevige mensen. Het staat in de Bijbel. Het is of waar of het is niet waar. Wat wij weggeven, krijgen wij vaak terug en meer als wij God dienen en Hem vertrouwen in geloof. Met andere woorden, hoe meer middelen je aan God toevertrouwt hoe meer middelen God aan jou zal toevertrouwen. Dat geloof ik. Ik geloof het met heel mijn hart. En ik geloof, hoe rijk je ook bent, hoe arm je ook bent of je nu in overvloed baadt of dat je het moeilijk hebt, geef. Geef. Geef aan mensen in nood. Geef aan de armen. Geef aan de jongeren. Geef aan studenten die zich geen maaltijd kunnen veroorloven. Geef aan mensen die het moeilijk hebben.

Geef aan je kerk. Aan kerkgemeentes. En kijk toe hoe de hele hemel opengaat en God je begint te zegenen niet alleen financieel, maar op zoveel manieren zal Hij je zegenen omdat je een vrijgevig mens wordt. Ik geloof dat dat het soort hart is dat God in ons allen wil creëren. Een diepe liefde voor onze naaste en het weerspiegelen van die liefde door middel van vrijgevigheid. Geef, geef, geef. Je zult er geen spijt van krijgen. Hier worstelen wij echt mee in ons leven. En bestaat een geweldig verhaal. Ik wil vandaag twee verhalen vertellen. Een is een heftige gelijkenis die Jezus vertelt over een schuur en het tweede gaat over een rijke jonge heerser. Oké, het eerste: Jezus heeft een grote schare mensen om zich heen, duizenden mensen en Hij is een orthodoxe Joodse rabbi. Hij begint te onderwijzen en te prediken en plotseling komen er twee broers naar voren. Ze hebben gevochten en geruzied. En een van hen zegt tegen Jezus: Heer, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis van onze vader met mij moet delen. Of zeg hem dat hij mij het bedrag moet geven dat hij mij verschuldigd is, zoiets. Heb je trouwens ooit de kinderen van een welgesteld, rijk iemand gezien nadat hij of zij is overleden, vechtend om de erfenis? Dat ziet er treurig uit. Je denkt aan je moeder of je vader, een van de belangrijkste mensen in je leven, iemand die je opgevoed heeft, je gevoed heeft, voor je gezorgd heeft, van je gehouden heeft en binnen een week na hun overlijden maak je ruzie met je broer of zus over wie er het meeste krijgt.

Daar kun je veel over zeggen en niet om over iemand te oordelen. Ik wil alleen maar zeggen dat wij vaak verstrikt raken in dingen die er niet echt toe doen in het leven. Ik denk dat dit is wat Jezus ziet als die twee lui met elkaar vechten. En Hij kijkt ze aan en Hij bekritiseert hen en zegt: Wie heeft mij tot jullie rechter gemaakt? En Hij zegt eigenlijk: Kijk uit. Hij kijkt iedereen aan en zegt: Kijk uit voor hebzucht. Hij zegt: Omdat het leven niet bestaat uit een overvloed aan bezittingen. Jezus vertelt een verhaal over een man die ooit een grote oogst had en ze haalden al dat graan binnen en het was te veel voor zijn schuren dus bouwde hij een grotere schuur en vulde die tot aan de nok met graan en zei tegen zichzelf: Nu kan ik de rest van mijn leven eten, drinken en vrolijk zijn. Ik ga het ervan nemen. En God zei tot de man: Jij dwaas. Vandaag zul je sterven. En het werd hem allemaal afgenomen. Bijna in alle gevallen zijn mensen die geven, vrolijke mensen. Je bent een vreugdevol mens als je geeft, of je nu geeft uit overvloed of geeft vanuit gebrek, hoe je ook geeft, God zal je zegenen. Wij hebben veel gewerkt met daklozen en daklozen zijn vrijgevig. Het is prachtig om te zien, vooral als je je krenterig voelt en je niet weet of je wel moet delen. Ik herinner mij een video die ik ooit zag van een dakloze man. Het was iets met een verborgen camera. Iemand gaf hem honderd dollar en filmde dan stiekem wat hij met dat geld zou doen. Veel mensen denken dat hij drugs en alcohol ging kopen, maar dat deed hij niet. Hij ging naar een winkel, hij kocht een heleboel eten en toen ging hij naar een plek waar een heleboel andere daklozen waren en hij deelde het eten met hen. Dat gaat natuurlijk niet altijd zo maar ik kan je vertellen

dat in de tijd die wij hebben besteed aan het leren kennen van onze dakloze naasten dat ze in veel gevallen erg gul zijn en dat ze daarmee het Koninkrijk van God erven. Dus misschien ben je hier vandaag en is er net iets groots gebeurd in je leven of overkomt je net iets groots. Maar ik wil dat je nadenkt over de behoeften van je naaste, je kerk, je liefdadigheidsinstellingen. Als je een stel in de buurt hebt wonen met kleine kinderen, betaal dan eens een dinertje en een film voor ze. Of als je gaat eten of lunchen en je wordt bediend door iemand die een alleenstaande moeder of student kan zijn geef haar dan eens een fooi van 100 dollar en schrijf op de rekening: God houdt van je en ik ook. Let maar eens op wat God kan doen als je een vrijgeviger mens wordt met het weinige dat je hebt of het vele dat je hebt. Je zult ziet dat God een overvloedige zegen over je leven zal uitstorten. In feite bepaalt vrijgevigheid het verschil tussen overvloed en hebzucht. Overvloed wordt hebzucht op de dag dat je stopt met geven. Hebzucht wordt overvloed op de dag dat je begint te geven. Ik ben dankbaar om bij een kerk vol gulle mensen te horen. Niet alleen mensen die deze kerk steunen maar ook mensen die elkaar steunen. Hoe vrijgeviger je bent, hoe arm of rijk je ook bent, hoe meer leven je zult hebben en hoe meer vreugde je zult hebben. Luister naar de Heer en vraag Hem om je wijsheid te geven en een vrijgevig hart. Maar hou jezelf niet voor de gek. Je bent nog steeds een beheerder. Het is nog steeds niet jouw geld, het is Gods geld.

 

Het tweede verhaal dat ik jullie wil vertellen is een beroemder verhaal over de rijke jonge heerser.

Voordat wij de rijke jonge heerser doen, gaan wij even door de Tien Geboden heen. Ik weet dat iedereen in deze kerk en iedereen die thuis tv kijkt de Tien Geboden op volgorde van begin tot eind uit zijn of haar hoofd kent maar voor het geval je ze toch niet kent, kun je ze hier achter mij lezen. Voordat wij deze geboden even snel doorlezen moeten wij begrijpen dat in Jezus’ tijd werkelijk iedereen deze geboden woord voor woord uit het hoofd kon opzeggen. Niet alleen op de gemakkelijke manier zoals je ze hier ziet maar op de manier waarop ze in Exodus staan opgesomd, met context en al. Elk kind van 5 jaar of ouder kende de Tien Geboden en de Sjema. Elk kind dat 12 jaar of ouder was, had de hele Thora uit het hoofd geleerd en waarschijnlijk ook Psalmen en Spreuken. Dus als Jezus met deze jongeman praat staat Hij op het punt om de Tien Geboden aan te halen. Iedereen in die groep kent de Tien Geboden uit het hoofd. Hier zijn ze, in een verkorte versie. Jezus onderwijst en een jonge, rijke man, een goed mens en door iedereen bewonderd benadert de Heer. Wij weten niet hoe hij zo rijk was geworden. Misschien had hij geërfd, misschien was hij een soort Silicon Valley-magnaat die zijn website verkocht had of een of ander technisch ding creëerde. Hoe dan ook, hij was slim, hij was rijk, hij was welgesteld maar hij was ook een godvruchtig man. En hij legt Jezus deze vraag voor. Goede leraar, hoe beërf ik het eeuwige leven? Hoor je dat verlangen? Ik heb alles in de wereld. Ik heb alles wat ik wil. Doet mij denken aan Barry Zito’s verhaal. Ik heb alles wat er te wensen is in het leven en toch ontbreekt er iets. Wat heb ik nodig? En dit is wat Jezus zegt. Laat ons de Tien Geboden nog eens zien? Dit zijn de geboden die Hij niet aanhaalt. Hij zegt, terwijl iedereen luistert: Eer je vader en moeder. Je zult niet doden, je zult geen overspel plegen, je zult niet stelen en je zult geen valse getuigenis afleggen. Dat zijn de vijf die Hij aanhaalt. Dit is een klassieke rabbijnse manier van lesgeven waarbij je een deel van een geschrift aanhaalt en een ander deel weglaat. Het is een geniale manier van lesgeven. Iedereen doet van aha, ik snap het. Ik begrijp wat je zegt. Want kijk eens naar wat hij weglaat: Ik ben de Here uw God. U zult geen andere goden voor Mij hebben. U zult de naam van de Here niet ijdel gebruiken. Gedenk de sabbat en u zult niet begeren. Dat zijn de geboden die hij niet zegt. Dus iedereen doet van ooh, wat gewaagd. Maar let op, deze jongeman in al zijn passie voor God zijn diepe verlangen om iets van Jezus te leren: Hoe vind ik het ware leven? Hoe bereik ik dat, Heer? Ik heb alles, maar er ontbreekt iets. Jezus zegt dit: De vijf, maar niet de tien. Iedereen doet ooh. Maar in plaats van dat die man het begrijpt, zegt hij: Maar dat heb ik allemaal al gedaan. Al sinds ik een kind was. Dan volgt er een nog langere pauze. En er is nog iets anders wat je moet weten voor de context. Jullie hebben dit al eerder gehoord maar in Jezus’ tijd is het de grootst denkbare eer om geroepen te worden om een rabbi te volgen. Meestal werden jonge mannen daarvoor gevraagd. Als je in die tijd gevraagd werd om een rabbi te volgen, was dat het grootste wat een mens maar kon overkomen. En er staat dat toen deze jongeman dit zei het bijna was alsof Jezus zijn hart voor God kon zien. En Hij kijkt hem aan en zegt: Eén ding ontbreekt je. Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen en aan hen die in nood zijn. Kom dan terug en volg mij. Met andere woorden, Hij heeft deze man uitgenodigd om een van de 12 discipelen te worden. Besef je wat dat betekent? Dit is de enige persoon in het hele evangelie die wordt uitgenodigd om een van de twaalf discipelen te worden en die nee zegt. Het geld hou ik zelf. Er staat dat de man zich omdraaide en wegliep omdat hij zeer rijk was. En het lijkt erop dat Jezus verrast was. Hij kijkt naar de jongeman die wegloopt en zegt: Het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijk mens om het koninkrijk van God binnen te gaan. En Jezus zegt: Alle dingen zijn mogelijk. Jezus geeft ons het antwoord. Het antwoord is niet dat je arm bent of veel hebt maar het antwoord is hoe je je middelen ziet. En Hij gaat verder en zegt dat wij eerst moeten zoeken. Hij zegt: Maak je geen zorgen over al deze dingen. Maak je geen zorgen over wat je zult dragen of wat je hebt

maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn rechtvaardigheid. En wat? Zeg het allemaal maar eens:

Al deze dingen. Het is niet zo dat God niet wil dat je al deze dingen hebt. Het gaat erom dat je prioriteiten stelt. Eerst het eerste, dan het tweede. Dus het hart van ieder mens is anders. Iedereen staat op een andere plek. Maar wat de Heer in ons allen wil zien, of wij nu rijk of arm zijn, is een verlangen om te helpen, om lief te hebben en om vrijgevig te zijn. Om gevers te zijn, niet omdat Hij het geld nodig heeft maar omdat wij onze behoefte aan al deze dingen moeten loslaten. Denk je dat het je zal redden? Je hebt genoeg aan één rechtszaak, één gezondheidsprobleem, één slechte zakelijke beslissing en het is allemaal weg. Je kunt niet op zoiets vertrouwen. En vroeg of laat krijgen wij allemaal met de dood te maken, nietwaar? Wij gaan allemaal dood. En niets van dit alles gaat dan met ons mee. Wat dan? Het antwoord is dat wij leven om te geven. Wij leven om te geven, als beheerders, om te ondersteunen om te helpen en om het Koninkrijk van God te zien bloeien. En dat zal overigens het gelukkigste leven zijn dat je maar kunt leiden.

 

Gebed

 

Heer, wij danken U en wij vertrouwen U onze middelen toe. Ik geloof dat velen hier deze week uitgedaagd worden om te geven. Zij zullen in hun hart voelen dat iemand in hun leven hulp nodig heeft en ik vraag U, Heer, dat U ons de moed geeft om onbaatzuchtig te zijn en om te geven aan mensen die in nood zijn. Om te geven aan onze naaste. Heer, wij houden zoveel van U en wij danken U dat U de meest genereuze persoon in het universum bent. U hield zo veel van de wereld dat U ons uw enige Zoon gaf en het is in Zijn naam dat we bidden, amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

 

 

Genoeg om uit te delen

8 maart 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan