Home Investeer in rust

 

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen, kerkfamilie.

Bobby is onderweg. Hij kan elk moment hier zijn. Wij zijn dankbaar dat u hier bent. Wij houden van u.

Een paar jaar geleden besloot ik dat ik de Tien Geboden uit mijn hoofd moest leren. Ik ben al lang genoeg christen. Ik hoor die dingen te weten. Ik schreef ze op een grote strook papier, die ik in onze slaapkamer hing. Op een dag zag ik Bobby ervoor staan, die ze allemaal bekeek. Hij zei: Hannah, met welke hebben christenen de meeste moeite, denk je? Wij keken ernaar en zeiden, misschien de afgoden. Het is zo makkelijk om dingen te verafgoden in ons leven. En toen wij lang genoeg gekeken hadden, zeiden wij: Misschien is het de rustdag. Christenen in het Westen hebben de grootste moeite met die rustdag. Vandaag gaat Bobby het daarover hebben, dus het is goed om nu hier te zijn. Bedankt voor jullie komst. Wij houden van jullie. Zullen wij samen bidden?

 

Gebed

 

Heer, onze Vader, wij eren U vandaag en danken U voor uw goedheid jegens ons, Heer. Help ons moedig te zijn als christenen, Heer. Help ons, onze rustdagen te beschermen, Heer. Wij eren U en schenken U deze tijd. Deze dienst is tot uw glorie en uw eer. En in uw heilige en machtige Naam bidden wij, amen.

 

Draai je nu om en schud de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “In Christ Alone”

Jezus alleen, ik bouw op Hem

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht

Door stormen heen hoor ik Zijn stem

Dwars door het duister van de nacht

Zijn woord van liefde dat mij sust

Verdrijft mijn angst, nu vind ik rust

Mijn vaste grond, mijn fundament

Dankzij Zijn liefde leef ik nu

Dankzij Zijn liefde leef ik nu

 

Schriftlezing –  Hebreeën 4:9-12

door Hannah Schuller

 

Het woord van de apostel Paulus in Hebreeën 4:9. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust zoals God van de Zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Kerkfamilie, rust is geen tijdverlies. God wil ons ontmoeten in de rust. Amen. Het woord van de apostel Paulus in Hebreeën 4:9. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust zoals God van de Zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Kerkfamilie, rust is geen tijdverlies. God wil ons ontmoeten in de rust. Amen.

 

Koor“How Great Thou Art/Our God is An Awesome God”

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering

De wereld zie die U hebt voortgebracht

Het sterrenlicht het rollen van de donder

Heel dit heelal dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

 

Als Christus komt met majesteit en luister

Brengt Hij mij thuis hoe heerlijk zal dat zijn

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen

En zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij hoe groot zijt Gij

 

Onze God is een geweldige God

Hij regeert vanuit de hemel

Met Zijn wijsheid, kracht en liefde

Onze God is een geweldige God

Onze God is een geweldige God

Hij regeert vanuit de hemel

Met Zijn wijsheid, kracht en liefde

Onze God is een geweldige God

Onze God is een geweldige God

Hij regeert vanuit de hemel

Met Zijn wijsheid, kracht en liefde

Onze God is een geweldige God

Hij regeert vanuit de hemel

Met Zijn wijsheid, kracht en liefde

Onze God is een geweldige God

Onze God is een geweldige God

Hij regeert vanuit de hemel

Met Zijn wijsheid, kracht en liefde

Onze God is een geweldige God

Onze God is een geweldige God

Hij regeert vanuit de hemel

Met Zijn wijsheid, kracht en liefde

Onze God is een geweldige God

Onze God is een geweldige God

Hij regeert vanuit de hemel

Met Zijn wijsheid, kracht en liefde

Onze God is een geweldige God

Onze God is een geweldige God

Hij regeert vanuit de hemel

Met Zijn wijsheid, kracht en liefde

Onze God is een geweldige God

 

Het Onze Vader – Tim McCalmont

Laten wij de tijd nemen om samen te bidden. Doe met mij mee.

onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kom, Uw wil geschiede

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, amen

 

Solo Samuel A. Capella – “My Story”

 

Als ik je mijn verhaal vertelde

Hoorde je van hoop die niet verdwijnt

Als ik je mijn verhaal vertelde

Hoorde je van liefde die nooit opgaf

Als ik je mijn verhaal vertelde

Hoorde je van een leven dat niet het mijne was

Als ik zou spreken laat het dan zijn over de vergeving

Die groter is dan al mijn zonden

Toen recht werd gedaan en waar genade overwint

Of de goedheid van Jezus die mij overweldigt

Je mijn verhaal vertellen is vertellen van Hem

Als ik je mijn verhaal zou vertellen

Zou je horen van de overwinning op de vijand

Als ik je mijn verhaal zou vertellen hoorde je van vrijheid

Die voor mij gewonnen werd

Als ik je mijn verhaal zou vertellen

Hoorde je over het leven dat het graf overwint

Als ik zou spreken laat het dan zijn over de vergeving

Die groter is dan al mijn zonden

Toen recht werd gedaan en waar de genade wint

Van de goedheid van Jezus die mij overweldigt

Je mijn verhaal vertellen is vertellen van Hem

Dit is mijn verhaal, dit is mijn lied, mijn Heiland prijzen, de hele dag

Dit is mijn verhaal, dit is mijn lied, mijn Heiland prijzen, de hele dag

Om de vergeving die groter is dan al mijn zonden

Toen recht werd gedaan en waar de genade wint

Van de goedheid van Jezus die mij overweldigt

Je mijn verhaal vertellen is vertellen over de vergeving

Die groter is dan al mijn zonden

Toen recht werd gedaan en waar de genade wint

Van de goedheid van Jezus die mij overweldigt

Je mijn verhaal vertellen is vertellen van Hem

Je mijn verhaal vertellen is vertellen van Hem

 

Koor – “ A Song of Peace”

 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming

Ik bouw op U en ga in uwen naam

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming

Ik bouw op U en ga in uwen naam

 

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend

En telkens meer moet ik uw kracht verstaan

Toch rijst in mij een lied van overwinning

Ik bouw op U en ga in uwen naam

Toch rijst in mij een lied van overwinning

Ik bouw op U en ga in uwen naam

 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser

Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd

In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan

In rust met U die mij hebt voortgeleid

In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan

In rust met U die mij hebt voortgeleid

Ik bouw op U, o God

Amen

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Bedankt dat jullie hier vandaag zijn. Laten wij dit samen uitspreken: Houd uw handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij:

 

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind.

Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten.

Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Preek“Investeer in rust”

 

Dank. Gaat u zitten. Vandaag gaan wij verder met de serie over mijn nieuwe boek. Verander je denken,

Verander je wereld. Waarin we proberen ons te trainen in anders denken. Wij geloven dat onze omstandigheden het gevolg zijn van ons denken. Als wij andere omstandigheden in het leven willen, moeten wij ons denken veranderen. Een van de grote veranderingen waarover wij vandaag willen praten

is het belang van het investeren in jezelf. Het belang van rust, van ontspanning en van het zorgen dat je tijd hebt voor jezelf en God. Tijd om jezelf op te laden, tijd om te groeien. Dat heeft God ons gegeven,

en zelfs opgelegd met de sabbat. De sabbat is niet bedoeld als iets dat ons verlamt of iets wat wettisch moet zijn. Jezus zelf zei dat God de sabbat voor de mensen heeft gemaakt. Niet de mensen voor de sabbat. Dus de sabbat is heel duidelijk een geschenk voor ons. Daarom gaan wij het hebben over hoe de sabbat van grote waarde is voor je menselijke leven en hoe wij moeten zorgen dat wij altijd de tijd nemen om in onszelf te investeren. Je bent het waard om in te investeren en je bent het waard om te groeien en je te ontwikkelen. Ik wil vandaag een wat gênant verhaal vertellen. Ik weet niet of jullie het weten of niet, maar ik ben gek op spelletjes. Ik ben gek op alle soorten spelletjes. Ik hou van bordspellen.

Schaken is mijn favoriet maar ik moet het kalm aan doen met schaken want ik kan er helemaal in opgaan. Echt waar. Ik hou ook van videogames. Dat heb ik altijd al gehad. Heel veel volwassen mannen

houden van videogames, toch? Dus ga nou niet doen van…Ik had een videogame, World, oei, wat gênant, World of Warcraft, waar ik gek op was. Ik kan moeilijk uitleggen hoeveel ik van die videogame World of Warcraft hield. Het is een van de sufste dingen die je kunt doen maar 10 miljoen van ons sukkels kwamen elke dag bij elkaar op Azeroth. Een prachtige online-wereld, zoiets als de Matrix waarin je zelf een fictief karakter creëert. Je verwerft status, je gaat op zoektocht en het is allemaal vreselijk leuk. Hoe win je die game, vragen de mensen? Maar je wint die game niet, je leeft erin. Alsof je de Matrix binnen gaat, een wereld vol games. Maar goed, ik wilde zeggen dat het bijzondere van World of Warcraft is dat het niet alleen waarschijnlijk de meest succesvolle videogame aller tijden is maar ook de meest verslavende game. Er zouden drie mensen tijdens het spelen van World of Warcraft zijn overleden omdat ze er zo in opgingen dat ze vergaten te eten en te drinken. Lach maar, maar dit is ernstig genoeg. Wij weten allemaal dat dagenlang gamen zonder slaap een vreugdevolle en leven schenkende bezigheid is. Geintje. Een vraag die opwelt, is: Waarom is World of Warcraft zo verslavend?

En waarom zijn een heleboel van die games zo verslavend? Een van de conclusies is dat er een aangeboren menselijke behoefte bestaat aan persoonlijke groei. De behoefte om te voelen dat ik vooruitkom in het leven. En wat veel van die games zo verslavend maakt is dat ze de speler het gevoel geven dat hij vooruitkomt. Weer een level omhoog, weer nieuwe wapens. Dit begint bizar te klinken. Ik ga zo verder. Ik wil maar zeggen dat wat ik hiervan geleerd heb, is dat meetbare vooruitgang verslavend is. Verslavend omdat wij het allemaal willen. Wij willen voelen dat wij groeien. Wij willen voelen dat wij nu verder zijn dan vorig jaar. Wij willen voelen dat wij leren, dat wij iets presteren, dat ons leven ertoe doet. Dat is belangrijk. Dat is niet slecht. Het is niet slecht om te willen leren. Het is niet slecht om te willen groeien. Het is niet slecht om weer een opleiding te willen volgen of uit te blinken in je werk of om promotie te maken. Dat zijn prima dingen, die ons helpen te voelen dat wij vooruitgaan. Maar wat ik jullie graag wil meegeven, is dat wij allemaal meetbare vooruitgang willen boeken, willen groeien maar dat de manier waarop God vooruitgang meet de juiste manier van vooruitgang verschilt van de manier

waarop de wereld vooruitgang meet. De wereld meet vooruitgang af aan het leven aan de buitenkant.

Maar God meet vooruitgang af aan het innerlijke leven. Duidelijk. Heel veel en dat blijven wij herhalen

heel veel van wat je ziet aan de buitenkant van ons leven  is een reflectie van je innerlijke leven. Van je karakter, van je werkethiek, van je kijk op de wereld, van je waarden. Van je intelligentie, van je verlangen om te leren en te groeien. Van hoe beminnelijk je bent en hoe goed je met mensen bent. Maar wat wij vergeten, is dat de wereld misschien kijkt en zegt: Hij is een arts en hij is rijk, zij is succesvol

of ze is weet ik veel wat geweest. Directeur van een bedrijf of zoiets. Die dingen maken indruk in de wereld, maar wat indruk op God maakt, is je hart. Te zien hoe je veranderd bent. Als je op een lange tijdschaal kijkt zien wij dat ons leven naar buiten toe uiteindelijk ons innerlijk leven weerspiegelt. En als je de keus hebt om je vooruitgang te meten, meet dan wat in je hart gebeurt, in je karakter. Groeit je integriteit? Ben je slimmer? Leer je? Ben je dapperder? Ben je dichter bij God? Die dingen doen ertoe.

Jezus leert ons om geen schatten op aarde na te jagen maar schatten in en zeg het mij na, allemaal, de hemelen. Dus als God in de Bijbel spreekt over schatten in de hemel of in het hemelse Koninkrijk wordt in het Grieks de meervoudsvorm gebruikt. De hemelen. Het Koninkrijk van de hemelen, schatten in de hemelen. Dat is belangrijk, want als een vertaler er hemel van maakt legt die er zijn eigen wereldvisie overheen. In de wereldvisie van Jezus, in de kosmologie van die dagen was de hemel niet een plaats waar ik heen ga als ik sterf. Er waren drie niveaus in de kosmologie van de hemel. Er was een derde hemel, waar Paulus naar verwijst in een van zijn brieven. Ik had een ervaring toen ik naar de derde hemel ging. Dat is de hemel die wij kennen. En dan is er de tweede hemel, de lucht en het uitspansel met sterren, het firmament boven de aarde. Zo keken in de eerste eeuw de Joden tegen de wereld aan. En dan is er de eerste hemel, de lucht om ons heen. Dus het hemelruim waar ik naartoe ga als ik sterf lijkt in heel veel opzichten op de hemel die ik om mij heen ervaar. Als Jezus het over de schatten in de hemelen heeft, heeft Hij het over een schat die je nu al kunt bezitten. Alsof je geld op de bank zet. Als je nu geld op de bank zet, gaat het niet meer om cash. Je brengt niet meer een pak bankbiljetten dat ze in een kluis stoppen. En later kun je dat dan weer uit de kluis halen. Zo werkt dat niet. Bij de meesten van ons wordt ons loon overgeschreven. Wij zien geen geld. En wij kunnen bij dat geld komen via creditcards en cheques en zo. Zo werkt het ook met schatten in de hemel. Het zijn geestelijke schatten die niet kunnen roesten. Het wordt wat filosofisch, maar blijf luisteren. Er zijn schatten waar wij nu toegang toe hebben. Dat is niet iets dat we na onze dood krijgen, maar wat ons leven nu beïnvloedt. Een grote hemelse schat is natuurlijk wijsheid. Dat kan niemand je afnemen. Dat is iets wat je altijd zult hebben. Opleiding kan niemand je afnemen. Dat zul je altijd hebben. Integriteit, karakter, de gunst van God, geloof. Dat zijn hemelse schatten die niet alleen ons leven bepalen als wij sterven maar ze bepalen ons leven nu. Dat is belangrijk, want Jezus maakt het in de Bergrede zo belangrijk dat veel van ons leven bestaat uit het opslaan van schatten in de hemelen. Ik interpreteer dat als tijd doorbrengen met de Heer en groeien als mens. Je niet schuldig voelen, het niet zelfzuchtig te vinden om te leren, te groeien en persoonlijke vooruitgang te boeken. Dat staat haaks op het gegeven

dat God wil dat we als mensen groeien. Niet alleen in karakter, maar ook in hoe we denken en hoe wij met de wereld om ons heen omgaan. De boodschap van vandaag is, investeer in jou. Leer dat wanneer je in jezelf investeert, in persoonlijke groei op Gods manier, in je karakter, in je geloof, in kennis dat je daar de rest van je leven de vruchten van plukt. Voel je niet schuldig om wat tijd voor jezelf te nemen.

Voel je niet schuldig als je even pauzeert. Voel je niet schuldig als je even wat tijd zonder je kinderen of je partner of je beste vriend nodig hebt. Je mag best af en toe nee zeggen tegen je dierbaren om wat jou-tijd te nemen. Iedereen die zich wel eens uitgeput voelt, zeg eens amen. Volgelingen van Jezus

moeten zich niet aldoor uitgeput voelen. Wij moeten onze accu soms opladen zodat wij alles kunnen zijn wat God van ons vraagt. In de joodse geschiedenis is dat idee een centraal thema van hun identiteit

en dat ligt verankerd in de sabbat. Voor joden is één dag per week altijd gewijd aan geen werk doen niet handelen en rusten en leren. Leren is een belangrijk onderdeel. Je ontmoet elkaar in de synagoge

en bestudeert de Thora. En kinderen en vrouwen en iedereen werd uitgenodigd om te onderwijzen, te leren en te groeien in het Woord van God en bij te dragen aan de kennis van die gemeenschap. Toen de joden daarmee begonnen, waren er maar heel weinig groepen zeker in de Oriënt, die zo’n vrije dag kenden. De meeste mensen in het Romeinse Rijk werkten bijvoorbeeld elke dag. Daarmee nam het Joodse volk een uitzonderingspositie in. Als een vent naar een joodse schoenmaker ging om zijn schoenen te laten lappen, hing er een bordje met: Sorry, ben vrij vandaag. Dat was heel raar in die tijd.

Daarmee onderscheidden zij zich en zullen soms ook irritatie gewekt hebben. God wilde dat zijn volk, het volk van zijn Verbond, een dag zou reserveren niet alleen om God te eren. De sabbat eren betekent in veel opzichten niet alleen de waarde van God eren maar ook de waarde van een mens. Dat een mens geen slaaf is, dat een mens geen machine is maar een levend wezen met een ziel en een hart en emoties dat moet spelen en rusten en van het leven moet genieten, niet alleen moet werken. Het is belangrijk dat wij in een noeste, prestatiegerichte plaats als de VS iets hervinden van het idee van wat de sabbat voor ons betekent. Ik probeerde over te brengen wat de sabbat betekent. Dit is Bobby-taal. Het komt niet uit een theologisch woordenboek. De sabbat eren betekent bidden. Bidden tot God. En spelen, vreugdevolle, plezierige dingen doen die niks met werk te maken hebben. En te leren. Vooral de Bijbel te leren. Zich te verzamelen rondom Gods Woord. Ik gebruik niet het woord rust. Ik zoek een nieuw woord. Wij hebben een vers woord nodig: chillen. Toen ik het opschreef, dacht ik: Chillen, dat is wat God wil dat wij doen. Daar zit een innerlijke rust in. Het is niet niet werken, maar een dag gebruiken.

Het gevoel dat je hebt in een schommelstoel op de veranda met een glas ijsthee. Dan ben je chill. Je maakt je nergens druk om. Niet om je werk. Je neemt eventjes met je geest en je ziel vrijaf van je zorgen

en je chillt, want je kunt het aan de Heer toevertrouwen. Dus sabbat is bidden, spelen, leren en -Chillen.

Gewoon chillen, mensen. Dat willen wij doen. Dat willen wij herontdekken. De schrijver van Hebreeën.

Wij weten niet wie de schrijver was. Het kan overigens een vrouw geweest zijn. Ik hoop dat dat zo was.

Maar goed, de schrijver zegt: Er blijft dus nog een sabbatsrust over. Dit is het Nieuwe Testament. Niet het Oude. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Waar hij of zij het in dit boek over heeft, is overigens de belofte dat Gods volk zijn rust zal binnengaan. Dat betekent niet de dood.

Het betekent…Het is het tegendeel van rusteloosheid. De vervloekten zullen nooit Gods rust binnengaan. Ze zijn altijd rusteloos en gespannen en bezorgd. Ook als ze niet vechten, zijn ze bang.

Maar zij die de sabbat eren, gaan Gods rust binnen. Het overkoepelende thema is dat ze een ontspannen, vredige gemoedsrust hebben. In hun leven en in de maatschappij en in hoe ze met elkaar omgaan. Stel je voor wat dat zou betekenen voor onze politieke en religieuze dialogen als iedereen gewoon zou chillen. Dat zou nog eens helpen. Amen, dank je. Iedereen moet chillen. Enfin. Als de schrijver begint over die belofte van het binnengaan van Gods rust klinkt het: Er blijft dus nog een sabbatsrust, over voor het volk van God. Want wie Zijn rust binnengegaan is, heeft zelf ook van zijn werken gerust. Dat is belangrijk voor joden. Nooit rusten betekent: Ik ben stoerder dan God. Want God rustte ook. Dat is een belangrijk onderdeel van het Joodse verhaal. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen En dan: Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. Het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Hij of zij eindigt daarmee omdat een deel van de sabbat gewijd moet zijn aan de bestudering van Gods Woord. Er kan, en denk er eens op die manier aan, een moment in je leven komen waarop je besluit dat je één dag per week de telefoon niet opneemt en geen e-mails beantwoordt. Ik ga van deze dag genieten op de manier die God van me vraagt zodat ik voel dat ik groei en persoonlijke vorderingen maak in mijn leven. Voel je niet schuldig om een tijd of een dag voor jezelf te reserveren. Dat verdien je. Je verdient een pauze. Je verdient rust en God kan niet wachten

om wat tijd met je door te brengen. Mijn bemoediging voor jullie luidt als volgt: Je hebt alle macht, alles wat je nu nodig hebt om je leven te leiden zoals je dat wilt. Want het leven dat je wilt leiden, kost niet meer geld. Je hebt niet meer dingen nodig die je nodig denkt te hebben. Ik zie zo vaak dat als mensen eindelijk meer geld of een pensioen of een vakantie krijgen dat ze er dan de rusteloosheid, gespannenheid, angst, zorgen en woede mee naar toe nemen, die ze daarvoor nooit hebben aangepakt.

Dat is zo belangrijk. Dat is geen oordeel. Ik bedoel alleen dat ik voel dat de Heer je wil vertellen dat je rust, vreugde en leven kunt vinden waar je op dit moment ook bent. Velen van ons bezien het leven door een maandagbril. Hoe velen van jullie weten wat de eerste dag van de week is? Vertel. Wij hebben jullie goed getraind. De meeste mensen zouden zeggen, maandag is de eerste dag van de week. Maar als je naar elke kalender op aarde kijkt, is de eerste weekdag de zondag. Zondag is het begin van de week. De dag van de zon. En maandag is de tweede dag, de dag van de maan. Dus je begint met de zondag. En ook al is dat een christelijke manier van het indelen van de week, In het Jodendom gaat alles van donker naar licht, van rust naar werk. Dus de sabbat is niet de hele zaterdag. Het is eigenlijk vrijdagavond en zaterdagochtend want voor joodse mensen begint de dag wanneer de zon ondergaat.

Wij als christenen hebben dat overgenomen. Een week begint niet met werk, maar met rust. Veel mensen voelen zich schuldig als ze in zichzelf investeren en dingen doen voor hun persoonlijke groei.

Maar ik wil dat jullie een nieuwe gedachte aanvaarden. En wel deze gedachte: Investeren in mijzelf

is een van de beste manieren om te investeren in de mensen van wie ik hou. Dat was een openbaring die Hannah had en die, denk ik, heel veel ouders aanspreekt, die aldoor dienstbaar zijn. Het idee dat rusten, dat investeren en al die dingen in mijzelf één van de beste manieren is om te investeren in de mensen van wie ik hou. Ik hoorde ooit een prachtig interview met Sara Blakely, de oprichter en CEO van Spanx. Als je niet weet wat Spanx zijn, ga niet zitten googelen, neem het van mij aan. Spanx zijn die dingen die je draagt om je lijf strak bij elkaar te houden. Ik denk dat alleen vrouwen ze dragen, ja toch? Of misschien ook niet. Misschien draagt iedereen ze. Misschien draag ik ze. Maar dat vertel ik jullie niet. Maar goed, het is een extreem succesvolle ondernemer en ze vroegen haar advies. Zij is multimiljardair en ze vroegen haar om financieel advies. Zij zei, mensen vertellen je altijd wat je met je geld moet doen maar het belangrijkste is dat je in jezelf investeert. Zij zei: we geven een hoop geld uit

aan cultuur en amusement maar heel weinig aan het innerlijke werk aan onszelf. Dat is een investering waarvan je de rest van je leven de vruchten plukt. En hoewel het over financiële zaken gaat, denk ik dat het idee verder draagt. Het komt sterk overeen met wat Jezus bedoelt in de Bergrede, als Hij zegt:

Verzamel schatten in de hemel. Want die schatten, wijsheid, kennis, persoonlijke groei, tijd met je gezin dat zijn dingen die… Dat soort herinneringen, ervaringen, vooruitgang bepalen mede de rest van je leven. Leven als volgeling van Jezus is als ademen. Je kunt niet aldoor uitademen. Je moet ook inademen. De eredienst en alles wat wij doen, is zoiets als uitademen. Als je dat aldoor doet, raak je buiten adem. Je moet ook tijd vrijmaken tussen jou en de Heer. Tijd om te lezen, tijd om te groeien, om een cursus te volgen, om in te ademen. Technologisch gesproken leven wij in een rare tijd die ons lichaam nog niet aankan. Voordat het mobieltje bestond, was er amper een oplossing voor verveling.

Maar nu hebben wij mobieltjes. Gemiddeld kijken wij er 120 keer per dag op. Zodra wij ons vervelen,

pakken wij ons mobieltje. Daar hoef je je niet schuldig om te voelen maar vóór het mobieltje was verveling ergens goed voor. Dan konden wij nadenken over ons leven of over onze relaties en in actie komen om dingen te doen waardoor wij persoonlijk konden groeien. Ik wil jullie aanmoedigen om heel

veel en enthousiast te lezen. Lees vooral non fiction, maar lees voortdurend. Beleef plezier aan het lezen. Lees geen boeken die je vervelen. Als de eerste paar hoofdstukken saai zijn, gooi het dan weg.

Tenzij het mijn nieuwe boek is. Lees het dan uit. Maak tijd voor God. Maak tijd om elke dag te bidden.

Als je ergens mee zit, bid ervoor. Probeer het niet in je eentje op te lossen. Misschien moet je een cursus gaan volgen. Een mooie manier om nieuwe mensen te ontmoeten is een cursus waarvoor je je inschrijft.

Wat het ook is, ik wil dat je inziet dat je het waard bent om in te investeren. Dat je niet aldoor kunt geven.

Dat je niet als dorstig mens genoegen neemt met een straaltje water maar dat God wil dat je overvloeit

van vreugde en leven en goedheid. Laten wij dat doen.

 

 

Gebed

 

Vader, wij danken U. Help ons te blijven groeien en te voelen dat wij vooruitkomen in het leven.

Toon ons wat wij hierna in ons leven kunnen gaan doen. Wij houden zoveel van U. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

 

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

Investeer in rust

6 oktober 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan