Home Een nieuwe kans

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn zo graag samen met jullie. Dank voor jullie aanwezigheid. De Bijbel zegt dat het Woord van God niet vruchteloos maar krachtig is. Er is kracht in het uitspreken van Gods Woord. Je bent geliefd. Amen. Wij zijn blij dat jullie vanmorgen of vanavond met ons zijn, waar dan ook.

Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw Heilige Geest, die in ons woont. Vandaag willen wij vrijmoedig voor uw troon verschijnen. Hoor ons gebed en sta ons bij in zware tijden. Bemoedig ons, geef een nieuwe visie. Vergeef onze zonden en vernieuw ons. Dat bidden wij in de krachtige naam van Jezus. En Gods volk zei: amen. Richt je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – This is My Father’s World

De wereld is van God en met een luist’rend oor

Hoor ik de klanken van muziek, in harmonie de sferen door

De wereld is van God ‘k voel me in mijn hart gesterkt

Dat rotsen, bomen, lucht en zee, Zijn hand dit wonder heeft bewerkt

 

De wereld is van God de vogels zingen blij

De dag en nacht, de bloemenpracht prijzen hun Schepper met mij

De wereld is van God Hij heerst over berg en dal

In ‘t gras gaat Hij aan mij voorbij Hij spreekt tot mij overal

De wereld is van God

 

SchriftlezingJesaja 1:16-19 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding van de boodschap lees ik Jesaja 1:16-19. Was u, reinig u. Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg. Houd op met kwaad doen, leer goed te doen, zoek het recht. Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe. Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten. Halleluja. Amen.

 

Koorzang – Cornerstone

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

 

Een graankorrel kan op de grond vallen

En lijden onder de winterkou maar komt weer tot leven

En draagt duizendvoudig vrucht

 

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

 

Nooit kan onze reis mislukken

Een kind zal ons de weg wijzen

Zijn ogen gevuld met stralend licht

Voor Hem is de nacht zo helder als de dag

 

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

 

De liefde die de steen terzijde rolt geeft ons leven, opdat we zingen:

Graf, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?

 

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

De steen die door de bouwers werd verworpen

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

  

Solo – Champion/Great Are You Lord door Larry Walker

Ja, mijn Overwinnaar

Koning Jezus, Die van mij houdt

Ik heb zo hard geprobeerd het te zien

Het duurde zo lang eer ik het geloofde

Dat U iemand als ik koos

Om uw overwinning te dragen

Met perfectie had ik die nooit verdiend

U geeft wat wij niet verdienen

En U neemt wat gebroken is en verheft hen

 

U bent Overwinnaar

Reuzen vallen, U blijft staande

U hebt elke strijd gewonnen

Ik ben wie U zegt dat ik ben

U kroont mij met zelfvertrouwen

Een hemelse plaats, onverslaanbaar

Met Hem die alles heeft overwonnen

Nu kan ik het eindelijk zien

U leert me het te ontvangen

Laat aan alle strijd een einde komen

Dit is mijn overwinning

 

U bent Overwinnaar

U hebt elke slag gewonnen

Ik ben wie U zegt dat ik ben

U kroont mij met zelfvertrouwen

Een hemelse plaats, onverslaanbaar

Met Hem die alles overwonnen heeft

U hebt alles overwonnen, Jezus

Uw liefde deed dat

Elke tong zal belijden

Dat U de Heer bent, en U bent

Onze Overwinnaar en wij prijzen U

En wij verheffen onze stem voor U

 

Wie dit kent, zing mee, waar je ook bent.

De aarde juicht en prijst uw naam

Ons hart roept uit, wat dood was leeft

Groot bent U, Heer

Heel de aarde zingt

De aarde juicht en prijst uw naam

Ons hart roept uit, wat dood was leeft

Groot bent U, Heer

 

‘T Is uw Geest die ons vult

Dus wij prijzen uw naam

Wij vereren U, wij verheerlijken U

Voor onze redding danken wij U

Wij houden van U, Jezus

Wij prijzen U, Jezus

 

‘T is uw Geest die ons vult

Dus wij prijzen uw naam alleen

Groot bent U, Heer Halleluja Jezus,

Wij aanbidden en prijzen U

 

Solo – Love Changes Everything door Shannae Bernales

Ik zie zijn gebroken lichaam, ik zie zijn vingers bloeden

Ik zie de duisternis trillen op de grond onder zijn voeten

In de donkerste uren daar op Golgotha

Werd Hij uit liefde gebroken, gebroken voor mij

 

Dus kom naar de wateren

Kom, laat de gebrokene zingen

Kom, zonen en dochters

Zijn liefde verandert alles

Dus kom als de angst vecht

Je vindt de verrezen Koning

Kom en laat het licht binnen

Uw liefde verandert alles

 

En toen de hemelen opengingen

Zag ik dat de zonden van de mensen

Plaats maakte voor uw glorie

Toen U stierf en opstond en in de donkerste uren

En in het diepe dal zal ik geen kwaad vrezen

Want U laat mij nooit los, U laat mij nooit los

 

Dus kom in de wateren

Kom, laat de gebrokene zingen

Kom, zonen en dochters

Zijn liefde verandert alles

Dus kom als de angst vecht

Je vindt de verrezen Koning

Kom en laat het licht binnen

Uw liefde verandert alles

Uw liefde, uw liefde,

Uw liefde verandert alles

Uw liefde, uw liefde, uw liefde

En in de donkerste uren

En in het diepe dal zal ik geen kwaad vrezen

Want U laat mij nooit los, U laat mij nooit los

Zijn liefde verandert alles, uw liefde verandert alles

Uw liefde, uw liefde, uw liefde verandert alles

Uw liefde, uw liefde, uw liefde verandert alles

Uw liefde, uw liefde, uw liefde

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Fijn dat jullie er zijn. Sta met ons op. Dan zeggen wij dit samen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. Dan zeggen wij dit samen. Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Leven zonder schaamte

door Bobby Schuller

Vandaag gaat het erover dat je niet toestaat schaamte in je geestelijk leven te zien of ervaren als iets goeds of heiligs. Schaamte is niet van de Heer. Hoeveel Bijbelteksten wij ook lezen hoeveel liederen wij ook zingen over dat God onze schaamte wegneemt velen van ons kijken, als wij het verprutst hebben, in de spiegel en uiten een vloek, uiten verwijten. Wij geven onszelf ervanlangs. Ik ben niet geduldig genoeg, ik ben niet dit genoeg, ik ben niet dat genoeg. En hoewel het in het leven belangrijk is dat als wij iets verprutsen wij ervoor opdraaien, berouw tonen dat wij verantwoordelijkheid nemen voor ons leven is schaamte niet Gods plan en niet Gods beste voor je leven. Hij heeft Zijn geliefde, eniggeboren Zoon niet gegeven opdat wij leven in schaamte en het met satan eens zijn dat we een of ander slecht, verschrikkelijk mens zijn. Nee, God heeft je bevrijd, Hij heeft je vergeven. Hij heeft je rechtvaardig en heilig gemaakt.

Doe je best, vergeet de rest

Daarom wil ik je aanmoedigen om je best te doen en de rest te vergeten. Doe je best en vergeet de rest. Ik ga jullie een wat gênant verhaal vertellen. In 2006 deed ik mee aan een buikspierwedstrijd. Dat zit zo: Mijn chiropractor was de beste vriend van mijn vader. Ik kende hem van jongs af aan. Mijn broer en ik gingen altijd naar hem toe. Natuurlijk probeerde hij ons altijd te motiveren om goed te eten en te bewegen en natuurlijk negeerden wij zijn adviezen. Elk jaar organiseerde hij met zijn vrienden en wat mensen uit zijn praktijk een buikspierwedstrijd. Het idee was dat die mannen in de zomer zouden afvallen. Wij hoorden erover en wij besloten mee te doen. Mijn broer en ik schreven ons in. Na Pasen stopten wij 50 dollar in de pot. Wie in juli de beste buikspieren heeft, krijgt de hele mik. Dus 15 weken of zo trainde en lijnde ik mij suf. Ik deed van alles omdat ik die buikspierwedstrijd wilde winnen. Ik vroeg mijn vriend Chris Jensen om advies. Een supersportheld. Zo’n type dat supermarathons loopt, oftewel in één keer 100 km rent. Hij gaf mij overzichten met alle maaltijden en oefeningen die ik moest doen. Hij zei dat ik voor mijn oefeningen gewoon P90X moest doen. En ik zei, wat is P90X? -Dit, zei hij. En zo leerde ik Tony Horton kennen. Ik geloofde niet dat een thuis-dvd mij in vorm kon krijgen. Ik ben van de oude stempel. Ik hou van ijzer, ik hou van gewichten en hurken en opdrukken. Maar deze vent was veel erger, veel harder. En dit was nog in de tijd dat ze zo’n plastic schijfje hadden, DVD genaamd dat je in een DVD-apparaat stopt en afspeelt en onderaan in beeld stond een soort voortgangsbalk en net als het echt lastig werd net als ik het gevoel had dat mijn hart zou ontploffen, zei die Tony Horton: Zo is het welletjes, vriend. Doe je best en vergeet de rest. Ik liep weg met die vent. Ik had nog nooit van hem gehoord maar hij was altijd zo positief en vriendelijk en ik kwam er later achter dat hij een belijdend christen was. Hij was dol op dat zinnetje. Dat staat nu nog in mijn geheugen gegrift: Doe je best en vergeet de rest. De manier waarop wij de winnaar van onze buikspierwedstrijd vaststelden was dat al die kerels samenkwamen in een gymzaal en wij onze shirts uittrokken en foto’s maakten en dan stemden wij over de beste. Een tikje vreemd, ik geef het direct toe.

Dat was 17 jaar geleden. Ik was nog geen vader. Maar goed, ik werd 4e. Ik had een wasbordje, maar niet goed genoeg voor de 1e, 2e of 3e plaats. Hier komt een foto. Grapje. Dat zijn mijn broer en ik met een pizza van een meter doorsnee. Dat is de dag na de wedstrijd. Geen salade zonder dressing meer voor mij. Wij hebben allebei verloren, maar daar waren wij winnaars. Ik wil die woorden voor jullie gebruiken. Ze staan niet in de Bijbel, maar het had zomaar wel gekund: Doe je best en vergeet de rest. En dat bedoel ik met betrekking tot je discipelschap en de vooruitgang in je leven. Je wilt een betere man of vrouw of ouder of grootouder zijn. Je wilt beter worden in de dingen waar je werk van maakt. Je geeft je tijd eraan. Je wilt beter zijn in je morele leven en je wilt beter zijn in je relatie met God en in al die dingen zijn er momenten waarop we tekortschieten en dan willen wij in de spiegel kijken en zeggen: Natuurlijk. Je bent zo’n mislukkeling. Je bent zo’n dit of dat. Misschien heb je ooit van andere gelovige mensen de ergste, gemeenste, wreedste dingen gehoord en God zegt niets van die dingen tegen je. Hij zegt tegen je dat je deze dag je schouders moet rechten. Doe je best, vergeet de rest.

Aanvaard vergeving en vergeef jezelf

Hij zegt tegen je: Je bent vergeven, je bent verlost en bovenal ben je geliefd. Het verlossende werk van Jezus Christus heeft je tot een nieuwe schepping gemaakt. En dat zeg ik vandaag tegen je. Hoe vaak zal God je vergeven? Dat is een vraag die de moeite waard is om te stellen. God zal jou evenveel vergeven als Hij je vraagt je naaste te vergeven: Zeventig maal zeven maal zeven maal zeven maal zeven. Is dat niet overdreven? Is dat niet roekeloos? Is dat niet oneerlijk? En het antwoord is: absoluut. Het is letterlijk een hack, een inbraak in je geestelijk leven. Niet dat wij willen zondigen of het willen verknoeien maar wij kunnen terugvallen op het kruis dat ons verleden wegveegt en ons een nieuwe start geeft. Dus recht je rug want God houdt van herkansingen. God houdt ervan je te zien opkrabbelen nadat je een puinhoop hebt gemaakt. Ja, wij hebben te maken met de fouten die wij gemaakt hebben en wij moeten verantwoordelijkheid nemen maar God staat vierkant achter je. God ziet altijd je potentieel. God ziet het beste in je. Welke boer gaat naar zijn veld en kijkt naar de gewassen en ziet niet het potentieel dat voor hem of haar ligt. Wat voor boer zegt pfft, ik hoop dat die boom niet beter wordt. Pfft, ik hoop dat die boom geen vruchten draagt. Pfft, ik hoop dat hij maar gauw stopt met groeien. God zou dat nooit zeggen. Hij vertelt ons in tal van gelijkenissen dat wij als een tuin vrucht moeten dragen. Dat is wat God in ons ziet: Vruchtdragende mensen die zijn Koninkrijk en zijn leven uitdragen.

Leef vanuit geloof

Stop met leven vanuit schaamteen leef vanuit geloof en wat God over je zegt. Dat je verlost bent, vernieuwd, hersteld, vergeven. Recht je schouders. Doe je best, vergeet de rest. Niemand anders kan in jouw leven zien wat God in jouw leven ziet. Een wijs man zei eens: Iedereen kan de zaadjes in een appel tellen maar alleen God kan de appels in een zaadje tellen. Je weet wat dat betekent, toch? Je weet wat dat betekent. Als één klein zaadje…Je snijdt een appel open en je telt acht, negen, tien zaadjes. Maar een zaadje…God kan zo’n ding zien en zeggen: Wow, er zitten hier duizenden, tienduizenden appels in mijn hand. God kan je zo zien. Hij ziet een zaadje zo vol appels. Het hoeft alleen maar de grond in te gaan en te sterven en gevoed te worden door de grond waar het in zit en verzorgd te worden door de boer en dan zal het vrucht dragen. Dertig, zestig, honderdvoudig. Is dat geen goed nieuws? Dat is wat God van je leven wil: Laat je oude manieren sterven. Blijf er niet in hangen en laat je tot een nieuwe schepping worden. God is voor jou. Hij wil dat je een vruchtdragend leven hebt vol vreugde en mededogen voor je naaste en je niet leeft vanuit schaamte. Het staat in Jesaja 1, waaruit wij vandaag gaan lezen. Dit is een van de letterlijk honderden Bijbelteksten die zeggen dat je helemaal nieuw bent in Gods ogen. Hij roept ons op te doen wat goed is en onszelf te zien zoals God ons ziet. Zuiver als sneeuw. Was u. Reinig u. Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg. Houd op met kwaad doen, leer goed te doen. Zoek het recht. Help de verdrukte, doe de wees recht. Bepleit de rechtszaak van de weduwe. Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren. Wij gaan dit regelen. Wij gaan even zitten en bespreken het, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als u gewillig bent en luistert zult u het goede van het land eten. Ik hou van die tekst. Als de Bijbel het heeft over wit als sneeuw gaat het natuurlijk niet over of de kleur wit deugt. Het gaat niet over ras of iets dergelijks. Het gaat over de ervaring die je hebt als je sneeuw ziet vallen en het fris en poederig voor je ligt. Misschien ben je wel eens naar Big Bear of Yosemite geweest of een van onze bergen, of waar je ook maar woont, een mooie berg. ‘s Morgens is het droog geweest en er ligt niets en dan klinkt ’s nachts de wind terwijl je slaapt en je wordt wakker en je ziet de zon opkomen op verse, witte sneeuw. Sneeuw heeft iets, hè? Alleen al de manier waarop alles klinkt, heerlijk. En dit is het beeld dat God bedoelt. Helemaal fris, als een baby, zoals Hij een nieuw leven in je schept Je bent vergeven, je bent geliefd en het is echt voor jou gebeurd. Dit is het belang en het verschil tussen wat de wereld biedt en wat de Heer biedt. Het beste wat de wereld te bieden heeft, is zeggen: Verwerk het en ga verder. Verdergaan, ermee doorgaan. Het idee is dat als je iets slechts hebt gedaan of je hebt een trauma of iets dergelijks, praat het uit en ga door. Het heeft natuurlijk best zin om erover te praten maar het evangelie is meer dan dat. Het evangelie zegt niet simpelweg doorgaan. Het evangelie zegt: verzoening. Het evangelie zegt dat wat je deed, echt slecht was. Het ontkent niet dat sommige dingen uit je verleden je dwars kunnen zitten. Iets wat je zei of deed of stal of wat dan ook. Het is niet zo dat het niet slecht was. Want dat was het wel. Maar het zegt dat dat alles is gestorven en gekruisigd met Christus. Je hebt letterlijk door geloof met je doop van plaats geruild met Jezus waarbij Hij al die dingen werd die je niet leuk vindt. Al die miskleunen. Al die dingen die je hebt gedaan. En je hebt geruild en je bent een nieuwe schepping geworden. Het werd letterlijk gedood aan het kruis. Het stierf letterlijk en werd daar opgehangen zodat jij een frisse en nieuwe schepping kon zijn. En wat dit voor ons in onze ziel doet dat anders is dan wat de wereld biedt is, als je gewoon doorgaat als seculier persoon of wat dan ook je het nog steeds op een onbewuste plaats meedraagt. Van buiten lach je, maar van binnen draag je het mee. Maar als gelovige door het geloof kun je letterlijk zeggen dat die persoon weg is. Dood. Het is dood. Ook al is het gisteren gebeurd. Al gebeurde het op de parkeerplaats hier in de kerk toen je binnenliep, je brengt het bij de Heer en Hij vergeeft. Is dat niet verbazingwekkend? Wat een verbazingwekkend geschenk is dat. Er staat natuurlijk niet dat wij onze schouders mogen ophalen en mogen doen wat wij willen, maar er staat: Voel geen schaamte, voel Gods vergeving en doe dan je uiterste best om te leven als Christus en je naaste te vergeven zoals ook Christus jou heeft vergeven. Hij stierf om jou te vergeven. Dat is alles wat je nodig hebt. Boem, geen probleem, vergeven. Dat is het hart van God. Is dat niet een geschenk? En het is geen wonder dat je Gods geliefde bent. Je bent zijn kind. Geen wonder dat Hij niet kan wachten om van jou een nieuwe schepping te maken. Verse sneeuw. Vol leven. Helemaal schoon. Volledig vergeven. Een schone lei. Je hele leven voor je. Dat is wat God je aanbiedt. Wil je dat niet aanvaarden? Je mag dat nu gerust in je eigen hart bidden. Niets weerhoud je ervan om gewoon rustig op je eigen manier te zeggen: Heer, vergeef mij. Ik ben dood voor dat oude leven. Maak van mij een nieuw mens. Niets weerhoud je daarvan. En als je dat doet, verandert er iets radicaals in de geestelijke wereld dat invloed heeft op de materiële wereld die we kunnen zien en meten.

Zie jezelf door Gods ogen

Je bent gerechtvaardigd door Christus Jezus. Hij die geen zonde kende, werd zonde zodat jij de gerechtigheid van God genoemd kon worden. Zou het niet raar zijn om te zeggen dat ik de gerechtigheid van God ben? Beetje gek, hè? Dat klinkt alsof wij door wat wij doen, onze daden, volmaakt zijn, nee. Ik ben de gerechtigheid van God omdat er iets bijzonders over me is uitgesproken dat alle zonden en ketenen en lasten en alles in een oogwenk zijn afgebroken en weggespoeld. Helemaal nieuw gemaakt door de kracht van de opgestane Jezus Christus. Jullie zijn heilig. We houden tegenwoordig niet zo van dat woord. Het klinkt wat belegen. Ben ik heilig? Mag ik allereerst zeggen dat het woord heilig eigenlijk niet noodzakelijkerwijs rechtvaardig betekent. Het betekent dat je duidelijk anders bent dan alle anderen. Je bent apart gezet. Men weet dat je anders bent. Daarom werd de Joden opgedragen zoveel dingen te doen die niet echt een moreel gevoel bij hen opriepen zoals, waarom moet ik speciale kleren en hoeden dragen en waarom moet ik mijn haar zo en zo doen en waarom moet ik al die dingen doen die de wereld niet per se beter maken? Dat is omdat God wilde dat ze er anders uitzagen dan de cultuur. Hij wilde niet dat ze in elkaar zouden opgaan. Ze moesten anders zijn. Dat is wat het betekent om heilig te zijn. Dus betekent heilig op een Bijbelse manier wel degelijk rechtvaardig maar het betekent dat de rechtvaardigheid die je leeft dat iedereen op de hoogte is met het leven dat je leeft. Iedereen weet dat je anders bent want wie anders zou zijn vijanden zo vergeven? Wie anders zou vol zijn van zoveel geloof en vertrouwen in Gods Woord? Het is zo belangrijk…Wij leven trouwens in een wereld waarin volgens mij iedereen heilig wil zijn. Je ziet het in de mode en alles. Iedereen wil opvallen, iedereen wil uniek zijn. Maar als je uniek wilt zijn, vertrouw dan gewoon op het evangelie. Je bent al uniek genoeg in God. Je hebt niet nodig wat de wereld te bieden heeft. Je hebt alles al. En je hoeft jezelf niet meer neer te halen. Zie jezelf zoals God je ziet. Getuig van het feit dat datgene wat ons door onze voorouders is gegeven dit tweeduizend jaar oude document, vandaag voor jou waar is net zoals het duizenden jaren geleden was en altijd zal zijn. Reken erop en vertrouw erop. En dan zeg je: Bobby, je snapt het niet. Ik heb het verknoeid. Ik blijf het gewoon verprutsen, man. Geef jezelf er niet van langs. Ja, het is goed dat wij van die momenten in het leven hebben waarop wij op het matje worden geroepen. Wij hebben momenten in het leven waarop wij huilen van wanhoop en wij het uitschreeuwen naar God en zeggen: Vergeef mij, ik ben een zondaar. Dat zijn belangrijke momenten, maar het moeten slechts momenten blijven. Het is niet de bedoeling dat je zo je leven leeft. Het is niet de bedoeling dat je permanent in een staat van schaamte leeft en jezelf afstraft.

Leef in vertrouwen

Als ik de Bijbel goed lees, moet je leven in vertrouwen en geloof dat wat Christus zei dat voor jou gebeurde, ook echt gebeurd is. Het is echt voor jou gebeurd. Weet je wat God in jou ziet? Hij ziet een nieuwe schepping. Je neemt deel aan de heerlijkheid van de hemel. Het zaad van Abraham. Je bent een soldaat van Christus. Je wordt geleid door de Geest. Je bent het lichaam van Christus. Je bent een erfgenaam van de belofte van het verbond. Je bent Gods geliefde schepsel. Je bent een rentmeester van de schatten van de Allerhoogste. Je bent een tempel van de Heilige Geest. Je bent een koningskind. Je bent de gerechtigheid van God en je bent het licht van de wereld. Laat je licht schijnen voor de mensen en geloof dat het voor jou waar is. God wil je graag vergeven en tilt je op en ziet graag dat je groeit als discipel en in je leven en in alle dingen die ertoe doen. Hij houdt zoveel van je. Hij houdt er niet van om goede dingen voor je achter te houden. Hij houdt van geloof. Hij houdt ervan als je op Hem vertrouwt. Hij houdt ervan als je gewoon zo maar het juiste doet. Hij is zo voor je. Zijn hart zwelt van leven en liefde voor jou, en dat is het goede nieuws. Wat een goed nieuws is dat. God houdt van herkansingen. Dus, recht je schouders, doe je best en vergeet de rest. Amen.

 

Koorzang – The Blessing

Amen.

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn aanwezigheid is voor je en achter je en naast je

Om je heen, in jou en is met jou in de ochtend, in de avond,

In je komen en je gaan in je tranen en je vreugde

Hij is voor je, Hij is voor je, Hij is voor je, ervaar zijn liefde

Amen, amen, amen

 

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn aanwezigheid is voor je en achter je en naast je

Om je heen, in jou en is met jou in de ochtend, in de avond

In je komen en je gaan in je tranen en je vreugde

Hij is voor je, Hij is voor je, Hij is voor je

Amen

 

Een nieuwe kans

8 januari 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan