Home Pijn en groei gaan hand in hand

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller, Haven Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kijkers en kerkfamilie. Wat heerlijk dat een paar van jullie vandaag weer hier bij ons zijn. Applaus. Kaylee en Connor, goed om jullie te zien. Allemaal bedankt dat jullie hier zijn. En jullie dank voor het kijken. Jullie uniekheid is een geschenk van God. Hij heeft jullie met opzet uniek gemaakt om samen met de Heilige Geest te leven. Jullie zijn geliefd. Het is fantastisch. Het lijkt wel lente, waarin dingen in bloei komen en alles beter wordt. Ik hoop dat wij die ervaring hier in de kerk gaan beleven en dat iedereen begint terug te keren. Wij zijn blij dat jullie hier zijn. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij houden van U. Wij danken U dat U ons in uw huis hebt geroepen. Wij bidden voor iedereen, in dit gebouw, buiten, of in de andere zaal kijkend in hun auto, of aan de andere kant van de planeet.

Voor de kijkers in China en Australië en Duitsland en Nederland en noem maar op. Wij komen samen omdat wij U liefhebben en elkaar liefhebben en wij vragen U dat uw Heilige Geest een gevoel van vrede en triomf zal brengen in deze voor zovelen zo moeilijke tijd. Wij vertrouwen op U, God. Wij kunnen nergens anders heen met ons vertrouwen. Wij vertrouwen op U. U hebt ons al zo ver gebracht. Wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

Amen. Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “Holy, Holy, Holy”

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig

Vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd

Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig

Drievuldig God die één in wezen zijt

 

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig

Hemel, zee en aarde, verhoogt uw heerlijkheid

Heilig, heilig, heilig liefdevol en machtig

Drievuldig God die één in wezen zijt

Amen

 

Schriftlezing – 1 Petrus 2:4-6, 9-10

Door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik uit 1 Petrus 2:4-6 en 9-10. En kom naar Hem toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is maar bij God uitverkoren en kostbaar dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift:

Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte opdat u de daden zou verkondigen van Hem, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Broeders en zusters, overal waar je gaat, ben je een tempel. Je draagt de Geest van God in je. Amen.

 

Koor“The Majesty and Glory of Your Name”

Aanschouw ik uw hemel het werk van uw vingers

De maan en de sterren die Gij bereid hebt

Wat is de mens, wat is de mens

Wat is de mens dat Gij zijner gedenkt?

O Heer, onze God, de majesteit en glorie van uw Naam

Overtreffen de aarde en vervullen de hemel

O Heer, onze Heer, kinderen en zuigelingen loven U

En dat doen wij ook, en dat doen wij ook

Halleluja, halleluja

De majesteit en glorie van uw naam

Halleluja, halleluja

De majesteit en glorie van uw naam

hallelujah, halleluja, halleluja, halleluja

hallelujah, halleluja, halleluja, hallelujah

 

Interview – Jason Sautel

BS = Bobby Schuller / JS = Jason Sautel

Jason Sautel is een ervaren brandweerman wiens carrière bestond uit het redden van levens van anderen hoewel hij intussen zelf gered moest worden. In zijn nieuwe boek The Rescuer vertelt hij over een donkere episode in zijn leven en over hoe Jezus hem uiteindelijk naar het licht voerde. Hij beschrijft hoe hij zijn vrouw ontmoette die hem tot de Heer bracht en hoe zijn toekomst een andere wending kreeg toen hij de dood in de ogen keek. Nu schrijft en spreekt hij voor duizenden mensen online over Christus.

Zo deelt hij zijn verhaal van hoop en verandering. Welkom, Jason Sautel.

 

BS       Jason, hallo. Fijn om je hier te zien.

JS        Fijn dat ik hier mag zijn. Ik ben helemaal super actief door jullie liederen en een paar koppen koffie. Fantastisch dat ik hier mag zijn. Dank je wel.

BS       We zijn hier in Californië dol op de brandweer omdat wij hier vaak branden hebben, die zoveel verwoestingen aanrichten. Luchtvervuiling en van alles. Hartelijk dank voor wat jij en alle andere

brandweerlieden over de hele wereld doen.

JS        Dank je wel. Fijn om te horen.

BS       Ik wil het graag hebben over je boek. Prachtig verhaal en een enorme bemoediging, vooral

voor mensen die het moeilijk hebben en een zware tijd doormaken. Vertel eens, je was een beroepshulpverlener maar je schrijft in je boek dat je besefte dat je zelf hulp nodig had. Laten wij daar even op doorgaan.

JS        Als brandweerman weet je dat je hele dag telkens moet uitrukken. Soms 15 of 20 keer per dag.

Je helpt doorlopend mensen die aan de grond zitten en gered moeten worden. Je wilt ze helpen en ze alle zorg en liefde en toewijding geven die ze verdienen maar een deel van die noodhulp

beleef je van binnen en dat kan aan je beginnen te vreten en dan gaat het je pijn doen. Je keert terug in de kazerne en ook al ben je niet meer ter plekke die beelden draag je mee en daar heb je soms je handen vol aan. Je arriveert om twee uur ’s ochtends met je brandweerwagen bij een huis en er slaan vlammen uit. Er wordt gegild. Er zitten mensen binnen gevangen. Misschien hoor je de mensen binnen wel gillen. Het is je plicht om naar binnen te gaan en ze te redden.

Dan kun je verscheurd worden. Stel dat wij één minuut eerder waren vertrokken. Stel dat wij het iets anders hadden aangepakt. Dat maakt het soms zo zwaar. Ik wil graag dat mensen vanuit dat perspectief denken zodat ze een idee krijgen van wat het is om branden te blussen. Daarom staat dat in mijn boek.

BS       Het is of je het jezelf aanrekent, al kun je er niets aan doen. Je piekert of je niet één minuut eerder had kunnen komen. Iets harder had kunnen werken. Je hebt zelfs meegemaakt dat kinderen omkwamen, hè? Er kwam iemand om en je praatte er met je vrouw over. Dat is een onderdeel van jouw eigen redding verhaal, hè?

JS        Dat was zwaar. Voor ik christen werd, praatte ik niet graag over mijn werk omdat veel mensen niet konden omgaan met de dingen waarmee ik worstelde. Toen ik Kristie ontmoette, die zelf christen was, maakte ze iets in mij wakker. Ik praatte met haar over een klein meisje bij een auto-ongeluk. Ik vertelde haar dat dat meisje in mijn armen stierf. Haar moeder was erbij. Ik ging kapot aan die worsteling. Maar Kristie vertelde dat dat meisje nu bij Jezus was. Geloof je dat?

Daar had ik op dat moment niet van terug. Maar daarmee begon het proces waarbij Kristie me naar de Heer leidde.

BS       Interessant dat God het ergste dat je kon meemaken, gebruikte om je hart te bekeren. Wat veranderde er toen in je leven? Je zei dat zij meteen naar de kerk wilde. En jij zei, je aarzelde, dat zag ik.

JS        Ze zei twee weken na ons eerste afspraakje dat ze verliefd was op mij maar dat ze alleen met mij verder wilde als ik naar de kerk zou gaan. Vertel haar maar niet dat ik ook al verliefd was op haar dus ik had allang besloten met haar mee te gaan. Maar toen ik het evangelie hoorde en Gods liefde voor mij merkte en begreep dat de Bijbel de waarheid is gaf mij dat duidelijkheid over alles waar ik mee worstelde. Het deed mij beseffen dat slechte dingen nu eenmaal gebeuren maar hoe kan ik God eren? En dat probeer ik nu met mijn leven te doen. Ik deel mijn ervaringen met God: Dit was vreselijk en dit heeft het met mij gedaan. Hoe kan ik die pijn gebruiken om U te loven en anderen te zegenen? Ik val altijd terug op mijn fundament. God is het fundament om op te bouwen. Alles wat mij dwarszat, hield ik voor mijzelf in mijn leegte.

Toen die leegte via mijn geloof werd gevuld met de liefde van de Heer had ik een plek waar ik het kon ‘achterlaten’. Dat horen wij aldoor maar ‘achter mij laten’ betekende dat ik het God kon vertellen. Ik kon de Bijbel lezen als ik na mijn werk naar huis ging. En dan kon ik ermee bij Kristie terecht. Soms zei ik dat ik even wat tijd nodig had. Maar mijn vrouw is zo liefdevol. Soms zag ze het aan mij, of rook ze het zelfs dat het zwaar was geweest. Dan gaf ze mij die tijd en soms bad ze met mij, of voor mij en dan baden wij samen en konden wij weer verder. Want deze wereld ontneemt je dingen, verplettert je. Het is een grote machine die jou bezeert. Maar om dan een plek te hebben waar je kunt terugvallen op het evangelie zodat je blijft groeien, dat heeft mij zoveel gedaan. Mijn vrouw is een kraamverpleegkundige. Zij komt thuis uit het ziekenhuis na een dag zorgen voor anderen. Dat is hetzelfde. Ik zie aan haar ogen dat er iets is gebeurd. Wij hebben een huwelijk en een leven waarin Christus centraal staat van waaruit wij verder kunnen bouwen.

BS       Jason Sautel, hartelijk dank.

JS        Jij ook bedankt. Fijne dag gewenst.

BS       Gods zegen.

 

Solo Sarah Grandpre – “Peace be Still” 

Ik wil niet bang zijn telkens als ik de golven zie

Ik wil niet bang zijn, ik vrees de storm niet

U bent groter dan het geraas

Ik vrees de storm niet, in het geheel niet

 

Kalm, wees rustig, spreek ik uit

En plaats mijn voeten op de zee

Tot ik in het diepe dans

Kalm, wees rustig

U bent hier, dus alles is goed

Ook als mijn ogen niet kunnen zien

Vertrouw ik op Uw stem

Die spreekt, wees rustig

O Jezus, laat uw kalmte overwinnen

 

Wakker het geloof aan in mijn hart

Wakker het geloof in mij aan

Wakker het geloof aan in mijn hart

Wakker het geloof in mij aan

Wakker het geloof aan in mijn hart

Wakker het geloof in mij aan

Wakker het geloof aan in mijn hart

Wakker het geloof in mij aan

 

Kalm, wees rustig, spreek ik uit en plaats mijn voeten op de zee

Tot ik in het diepe dans U bent hier, dus alles is goed

Ook als mijn ogen niet kunnen zien

Vertrouw ik op Uw stem die spreekt

Kalmte over mij, kalmte over mij

 

Solo – Sarah Grandpre – “Who You Say I Am”

Wie ben ik dat de hoogste Heer mij welkom heet

Hij vond mij toen ik verloren was

O, Hij houdt van mij, o, Hij houdt van mij

Wie de Zoon bevrijdt, is voor altijd vrij

‘K ben een kind van God, ja, zijn kind

 

Uw genade heeft mij verlost, ik ben vrijgekocht

Ik was gebonden door zonden maar

Jezus stierf voor mij, ja, Hij stierf voor mij

Wie de Zoon bevrijdt, is voor altijd vrij

‘K ben een kind van God, ja, zijn kind

In mijn Vaders huis is er plaats voor mij

‘K ben een kind van God, ja, zijn kind

 

Ik ben gekozen, niet verlaten, in U weet ik wie ik ben

U bent voor mij, U bent met mij, in U weet ik wie ik ben

Ik ben gekozen, niet verlaten, in U weet ik wie ik ben

U bent voor mij, U bent met mij

In U weet ik wie ik ben, in U weet ik wie ik ben

 

Wie de Zoon bevrijdt, is voor altijd vrij,

‘K ben een kind van God, ja, zijn kind

In mijn Vaders huis, is er plaats voor mij

‘K ben een kind van God, ja, zijn kind

In mijn Vaders huis is er plaats voor mij

‘K ben een kind van God, ja, zijn kind

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Preek“Pijn en groei gaan hand in hand”

Door Bobby Schuller

Dank jullie wel. Vandaag gaan wij het hebben over een thema uit het Nieuwe Testament dat door Joden geschreven werd voor niet-Joodse christenen. Het inzicht, waarover Petrus spreekt en Paulus ook dat wij als kerk de tempel van God zijn. De levende tempel. Je kunt ook zeggen dat jij de tempel bent. Overal waar je gaat, draag je met je lichaam, hoe onvolmaakt en feilbaar ook de aanwezigheid van Christus met je mee, die mensen nodig hebben. Waar je ook gaat, welke ruimte je ook betreedt op een vreemde manier is de Bijbelse gedachte dat je de hemel met je meebrengt in die ruimte. En het belangrijkste is dat de mensen in die ruimte nodig hebben wat jij hebt. Zij hebben nodig was de Heer in jouw hart heeft geplaatst. Ik hoop dat je vandaag zult inzien dat als wij moeilijke tijden doormaken als wij onheus worden bejegend, worden voorgelogen, dingen verliezen dat, hoewel de vijand je leven probeert te verwoesten hij een risico neemt omdat hij iets weet dat niet iedereen weet. Als de vijand je aanvalt, je vernedert of afwijst kan God dat gebruiken om iets nieuws in je leven te creëren. Hoe erger datgene wat je doormaakt hoe mooier je leven kan worden als volgeling van Christus. Mits er één ding niet gebeurt. Mits je niet opgeeft en niet wegloopt. Mits je God de rug niet toekeert. En, meer goed nieuws, als je dat wel doet, is de kans groot dat God het ten goede keert. God is zo goed. Ook als wij ontrouw zijn, is Hij getrouw. Hij helpt je doorstaan wat je moet doormaken. Toen ik als tiener tot het geloof kwam Ik ben blij dat jullie mij toen niet gekend hebben. Ik was best een aardige knul, maar ik was extreem streng. Goed bijbelonderricht heeft mij toen geholpen vrijheid te vinden in het begrijpen van het belang van recht en moraal maar ook vrijheid te vinden in genade, in het houden van mensen zoals ze zijn en misschien ook genade voor mijzelf. Veel van mijn strengheid kwam voort uit dingen die ik had gedaan of het gevoel dat ik er niet bij hoorde en zo. Toen ik tot geloof kwam, ging ik het evangelie verkondigen onder mijn medestudenten en dan zocht ik altijd de ruigste uit. Een van hen, ik noem hem even John, was de drugsdealer van onze school. Ik dacht, ik ga John winnen voor de Heer. En dat pakte ongelooflijk uit. Ik zei, je moet je leven aan Christus wijden. Best, zei hij. Wat moet ik doen? Hier en nu bidden, zei ik. Gaaf, zei hij. Hij begon mij te volgen als mijn eigen kleine discipel. Wij hadden een clubje op de campus. Wij zongen en baden samen en die jongen, zeg maar John, volgde mij overal. En een week nadat hij daarmee begon hoorde ik hem het evangelie al verkondigen. Fantastisch, dacht ik. John preekt het evangelie. Later die dag zag ik hem crystal meth verkopen aan een medestudent. Wat doe jij nou, vroeg ik. Ja, ik weet het, zei hij. Ik heb nog wat voorraad maar als ik die verkocht heb, is het voorbij. Toen ging ik los. John, je kunt niet het evangelie verkondigen en drugs verkopen. Weet ik wel, zei hij. Wat moest ik daar nou mee? Hem vertellen dat hij geen christen is? Misschien wel, ja. Maar ik zal je zeggen wat God toen in zijn leven deed. In de loop van dat schooljaar werd hij compleet clean en hij liet dat leven totaal achter zich. Hij werd een baken van bemoediging en werd later zelfs vlootpredikant. Het was een prima knul, maar het kostte hem wat tijd. Heel vaak denken wij dat wij alles voor elkaar moeten hebben. Dat alles bij mij moet kloppen voordat ik mijn geloof kan delen. Maar God zegt vaak: Doe nou maar je ding en zie hoe jij een tempel bent. Als de Hof van Eden ben je een inspiratiebron, een bron van bemoediging, leven en liefde voor anderen zal Ik goede dingen in jou verrichten. Is dat niet wat het evangelie is? Wij behoren God toe voordat wij geloofden. Wij zijn gered door genade en niet door werken. Als je wacht met je naaste te helpen tot je zelf volmaakt bent als je wacht met bidden voor iemand in nood, tot je zelf volmaakt bent, als je wacht met je naaste te helpen tot je zelf volmaakt bent ga je het nooit doen. Op dit moment zijn wij nog feilbaar en nog niet volkomen geheiligd en hebben wij misschien wel lijken in de kast die wij nog moeten aanpakken. Misschien worstel je met een verslaving, of iets anders dat je nog niet eens weet. Maak je geen zorgen. Begin je geloof met anderen te delen. Laat je vervullen met Gods genade. Als je je zorgen maakt om dingen, maar je blijft werken in naam van de Heer zal Hij met jou aan die dingen werken als ze moeten worden aangepakt. Ik wil dat je beseft dat de vijand je allerlei redenen geeft om niet met iemand te bidden. Om je collega’s niet te laten weten dat je christen bent. Om te verbergen dat God iets moois met je leven doet. Om het geloof de rug toe te keren en bovenal om geen goede dingen te doen voor God. Je bent te veel zus en te weinig zo. Maar dat is de vijand. Als ik iets in de Bijbel aantref is het dat de Here Jezus tieners liefheeft. Gebroken mensen, dieven. Tegen het laagste slag mensen zegt Hij: volg Mij. En Hij helpt ze om met Hem te wandelen en te worden waartoe ze zijn geroepen. Weet dat God gelooft dat jij goede dingen kunt doen in deze gebroken wereld, gewoon zoals je bent. En ik geloof dat ook. Ik sta aan jouw kant. Ik geloof dat als jij gelooft: Door het kruis en de wederopstanding, niet door mijn goede werken leeft de Heilige Geest in mij dan geloof ik dat je hele wereld kunt veranderen. Zeg: Heer, ik ben bereid en zie hoe God iets goeds in je leven doet. Onze Bijbeltekst van vandaag komt uit 1 Petrus. Voor deze passage zegt Petrus dat wij levende stenen zijn. Wij lezen uit 1 Petrus hoofdstuk 2:4. Petrus is een boeiende figuur. Aanvankelijk heette hij niet Petrus, maar Simon. In het Hebreeuws spreek je dat uit als Sjimon. Zeg mij maar na. Fijn om weer mensen in de kerk te hebben. Kan ik weer Hebreeuws en Grieks leren. Sjimon, of Simon, betekent horen of gehoorzamen. Het is een woord dat we kennen uit het bekende gebed Sjema Jisrael, Adonai. Hoor, Israël, de Heer onze God. Simon betekent de gehoorzame of degene die hoort. Als ik naar Simons reis kijk, Petrus’ reis, kijk ik naar mijn eigen reis. Dan zie ik iemand die als tiener erg streng was en iemand werd die ’s ochtends wakker wordt en de buitenstaander opzoekt. Degenen die het gevoel hebben er niet bij te horen. Dat is wat ik in Petrus’ leven zie gebeuren. Als Petrus wordt geroepen, dan heet hij trouwens nog Simon als Simon door Jezus wordt geroepen, begint hij Hem te volgen en alle andere discipelen met hem. Maar zo is Petrus. Streng. Joods. Hebreeuws. Na de wederopstanding ziet hij zichzelf nog als een soort rabbi. Uiterst Joods. Dan zien wij dat Christus iets nieuws in hem ontwikkelt. Even in het kort, want ik heb er al een hele preek aan gewijd maar als Jezus Simon de nieuwe naam Petrus geeft doet Hij dat in Caesarea Philippi, de hoofdstad. Het is het Vaticaan van de verering van Pan. Daar neemt Jezus die uiterst rechtzinnige Joodse jongens mee naar toe en daar stelt hij Simon de vraag: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? En Simon zegt: Sommigen zeggen dat U Jeremia bent, anderen dat U Elia bent. Of Johannes de Doper. En Jezus zegt dan: Wie zeg jij dat Ik ben? En Simon zegt: U bent de Christus, U bent de Messias, de Zoon van de Levende God. En dan zegt Jezus: Je bent gezegend, Simon. Dit is je niet gezegd door mensen, maar door mijn Vader in de hemel. En dan zegt Hij: Op deze rots zal Ik mijn kerk bouwen. Wat betekent dat? Hij zegt: Je werd Simon genoemd, maar voortaan heet je Petrus. Eigenlijk zegt Hij Kefas, dat is Aramees. Jij zult Petrus zijn en op deze rots zal Ik mijn kerk bouwen. Wat betekent dat? Ze stonden letterlijk voor de Rots van de Goden. Ik wil dat je gaat waar mensen gebroken zijn, en in de war en gewond en allerlei bizarre dingen proberen om hun leven op orde te krijgen of hopen dat ze wat geluk of betekenis in het leven zullen vinden of proberen te ontsnappen aan de zorgen en angsten van de wereld. Ze hebben geen idee wie ze echt zijn. Ga daarheen, Petrus. Dan zie je dat Petrus in de loop van zijn leven leert dat het evangelie niet alleen voor Joden is en niet alleen voor rechtzinnige. Petrus sterft uiteindelijk zelfs in Rome, het New York van die dagen. Het is het hart van de wereld. Alle macht, alle invloed, alle kunst, alle literatuur vind je in Rome. Daar brengt hij de rest van zijn leven door om de Romeinen aan te spreken. Dat bewijst voor mij dat hij die missie heeft aanvaard. Mijn preek zit er bijna op, maar ik denk dat die brief hier vandaan komt. Petrus zit in een Romeinse gevangeniscel. Het is er vochtig. Waarschijnlijk heeft hij honger. Hij is een oude man, vermoedelijk heeft hij artritis. Hij zit op een steen en schrijft een brief aan alle kerken in Klein Azië. Dat is het hedendaagse Turkije. Hij wil ze bemoedigen omdat veel gelovigen het zwaar hebben in de naam van Jezus Christus. Omdat ze weigerden zich koest te houden. Ze wilden de redding en het leven vanuit de Heilige Geest brengen onder mensen die het moeilijk hadden. In die brief schrijft Petrus aan zijn eigen kerk en aan alle andere. Er zijn meerdere Eerste Brieven van Petrus. Die zijn naar al die kerken verzonden en hij vertelt ze De boodschap van de hele brief is dat God ons erdoorheen zal helpen. Hij helpt je erdoorheen en vergeet nooit en die boodschap is er ook voor ons dat de vijand je ervan wil weerhouden, te worden waartoe je geroepen bent. De vijand wil je ervan weerhouden dat je mensen bereikt. De vijand wil dat je zo in de vernieling komt te liggen en zo vol bent van zelfmedelijden en rouw dat je mensen niet meer kunt helpen. Dat is de plek waar de vijand je wil hebben. Maar Petrus vertelt jou en misschien ook zichzelf dat God dat gaat gebruiken om alles te veranderen. Hij vertelt ze: Jullie zijn levende stenen, waar je ook bent. Wij gaan het lezen: En kom naar Hem toe, Jezus dus, als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte. Opdat u de daden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. Petrus wil dat zij die lijden, volhouden. Doorgaan. Niet voor zichzelf, al helpt dat wel, niet voor henzelf, maar voor de mensen die hen nodig hebben. En dat zegt de Bijbel. Dat wij kleine tempels zijn. Voor een Jood betekent dat nogal wat om te zeggen: Jij bent een tempel. Het beeld van de tempel is geworteld in de Hof van Eden. Wist je dat? Dit is waar Adam en Eva geplaatst zijn. Zij wandelen in de Hof met God. En ze zijn vervuld en vol van leven en ze doen er fantastische dingen. En als ze zondigen, worden ze uit de Hof verstoten en wordt de toegang tot de Hof bewaakt door een engel met een vlammend zwaard. Als de tempel en de tabernakel worden gebouwd, volgen ze het scheppingsverhaal. Het scheppingsverhaal gebeurt in zeven dagen met zeven redes. De tabernakel en de tempels worden ook in zeven dagen gebouwd met zeven redes. De priesters krijgen hetzelfde gebod als Adam en Eva werd gegeven. Ze moesten de tempel bewerken en bewaren. De tempel zelf zit vol met symboliek die naar de Hof verwijst. Laat even dat plaatje zien. Je ziet allerlei planten en je ziet engelen die de toegang bewaken. Eden zelf in het midden, waar de Heilige Geest stroomt, rivieren van levend water. En de menora zou het symbool voor de levensboom zijn datgene wat de hele aarde leven schenkt. Het principe van de tempel is dat de tempel als de Hof van Eden is. Misschien is de tempel zelf Eden en is het terrein eromheen de Hof. Met andere woorden, er zijn plaatsen op een woeste en verlaten aarde die leven en groen en water en frisheid en hoop en groei en goedheid brengen. En dat wordt de tempel in een Joodse context geacht te zijn. Als Petrus en Paulus zeggen dat jij de tempel van de Heilige Geest bent bedoelen ze letterlijk dat je een tempel moet zijn zodat overal waar je komt, alles om je heen tot bloei komt. Leven om je heen. Hoop, bemoediging, goedheid. Laat niemand proberen je aan te praten dat je zo niet kunt of moet zijn. Als er iets is wat je vandaag moet meenemen, is het dit: Mensen hebben je nodig. Met al je onvolkomenheden en al je bagage of wat dan ook want dat hebben wij allemaal. Alleen verbergen sommigen het beter dan anderen. Mensen hebben de hoop nodig die jij ze kunt bieden. Wat een voorrecht om te weten dat je overal waar je gaat, als een tempel bent. Misschien heb je die beslissing nog niet genomen. Dan moedig ik je aan om vandaag te besluiten, Christus te volgen. Weet dat God geen volmaakte mensen roept. Mensen die de kerk verlaten, doen dat vooral omdat ze zich ergens voor schamen. Dat is triest, want hoe harder je worstelt, hoe eenzamer je je voelt, hoe verwarder je bent, hoe harder je een goede kerkgemeenschap nodig hebt. Neem die beslissing vandaag. Maar vooral, wie je ook bent, weet dat God je vandaag wil gebruiken. Wij willen het altijd eerst voelen en daarna iets doen. Maar let op, als je eenmaal begint, voel je al wat diep van binnen zit. De Geest van God, die je leven richting geeft om een heilig mens te worden. Een middel tot verandering voor mensen die worstelen. Ik ben trots op jullie. God staat aan jullie kant. God is alleen maar goed en altijd goed. Hij is er 100% voor jou. Hij staat altijd achter je en ik ook. Wij houden van jullie. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat U ons liefheeft zoals wij zijn, niet zoals wij moeten zijn. En dat U ons gebruikt zoals wij zijn en niet zoals wij zouden moeten zijn. Ik bid dat mensen hier niet alleen in U geloven maar ook dat U in hen woont. Niet alleen geloven dat U grote dingen kunt doen maar ook grote dingen kunt doen door hen. Niet alleen geloven dat U aanwezig bent maar ook dat U heel erg aanwezig bent in hen. Heer, laat onze beker overvloeien, zo bidden wij. Heer, wij hebben U lief. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Zegen

Bedankt dat jullie er waren. En nu de zegen. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Pijn en groei gaan hand in hand

7 maart 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan