Home Word vernieuwd in je denken

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie. Wat een fijn gevoel om hier weer met u te zijn. Weet u dat wij niet één roeping hebben
in ons leven, maar meerdere? Als een roeping in uw leven ten einde is gekomen, wees dan niet ontmoedigd. God zegt tot u: Je grootste roeping moet nog komen. Hij heeft u gezegend en moedigt
u aan om de vaardigheden voor uw volgende roeping te ontwikkelen. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Een mooie dag om hier te komen, het Woord in uw hart te vernieuwen en nieuw enthousiasme op te doen. Dat geloof ik in Jezus’ naam.

Gebed

Heer, dank U dat U hier bent. Overal waar U komt brengt U vrede en leven. Dank U daarvoor. Dank U dat U de Vredevorst bent en dat U ons liefheeft. Dat ontvangen wij in Jezus’ naam. Amen.

Koor – “How Great Thou Art”

O Heer, mijn God wanneer ik in verwondering De wereld zie die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder Heel dit heelal dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Schriftlezing – Spreuken 4:20-22, 3:7-8 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Luistert u ter voorbereiding op de preek naar Gods Woord uit het boek Spreuken. Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Zij zijn het leven voor wie zij aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn. Wees niet eigenzinnig maar heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn. Het verkwikt je lichaam. Wij als kerkfamilie streven naar zuivere gedachten opdat wij zuiver mogen leven. Amen.

Solo – Rory Deming – “How Deep the Father’s Love for Us”

Zo lief had God de Vader ons dat Hij zijn eigen Zoon zond
Tot heil van ons gebroken hart omdat Hij ons zo kostbaar vond
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn toen Hij zijn Zoon zo lijden zag Toch is het Jezus’ bloed dat ons weer dicht in zijn nabijheid bracht
Ik roem niet meer in eigen kracht in gaven, in wat wijsheid is
Ik roem alleen nog in de Heer zijn dood en zijn verrijzenis
Hoe zou ik delen in zijn loon de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart: zijn offer heeft mijn schuld betaald Hoe zou ik delen in zijn loon de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart:
Zijn offer heeft mijn schuld betaald, zijn offer heeft mijn schuld betaald

INTERVIEW – NICK HALL
BS = Bobby Schuller en NH = Nick Hall

BS Vandaag is Nick Hall hier, oprichter van de Pulse Movement en schrijver van Reset. Nick is een evangelist die zich richt op de jeugd, vaak in massale aantallen. Je hebt samengewerkt met de bekende Billy Graham. Geweldig dat je er bent. Graag applaus voor Nick Hall.

NH Fijn om hier te zijn.
BS Wij gaan het zo hebben over je fantastische boek Reset maar vertel eerst iets over jezelf

en de Pulse Movement, de grote organisatie die je leidt. Dat begon met een stuk dat je

schreef en dat veel weerklank vond.
NH Ik kom uit North Dakota. Ik woon nu in Minneapolis maar studeerde ook in North Dakota.

Met een groep studenten baden wij tot God om een opwekking op de campus. Want er was veel drugsgebruik, zelfverminking, zelfmoord. Mensen liepen weg van het geloof. Op die niet- religieuze universiteit kreeg ik inspiratie om het stuk Pulse te schrijven: Een droom dat God werkzaam was op de campus, studenten samenbracht, verdieping gaf van gebed en geloof. Het artikel sloeg enorm aan en leidde tot de grootste studenten-evangelisatiecampagne in vele jaren. Wij geloven dat ons gebed God in beweging zet. Als studenten bestudeerden wij met gebed, het boek Handelingen en de oude bekeringsverhalen. Voortdurend vroegen wij God om het weer te doen. Zo kwamen op onze campus 1200 studenten tot geloof. In heel North Dakota werden het 10.000 studenten en in heel de VS hebben al 600.000 jongeren hun leven aan Jezus gegeven de afgelopen tien jaar.

BS Dat is waanzinnig, Nick. Pulse heeft een enorme vlucht genomen. Nu werk je met de Billy Graham Association aan Mission America.

NH Ja, een samenwerkingsverband dat begon met de Lausanne-beweging van 1974. Billy Gaham en John Stott begonnen samen een wereldwijde missie. In de jaren ’90 zeiden Billy Graham en Bill Bright: Wij willen Amerika bereiken. Zij begonnen Reach America met als boodschap: Er is een reset, een revival nodig. Dus daar zetten wij ons opnieuw voor in.

BS Amen. Heel goed. Je nieuwe boek heet Reset, een schitterende titel. Want het idee erachter is: Wie je ook bent, je kunt je leven resetten. Jezus kwam niet voor gezonden en recht- vaardigen maar voor zieken en zondaren. Daar gaat je boek over: iedereen kan resetten.

NH Dat was onze boodschap: God biedt ons een reset aan, een tweede kans. Het kwam vanuit die gebeds bijeenkomsten voor studenten. Zoveel studenten kwamen tot geloof. Maar zij wisten niets van de Bijbel en kenden de begrippen niet: Kom tot Jezus, laat je redden, word herboren. Daar begrepen zij allemaal niets van. Veel studenten stelden als eerste vraag: Waar hebben jullie het over? Ik wil Jezus, maar al dat geklets niet. Eén student zei: Nick, waar wij voor bidden, dat is een reset. Ik speel veel videospellen, zei hij. Dat weten wij, zeiden wij. Dat kan best wat minder. Hij zei: als het systeem vastloopt, druk ik op reset. Wij dachten: Er zit een reset op een contactdoos, op computers, op het dashboard van een auto. Overal. Wij zochten de betekenis op. Het betekent: Vroegere fouten in het systeem oplossen waardoor het weer functioneert zoals de bedoeling is. Je gsm hoort op een bepaalde manier te werken. Dat systeem sturen wij in de war. Maar er zijn allerlei stappen ingebouwd omdat wij gebruikers technologisch niet onderlegd zijn. Ze hebben stappen aangebracht om het weer te laten werken zoals het hoort. Wij zijn geschapen om op een bepaalde manier te functioneren. Onze cultuur heeft verkeerde files gedownload, foute prioriteiten gesteld maar door Gods genade hebben wij een bovennatuurlijke reset: Jezus. Jezus biedt ons het leven zoals het geleefd moet worden. Jongeren vroegen er niet eens naar, maar zeiden: Ja, op mijn telefoon reset ik ook bepaalde dingen. Een meisje gaf mij het scheermes waarmee zij zichzelf sneed. Mensen gaven mij pillenflesjes of alcoholflacons. Iemand gaf mij een afspraakkaartje van de abortuskliniek. Ze wilde vrij zijn van al het destructieve in haar leven. Op een gegeven moment begonnen wij afvalbakken te plaatsen om al rommel in te gooien die die jongeren bij zich hadden. Het is iets dat van binnen zit, maar dat zich ook uiterlijk manifesteert. God biedt ons ook een reset. Om volledig vrij te worden.

BS Enorm bedankt voor je komst. God zegene je. Geweldig gesproken.

Koor – “God is Our Refuge”

God is voor ons een veilige schuilplaats betrouwbare hulp in de nood Al beven de bergen in het diepst van de zee
Al bruist en kolkt de watervloed, wij vrezen niet

Kom en zie de werken van God de ontzagwekkende werken van God Hij is te midden van zijn volk op heel de aarde
Hij is het Woord, wij zijn zijn handen, Hij zal ons leiden
Hij is de lucht, wij zijn zijn lied, wij zullen zijn aanwezigheid loven

De hele dag lang

God is voor ons een veilige schuilplaats een betrouwbare hulp in de nood Al beven de bergen in het diepst van de zee
Al bruist en kolkt de watervloed, wij vrezen niet

Kom en zie de werken van God de ontzagwekkende werken van God Hij is te midden van zijn volk op heel de aarde
Hij is het Woord, wij zijn zijn handen, Hij zal ons leiden
Hij is de lucht, wij zijn zijn lied, wij loven zijn aanwezigheid

De hele dag lang

God is voor ons een veilige schuilplaats een betrouwbare hulp in de nood Al beven de bergen in het diepst van de zee
Al bruist en kolkt de watervloed, wij vrezen niet
Wij vrezen niet, wij vrezen niet, wij vrezen niet,

Koor – “How Great Thou Art”

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Proclamatie met Bobby Schuller

Wilt u gaan staan en samen met mij de proclamatie uitspreken? Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar en zeg met mij:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Dank u, gaat u maar zitten.

Preek – ” Word vernieuwd in je denken” door Bobby Schuller

‘Zoals een man in zijn hart denkt, zo is hij. ‘ Of zij. Dat is helemaal waar en het is een steeds terugkerend thema in de Bijbel: Het idee dat je letterlijk wordt wat je denkt. Als je je leven en je omstandigheden bekijkt dan bekijk je 90% van de tijd het resultaat van je denken. Onze geest is een tuin die constant onderhoud en zorg behoeft. Een geest waarin goed zaad is gezaaid zal goede vruchten voortbrengen. Een geest waarin slecht zaad is gezaaid, brengt slechte vruchten voort. Goede gedachten dragen goede vruchten, slechte gedachten slechte. Dat is altijd zo. Dat is een onontkoombare wetmatigheid. Dat is een waarheid. Goede gedachten brengen goede vruchten voort. En wil je een mooie geest krijgen dan moet je je richten op mooie gedachten. Dan moet je waakzaam zijn en het onkruid uittrekken die de kennis van Gods Woord zouden kunnen verstikken. Dus 90% van uw omstandigheden is het resultaat van uw denken. De overige 10%, het toeval, nare dingen die gebeuren, onverwachte dingen – onze capaciteit is om die te overwinnen hangt voor 100% af van ons denken. Wilt u uw denken veranderen? Verander dan uw wereld. Wilt u uw wereld veranderen? Verander uw denken. Als u vandaag één slechte gedachte verandert in een goede gedachte, zullen uw omstandigheden over vijf jaar volkomen anders zijn. Goed nieuws toch? Geen van ons is volmaakt en geen van ons denkt volmaakt maar het goede nieuws is dat wij het vermogen hebben ons lot te veranderen dat God wonderen verricht, dat wij ons moeten laten leiden door geloof en vooral dat gezond denken leidt tot een gezond leven. Mag ik een amen horen? Goed zo. Om bij dat laatste te beginnen: Gezond denken leidt tot gezond leven, dat zal iedereen beamen. De meesten van ons willen wel wat afvallen. De meeste rokers willen stoppen. De meesten van ons zouden wat meer willen sporten, al ga je daar van stinken. Wie drinkt wil meestal graag minderen. Wie slaapt, wil meer of dieper slapen. Al die dingen hangen voor 100% samen met de gedachten die je koestert. Als je neigt naar gezond denken, cultiveer je een gezond lijf en een gezond leven. Al de gedachten die je koestert laag, lui en ik weet niet wat zijn cultiveer je een overeenkomstig leven. Nog belangrijker: Dingen als stress en angst leiden tot fysieke ziekte in je lijf. Neuropathie bijvoorbeeld, zelfs dingen als kanker. Dus een stressvol, angstig bestaan, ook al is het volledig in je hoofd kan dingen in je lijf teweegbrengen. Allerlei ziekten. En hoe zit het dan met het geloof? Jezus leert er ons het een en ander over. Hij leert ons dat wij in zijn naam wonderen kunnen verrichten zoals het genezen van zieken. Ik heb zulke wonderen vaak meegemaakt. Er is geen formule voor en je kunt het niet elke keer

maar het geloof heeft iets dat mensen kan genezen. De geest is gekoppeld aan het lichaam en een gezonde geest is gekoppeld aan een gezond lichaam. En hoe ziek je ook bent – als je het zoekt bij gezonde gedachten, gedachten van geloof, rust en vrede en gedachten van overwinning in Gods Woord, zal het zeker beter met je gaan. Ik zeg niet: doe meer je best. Ik zeg: er is een weg vooruit voor u. God wil niet dat u ziek bent. Hij wil liever dat u gezond ben voor het Koninkrijk. Dat geloof ik vast, u niet? Wij gaan vandaag bouwen aan ons geloof. In de Bijbel, in Matteus 22 doet Jezus een verbluffende uitspraak. Maar eerst even iets over het Jodendom. In Jezus’ tijd is er het rabbisysteem. Het rabbinale Jodendom nam een vlucht door Hillel de Oudere. Door hem ontstond een heel systeem van rabbi’s die de Thora of Bijbel stuk voor stuk verschillend interpreteerden. Zij hielden van de Bijbel. Elke rabbi vormde een ‘juk’. Dat hield in: zijn interpretatie van de Schrift. Zijn manier van de Bijbel lezen. Jezus had ook een juk, weet u nog? Het was iedere rabbi erom te doen zijn juk door te geven aan zijn discipelen. De belangrijkste tekst in de Thora is misschien wel de Sjema. Deuteronomium 6 vers 4. In Jezus’ dagen kende iedereen vanaf tien jaar de Bijbel, de Thora uit zijn hoofd, meisjes en jongens. Dat heb ik onlangs verteld. Iedereen kende de eerste vijf Bijbelboeken uit zijn hoofd maar vooral de Sjema. Dat was een gebed dat zij dagelijks zegden. Zij schreven het op de deurpost van hun huis. Als u joodse vrienden hebt is er een goede kans dat ze zo’n metalen kokertje naast de deur hebben mezoeza genaamd. Die bevat deze tekst, de Sjema: Sjema Israel, Adonai Elo-hénoe, Adonai echád. ‘Luister, Israël: de Heer, onze God, de Heer is de enige. ‘ Dat kende iedereen uit zijn hoofd. En meteen op deze tekst volgt: ‘Heb de Heer uw God lief…’ Dat gaat vooraf aan de studie van de Thora. ‘Heb daarom de Heer, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. ‘ Dus die drie dingen wist iedere jood. Heb de Heer lief met…-hart. Heb de Heer lief met…-ziel. Heb de Heer lief met…-inzet van al uw krachten. Nog één keer: Heb God lief met heel je…Hart. -Met heel je…Ziel.

-En met…inzet van al je krachten. Jezus zit in de tempel. Het is de tijd van Pesach, het belangrijkste feest van het jaar. Er zijn een miljoen mensen in Jeruzalem. Alsof Billy Graham naar Orange County kwam, hier in de kerk. Iedereen zou willen horen wat de meester te zeggen heeft. Veel rabbi’s van die tijd haten Jezus. Zij proberen altijd hem in intellectueel opzicht te verslaan. Zij stellen Hem allerlei strikvragen en de laatste vraag is deze. De grootste van alle rabbi’s vraagt Jezus: Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij formuleert het niet zo maar hij bedoelt eigenlijk: Welk van de Tien Geboden is het belangrijkst? Dat is een vraag waarop geen goed antwoord mogelijk is. Als je er één noemt, wordt gevraagd: En jaloezie dan? Of afgoderij? Dus antwoordt Jezus zo… Als die vraag wordt gesteld, zegt Jezus: Het hoogste gebod is dit: Heb de Here lief met heel uw…Iedereen hier weet het antwoord nu. Heb Hem lief met heel uw…Hart. -Met heel uw…Ziel. -En met…Inzet van al uw krachten. -Fout. Hij maakt ervan: Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Alle aanwezigen horen hoe Hij de Thora verandert. Iedereen heeft de tekst in zijn hoofd, in zijn hart, in zijn mezoeza. Het is alsof ik zou zeggen: Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede in de hemel, al zo ook in Orange County. U begrijpt het: Ik pas mijn interpretatie toe aan een tekst die iedere christen kent. Jezus past dat woord toe op zijn interpretatie van Deuteronomium. Het verandert ‘krachten’ in ‘verstand’. Wat bedoelt Hij? Wat denkt u? Ik denk dit: De kracht van elke man of vrouw die in God gelooft zit hier.

Wilt u sterk zijn? Heb dan een sterk verstand. Wilt u God liefhebben? Heb Hem dan lief met uw verstand. Wijd uw leven aan het cultiveren van goede gedachten en uw leven zal goede vruchten dragen. Laat uw verstand de vrije hand en uw hele lijf et cetera zal worden als een verwilderde tuin vol onkruid, woest, verlaten. Het vernieuwde denken begint bij een leven in Jezus. Daarom wil Paulus altijd dat wij Christus’ geest aannemen. En dat wij worden getransformeerd door het vernieuwen van onze geest. Wilt u een nieuw leven? Vernieuw dan uw verstand. U hebt kracht nodig in het leven, want het leven is zwaar. Uw leven zal veel lijden kennen, u heeft kracht nodig om het aan te kunnen. En wat u daarbij meer dan wat ook nodig heeft, is de kracht van uw denken. Dat is geen kwestie van wilskracht, maar van training, van nieuwe denkpatronen, en het uitbannen van elke gedachte die ingaat tegen de kennis van God en wat de Bijbel ons leert over Jezus. Daarom schrijft Paulus…

Leest u maar mee. In 2 Korintiërs 10 heeft hij het over strijd. De vroege christenen namen de

bergrede zeer serieus. Ze waren tegen geweld, al werden ze afgetuigd…
voor de leeuwen gegooid of terecht-
gesteld – ze keerden de andere wang toe.

Ze brachten het in praktijk. Denk daaraan bij deze woorden van Paulus. Hij zegt:

bergrede zeer serieus. Zij waren tegen geweld, al werden zij afgetuigd, voor de leeuwen gegooid of terechtgesteld – zij keerden de andere wang toe. maar vechten niet met de wapens van deze wereld. Zij brachten het in praktijk. Denk daaraan bij deze woorden van Paulus. Hij zegt: ‘We leven wel in deze wereld maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang. ‘ Welke wapens dan wèl? Wapens die ‘met hun kracht bolwerken slechten voor God. ‘ Heeft u ook een bolwerk in uw leven dat u wilt slechten? Wie?

Een paar maar. Prima, u doet het heel goed allemaal. Stelletje huichelaars. Wie heeft in zijn leven een bolwerk dat geslecht moet worden? Een paar mensen méér. Heel goed. ‘Wij halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. Wij maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen. ‘ Wij maken iedere gedachte krijgsgevangene…Iedere gedachte is uw dienaar, niet uw meester. Iedere gedachte, iedere gedachte. ‘…om haar aan Christus te onderwerpen. ‘ Dat is waar iedere gedachte thuishoort: In Gods Koninkrijk. Hou ze daar, en zie hoe uw leven tot bloei komt in alle opzichten. Vreugde, leven, succes, overwinning in relaties en bovenal: Een goed leven, dat God behaagt en eer bewijst aan zijn troon. Gelooft u dat? Mooi zo. Ontwikkel je verbeelding. Dat leerde Dallas Willard. Alles in ons leven is begonnen doordat iemand het zich zo voorstelde. Disneyland bestaat doordat Walt Disney het zich had voorgesteld. Dit gebouw staat hier doordat een katholiek priester het zich had voorgesteld. Alles wat goed is, bestaat doordat iemand het zich zo heeft voorgesteld. Al wat slecht is, bestaat doordat iemand het zich heeft verbeeld. Moord vindt plaats doordat iemand het zich heeft verbeeld. Rechtvaardige wetten bestaan doordat iemand ze zich heeft verbeeld. Uw nieuwe leven begint wanneer u zich een ander leven voorstelt. Wanneer u zich een gezond leven, een christelijk leven voorstelt, een ander leven dan het leven dat u nu leidt en wanneer u begint uw denken in die richting te ontwikkelen. Wat u zich voorstelt en waar u over nadenkt, geeft vorm aan uw toekomst. Vrijheid van denken is de allergrootste vrijheid. Een idee waarover ik uitgebreid heb nagedacht en graag zou discussiëren, is: U heeft meer macht over dat wat u denkt dan over dat wat u doet. Heeft u wel eens iets gedaan dat u eigenlijk niet wilde? Ik vraag het nog eens. Heeft u wel eens een taartpunt gegeten terwijl u het niet van plan was? Wel eens uitgeslapen hoewel het niet kon? Zonder reden niet naar de sportschool gegaan? Wel eens iets gekocht dat eigenlijk te duur was? Iets gezegd dat u zich niet kon permitteren? Ik al twee keer, vandaag. Heeft u wel eens een besluit genomen uit angst en niet uit wijsheid? U heeft meer macht over uw denken dan over uw daden. Want uw denken is uiteindelijk bepalend voor uw omstandigheden. Als u eindelijk een besluit hebt genomen, is uw macht verder beperkt. Alles is geïnvesteerd in uw denken over iets. Veel mensen strijden tegen de omstandigheden van hun leven terwijl zij de gedachten waardoor die zijn gevormd, blijven koesteren. Veel mensen klagen steen en been over de omstandigheden van hun leven terwijl ze de gedachten waardoor die zijn gevormd, blijven koesteren. God leert ons dat we goede gedachten moeten hebben. Dan worden de beslissingen, al vergen zij enige wilskracht, makkelijker, natuurlijker. Want uw ziel is dan vernieuwd. Een gezonde geest leidt tot een gezond lichaam. Daarom luidt het in Spreuken 4:

Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden sterken heel het lichaam als een medicijn. Een gezonde geest leidt tot een gezond leven. Dat gaat ook op voor ons emotionele welbevinden. Als je emotioneel en intellectueel gezond bent, gaat je leven vanzelf veranderen. Iets als een placebo, is dat niet iets mafs? Weet u wat een placebo is? Dat woord gebruiken artsen bij onverklaarbare werking, voortkomend uit het denken van mensen. Zij kunnen het niet verklaren. Als een medicijn wordt getest, is er altijd een controlegroep die een nepmedicijn toegediend krijgt. Kalk- of suikertabletten. Daarbij wordt gezegd dat het medicijnen zijn. Van die mensen geneest 30%. Dokters weten gewoon niet hoe dat kan. Ze verdisconteren het in de test zodat de effectiviteit van een medicijn pas wordt aangenomen boven die 30%. Dat is waanzin. Dat is wetenschap. Artsen weten gewoon niet wat placebowerking is. Er zijn theorieën vooral deze: Doordat je anders over jezelf gaat nadenken vertelt je geest je lichaam wat het moet doen om een ziekte te overwinnen. Zij hebben het gewoon over dat waar Jezus het al 2000 jaar over heeft: geloof. Dat onze lichamen uiteindelijk zich vaak voegen naar ons denken. Jezus spreekt ergens over mensen die valselijk zeggen dat zij Jezus zijn of door Hem gezonden en toch wonderen kunnen verrichten.

Dat deed zich echt voor. Zij deden wonderen, maar niet namens God. Doordat mensen nog steeds geloof hadden in genezing. Vreemd hè? Ik noem dat om te wijzen op dat vreemde wetenschappelijke verband tussen lichaam en geest. En dat doe ik om u de hoop te geven dat goede gedachten leiden tot een gezond leven.

Tot slot dit: Chad gebruikte pas materiaal van John Ortberg. Ik mocht het gebruiken. John zegt: Een van de meest diepgaande onderzoeken naar relaties is de Alameda County Study van Harvard die 7000 mensen 9 jaar lang volgde. Een uitgebreid onderzoek dus. De meest geïsoleerde mensen hadden drie maal meer kans om te sterven dan mensen met sterke relationele banden. Mensen met gewoonten als roken, slecht eten, obesitas of drankmisbruik maar sterke sociale banden leefden significant langer dan mensen die zeer gezond, maar geïsoleerd leefden. Je kunt dus beter snoepen met vrienden dan broccoli eten in je uppie. En het wordt nog mooier. Roger Putnam constateert: Een eenling die besluit bij een groep te gaan verkleint de kans om het volgende jaar te sterven met 50%. Bij een medisch experiment werden 276 vrijwilligers geïnfecteerd met een verkoudheidsvirus. Het bleek dat mensen met sterke emotionele banden vier keer meer weerstand hadden dan geïsoleerde types. Zij vatten minder snel kou, droegen minder virussen mee en produceerden significant minder neusslijm dan relationeel geïsoleerde mensen. Dit verzin ik niet zelf. Het is dus gewoon zo dat onaardige mensen meer snotteren dan aardige. Ik wil hiermee alleen maar zeggen dat God het zo heeft geregeld dat lichaam en geest samenhangen. En dat onze geest een enorme invloed heeft op onze gezondheid. Het ontwikkelen van mooie gedachten, geneest u niet altijd van uw problemen maar maakt u wel gezonder dan u bent en helpt u als u kampt met medische problemen. Relationele verbondenheid, emotionele gezondheid en het hebben van goede gedachten leiden tot gezondheid en goede nachtrust. Wij moeten mensen worden die alle gedachten van angst, bitterheid slachtoffer zijn, en gedachten als ik ben ziek, arm, een puinhoop, een mislukkeling, een eeuwige verslaafde of zondaar die al die gedachten krijgsgevangene maken en aan Christus onderwerpen. Amen? De Bijbel moet vóór onze geest gaan en wij moeten Gods beloften voor ogen houden en erin geloven. Om zo ons hele leven op te bouwen rond Gods beloften en van iedere dag een overwinning te maken. Amen.

Gebed

Heer, dank U. Wij hebben U lief en vragen U om onze geest te vormen naar de geest van Christus. Wij vertrouwen op U. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “I Know that My Redeemer Lives”

Ik weet dat mijn Verlosser leeft, dit is het, wat mij vreugde geeft
Hij leeft, Hij leeft, eens was Hij dood, Hij leeft, ons onsterf’lijk Hoofd Hij leeft, de lof is aan Hem, Hij leeft, mijn Redder voor altijd
Wat vreugd geeft die zekerheid mij dat mijn Verlosser leeft voor mij Amen

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Word vernieuwd in je denken

7 januari 2018 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan