Home VREDE – Maak je klaar!

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang –  O Come, All Ye Faithful

komt allen tezamen, jubelend van vreugde

komt nu, o komt nu naar Bethlehem

ziet nu de Vorst der engelen hier geboren

komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

komt laten wij aanbidden, die Koning

jubelend van vreugd’

 

Welkomstwoord

Door Bobby en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En hallo, kerkfamilie en een bijzonder welkom voor onze nieuwe gasten. We zijn zo blij dat jullie vandaag hier zijn. Weet dat wij een God van wonderen dienen. Hij is de God van het buitengewone en Hij staat aan jouw kant. Hartelijk dank voor jullie komst. Jullie zijn geliefd. Wat een fijne tijd om bij elkaar te komen. De adventstijd met al die kerstliederen die we al vele generaties zingen. Fantastisch om daar deel van uit te maken. Het gezin van mijn zus steekt vandaag de kaarsen aan.

 

Gebed

door Bobby Schuller

Laat ons bidden. Vader, wij danken U voor alles wat U in onze levens gedaan hebt. Velen van ons beleven momenteel dit seizoen van verwachting. Ik bid, God, dat U ons helpt om ons ongeduldige wachten te verruilen voor voorbereiden op de volgende grote gebeurtenis die ons te wachten staat. Heer, wij houden van U en we danken U. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

Amen. Schud nu de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

 Koor – Angels We Have Heard on High

 engelen door ’t luchtruim zwevend, zongen zo blij, zo wonderzacht

van de Heer van dood en leven die de vrede op aarde bracht

gloria, in excelsis Deo, gloria, in excelsis Deo

 

herders waarom zo verheugd? welk groot wonder is geschied!

wat is toch het blijde nieuws dat bezielt uw hemels lied?

gloria, in excelsis Deo, gloria, in excelsis Deo

 

kom naar Bethlehems arme stal, zie Gods Zoon daar rein en teer

zie de Koning van ’t heelal kom en kniel dan voor Hem neer

gloria, in excelsis Deo, gloria, in excelsis Deo

gloria, in excelsis Deo. Amen, amen

 

Adventstijd – Kaarslicht aansteken – Chad en Christina Sinclair

Gaat u zitten. Afgelopen zondag hebben we de eerste kaars aangestoken, de kaars van de hoop. Vandaag steken we de tweede kaars aan, de kaars van de vrede. Tijdens advent vieren we de geboorte van Jezus, die Vredevorst genoemd wordt. Vrede is niet alleen de afwezigheid van oorlog. Het is de toestand van het hart van een ieder die de levende Christus in zich draagt. En het Koninkrijk is aan het werk wanneer Gods volk de handen ineen slaat om instrumenten van vrede te zijn in deze wereld.

Laat ons samen bidden als gemeente: Getrouwe God, U werkt aan het herstel van de schepping tot de ooit bedoelde harmonie. Laat uw aangezicht over ons schijnen opdat we ons verzoenen met U en al onze vijanden. Wij bidden dat uw vrede moge neerdalen op de vele plaatsen waar ellende heerst in onze wereld in dit Kerstseizoen. God van hoop, God van vrede, verschijn in onze duisternis. In de naam van de Vredevorst bidden wij dit, amen.

 

Solo – Sean Oliu –  O Little Town of Bethlehem

o Betlehem gij kleine stad, wat ligt gij stil terneer

de sterren trekken langs hun baan, u slaapt in diepe sfeer

maar in uw donk’re straten straalt het licht dat was verwacht

de hoop en vrees van jarenlang, in u vereend vannacht

 

want Christus is geboren in deze stille nacht

het mensdom slaapt maar ’t eng’lenheer houdt over ’t kind de wacht

o morgensterren samen, verkondig nu Gods woord

en lofzing nu het Koningskind, de vreed’ op aarde gloort

 

o Betlehem gij kleine stad, wat ligt gij stil terneer

de sterren trekken langs hun baan, u slaapt in diepe sfeer

maar in uw donk’re straten straalt het licht dat was verwacht

de hoop en vrees van jarenlang, in u vereend vannacht

de hoop en vrees van jarenlang, in u vereend vannacht

 

Schriftlezing Jesaja 11: 1

door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Jesaja 11:1. Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op Hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Hij ademt eerbied voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn noch grondt Hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt Hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft Hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt Hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen. Hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beiden stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde zoals het water de bodem van de zee bedekt. Kerkfamilie, we wachten niet alleen op die tijd. Laat ons ons er nu al op voorbereiden. Amen.

 

Solo – Sean Oliu – Oh What a Glorious Night

de herders gingen die nacht op weg naar baby Jezus en zijn moeder

ze vonden de Verlosser in een stal in die glorieuze nacht

ik hoor de engelen zingen halleluja, wereld, ontvang uw Koning

zijn liefde is gekomen, ik zing het uit; Jezus Christus is geboren

Jezus Christus is geboren, Jezus Christus is geboren

 

 (in Dutch touch zingt Carmen Melissant een lied)

al maken duizend vragen me bang en stamel ik, op zoek naar woorden

al zucht mijn hart al veel te lang mijn God zal mijn gebeden horen

in het donkerst van de nacht leert U mijn ziel te zingen

U geeft wonderlijke kracht en vrede diep van binnen

ook in mijn verdriet vindt mijn lied een weg naar U

juist in mijn verdriet vindt mijn lied een weg naar U

 

Koor –  One Sweet Little Baby

o Maria, lichtende glorie, de Heer ziet glimlachend op je neer

wat een zegen is deze kleine baby die je onze wereld geschonken hebt

omwille van de liefde van één lieve kleine baby

omwille van de liefde van één lief mensenkind

omwille van de liefde van één lieve kleine baby

zijn wij van zover gekomen

 

een goede, oude man, genaamd Simeon, zei, ik zal niet sterven

eer ik het Messiaskind heb gezien en tegen mijn borst heb gedrukt

omwille van de liefde van één lieve kleine baby

omwille van de liefde van één lief mensenkind

omwille van de liefde van één lieve kleine baby

zijn wij van zover gekomen

 

velen zullen zich tegen je keren, kind en zullen alles wat waar is, kruisigen

en je moeder Maria zal de pijn doorstaan van een doorboord hart

omwille van de liefde van één lieve kleine baby

omwille van de liefde van één lief mensenkind

omwille van de liefde van één lieve kleine baby

zijn wij van zo ver gekomen

 

omwille van de liefde van één lieve kleine baby

omwille van de liefde van één lief mensenkind

zijn wij van zo ver gekomen, zo ver

omwille van de liefde, omwille van de liefde

van één lieve kleine baby

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Zeg met mij mee: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Preek – VREDE : Maak je klaar!

door Bobby Schuller

Vandaag is het de tweede adventszondag. Van oudsher is dit in de kerk een dag van voorbereiding. En wat betekent dat? Voorbereiding is een gebruikelijk thema in de Bijbel, vooral in het Oude Testament. Mensen bereiden altijd hun harten voor, hun geesten, hun lendenen hun lichamen, en van alles. Voor de oorlog, voor verandering, voor de komst van een koning. Voor de wisseling van de wacht. En vandaag hebben we het over voorbereiding in het leven van gewone mensen. Misschien ben je vandaag hier en bevind je je in zo’n vreemde, benarde situatie waar we soms terechtkomen. Je hebt het gevoel dat je lang hebt gewacht. Misschien ben je al een hele tijd single en wil je iemand ontmoeten. Misschien heb je in je leven geworsteld met een verslaving of zo. Iets waar je aan hebt gewerkt. Misschien heb je een baan nodig of is het een familiekwestie. Dat zijn van die tijden waarin we veel bidden. God, waar bent U? God, ik heb hier uw hulp bij nodig. Je kunt dan het gevoel krijgen dat God er niet om maalt. Als we wachten, kunnen we verveeld raken. Het gevoel krijgen dat we vastzitten. Ik wil je aansporen om, als je zo rond maalt, in beweging te komen van ‘ik wacht’ naar ‘ik bereid mij voor’. Voorbereiden is belangrijk in het leven van een volgeling. Het is tijd dat je overgaat van wachten op voorbereiden. Dat je dingen gaat doen ter voorbereiding op de volgende grote daad van God. Om er klaar voor te zijn, om het niet te missen. Als kind leerde mijn vader me surfen. Het was een sleutelmoment voor me. Ik was 10. Mijn pa leerde me surfen, en dat was een belangrijk moment in mijn leven. Het is altijd iets bijzonders gebleven. Ik surf niet vaak, ik kan het niet zo goed maar ik hou er erg van. Mensen denken dat als je surft, je steeds in beweging bent. Dat is niet zo. Surfen is vooral wachten. Kijken naar de horizon in afwachting van een goede golf. De golven komen ook niet afzonderlijk, maar in wat we setjes noemen. Je hebt setjes van 3 of 4 of 2 golven. En als de goede golf komt, pak je die, en dat is fantastisch. Dan lijkt het net alsof je vliegt. Een ongelooflijk gevoel. Als hij komt, komt iedereen in actie. Je peddelt als een dolle en dan word je weggespoeld of je pakt hem en geniet er van. Als ik echte successen in mijn leven meemaakte dan leek het meer op surfen dan op geduldig wachten. Veel wachten, veel voorbereiden, veel opletten. En als de goeie golf opdoemt, peddel ik als een dolle tot de golf zelf me gaat dragen, en dan wordt het leuk. Zo ben ik hier in mijn roeping terechtgekomen. Zo ben ik aan Hannah gekomen. Ik heb heel vaak in mijn leven zitten wachten op iets wat niet gebeurde. Vaak was ik blij dat het niet gebeurde omdat het niet half zo goed was als de golf die God in mijn leven had gezonden. Dat is de geest van advent. Advent is een seizoen van wachten. Advent betekent letterlijk ‘komst’. Een tijd waarin we onze harten voorbereiden op de komst van de Koning. De komst van Jezus. We bereiden ons hart erop voor om God iets groots te zien doen. De tekst die Hannah eerder vandaag las, komt uit Jesaja 11. Jesaja schreef in de 5e en 6e eeuw voor Christus. De wereld van de Oudheid was gevaarlijk. Je kunt je amper voorstellen hoe gewelddadig en hoe kwetsbaar die wereld was. Koningen worden doorlopend vervangen door andere koningen. Vrouwen en kinderen worden doorlopend vermoord of als slaven verkocht. Het is een tijd van mensenoffers. Zwakken worden uitgebuit en bullebakken en krachtpatsers verheerlijkt. En in die wereld kiest God de familie van Abraham een onbetekenende, onbekende, kleine Semitische stam in het Midden-Oosten als de familie die de wereld gaat redden. Ze worden geacht, een oase te zijn in een gewelddadige wereld. Israël moet een gemeenschap zijn die afgodsbeelden vernietigt die zorgt voor de armen en de nederigen verheft en leeft als een gemeenschap van barmhartigheid, compassie, genade en recht in een chaotische, dolgedraaide wereld. In het Oude Testament gebeurt dat telkens opnieuw. Ze zijn rechtvaardig en goed en daarna worden ze boosaardig en treft Gods toorn ze. Ze worden verlost, worden goed en daarna weer slecht, en weer gestraft. Jesaja is een profetie tegen Israël. Hij vertelt ze dat ze afgodsbeelden vereren, kinderen en mensen kwaad doen en de armen verwaarlozen, en dat God ze daarom zal straffen. Zijn toorn zal jullie treffen. Hij gaat dit land vernietigen. Het is een donkere, Meedogenloze profetie. Maar, zegt Jesaja ook, daarna zal Hij jullie thuisbrengen. Hij zal jullie bevrijden en uit jullie midden, Israël, een Verlosser doen opstaan. En Hij gebruikt het woord kind, een baby, die zal komen om de wereld te verlossen. En dat gebeurt ook allemaal. Babylon verovert Israël en voert het volk weg in slavernij. Ze keren terug naar huis, maar als de tijd van Jezus aanbreekt is dat derde stukje nog niet gebeurd. Waar is die telg uit Isaï’s stronk? Dat is de profetie. Jesaja 11: Uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Het is de stronk van een gekapte boom, een dode boom. Hij is grijs. Hij leeft niet meer. Een restant van iets wat geweest is. Iets wat zo sterk leek, is niet meer. Gekapt en als  brandhout gebruikt. En hij zegt: Uit die dode, droge, koude stronk zal een telg opschieten. Dat wordt een mens. En Hij zal een Koning zijn, en een Kind. En als Hij verschijnt in jullie gewelddadige wereld zal Hij hoe genoemd worden? Vredevorst. In de Oudheid had nog nooit iemand gehoord over een Vredevorst. Een Koning van vrede? Iedereen was destijds een verwoester. Een krachtpatser, een stedenverwoester, een weduwenmaker. Dat waren bestaande namen voor echte koningen uit de streek. En temidden daarvan zegt God dat er een Koning komt, die Vredevorst zal heten. En Hij schenkt ons een prachtig visioen van zo’n wereld met zo’n Koning. Als het Kerstverhaal aanbreekt zijn er 5 à 600 jaar verstreken sinds Jesaja. Het volk is terug in Israël, het heeft God weer in het hart gesloten maar men vraagt zich af waar de Vredevorst blijft. Er is een groot verlangen om die Koning te zien komen. En in dat verhaal zien we Maria en Jozef verschijnen. Van Nazareth naar Bethlehem moeten ze 120 kilometer te voet afleggen. Hoevelen van jullie zijn hier zwanger geweest? Hopelijk alleen vrouwen. Kunnen jullie je 120 km te voet voorstellen als je 8 à 9 maanden zwanger bent? Ze reizen naar Galilea vanwege een volkstelling. Ze moeten zich melden van de hardvochtige overheerser, Rome. De Romeinen zijn streng gedisciplineerd. Ze brengt Jezus ter wereld in Bethlehem. Jeruzalem ligt op zo’n 8 kilometer van Bethlehem. In die dagen moeten moeder en kind naar de tempel voor het geboorteritueel dat het orthodoxe Jodendom voorschrijft. De moeder moet na elke geboorte ritueel gereinigd worden vanwege het bloed. Let wel, in de Oudheid hangt bloed bij de buurvolken samen met mensenoffers en zo. Joden zien bloed liever als bron van leven. Het is iets heiligs, dat moet worden beschermd en gereinigd. Dus na de bevalling wordt de moeder ritueel gereinigd en moet ze een lam offeren als ze welgesteld is, of twee duiven. Maria was 14 of 15 en offerde twee duiven. Ze was nog maar een tienermeisje en waarschijnlijk arm. En de jongen, haar zoontje, krijgt op de achtste dag zijn naam als Hij wordt besneden. En hoe wordt de baby genoemd? Jezus. Kent iemand de Hebreeuwse naam voor Jezus? Yeshua. Yeshua is het Hebreeuwse woord voor verlossing. Dat is belangrijk in het verhaal van Simeon. Yeshua betekent…? -Verlossing. En hoe zeg je verlossing in het Hebreeuws? Heel goed. Dus de baby wordt besneden en moet dan gewijd worden. Dat gebeurt met een gebed en een zegening. Daarvoor gaan ze naar de tempel. De tempel was gigantisch groot, zeker voor de Oudheid. Hij besloeg zo’n 14 hectare. Elke dag kwamen er 10 tot 200.000 mensen, dus het was er altijd vol. Denk aan een gigantische, gewijde markt waar doorlopend werd gehandeld en gegeten en rituelen werden verricht. Waar elke dag om 9 en 3 uur werd geofferd, waar feesten werden gevierd. Er was altijd van alles te doen. Dus als Maria en Jozef voor hun ritueel naar de tempel gaan zijn daar vele duizenden mensen. En temidden daarvan doet een jong stel wat ze doen moeten als Joden. En in Jeruzalem, misschien aan de andere kant van de stad, woont een oude man. Hij heet Simeon, en iedereen kent hem omdat hij zo’n goed mens is. De Bijbel zegt dat Simeon vervuld was van de Heilige Geest. Dat hij een rechtvaardig mens was en een zuivere inborst had. De Bijbel noemt driemaal de Heilige Geest als het over Simeon gaat. Er staat dat de Heilige Geest voor Simeons dood tegen hem zei dat hij de komst van die Koning, van die Messias, zou meemaken. De telg uit de stronk van Isaï. Volgens de overlevering hoorde hij dit als jongeman van de Geest maar in dit verhaal is hij al heel oud. Hoe lang heeft hij moeten wachten? 50 of 60 jaar? En ineens ziet hij dat jonge stel met een kleine baby. En hij zegt: Natuurlijk. Dat is Hem. Hij loopt op het stel af. Iedereen lijkt hem te kennen. Het is bijna alsof de menigte een stapje opzij doet voor hem. Hij loopt op die kleine baby af, geen volwassene. En hij houdt Hem in zijn armen en spreekt dat beroemde gebed uit. Nu laat Gij, Heer, uw dienstknecht gaan. In vrede, naar uw woord. Wat zegt hij? Ik kan nu sterven. De totale vervulling van mijn leven. Alles wat ik ooit heb gewild en ooit heb gehoopt is eindelijk gebeurd. Ik heb Hem gezien. En hij zegt: U kunt uw dienaar in vrede laten gaan want mijn ogen hebben uw verlossing gezien. Het Hebreeuwse woord voor verlossing is…? Yeshua. Letterlijk zegt hij: Mijn ogen hebben uw Jezus gezien die U bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Zoals Augustinus zegt: Ons hart is rusteloos tot het rust vindt bij God. Het idee dat zoveel menselijk verlangen en wachten. Wachten is op de komst van Christus in mijn leven. Een van de belangrijkste dingen die we van Simeon leren is dat het lijkt alsof Simeon, die zo lang op dit moment gewacht heeft nog steeds een heel goed, vreugdevol, productief mens was. Hij was een zegen voor iedereen. Ik denk dat Simeon kon wachten omdat hij Gods stem had gehoord. Als wij het soort mensen worden dat niet probeert om God te bewegen maar dat we proberen om naar God te luisteren, te begrijpen wat Hij gaat doen en onze harten voorbereiden om klaar te zijn voor het moment dat het gebeurt af te wachten, maar klaar en voorbereid te zijn dan is dat wat God van jou en mij verlangt. Er is nog iemand anders in dit verhaal, Anna die volgens de Bijbel zeven jaar getrouwd was. In die tijd trouwden meisjes op hun 14e, 15e, 16e. De meeste mensen leefden toen nog niet zo lang. Er staat dat ze 7 jaar getrouwd was en daarna 84 jaar weduwe was. Dus hoe oud was ze? Misschien 100 à 103. Toen haar man overleed, was ze misschien 20, of 19 of 21. Ze ging meteen naar de tempel en heeft die nooit meer verlaten. En de rest van haar leven bracht ze door met bidden en aanbidden en vasten en mensen zegenen. De Bijbel noemt Anna een profetes. Zij sprak de woorden van God. En ze was geliefd bij allen en ook vervuld van de Geest. Prachtig. Een stokoude man en een stokoude vrouw. Als ze het stel ziet, prijst ze God. Dank U, Heer. Dank U. Hij is gekomen. Hij is eindelijk gekomen. En dan gaat ze de hele tempel rond en vertelt het iedereen. Hij is gekomen. Het Kind is gekomen. Hem die iedereen verwachtte. Ik vind dat een prachtig beeld, van een vrouw van 105 of 102 die enthousiast de Heer prijst. Vol vuur, vol passie verspreidt ze het goede nieuws dat Jezus, de Messias, de verlossing, de verzoening van Israël goed nieuws voor de heidenen, dat Hij eindelijk gekomen is. Iets wat we van iedere wijze oudere kunnen leren en ook van deze twee mensen, is dat wachten bij het leven hoort. En als we wachten tot God iets doet, kunnen we kiezen: Wachten en niets doen, of onszelf zielig vinden medelijden hebben met onszelf, of verveeld raken, of verder kijken óf we benutten de kans om ons voor te bereiden. We willen doorgaan van wachten naar voorbereiden. Ten slotte een handleiding. Hoe bereid je je voor? In de tijd van Jezus nam iedereen die zaterdag naar de synagoge ging voor het binnengaan een ritueel bad,het mikwa genaamd. Zeg allemaal maar eens mikwa. Ik wil jullie vloeiend Hebreeuws leren. Als je hier na vijf jaar nog geen Hebreeuws of Grieks spreekt, heb ik gefaald. Mikwa. Telkens als je naar de synagoge gaat om te studeren of te bidden doe je een rituele reiniging. Je reinigt vier lichaamsdelen. Eerst je hoofd. Dat zijn je gedachten. Dan je borst. Dat is je hart. Dan reinig je je armen. Dat zijn je daden. En dan reinig je je benen. Je gaan en je staan. En dat mikwa wordt de voorbereiding genoemd. Voorbereiding op de synagoge. Als je in een tijd van voorbereiding nadenkt over wat je moet doen denk dan aan die vier dingen. Bereid je geest voor. Heb de juiste gedachten. Leer. Lees. Groei. Vind een mentor. Denk verder. Controleer je gedachten. Controleer je kennis en groei in wijsheid. Maar dat niet alleen. Controleer ook je hart. Wil je wat goed is? Heb je het goede lief en haat je het slechte? Heb je een nederig hart? Heb je een zachtmoedig, beminnelijk hart? Vind je dat je aldoor een verhard, boos hart hebt? Vraag de Heer om iets in je hart te doen. Vraag je naaste, iemand die je respecteert, om advies om je hart te verzachten. Massa’s mensen met bergen kennis hebben geen goed hart. We willen goede gedachten en een goed hart. En dan je daden. Vraag de Heer of datgene wat je doet, goed is. Misschien moeten sommigen van jullie ander werk zoeken. Misschien hebben sommigen van jullie gewoontes die je moet afleren. Verander mijn handelen. Denk ook aan vrijgevigheid. Ben ik een gul mens of een gierig mens? Ben ik een gewelddadig mens of iemand die genade schenkt. Ben ik verbitterd of vergevensgezind? En ten slotte de benen. Ons voortbewegen. Voor sommigen geldt dat alles wat we doen, goed is. We hebben goede harten. We weten veel. Maar we komen niet op gang. Sommigen van ons moeten in beweging komen en iets doen. Sommigen van ons zijn als bladeren in de wind. En maar gaan, gaan, gaan. Sommigen van ons moeten juist even pas op de plaats maken. Dus vraag God naar je benen. Moet ik hier zijn, of moet ik ergens heen? En dat zijn de vier dingen, denk ik, die we moeten checken wanneer we ons voorbereiden op iets goeds wat God doet.

 

Gebed

door Bobby Schuller

Heer, help me te groeien in mijn denken. Help me een goed hart te hebben. Help me, het goede te doen, en help me te gaan waar U me hebben wilt. Amen.

 

We zijn blij dat jullie erbij waren. Kom volgende week. Het wordt prachtig.

 

Zegen

door Bobby Schuller

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

 

VREDE – Maak je klaar!

6 december 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan