Home De hoop van kerst

Opening

 

Ontdek het gezicht en de stem van positief christendom.

 

Samenzang – Komt allen tesamen

 

Komt allen tezamen jubelend van vreugde komt nu, o komt nu naar Betlehem ziet nu de Vorst der Eng’len hier geboren komt laten wij aanbidden komt laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden

Die Koning jubelend van vreugd’

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller

 

Goedemorgen. Fijn dat u er bent, vandaag. Er zijn een paar dingen die ik wil zeggen. Allereerst een dankjewel aan het echtpaar Dawson, dat deze prachtige boom heeft neergezet. Het voegt echt iets toe. Bedankt dus. Maar fijn dat u er bent. Op deze plek zult u hopelijk genezing vinden, inzicht en dat u er bij hoort. Tot allen die hier gebukt gaan onder zorgen, zich gewond voelen willen we zeggen dat we van je houden. Geweldig dat je er bent. Toon je naaste die liefde, geef hem een hand en groet Hem met warmte in de naam van de Heer. Laten we bidden.

 

Gebed

 

Vader, dank U voor wat U doet in ons leven. We stellen ons vertrouwen op U, nu Kerst nadert. We reizen door het duister, zoals eens anderen deden, om Jezus te vinden. We houden U, Heer, voor ogen en willen zien hoe in onze duisternis Jezus wordt verheerlijkt. In zijn naam bidden wij. Amen.

 

Koor – “Come, O Long Expected Jesus”

 

Kom, o lang verwachte Jezus kom en maak uw kind’ren vrij.

Vrij van angsten en van twijfel onze hoop alleen zijt Gij.

Jezus, Trooster van ons leven hoop deelt uwe komst ons mee.

U, Verlosser van de wereld ’t hart verlangt naar vreugd’ en vree.

Kom uw kinderen verlossen, als een Koning, eens een kind

Kom voor altijd in ons wonen,  dat ons hart uw vrede vindt

Door Uw Heil’ge Geest bekrachtigd, leidt ons leven door uw Zoon

Doordat heel uw werk volbracht is, dank stijgt op tot ’s hemels troon.

Amen

 

Schriftlezing –  Jesaja 11: 1-9

door Glenn DeMaster

 

U mag gaan zitten. Luister naar deze woorden van de profeet Jesaja ter voorbereiding op de preek

van vanmorgen. Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten: Een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn heupen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde zoals het water de bodem van de zee bedekt.

 

Koor Adeste  Fidelis/O Come, All Ye Faithful

Komt allen tezamen jubelend van vreugde komt nu, o komt nu naar Betlehem

Komt allen tezamen Jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Betlehem

Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren:

Komt, laten wij aanbidden komt laten wij aanbidden komt laten wij aanbidden die Koning

De hemelse eng’len riepen eens de herders weg van de kudde naar ’t schamel dak

Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden

Komt laten wij aanbidden komt laten wij aanbidden komt laten wij aanbidden die Koning.

Het licht van de Vader licht van den beginne, zien wij omsluierd verhuld in ’t Vlees

Goddelijk Kind gewonden in de doeken

Komt, laten wij aanbidden komt laten wij aanbidden

Komt Laten wij aanbidden die Koning

Komt allen tezamen jubelend van vreugde komt allen tezamen

Jubelend van vreugde komt allen tezamen jubelend van vreugde

 

Interview –   Nita Whitaker

BS = Bobby Schuller en NW = Nita Whitaker

 

Inleiding

 

Met veel genoegen heet ik Nita Whitaker LaFontaine hier weer welkom. Ze is een van onze favoriete

zangeressen. Ze is zangeres, songwriter, actrice en schrijfster. Ze was getrouwd met Don LaFontaine,

de bekende voice-over acteur. ‘The million dollar voice.’ Vijf jaar na zijn dood in 2008 schreef Nita een boek getiteld: The Voice: My journey  through grief to grace. Het boek heeft veel prijzen gewonnen,

zoals de Indi Excellence award 2013. Nita is straks aanwezig om haar boek en cd’s te signeren.

 

Interview

 

BS       Ga haar even gedag zeggen en welkom heten. Nita, hoe is het?

NW      Prima. Met jou?

BS       Prima. Je gaat zo voor ons zingen maar ik wilde toch eerst even met je praten. Iedereen hier     is dol op je. We kunnen haar eigenlijk best een applausje geven. Je bent een  liefdadigheids-    instelling begonnen.

 

NW      Mijn moeder was bibliothecaresse en mijn man verslond boeken. Om hen te eren heb ik  In a     world with books opgericht. We geven nieuwe boeken aan kansarme kinderen. Ze mogen ze   houden. Want boeken kunnen je vriend zijn, je meenemen naar nieuwe oorden, je fantasie        stimuleren. Lezen is zo belangrijk vooral lezen voor je plezier. Te veel kinderen zijn bezig met

apparaten en tv en niet met boeken. Ik wil deel uitmaken van een beweging die meer lezers       creëert.

BS       Mooi. Je website is:  www.inaworldwithbooks.org. Er luisteren nu miljoenen mensen naar           je. Als je hen één ding zou mogen zeggen, wat zou dat dan zijn?

NW      Dan zou ik zeggen dat Gods genade onvoorstelbaar groot is. Wat je ook te verduren hebt,

moeilijkheden of vreugde, Gods genade is de kroon op alle dingen.

BS       Je hebt een nieuwe cd: Drink deep: a musical journey. En je boek heet Finding my voice. Ze      zijn hier na de dienst verkrijgbaar. En natuurlijk via onze website of via Amazon. Nita, wat fijn      dat je er bent. Ga je nu voor ons zingen?

NW      Heel graag, dank je wel. Mag ik ook applaus voor Nelson Kole? Ik zing zijn bewerking van         Stille Nacht.

 

SOLO – NITA WHITAKER – “Silent Night”                           

 

Stille nacht heilige nacht, Davids Zoon lang verwacht

die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Betlehem stal

Hij der schepselen Heer Hij der schepselen Heer

stille nacht heil’ge nacht heil en vree, wordt gebracht

aan een wereld verloren in schuld, Gods belofte wordt heerlijk vervuld

amen! Gode zij d’eer amen, Gode zij d’eer

hulp’loos kind heilig kind, dat zo trouw zondaars mint

Ook voor mij hebt G’U rijkdom ontzegd

leer m’U danken daarvoor leer m’U danken daarvoor

 

Instrumentaal –    HOUR OF POWER ORKEST – “Sinfonia (from the Messiah)”

 

Preek – “De Hoop van Kerst” door Bobby Schuller

door Bobby Schuller

Bedankt, orkest. Dat was een stuk uit de Messiah van Händel. Dank jullie voor je inzet.

Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’ of ‘aankomst’ van de Messias, de komst van een belofte. Dus de adventstijd, en dat zal ik nog vaak zeggen, is een tijd voor ons allen die verkeren in de duistere nacht

van de ziel, die het zwaar hebben een tijd van bidden en wachten op de geboorte van het Christuskind

in onze duisternis. Velen van ons zijn als pelgrims die een gevaarlijk pad bewandelen op zoek naar Jezus. Ik wil het hebben over: Jezus voor ogen houden tijdens onze tocht. Tijdens onze tocht door het leven gericht blijven op Jezus. Dan komt alles goed. We houden ons Christus voor ogen, opdat we kunnen hopen. De bijbeltekst van vandaag ging over de hoop van Israël. Het komt uit de profetie van Jesaja en gaat over ‘Isaï’s stronk.’ Stel u een grote boomstronk voor, een omgehakte boom. Hij is dood. Je denkt aan hoe groot die boom geweest moet zijn. Z’n takken hebben hoog in de lucht gereikt.

Nu zie je alleen nog die stam en een enorme wortelkluit. Je denkt: Wat eens groot en indrukwekkend was, is nu dood. En dan kijk je van dichtbij, en zie je groene scheut die ontspruit aan de stam. En dat is waar Jesaja het over heeft. Hij zegt: Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Een groene twijg. De geest van de Heer zal op hem rusten: Een geest van wijsheid en inzicht een geest van kracht en kennis. Hij gaat orde op zaken stellen in de wereld. Alles zal goed komen door deze Ene, die God ons stuurt. En die hoop heeft Israël jarenlang gekoesterd: De hoop dat op een dag de Messias zou komen om iedereen te redden. De hoop dat zelfs in ballingschap in Babylon God redding zal brengen in de persoon van de Messias. Isaï’s stronk. Ooit zal die groene twijg uitgroeien tot een grotere, betere  boom die enorm veel vrucht zal dragen. God zij gedankt dat die groene twijg, genaamd Jezus, er is. Zo zag Paulus het ook. In de Romeinenbrief citeert Paulus deze passage uit de Septuaginta, een Griekse versie van de Hebreeuwse Bijbel: Isaï zal een telg voortbrengen: hij die komt om over de heidenen te heersen. Op hem zullen zij hun hoop vestigen.’ En tot zijn eigen mensen: Moge God, die ons hoop geeft u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Het idee dat de Heilige Geest die in Jezus huisde die geest van wijsheid, kracht en kennis, het geloof dat ik alles te boven kan komen met Gods hulp heeft nu  post-gevat in uw leven want de Heilige Geest biedt hoop in overvloed als je samen met Jezus door het leven gaat. Die geest van Christus in u wordt in de Bijbel aangeduid als de Trooster. Want als je de Geest van Christus in je hebt geef je nooit op, verlies je nooit de moed, maar houdt hem levend. Er is me vaak gevraagd: Welke rol speelt de Heilige Geest voor een christen? Het lijkt zoiets emotioneels. Ik vergelijk hoop hiermee: Toen je tot geloof kwam werd er als het ware een  waak-vlammetje aangestoken en de Heilige Geest is als het gas. Je draait de knop aan het gasstel om. Dat  waak-vlammetje gaat nooit uit, dat blijft altijd branden. Het geeft amper licht, en al helemaal geen warmte. Zo ziet het leven van een christen eruit zonder de Heilige Geest. Ik weet niet of het voor iedereen opgaat, maar bij mij werkt het zo: Als de Heilige Geest van Christus bezit van me neemt is dat als een warm vuur van binnen. Ook al sneeuwt het buiten en is het donker, de Heilige Geest troost me en maakt dat ik me geen zorgen hoef te maken. Ik hoef niet bang te zijn, ik kan me ontspannen en zeggen: Ja, het is inderdaad donker buiten. Maar volgens mij komt het allemaal wel in orde. Dat is iets heerlijks. De Heilige Geest spreekt en brengt wijsheid in je geest en in je hart. Hij zegt andere dingen dan de wereld zegt. Volgens de wereld is de wereld vol gevaren. Je loopt gevaar. Elk moment kan je laatste zijn. Het is een meedogenloze wereld. Je moet concurreren met je naaste, kwaad met kwaad vergelden oog om oog, tand om tand. Je moet zeggen waar het op staat. En je moet opschieten, want je leeft maar eens. En je vindt de wereld waarin je leeft onbetrouwbaar en vol gevaar. Maar de Heilige Geest zegt in je hart dat je een eeuwig geestelijk wezen bent voorbestemd voor de eeuwigheid in Gods grote universum. Dat is een heel ander beeld. Als je vertrouwt op de Heilige Geest, die tot je hart spreekt mag je hopen. Want dan loop je veel minder gevaar dan je denkt. En dat is het goede nieuws van het evangelie: Je mag hopen. Al wordt het nog zo zwaar, zeker met Kerst je mag  vertrouwen op God en leven in een van God doordrenkte wereld waarin God een gever is, geen nemer. Hij zegent, Hij vervloekt niet. God heeft je geschapen, Hij koestert je en heeft je lief. En al mijn zonden dan? Daar is het Kruis voor. En al mijn fouten? God heeft je lief. Hij wil je zegenen, Hij wil dat je het haalt. Het idee van een joodse God als een God die geeft staat lijnrecht tegenover het Mesopotamische idee van een God die neemt. De oude Mesopotamiërs geloofden dat alle goden van hun pantheon kwaadaardig met bliksem smeten en mensen vervloekten. Ze waren onbetrouwbaar en wilden de mensheid vernietigen. Net als de mythologische Zeus die de mensheid wilde krenken. De joden zeiden: Nee, wij kennen God, er is er maar één van. Het is een toffe God. Hij is warm. Wij dienen een God die ons liefheeft. Hij stelt zijn eisen, maar Hij wil de wereld verlossen. Een gevende God. De joods-christelijke God die wij dienen, is een gevende God. Ter voorbereiding op deze preek maakte ik een wandeling in Peter’s Canyon. Je ziet vogels vliegen en de zon die opkomt boven de bergen. De warmte van de zon komt over je en in golven valt Gods goedheid over je heen. Het was een geschenk van God aan mij en ook aan u. De muziek van vanmorgen is een geschenk van God u gegeven via deze musici. Zoveel goeds heeft God u toebedacht. In de Hervormde Kerk spreken we dan van ‘algemene genade’. Al dat goede en mooie schenkt God u, gratis en voor niks. Uit liefde. God heeft een gevende instelling. Wil iemand uit het orkest me even assisteren? Oké, Steve Velez. Hallo, Steve. Handen zijn belangrijk voor een muzikant. Voor jou zijn ze echt een grote schat. Wil je eens met je rechterhand een gevend gebaar maken? Als je mij iets geeft met je rechterhand, hoe ziet dat eruit? Het eerst wat in je opkomt. Een open hand. Zo. Een open hand bemoedigt, omhelst. Een open hand is een gevende hand. Een liefhebbende hand. God is een God met een open hand. Een  geven-de God, die ons bemoedigt. Maak nu eens het gebaar waarmee je me iets afneemt. Als je me iets af zou nemen, hoe zou je je hand dan houden? Nee. Pak eens iets af. Neem me dit af. Je hand is nu een vuist. Ja toch? Er is dus een Mesopotamische god die neemt. Een open hand neemt niet, maar ontvangt. Ja toch? Dus God is een god met een open hand. Hij is een god die geeft, en dus een god die liefheeft en bemoedigt. Maar veel mensen denken dat zijn handen niet zo zijn, maar zo. Dat Hij neemt, vervloekt, aanvalt en haat. Maar dat is niet de god die we dienen. Dank je wel, Steve. Dat is de instelling van Gods hart. God heeft een gevend, zegenend hart. Dat geeft Jezus ons aan het kruis:

Een God die geeft, koestert, liefheeft en bemoedigt. Daarom moet u hoop hebben. Velen wijzen op al het lijden in de wereld, de pijn, de problemen. Dat zie ik ook. Vandaar dat ik hoop. Hoe kunnen we die dingen verenigen? Ik heb het vaak over keuzes maken et cetera maar uiteindelijk is deze fysieke wereld een geestelijke realiteit. De vreselijke dingen die gebeuren in uw en in mijn leven die dingen vindt God vreselijk. Maar volgens de christenen gebruikt God mensen om dat te veranderen. God gebruikt Jezus als menselijk wezen om het kwaad te overwinnen. Al te vaak, als we bidden vragen we God ons te helpen zonder dat er iemand anders aan te pas komt. We willen armoede verdrijven door nieuwe systemen in plaats van zelf arme mensen te gaan helpen. God wil mensen gebruiken. Ik weet

niet altijd goed om te gaan met mist. Ik kan het niet uitleggen, maar ik kom er altijd doorheen. Ik heb altijd geloofd dat leven in de duisternis, het lijden, de strijd van dit bestaan doet denken aan een kapitein van een schip. Je bent de koers kwijt in de mist weet niet waar de klippen zijn maar je moet onmiddellijk weg uit die mist. Plotseling klinkt een admiraal over de boordradio: Ik zie jullie op de GPS en ik zal jullie hier veilig uit loodsen. Je bent één en al dankbaarheid. Je ziet niks, weet niet hoe je eruitkomt maar vertrouwt erop dat de stem die je hoort je veilig uit de gevaren kan loodsen. Zo is ook het leven van een christen in de tijd waarin we leven. We leven in de mist van niet weten waar de rotsen, de rampen zijn. Maar we vertrouwen op God en stellen onze hoop in Hem, zodat de boot in

beweging blijft. Ik weet nog dat ik een keer ging vissen met mijn vader. We zouden voor 40 dollar twee dagen op een boot voor veetransport zitten. Een enorme boot. Er waren nog wat toeristen en wat  onwelriekende matrozen. Met een vriend ging ik eerst snel nog even naar Starbucks. We namen allebei een ‘venti red-eye’. Dan voegen ze aan een beker koffie twee shots espresso toe. Toen we daarmee op de boot kwamen was daar de kok, een harige man uit het Midden-Oosten. Hij maakte voor ons allebei een dubbele burger met kaas en bacon. Als ontbijt, om vijf uur ’s morgens. We  had-den onze koffie net op en voelden wel wat voor zo een burger. We aten hem op en zetten koers naar woelige wateren. We voeren niet onder de kust. Het was een tocht van twee dagen en ik werd zo misselijk als wat. Dat is vreselijk. Dat is lijden. Maar je weet dat je straks weer aan land bent en kunt gaan liggen, een dutje doen en dan is alles over. Zo is het leven ook vaak en velen van ons hebben last van zeeziekte. We vergeten dat het land waarschijnlijk dichterbij is dan we denken. Je mag blijven hopen, je hoeft het niet op te geven, je hoeft niet te tobben. Laat het los. Hou je hoop levend door je Jezus voor ogen te houden. Jezus is het land voor de zeezieke zeeman. Geef vooral niet op. Vertrouw

op Jezus en houd Hem voor ogen.

 

Koor – Joy to the World

 

Jubel het uit, de Heer is hier ontvang het Koningskind als Redder van de aarde geeft Hij het leven Waarde dus hemel en aarde, zingt dus hemel en aarde, zingt dus hemel, hemel en aarde, zingt

Vreugde, vreugde, vreugde

 

Zegen

 

Fijn dat u er was, of naar de uitzending hebt gekeken. We houden van u en hopen dat u zich bemoedigd voelt. Like ons op Facebook, volg ons op twitter. En dan nu de zegen.

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Koor –  Hark! The Herald Angels Sing

 

Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer vreed’ op aarde, ’t is vervuld , God verzoent Der mensen schuld voegt u, volken, in het koor dat weerklinkt de hemel door zingt met algemene stem Voor het kind van Betlehem hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer lof aan U die Eeuwig leeft en op aarde vrede geeft Gij die ons geworden zijt. taal en teken in de tijd al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf opdat w’ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn hoor de eng’len Zingen de d’eer van de nieuw geboren Heer

 

 

De hoop van kerst

6 december 2015 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan