Home Leven in overwinning

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover gaan wij ons verheugen. Welkom, kerkfamilie. Dank u dat u de tijd heeft genomen om hier te komen. Wij houden van u. Soms, als je antwoorden zoekt, vind je ze niet maar als je God zoekt, zullen de antwoorden jou vinden. We gaan de Heilige Geest vragen u te genezen als u vandaag ziek bent. Voor iedereen hier en thuis achter de buis bid ik dat de Heilige Geest door de wolken van boosheid breekt de wolken van angst, ziekte, armoede en alles wat uw Koninkrijk heeft, beschikbaar maakt voor ons. Meer dan genoeg vreugde, liefde, compassie. Wij ontvangen het nu, Heer, in Jezus’ naam, amen. Geef de mensen rondom u een hand en zeg: God houdt zoveel van u en ik ook

Koor – “Glory to Glory”

Geschapen uit stof kwam U en leefde onder ons U nam onze gedaante aan ervoer onze pijn En nu brengt U ons hoger en U stapte in de tijd U gaf uw leven om ons te redden U nam al onze schande die kwam aan het kruis En nu brengt U ons hoger En we gaan van overwinning naar overwinning We zullen nooit meer dezelfden zijn En we gaan van overwinning naar overwinning We zijn voorgoed veranderd en U noemt me uw vriend En hebt me in uw eeuwige Koninkrijk gebracht Door uw bloed was ik niet langer een slaaf En nu brengt U ons hoger U rekende af met het graf zodat zelfs de dood ons niet kan raken De overwinnaar heeft gewonnen de hemel is neergedaald En nu brengt U ons hoger, een heel eind omhoog. En nu brengt u ons hoger En we gaan van overwinning naar overwinning We zullen nooit meer dezelfden zijn En we gaan van overwinning naar overwinning We zijn voorgoed veranderd.

Schriftlezing – “Psalm 23” door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Ter voorbereiding op de preek opnieuw Psalm 23. Dit doen wij de hele maand. Wij willen dat het meer is dan een Bijbellezing dat het diep in uw ziel zinkt. Dus als u uw ogen wilt sluiten tijdens het lezen doe dat dan gerust, zodat u het in een meditatief moment tot u kunt nemen. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal ik vrees geen gevaar want U bent bij mij. Uw stok en uw staf zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Gemeente, als wij zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken zal Hij ons méér dan voorzien in onze behoeften. Amen.

Koor – “King of My Heart”

Laat de koning van mijn hart de berg zijn waarheen ik vlucht De bron waaruit ik drink o, Hij is mijn lied Laat de Koning van mijn hart de schaduw zijn waar ik mij verberg Het losgeld voor mijn leven, o, Hij is mijn lied U bent goed, goed, U bent goed, goed U bent goed, goed, U bent goed, goed Laat de koning van mijn hart de wind in mijn zeilen zijn Het anker in mijn golven, o, Hij is mijn lied Laat de Koning van mijn hart het vuur zijn in mijn aders De echo van mijn dagen, o, Hij is mijn lied U bent goed, goed, U bent goed, goed U bent goed, goed, U bent goed, goed Want U zult me nooit in de steek laten Want U zult me nooit in de steek laten Want U zult me nooit in de steek laten Want U zult me nooit in de steek laten U bent goed, goed, U bent goed, goed U bent goed, goed, U bent goed, goed U bent goed Pastoraal gebed – Tim Bid u samen met mij Heer, wij zien beelden van herders, vredige wateren, overvloeiende bekers, het Huis des Heren. U bent het die de wanhopige hoop geeft die nieuwe mogelijkheden biedt als het leven voorbij lijkt. Wij bidden voor Bobby, die zo uw boodschap gaat brengen. Laat ons oren hebben die horen en ogen die zien en handen en voeten, bereid voor U te werken. Wij komen tot U en brengen onze levens bij . Laat ons zien wie U bent en wat U brengt. Dat bidden wij in naam van Christus, de levende Heer. Amen.

Koor – “He’ll Make a Way”

Ik weet dat de Heer een weg zal banen Ik weet dat de Heer een weg zal banen Als je vertrouwt en nimmer twijfelt, Sleept Hij je erdoorheen Ik weet dat de Heer, ik weet dat de Heer Ik weet dat de Heer een weg zal banen Ik weet dat de Heer een weg zal banen Ik weet dat de Heer een weg zal banen Als je vertrouwt en nimmer twijfelt, Sleept Hij je er doorheen Ik weet dat de Heer, ik weet dat de Heer Ik weet dat de Heer een weg zal banen Genade zo oneindig groot dat een zondaar als mij redde Zijn genade eeuwigdurend, zijn waarheid blijft altijd En Hij zond zijn Zoon om mij te bevrijden Ik weet dat de Heer een weg zal banen Ik weet dat de Heer een weg zal banen Als je vertrouwt en nimmer twijfelt, Sleept Hij je er doorheen Ik weet dat de Heer, ik weet dat de Heer Ik weet dat de Heer een weg zal banen Hij is er en Hij zorgt voor mij en Hij zal je bevrijden Als je vertrouwt en nimmer twijfelt, brengt Hij je er doorheen Ik weet dat de Heer, ik weet dat de Heer Ik weet dat de Heer een weg zal banen, o Heer, baan toch een weg En wel hier en nu voor uw kinderen Uw kinderen roepen tot U, ik vertrouw op U Ik weet dat U een weg zult banen, U heeft het eerder gedaan En U kunt het weer doen Daal neer, hemelse wagen, God zal een weg banen Daal neer, hemelse wagen, God zal een weg banen Daal neer, hemelse wagen, God zal een weg banen Daal neer, hemelse wagen, God zal een weg banen Ik weet dat mijn God een weg zal banen voor mij Ik weet dat mijn God een weg zal banen voor jou Vertrouw op Hem, Hij zal je de weg wijzen Vertrouw op Hem, Hij zal je de weg wijzen Hij zal een weg voor je banen Als je maar een geloof als een mosterdzaadje hebt Baan een weg, Heer, voor uw kinderen heb mededogen met ons In uw heiligdom, heb mededogen met mijn ziel U zult een weg banen, ik ben U zo dankbaar Hij zal een weg banen ik weet, ik weet De Heer zal een weg banen.

Solo – Sal Malaki – “God and God Alone”

God en God alleen, Hij is de bron van alles om ons heen Elke kleur en elke vorm de stilte en de storm ‘T is God en God alleen God en God alleen Onthult ons alles wat verborgen scheen En wat de mens ook denken kan ’t verandert nooit zijn plan ‘T is God en God alleen God en God alleen Een God zo groot als Hij is er niet één Dat al wat adem heeft, aan Hem de glorie geeft Aan God en God alleen God en God alleen, Hij is ons huis, door alle eeuwen heen Een verfrissende fontein, een eeuwig samenzijn Met God en God alleen. God en God alleen, een God zo groot als Hij is er niet één Dat al wat adem heeft aan Hem de glorie geeft Aan God, aan God alleen, God alleen Een God zo groot als Hij is er niet één Dat al wat adem heeft aan Hem de glorie geeft Aan God alleen dat al wat adem heeft Aan Hem de glorie geeft Aan God, aan God alleen, amen.

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

Preek –” Leven in overwinning door Bobby Schuller

Vandaag bespreken wij een zwaarwichtig onderwerp. In de eerste preek vergat ik dat erbij te zeggen. Het gaat vandaag over Satan. Ik meen het. Wij zijn een zeer positieve, vreugdevolle kerk maar nu gaan wij het duistere onderwerp ‘kwaad’ bespreken. Ik heb het vaak over gebrek, maar waar komt dat gebrek vandaan? Als ik het heb over geestelijke strijd merk ik vaak dat mensen afgeleid worden. Daarom noem ik dit eerst met zoveel woorden. Want in de eerste dienst zag ik dat het toch een zwaar onderwerp is. Ik wil niet dat u bang bent voor satan, daarom wijs ik op het gezag en de macht die u als gedoopte christen hebt over het koninkrijk van de duisternis. Maar laten wij eerst kijken naar het goede nieuws. Dat is dit: Gods Koninkrijk is onder ons. Jezus baande de weg, uw zonden zijn vergeven, u bent gerechtvaardigd in Gods ogen. Hij die geen zonde had, werd tot zonde, opdat u geen vuile, smerige, verrotte zondaar zou zijn, maar in God gerechtvaardigd. En dat bent u ook. Niet door uw goede daden, maar door Jezus’ kruisdood. Daar kunnen wij van op aan. Het bloed van het Lam is beter dan enig dieroffer of wat dan ook. En het is definitief. Toen Jezus zei ‘Het is volbracht’ was dat ook zo. Gods werk in u is compleet. U bent beschermd, veilig, gezalfd, geroepen, gezegend, u heeft gezag over de wereld. Ook als u zondigt of fouten maakt, draagt u nog altijd Gods gezag. En dat gezag komt van Gods Woord. Leef met dat gezag, met die macht. Wij zijn een hervormde kerk. God doet het werk, daar vertrouwen wij op. In die geest hebben wij het vandaag over Psalm 23, die zegt: De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Wauw. Dat is helemaal waar: Het ontbreekt u aan niets. Zoals een schaap in een groene weide, zo komt u niets tekort. Alles komt voor u beschikbaar op het moment dat u het nodig heeft. U heeft niet genoeg, maar meer dan genoeg. U bent geen overwinnaar, maar méér dan overwinnaar. Dat is waartoe God ons roept. Om iedere dag weer te leven zonder gebrek. Uw dorst wordt gelest, in uw noden wordt voorzien, u wordt genezen, hersteld, geroepen en wat er ook gebeurt in ons leven, wij kunnen vertrouwen op God. Amen? Mooi zo. Waarom is er dan zoveel gebrek en zoveel kwaad? Wij geloven dat het gebrek en kwaad op de wereld weliswaar via mensen wordt verricht maar in oorsprong uit de engelenwereld afkomstig is: Van satan en de gevallen engelen die hem hebben gekozen. Als we het hebben over satan en satanische invloeden gaan opgeleide mensen al gauw in de afweer. De vijand wil niet dat wij hem kennen. Zoals het personage dat Kevin Spacey speelt in Usual suspects zegt: De slimste streek van de duivel was de mensen te laten denken dat hij niet bestaat. Ik wil laten zien dat satan bestaat en dat hij het Koninkrijk van God bestrijdt maar dat hij ook verloren is, en meer verliezers wil creëren voor hij ten ondergaat. Hij wil dat mensen met hem ten ondergaan door ze later te laten betalen in plaats van nu. Vandaag wil ik er allereerst op wijzen dat satan geen rode maillot en horens draagt. En ook The Exorcist geeft geen goed beeld van hoe satan is. Satan is feitelijk heel mooi, aantrekkelijk, met zeer verleidelijke manieren en richt zijn aanval altijd op ons denken. C.S. Lewis schrijft veel over satan, vooral in Screwtape Letters. Toen ik een tiener was, gingen wij vaak naar onze blokhut in Big Bear. Daar vond ik een oorspronkelijke uitgave van het boek dat ik jarenlang heb gehad en later helaas ben kwijtgeraakt. Ik heb het echt helemaal kapot gelezen. Een boekje dat je zo uit hebt ontsproten aan Lewis’ fantasie. Het gaat over twee demonen, Screwtape en Wormwood. Wormwood is nog jong en onervaren maar Screwtape is een soort aartsdemon. Hij begeleidt de jonge demon in zijn pogen om een jonge Brit op het pad des verderf te lokken en af te houden van geloof in God. Dit is een prachtig citaat. Screwtape heeft het hier tegen zijn jonge leerling, die zijn neefje is: ‘Het feit dat duivels voor de moderne mens vooral tekenfilmfiguren zijn is in je voordeel. Mocht hij iets gaan bevroeden van wie jij bent begin dan over iets in een rode maillot. Daar kan hij onmogelijk in geloven – dit is een standaardmethode van verwarring zaaien – en daarom kan hij niet in jou geloven.’ Het Oude Testament vertelt hoe satan aanvankelijk was: Eigenlijk een goed iemand. Door God geschapen om goed te doen en een van Gods meest verbluffende scheppingen. Misschien wel te goed. Zo goed, schoon, aantrekkelijk en zo’n dynamisch leider dat hij, volgens de traditie een derde van de engelen wist mee te nemen in zijn val. In Jesaja 2 lezen wij dat hij ook over aardse zaken ging dat hij de Morgenster werd genoemd. In Jesaja 14 vers 12 lezen wij: Hoe bent u uit de hemel gevallen, Morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heiden volken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.’ Wie zei er ook zoiets? De slang in de Hof. Satans doel is zich boven God te verheffen. Hij wil dat ook wij ons boven God stellen, God vertellen wat Hij moet doen en dat wij zelf op de troon van ons leven zitten. Dus satans aanpak is dat wij zoveel onze eigen wensen en behoeften dienen en dat op onze eigen tijd, zodat wij voor God kunnen spelen in ons eigen leven. Satan kwam ten val, werd verslagen en kwam weer onder Gods gezag en onder uw gezag. U heeft gezag over satan als u het uitoefent. In Efeziërs 6 vers 10 spreekt Paulus over Gods wapenrusting: ‘Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.’ Hij strijdt niet tegen mensen of instituties. Hij gebruikt dat alles wel, maar in de eerste plaats bewerkt satan mijn hart. Niet om van mij een satanist te maken, maar een Bobbyist. Een Hannaïst. Om te zorgen dat het om mij draait. Zo werkt de vijand. Hij wil dat we in de val trappen waarbij het uitsluitend om mij gaat. Hij baseert het Koninkrijk van God op bedrog. Angst dat ik tekortkom, dat alles misloopt, dat alles één grote ramp wordt, dat ik geen leven van vervulling zal leiden, nooit door anderen geliefd zal worden, nooit aansluiting vind, er niet bij hoor, dat ik niets heb bereikt. Allemaal leugens. Wij houden pas op over die dingen te tobben als wij meer dan genoeg hebben. Als wij niet meer piekeren over eten, komt het eten wel. Als wij niet meer tobben over ons uiterlijk, zien wij er goed uit. Als wij niet meer tobben over macht, geeft Gods ons goddelijke macht. Het volgende wil ik heel duidelijk maken. Als satan aanvalt, is het altijd op dezelfde manier. Hij valt onze geest aan en wel met drie wapens. Wie houdt er van schaken? Niemand? Wat een nerd ben ik. Ik ben dol op schaken. Met schaken merk je al gauw dat elke speler altijd de eerste 15 zetten hetzelfde doet. Als je bestudeert hoe iemand te werk gaat, heb je een goeie kans op winst. Als zij hun opening veranderen, verzwakt hen dat als speler. Satan heeft altijd de eerste openingszetten, zoals de Bijbel ons leert. Altijd de drie zelfde stappen. In 1 Johannes 2 vers 15 staat dat hij de wereld verleidt door de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Zo neemt hij ons te grazen. Ik heb het woord ‘begeerte’ vervangen door ‘obsessief verlangen’ want tegenwoordig bedoelen wij met begeerte maar één ding: seks. Dat kan het zijn, maar dat wordt niet exact bedoeld. ‘Begeerte’ betekent dat je iets zo graag wilt dat niets je kan weerhouden om het na te jagen. Op die drie manieren, meestal in combinatie, valt satan je aan en zo maakt hij gezinnen, scholen, kerken kapot. De eerste is de begeerte van het vlees. Dan ben ik bereid de verlangens van mijn lichaam te bevredigen ten koste van mijn moraliteit of wat goed is voor mijn ziel. Overspel, maar ook drugs of alcohol of eten. Noem maar op. Alles wat het lichaam behaagt. Al die dingen kunnen ook goed voor je zijn als ze plaatsvinden binnen het Koninkrijk. Seks is goed voor je, als het juiste seks is. Nou ja, goed voor je. Dat zegt de wetenschap. Het is een geschenk van God voor wie getrouwd is. Geneesmiddelen zijn ook goed voor je als je er een ziekte mee behandelt. Een glas wijn is ook goed, bij een bord pasta in Wenen of zo. Eten is goed – lekker eten met een vriend. Maar elk van die dingen kan worden tot iets dat je leven kapotmaakt. En dat gebeurt als het een obsessie voor je wordt. Dat doet de vijand: hij maakt je obsessief zodat je aan niets anders denkt. Dingen waarmee we ons willen verzadigen. Maar net als met een muggenbeet: Krabben maakt het erger. Allereerst dus het verlangen van het vlees. Dan het verlangen van de ogen. Dat is vooral voor mannen, weet je… Je mag best een Lamborghini rijden. Maar voortdurend verlangen naar auto’s, pronken met je uiterlijk, schitterende kleren, geld, goud, rijkdom. Allemaal goeie dingen. Als u een Lamborghini wilt doneren voor onze jeugdafdeling of mijn collectie, geen probleem. Met mooie auto’s is niets mis. Ook niet met er goed uitzien, mooie kleren. Ook rijkdom wordt vaak door God gezegend. Maar die obsessie van steeds iets nieuws moeten hebben en steeds meer en er voor iedereen goed uit willen zien, reputatiemanagement, er altijd perfect uit willen zien. Van buiten zie je er misschien fantastisch uit maar van binnen denk je: Ik ben lelijk, dik, onaantrekkelijk. Die obsessie van de ogen maakt ons innerlijk leven ook kapot. Of wij moeten zeggen: Ik ben wat ik heb, ik ben wat ik doe, ik ben wat mensen over mij zeggen. Ten derde: de hoogmoed van het leven. Dat gaat vaak gepaard met het idee dat je wijs bent. Denken dat je enorm wijs bent, dat je de slimste bent, de winnaar. Wie denken zij wel dat ze zijn? Hoe durven zij zo tegen me te praten? De hoogmoed van het leven heeft te maken met wijsheid en macht. Is macht dan iets slechts? Ik hoop het niet. Er is een programma dat Hour of Power heet. Macht is goed als zij van God komt. Maar als controle en macht een obsessie worden, als wij wijs en slim gevonden willen worden, als onze ego’s in de weg zitten, als wij ruziemaken, niet om de waarheid te vinden maar om ons gelijk te halen dan wordt het ego, en dat leidt tot vechten, verbittering, oorlog. Drie dingen dus: het verlangen van het vlees: meer, meer, meer. Verlangen van de ogen: ik moet oogverblindend zijn, meer hebben van dit en dat. En de hoogmoed van het leven: Ik ben wijs. Wie denk jij wel dat je bent? Dat zijn de drie openingszetten die satan altijd speelt in onze geest. Je ziet het ook overal in de Bijbel. Denk aan de Hof van Eden. Wat was het eerste wat de slang zei tot Eva? Kijk die appel. Het eerste ding, dat is lekker. Was dat zo? Nee, het was een giftige appel, die dood bracht. Dat is dus lekker om te eten, het behaagt de ogen. Dat is dus de begeerte van de ogen. En drie: het is begeerlijk wijs te worden. De hoogmoed van het leven. En als toppunt: God wil niet dat je hem eet, anders word je net als Hij. Daar heb je het op een rijtje. Wat gebeurt er als mensen erin trappen? Zij denken dat hun verlangen wordt bevredigd, maar dat wordt juist sterker. Zo krijg je verslaving aan macht, aan drugs en alcohol, verslaving aan ijdelheid, reputatiemanagement. Dat ontstaat op deze manier. Onze angst betreft het managen van die dingen en dan raak je in de greep van het koninkrijk van de duisternis: Ik heb niet genoeg – terwijl je genoeg hebt. Ik zal nooit voldoen, nooit genoeg liefde ontvangen, iedereen is tegen mij, mijn wereld wordt kleiner. Zo gaat het in het koninkrijk van duisternis. ‘Ik kan geen voldoening vinden.’ Dat is het lied van de moderne generatie. Alle verlangens van je vlees zijn bereikbaar. Alle verlangens van je ogen zijn bereikbaar. Al je hoogmoed en ego, schoonheid – het is allemaal bereikbaar. En hoe dieper je daar in komt, des te meer zit je verstrikt en des te groter wordt je dorst. Jezus belooft het tegenovergestelde: Als je het water dat Ik geef, drinkt, zal je nooit meer dorst hebben. Zo legt satan ons in de luren: Eerst ik, dan de anderen. En dit leert God ons: Zet het Koninkrijk op de eerste plaats, dan komt alles goed. Jezus werd aan dezelfde verleiding blootgesteld. De drie verzoekingen. ‘Verander deze steen in brood.’ Dat is het verlangen van het vlees. Wat zegt Jezus? ‘Er staat geschreven…’ En dan: Spring van dat dak af. De engelen zullen U opvangen en iedereen zal zien dat U van God komt. Een spectaculaire actie. Dat is wat Henri Nouwen noemt: de verleiding spectaculair te willen zijn. Wat zegt Jezus? ‘Er staat geschreven…’ Dat is de begeerte van de ogen. Ten slotte zegt satan: Dit alles zal van U zijn, als U voor mij buigt en mij aanbidt. Dan geef ik U alles. Dat is de hoogmoed van het leven. En elke keer antwoordt Jezus met dezelfde openingszin: ‘Er staat geschreven…’ En opvallend genoeg spreekt satan Hem nooit tegen. Hij zegt altijd: Oké, Je hebt mij te pakken. Boeiend, dat beiden in elk geval weten: Als Gods Woord is geworteld in je hart, is er eigenlijk geen enkele discussie meer mogelijk. Als het in je bloed zit, voel je het in lichaam in geest: Dit is fout. Het ziet er goed uit op papier, maar er is iets mis mee. Dit is slecht voor mij of mijn gezin. Ik vertrouw op God ook als ik dan wat langer moet wachten. Kortom, de vijand valt ons niet aan door demonische bezetting. Wij hebben daar autoriteit over. Jezus heeft de macht van de demonische machten al 2000 jaar geleden verbroken. Het gaat om satans invloed op ons denken. Hij wil niet dat wij kwaad doen, maar dat wij egoïstisch zijn. Dat wij meer onze eigen doelen nastreven dan Gods doelen. Dat wij erop vertrouwen dat wij het zelf kunnen, niet dat God het kan. Je kunt geen neutrale geest hebben. Een mens is zijn geest. Hoe je denkt, wordt een gewoonte in je leven en die gewoonte kristalliseert tot omstandigheden. Dus richt je op je denken. Jezus zegt het zo duidelijk: Zoek eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en al het andere zal u gegeven worden.’ Maar satan pakt het anders aan. Wat hij zegt, klinkt onschuldig: Zoek eerst al die dingen en zorg daarna voor je geloofszaakjes. Dat is de boodschap van de vijand. Niet: Vermoord een stel mensen of offer een geit maar: regel eerst je zaken en zoek dan naar het Koninkrijk, lees dan de Bijbel, ga dan naar de kerk en naar je vrienden. Betaal eerst je rekeningen, zorg dat alles is geregeld. Dat is niet de realiteit waartoe God ons uitnodigt. Hij wil dat we het Koninkrijk te zoeken en erop te vertrouwen dat als onze geest op Hem is gericht, een heel universum vol rijkdommen, macht, leven en goedheid voor ons beschikbaar komt. Maar alleen als wij onze geest op Hem richten. Wij kunnen zeggen, als in Psalm 23: Heer, ik vrees geen kwaad, geen gebrek, niets deert mij, want Gij zijt met mij. Al het goede op deze wereld zal mijn kant op komen als ik maar op U vertrouw. Zo zit het, mensen. Wij leven in de overvloed en vreugde van de meest vreugdevolle persoon in het universum, Jezus. Elke dag is het weer feest. Niets kan ons deren. Daar gaan wij op vertrouwen. Amen?

Gebed

Heer, in Jezus’ naam laat ik mijn gezag over satan gelden en werp hem neer. Al zijn gedachten zijn leugens. Dat zullen wij duidelijk inzien. Het draait niet om onze verlangens, maar om uw verlangen naar ons. Zoals een kind een liefdevolle vader vertrouwt, zo vertrouwen wij op U. Alles wat U voor ons hebt weggelegd, is altijd goed vol rijkdom en leven, macht en vreugde. Maar niet dat alles zullen wij zoeken, maar U en uw Koninkrijk. En wij vertrouwen dat alles op zijn eigen tijd zal komen. Wij hebben U lief, Heer. Dit bidden en geloven wij in Jezus’ naam. Amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leven in overwinning

7 april 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan