Home Hoopvolle Toekomst

Gedeelte wat gelijk na ‘This is the day’ wordt gezongen

Wanneer ik terugkijk op alle jaren

waar ik doorheen ben gegaan…

dan kan ik me niet voorstellen

waar ik zou zijn zonder U…

en dat Uw gunst op mij rust is

iets wat ik niet kan uitleggen…

en dat Uw gunst op mij rust is

iets wat ik niet kan uitleggen…

en dat Uw gunst op mij rust is

iets wat ik niet kan uitleggen…

maar ik ben zo blij dat ik kan zeggen…

 

ik zal me verheugen!

Laat het volk van God ja zeggen

Laat het volk van God ja zeggen

Laat het volk van God ja zeggen

Laat het volk van God ja zeggen.

 

Welkomstwoord door Jan van den Bosch met Bobby Schuller en Haven Schuller

Jan: Welkom in Nederland! Hey Bobby. Bobby, we zijn blij dat je er bent. Hannah en Cohen zijn nog thuis. Waar verheug je je om, nu je weer in Nederland bent? Wat brengt het jou?

 

Bobby: We houden echt van dit land. Ze zegt dat niet zomaar. Ze vertelde me gisteren dat ze naar de universiteit van Leiden wil gaan.  Maar dan moet ze wel Nederlands leren, toch? Het is een mooie universiteit en een geweldige gemeenschap. Maar hetgeen waar we het meest van houden is dat het hart van de Nederlanders zo persoonlijk is. In de VS en andere landen is het vaak zo dat mensen je op en afstandje houden. Hier is iedereen zo oprecht. Je voelt ook de christelijke wortels in dat mensen echt van elkaar houden. Ik heb het gevoel dat de Nederlanders ook een blij volk zijn.

 

Jan: Eigenlijk wil ik graag hiermee afsluiten. Wat is je wens voor de Hour of Power in haar 25ste jaar?

 

Bobby: Mijn grote droom is dat we doorgaan met een leven aan te raken.

 

Jan: Nog een leven, dat is mooi.

 

Bobby: Ja, nog een leven, dat is het denk ik.

Jezus vertelt ons om de 99 achter te later voor die ene. Dus de grote groepen zijn belangrijk, het is goed om impact te hebben. Maar aan het einde van de dag is er altijd een die geraakt moet worden. We bidden dat de Heilige Geest je zal aanraken. We horen van velen van hen die luisteren, dat ze zeggen:

Ik weet dat veel mensen luisteren, maar het voelde alsof Hour of Power op die dag precies was wat ik nodig had. Dus we proberen op een lijn te komen met de Heilige Geest zodat wij het niet zijn die het werk doen, maar de Heilige Geest. Door de televisie, door het mobieltje, door de kerkdienst spreekt God tot een persoon op het moment dat diegene het hard nodig heeft. Wij zijn niet handig of slim maar we vertrouwen op de Heer en Hij doet het werk.

 

Jan: Hij doet het werk.

 

Bobby: Dat is het, ja.

 

Jan: Dank je wel.

 

Gebed

Jan: Zou je ons voor willen gaan in gebed?

 

Bobby: Zeker, laten we bidden.

Vader, we komen hier in geloof, wetende wat uw Woord over ons zegt. Dank U dat U van ons houdt en voor ons bent. Dank U dat U uw Zoon voor ons hebt gestuurd. Dank U dat U de wereld zo liefhad, dat U uw enige Zoon gegeven hebt. En God, vandaag bidden wij dat wij alles zullen doen om ware discipelen te zijn. Om onze levens en harten te vormen zodat we alles worden waar we toe geroepen zijn. Vader, wij kunnen niet genoeg uiten hoeveel wij van U houden. Ik bid dat vanavond lasten zullen worden afgebroken dat ketenen gebroken zullen worden en we bemoedigd zullen worden. Dat ons denken verlicht zal worden. Heer, wij danken U dat alles mogelijk is… voor hen die geloven. We zeggen dat wij geloven God, en we houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ Naam, amen.

 

 

Undeniable Love – Elvis E

Uw liefde, uw liefde verandert ons

Uw liefde, uw liefde voor hen

Uw liefde wonderlijk

zelfs in mijn zwakste momenten

 

als mijn vlees maakt dat ik uw stem minder hoor

toch blijven de golven van uw liefde komen

ze komen, komen mijn kant op

Uw liefde en tederheid

zij hebben, zij hebben geen eind

al val ik, U staat krachtig

U zal mij nooit en te nimmer falen

het is hier, uw perfecte liefde

Uw perfecte liefde

als een eindeloze oceaan

al ga ik nog zo diep

er is geen zee die ik niet kan zien

Uw perfecte liefde

is als een oceaan waar er geen brandende zon is

wanneer ik wakker word

is er geen golf te bekennen

 

Uw liefde

Uw liefde

Uw liefde aan mij is trouw

en heeft nog nooit gefaald

en dat zal het nooit doen

dat zal het nooit doen

Uw liefde is rijk en sterk

en er komt geen eind aan

er is meer dan genoeg voor mij

het is meer dan genoeg voor mij

 

SchriftlezingLukas 2:25-32 door Haven Schuller

Vandaag ga ik lezen uit Lukas 2, verzen 25 tot 32. Voordat ik de Bijbelverzen voor vandaag ga lezen wilde ik kort iets delen over wat ze echt betekenen. Dat is dat God zijn beloften aan jou zal nakomen. Je hoort zo een verhaal over hoe Simeon een belofte van God had ontvangen en het duurde heel lang voordat het vervuld werd. Maar het werd wel degelijk vervuld. God zag hem, en Hij was erbij en Hij had een plan. Dus ik hoop dat dat voor jou ook een bemoediging is vandaag want je mag weten dat God een plan voor je heeft. Dus we lezen Lukas hoofdstuk 2, verzen 25 tot 32. Nu was er een man in Jeruzalem die Simeon heette. Hij was rechtvaardig en godvrezend. Hij wachtte op de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. Het was aan hem geopenbaard door de Heilige Geest dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien. Door de Heilige Geest bewogen, ging hij het tempelhof binnen. Toen de ouders het kind Jezus naar binnen brachten om voor Hem te doen wat de gewoonte van de wet vereiste nam Simeon Hem in zijn armen en prijsde God, zeggende: ‘Soevereine Heer, zoals U beloofd heeft mag U nu uw dienstknecht in vrede laten gaan. Want mijn ogen hebben uw redding gezien. Die U voorbereid hebt voor het zicht van alle natiën. Een licht tot openbaring voor de heidenen en de glorie van uw volk in Israël.’ Amen

 

The Lord’s Prayer – Ann Michelle Lee

Onze Vader

die in de hemelen zijt

Uw naam worde geheiligd

Uw koninkrijk kome

Uw wil geschiedde op aarde zoals het in de hemel is

 

Preek

door Bobby Schuller

Hallo aan iedereen die op TV meekijkt, ook aan hen in Shepherd’s Grove, het spijt mij dat ik er vanochtend niet kon zijn, en aan hen die over de hele wereld meekijken. Ik ben nu hier in Barneveld, Nederland. En ik begin met te delen waarom ik hier ben. Ik kan je zeggen, er is veel wat ik leuk vind aan Nederland, zoals jullie fietsen. Ik hou van jullie infrastructuur. Jullie rotondes zijn leuk. Die hebben we niet in Amerika. Maar ik ben hier niet voor die dingen. Ik ben ook niet hier voor de stroopwafels, al hebben jullie lekkere stroopwafels. Ik had gisteren stroopwafel ijs op. Erg lekker en beter dan ik verwacht had. Maar ik ben hier niet voor het stroopwafel ijs. Ik zag vandaag ook het tulpenfestijn. Wij zagen windmolens, Leiden, Amsterdam en het Rijksmuseum. Toch zijn we niet hier om een van die dingen. Dit is de reden dat we hier zijn. We zijn hier voor een persoon. Ik denk dat wanneer je tot mensen spreekt zullen veel mensen luisteren, het horen en het interessant vinden. Maar er zal niets veranderen. En dat geeft ook niet. Sommige mensen zullen het interessant vinden, er zal een beetje veranderen maar na verloop van tijd heeft het geen impact meer. Maar zo nu en dan, in een bijeenkomst zoals deze voelt er iets bijzonders, iets wat belangrijk is. En zo nu en dan krijgt iemand het te pakken en weigert het los te laten. Ik heb mijn kerk achtergelaten om hier bij jullie te zijn. Ik heb mijn land en de helft van mijn gezin achtergelaten. Ik ben hier gekomen om bij jullie te zijn. En voor jullie geldt dat dit een tijd is waarop je iets anders had kunnen doen. Misschien heb je vrienden achtergelaten of een belangrijk vergadering gemist. Misschien was je anders met een project bezig geweest. Misschien heb je kostbare tijd bij je bedrijf ingeruild om hier te zijn. Dus waarom zijn wij hier samen? Ik hoop dat het een groot ding is. Dat je hier weggaat met een woord van God. Een woord van God kan je leven veranderen. Ik hoop dat jullie vandaag een idee krijgen. Dit is wat ik van jullie vraag. Ik vraag of je vandaag maar een idee meeneemt. Dat je het vast zal houden en zal toestaan dat het je leven verandert. Wil je dat voor mij doen? Laat mij beginnen door te vertellen wat hoop niet is. De thema voor deze bijeenkomst is hoop. Laat mij je vertellen wat hoop niet is. Hoop is dit niet in de Bijbel. Veel mensen zeggen iets zoals: Ik hoop dat ik op een dag trouw. Sommigen zeggen: Ik hoop dat mijn huwelijk beter wordt. Je bent al getrouwd maar je vindt het niet leuk en hoopt dat het beter wordt. Sommigen zeggen: Ik hoop dat ik op een dag een boek schrijf. Ik hoop dat ik ooit een eigen bedrijf heb. Ik hoop dat ik ooit naar de hogere school ga. Ik hoop dat ik ooit iets moois met mijn leven doe. Maar dat is het enige, het is hoop. Ik kan je vertellen dat het geen Bijbelse interpretatie is van hoop. Het stelt eigenlijk niets voor. Dit is wat hoop is in de Bijbel. Het Griekse woord voor hoop in de Bijbel is elpis. Het klinkt als Elvis, maar dan met een “p’’, elpis. Het betekent anticiperen. Of te verwelkomen. Of nog beter: verwachting van wat zeker is. Als jij een verwachting hebt van wat zeker is dat is Bijbelse hoop. Is dat niet interessant? Laat mij je een voorbeeld geven. Als je op een bus wil stappen, eerder vandaag of wellicht morgen en je besluit op een stoep te gaan staan een willekeurige stoep op een willekeurig moment en je verwacht dat een bus zal stoppen om je op te halen dat is geen Bijbelse hoop. Maar dat is wat velen van ons doen met onze dromen en doelen. Dit is hoe je ervoor zorgt dat een bus je meeneemt. Je leest het woord. Er is een woord. Er staat geschreven. Er zal op deze plaats op deze tijd een bus zijn. En wanneer je gelezen hebt wat geschreven is ga je naar waar de bus zal zijn. Zeker weten, zeker in Nederland, zal de bus verschijnen. Amen? Dat is Bijbelse hoop. Je ziet dat het geschreven staat, je gelooft het en je gaat er naartoe. En waarom wordt het hoop genoemd in plaats van geloof? Dat zal ik je vertellen. Je weet niet welke kleur de bus zal hebben. Het kan zijn dat hij twee minuten te vroeg of twee minuten te laat komt. Je weet misschien niet of hij leeg of vol is, of er een stoel beschikbaar is, misschien moet je staan. Maar je weet dat hij komt. Zie je, dit is Bijbelse verwachting. Gebaseerd op wat geschreven staat. Af en toe zal een bus een lekke band krijgen. Af en toe zal een bus een ongeluk krijgen, of er gaat iets mis vanwege het weer. Hoe dwaas zou iemand zijn als de bus niet kwam vanwege een lekke band en hij zou zeggen: Ik geloof niet in al dit gedoe over bussen. Het zijn allemaal leugens. Ik geloof niet in al deze onzin over bussen, deze bus-lariekoek. Weet je, er staat dat hij zou komen maar dat gebeurde niet. Dat gebeurt soms. Maar dit is wat hoop is. Hoop zegt: Soms zijn er lekke banden. Maar dat geeft niet. Er staat nog steeds geschreven dat de bus er de volgende keer zal zijn. Dus dit is wat hoop is. Hoop, Bijbelse hoop, de hoop waar we vanavond over praten is een visie, een visie gebaseerd op wat geschreven staat. Een visie gebaseerd op Gods Woord. Een visie voor je leven. Een visie voor wie je kunt worden. Een visie voor wat je kunt opbouwen. Een visie voor wat je kunt bereiken. Een visie voor hoe je je kunt voelen, een visie voor hoe gezond je kunt zijn. Een visie voor hoeveel mensen je naar het Evangelie kunt leiden een visie voor hoe groot je kerk kan zijn. Een visie voor wat je kunt doen met je leven en voor wie je kunt worden gebaseerd op Gods Woord, dat is hoop.Het is een visie. De Bijbel zegt in Joël dat oude mannen dromen zullen dromen en jonge mannen visioenen zullen zien. Hebben we hier vanavond oude mensen of jonge mensen die klaar zijn om te dromen of een visioen te zien? Zo ja, zeg dan amen. Weet je, in Amerikaanse kerken zeggen we soms amen. Ik heb het gevoel dat vandaag de dag Corona wellicht iets gedaan heeft. Misschien is het de politiek. Misschien is het de tijdsgeest. Wat het ook is. Minder mannen, minder jonge mensen, minder vrouwen, oude vrouwen en jonge vrouwen dromen dromen. Minder zien visioenen. En dat is verdrietig. Maar zo hoeft het niet te zijn want we kunnen op Gods woord staan. Te veel oude mannen zeggen: Ik ben te oud om een droom te hebben. Te veel jonge mannen zeggen: Ik ben te jong om een visie te hebben. Ik heb nog niks gedaan, ik heb geen diploma’s. Er is geen mogelijkheid meer voor mij, die zijn allemaal weggenomen door de boomers. Dat hoor ik heel veel. Wat een onzin is dat. Abraham was een oude man toen hij een visioen van God kreeg. Hoe oud was hij? 75 jaar oud. Toen God zei: Ik zal je de vader van vele natiën maken. Toen God hem mee naar buiten nam en zei: Zie je alle sterren aan de hemel? Jouw nageslacht zaltalrijker zijn dan hen allemaal. En wat zei Abraham? Echt niet? Nee, dat zei hij niet. Hij zei: Ja Heer. Ik geloof. Een oude man zag een visioen, een oude man droomde dromen. Hij had misschien wel in gedachten: Ik moet maar eens opschieten! Ik ben 75 jaar oud. God moet dit maar snel laten uitkomen. Maar hoe lang moest de oude Abraham nog wachten voordat zijn droom uitkwam? Ik zal het je zeggen vriend. 25 jaar. 100 jaar oud is heel oud om je eerste kind te krijgen. Het was niet zijn eerste, het was zijn tweede, maar het was degene die telde. Ja, Abraham moest 25 jaar wachten. Mozes was 80 toen hij geroepen werd bij de brandende struik. 80 jaar oud. En wat denk je van Jozef, de jonge Jozef? Hoe naïef was de jonge Jozef, een jonge man, een jongen? Misschien 17, we weten het niet, we schatten het maar. De jonge man had een visioen gekregen van God. Dat hij een grote leider zou zijn, een grote heerser dat hij het verschil kon maken. Maar hij was naïef. Hij had een makkelijk leventje. Kwam uit een rijke familie. Was nooit verraden, er was nooit over hem of tegen hem gelogen. Er was nooit iets van hem afgenomen, nooit geslagen, hij was nooit bestolen. En zo onnozel, zo dwaas misschien om zijn broers te vertellen over zijn droom. Jullie zullen ooit voor mij buigen. De jonge Jozef was waarschijnlijk 40 jaar oud toen hij de heerser over Egypte werd. Dus wat gebeurt er met Jozef tussen 17 en 40? 40 is ongeveer mijn leeftijd, ik ben 42. Dus hij was een jonge man en dan totdat hij ongeveer mijn leeftijd had en hij over Egypte regeerde. Wat gebeurde er? De jonge naïeve jongen moest een man worden. Een man. En hoe werd hij een man? Hij werd een man door beproevingen, door uitdagingen, door moeilijkheden. In de gevangenis gegooid door zijn eigen verwanten, zijn familie. Zij, van wie hij dacht dat ze van hem hielden, logen over hem. Zijn vader gelooft dat hij dood is. Werd vals beschuldigd van het schenden van een vrouw. Hoe verschrikkelijk zou dat zijn? In de gevangenis gegooid. Vergeten. Zo veel dingen. En toch, door dat alles heen, geloof ik dat Jozef de visie nooit is verloren. Dit is wat een visie doet voor je leven. Een visie trekt je er doorheen. Een visie trekt je er doorheen, een droom trekt je er doorheen. Wanneer je door moeilijkheden heen gaat, geloof je en weet je dat je een boodschap van God ontvangen hebt. Je weet dat God zal doen wat Hij gezegd heeft dat Hij zou doen. Amen? Dat is wat Haven zei. Ze heeft gelijk. Dit is hoe Jozef zijn droom behaalde. Hij werd een ander persoon. En dat is de prijs van al onze dromen. Dat is om te worden, te worden. Waardig te worden voor de visie in ons leven. Dit is altijd de prijs van de belofte. De prijs van de belofte is altijd dat je een nieuwe schepping moet worden. Dat je moet transformeren. Dat je aan jezelf moet werken, dat je de boeken moet lezen, de gebeden moet bidden. Dat je de juiste vrienden moet krijgen en de verkeerde vrienden kwijt moet raken. Dat je de gewoontes moet maken, dat je de gedachten moet koesteren dat je het Woord moet begrijpen. Hoe meer je dat doet, hoe minder er een limiet is aan wie je kunt worden er is geen limiet aan wat je kunt behalen als je harder aan jezelf werkt dan aan al het andere. Het leven wordt niet beter totdat jij beter wordt. Maar wanneer het leven beter wordt, wordt alles beter. Er is geen limiet aan het soort huis wat je kunt krijgen. Er is geen limiet aan wat je kunt bereiken. We moeten stoppen met belastingen, huis prijzen en rente de schuld te geven en politieke partijen en alle problemen van de systemen. Die dingen zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd zijn. Hier is wat niet altijd hetzelfde zal zijn: Jij. Jij kunt veranderen. Jij kunt groter worden. Jij kunt meer worden. Jij kunt zo veel meer worden als jij Christus in je leven uitnodigt. Als je Hem volgt, jezelf toewijdt. We moeten beginnen met nadenken over doen wat er nodig is zoveel als nodig is, om te worden wie we geroepen zijn om te worden. Is het waar dat iedereen in Nederland kan fietsen? Dat heb ik gehoord. Zeg ja of nee. Welke? Dat is een duidelijk ja. Ja, iedereen kan fietsen in Nederland. Laat me je een vraag stellen, een serieuze vraag. Hoe oud zijn kinderen ongeveer, ik weet hier echt het antwoord niet op hoe oud zijn kinderen wanneer ze leren te fietsen in Nederland, ongeveer? Letterlijk iedereen zei vier. Dus vier klopt, vier jaar oud? OK, laat me je een andere vraag stellen. Als jij een kind hebt en het kost ze een beetje langer om te leren fietsen hoe lang zou je ze dan geven voordat je het zou opgeven? Zou zeggen dat ze het niet hoeven te leren? Hoeveel weken? Hoeveel maanden? Hoeveel jaren? Het antwoord is: Zo lang als maar nodig is. Je kunt niet in Nederland leven en niet kunnen fietsen. Toch? Hoe kun je anders je stroopwafels en tulpen halen? Als je een kind hebt en de baby kruipt en moet leren lopen. Hoe lang geven we de baby de tijd om te leren lopen? Hoe lang, ongeveer? Een jaar? Hoe lang, voordat we zeggen: Je hoeft dit niet te leren, je kunt gewoon kruipen. Hoe lang? Zo lang als maar nodig is. Dus als wij de wereld willen veranderen, we een visie hebben en de sleutel voor het slagen in die visie is het worden van een nieuwe mens. Welke prijs zijn we dan bereid om. Hoe lang, hoe veel zijn we bereid te doen? Welke prijs zijn we bereid te betalen? Hoe veel? Ik hoop dat je in je hart zegt: Wat het maar kost, zo veel als het me maar kost. Hoeveel keer ‘nee’ ben je bereid om te doorstaan? Hoeveel afwijzingen ben je bereid om te doorstaan? Hoe veel? Ik denk graag hoe lang of hoe veel het ook kost. Hoe veel boeken ben je bereid te lezen, hoeveel gebeden wil je bidden hoeveel Bijbelteksten ben je bereid uit je hoofd te leren? Ik hoop dat je zegt: Zo veel het maar kost. Het zal je leven veranderen als je het idee van hoeveel het ook kost in je gedachten krijgt. Dit is wat ik weet over je droom. Dit is wat ik weet over de visie voor je leven: Je zult het twee keer zien. De eerste keer zal het een beetje vaag zijn. Maar je zult het zien. De tweede keer zul je het zien wanneer het naar je toe komt. Wanneer het uitkomt, wanneer het in je leven tevoorschijn komt. En dat brengt ons bij het verhaal van Simeon, aan het eind van mijn preek. Simeon, een geweldig verhaal. Simeon is door God verteld dat hij de komst van de Messias zou zien. Ik denk vaak dat hij een jonge man was toen hij dit hoorde. En Simeon kijkt nu uit naar de Messias en wacht en jaren en jaren gaan voorbij hij had het visioen van de Messias, maar Hij is nog niet gekomen. Nu is hij een oude man. Op een dag zegt de Heer, hij is nu een heel oude man, misschien 100 jaar oud de Messias is hier. Dus hij rent naar de tempel, op zoek naar de Messias, waar is hij? Hij zoekt een man. Hij zoekt naar een man, 30, 40, 50 jaar oud. Waar is deze profeet? Waar is deze man? Hoe ziet hij eruit? Heeft hij een baard? Wit haar, bruin haar? En dan ziet hij het, het is een baby. Dat is hoop. Ik weet dat ik de Messias zal zien. Maar je weet niet precies hoe het zal zijn. En dan ziet hij het en zegt: Natuurlijk! Ik kan nu sterven Heer, ik heb Uw belofte uit zien komen in mijn leven. Hij zegent het kind en zegt: Ik kan nu sterven. Ik heb het visioen gezien. Twee keer. Als je het gelooft, kun je het behalen. Als je het kunt dromen, kun je het doen. Ik woon in een plek genaamd Newport Beach. Ik woon niet in Newport Beach, ik woon in Orange County maar zou willen dat ik in Newport Beach zou wonen. Het is heel duur. Newport heette vroeger Snipe Island Swamp. Iemand kwam en ontwikkelde het, verwijderde al het slib en maakte er een prachtige strand gemeenschap van. En nu gaan sommige huizen over de toonbank voor 40 miljoen dollar voor één huis. En toen het nog het moeras van Snipe Island was konden ze huizen niet eens weggeven. Niemand zou er zelfs maar gratis gaan wonen. Dus, wat gebeurde daar? Het antwoord is: Het is ontwikkeld. Het land werd ontwikkeld. God kan elk moeras in een Newport Beach veranderen. Hij kan elk moeras in een beloofde land veranderen als jij bereid bent het werk te doen. Als je bereid bent de rommel op te ruimen, het zand schoon te maken. Als je bereid bent om de grond te ontwikkelen. Als je bereid bent de tractoren te brengen, de mensen er te brengen. Bereid bent de pijpen aan te leggen, de prijs te betalen. Bereid bent de investeerders te halen. Hij kan het in jouw leven doen. Ik hoef Nederland niet te leren over het moeras veranderen in goede grond, toch? Dat realiseerde ik me twee dagen geleden. Er wordt gezegd dat God de wereld gemaakt heeft en de Nederlanders Nederland. Is dat waar? Ja! Jullie hebben dit land gemaakt. Dit is wat ik van de Nederlanders weet waar ik zo veel van houd. Jullie zijn geen afstammelingen van angstige mensen. Jullie zijn geen afstammelingen van luie mannen of vrouwen. Jullie zijn geen afstammelingen van onheilige mannen of vrouwen. Jullie zijn geen afstammelingen van zwakke mannen of vrouwen. Jullie kunnen het. Jullie kunnen alles worden waarvoor jullie gemaakt zijn. Je kunt alles behalen waar je je hand toe gezet hebt. God zal je hulp geven. God zal je moeras in een beloofde land veranderen als jij de prijs betaalt. Iemand hier zal de prijs betalen, Iemand zal het doen. Iemand zal doen wat er nodig is voor zo lang als nodig is om de droom te behalen. Laat de belofte je er doorheen trekken. We lijden allemaal. Velen van ons hebben zieke kinderen. Velen van ons hebben zelf met ziekte te maken, hebben te maken gehad met verraad scheiding, rechtszaak allerlei soorten onafgemaakte zaken en ontmoedigingen. Maar de droom zal je er doorheen helpen, de visie zal je er doorheen helpen. Laat de toekomst je er doorheen helpen. Bovenal: Kijk uit voor de lijst met schuldigen. Word geen spotter en houd je niet op met spotters. Word geen cynicus en houd je niet op met cynici. Word niet zo’n persoon. Als je dat doet is je leven voorbij. Dit is wat de Bijbel zegt in Psalm 1: “Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen” Wandelt. Kom op, cameraman, hier gaan we ‘wandelt in de raad van de goddelozen die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters.’ Zie je wat daar gebeurt? Een jonge man wordt een oude spotter. Een persoon die wandelt wordt een persoon die staat, dan een persoon die zit en ze zondigen niet eens, maar ze spotten, spotten, spotten. Let op. Blijf bij zulke mensen vandaan. Ik wil vanavond geloven dat je een aantal dingen kunt doen. Ik wil je aanmoedigen om je doelen op te schrijven. Ik wil dat je nadenkt over hoe je leven zou kunnen zijn. Niet drie maanden vanaf nu, maar 5 jaar vanaf nu. Dat is een goed aantal. 5 jaar. Ik wil dat je je een geest in een lamp voorstelt. Je wrijft over de lamp en hij zegt: Ik geef je één wens. Maar hij zegt ook: Ik geef het je vijf jaar vanaf nu. Wat wil je? Schrijf het op. Kom niet vast te zitten in de religieuze term van wat je nodig hebt. Niet wat je nodig hebt, doe wat je wil doen. Als je een goed mens bent, doe wat je wil doen. Zo veel mensen zeggen vandaag: Waarom heb je dat nodig? Waarom moet je zoveel mensen helpen? Waarom bouw je zo’n groot gebouw? Waarom moet je zo’n geweldig bedrijf bouwen? Waarom moet je daar naartoe reizen, waarom moet je levens raken? Waarom moet je dit doen, waarom moet je dat doen? Dat moet je niet doen, dat wil je doen. En dat is hoe God je gemaakt heeft. Wij co-creëren met God. We creëren omdat we dat willen. Amen. Laat mensen niet zeggen: Waarom heb je dat nodig? Gooi dat weg. God zal je een visie voor je leven geven, het zal geweldig zijn, het zal je transformeren. Dit is het tweede wat ik wil dat je doet: Memoriseer Bijbelverzen. De Bijbel zegt niet dat je de Bijbel moet bestuderen maar om er over te mediteren. Gezegend is hij die het overdenkt dat en nacht. Wat dat betekent is memoriseren. Het woord is hagah dat houdt in het zingen of het steeds opnieuw zeggen. Een rijk deel van de Joodse geschiedenis is grote delen van de Bijbel memoriseren. Het zal je veranderen. Wanneer je het memoriseert leeft het Woord in je. Dus memoriseer de Bijbel. En als laatste: Heb geen nuldagen meer. Toen ik als kind een rapport kreeg, als je een nul kreeg ging je totale cijfer omlaag. Wanneer je iets niet inleverde. Heb geen nuldagen. Laat het allemaal tellen. Zorg dat je alles eruit haalt. We zijn allemaal heel makkelijk mensen geworden die er doorheen komen we komen door de klas heen. We komen door de vlucht heen. We komen door de bijeenkomst heen. Doe dat niet. Haal iets uit de bijeenkomst. Haal uit de ervaring, haal uit de kerkdienst, haal uit de preek. Haal uit de week, haal uit het slechte weer, haal uit je vrienden. Haal uit je maaltijden. Zorg dat elke maaltijd telt. Zorg dat elk gesprek telt, zorg dat elke dag telt. Tijd is de schat, niet geld. Tijd. Tijd is wat ertoe doet. Zorg dat het allemaal meetelt. Haal alles waar je wat uit kunt halen. En kijk naar hoe je leven verrijkt zal worden. Ik ben enthousiast voor jullie, ik weet dat God iets geweldigs zal doen in je leven. En uiteindelijk als laatste: Als jij geen vrede met God hebt wil ik je vandaag aanmoedigen om Jezus Christus in je hart uit te nodigen. Jezus Christus heeft zijn leven gegeven aan het kruis voor jou en mij dat al onze zonden weggenomen zouden worden, we opnieuw kunnen beginnen. Dat we genezen kunnen worden, vernieuwd en hersteld. En ik wil je vandaag aanmoedigen dat je in vrede met God moet staan zodat je de Heilige Geest kunt ontvangen in je hart en je naar de hemel kunt gaan. En ik wil je nu aanmoedigen om Hem uit te nodigen in je hart, waar je nu staat. Dat is wat ik deed. Het is goed om een gebed te bidden, maar ik denk niet dat dat nodig is. Je kunt gewoon, waar je nu staat, zeggen: Ik heb besloten om Jezus te volgen. Ik keer niet terug. Dat kun je doen. Amen?

 

Gebed

In Jezus’ naam bid ik voor iedereen die mij nu hoort… Heilige Geest, wij bidden. U kunt elke keten verbreken. U kunt elk orgaan genezen, elke ziekte. U kunt elk deel van ons lichaam genezen. U kunt onze gedachten genezen. U kunt onze geest genezen. U kunt ons genezen van onze zonden en wij geloven. Geloof komt door het horen van het Woord van God, wij geloven in het Woord dat Jezus de prijs betaald heeft. Dat God van ons houdt zoals we zijn niet zoals we zouden moeten zijn. Dat de Heilige Geest een geschenk is. Dus Heer voor allen die zich onder mijn stem bevinden bid ik dat elke keten wordt verbroken en dat elke last zal worden weggenomen. Ik bid dat de geest in hen wakker geschud zal worden. Ik bid dat geloof gebouwd zal worden en dat nieuwe visie zal ontkiemen dat oude mannen en vrouwen dromen zullen dromen ik bid dat jonge mannen en vrouwen visioenen zullen zien. Ik bid voor wereldveranderaars. Ik bid God dat we niet zullen stoppen, we niet zullen slaapwandelen door het leven. Dat wij de belofte zullen ontvangen. Dat we de belofte zullen ontvangen in ons hart. We danken U, we houden van U. We houden van U God. We houden zoveel van U en we danken U. Dat bidden wij in Jezus’ naam. En Gods volk zegt: Amen.

 

Dank jullie wel, Gods zegen. Ik hou van jullie allemaal.

 

Praise – Elvis E, Ann Michelle Lee & Gideon Luciana

prijs de Heer,

prijs de Heer.

ik prijs U in de vallei, prijs U op de bergtop.

ik prijs wanneer ik het zeker weet en ik prijs wanneer ik twijfel.

ik prijs wanneer ik in de minderheid ben ik prijs wanneer ik omsingeld ben.

want aanbidding is het water waar mijn vijanden in verdrinken.

 

zo lang ik adem..

zo lang ik adem heb ik een reden om…

de Heer te prijzen,  o mijn ziel.

ik heb een reden om

de Heer te prijzen, o mijn ziel.

 

ik prijs wanneer ik het voel en wanneer ik het niet voel.

ik prijs want ik weet dat U nog steeds de controle heeft.

mijn aanbidding is een wapen, het is meer dan een geluid.

mijn aanbidding is de kreet die Jericho laat omvallen.

 

zo lang ik adem…

zo lang ik adem heb ik een reden…

prijs de Heer, o mijn ziel.

ik heb een reden.

prijs de Heer, o mijn ziel.

 

ik zal niet stil zijn.

ik zal niet stil zijn, mijn God leeft.

dus hoe kan ik dat binnen houden?

prijs de Heer, o mijn ziel.

prijs de Heer.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik hou van jullie, Gods zegen.

Hoopvolle Toekomst

7 juli 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan