Home Hoe onderhoud jij je relatie met God?

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Welkom, kerkfamilie.
U bent geliefd door God. Bedankt dat u bent gekomen. Wij houden van u. In mijn jaren als christen heb ik iets ontdekt over de Bijbel: Het is een soort spiekboek voor het best mogelijke leven nu. Hij neemt onze beproevingen niet weg, maar helpt ons ermee om te gaan. Want God weet beter dan wie ook hoe de wereld in elkaar zit. En Hij wil dat ons leven tot de rand gevuld is. Geef de mensen rondom u een hand of een high five en zeg: God houdt van u en ik ook.

Koor – “O the Deep, Deep Love of Jesus”

Liefde was het onuitputt’lijk, liefd’ en goedheid, eind’loos groot Toen de Levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot Komt, laat ons zijn liefde prijzen, God geeft vreugd’ en dankensstof Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden Jezus in uw grote kracht
Niets, niets kan U tegenhouden zelfs de hel niet met haar macht Voor uw naam, zo groot en heerlijk zinkt de vijand weg in ’t niet Heel de schepping, Heer, zal beven als zij U, haar Koning, ziet Amen

Schriftlezing – Johannes 15:1-9 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Ter voorbereiding op de preek lees ik vanaf Johannes 15 vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg. En elke rank die vrucht draagt snoeit Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord

dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in Mij blijft en Ik in hem die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft wordt hij buiten geworpen zoals de rank en verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in Mij blijft en mijn woorden in u blijven vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader Mij liefgehad heeft heb ook Ik u liefgehad. Blijf in mijn liefde. God wil bij ons zijn, gemeente en er is geen schoner, vreugdevoller plek dan bij Hem. Amen.

Solo – Abdiel Gonzalez – “I’ll be on My Way”

Als ik weg ben, huil dan niet om mij
Heb geen medelijden met mijn gepijnigde ziel De pijn die ik geleden heb is nu voorbij
En mijn geest genezen
Ik ga nu op weg, ik ga nu op weg
Met mijn voeten ga ik stap voor stap
Op weg naar de overwinning, ik ga op weg,

Als ik weg ben, huil dan niet om mij
Heb geen medelijden met mijn gepijnigde ziel De pijn die ik geleden heb is nu voorbij
En mijn geest genezen

Ik ga nu op weg, ik ga nu op weg
Met mijn voeten ga ik stap voor stap
Op weg naar de overwinning, ik ga op weg

Als ik weg ben, vergeef me dan wat ik je heb misdaan Er is geen ruimte voor spijt daarboven,
Hoog boven het blauw
Ik ga op weg, ik ga op weg

Ik heb m’n frons en al m’n lasten afgelegd
Ik zet de kroon op m’n hoofd en ik ga op weg

Als ik weg ben, zoek me dan niet
Op de plekken waar ik ben geweest
Ik leef dan nog, maar ben ergens anders Ik ben altijd weer op weg

Ik ga op weg, ik ga op weg
Ik sla m’n vleugels uit, en zweef door de lucht Overal wacht overwinning,
Ik ga op weg, ik ga op weg, ik ga op weg

Ik heb mijn frons en al mijn lasten afgelegd Ik zet de kroon op m’n hoofd en ik ga op weg Met mijn voeten ga ik stap voor stap
Op weg naar de overwinning, ik ben op weg

INTERVIEW – Mike McHargue
BS = Bobby Schuller en MM = Mike McHargue

BS Ik heb Mike McHargue te gast. Ik ken je beter als Science Mike, zoals de meesten. Wij kennen hem van Ask Science Mike en de Liturgist-podcasts. Geweldig dat je er bent. Graag applaus voor Mike McHargue. Waarom word je Science Mike genoemd?

MM McHargue is lastig uit te spreken en te spellen. Ik had een internetnaam nodig. Het is enigszins misleidend, want je denkt meteen dat ik wetenschapper ben. Helaas ben ik dat niet, al heb ik wel zes weken hoger onderwijs genoten. Wat ik doe, is mensen met een christelijke achtergrond te laten zien hoe de wetenschap onze wereldvisie kan verbreden. En om wetenschappers uit te leggen wat geloof voor mensen betekent en waarom het een relevante kracht is in de samenleving. Ik zie wetenschap als een schitterende manier om Gods schepping te duiden. Nou heb je natuurlijk de meest uiteenlopende soorten christenen. Ik wil gelovigen helpen meer van wetenschap te begrijpen en om wetenschappers die vragen naar het waarom van de wekelijkse kerkgang uit te leggen waarom het belangrijk is en goed voor de hersenen.

BS Je hebt een boek gepubliceerd: Finding God in the waves. Waarom heb je het geschreven en hoe ben je ertoe gekomen?

MM Ik ben kerkelijk opgevoed. Ik hield van wetenschap en vroeg op zondagsschool of er ook dino’s op de ark zaten. Die hele ervaring bracht mij ertoe de Bijbel te gaan bestuderen. Ik las hem in één jaar vier keer. En daarna was ik een atheïst. Ik kon niets aan met het zogenaamde conflict tussen Bijbel en wetenschap. Daarom schreef ik een boek voor de miljoenen Amerikanen die wetenschap en een christelijk wereldbeeld niet weten te verenigen. Vaak voelen ze zich daar eenzaam in. Maar het boek is ook voor mensen van wie dierbaren zich in dat twijfelgebied bevinden zodat zij beter kunnen begrijpen wat er speelt en zorgen dat de wereld mensen er niet van weerhoudt terug te keren tot God.

BS Het is zo onterecht dat bij een nieuwe wetenschappelijke ontdekking er meteen een paar predikanten opstaan die de toon zetten en de gelovigen een verkeerd antwoord aanpraten. Het ligt genuanceerder. De man achter de Big Bang-theorie is een Belgische priester. Aanvankelijk werd zijn theorie bekritiseerd door wetenschappers. Zij vonden hem te creationistisch. Toen hij in de jaren ’60 ingang vond sloeg het door naar de andere kant: Er

is geen God, want er was de Big Bang.
MM Je kunt ook denken: Door middel van de Big Bang schiep God het universum. Vooral voor

kinderen is dat schadelijk. Die krijgen het idee dat zij moeten kiezen, het één of het ander. Als wij willen dat zij een krachtig geloof ontwikkelen moeten wij hen niet dwingen tot dat soort keuzes, vind ik. Iets als de Big Bang biedt ook mogelijkheden. Dat het universum ontstond uit een stukje materie ter grootte van een suikerklontje, het universum, alles wat er is: Wat verduidelijkt méér de schoonheid en majesteit van de schepping?

En het Woord is zelfs terug te vinden in het DNA. Het zijn codes die God uitspreekt, waardoor

ze ontstaan. Zo creatief en machtig.
BS Bedankt, Science Mike. Een geweldig boek: Finding God in the waves. Ik raad u echt aan het

eens in te kijken. Beluister ook Mike’s podcasts. Heel erg bedankt. God zegene je.

Solo – Abdiel Gonzalez – “Nella Fantasia”

In mijn verbeelding zie ik een rechtvaardige wereld Daar leven allen in vrede en in eerlijkheid

Ik droom van zielen die steeds vrij zijn Zoals de wolken, hoog zwevend,
Vol menselijkheid in het diepst van de ziel

In mijn verbeelding zie ik een heldere wereld Daar is ook de nacht minder duister
Ik droom van zielen die steeds vrij zijn
Zoals de wolken, hoog zwevend

Vol menselijkheid

In mijn verbeelding bestaat er een warme wind Die op de steden blaast, als vriend
Ik droom van zielen die steeds vrij zijn
Zoals de wolken, hoog zwevend

Vol menselijkheid, in het diepst van de ziel

Koor – “Come Thou Fount of Every Blessing”

Kom, o bron van zegeningen, stem mijn hart op uw genâ Onophoudelijke stroom van goedheid klinkt als luide lofprijs na
Leer mij de melodie te zingen, klanken stijgen naar omhoog
Prijs de berg, vanwaar mijn hulp komt, waar uw liefde werd getoond

Vol van vreugde wil ik herdenken dat ik tot U komen mocht
En ik hoop met grote blijdschap straks te komen thuis bij U
Geneigd tot dwalen, Heer, ik voel het, God te verlaten, van wie ik houd Hier is mijn hart, verzegel en neem het voor uw woning, daar omhoog

Jezus zocht mij toen ik als vreemdeling van Gods kudde was afgedwaald Hij redde mij uit gevaren met dierbaar bloed heeft Hij betaald
Geneigd tot dwalen, Heer, ik voel het, God te verlaten, van wie ik houd Hier is mijn hart, verzegel en neem het voor uw woning daar omhoog

O, hoe groot is de genade, die mij daag’lijks leidt naar U

Laat uw goedheid als een keten, ’t dwalend hart binden aan U Geneigd tot dwalen, Heer, ik voel het God te verlaten, van wie ik houd Hier is mijn hart, verzegel en neem het voor uw woning daar omhoog Voor uw woning daar omhoog

Proclamatie met Bobby Schuller

Vrienden, maak dit ontvangende gebaar en zeg met mij:
Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

U mag gaan zitten.
Preek – “Hoe onderhoud jij je relatie met God?”

door Bobby Schuller

Wij zitten in onze Doe Het Zelfreeks: Een ander kan Jezus niet volgen voor jou. Wij werden vooral geïnspireerd door de herdenking van 500 Reformatie. Eertijds zeiden veel gelovigen: Ik wil Jezus niet

kennen via een priester. Daar kan ik niet van op aan. Ik moet Hem persoonlijk kennen. Deze serie is voor gelovigen van nu, vaak nieuwe christenen. Wij leggen een en ander uit over de basis van christelijk leven. De preek van vandaag is misschien wel de belangrijkste van de hele serie: Hoe heb ik een relatie met God? Hoe ontvang ik zijn openbaringen? Iedere christelijke stroming onderwijst dit maar dat mag nog meer benadrukt worden. Wij moeten mensen laten zien hoe zij zelf God kunnen ervaren. Ook als er van alles gebeurt om u heen toch kunt u iemand zijn die diep geworteld is in de Vader. Dan heb je een soort permanente verbinding. Ook als je slaapt of werkt, kan je permanent met de Vader verbonden zijn. Dan ben je je bewust van zijn nabijheid en kan je ware vrede voelen in je leven. Hannah las het zo-even al heel mooi, Johannes 15 uit de preek die Jezus hield vlak voordat Hij naar het kruis ging. Hij richt zich tot zijn discipelen en vertelt hen hoe zij moeten leven. Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg. En elke rank die vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht draagt. Hij zegt: U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit

zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft. Dus vrucht dragen komt niet voort uit beter je best doen of uit wilskracht. Het gebeurt als je simpelweg in Jezus blijft. Zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht want zonder Mij kunt u niets doen. Wie niet in Mij blijft wordt buiten geworpen zoals de rank en verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in Mij blijft en mijn woorden in u blijven vraag wat u wilt, het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad. Blijf in mijn liefde. En verderop zegt Hij nog: Hebt elkander lief. Dat ‘blijf’ is in het Grieks meno. Dat betekent: blijven in de zin van: verblijven. Er wordt bedoeld: Je bent er thuis, je hoort er. Je schopt je schoenen uit, trekt je natte sokken uit en warmt je op bij het vuur. Hier hoor je thuis, hier ben je permanent verbonden met de Vader en dat bepaalt je beslissingen. Dat geeft je ware geestelijke kracht visie, beoordelingsvermogen, wijsheid. Jezus heeft het over de wijnstok. Die wordt in het Oude Testament al

genoemd. De wijnstok staat voor Israël. Zo noemt God in Jesaja, Ezechiël, Hosea, Psalmen. De wijnstok is Israël. Soms verwildert hij maar als hij wordt gesnoeid en geleid draagt hij vrucht. Een heel belangrijk gegeven. Om te beginnen refereert de wijnstok altijd aan één ding: Wijn. Altijd. Waarom is dat? Jezus hield erg van wijn. Heel de Bijbel door praat Hij erover. Wij zien Hem nooit dronken maar Hij drinkt wel een glas wijn bij zijn maaltijden met verschoppelingen. Zijn eerste wonder was water in wijn veranderen op een bruiloftsfeest waar de wijn op was. Alcoholisme en dronkenschap is niet van God maar wijn roept het idee op van overvloed, blijdschap, trouwerijen, dansen en zingen, vrolijkheid, feestelijkheid. Dat moet het woord ‘wijn’ bij de lezer oproepen. Daarom kiest Jezus ook geen gewas

of boom, maar juist de wijnstok. Waarom wil Hij dat je in Hem blijft? Opdat je vol vreugde bent. Vol vreugde. Vol leven. Dat glimlachen automatisch gaat. Ook al is de wereld nog zo gek is iedereen boos en heeft iedereen ruzie, u heeft in die wereld het vermogen in de wijnstok te blijven, vrucht te dragen, vreugde te verspreiden, compassie en vriendelijkheid, ook als mensen het niet met u eens zijn of zich kwetsend uitlaten. Terwijl u niet anders doet dan vrucht dragen: vreugde en liefde. Dat verwerf je niet door harder te proberen of jezelf uit te putten maar door geworteld te zijn in Hem. Het is die voortgaande verbinding met de hemel. Het is wonderbaarlijk. Hoe blijven wij in Jezus? Ik noem u vier methoden die echt werken. Als u die vier dingen doet zult u merken dat uw relatie met God tot leven komt. De eerste methode is het toelaten van zwijgen en alleen-zijn. Het idee van zwijgen is dat wij niet hoeven te presteren, niets hoeven te zeggen. Hoe kan je bidden als je stil bent? Bij bidden gaat om niet om praten maar om luisteren. Als wij zwijgen, krijgen onze woorden nieuwe kracht. Woorden die voortkomen uit dat zwijgen, zijn veel krachtiger. En alleen-zijn kan op allerlei manieren. In een slaapkamer, de deur op slot. Laat je kinderen, telefoon en partner even voor wat zij zijn. Zodat je in de stilte bent. Of ga de natuur in. Ik loop graag rond Back Bay. Overal waar je in de stilte bent. Desnoods in je auto. Als je na een tijdje weer zo’n stiltemoment beleeft, gebeurt bijna altijd dit: Het eerste gevoel, de eerste emotie die je voelt is: verveling. Ik wil iets doen. Ik mijn Instagram checken. Je gaat tobben over wat je allemaal nog moet doen wordt boos op mensen die je hebben gekwetst en je voelt je alleen. Je hebt het gevoel dat niemand je begrijpt. Dan kan stevig aankomen. Het is van cruciaal belang dat je dat gevoel van eenzaamheid doorstaat. Doe je dat, dan wordt die eenzaamheid een geschenk: alleen-zijn. Blijf je lang genoeg in die toestand, zeker als je het in de geest van Jezus doet dan zal je snel merken dat je niet alleen bent. Dan zal je zien dat de hele tijd dat je die eenzaamheid en wanhoop ervoer dat God al die tijd al bij je was. Daarom is deze methode misschien wel de

belangrijkste van de vier. Want als je in de geest van Christus het alleen-zijn doorstaat dan ervaar je dat Hij de hele tijd al bij je was. En dat opent een wereld van mogelijkheden. De tweede methode, die zich soms voordoet tijdens stiltemomenten is iets dat veel christenen beangstigend vinden, maar heel Bijbels is: Meditatie. Meditatie komt voor door de hele Bijbel heen. De Bijbel roept mensen niet op om erin te lezen of op te studeren al zijn dat hele waardevolle dingen. Maar vaak spoort de Bijbel ons wel aan zaken te overdenken. Een vorm van meditatie: Het overdenken van Gods Woord. Het Hebreeuwse woord hiervoor is hagah. Zegt u mij eens na. Een soort grommende klank. Hagah betekent ook letterlijk ‘grommen’. Joden doen dat bij de Klaagmuur. De orthodoxe joden daar staan daar met de Thora en maken deze beweging. Dat doen zij om niet te verstijven. En dan grommen zij de Thora in voortdurende herhaling. Of de Psalmen. Dat zorgt dat de woorden van hun hoofd, het begrip, afdalen naar hun hart, het geloof. Naar een onbewuste, geestelijke plek vanwaar zij onze beslissingen beïnvloeden. Bij zo’n meditatie neem je een regel uit de Bijbel of iets dat God gezegd heeft en dat herhaal je langzaam tegen jezelf, telkens weer. Het idee is dat mijn hart en geest wil focussen op dit ene en op niets anders. ‘De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets.’ Die blijf je herhalen. Je zult zien dat God je tegemoet komt. Je voelt dat Hij bij je is. Je voelt je geworteld in Gods Woord. Het geeft een enorme kracht. De derde methode is vasten. Vasten is vieren. Juan Carlos Ortiz zei: Vasten is geen hongerstaking. Dat vond ik een goeie. Soms vasten wij omdat wij willen dat God ons gebed verhoort. Maar het gaat erom dat je het lichamelijke verlaat en in het geestelijke duikt. Dat je in zekere zin je lichaam negeert. Je doet het geen kwaad maar geeft het niet wat het wil. Je geeft je geest wat hij nodig heeft. De honger die je voelt herinnert je er voortdurend aan je hart en je geest op God te richten. Op die manier ga je echt heel diep in je gebedsleven. Het vierde punt is erg belangrijk. Dankzij de techniek genieten wij van een godsgeschenk: muziek. Beseft u hoe gelukkig u bent dat u altijd kunt genieten van muziek van uw keus die fantastisch wordt weergegeven? Dat is een groot geschenk van God. Het gaat via de techniek. Maar kunnen luisteren naar muziek die inspireert die u naar God toe trekt, dat is een groot geschenk. Muziek schept op een bepaalde manier een geweldige omgeving waar je de wereld kunt achterlaten en met God kunt praten. Die vier dingen dus: alleen-zijn, meditatie, vasten en ten slotte muziek. Hou je er eens een tijdje mee bezig. 5 minuten of een kwartier per dag. Als je iets 28 keer doet, wordt het een gewoonte. Neem je voor het 28 dagen op rij te doen en je leven zal radicaal veranderen. Mensen, God wil bij u zijn. Hij wil van u horen tijd met u doorbrengen en Hij heeft manieren gegeven om dat te doen.

Gebed

Heer, wij hebben U lief. Er zijn mensen die snakken naar uw aanraking, maar hem nooit hebben gevoeld. Hoor hun roepen, verhoor het en raak hen aan. In Jezus’ naam, amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Hoe onderhoud jij je relatie met God?

6 mei 2018 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan