Home Leef buitengewoon

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, nieuwkomers en kerkfamilie. Wij hebben jullie zo graag om ons heen. Jouw getuigenis is jouw getuigende geloof. Belijd het levende Woord van God elke dag hardop in je leven. Het is krachtig. Je bent geliefd. Laten wij beginnen met gebed.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor alles wat U hebt gedaan in ons leven en alles wat U doet. Ik bid dat uw Heilige Geest mensen deze ochtend zal bemoedigen of deze avond, waar ze ook maar zijn, om vandaag dichter tot U te leven. Vader, wij houden zoveel van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Amen. Draai je naar degene naast je en zeg, God houdt van je en ik ook.

 

Solo – Glory to Glory door Sam Capella

Geschapen uit stof, kwam U en leefde onder ons

U nam onze gedaante aan ervoer onze pijn

En nu brengt U ons hoger

U stapte in onze tijd, U gaf uw leven om ons te redden

U droeg al onze schaamte aan het kruis

 

En nu brengt U ons hoger en we gaan

Van overwinning naar overwinning

Wij zullen nooit meer dezelfde zijn

En we gaan van overwinning naar overwinning

Wij zijn voorgoed veranderd

 

U noemt mij uw vriend en hebt mij in uw eeuwige Koninkrijk gebracht

Door uw bloed ben ik niet langer een slaaf

 

En nu brengt U ons hoger

En we gaan van overwinning naar overwinning

Wij zullen nooit meer dezelfde zijn

En wij gaan van overwinning naar overwinning

Wij zijn voorgoed veranderd

 

Tot op die dag dat liefde alles overwint

Dan zingen wij luidkeels heilig, heilig

Op die dag staan wij oog in oog met Hem

Dan zingen wij luidkeels heilig, heilig

 

U rekende af met het graf zodat zelfs de dood ons niet kan raken.

U bent de Overwinnaar, de hemel is neergedaald

En nu brengt U ons hoger en nu brengt U ons hoger

En wij gaan van overwinning naar overwinning

Wij zullen nooit meer dezelfde zijn

En wij gaan van overwinning naar overwinning

Wij zijn voorgoed veranderd

 

Schriftlezing Romeinen 12:2 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Romeinen 12. Word niet aan deze wereld gelijkvormig maar word veranderd door de vernieuwing van uw denken om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Dit is het Woord van onze Heer.

 

Solo – My Story door Sam Capella

Als ik je mijn verhaal zou vertellen

Hoorde je van hoop die niet verdwijnt

Als ik je mijn verhaal zou vertellen

Hoorde je van liefde die nooit opgaf

Als ik je mijn verhaal zou vertellen

Hoorde je van een leven dat niet het mijne was

Als ik zou spreken laat het dan zijn over de vergeving

Die groter is dan al mijn zonden

Toen recht werd gedaan en waar genade overwint

Of de goedheid van Jezus die mij overweldigt

Je mijn verhaal vertellen is vertellen van Hem

 

Als ik je mijn verhaal zou vertellen

Hoorde je van de overwinning op de vijand

Als ik je mijn verhaal zou vertellen

Hoorde je van vrijheid die voor mij gewonnen werd

Als ik je mijn verhaal zou vertellen hoorde je over het leven

Dat het graf overwint

Dit is mijn vreugde, altijd te zijn in mijn Heiland, Jezus is mijn

 

Gods vergeving is groter dan al mijn zonden

Toen recht werd gedaan en waar zijn genade wint

De goedheid van Jezus die mij overtuigde

Mijn verhaal vertellen is vertellen over de vergeving

Die groter is dan al mijn zonden

Toen recht werd gedaan en waar zijn genade wint

Van de goedheid van Jezus die mij overtuigde

Door mijn verhaal te vertellen vertel ik van Hem

Door mijn verhaal te vertellen vertel ik van Hem

 

Koorzang – Unclouded Day

Ze vertellen mij van een thuis ver voorbij de lucht

Ze vertellen mij van een thuis ver weg

Ze vertellen mij van een thuis waar geen stormen opsteken

Ze vertellen mij over een onbewolkte dag

 

O, het land van de onbewolkte dagen

O, het land van de onbewolkte lucht

Ze vertellen mij van een thuis waar geen stormen opsteken

Ze vertellen mij over een onbewolkte dag

 

Ze vertellen van een thuis, ze vertellen van een thuis

Waar mijn vrienden naartoe zijn gegaan

Ze vertellen van een land ver weg

Waar de boom des levens in eeuwige bloei

Zijn geur verspreidt over de onbewolkte dag

 

O, het land van de onbewolkte dagen

O, het land van de onbewolkte lucht

O, ze vertellen me van een thuis waar geen stormen opsteken

O, ze vertellen me over een onbewolkte dag

 

Ze vertellen mij van een Koning in zijn pracht daar

Ze vertellen mij dat mijn ogen zullen aanschouwen

Een troon die zo helder straalt als de zon

In de stad die van goud gemaakt is

 

O, het land van de onbewolkte dagen

Het land van de onbewolkte lucht

Ze vertellen mij van een thuis

Waar geen stormen opsteken

Ze vertellen me over een onbewolkte dag

O, het land van de onbewolkte dagen

O, het land van de onbewolkte lucht

O, ze vertellen me van een thuis waar geen stormen opsteken

O, ze vertellen me over een onbewolkte dag

 

Elly en Rikkert – De Zwerver

Er kwam een zwerver aan m’n deur

In een ouwe pelgrims pij

Hij was vervuild en zijn besmeurd gezicht

Lachte vriendelijk naar mij

Hij vroeg om brood en onderdak

Z’n reis was zwaar en lang

Maar de hand die uit z’n mouwen stak

Kende ik ergens van

 

Solo – Be Still door Madeline Reynolds

Wees stil mijn hart, wees stil mijn ziel

Opdat ik uw stem kan verstaan

Uw Woord is waarheid, ik wacht op U

Opdat ik uw stem kan verstaan

 

Heilige Geest, kom en herstel mijn gebrokenheid

Geef mij weer uw vreugde zodat ik U kan prijzen

Wees stil mijn hart, wees stil mijn ziel

Opdat ik uw stem kan verstaan

Wees stil mijn hart, wees stil mijn ziel

Opdat ik uw stem kan verstaan

 

Heilige Geest, kom en herstel mijn gebrokenheid

Geef mij weer uw vreugde zodat ik U kan prijzen

Wees stil mijn hart, wees stil mijn ziel

Opdat ik uw stem kan verstaan

 

Wees stil mijn hart, wees stil mijn ziel

Opdat ik uw stem kan verstaan

Wees stil mijn hart, wees stil mijn ziel

Opdat ik uw stem kan verstaan

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Introductie Tim Timberlake door Bobby Schuller

Wij zijn enorm blij om Tim Timberlake in Shepherd’s Grove te verwelkomen. Tim was nog niet zo lang geleden in Hour of Power. Mijn gesprek met hem raakte mij zo dat ik vroeg: Tim, wil je een keer langskomen. En jij zei ja. Hartelijk dank voor je komst, Tim. Tim Timberlake is een auteur en voorganger van de Celebration Church, die vestigingen heeft in Jacksonville, Florida en Creedmoor, North Carolina. Applaus graag voor voorganger Tim Timberlake.

 

Leef buitengewoon

door Tim Timberlake

Goedemorgen. Het is een eer en een voorrecht om hier te zijn met jullie allemaal en ik vind het een grote eer om deze momenten met jullie te mogen delen. Vandaag wil ik met jullie delen wat God op mijn hart heeft gelegd: Een boodschap, getiteld: Niets is gewoon. Toen ik mijn boek The Power of 1440 schreef plantte God in mijn hart het idee dat niets echt gewoon is. In het woordenboek lees je dat ‘gewoon’ betekent: niet belangrijk, niet bijzonder. Als je erbij stilstaat hoe vaak wij het woord ‘belangrijk’ gebruiken hoe vaak wij het woord ‘gewoon’ gebruiken, hoe wij het plaatsen en hoe we het de hele dag gebruiken en als je het dan definieert, is het bijna als een stomp in je maag. Wij gebruiken het te pas en te onpas om te zeggen dat er vandaag niks bijzonders gebeurt. Er gebeurt niets belangrijks dat vandaag onderscheidt van gisteren. Maar ik bid dat als wij het Woord van God erop naslaan wij zien hoe bijzonder deze dag is. In Romeinen 12:2 staat: Word niet aan deze wereld gelijkvormig maar word veranderd door de vernieuwing van je denken om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Toen ik dat las, dacht ik na over hoeveel van mijn denken vernieuwing behoeft ons denken, onze geest, lijkt op een mobieltje. Als wij de accu daarvan niet elke dag opladen krijg je een tekentje op je telefoon te zien dat hij bijna leeg is. Je zou bijna willen dat je zo’n tekentje op je voorhoofd kreeg dat wij moeten opladen, dat wij ons moeten vernieuwen. Dat wij aan de lader moeten van de kracht van God om ons denken te vernieuwen. Als je er goed bij nadenkt, is deze dag volkomen anders dan gisteren. En morgen zal volkomen anders zijn dan vandaag. Hoe kan vandaag dan gewoon zijn? Ik denk aan een van ’s werelds grootste architecten: Christopher Wren. In 1666 woedde in Londen een verschrikkelijke brand die talloze gebouwen en huizen in de as legde. De gemeente vroeg Christopher Wren St. Paul’s Cathedral te herbouwen. In 1671 zocht hij de beste bouwers uit de streek bij elkaar. Mensen die hij beschouwde als bijzonder. Dat deed hij door naar bouwlocaties te gaan en mensen te vragen: Waar ben je mee bezig? Hij ging naar een gebouw waar drie verschillende metselaars bezig waren. Eentje stond gebogen, een andere zat op zijn knieën. En de derde stond overeind en werkte razendsnel. De eerste vroeg hij: Waar ben je mee bezig? En de metselaar antwoordde: Ik metselstenen. Ik wil de kost voor mijn gezin verdienen. Hij ging naar de tweede metselaar en vroeg hem eveneens: Waar ben je mee bezig? De tweede metselaar antwoordde: Ik bouw een muur. Maar ik heb geen idee voor wie ik die bouw. De derde metselaar stond met een lachend gezicht te werken. Hij vroeg hem: Waar ben je mee bezig? En de metselaar antwoordde: Ik ben een kathedralenbouwer. Steen voor steen bouw ik die op, niet voor mijzelf, maar voor God. Het komt erop neer dat ieder van ons elke dag bakstenen gegeven wordt. Wij kunnen elke baksteen als een gewone baksteen beschouwen of wij kunnen er elke dag opnieuw naar kijken en zeggen: Baksteen voor baksteen, laag voor laag, bouw ik een kathedraal. Niet voor mijzelf, maar tot eer van God. In Romeinen 12:2 staat dat wij moeten worden veranderd door de vernieuwing van ons denken. God wil dat wij getransformeerd worden door zijn Woord. Als ik erbij stilsta, gebeurt die transformatie niet van buitenaf maar alleen van binnenuit. Ik praatte met mijn 4-jarige zoontje, dat gefascineerd was door een ei. Ik zei, jongen, als wij dat ei van buitenaf breken zal datgene wat erin zit, het niet redden. Maar als datgene wat erin zit, het ei van binnenuit breekt betekent het dat er nieuw leven is ontstaan. Ik geloof dat de Bijbel van ons vraagt, het ei van binnenuit te breken. Om te worden veranderd door de vernieuwing van ons denken en niet langer dit soort dagen als doorsnee en gewoon te beschouwen maar om de bovennatuurlijke kansen van elke dag als deze te zien en te zeggen dat dit een kans voor ons is op een wonderbaarlijke gezindheid. Ik hou van de Bijbelpassage die luidt: Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Ik verkies mij daarover te verheugen. Als je eenmaal inziet dat dit geen gewone dag is moet je welbewust besluiten dat mijn vandaag anders wordt dan mijn gisteren en dat mijn morgen anders wordt dan mijn vandaag maar al die dagen blijven eender als je ervoor kiest, ze eender te laten. De Bijbel leert ons dat wij van binnenuit worden veranderd door ons denken te vernieuwen. Ik wil naar een paar Bijbelpassages kijken zodat wij ook kunnen worden veranderd door wat de Bijbel ons vertelt. In Efeze 5:15 staat: Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen en buit de geschikte tijd uit. Vandaag hebben wij de kans om de geschikte tijd uit te buiten. Welbeschouwd wordt ieder van ons die minuten gegund om momenten van te maken en die momenten creëren onze kracht en die kracht creëert onze werkelijkheid. In mijn 17 jaar voorganger zijn heb ik gemerkt zijn wij vaak bezig met spijt over ons verleden of met hoop voor onze toekomst zonder het hier en nu maximaal uit te buiten. Welbeschouwd denk je op dit moment na over gisteren en denk je op dit moment na over morgen. Waarom zou je niet nu het leven leiden dat God nu voor je bestemd heeft? Niet vanuit spijt over je verleden, zelfs niet vanuit hoop voor je toekomst maar door op dit moment het allerbeste uit het leven te persen zodat je morgen niet zult terugkijken op vandaag en zult denken, had ik mijn tijd maar beter besteed. In Kolossenzen 4:5 lees je: Buit de geschikte tijd uit. Psalm 90:12 zegt: Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Vaak, als wij onze dag indelen gaan wij uit van 24 uur en dat klinkt als een heleboel tijd. Maar als je dat opdeelt in minuten en terugbrengt tot de kern hebben wij iedere dag 1440 minuten tot onze beschikking. En de manier waarop wij die minuten beheren, bepaalt onze toekomst. Ik zeg beheren, omdat wij vaak het idee hebben dat wij die tijd kunnen managen. In de boekhandel kun je planken vol boeken over tijdmanagement vinden. Mijn vraag is, wat kunnen wij beheren wat wij niet beheersen? Wij kunnen de tijd niet vragen te stoppen of in beweging te komen. Wij kunnen de tijd niet vragen, opschieten of terug te spoelen. Dus als wij de tijd niet beheersen, wat moeten wij dan doen? Dan moeten wij de tijd beheren die God ons heeft gegund om te leven. Hoe kunnen wij betere beheerders zijn van de tijd die God ons gunt? Door de juiste gezindheid te hebben. Vaak leiden wij ons leven vanuit een wereldse gezindheid, die gewoon is of vanuit een wonderbaarlijke gezindheid, die ongewoon is. Ik wil met jullie het verschil tussen beide geestelijke instellingen delen maar eerst wil ik met jullie lezen wat er in Romeinen 13:11 en 13 staat. Wees niet bezorgd om je dagelijkse beslommeringen waardoor je het zicht op de tijd verliest en afgeleid wordt en je niet langer bewust bent van God. Wij kunnen ons niet veroorloven, zelfs maar een minuut te verspillen. Wij kunnen ons niet veroorloven, zelfs maar een minuut te verspillen. Ik wil dat je even bij jezelf te rade gaat. Sta even stil bij de minuten die je vandaag hebt verspild aan zorgen en stress en angst en spanning. En sta stil bij waarom je in die toestand bent gekomen. Wat is spanning? Spanning is vooraf je eigen falen beleven. Je voorspelt, eer je begonnen bent, dat je gaat falen. Als je stilstaat bij bezorgd zijn, dan is dat het vereren van de gedachte aan angst. Als je aan angst denkt, lijkt vals bewijs de waarheid te zijn. De wereldse gezindheid denkt dat God ver weg is. Ik herinner mij dat mijn vader na mijn 18e verjaardag overleed. Hij ging over naar het volgende leven. Ik weet nog dat ik God vroeg: Waar bent U? Hoe en waarom is mij dit overkomen? Waarom overkomt dit ons? Waar bent U? Heb jij ooit iets meegemaakt, waarbij je die vraag stelde? God, waar bent U? Waarom lijkt U zo ver weg te zijn? Waarom lijkt U zo afstandelijk? En Hij herinnert ons er telkens weer aan. Ik heb je niet losgelaten. Ik zal je beslist niet verlaten. Mijn Woord luidt dat Ik met je zal zijn tot het einde der tijden. Wij moeten beseffen dat als wij onze wereldse gezindheid verruilen voor zijn wonderbaarlijke gezindheid, vertelt die gezindheid ons dit: De wonderbaarlijke gezindheid ziet Gods aanwezigheid in alles. De wereldse gezindheid zegt: God, waar bent U? De wonderbaarlijke gezindheid ziet Gods aanwezigheid in alles. Als wij ‘s ochtends opstaan en naar buiten gaan en de vogels zien vliegen, zien wij Gods aanwezigheid. Als wij de bomen in de wind zien wiegen, zien wij Gods aanwezigheid. Als wij onze voeten in het zand van de kust drukken ervaren wij Gods aanwezigheid. Als wij onze geest en onze ogen openen hebben wij de kans om Gods aanwezigheid te zien. Maar daarvoor moeten wij de wonderbaarlijke gezindheid hebben. Een van de mooiste manieren om dat te doen, is door dankbaar te zijn. Ik geloof stellig dat de dankbare niet kan falen en de ondankbare niet kan slagen. Als ons perspectief juist is, zien wij Gods aanwezigheid in alles. Er zijn mensen die met God leven met een wereldse instelling. Ze vragen God: Waar bent U? Anderen hebben een ander perspectief. Zij zien God in alles. Ik wil jullie aanmoedigen dat jullie, die naar mij luisteren om Gods aanwezigheid te zien in elke situatie van je leven. Want dat maakt het verschil. De tweede wereldse instelling waartegen wij ons moeten verzetten is de instelling om ons te focussen op wat er ontbreekt. Hoe vaak hebben wij ons niet voorbereid om ergens naartoe te gaan en te zeggen: Ik heb niks om aan te trekken. Of hoe vaak hebben wij onze koelkast niet geopend en gezegd: Ik heb niks te eten. Of hoe vaak zijn wij niet uitgegaan van wat wij niet hebben in plaats van wat wij wel hebben maar niet gebruiken? Onze beperking is niet wat wij missen. Onze beperking is datgene wat wij hebben maar niet gebruiken. De wereldse instelling focust op wat wij missen maar de wonderbaarlijke instelling telt elke zegening. Daarom is het belangrijk om de wereldse instelling te verruilen voor de wonderbaarlijke. De derde wereldse instelling waarmee ieder van ons worstelt is dat wij de tijd als een obstakel zien. Vaak denken wij dat God niet weet hoe oud wij al zijn. En dan herinneren wij Hem daaraan. God, ik ben zo oud en nog steeds single. En dan doen wij of dat een nare verrassing is voor Hem. God, ik dacht dat ik die dingen nu wel een keer verwerkt zou hebben maar ik worstel er nog steeds mee. En wij doen alsof wij God daarmee overvallen. God in de hemel denkt niet: Ai, dat zag Ik niet aankomen. En God ziet tijd niet als een obstakel. God werkt ook niet zonder tijd, maar dit is wat God doet: Hij respecteert de tijd. Hij geeft ons 365 dagen per jaar de tijd om ons te herinneren aan zijn trouw. De wereldse instelling vertelt ons dat tijd een obstakel is maar de wonderbaarlijke instelling benadert elk moment als een perfecte gelegenheid om het wonderbaarlijke te zien. De wonderbaarlijke instelling benadert elk moment als een perfecte gelegenheid om het wonderbaarlijke te zien. Vaak worden wij bepaald door twee dingen: Ons geduld als wij wachten op wat God ons verteld heeft en onze houding nadat wij dat hebben ontvangen. Ik wil jullie bemoedigen, de wereldse instelling uit te schakelen en de wonderbaarlijke aan te zetten want het leven is zoveel beter wanneer wij het juiste perspectief hebben. Ik vind dit een mooie Bijbeltekst: Wacht op de Heer en houd goede moed. Nogmaals zeg Ik u: Wacht. Hij zegt hier dat als je geduldig genoeg bent om te wachten ben Ik trouw genoeg om te handelen en te voorzien. En als je te snel bent zal datgene wat je ontvangt, veel geringer zijn dan Ik voor je heb. Wat wij voor ogen moeten houden, is dat met het geloof dat wij hebben als wij dat terugleggen in de handen van Jezus. Jezus verricht wonderen met die dingen. Een beetje in de handen van Jezus wordt een heleboel in het leven van de ontvangers. Wat moet je dan nu terugleggen in de handen van Jezus? Voor de meesten van ons garandeer ik bijna dat het onze instelling is. En hoe wij kijken naar wat er om ons heen gebeurt. Als wij ons denken in de handen van Jezus kunnen leggen als wij onze gezindheid kunnen vernieuwen en terugbrengen naar Gods werken en focussen op wat God ons vertelt zullen wij worden veranderd, zegt Hij. Kun je het wereldse vervangen door het wonderbaarlijke? Het Woord van God leert ons dat alles mogelijk is voor hen die geloven. Mag ik daarop een amen horen? Niets is te moeilijk of onmogelijk voor God. En wat Hij van ons vraagt, is te geloven. Gods grootste vreugde is, dat wij Hem geloven. En zijn grootste hartenpijn is wanneer wij niet geloven. Hij vraagt nu van ons: Kun jij je wereldse instelling vervangen kun jij je gewone instelling vervangen om de wonderbaarlijke instelling te ontvangen en een buitengewoon leven te leiden? In dit seizoen zien dingen er anders uit dan in de voorgaande jaren. Maar ik geloof stellig dat in dit seizoen als wij ons vertrouwen op God stellen God zegt dat het goede en slechte zal meewerken ten goede voor hen die de Here liefhebben. Ik bid dat, ongeacht wat wij doen, ongeacht het seizoen van ons leven waarin wij ons bevinden dat wij er niet naar kijken als alweer een gewone dag of ding maar dat wij de kans nemen om op te zien en in te zien dat deze dag, dit moment, deze week, deze maand buitengewoon en bovennatuurlijk is als we de juiste instelling hebben. Ik wil een laatste vraag bij jullie neerleggen: Welke instelling hebben jullie op dit moment? Een wereldse of een wonderbaarlijke? Als het een wereldse is, hebben wij hier en nu de kans om die te vervangen door de wonderbaarlijke instelling die Jezus voor ons heeft. Ik wil nu graag met jullie bidden.

 

Gebed

Here Jezus, wij danken U voor deze kans. We vinden het niet vanzelfsprekend dat U ons het vermogen hebt geschonken onze wereldse instelling te verruilen voor uw wonderbaarlijke. En die wonderbaarlijke instelling stelt ons in staat om voorbij het gewone te kijken en toegang te krijgen tot het wonderbaarlijke. Daarom vragen wij U, Heer dat U ons met iedere minuut, met elke afzonderlijke dag laat zien hoe uw wonderbaarlijke hand aan het werk is in en door ons leven. In Jezus’ naam, amen.

 

Koorzang – In Christ There is No East or West

Laat oost en west nu zijn verblijd

Zuid en noord komen in Hem bijeen

Door Christus zijn wij één in Hem

In de hele wijde wereld, amen, amen

 

Zegen

Voorganger Tim, hartelijk dank voor je komst vandaag. Ik hoop dat het jou even veel gedaan heeft als mij. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leef buitengewoon

7 augustus 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan