Home Leven met lef – Met lef naar de finish

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kijkers en kerkfamilie. Dank dat jullie bij deze eredienst zijn. De God die de wateren van het land scheidde en de zon en de maan schiep om te heersen over de lucht heeft aan jou gedacht en wist dat de wereld iemand als jij nodig had. Je bent geen toeval. Je bent hier met een doel en bent zo geliefd. Wij zijn heel blij dat jullie vandaag met ons zijn. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat U van ons houdt zoals wij zijn. Niet zoals wij moeten zijn. Wij danken U, God, dat zoveel wat ons niet aanstaat in onszelf hoort bij het worden zoals U wilt dat wij zullen worden: Uw volgelingen. Dat U van ons houdt en er voor ons bent. Ik hoop dat iedereen die nu kijkt, iets van uw liefde zal begrijpen. En vol van uw Geest zullen zijn. Ik wil dat zij de rijkdom van uw goedheid, genade en gunst voor hen kennen. Help ons vertrouwen te hebben en te geloven. Dit bidden wij in de machtige naam van Jezus, amen.

Amen. Tik degene naast je met je elleboog aan en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – Rejoice, the Lord is King

Verheug u, de Heer regeert, aanbid uw Koning, Heer

Verheug, breng dank en zing geef eeuwig Hem de eer

Verhef uw hart, verhef uw stem

Verheug, wees blij verheerlijk Hem, verheug u

 

Zijn Koninkrijk staat vast, ’t Is alles zijn gebied

De macht van Jezus doet de dood en hel teniet

Verhef uw hart, verhef uw stem

Verheug, wees blij, verheerlijk Hem, verheug u

 

Verheug u in zijn hoop, de God van het heelal

Onze Verlosser, prijs zijn liefde bovenal

Verhef uw hart, verhef uw stem

Verheug, wees blij, verhef uw stem

Verheerlijk Hem, verheug u

 

SchriftlezingFilippenzen 3:7-9, 13-14

Door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Filippenzen 3:7 en 13. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuilnis, opdat ik Christus mag winnen en in Hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is maar die door het geloof in Christus is namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Broeders en zusters, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb maar één ding doe ik: Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Broeders en zusters, wij proberen niet in het verleden te blijven hangen maar vooruit te streven en goed te eindigen. Amen.

 

Interview – Gerald Fadayomi

BS = Bobby Schuller en GF = Gerald Fadayomi

Gerald Fadayomi is voorganger, auteur en oprichter van een stichting. Hij is studentenpastor geweest en hielp studenten groeien in hun geloof en heeft ook het Stello Initiative opgericht dat jongvolwassenen helpt, plekken te vinden om dienstbaar te zijn. Zijn nieuwste boek, When Life Gives You Lemons is een praktische kijk op het omgaan met tegenslagen in alle levensfasen. Welkom, Gerald Fadayomi.

 

BS       Hallo, Gerald. Welkom. Fijn dat je vanmorgen bij ons bent.

GF       Fantastisch om hier te zijn.

BS       Waar ben je nu, in deze gekke coronatijd?

GF       Wij zijn momenteel thuis in Atlanta, Georgia. Mijn vrouw is in de voortuin met onze tweelingdochtertjes.

BS       Gaaf. Wij vinden het jammer dat je niet persoonlijk bij ons kunt zijn in Californië maar bedankt dat je vandaag tijd voor ons vrijmaakt om over je prachtige nieuwe boek te praten. Maar vertel eerst eens wat over je leven en je zoektocht en over hoe je Jezus hebt leren kennen.

GF       Ik ben geboren en getogen in Atlanta. Ik groeide op in een eenoudergezin. Mijn vader vertrok toen ik in de derde klas zat. Toen ik 16 was, ging mijn moeder naar de gevangenis vanwege stalking. Ze was schizofreen. Ik wist dat toen nog niet, maar dat geeft je een verwrongen kijk op de wereld. Ze ging naar de gevangenis en zo stond ik er op mijn 16de alleen voor. Ik keerde de kerk de rug toe. Ik had een christelijke moeder, die heel veel ellende over zich heen kreeg. Ik kreeg een verkeerd begrip van wie God was. Ik dacht dat je door Jezus te volgen, gespaard zou blijven voor beproevingen. Ik keerde de kerk de rug toe en werd organisator van feesten in heel Atlanta. In drie jaar tijd verloor ik drie vrienden, twee door moord en een door zelfmoord. Dat bracht mij terug bij de kerk en zo maakte ik de keuze om Jezus te volgen. Ik ben nu zo’n tien jaar christen en de beproevingen die ik heb doorstaan, hebben daar veel aan bijgedragen.

BS       Onvoorstelbaar dat je drie vrienden verliest door moord. Hoe kwam dat zo? Gebeurde het allemaal op hetzelfde moment of ging het anders?

GF       Ja, het was in hetzelfde jaar. Als clubpromotor had ik een levensstijl waar veel mee mis was.

Drinken, feesten, roken en veel drugs, helaas en daar maakte ik een paar hele goede vrienden.

Goeie mensen, maar wel mensen die de weg kwijt waren en dat kwam helaas door de levensstijl

die wij erop na hielden.

BS       En dit is een groot deel van je boodschap geworden, hè? De rol van tegenspoed op ons levenspad. Hoe heeft dat voor jou uitgepakt? Hoe heeft je kijk op tegenslag vorm gekregen?

GF       Zoals ik daarnet al zei, heb ik veel tegenslagen gekend. Recentelijk, in 2020, zijn mijn meisjes

middenin de pandemie geboren en omdat ik zat te wachten op een coronatestuitslag kon ik niet bij de geboorte van mijn eerstgeboren kinderen aanwezig te zijn. Mijn vrouw kon ze de eerste twee dagen niet zien of vasthouden omdat ze op haar eigen uitslag wachtte. Wij waren allebei negatief. Wij zagen onze meiden twee dagen en toen ging de couveuse-afdeling met onze meiden voor onbepaalde tijd dicht. Dus de eerste maand van hun leven hebben wij ze maar vier dagen gezien.

BS       Wat erg is dat.

GF       Dus ik heb veel tegenslag gekend, maar ik vond veel steun bij Romeinen 8:28: Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede voor hen die overeenkomstig

zijn voornemen geroepen zijn. Ik lees dat vers vaak en dat doen velen van ons als Amerikaanse christenen. Alsof God alles doet ten goede voor mij. Als het allemaal volgens mijn plannen en doelstellingen gaat, is God goed. Maar als het niet goed gaat, gaan wij twijfelen. Voor mij was de ommekeer het inzicht dat Gods doel voor ons gelovigen is dat wij meer als Jezus zullen worden en meer mensen tot Jezus zullen brengen. Dus is elke tegenslag, elke beproeving met dit resultaat goed voor ons. Hoe pijnlijk ook als wij die doormaken. Paulus is daar een goed voorbeeld van. Mensen vanuit de gevangenis tot Jezus leiden. Voor mij kwam die ommekeer

toen ik tegenslagen meemaakte en dacht: Dit is misschien moeilijk, maar dat was het kruis ook.

Dat iets moeilijk is, betekent niet dat je het niet ten goede kunt gebruiken.

BS       Dus volgens jou betekent het volgen van Christus vooral dat je anders omgaat met tegenslagen

en zelfs tragedies. Hoewel die tegenslagen niet altijd van God komen, kan God ze gebruiken voor het verbeteren van je leven en je toekomst en je gezin en je wandel met God en je vreugdevoller kan maken. Dat begrijpen veel mensen misschien niet over ons geloof.

GF       Totaal mee eens. Dat zie je overal in de Bijbel. Van Jozef tot Paulus zien wij hoe tegenslagen gebruikt worden. Job is ook een voorbeeld. Door beproevingen wordt ons geloof vergroot.

BS       Je boek is daarbij zo’n steun. When Life Gives You Lemons: de drie meest gestelde vragen om

met tegenslagen om te gaan. Wat voor advies zou je mensen willen geven Zoveel mensen hebben het moeilijk. Veel mensen zijn depressief. Ik heb mij ook depressief gevoeld. Veel mensen maken zich zorgen om de toekomst en de wereld. Mensen gaan failliet, raken hun geld kwijt. Er is zoveel onheil en angst, zoveel beproeving. Wat adviseer je iemand die jou vraagt: Hoe moet ik nu verder? Wat kan ik veranderen?

GF       Dan zeg ik: Het verhaal dat je nu beleeft, is niet het einde van het verhaal. Het is maar een hoofdstuk, maar het is zeker nog niet voorbij. Dat kan ik vol overtuiging zeggen omdat, toen Jezus naar het graf ging, iedereen dacht dat het verhaal voorbij was. Niemand stond bij het graf te wachten tot Hij er weer uit zou komen. Iedereen dacht dat het voorbij was. Maar na drie dagen verrees Hij triomferend. Als het einde nabij lijkt, is dat niet per se het einde. Als je het nu zwaar hebt, dan weet ik precies wat je doormaakt. Maar God wil dat gebruiken. Het is niet het einde, het is maar een hoofdstuk. Sla de bladzijde om en schrijf met hulp van je hemelse Vader een nieuw verhaal. En dan bepalen wij hoe wij de tegenslag te boven komen.

BS       Dank je wel, Gerald Fadayomi. Gods zegen. Hou het veilig en geef je kinderen een knuffel.

Tot ziens.

 

SoloDayna Sauble – My Feet Are on the Rock

Ik zie de wolken aanrollen,

Ik voel de winden, ze proberen me te schudden

Ik zal niet wankelen mijn voeten staan op de Rots

Ik voel het water stijgen

Ik hoor de leugens van hen die me honen

Ik zal geen angst kennen

Mijn voeten staan op de Rots

 

Als ik voel dat mijn hoop wankelt

Klamp ik me vast aan uw onveranderlijke genade

Laat de wateren komen en de aarde bezwijken

Ik zal dansen in de regen

Mijn voeten staan op de Rots

 

Ik zie het morgenlicht, ik voel de wateren rijzen

Mijn geloof is gefundeerd, ik sta op vaste grond

 

Christus de Rots, mijn vast bestaan

Elke andere grond zal ooit vergaan

Stamp met je voeten en klap met je handen

Onze voeten staan op de Rots

 

Christus de Rots, mijn vast bestaan

Elke andere grond zal ooit vergaan

Stamp met je voeten en klap met je handen

Onze voeten staan op de Rots

 

Christus de Rots, mijn vast bestaan

Elke andere grond zal ooit vergaan

Stamp met je voeten en klap met je handen

Onze voeten staan op de Rots

 

Als ik voel dat mijn hoop wankelt

Klamp ik me vast aan uw onveranderlijke genade

Laat de wateren komen en de aarde bezwijken

Ik zal dansen in de regen

Als ik voel dat mijn hoop wankelt

Klamp ik me vast aan uw onveranderlijke genade

Laat de wateren komen en de aarde bezwijken

Ik zal dansen in de regen

Mijn voeten staan op de Rots

Mijn voeten staan op de Rots

Onze voeten staan op de Rots

 

Solo – Dayna Sauble – For Every Mountain

Ik heb zo veel om God voor te danken, zo veel prachtige zegeningen

En zo veel geopende deuren, een gloednieuwe barmhartigheid

Voor elke nieuwe dag, daarom prijs ik U en daarvoor loof ik U

 

Omdat U me vanmorgen hebt gewekt, omdat U me op weg hebt gestuurd

Omdat U me de zonnegloed van een stralende nieuwe dag hebt laten zien

O, een stralende nieuwe genade, voor elke nieuwe dag

Daarom prijs ik U, daarvoor loof ik U

 

U bent Jehova Jireh, U bent mijn Voorziener geweest

U hebt zo vaak mijn noden verlicht, zo vaak hebt U me gered

Ik wil U danken voor de zegeningen die U me elke dag geeft

Daarom prijs ik U, daarvoor loof ik U

 

Voor elke berg die U mij hebt laten overwinnen

Voor elke beproeving die U mij hebt laten doorstaan

Voor elke zegen, halleluja, daarvoor loof ik U

Voor elke berg die U mij hebt laten overwinnen

Voor elke beproeving die U mij hebt laten doorstaan

Voor elke zegen, halleluja, daarvoor loof ik U

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Waar je ook bent, sta op. Dan spreken wij deze woorden samen uit, zoals wij elke week doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Dank jullie wel.

 

PreekMet lef naar de finish

Door Bobby Schuller

Ik ga het hebben over het goed afronden van je leven. In je leven krijg je te maken met allerlei projecten, races, dingen die af moeten. Je moet ze goed afronden en wij moeten allemaal voor ogen houden dat er een goede en een slechte manier bestaat om dingen af te ronden. Dat je, als je vreugdevol, energiek, succesvol wilt zijn en vooral iemand wilt zijn die Jezus liefheeft dat wij, als wij dingen beëindigen, dat op een vriendelijke manier doen. Dat wij ze zorgvuldig en helder beëindigen en dat er een goede manier bestaat om dingen af te ronden zodat wij met het volgende hoofdstuk van ons leven kunnen beginnen. Velen van ons staan voor allerhande kleine en grote afrondingen maar het belangrijkste is dat wij onthouden dat wat wij ook doen dat afronden en ook goed afronden. Ik was onder de indruk van een boek van dr. Henry Cloud. Een groot adviseur, psychiater en psycholoog. Daarin staat het volgende citaat, waarmee ik het helemaal eens ben. Voor het bereiken van het volgende niveau moet je altijd eerst iets beëindigen. Iets achter je laten om door te gaan. Groei vereist dat wij doorgaan. Als mensen dingen niet kunnen beëindigen, blijven ze vastzitten. Dan worden ze niet wie ze moeten worden en benutten ze nooit hun talenten en vaardigheden. Daar ben ik het ontzettend mee eens. Dat is een belangrijk deel van de boodschap van Paulus. Heel vaak spreekt de apostel Paulus die een groot deel van het Nieuwe Testament schreef over dit thema: De race uitlopen. Doorgaan. Je niet richten op wat achter je ligt, maar op wat voor ons ligt om die prachtige prijs te winnen en te zorgen dat wij goed eindigen. Dat was voor hem het thema van zijn zendingswerk en al zijn inspanningen om de kerk en allerlei mensen te helpen. Maar christenen, of niet-christenen, mensen in het algemeen zijn niet zo goed in het goed afronden van dingen. Heel vaak als wij bij een onvermijdelijk eindpunt in ons leven aankomen hebben wij de neiging om ons te verzetten of te vluchten. Met andere woorden, wij kunnen boos worden en flink uitvallen en daarmee een trieste punt zetten achter iets wat ooit misschien goed was of, en dat komt ook vaak voor, wij verdwijnen gewoon. Je zegt niks, je verdwijnt gewoon uit zicht. Dat getuigt niet van liefde. Beide manieren zijn verkeerd. Beide manieren maken je niet gelukkig. En trouwens, beide manieren zijn makkelijker, zelfs verzetten is makkelijker dan de langzame maar juiste manier om iets te beëindigen. De langzame maar zekere goede manier om iets goed af te ronden. Dat geldt voor zaken doen en voor alles en vooral voor je wandel met God en je levenspad. Wij willen het leven goed beëindigen. Wij willen het leven, leven met het einde voor ogen. Wij willen een erfenis nalaten, wij willen de wereld beter achterlaten dan hij was. Dat willen wij om een betere toekomst te beërven. In de hemel, met de Heer. In de Bijbel staat iets waarover ik het eerder heb gehad: De Nazireïsche Gelofte. De Nazireïsche Gelofte. Wij weten niet zo heel veel over de Nazireïsche Gelofte. Waarom iemand die aflegde, of hoelang hij duurde. Maar de Nazireïsche Gelofte houdt in dat iemand een zekere periode van zijn leven aan God wijdt. De Nazireïsche Gelofte kan door mannen en vrouwen worden afgelegd. Hij kan maar 30 dagen duren, maar ook een heel leven. Dat wordt aan de betrokkene zelf overgelaten. Als iemand in de Bijbel de Nazireïsche Gelofte aflegt beloven ze zich van drie dingen te onthouden. En in die periode wijden ze hun leven aan God en hun naaste. Het eerste dat ze niet mogen en dat klinkt ons vreemd in de oren maar het is iets wat in de bronstijd niet makkelijk was: Je mag niets aanraken wat dood is. Je mag dus geen vlees eten. Je moet vegetariër zijn en je mag tijdens die gelofte geen dood dier en geen dood mens aanraken. In die dagen woonden je oma en je opa bij je in huis. Als die overlijden, mag jij niet meer in je huis wonen. Verder mogen ze geen wijn drinken. Volgens sommigen geldt dat voor alle alcohol, volgens anderen alleen voor wijn. Dat is een forse eis, want wijn is sterk verbonden met de Joodse cultuur. En ten derde mogen ze voor de duur van de gelofte hun haar niet knippen. Dat is ook belangrijk, omdat de groei van hun haar aangeeft hoelang hun gelofte duurt. En als de gelofte ten einde loopt, en zo ging dat in de tijd van Paulus en Jezus ging diegene naar de tempel en sloot de gelofte af. En dan schoren ze hun haar af. Voor veel mensen ging dat om jaren. Veel jonge mannen en vrouwen schoren zich helemaal kaal en dan had je een lange of kortere bundel haar en die werd op het altaar verbrand. In die dagen was dat een symbool. De geur daarvan gold als een heilige geur. Het was een symbool dat iemand een deel van zijn of haar leven aan God had gewijd en daarbij grote offers had gebracht en het tot een goed einde had gebracht. Ze rondden het af voor de Heer, misschien ter voorbereiding op iets wat ze nog gingen doen. Een van de beroemdste verhalen over de Nazireïsche Gelofte is het Oudtestamentische verhaal van Simson. Vooral jongens vinden het verhaal van Simson mooi. Hij is een soort Bijbelse superheld. Er staan niet veel superhelden in de Bijbel, maar Simson is er wel eentje. Vaak lezen wij in dat verhaal dat Simson een goeie vent was maar Simson is eigenlijk een kwaaie. In de bronstijd ging het aanbidden van afgoden vaak gepaard met mensenoffers, met het offeren van levende kinderen. In bijna elke heidense tempel werkten tempelprostituees. Heel vaak waren dat vrouwen, jongens en meisjes die tijdens rooftochten tegen naburige dorpen werden buitgemaakt. Dus die priesters en priesteressen, die ook prostituees waren, waren eigenlijk slaven. Dat is natuurlijk een gruwel in de ogen van de Heer. Het is moeilijk om in het Oude Testament te lezen dat iemand als Simson voortdurend met mensen vocht maar dit zijn slechte mensen. Ze doden niet alleen kinderen en vrouwen maar ze beschadigen ook op een gruwelijke manier hun zielen. Iemand zei ooit tegen mij dat atheïsten vaak zeggen: Waarom doet God niet iets aan het kwaad in de wereld? Maar als wij dan uitleggen dat Hij het kwaad wel bestrijdt, zeggen ze: God is gewelddadig. Maar in feite is Simson door God gezonden om de slechteriken te bestrijden. Hij is een antiheld. Hij heeft grote gebreken. Hij is hoogmoedig en zondig. Maar hij is ook gezonden om kinderen en vrouwen te bevrijden. Het is belangrijk dat wij, moderne mensen, weten dat de schrijvers in de Oudheid beseften dat dat deel uitmaakte van wat ze wisten over hun buren, de Filistijnen. Duidelijk genoeg? De Filistijnen zijn de foute types. Als Simson wordt geboren wordt hij opgedragen aan de Nazireïsche Gelofte. Weten jullie het nog? Geen dode dingen. Geen wijn en niet naar de kapper. En Simson krijgt bij die Nazireïsche Gelofte kracht van God. Als hij zich van drie dingen onthoudt en de Nazireïsche Gelofte trouwhartig vervult zal hij de kracht hebben om zijn vijanden te verslaan. Sta daar even bij stil. Dit is een metafoor voor het leven, mensen. Wij denken vaak dat minder dingen hebben het leven saai en moeizaam maakt. Maar misschien wil God dat sommige dingen in je leven aflopen ook als dat je van anderen scheidt en vervreemdt zodat je meer kracht krijgt en niet minder. Er zijn veel dingen in het leven waartegen we nee zouden moeten zeggen omdat wij weten dat God ze niet in ons leven wil zien. Dingen waarvan wij weten dat ze niet goed zijn voor ons of ons gezin. Of voor wat wij geacht worden te doen. Als wij daarvan zouden afzien, zoals Simson deed, zouden wij de kracht krijgen om te doen wat wij moeten doen. Maar wij marchanderen met die dingen en verliezen dan onze persoonlijke kracht om onze vijanden te verslaan. Ik vraag jullie als vriend om God oprecht te vragen om welke dingen het gaat in je leven. Voor Simson was dat: Niet je haar afscheren, geen dode dingen aanraken en geen alcohol. En wij zien dat Simson alle drie die verboden overtreedt. Om te beginnen gebruikt hij zijn kracht om een leeuw te doden en nog wat dingen. En als hij terugkomt… Sorry, Haven, dit is een beetje een vies verhaaltje. In de buik van de leeuw vindt hij een zwerm bijen met honing. Dat is symbolisch. In die tijd is honing een soort snoep en de Joden zijn er gek op. En in dat smerige karkas…Joden zijn nogal hygiënisch dus dit is toch al te smerig voor woorden maar Simson grijpt in dat kadaver van die leeuw, waar de honing zit en eet van de honing, waarmee hij het eerste deel van zijn gelofte verbreekt. Later lezen wij dat hij een deel van die honing aan zijn vijanden voorzet. Als tweede gaat hij naar een feest waar hij wijn drinkt. Daar gaat het tweede deel van zijn gelofte. En als derde valt hij op een meisje, een Filistijnse, Delila genaamd. En zij blijft maar zeuren wat er nog meer moet gebeuren eer hij zijn kracht verliest? En dat vertelt hij haar uiteindelijk. En als je dat leest denk je: Die Simson is echt niet goed snik. Maar elke vent die weleens verliefd is geweest, of hoteldebotel van een meisje is ook weleens niet goed wijs geweest. Ook die mannen weten hoe je de fout in kunt gaan als je verliefd bent. Het is ook een metafoor voor Israël. Israël, dat alle denkbare kracht en macht had gekregen heeft zich ook ingelaten met de kwalijke praktijken van zijn buren zoals kindoffers en dergelijke. Als Simson haar vertelt: Als ik mijn haar afscheer heb ik alle drie mijn geloftes gebroken en verlies ik mijn kracht als hij haar dat vertelt, scheert zij natuurlijk zijn haar af. En dan komen de Filistijnen, die Simson haten en pakken hem op. Ze steken zijn ogen uit en ze brengen hem naar de tempel. En de hele tempel is gevuld met kwaadaardige mensen die hem honen. En dan duwt hij tegen dat ding. Hoe moet dat voor Simson geweest zijn? Ik heb al die kracht en macht bezeten, maar ik had ook een trots hart. Ik had deze slechte mensen kunnen verslaan om mijn volk te bevrijden. Maar door mijn stommiteit, door honing uit een leeuw te eten en wijn op een feest te drinken en mijn vriendin mij te laten scheren, heb ik de vloer aangeveegd met dat grote geschenk van God. En nu ben ik alle kracht kwijt. Simson wordt aan twee zuilen vastgebonden in die tempel van kindoffers. Die tempel, waar vrouwen en kinderen tot seksslaven worden gemaakt. Dit symbool van het kwaad, vol zondige mensen. Simson wist dat hij geroepen was om de wereld van die booswichten te bevrijden. Zijn laatste gebed is geen uiting van trots. Het is een eenvoudige bede. Er staat: Here, denk toch aan mij. Heb je weleens het gevoel dat God je vergeten is? Dat is niet erg. Denk je soms, vanwege je verleden of iets wat je gedaan hebt of iets dat je overkomen is, dat God je daarom niet ziet of kent? Dat je misschien bij Hem uit de gratie bent? Weet dan dat God jou gekozen heeft. Hij ziet jou. Je hoeft Hem niet te vragen, aan jou te denken. Hij heeft je lief. Dit is wat Simson zegt: Here, denk toch aan mij. En dan komt er kracht over hem. En hij duwt de zuilen uiteen waarop het dak van de tempel rust. Zo geeft hij zijn leven en dit symbool van kwaad en verwoesting en al die slechte mensen worden gedood met deze laatste daad. Als ik aan het verhaal van Simson denk, denk ik aan een vergooid leven. Een leven vol arrogantie en hoogmoed. Maar toch heeft hij zijn leven goed weten af te ronden. Op het einde was hij in staat om iets groots te verrichten. Misschien denk je dat je in de avondschemer van je leven verkeert. Misschien heb je het gevoel, als Simson geleefd te hebben. Misschien heb je veel fouten gemaakt. Maar je leven is nog niet voorbij. Ook moet je je leven niet beëindigen. De tijd die je nog hebt, is je gegeven, omdat God wil dat je die gebruikt om te doen waartoe je geroepen bent. Om het goed af te ronden. Om de race uit te lopen op de manier waartoe je geroepen bent. Zodat, als je over de finish gaat, ik mij met jou kan verheugen en de Heer zich met je kan verheugen en je achteraf zult zeggen: Hoe moeilijk het ook was, ik ben die eindstreep overgegaan. Wij zijn bijna bij de Bijbellezing. Ik ga afronden met dat Bijbelvers. Ik denk ook aan Paulus als ik aan zo’n leven denk. Paulus zit gevangen als hij die brief aan de Filippenzen schrijf, waaruit ik voorlees. Hij zit waarschijnlijk in Rome, of misschien in Efeze, ellendig in de gevangenis. En dan brengt een man uit Philippi, wat tegenwoordig in Turkije ligt, ene Epafroditus, een financiële gift en wat eten. Hij reist duizenden kilometers om dat af te leveren bij Paulus en Paulus in de gevangenis te bemoedigen met dit geschenk van zijn kerk. Paulus heeft een interessante achtergrond. Hij was een zeer strenggelovig type. Denk aan de meest religieuze persoon die je ooit hebt gekend. Paulus was nog honderd keer erger dan diegene. Juist door zijn liefde voor God werd hij een slecht mens. Soms gebeurt dat. Hij wilde zo graag het goede doen dat hij mensen kwetste. Hij was bij de steniging van Stefanus en paste op de kleren van de gooiers. Hij was een volgeling van een rabbi, Gamaliël. Ik lees even voor. Hij schrijft: Wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd. Er klinkt iets van spijt door als ik Paulus lees. Hij betreurt dat hij in zijn verlangen om God te dienen, tegen God was. Ik beschouw alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als…En zo staat het in deze vertaling: Die gebruikt het woord vuilnis. Het oorspronkelijke woord luidt skubalon. Hij zegt: Al mijn religieuze verworvenheden waren waardeloos. Het was viezigheid. Dit is allemaal spijt. Alles wat ik deed, deed ik omdat ik dacht, God te helpen. Maar ik kwetste mensen. Ik verwoestte levens. Ik was medeplichtig aan de moord op een onschuldige. Ik heb mensen laten opsluiten. En dan zegt hij: Alles beschouw ik als skubalon. Het is allemaal verspild. Denk jij zo wel eens over je leven? Dat het één grote verspilling was? Maar Paulus weet ook dat zijn leven nog niet voorbij is. En dat van jou ook niet. Hij zegt: Maar…, en dat gaat door tot vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders en zusters, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Paulus zegt: Ik heb enorme spijt dat ik dit met mijn leven heb gedaan. Maar dat vergeet ik. Ik ben vergeven. En ik ga verder voorwaarts. Ik blijf niet hangen in het verleden. Ik neem een stap naar voren in de juiste richting naar datgene waartoe God mij geroepen heeft. Als je ergens berouw over hebt, of je schaamt voor iets uit je verleden laat het dan los. Doe allemaal mee. Laat het los en ga door voor de grote roeping die God je gegeven heeft. Een groot deel van een slecht verleden bestaat uit een betere toekomst. Als je je verhaal gaat vertellen zie je dat je met alles wat je gedaan hebt, anderen op een dag kunt helpen te begrijpen wanneer zij die dingen moeten doormaken. Ik ben trots op je. Weet dat je dit gaat lukken. Je gaat die finishlijn over en dan zullen wij je toejuichen, want wij houden van je. Wij staan achter je. Maak het goed af. Dat is wat ik te zeggen heb. Maak het goed af. Als je van Jezus houdt en van de manier waarop Hij zijn leven geleid heeft kun je niets beters doen dan worden zoals Hij. Ik wil mijn leven aan God wijden. Ik zal de Heer liefhebben met heel mijn hart, heel mijn ziel en al mijn kracht, met alles wat in mij is. En ik zal mijn naaste liefhebben als mijzelf. Doe dat en je ontvangt het eeuwige leven. Doe dat en je zult het best denkbare leven leiden. En dat is een leuk leven. Een leven vol vreugde en vriendschap. Een leven vol verbetering en goede beslissingen. Dat is wat de Heer voor je wil. Dus, vriend, welk noodzakelijk einde je nu ook moet meemaken, maak het goed af. Misschien maak je nu geen einde mee maar als de tijd komt, verlies dan niet je zelfbeheersing, word niet boos. En verdwijn ook niet stilletjes. Maak het goed af en zie hoe dat getuigt van vriendschap en goedheid en ook van respect voor de mensen die je liefhebt en met wie je samenwerkt. Amen.

 

Zegen

En dan nu de zegen: De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Leven met lef – Met lef naar de finish

7 februari 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan