Home Kijk als Jezus

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Robert Schuller leerde een hele generatie dat Gods liefde je verdriet in vreugde kan veranderen. Dat idee leidde tot een ongekend populair inspirerend tv-programma. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Predikant Bobby Schuller bemoedigt u. Zijn boodschap geeft u een nieuwe kijk op het leven. Want wat uw  omstandig-heden en problemen ook zijn dit moment kan uw Hour of Power zijn.

 

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ’t heelal verheugt en bron Van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen we ons verheugen. Geef uw kerkfamilie een hand een zeg: God houdt van u en ik ook.

 

Koor – “Rejoice, the Lord is King!”

 

Verhef uw stem laat heel de schepping zingen een lied van liefde, een lofgezang tot glorie van uw Koning verhef uw stem verheug, wees blij ik zeg ik zeg: wees blij aanbid uw Koning, Heer verheug, Breng dank en zing geef eeuwig Hem de eer en deel in zijn triomf verhef uw hart verhef uw stem,

Verheug, wees blij ik zeg ik zeg: wees blij verhef uw stem laat heel de schepping zingen wees blij

De Heer is Koning onze Redder, Jezus, regeert de God van waarheid en liefde toen Hij onze zonde Afwies vóór zijn zetel daar omhoog zijn Koninkrijk staat vast ’t Is alles zijn gebied de macht van Jezus

Doet de dood en hel teniet verhef uw hart verhef uw stem verheug, wees blij ik zeg wees blij verhef uw Stem verhef uw hart laat heel de schepping zijn macht bezingen de macht van God verheug u in zijn Hoop de God van het heelal Hij komt en brengt dan al zijn gelovigen naar hun eeuwig huis verhef uw Hart verhef uw stem verheug, wees blij ik zeg wees blij ik zeg: wees blij ik zeg: wees blij ik zeg wees Blij

 

 

Schriftlezing –   Matteüs 6:22-23

door Hannah Schuller

 

U mag gaan zitten. Dit zijn woorden van de Heer: Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is hoe groot is dan die duisternis! Mogen onze levens verrijkt worden wanneer we stilstaan bij het goede in de wereld.

 

Koor “Blessed Assurance, Jesus is Mine”

Volle verzeek´ring, Jezus is mijn wat schenkt dat rust aan ´t volgzaam gemoed in Hem zal ´k zalig, Zalig steeds zijn wedergeboren door Jezus´ bloed dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn

 

Interview – Donna Schuller

BS= Bobby Schuller  / HS= Hannah Schuller en DS = Donna Schuller

Introductie

Onze interviewgast vandaag is niemand minder dan Donna Schuller. Ik hoef nauwelijks voor te stellen.

Samen met mijn vader leidde ze deze gemeente een aantal jaren. Ze zijn niet weg te denken uit wie wij zijn als kerk. Mijn vader en Donna zijn zich altijd enorm blijven inzetten voor het evangelie. U kunt mijn vader nog steeds uitnodigen voor een preek via RobertSchullerMinistries.org. Maar mensen kunnen jullie op allerlei manieren volgen. We wilden graag weten hoe het is met name in Donna’s leven. Ze heeft een boek geschreven. Ik heb Hannah erbij gevraagd. Ze is nu eenmaal familie en Hannah stelt vast betere vragen dan ik. Applaus dus voor Donna Schuller.

 

Interview

BS       Fijn dat je er bent. We gaan het hebben over Donna’s boek: Healthy Family: Happy Life. What   healthy families learn from healthy moms. Ze is al dertig jaar lang mijn stiefmoeder. Ik weet        niet beter. Boeiend genoeg schrijven veel theologen heden ten dage over hoe volgens het         Bijbelse model en in het jodendom van de 1e eeuw het lichaam onderdeel was van de ziel.

Wees goed voor je lichaam, dan is het ook goed voor jou. Het lichaam is heilig, het is een          tempel. Dat lees je overal in de Bijbel. En daar gaat het jou om. Mensen willen vaak horen als    jij over gezondheid spreekt dat gezondheid niet meer is dan een kwestie van fitness en voeding.

DS       Ja, dat vertelde ik je gisteravond al. Als ik word geïnterviewd over mijn boek zegt de      interviewer vaak: Ik wil er wel bij zeggen dat ik heel gezond leef. Ik ga weer naar de sport-   school Gisteren heb ik ongezond gesnackt, sorry. Dan denk ik: Wacht even… Je snapt niet        waar het om gaat. Er is geestelijke, emotionele en lichamelijke gezondheid. God heeft ons als    lichaam, geest en ziel geschapen. Het is niet: Bobby het lichaam en Hannah de ziel. Allemaal           zijn we lichaam, geest en ziel. En die balans moeten we zo goed mogelijk in stand houden.

En dat is moeilijk. Soms doe je het fysiek beter emotioneel wat minder en geestelijk misschien   wel fantastisch. Zo’n cyclus zal je je leven lang houden. Maar het doel is zo gezond mogelijk

te zijn en te werken aan alle drie die gebieden van je bestaan.

BS       Hannah, jij had een vraag.

HS       Als moeder wil je altijd het beste voor je gezin. Ook als ik boodschappen doe. Ik weet dat je       zegt: Het is méér dan alleen fysiek. Want dat is de belangrijkste boodschap van je boek. Wat         zou een praktische stap zijn voor gezinnen om gezonder te gaan leven, fysiek, emotioneel of     geestelijk?

 

DS       Uitstekende vraag. Ik kan dat natuurlijk uitsplitsen in drieën, maar dit is het belangrijkste:

Het belangrijkste wat je kunt doen voor je gezin is ze vertellen over de liefde van Jezus. God     wil dat we houden van Hem en van onze naasten als van onszelf. Er staat dus dat je ook van             jezelf moet houden. Daar gaan de laatste drie hoofdstukken over: God liefhebben, je naasten    liefhebben en jezelf liefhebben. Het gaat om genade. Dat is de belangrijkste les op      gezondheidsgebied. Al het andere berust op je emotionele en geestelijke gezondheid.

HS       Hoe kunnen we dat in praktijk brengen? Door ’s avonds te bidden met de kinderen?

DS       Op welke manier kunnen we echt Ik denk door het voorbeeld te geven. Kinderen doen soms      wat je zegt maar doen altijd wat je doet. Dus het voorbeeld geven, wat jullie zo goed doen is       het belangrijkste en het meest praktische. Kinderen horen wat je zegt, ook achter gesloten         deuren. Als je teder tegen een ander spreekt zullen zij dat ook gaan doen. Iedereen liefde       betonen. Dat hebben je vader en ik voorgedaan door de kinderen in contact te brengen met     allerlei culturen, religies en kleuren. We hebben hen geleerd om van iedereen te houden. Dat     gaat terug op de liefde en de boodschap van Jezus. Vanuit die basis leer je ze gezond te eten,          hun lichaam in ere te houden, te bewegen. Dat ze niet constant op de bank hangen achter de    tv of met hun i-pad. Want dat doen veel kinderen urenlang. Het begint met geestelijke           gezondheid. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. Zo denken jullie er ook over.

BS       Donna’s boek kan ook u helpen in alle aspecten van uw leven vooral uw gezinsleven. Fijn dat    je ons hebt willen zegenen met je aanwezigheid, Donna. Geweldig dat jij en mijn vader en           oma Lanelle er zijn. We houden veel van jullie. Als u haar of mijn vader wilt spreken, kan dat      ook.

DS       Ja, ik heb een paar boeken bij me.

BS       Haar boek is hier te koop.

DS       En de opbrengst gaat volledig naar de Robert Schuller Ministries. U kunt het bestellen op

Donna@SchullerMinistries.org.

BS       We houden van je. Bedankt voor je komst.

DS       Ik hou ook van jullie.

SOLO – KARINA NUVO – “Over the Rainbow”

Ergens achter de regenboog heel erg hoog is een land waarvan ik hoorde, ooit in een slaapliedje

Ergens achter de regenboog is de hemel blauw en de dromen die je durft te dromen komen er Werkelijk uit op een dag doe ik een wens bij een vallende ster word wakker hoog boven de wolken

Waar sores wegsmelten als zuurtjes hoog boven de schoorsteentoppen daar kan je me vinden

Ergens achter de regenboog vliegen blauwe gaaien vogels vliegen over de regenboog, waarom

Waarom kan ik dat niet? op een dag vroeg ik het aan God die ons meer geeft liefde en vrede

En geloof in mijn hart vrede en gedrevenheid dat kun je bij mij vinden ergens over de regenboog

Vliegen blauwe gaaien vogels vliegen over de regenboog zeg me, waarom waarom kan ik dat niet?

Als blije kleine blauwe gaaien over de regenboog vliegen o waarom waarom kan ik dat niet?

 

 

INSTRUMENTAL – HOP ORCHESTRA – “Eine Kleine Nachtmusik”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preek – “See Like Jesus”

door Bobby Schuller

Vandaag gaan we het hebben over wat het inhoudt om te kijken als Jezus. Jezus ziet de wereld heel anders dan de meesten van ons. Hij ziet anderen anders dan wij en Hij ziet u anders dan anderen u zien. Hij ziet uw toekomst, uw verleden en mogelijkheden anders dan u. Dus als wij als gelovigen kunnen gaan zien zoals Jezus naar ons hele leven kijkt, worden we andere mensen. Ik wil beginnen met een geweldige tekening. Projecteer maar. Een tekening, gemaakt door mijn dochter Haven. Ze was 4 toen ze hem maakte. Dat was naar aanleiding van een bezoek aan Disneyland. We gaan er vaak heen, we hebben jaarkaarten. De dag voor ze die tekening maakte waren we naar het California Adventure. Het was warm, Cohen zat helemaal onder. Het was afzien. We waren er een paar uur na een werkdag. Uiteindelijk was het een stressvol gebeuren geweest. De volgende dag maakte Haven

deze tekening. Dit geeft weer hoe zij Disneyland had ervaren. Je ziet mama en papa, Haven en Cohen, allemaal lachend. Ze houden elkaars hand vast, houden van elkaar. Je ziet een achtbaan de zon schijnt. Dat is wat je ziet op deze tekening. Zo zag Haven het. Het mooiste was toen Hannah vroeg: Wat heeft papa op zijn hoofd? Een hoed? Ze zei: Nee, dat is papa’s haar. Dat is papa’s haar.

Ik voel nu alle blikken op mijn haar gericht. Zo ziet een vierjarige het als ze omhoogkijkt. Mijn rock-a-billy-kuif lijkt dan nog meer.  Het mooie van deze tekening is natuurlijk, dat Haven de wereld zo ziet.

Kinderpsychologen laten kinderen vaak tekenen om de wereld door de ogen van een kind te kunnen zien. Vaak worden dingen door veel mensen hetzelfde ervaren. Ik maakte hetzelfde mee als Haven maar ervoer het anders. Zij zag de dingen anders dan ik. Ze zag zon en een gelukkig gezinnetje. Geen vieze luiers, geen zweterige rug, zoals ik bij een temperatuur van 38 graden Celsius in Disney’s California Adventure. En daar gaat het mij om. Hoe je tegen de wereld aankijkt is bepalend voor je plezier in het leven en beïnvloedt diepgaand de manier waarop je jouw realiteit beleeft. Wat je ziet, wordt vaak de werkelijkheid voor jou. En al is er van alles te zien en van alles verkrijgbaar focussen sommigen op goede dingen, anderen op slechte. En waar we op focussen is bepalend voor de vraag

of we een gelukkig, vervuld leven leiden. Ik wil u aanmoedigen iemand te worden die, voor de keuze gesteld altijd het goede ziet. In mensen, in je verleden, je toekomst. Dan zie je dat je altijd mogelijk-heden hebt. Als we hart en geest daarvan kunnen doordringen, krijgen we een ander leven. Een goede vraag is: Als ik een tekening moest maken hoe zou ik mijn leven dan tekenen? Al ik een vel tekenpapier kreeg en een blauwe viltstift, hoe zou m’n leven er dan uitzien? Iedereen zou iets anders tekenen. Sommige dingen zouden wij donker en lelijk weergeven die voor anderen blijde, goede dingen zijn. Ik zeg: Ieder mens lijdt en ieder mens wordt gezegend. We hebben het allebei maar u kunt kiezen waarop u wilt focussen. Je hebt niet in de hand wat je ziet, wel waar je op focust. Dat waarop je focust heeft grote invloed op de manier waarop u uw leven leidt en ervaart. Er is goed en slecht in de wereld, dat weet ik heel goed. Maar als je focust op het goede, op het licht zal je hele lichaam verlicht worden. Er is een prachtig verhaal in dit verband van kijken als Jezus een verhaal over Davids roeping tot koning van Israël. Dat is het verhaal over koning Saul. Vóór de tijd van de richters was God koning over Israël. Maar de Israëlieten wilden een echte koning, net als andere volken. Ze kozen een man uit die knap was, koninklijk, een koning om te zien. Zoiets als mijn vader. Enorm knap. Ja toch? Ze kiezen een knappe kerel die eruitziet als een sterke leider. Maar hij wordt een vreselijk slechte koning. Ze willen dus een andere koning. God wijst Saul af en wil dat er een nieuwe koning komt. Hij stuurt zijn profeet Samuel naar het huis van Isaï in Bethlehem. God zegt: Daar zal je de volgende koning over mijn volk vinden. Samuel komt aan in Bethlehem en organiseert een offermaal. Dat is een groots, feestelijk gebeuren om God te eren. Maar ook een ernstige zaak,

zelfs gevaarlijk. Iedereen wordt gereinigd en neemt deel aan de plechtigheden. Isaï komt met zijn zeven zonen naar het offermaal. Die worden aan Samuel voorgeleid. De eerste zoon is Eliab. Hij is net als Saul lang, knap, hij oogt als een koning. Samuel denkt: Dit is vast en zeker degene die de Heer wil zalven. Dit moet hem zijn. Maar Samuel bekeek hem met mensenogen, wereldse ogen niet door Gods ogen. God zegt tot Samuel: De Heer ziet niet wat de mensen zien: De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Hij zegt: Ik heb hem afgewezen. Eliab wordt afgewezen. Dan worden Isaï’s overige zonen aan Samuel voorgeleid. Hij wijst ze allemaal af. Ten slotte vraagt hij Isaï:

Waren dit al je zonen? God heeft ze alle afgewezen. De broers en de vader kijken elkaar aan en halen hun schouders op. Net de boze zusters en stiefmoeder in Assepoester. ‘Assepoester is boven. Maar waarom wilt u haar zien?’ We hebben ook nog David, de jongste. Hij doet werk waar de rest geen zin in heeft. De schapen hoeden, allerlei karweitjes. U kunt nog met hem gaan praten, met kleine David.

David wordt gehaald en God ziet iets bijzonders in hem. Dan ziet Samuel het ook. Hij zegt: Dit is degene die de Heer wil zalven. Deze jongen wordt koning over Israël. Samuel ziet wat Davids vader en broers niet konden zien. Hij ziet dat in deze jongen de hoop van Israël besloten ligt. Een belangrijk verhaal. Belangrijk voor u en voor mij. Want vaak is er in de familie een ouder, grootouder of oom die alleen het slechtste in u zagen. Misschien werd u altijd uitgesloten van het offermaal was u altijd het zwarte schaap dat weinig van zijn leven zou maken. Maar zo ziet God u niet. Wat God zag, werd geopenbaard via Samuels blik en David nam die visie over voor zijn eigen leven. Doordat Samuel kon zien wat God kon zien werd dat een deel van Davids identiteit. En David werd niet meteen koning,

maar pas jaren later. Hij moest veel doorstaan, werd achtervolgd door Saul. Hij liep levensgevaar, verborg zich in grotten, al had hij niets misdaan. Hij wordt degene die als enige zegt: Wie is die onbesneden Filistijn? En dan verslaat hij Goliath. En wat David de kracht gaf om diegene te zijn was dat Samuel Gods visie op zijn leven had geopenbaard. Hij besloot om niet de visie van zijn vader en broers over te nemen dat hij alleen goed was voor domme karweitjes. Hij zag Gods visie op zijn leven.

Maar pas nadat die hem door Samuel was geopenbaard. Dit is belangrijk. God roept u tot grotere dingen dan waartoe u in staat denkt te zijn. Maar ook: Mensen hebben Samuels nodig. Wees een Samuel voor iemand. Mensen hebben een Samuel nodig die iets in hen ziet dat anderen niet zien.

Vooral veel jonge mensen worden niet gezegend door hun ouders. Zij hebben Samuels nodig,

mentoren, ouders, vrienden, grote broers die zeggen: Ik zie wat God ziet in jouw leven. Je bent tot ongelofelijke dingen in staat. Wees een Samuel voor iemand die het nodig heeft. Het is geweldig als je het beste in anderen ziet. Want dan wordt je hele leven vervuld van goedheid. Als je voortaan het beste gaat zien in mensen word je vervuld van een vreugde die je nog niet kende. En als je steeds meer het slechte in anderen gaat zien zal er veel duisternis en angst in je leven zijn. Veel verdriet.

U kunt kiezen waarop u focust in een wereld die is gevuld met duister en licht. Zie het licht, zie het goede en je lichaam wordt gevuld met goedheid. Dat belooft Jezus zelf in de Bergrede. Het oog is de lamp van het lichaam. Zijn je ogen goed, dan wordt je hele lichaam gevuld met licht. Maar als je ogen slecht zijn, wordt je lichaam gevuld met duisternis. Ik snapte eerst niks van die tekst. Zeker weer zo een onbegrijpelijke uitspraak van Jezus, dacht ik. Ik ging erop studeren en erover bidden. Jezus zegt bijna: Je lichaam is een huis met twee ramen: Je ogen. Wat er door die ramen komt, beroert je hele lichaam, je hele leven. Dus dat waar je blik op gevestigd is beïnvloedt diepgaand hoe je in het leven staat. Als je waardeert wat geen waarde heeft hebzucht, geld, ijdelheid, dingen die verwelken, sterven.

Als u zich alleen richt op wat niet goed is, op wat duister is wordt uw hele leven gevuld met duisternis.

Maar als u zich richt op het goede, op uw kansen op het beste in anderen, als u verleden en toekomst anders ziet wordt uw hele lichaam gevuld met licht. Wat u ziet in anderen en in de wereld rondom heeft een doorslaggevende invloed op uw geloofsbeleving uw werk, uw nachtrust. Vaak vergeten we dat we kunnen kiezen waar we naar kijken. Er is slecht en er is goed in de wereld. Richt u in het leven op het goede. Als we mensen willen worden die kijken als Jezus moeten we begrijpen dat de wereld

veel groter, dieper en beter is dan we ooit voor mogelijk hielden. Wat Jezus zag, kijkend naar de wereld was denk ik een wereld die baadde in Gods plan en Gods aanwezigheid. In zo een wereld leven wij. God zal overwinnen, Hij is volop actief. Zijn Heilige Geest is nu werkzaam in de geschie-denis. God doet dingen, maar zoveel mensen zien het niet. Wie het wel ziet, is er onderdeel van. Ze hebben er zin in en vragen God mee te mogen doen. Er gebeuren momenteel wonderbaarlijke

dingen maar daarvoor moet je verder kijken dan de vele zinloze, nare dingen die plaatsvinden in je leven. Ik moedig u aan het volgende te doen. Wilt u kijken als Jezus dan moet u drie dingen veran-deren aan uw manier van kijken. 1: U moet het beste in mensen zien. 2: U moet uw verleden en toekomst anders zien. 3: U moet de mogelijkheden onderkennen die er altijd zijn in uw leven. Om te kijken als Jezus moet u het beste zien in mensen. Jezus ziet het beste in u. Wat Jezus zo geweldig maakte is dat Hij altijd het beste zag in mensen die iedereen slecht vond. Matteüs was belastinginner.

Maria een prostituee. Hij had mensen om zich heen die werden gehaat, zeker door religieuze  ambts-dragers. Het waren mensen die niemand mocht, in wie niemand wat zag maar Jezus zag het beste in ze. Zoals Hij dat ook in u ziet. Probeert u daarom ook het beste te zien in anderen. Luister, als u het beste ziet in mensen, haalt u ook het beste uit ze. En als u het slechtste ziet in mensen, haalt u het slechtste uit ze. Misschien kent u iemand die altijd erg bot doet tegen mensen. Stel dat u een keer ziet hoe hij een deur voor iemand openhoudt. En dat u dan zegt: Wat attent dat je de deur openhield. Jij hebt tenminste manieren. Moet u eens opletten: Voortaan houdt hij altijd de deur open. Of staat altijd klaar om te helpen met de afwas. Want u ziet in een bot figuur een goedgemanierd mens. En doordat u daarop wijst, ziet hij u als degene die hem goedgemanierd vindt. En dat is iets dat ze niet willen missen. Zie je het beste in mensen, dan haal je het beste uit ze. Zie je het slechtste in mensen, dan haal je er het slechtste uit. Als je iemand zegt dat hij onhandig is, wordt hij nog onhandiger. Als je iemand zegt dat hij dom is, zal hij steeds slechter presteren. Als je iemand prijst om zijn vrijgevigheid

zal hij nog meer gaan geven. Wat je in anderen ziet, wordt vaak onderdeel van je identiteit. Mensen hebben het nodig dat je het beste in hen ziet. Ze hebben Samuels nodig. Er zijn zat mensen die het slechtste in hen zien die zeggen dat ze dom zijn of zondig, tot mislukken gedoemd, of lui. Dat horen ze vaak genoeg. Ze hebben gewoon een Samuel nodig die zegt: Ik geloof in je. God ziet het beste in je en ik popel om te zien wat je allemaal gaat doen met je leven. Zie het beste in anderen dan ga je ook het beste in jezelf zien. Als je ziet wat goed is in de wereld en in anderen wordt je hele lichaam gevuld

met licht en goedheid. Dus 1: Zie het beste in anderen. 2: Zie het beste in je verleden en in je toekomst. Veel mensen zijn bang voor de toekomst of worden verteerd door spijt, over het verleden,

over fouten die we hebben gemaakt, dingen die we niet hebben afgemaakt. Veel mensen gaan gebukt onder schaamte of spijt over iets dat ze 20 of 30 jaar geleden hebben gedaan. Als dominee wil ik u allereerst zeggen: Zie het verleden door het kruis en de toekomst door de wederopstanding. Met andere woorden: God wil niet dat u onder schaamte gebukt gaat en een slaaf bent van uw wroeging.

Daarom stuurde Hij Jezus om voor ons aan het kruis te sterven zodat wij vrij kunnen zijn van de gevolgen van schaamte en spijt en weten dat onze zonden zijn vergeven. Ik geloof dat God wil dat we

het beste zien in ons verleden. Wij allemaal hebben dingen in ons verleden waar we niet graag aan terugdenken, die nog steeds pijn doen. Bagage die we meezeulen. God wil dat u ook kijkt naar de mooie dingen uit uw jeugd de goede dingen in uw leven en dat die dingen mede bepalen wie u vandaag bent. Er zijn ook zoveel mooie dingen gebeurd. Focus niet op dat waar u spijt van hebt, maar op de goede dingen die er waren. En focus op de toekomst, want die is goed. U heeft een fantastische toekomst als uw toekomst bij Jezus ligt. Er wacht u een uitstekende toekomst. Er is een grap van Seinfeld. Saint Seinfeld, u kent hem toch? Hij had een grap over een avondman en een ochtend-man.De avondman blijft laat op, eet ijs, noem maar op… En denkt: Dat is voor ochtendman. En dan wordt ochtendman wakker en denkt: O, die avondman weer. Er zit een zekere waarheid in die uitleg.

In het nu voel je je misschien terneergeslagen down, moedeloos, ten einde raad. Maar bederf het niet

voor de ochtendman. U heeft een goede toekomst, maar die zult u nooit meemaken als u de dag van vandaag opgeeft. Doe dat niet. Geloof dat God morgen grootse dingen voor u heeft. In Christus heeft u een stralende toekomst. Er is zoveel dat we niet zien en niet weten en zoveel liefde en goedheid en zoveel plannen van God voor u. Geloof het en geef niet op. Gooi de dag van morgen niet weg.

Geloof dat u een prachtige toekomst wacht. Dan zal de man van morgen die van vandaag dankbaar zijn. En dan nummer 3: Er is altijd een andere mogelijkheid. Als u denkt dat u geen mogelijkheden

meer heeft, geen keuzes, bedenk dan dat deze wereld beantwoordt aan hogere wetten.Onze God is groter dan onze omstandigheden. Ons doel is hoger dan onze pijn. God is werkzaam in uw leven. Bent u ten einde raad, bedenk dan: De Koning is aan zet. Hij kan winnen. Waarom laten we God los

als God ons niet loslaat? Waarom laten we God los? Waarom vertrouwen we alles en iedereen maar God niet? God is altijd aan zet en ook al zie je het niet, of niet duidelijk, God kan je vertrouwen geven.

Geloof dat er altijd weer een mogelijkheid is en dat er nieuwe dingen in het verschiet liggen. Gooi de dag van morgen niet weg. Geef uw mogelijkheden niet op. Ten slotte nog een verhaaltje. Er is dit bekende beeld van twee gezichten aan weerszijden van een vaas. Ik had een studiegenoot, Daniel,

die geniaal was. Qua IQ was hij werkelijk briljant. Maar Daniel kon in deze afbeelding alleen maar de vaas zien. De twee gezichten zag hij gewoon niet. Hij is een ongelofelijk slimme jongen, een ingenieur. Maar de twee gezichten kan hij niet zien. Alleen maar die vaas. Hij kan namelijk niet ophouden met focussen op het donkerste deel. Geldt dat ook voor u? Misschien bent u briljant maar vaak focust u op het donkerste deel en ziet u alleen de vaas. We gaven het gezicht voor Daniel

duidelijk aan met een lijntje en kleurden het in met een gele stift. Ja, nu zie ik het! riep hij. Soms heb je hulp nodig om het beste te zien. Maar hier gaat het om: Als je wilt kijken als Jezus moet je begrijpen dat wat je ziet niet alles is. Als je wilt kijken als Jezus, moet je vertrouwen als Jezus en het beste zien in de wereld om je heen. Als je het goede en het licht ziet in anderen wordt je hele lichaam vervuld van

goedheid en licht. Zie je het goede, het beste in je verleden dan wordt je hele lichaam vervuld van licht en goedheid. Als je het beste ziet in je toekomst wordt heel je lichaam vervuld van licht en goedheid.

En als je kijkt naar de zee van mogelijkheden voor jou zal je een gelukkig, vervuld leven leiden.

Laten we bidden.

 

Gebed

 

Vader, we vragen U in Jezus’ naam om onze manier van kijken te veranderen. Geef dat we geen waarde meer hechten aan waardeloze zaken en niet meer focussen op wat donker en slecht is.

En help ons te geloven in uw goedheid, uw Koninkrijk en uw vermogen om elke situatie te veranderen.

Heer, we hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. Als u thuiskomt en als u weggaat.

Als u slaapt en als u wakker bent. Als u werkt en als u vrij bent. Als u lacht en als u huilt.

Totdat u voor Jezus staat op die dag zonder zonsondergang of zonsopgang. Amen.

 

Kijk als Jezus

7 augustus 2016 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan