Home Televisie We hebben elkaar nodig

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie. Wat fijn dat u er bent of dat u thuis zit te kijken. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Geweldig dat u er bent. Op wat voor manier uw hart ook bezwaard wordt wat u ook mee torst, wat voor ketenen u ook gevangen houden Gods liefdevolle armen zijn sterk genoeg en Jezus’ naam is sterk genoeg om u te helpen in tijden van nood

Gebed

Vader in de hemel, dank U dat U ons liefheeft. U zegt tot ons dat we uw geliefde zoons en dochters zijn. U hebt ons geroepen en ons gezalfd. Dank U dat ieder persoon in deze kerk ertoe doet voor U. Geef dat wij straks een fris woord mee naar huis nemen een zegenrijke visie, alles wat U voor ons wilt. Het is in Jezus’ sterke, machtige naam dat wij dit bidden. Amen.

Koor – “I Will Sing of the Mercies of the Lord”

Van Gods kracht en genade zal ik altijd zingen

Van Gods kracht zing ik steeds
Van Gods kracht en genade zal ik altijd zingen
Van Gods kracht en genade zing ik steeds
Met mijn mond maak ik bekend U bent getrouw, U bent getrouw Met mijn mond maak ik bekend, U bent getrouw voor alle mensen Van Gods kracht en genade zal ik altijd zingen
Van Gods kracht en genade zing ik steeds amen

Schriftlezing – Johannes 13:13-17 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Ter voorbereiding op de preek lees ik uit het boek Johannes. Jullie zeggen altijd ‘meester’ en ‘Heer’ tegen Mij. En terecht, want dat ben Ik ook. Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt maar er ook naar handelt. Wij, kerkfamilie, streven ernaar om het soort vriend te worden dat wij nodig hebben in de wereld. Amen.

Koor – “Servants of Grace”

God dienen in het leven, en dan de mensen
God dienen met onze broeders en zusters samen
De gemeenschap met Gods volk ervaren
Als dienaars van Gods genade blijven vertrouwen Ondanks pijn en verdriet
Gods dienaars geven ons kracht om door te gaan
Ja, een weerspiegeling van Gods liefdevol gelaat Zijn de dienaars van zijn genade, dienaars
Wij zijn dienaars van zijn genade, dienaars
voel Gods armen om u heen
God heeft ons hier zijn liefdevolle trouw betoond
Wij zijn dienaars van wonderbare liefde
Dienaars van Gods genade
Als God ons wil gebruiken
Zullen vreugde en vrede ons deel zijn
Ja, laat de Almachtige ons gebruiken
De bron van liefde, vreugde van het bestaan
God dienen in het leven en dan de mensen
God dienen met onze broeders en zusters samen
De gemeenschap met Gods volk ervaren
Als dienaars van liefde dienaars van genade
Kom met ons mee als wij van hier vertrekken
Als dienaars van Gods genade, dienaars van genade Dienaars van vrede, dienaars van hoop
En vreugdevolle dienaars van liefde
Amen, amen, amen, amen, amen, amen

Bobby bedankt het koor en orkest

Wat hebben wij altijd een fijne muziek. Bedankt, koor en orkest, wij waarderen jullie ontzettend.

INTERVIEW – NATALYA ROA
BS = Bobby Schuller en NR = Natalya Roa

BS En vandaag mag ik u Natalya Roa voorstellen, de nieuwe aanbiddingleider van onze andere kerkdienst. Natalya leidt de aanbidding. Zij is gezegend met haar talent. Graag applaus voor haar. Fijn dat je er bent, Natalya. Je bent niet vaak in deze dienst te vinden. Gewoonlijk ben je in de andere dienst, die live is te zien op mijn Facebook-pagina en op YouTube. Daar ziet u Natalya in actie. En dit is een mooi moment. Je bent zwanger.

NR Ja, dit komt niet van het snoepen.
BS Wanneer ben je uitgerekend?
NR Op 4 januari.
BS Vertel eens hoe je in Shepherd’s Grove bent beland.
NR Vrienden van mij spelen in de ochtenddienst van kwart over elf. Ik zing al tien jaar met hen.

Zij traden op toen ik trouwde, ik was erbij toen de drummer zijn schooldiploma kreeg. Wij maken al heel lang samen muziek. Na een hele tijd zien wij elkaar nu weer en maken wij samen muziek en dat in deze fantastische kerk.

BS Het was geweldig dat je ons team kwam versterken. Veel mensen waren ontroerd door hoe jij de aanbidding leidt. Waarom ben je aanbiddingleider geworden?

NR Ik begon al vroeg met zingen. Als mijn vader even de kans zag schoof hij me naar voren. Later deed ik de opleiding voor aanbiddingleider. En ik ben altijd blijven zingen.
BS Een Cubaanse familie. Je oom won eens een Grammy.
NR Mijn moeder is op Cuba geboren. Ik heb veel familie in Miami. Mijn oom won een Latin

Grammy.
BS Van hem is het liedje She bangs.
NR Muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in onze familie. Iedereen was er dol op. Ik uit mijn

liefde voor muziek graag in de kerk.
BS Wat zeg je tegen iemand in de kerk die gebukt gaat onder schuldgevoelens en niet eens weet

hoe hij God moet loven. Iemand die niet weet hoe God te aanbidden terwijl dat toch zo

belangrijk is.
NR Zeker. Elke dienst weer eren wij God met een lied in ons hart. Dat beleven wij net zo sterk

als andere mensen. Mensen zijn verschillend, dus niet iedereen aanbidt God op dezelfde wijze. Soms vind ik het fijn om stil te zijn en te luisteren naar wat God tegen mij zegt. Een andere keer gooi ik blij mijn handen omhoog. Het is aan het aanbiddingteam om een ieder gelegenheid te bieden het op zijn of haar manier te doen. Dat is aan iedereen afzonderlijk. Wat zegt mijn hart? Waarnaar verlangt mijn ziel? Als wij dat benadrukken, ervaren wij God. En kom zoals je bent.

BS Wij zijn blij dat je in ons team zit en meewerkt aan onze kerkdienst hier. Wat ga je voor ons zingen?

NR ‘What a beautiful name. ‘
BS Wij zijn je zo dankbaar. Dames en heren, applaus voor Natalya Roa.

SOLO – NATALYA ROA – “What a Beautiful Name”

U was het Woord in het begin, één met God, de Allerhoogste
Uw verborgen grootheid in de schepping wordt nu onthuld in U, onze Christus Wat een prachtige naam, wat een prachtige naam
De naam van Jezus Christus, mijn Koning
Wat een prachtige naam, mooier dan welke andere naam ook
Wat een prachtige naam, de naam van Jezus
U wilde geen hemel zonder ons
Daarom bracht U de hemel op aarde
Mijn zonde was groot, uw liefde groter
Wat zou ons nog kunnen scheiden?
Wat een prachtige naam wat een prachtige naam
De naam van Jezus Christus mijn Koning
Wat een prachtige naam

Mooier dan welke andere naam ook
Wat een prachtige naam, de naam van Jezus
Wat een prachtige naam, de naam van Jezus
De dood overwonnen, het voorhangsel scheurde
U rekende af met de zonde en graf.
De hemelen weergalmen uw eer en uw grootheid Want u stond op uit de dood
Niemand, niemand kan U evenaren
Voor eeuwig duurt uw heerschappij
Van U is het Koninkrijk, van U is de glorie
Van U is de naam die alle andere te boven gaat
Wat een machtige naam, wat een machtige naam De naam van Jezus Christus, mijn Koning
Wat een machtige naam, niets haalt het bij die naam Wat een machtige naam, de naam van Jezus
Wat een machtige naam, de naam van Jezus
Wat een machtige naam, de naam van Jezus

SOLO – MAIYA SYKES – “What a Friend We Have in Jesus”

Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan
Welk een voorrecht, dat ik door Hem, altijd vrij tot God mag gaan Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer Juist omdat wij ’t al niet brengen in ’t gebed tot onze Heer

Leidt de weg soms door verzoeking dat ons hart in ’t strijduur beeft Gaan wij dan met al ons strijden tot Hem die verlossing geeft
Kan een vriend ooit trouwer wezen, dan Hij, die ons lijden draagt? Jezus biedt ons aan genezing. Hij alleen is ‘t, die ons schraagt

Zijn wij zwak, belast, beladen en terneer gedrukt door zorg Dierbare Heiland, onze toevlucht Gij zijt onze hulp en borg Als soms vrienden ons verlaten gaan wij biddend tot de Heer In zijn armen zijn wij veilig Hij verlaat ons nimmermeer

Laat u troosten door de Heer laat u troosten door de Heer

Proclamatie met Bobby Schuller

Zegt u met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen.
Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.
Dank u, u mag gaan zitten.

Preek – “Wees dienstbaar……wij hebben elkaar nodig!” door Bobby Schuller

Deze reeks preken gaat over de diepste menselijke behoefte: die aan verbinding. Een diepe verbintenis met God en andere mensen. Daarbij vergeten wij dat wij volgens de christelijke wereldvisie ons vooral met God verbinden via andere mensen. Ik wil vandaag beginnen met deze belofte: Dat u

dieper kunt komen in de relaties die u al heeft. En vooral: Ik wil dat u weet dat u liefde en geborgenheid waard bent. Vergeet dat nooit. Als u denkt dat u zich moet bewijzen om liefde te verdienen voelt u die liefde niet, want u kunt zich niet voortdurend blijven bewijzen. Daarvoor zijn wij allemaal te zeer verknipt. Ik begin met een belangrijke stelling Als u vandaag iets zou moeten onthouden, dan is het dit: Iedereen heeft aandacht nodig. Iedereen. Daarmee bedoel ik: Toen ik studeerde en nog single was, zag je soms dat een jongen een meisje had dat eigenlijk veel te mooi voor hem was. Dan hoorde je dat die jongen het uitmaakte en dacht je: Hoe kan zo’n lelijke gozer het uitmaken met zo’n mooi meisje? En weet je wat zo’n jongen dan zei? Ja, ze was mooi, maar weet je… Zij had veel aandacht nodig. Ik kon het gewoon niet meer opbrengen. Als iemand vindt dat je veel aandacht wilt, veeleisend bent, dan is dat de waarheid. Maar meestal… Jazeker, want dat zijn wij allemaal. Maar als mensen dat over je zeggen, bedoelen ze: Je bent iemand die neemt. Zij geven veel en jij geeft weinig terug. Ik wil gewoon zeggen: Accepteer dat. Wij hebben veel behoeften. Ben je daarom een slecht mens? Welnee. Zilver moet gepoetst worden, anders wordt het dof. Een Rolls Royce heeft vaak onderhoud nodig. Ik heb er geen, maar…Er zijn twee soorten mensen die relaties slecht onderhouden: Ten eerste mensen die aandacht slurpers zijn in de zin dat zij weinig geven. Zij laten zich graag dienen, maar zelf doen zij niet hun best om anderen te dienen. Als dat mooie meisje in dat verhaaltje er iets tegenover had gesteld door te vragen hoe zijn dag was of mee te gaan naar een honkbalwedstrijd, had hij zich misschien anders gevoeld. Maar in een geval als dit is het meestal zo dat zij alleen maar nemen. Wij gaan het eerst hebben over de ander dienen in je huwelijk, je vriendschap, je collega’s, zelfs je vijanden dienen. Ten tweede: Als je zegt dat jij niet veeleisend bent, is het misschien zo dat niemand zich om je bekommert. Dat gebeurt ook. Het risico voor christenen is dat wij niet onderkennen dat wij veeleisend zijn terwijl wij wel aandacht nodig hebben en daarom moeten vragen aan onze vrienden en familie, die van ons houden. Dat dat zelfs een harde noodzaak is als we willen groeien in onze relatie met God. Wil je groeien in je relatie met God, dan moet ook in je relatie met mensen. Veel mensen onderkennen hun behoeften niet, en dienen anderen zonder te vragen om wat wij zelf nodig hebben: een hug, aandacht, grenzen, leuke dingen doen. Het gaat erom dat je weet dat je zelf veeleisend bent, maar je vrienden ook. Als ik mijn partner aandacht geef, geeft hij of zij mij aandacht. Amen? Bent u veeleisend, steek dan uw hand op. Ik ben trots op jullie. Ik ben het ook. Ik verg veel onderhoud. Ik wil beginnen met dit verhaal over Jezus. Zijn leven stond in het teken van vrijgevigheid en dienstbaarheid. Hij geeft alles: zijn tijd, zijn leven, zijn lichaam – alles. Hij genas en wat Hij in zijn leven ook doormaakte. Hij diende anderen, ook als die Hem verwaarloosden of pijn deden. Hij bleef de mensen van wie Hij hield dienen en voor hen zorgen. De Bijbeltekst van vandaag, Johannes 13, hoort bij het verhaal waarin Jezus en zijn discipelen net in Jeruzalem zijn, de hoofdstad van Israël. Daar zou de koning zetelen als hij zou terugkeren. Zijn discipelen denken dat het volgende gaat gebeuren: De hemel zal zich openen, engelen zullen afdalen en de verrukking zal compleet zijn. Hemel en aarde zullen één worden en Jezus zal zetelen op zijn troon. Al zegt Hij zelf: Ik word gekruisigd en zal opstaan uit de dood. Ik zal de wereld dienen, niet domineren. De discipelen denken: Het nieuwe koninkrijk komt eraan. Lukas beschrijft hoe zij op Witte Donderdag binnenkomen, een verhitte discussie voeren over wie de belangrijkste wordt in zijn Koninkrijk. Jonge kerels, je kunt het ze amper kwalijk nemen. Ze leefden onder de Romeinen en hadden Romeinse waarden: Roem, macht, dominantie, ‘wij gaan over de wereld heersen’ ‘ik word gouverneur’, of een geweldige zus of zo in die nieuwe theocratie. En zij praten zo druk over zichzelf dat zij het meest eenvoudige vergeten: Hun voeten wassen. Op je voeten moest je in die tijd erg letten. De meeste wegen waren onverhard. De Romeinen legden prima wegen aan, maar ook die waren vies. Toentertijd werden veel paarden gebruikt. Geen auto’s achter elkaar, zij reisden met hun koeien en schapen. Dus mensen reisden niet alleen maar met hun schapen, geiten en paarden. Dus de wegen lagen vol met eh CO2-uitstoot. Mensen droegen open sandalen gewoon een zool met een paar leren riemen. Zo ging dat toen. Als je van huis tot huis liep, werden je voeten vreselijk smerig. Zoals nog altijd, telde reinheid heel erg voor joden. Rein en onrein werden strikt gescheiden. Dus als iemand bij een huis aankwam zat er een slaaf bij de deur. Voordat je naar binnen ging, ontdeed hij je voeten van al die CO2-uitstoot en viezigheid. Daarna kon je schoon het huis binnengaan. Het is weinig bekend, maar bij die gelegenheid gingen ze zo op in hun ruzie, dat ze vergaten hun voeten te wassen. Ze zitten aan tafel te discussiëren. In die tijd was de verhouding rabbi – discipel als die tussen een mentor en zijn studenten. Destijds werden discipelen geacht de rabbi te dienen en ze zouden altijd zijn voeten wassen. Niet alleen omdat die schone voeten hoorde te hebben. Het was ook een manier om het ambt van rabbi te eren. Daar zitten ze, en ruziën over de vraag wie de belangrijkste zal zijn. Maar de rabbi onderbreekt hen. Hij staat op. Waarschijnlijk droeg Hij een rabbinaal gewaad niet als dit, maar ook een symbool van zijn ambt. Dat

trok Hij uit hing het over een stoel of zo. Misschien trok Hij nog wat kleding uit waarna Hij alleen nog ondergoed aanhad. En Hij sloeg een handdoek rond zijn middel, net als een slaaf. Met vuile voeten ging Jezus zijn discipelen langs, die hun plicht waren vergeten en begon hun voeten te wassen. En ze voelden zich zeer beschaamd. Terwijl ze ruzieden over wie de belangrijkste zou worden begon Jezus hen te wassen en te dienen. En voeten wassen is niet zomaar iets, maar een uiterst nederig dienstbetoon. Maar Jezus geneerde zich niet. Hij maakte het tot een waardige handeling. Hij maakte van het dienen van een ander iets tot glorie van de Vader. Jezus waste de voeten van zijn discipelen. Ze begrepen er niets van en schaamden zich. Petrus roept in ontzetting: Nee Heer, ik zou uw voeten moeten wassen. Ga zitten, zegt Jezus. Wie Mij niet zijn voeten laat wassen zal het Koninkrijk van de hemel niet deelachtig worden. Was mij dan helemaal! roept Petrus uit, superreligieus als hij is. En Jezus kijkt hem aan en zegt: Even rustig, Petrus. Hou je rustig. Ik was alleen je voeten. Jezus wast hen allemaal de voeten. Dan trekt Hij zijn kleren weer aan, gaat bij hen zitten en zegt dit, volgens Johannes 13: Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? vroeg Hij. Jullie zeggen altijd ‘meester’ en ‘Heer’ tegen Mij. Terecht, want dat ben Ik ook. Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt maar er ook naar handelt. Wie zal er gelukkig zijn? Degene die dient, die geeft, die zegent, die moeite doet om te zorgen voor een ander. Dit is een les over christelijk leiderschap. Over hoe christelijke leiders, op zakelijk gebied, in leven of studie, moeten leiden. Maar het gaat mijns inziens ook op voor onze relaties. Laten wij het zo eens bekijken. In onze relaties is het zo dat als je vaak genoeg gekwetst of genegeerd bent, dat je dan zegt: Misschien kom ik er niet verder mee maar ik was geen voeten meer. Ik ben er klaar mee. Ik heb genoeg gedaan. Ik ben genegeerd en niet geholpen. Ik ben er klaar mee. In je huwelijk, je dating-leven, je vriendschap, je werksituatie. De christelijke, juiste, gezegende handelwijze als je een vreugdevol, boeiend leven wilt is de voeten van anderen wassen, anderen dienen ook al weet je niet of zij jou ook zullen dienen. Dat is goed. Toen Jezus de voeten van de discipelen waste, wist Hij dat Hij over een uur of 12 zou sterven aan het kruis. Dat was vlakbij. Maar zelfs toen de kruisiging zo nabij was nam Hij de tijd om degenen die onder Hem stonden, te dienen.

In onze relaties, vriendschappen, in onze familie of wat dan ook komt er soms een punt dat wij gewoon niet kunnen dienen of zijn ons er niet goed van bewust. Maar niets is zegenrijker dan de mensen die God je heeft gegeven, te dienen. Een goede vraag die je jezelf kunt stellen is: Wat hebben zij op dit moment nodig? En een nog betere vraag: Wat heb je van mij het meest nodig maar geef ik je niet? Niemand heeft zin die vraag te stellen, want zij zouden jou die vraag moeten stellen. Je denkt: Als ik dat nu vraag…Waarschijnlijk weet je eigenlijk wel wat zij willen en dat wil je niet geven. Maar alleen al het stellen van de vraag: Wat heb je van mij nodig dat ik je niet geef? Als je dat vraagt aan een vriend, collega of je partner dan geef je eigenlijk al iets. De vraag stellen is al een liefdevolle daad. Want daarmee zeg je: Er zijn gebieden in onze relatie waar ik je zou kunnen helpen, maar dat niet doe. Maar ik ben er voor je, ik ben bereid om te leren en ik wil een betere vriend worden. Het is een geweldige vraag om te stellen. Ik raad het getrouwde stellen aan maar ook vrienden of je broer of zus met wie je alles samen doet. Haal een kop koffie en misschien lach je erom, maar stel elkaar die vraag. Wat heb je het meest nodig van mij dat ik je niet geef? En als het eigenlijk niks voor jou is om die vraag te stellen wees dan juist degene die hem stelt. Kunnen we dat afspreken, heren? Mag ik gewoon een amen? Goed dan. Houden van Jezus betekent houden van degenen die Hij je heeft gegeven. Wil je van Jezus houden? Hou dan van je vrienden. Hou dan van je familie. Hou van ze, erken dat ze veeleisend zijn, en dat dat mag. We hebben onderhoud nodig. Dat betekent soms: grenzen. Of rust. Het betekent altijd: diepgevoelde banden met vrienden en familie. En soms betekent het dat wij nee moeten zeggen.

Dat geeft niet, als wij het maar vriendelijk zeggen. Als wij onze ziel niet onderhouden, begint ze te kwijnen en af te takelen. Wij trekken ons terug of worden passiefagressief, zeggen gemene dingen verliezen alle energie en doen intussen vreselijk ons best. U bent zo waardevol voor God en de mensen in uw leven, het geeft niet als je niet perfect bent en het niet voor elkaar hebt. Je hoeft het niet voor elkaar te hebben om liefde te ontvangen. Het geeft niet als je veeleisend bent. Dat zijn wij allemaal. Het is goed om je behoeften te kennen en om hulp te vragen. Om kwetsbaar te zijn en van je geliefden te vragen wat je nodig hebt. Het is niet billijk om te verwachten dat anderen jouw gedachten lezen. Hier ziet u een dia. Vaak zijn we boos omdat mensen onze behoeften niet kennen, en niet helpen. Dat is onterecht als je niet vraagt om wat je nodig hebt. Als je niet duidelijk maakt hoe zij je kunnen helpen. Het is juist liefdevol mensen te helpen van jou te houden. Weet vooral: Wat er

ook speelt in uw leven, waarmee u ook worstelt, u bent het dubbel en dwars waard liefde en geborgenheid te ontvangen. U hoeft zich nergens voor te schamen. Niet voor hoe u zich voelt niet voor wat u denkt. Nergens voor. U bent Gods geliefde zoons en dochters. En al moeten wij altijd het juiste doen en moeten wij morele Jezus-mensen zijn, wij mogen niet toestaan dat onze fouten, onze zonden en gebreken ons afhouden van een diepgaande, rijke, fantastische relatie met mensen en met God. Amen? Dus wij moeten elkaar dienen, vragen om wat wij nodig hebben. Dat zal uw relatie met God uiterst levenskrachtig maken. Amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

We hebben elkaar nodig

5 november 2017 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan