Home Leef met vertrouwen

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo, bezoekers en kerkfamilie. Wat heerlijk om hier met jullie te zijn. Het kennen van het Woord van God is goed maar handelen naar het Woord van God is pas echt leuk en zegenrijk. Niet te missen. Je bent geliefd. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw kracht en uw leven en uw vriendschap voor ons. Wij bidden dat, als wij U volgen, dat stapvoets gebeurt. Dat wij in uw richting blijven lopen ook als wij ons bang, gestrest, verveeld, bezorgd voelen. Wij geven alles aan U, Heer. Ons leven ligt in uw handen. Ik bid om een uitstorting van uw zegen over iedereen hier en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zegt amen. Wend je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Great is Thy Faithfulness

Groot is Uw trouw, o Heer,

Mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

Die Gij steeds waart,

Dat bewijst Gij ook nu

Groot is Uw trouw, o Heer,

Mijn God en Vader

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig heb, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

En uw nabijheid, die sterkt en die leidt

Kracht voor vandaag

Blijde hoop voor de toekomst

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Groot is Uw trouw,

O Heer, mijn God en Vader

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig heb, hebt Gij gegeven

Groot is Uw trouw, Heer, aan mij betoond

Groot is Uw trouw,

O Heer, mijn God en Vader

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig heb, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

 

SchriftlezingJona 3:1-5, 10 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Jona 3:1-5, 10. Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot Jona: Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar de prediking die Ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Ninevé, overeenkomstig het woord van de HEERE. Ninevé was een geweldig grote stad, van drie dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis. Hij predikte en zei: Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd. En dan mijn favoriete stuk: De mensen van Ninevé geloofden God. Zij riepen een vasten uit en allen, van de grootste tot de kleinste onder hen trokken rouwgewaden aan. Toen God zag wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg kreeg Hij berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen en Hij deed het niet. Amen.

 

Solo – The Best Day door Nikki Potts

Vandaag wordt de beste dag,

De beste dag van mijn leven

Vandaag wordt de beste dag,

De beste dag van mijn leven

Vandaag wordt de beste dag,

De beste dag van mijn leven

Vandaag wordt de beste dag,

De beste dag van mijn leve

 

Ik krijg mijn vreugde terug vandaag

Ik krijg mijn leven terug vandaag

Ik krijg mijn hart terug vandaag

Vandaag wordt de beste dag,

De beste dag van mijn leven

Vandaag

 

Vandaag wordt de beste dag,

De beste dag van mijn leven

Vandaag wordt de beste dag,

De beste dag van mijn leven

Vandaag wordt de beste dag,

De beste dag van mijn leven

Vandaag wordt de beste dag,

De beste dag van mijn leven

 

Ik krijg mijn vreugde terug vandaag

Ik krijg mijn hart terug vandaag

Ik krijg mijn hart terug

Vandaag wordt, vandaag wordt,

Vandaag wordt de beste dag

De beste dag van mijn leven

Halleluja

 

Ik geloof dat vandaag

De beste dag van mijn leven zal zijn

Ik geloof dat vandaag

De beste dag van mijn leven zal zijn

Ik geloof dat vandaag

De beste dag van mijn leven zal zijn

Ik geloof dat vandaag

De beste dag van mijn leven zal zijn

 

De beste dag van mijn leven

De beste dag van mijn leven

De beste dag van mijn leven

God help ons luisteren naar U in mij

Hij heeft een zegen met jouw naam erop

Je kunt je verheugen en blij zijn in de Heer

Kom en zoek de Heer bij mij

De beste dag van mijn leven

Je ogen hebben nog niet gezien

En je oren hebben nog niet gehoord

God geeft je de beste dag van je leven

Halleluja

 

Solo – For Your Glory door Nikki Potts

Heer, schenk mij uw genade

Heer, hoor alstublieft mijn hartenkreet

Ik zie er verlangend naar uit

Om dicht bij U te zijn

 

Ik zal de heetste woestijn doorkruisen

Ik zal kleine en grote afstanden afleggen

Voor uw glorie zal ik alles doen

Alleen maar om U te zien

En U te aanschouwen als mijn Koning

Voor uw glorie zal ik alles doen

Alleen al om U te zien

En U te aanschouwen als mijn Koning

 

Heer, schenk mij uw genade

Heer, hoor ook mijn hartenkreet

Ik zie er verlangend naar uit

Om dicht bij U te zijn

Ik zal de heetste woestijn doorkruisen

Ik zal kleine en grote afstanden afleggen

Voor uw glorie zal ik alles doen

Alleen maar om U te zien

En U te aanschouwen als mijn Koning

Voor uw glorie zal ik alles doen

Alleen maar om U te zien

En U te aanschouwen als mijn Koning

 

Ik wil zijn waar U bent

Ik moet zijn waar U bent

Ik wil zijn waar U bent

Ik moet zijn waar U bent

Ik wil zijn waar U bent

Ik moet in uw nabijheid zijn, Heer

Want in uw nabijheid is de volheid van de vreugde

Ik zie er verlangend naar uit

Om dicht bij U te zijn

 

Ik zal de heetste woestijn doorkruisen

Ik zal kleine en grote afstanden afleggen

Voor uw glorie zal ik alles doen

Alleen maar om U te zien

En U te aanschouwen als mijn Koning

Voor uw glorie zal ik alles doen

Alleen maar om U te zien

En U te aanschouwen als mijn Koning

 

Ik wil zijn waar U bent

Ik moet zijn waar U bent

Ik wil zijn waar U bent

Ik moet zijn waar U bent

Ik wil zijn waar U bent

Ik moet in uw nabijheid zijn, Heer

Want in uw nabijheid is de volheid van de vreugde

Ik wil zijn waar U bent

Wil zijn waar U bent

Halleluja

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wie je ook bent, wil je met ons opstaan? Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen van de Heer. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Leef met vertrouwen

door Bobby Schuller

Hier is een goeie vraag: Wat is een goed rendement op een investering? Hoeveel van jullie zouden zeggen dat, als je wat geld had om te investeren 10 procent een goed rendement zou zijn? Mag ik wat handen zien? Ja, dat is vrij goed. Hoeveel zouden zeggen dat 20 procent echt goed is? Sommigen zeggen: Ik ben in de kerk, daar doe ik niet aan. En dan: Wacht even, 20 procent? Lieve Heer, als U iemand zoekt, zeg ik ja tegen 20 procent. En wie van jullie vindt 30 procent een behoorlijk goed rendement? Jezus vertelt ons iets interessants. In mijn jonge jaren, als iemand iets slechts deed zei mijn moeder of mijn oma of iemand die goed was in mijn leven als diegene iets slechts overkwam: Je oogst wat je zaait. Heb je ooit je oma, je moeder, je vader, je voorganger horen zeggen: Tja, je oogst wat je zaait. Heb je dat ooit gehoord? Dat zijn ware woorden van Jezus. Als je kwaad zaait, oogst je kwaad. Maar eigenlijk gaat dit over positieve dingen. Ik heb zo lang gedacht, zoals zovelen van ons dat ‘je oogst wat je zaait’ betekent dat kwaaie dingen die je doet, terugkomen. Maar Jezus zegt eigenlijk niet dat je oogst wat je zaait. Hij zegt: Wat je ook zaait, je opbrengst van dat zaaien… Ben je hier klaar voor? Je rendement op dat zaaien is 3000%, 6000% en 10000%. Dat is een aardig rendement. Dit gaat over geld, en het gaat over vriendschap en het gaat over levensvreugde en het gaat over het volst denkbare leven. Als we planten in Gods koninkrijk oogsten wij 3000%, 6000% en 10000% van wat wij er ook in stoppen. De Heer vertelt ons in diezelfde preek over je oogst wat je zaait dat die dingen die je zaait… Wat zijn die dingen? Woorden. Daar hebben wij het laatst over gehad. Woorden. Als je de woorden van God plant, als je het soort woorden in je leven plant en ze landen op goede grond dan zullen ze een geweldige oogst opleveren in je leven. Het leven draait om stappen zetten en al doende leren. En dat is eigenlijk de boodschap van de tekst die wij vandaag lezen, Jona. Daar gaan wij zo aan beginnen. Hannah heeft hem al gelezen. Jona is een kort maar prachtig verhaal dat zich afspeelt in de bronstijd tijdens het Akkadische Assyrische rijk. De spreker had vorig jaar gepreekt over de geschiedenis van de Akkadische Assyriërs in Ninevé en adviseert om deze preek opnieuw te beluisteren. God vraagt Jona om naar Ninevé te gaan en hun te vertellen dat ze zich moeten bekeren, maar Jona gaat de andere kant op. Hij wordt vervolgens opgeslokt door een zeemonster, wat uiteindelijk Gods barmhartigheid blijkt te zijn omdat het voorkomt dat hij verdrinkt en hem terugbrengt naar zijn roeping. Bij de poorten van Ninevé wordt Jona gedumpt, een kolossale stad met muren van 15 verdiepingen hoog waarop paarden werden rondgedreven en waar mensen werden vermoord. Jona vertrouwt zijn leven toe aan God en gaat de stad in. Het woord van de HEERE komt voor de tweede keer tot Jona. Ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar de prediking die Ik tot u spreek. Jona ging naar Ninevé, overeenkomstig het woord van de HEERE. Zeg dat maar na. Het is verbazingwekkend wat God in je leven kan doen als je Hem gehoorzaamt. En niet van: Niet roken, niet drinken, geen kauwgom, niet omgaan met wie dat doet. Ik bedoel, treed in geloof naar buiten, opbouwend en doe iets groots. Ninevé was een geweldig grote stad. Hoe groot? Dat vertelt hij je. Het kostte drie dagen om er doorheen te gaan. En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis. Hij predikte en zei: Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd. Nu klink ik als Iejoor als ik dat zeg: Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd. Zo stel ik mij voor dat hij het zegt. Als je een Jood was in Jezus’ tijd en je las die tekst op een zaterdag en je was in de synagoge en je was met je familie en je bestudeerde de Thora, dan zou er iets opvallen aan deze profetie. De beknoptheid en de saaiheid ervan. Alle profetieën in het Oude Testament gaan hoofdstukken en hoofdstukken lang door en ze staan vol met dingen, als in een heftige film. Hel en verdoemenis, engelen met vlammende ogen en zwaarden en armen en allerlei gekke dingen en zwavelzuur en mensen die smelten en in zout veranderen. En ga zo maar door. Heel heftig, allemaal. Het boek Jeremia telt hoofdstukken. Jesaja bestaat uit hoofdstukken. En dat zijn geen positieve dingen. Bijna alles is slecht nieuws en niemand luistert. En Jona gaat naar Ninevé en zegt… Hij vraagt ze niet eens om zich te bekeren of zo. Hij zegt alleen: Nog veertig dagen en Ninevé zal vallen. Saaie, simpele preek, maar iedereen raakt in paniek. Gaat door het lint. Er staat dat het volk zich meteen begon te bekeren en zich in rouwgewaden hulde en begon te bidden. En er staat dat de boodschap de koning bereikte en de koning werd recht in het hart getroffen. Hij trok zijn gewaden uit en trok lompen aan en viel in het stof en huilde. En hij stuurde een bevel dat het hele koninkrijk en de hele stad en ook de dieren niets zullen eten, niets zullen drinken, dat ze zullen wenen en bidden en dat iedereen God moet smeken en aanroepen. En dat ze hun slechte levenswandel opgeven en geweld afzweren. En dan eindigt het met deze geweldige zin: Wie weet zal God Zich omkeren. Dat is wat je noemt een goede preek. Nog veertig dagen. En laat mij je vertellen dat God veel kan doen met weinig. Daarom ben ik opgehouden mij zorgen te maken over mijn preken. Ik ben gestopt mij zorgen te maken of ze wel zo briljant zijn. Ik doe mijn best. Maar ik begreep uit deze passage dat als de Heer in de woorden zit, de woorden in de mensen terechtkomen. Als de Heer in het woord is, zal het woord in de mensen doordringen en hen veranderen. Zo vaak denken wij in het leven: Ik moet hoofdstukken samenvoegen voordat ik het predik. Ik moet hoofdstukken verzamelen voordat ik erover praat. En God zegt gewoon: Ga erheen en zeg dat Ninevé over dagen zal vallen. Te vaak bidden wij niet met mensen die pijn hebben. Wij denken dat ze dat niet willen. Wij proberen niet, mensen te ontmoeten. Wij zoeken geen nieuwe kerk. Wij lezen geen nieuw boek. Wij doen niet wat we moeten doen om te worden tot wat wij geroepen zijn. En dat is alles wat God van ons vraagt. Hij vraagt ons iets te doen en het enige wat we moeten doen is gehoorzamen en kijk maar hoe je leven zal veranderen. Laat ik het zo zeggen: Gehoorzaamheid is genoeg voor God. Zo vaak denken wij dat een geloofsleven of een geweldig leven voor God gaat over het nemen van een enorme sprong, maar dat is het echt niet. Het gaat niet om stappen, maar om lopen. Als je Christus volgt, is er een stap die je moet zetten. Er zijn veel stappen. Het is als lopen van hier naar L.A. Als je dat wilt, kun je dat doen. Je doet er drie à vier uur over, misschien vijf. Het gaat sneller dan autorijden. Maar je neemt niet één stap, je moet meerdere stappen nemen, toch? En het is vreemd dat als je veel kleine dingen doet en steeds maar weer in de fout gaat, dat dat uiteindelijk de katalysator wordt voor grootsheid in je leven. Als je een groots persoon wilt zijn moet je eerst stinken. Je moet eerst stinken voordat je goed ruikt, zoals ik ooit zei. Het is net zoals met niet te veel denken. Er is een tijd om te denken, en er is een tijd om te doen. Denk niet als het tijd is om te doen, en doe niet als het tijd is om te denken. En leer het verschil. Dat zal een enorme zegen zijn in je leven. En zo kwam ik er net achter dat in het leven falen een belangrijk onderdeel is van winnen en dat falen op korte termijn altijd een onderdeel is van Gods lange termijnplan voor jou. Dat is iets wat wij onder ogen moeten zien. Heel vaak als je naar de sportschool gaat, zoals ik vroeger, had ik vrienden die wilden dat ik hen leerde trainen toen ik dat soort dingen nog deed. Ik had een vriend met wie ik dat drie weken deed. Hij was te zwaar. En na drie weken keek hij in de spiegel en zei: Ik zie er dikker uit. Ik zei: Je hebt wat spieren opgebouwd. Dat duwt het vet meer naar buiten. Hij zei: Dit bevalt mij helemaal niet. Ik zei: Gewoon doorgaan. De spieren zullen het vet opeten. Je moet het wat tijd geven. Maar een fysieke verandering gebeurt niet in drie weken, maar kost maanden. Maanden van discipline. Het vergt een toewijding aan wat op korte termijn aanvoelt als falen maar in feite vaak onderdeel is van onze training voor winst op lange termijn. Dit is een prima manier om het te zien. Als je denkt aan je grote droom, je grote doel, waartoe God je geroepen heeft. Stel dat God je een brief geschreven heeft, waarin staat: Voordat Ik je een ja geef, wil Ik dat je nee’s krijgt. Denk daar eens over na. Als je die belofte van God kreeg, wat als Ik je zou zeggen dat je … Wat als Ik je zou zeggen dat je nee’s moet krijgen voordat Ik je een ja geef? Dan zou je vast proberen die nee’s in een paar dagen af te werken, toch? Gauw, gauw het hele rijtje doen en dan heb je je ja in je zak. Maar ik kan je vertellen dat je in het leven heel veel nee’s moet krijgen. Wat als je voor 25 banen moet solliciteren en afgewezen wordt voordat je je droombaan krijgt? Wat als je 25 mensen moet pitchen om je ding te verkopen voordat je ja krijgt? Wat als je 25 slechte dates moet hebben voordat je de levenspartner ontmoet die je zoekt? Wat als je 25 kerken moet gaan bekijken. Niet hier, iedereen hier heeft zijn kerk al gevonden maar ik zeg het tegen jullie, die tv kijken en van wie sommigen nog op zoek zijn: Je moet soms 25 kerken gaan bekijken die 25 verschillende smaken die minder zijn voordat je de juiste krijgt. Zal het de moeite waard zijn? Het is veel beter dan geen kerk, geen levensgezel, geen baan, geen verkoop. Kan ik een amen krijgen van de kerk? Er zijn 25 mislukkingen voor elke overwinning en die mislukkingen horen bij het groeien en het worden van jou 2.0. Dat is wat wij doen. En hier nog iets anders waar wij mee om moeten gaan. Niet alleen met falen, maar ook met het enige wat erger is voor Amerikanen. Ben je er klaar voor? Wat is het enige dat erger is dan falen? Het woord is verveling. Sommigen van jullie hebben zoiets van: Sorry, wat zei hij? Saai. James Clear zocht een trainer voor Olympiërs en hij zei dat alle topatleten die langskwamen, hetzelfde natuurtalent hadden. En hij vroeg wat het verschil is tussen degenen die dat beetje extra krijgen om Olympiërs te worden en de anderen die dat niet krijgen. En het antwoord verraste mij. Hij zegt dat de echte Olympiërs degenen zijn die de verveling van het trainen aankunnen. Wat gebeurt er als je ergens een expert in bent geworden? Als je tot de top wilt worden, als je ergens goed in bent, heb je dat al duizenden uren gedaan, het is nu saai voor je. Je moet je dus op je gemak voelen met die verveling om dat volgende niveau, de top, te bereiken. Misschien is dat voor sommigen van jullie hetgeen wat je tegenhoudt. Je wordt zo goed in wat je doet, dat je je gaat vervelen. Hoe velen hier weten dat soms… Sommigen van jullie zullen zeggen dat je de Bijbel best wel vaak nogal saai vindt. Ik ben voorganger. Ik zeg je dat veel van de Bijbel vaak heel saai is. Ontzettend saai. Sommige van de beste leerboeken zijn saai. Sommige van de beste preken, saai. Sommige van de beste mentoren, saai. Je moet door het gebrek aan amusement en exotisme heen om bij het vlees en de aardappelen te komen. Over saai gesproken, deze preek is voorbij. Wij hebben het einde bereikt. Graag gedaan. God kan veel doen met jouw weinig. Hij zegt dat als jij tot Mij nadert, dan zal Ik tot jou naderen. Als jij niet tot God nadert, zal Hij niet tot jou naderen, denk ik. Misschien doet Hij dat soms wel. Maar je moet iets doen en kijken wat God daarmee kan doen.

 

Gebed

Vader, wij komen tot U in Jezus’ naam. Het is de enige manier waarop we tot U kunnen komen. En wij danken U dat onze Jezus Christus, de weg gebaand heeft zodat wij vrijmoedig voor uw troon kunnen komen. Dank U dat U ons niet ziet als zondaars maar als de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Dank U voor de Bijbel en voor uw verbond met ons. Dank U dat U van ons houdt. Ik bid voor veel moed en hoop in de harten van iedereen hier dat ze in geloof naar buiten treden. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, en Gods volk zegt amen.

 

Koorzang – Be Thou My Vision

Wees mijn verlangen,

O Heer van mijn hart,

Leer mij U kennen in vreugde en smart,

Laat mijn gedachten op U zijn gericht,

Wakend of slapend,

Vervuld van uw licht.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

 

 

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Leef met vertrouwen

7 mei 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan