Home Waar ligt je kracht?

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie. Welkom, bezoekers. Wij zijn heel blij dat jullie hier zijn. In de Bijbel staat dat als wij van elkaar houden, wij Gods wet vervullen. Laten wij elkaar liefhebben, uit alle macht. Hartelijk dank voor jullie komst. Wij houden van jullie. Laat ons bidden.

 

Gebed

Dank U, Heer, dat U hier in ons midden bent. Wij bidden in Jezus’ naam dat U ons zult vergeven, vernieuwen en herstellen. Dank U dat U ons al de macht en het vermogen hebt gegeven om grote dingen in uw naam te doen. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Great is Thy Faithfulness

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

 

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig heb, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer aan mij betoond

 

Zomer en winter en voorjaar en oogsttijd

Zon, maan en sterren gezet in hun baan

Geheel uw schepping

Getuigt van uw trouw, Heer

Die ons bewaart en leidt heel ons bestaan

 

Groot is uw trouw, o Heer

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig heb, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, Heer, aan mij betoond

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

En uw nabijheid, die sterkt en die leidt

Kracht voor vandaag

Blijde hoop voor de toekomst

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

 

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig heb, hebt Gij gegeven

Groot is Uw trouw, Heer, aan mij betoond

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig heb, hebt Gij gegeven

Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond

 

SchriftlezingLukas 10:1-4, 17-20 door Hannah Schuller

Als je met mij meeleest, of met de teksten meeleest die Bobby aanhaalt zal dat je sterken in je geloof. Het lezen van Gods woord in je eigen Bijbel sterkt jouw geloof tegelijk met de preek. Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Lukas 10:1-4. Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee en groet niemand onderweg. De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.

 

Solo – Gonna Be Alright door Rory Deming

U hoort mijn geroep, mijn diepste pijn

U luistert geduldig zo lang als nodig is

U fluistert de waarheid over de leugens heen

Uw woorden die mij nieuw leven geven, alles komt goed

U houdt mij in uw armen tot mijn storm is gaan liggen

 

Alles komt goed, U bent mijn kracht als ik zwak ben

De Enige die mijn ziel naar de volmaakte vrede leidt

En ik zal mij een weg door de nacht zingen

Uw woorden die mij nieuw leven geven

Alles komt goed, alles komt goed

Uw liefde zal mijn lied zijn tot mijn angst verdwenen zal zijn

 

Alles komt goed en ik geloof dat U al het goede voor mij doet

Ik geloof, ja ik geloof dat U al het goede voor mij doet, alles komt goed

U houdt mij in uw armen tot al mijn angst verdwenen zal zijn, alles komt goed

Uw liefde zal mijn lied zijn tot mijn angst verdwenen zal zijn, alles komt goed,

En ik geloof, ja ik geloof dat U al het goede voor mij doet

 

InstrumentaalBrandenburg Concerto #3/Ode to Joy” door Hour of Power Orkest

Proclamatie door Bobby Schuller

We spreken samen dit credo uit zoals wij elke zondag doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste.

Dank jullie wel.

 

Waar ligt je kracht?

door Bobby Schuller

Velen van ons hebben doelen die wij willen bereiken maar vandaag wil ik het hebben over het belang van hoe innerlijke verandering leidt tot uiterlijke resultaten. Hoe het veranderen van wat onzichtbaar is voor de buitenwereld leidt tot het zichtbare. Hoe je richten op wat niemand anders kan zien, leidt tot iets wat iedereen kan zien. Formeel noemen wij dit discipelschap maar ik wil het er vandaag op een specifieke manier voor jou over hebben. Ik denk, als je hier vanmorgen bent of waar je ook kijkt dat je een hoop hebt, je hebt een droom. Je hebt een behoefte, je hebt een verlangen. Als je helemaal alleen zou zijn en ik je als vriend zou vragen: Wat wil je echt dat er, als ik je gedachten zou kunnen lezen, van alles in je op zou komen. Kleine dingen, grote dingen maar in elk geval veel wensen en behoeften die wij hebben. En wat ons meestal wordt geleerd of het nu door onze leraren is, of onze voorgangers, of onze ouders of onze grootouders, onze broers en zussen, onze vijanden zelfs of onze collega’s, is dat je hoopt op die dingen. Je hoopt op een gebeurtenis dat een of andere gebeurtenis je overvalt en iets teweegbrengt want soms gebeurt dat ook. Dus wij zitten en hopen. Wij hopen dat wij lang leven, wij hopen dat wij iemand ontmoeten, wij hopen dat wij iets groots creëren met onze carrières en de dingen die wij willen. En velen van ons krijgen soms die hoop, maar vaak ook niet. Dus wat is het tweede dat ons geleerd wordt? Het is gewoon de menselijke natuur. Wij geven iets of iemand de schuld. Wij hebben allemaal wel eens een Schuldlijstje gemaakt. Ik had een hele lange. Ik zou graag denken dat ik die heb weggegooid maar ik merk dat veel mensen hem oprapen en ermee doorgaan. Ik heb zoveel mensen ontmoet die altijd iets of iemand anders de schuld geven. En dat is een gevaarlijke valstrik. Als wij zeggen: Ik geef deze persoon de schuld, of die dan zeggen wij eigenlijk: Ik sta machteloos. Ik kon niets doen. Het is niet mijn schuld. Waarom zeggen wij die dingen? Omdat wij ons schamen. Wij proberen een excuus te verzinnen. Maar nu niet meer. In plaats daarvan wil ik dat je vandaag begrijpt dat je niet machteloos bent. Dat God je vandaag kracht heeft gegeven. En ook al zijn er veel slechte dingen gebeurd of het nu je ouders zijn, of de overheid, of je school, of je baas of je collega’s, of de vriend die je verraden heeft er zijn je ongetwijfeld slechte dingen overkomen. Maar je bent niet machteloos en dat is het goede nieuws. Jij hebt de macht. Jij hebt de macht om te kiezen wat je gaat doen met de rest van je leven, de rest van je maand, de rest van je jaar en zelfs de rest van je dag als je hier vandaag de kerk verlaat. Je hebt de keuze om te beslissen hoe je je tijd gaat doorbrengen en nog een grote keuze, met wie je die tijd gaat doorbrengen. Je hebt de keuze om te kunnen kiezen hoe je op negatieve ervaringen reageert. Dit is iets wat Victor Frankl ons leerde. Hij was een Jood die in de concentratiekampen van de nazi’s had geleden. Hij zei: De nazi’s hebben mij alles afgenomen. Mijn familie, mijn rijkdom. Ze namen mij mijn school af, mijn baan, maar één ding konden ze mij niet afnemen. Ze konden mij niet mijn vermogen afnemen om te reageren. Hoe ik op hen zou reageren. Hij had een keuze. Je kunt ervoor kiezen om te bidden. Om te lezen. Je kunt ervoor kiezen om te gaan. Je kunt kiezen. Jij hebt de kracht. Het is zo belangrijk dat als je hier weggaat, je een Uur van Kracht krijgt. Dat je een fijne herinnering meekrijgt dat de Heilige Geest in je is dat, ongeacht hoe jong je bent of hoe oud, jij hebt de kracht om te kiezen en om een verschil te maken in jouw leven en in het leven van anderen. Dit is het meest verrassende dat ik vandaag ga zeggen maar ik denk dat het verdedigbaar is: Bijna elk doel en elke droom is haalbaar in vijf jaar als je je inzet om een persoon te worden die die droom kan verwezenlijken. Het gaat er niet alleen om dat je een doel hebt het gaat erom dat je degene wordt die dat doel kan bereiken. Als je meer wilt in je leven, word dan meer. Als je een groter leven wilt, word dan een groter mens. Als je meer liefde in je leven wilt, word dan een liefdevoller mens. Wil je meer avontuur in je leven, word dan avontuurlijker. Want weet je, wie we ook worden wij worden een magneet van zowel negatieve als positieve dingen in ons leven en wij moeten aandacht besteden aan wat wij in ons leven aantrekken. Je kunt vandaag een magneet worden. Je kunt een magneet worden voor overvloed, een magneet voor geweldige mensen, een magneet voor wonderen. Je kunt een magneet worden voor ongelooflijke ervaringen maar daar is wel wat werk voor nodig om je te laten vormen. Jezus krijgt tijdens zijn prediking de vraag: Wanneer zal het Koninkrijk van God komen? En dan zegt Hij tegen de Farizeeën: Dit is wat er gaat gebeuren: Iedereen gaat zeggen dat het Koninkrijk van God daar is. Of het Koninkrijk van God is ginds. Maar het Koninkrijk van God is in jou. Wat bedoelen mensen die zeggen dat het daar is? Het zal daar zijn. Het komt voor ons. Gods kracht is in jou en zijn mogelijkheden liggen in je hart en in je geest. Jezus vertelt ons dat het Koninkrijk van God niet waarneembaar zal zijn. Het zal niet daar zijn, het zal niet hier zijn, het zit in jou. En als je iets meeneemt van vandaag, laat het dan dit zijn. De kracht van God zit binnen in je. Er was een man in Zuid-Afrika, die een boerderij had waar hij jaren aan werkte. Hij bewerkte de grond met een oude ploeg, hij woonde in een krot met zijn gezin. Hij kon nauwelijks rondkomen, probeerde zijn dromen na te jagen. Op een dag kwam er een reiziger langs, die bij hem bleef slapen en hem vertelde over diamanten. Hij zei: Wist je dat ze op dit moment in India gigantische diamanten vinden, zo groot als abrikozen en appels? En hij zei: Als je gewoon naar India gaat kan één zo’n diamant je leven voor altijd veranderen. Nadat de reiziger was vertrokken, dacht die boer erover na en begon over diamanten te dromen. Hij werd onrustig over hoe hij ervoor stond en uiteindelijk kuste hij op een dag zijn vrouw en zijn zoontje en hij zei: Ik ga diamanten zoeken en als ik terugkom, zitten jullie op tronen van goud. En hij vertrok naar India. Hij reisde door heel Afrika en het verhaal eindigt tragisch. Op een dag is hij in Spanje, gooit zichzelf in een rivier en pleegt zelfmoord. En hij liet een briefje achter waarop stond: Er zijn nergens diamanten. Ironisch genoeg was de man aan wie hij zijn boerderij verkocht elke dag het veld aan het ploegen. Hij ploegde datzelfde veld met dezelfde ploeg, dezelfde os en hij woonde in datzelfde hutje. En elke dag als hij de aarde omploegde, stuitte hij op irritante zwarte keien. Dan kwam hij vast te zitten en dan groef hij die zwarte steen uit en gooide hem aan de kant. Hij had stapels zwarte stenen, die het lastig maakten om gewassen te verbouwen. Geen wonder dat de boerderij was verkocht. Op een dag stuitte hij op een enorme kei, die hij wel mooi vond. Hij schitterde een beetje en hij zette hem op zijn schoorsteenmantel. De priester kwam langs om hem in de nieuwe gemeenschap te verwelkomen. Toen hij die steen bij de man aantrof, viel hij bijna om. Hij zei: Weet je wat dat is? Dat is de grootste diamant die ik ooit in mijn leven heb gezien. Dit is een waar gebeurd verhaal. Het probleem… Naderhand zou dit veld de Golconda Diamond Mine worden. De man had letterlijk hectares diamanten in zijn achtertuin en hij liet het allemaal achter om elders diamanten te gaan zoeken. Het probleem was dat hij in de handleiding over diamanten alleen maar wat had gezien? Wat je ziet in Sneeuwwitje met de dwergen. Een mooi gepolijste diamant. Daar zocht hij naar. Hij wist niet dat diamanten van nature ruw en dof zijn. Laat ik dat nog een keer zeggen: Hij wist niet dat diamanten van nature ruw zijn. Ze waren onzichtbaar voor hem, ook al waren ze er al die tijd al geweest. Wat is de les voor ons? Dat je nu een hectare hebt. Je hebt hectares en hectares vol diamanten. Ze zien er alleen niet zo fraai uit. Ze zien er niet aantrekkelijk uit, niemand kan ze zien. Ik kan ze zien, maar veel mensen niet. Mijn vriend, ze zijn er. Je hoeft niet naar hier of daar te gaan, het is er. Het zit in je. Waar is het Koninkrijk? Waar is de opwekking? De kracht? De vreugde? Waar is het leven dat je zoekt? Het zit binnen in je. Het Koninkrijk van God is hier. Je hoeft alleen maar te schaven en schoon te maken, maar dat voelt niet zo goed. Het voelt niet erg goed om diamanten te kloven en schoon te maken, of wel? Dat brengt ons bij Lukas 10. Jezus heeft de 70 verzameld. Hij staat op het punt ze uit te zenden en zegt: Dit is wat Ik van jullie vraag: Ik wil dat jullie eropuit gaan en Ik wil dat jullie niets meenemen. Neem je sandalen niet mee, neem geen goud mee, neem geen brood mee. Neem zelfs geen extra mantel mee. Ik wil dat jullie naar de steden gaan. De mensen zullen jullie voeden als jullie dat nodig hebben. Ze zullen jullie onderdak geven en als ze je voedsel of geld of onderdak geven, ontvang het dan vriendelijk want een arbeider is zijn loon waard. En Hij zegt niet tegen hen: Maak je geen zorgen, alles komt goed. Jezus was een soort jeugdpastor. Hij zegt tegen hen: Ik stuur jullie als schapen tussen wolven. Wat voelen ze nu? Welke emoties hebben ze? Zijn ze geïnspireerd? Zijn ze enthousiast? Nee, het is heel waarschijnlijk dat ze daar helemaal niet mee bezig zijn. Dat ze nog meer willen leren, dat ze nog niet klaar zijn om het nest te verlaten. Ze vragen: Gaat U niet met ons mee? Hij zegt: Nee, jullie gaan mensen genezen en verkondigen dat het Koninkrijk van God onder hen is gekomen. Waarom is het onder hen gekomen? Omdat het in de discipelen zit. En toen ze terugkwamen, zeiden ze: Het heeft gewerkt. Wij hadden altijd eten en alles wat wij nodig hadden en zelfs de demonen onderwierpen zich aan ons. Toen ze rondgingen, werkte het echt. Jezus zegt hierop: Dat komt omdat Ik jullie gezag heb gegeven. Ik heb jullie gezag gegeven. Dit is belangrijk, dit woord in je eigen Bijbelstudietijd. Wanneer je de evangeliën leest, wil ik je aanmoedigen om telkens als je het woord ‘gezag’ ziet in een van de evangeliën, het te onderstrepen. Het is een belangrijk woord in het Jodendom van de eerste eeuw. In Jezus’ tijd zijn er twee soorten religieuze leiders. Er zijn de wetsgeleerden en er zijn de rabbi’s die gezag hebben. Het Hebreeuwse woord luidt ‘smicha’. Tegenwoordig wordt het woord gebruikt voor rabbijnen die zijn gewijd maar in die tijd betekende smicha dat er een geslacht was dat helemaal terugging tot Mozes van mensen die een speciale zegen hadden ontvangen om macht te hebben en wonderen te verrichten. Wij weten waarschijnlijk allemaal waarom Jezus twaalf discipelen koos? Zijn hier mensen die dat weten? Twaalf stammen van Israël, dus twaalf discipelen. Waarom koos Jezus er 70? Eerst 12 en vervolgens 70. De reden is dat Mozes in de Thora, wanneer hij zich overweldigd voelt, 70 mensen kiest. Hij legt zijn handen op hen om hen geestelijke kracht te geven om te doen wat hij doet en die geestelijke kracht wordt overgedragen en dat aantal wordt ook het aantal leden van het Sanhedrin. Dus wat doet Jezus? Hij roept 70 mensen op en zegt: Ik zal jullie gezag geven op dezelfde manier als Mozes gezag gaf. Hij zegt dus: Ik heb jullie smicha, macht gegeven. En dat doet mij afvragen of er twee soorten christenen zijn. Zij die experts zijn in de Bijbel en zij die gezag hebben? Het begint er wel op te lijken. Er is niets mis mee om een expert in de Bijbel te zijn. Je moet een expert in de Bijbel zijn om iemand met gezag te zijn, denk ik. Maar het lijkt mij dat de Heilige Geest vandaag vooral op zoek is naar grote gelovigen die gezag nemen. Gezag over hun lot, een positief soort gezag. Het soort dat mensen naar de zege leidt, dat mensen bemoedigt, dat een positief verschil maakt op hun werkplek en in de wereld om hen heen. Ik wil dat jij gelooft dat jij datzelfde gezag van God hebt gekregen. Het gezag om goedheid en licht te verkondigen in de wereld om je heen. Dit is het belangrijkste wat wij weten over dit verhaal. Die 70 wisten niet dat ze het vermogen hadden om dat te doen, totdat ze het deden. Als je het doet, zie je dat je het hebt. Ze wisten niet dat ze het hadden totdat ze het gebruikten. God vraagt jou om het te gebruiken. En later zegt Hij: Toen Ik jullie uitzond, ontbrak jullie toen iets? En ze zeiden: Nooit, Heer. Het was ongelooflijk. Telkens als wij honger hadden, was er eten. Als wij niet wisten waar wij zouden overnachten, nodigde iemand ons uit. Als wij iemand gingen genezen, werden zij genezen. En dan zegt Hij: Goed. Neem nu een mantel mee en een zak met goud en een staf en een paar sandalen en een tas en zelfs een zwaard. Wat leren wij daarvan? God vraagt ons niet om berooid te leven, Hij vraagt ons om zonder angst te leven. Hij vraagt ons niet om zo te leven, maar om zonder angst te leven. Dat zelfs als je alles verliest, als je al je geld kwijtraakt, als je je huis verliest, als je al je kleren verliest, dat daar niet de waarde zit. De waarde zit hierin en de waarde zit hierin Daar zit de kracht. Amen? Je hebt de diamanten. Ze zijn er, maar wel in hun ruwe vorm. Je hebt de diamanten. Je hebt de ervaring. Hoe ouder je bent, hoe meer dit waar is. Hoe meer je mensen begrijpt, hoe meer je slechte mensen slechte dingen hebt zien doen, hoe meer je goede mensen goede dingen hebt zien doen. Hoe meer je hebt geleerd hoe het is om een verschil te maken. Je hebt het, mijn vriend. Hier is de laatste vraag: Hoe krijgen wij innerlijke verandering? Hoe maken wij schoon? Hoe kloven wij de diamanten? Dit is het eerste wat ik wil dat je hoort. Wij moeten trainen. Train jezelf om een magneet te worden voor wat je nodig hebt. Denk er niet zozeer aan om te hopen dat als je daar bent, dat je het zult vinden. Denk erover om de persoon te worden die het naar je toe trekt. Alles wat je hebt, is tot je gekomen door te zijn waarvoor je bestemd bent. Dus blijf doorgaan met zo iemand te worden. Overvloed. Financiële overvloed in het leven bijvoorbeeld wat natuurlijk niet het belangrijkste is maar financiële overvloed krijg je door waarde toe te voegen. Niet door te hopen. Iemand zegt tegen mij, ik wil een grote bediening en een grote kerk. Ik zeg tegen hem, word dan een groot christen. Wil je een grote kerk? Word dan een groot christen. Dat zal mensen trekken. Een vriend van mij liet mij een lijst zien en op die lijst, hij is vrijgezel, staan alle dingen die hij wil van de vrouw die hij zoekt. Velen van ons zijn op zoek naar de prins of prinses op het witte paard. Hij liet mij zijn lijst zien en ik kan je vertellen…Zij moest werkelijk beeldschoon zijn, maar ook hoogopgeleid. Zoiets als een dokter of een raketgeleerde. Dat was de regel die ik nooit zal vergeten. Hij schreef dat letterlijk: Zoiets als een dokter of een raketgeleerde. Zij moet een goed gevoel voor humor hebben. Zij moet een krachtig geloof hebben. En de lijst gaat maar door, inclusief haar uiterlijk, haar haarkleur, haar tanden. Ik zeg oké. Hij loopt die lijst door en terwijl hij hem aan mij voorleest vanaf een blaadje, merk ik dat zijn nagels vies zijn. Dames, hoeveel van jullie houden van een man met vieze nagels? Zo erg is dat niet. Het overkomt sommigen van ons wel eens bij het tuinieren. Maar dit kwam door het gamen. Hij had al een paar dagen niet gedoucht. Dit is wat ik wil zeggen over die vriend van mij op school. Er is niks mis met die lijst. Fijn voor hem dat hij zo’n lijst heeft samengesteld. Maar ik denk dat wij allemaal zouden zeggen: Als hij zo’n vrouw vindt, hoe zal zij hem dan vinden? Het gaat er niet om het meisje te vinden, het gaat erom de man te worden. Het gaat er niet om de man te vinden, het gaat erom de vrouw te worden. Mijn visie voor jou, als je wilt trouwen, is dat je zo’n aantrekkelijk persoon wordt in wat je te bieden hebt in een relatie, in je relationele vaardigheden in je dromen, in je prestaties, in je positiviteit en zo veel andere dingen dat mensen zichzelf voorbij hollen om je mee uit te nemen, snap je? De vraag is niet hoe je de juiste man of vrouw vindt. De vraag is hoe je een droomman of -vrouw wordt. Dan trek je de juiste persoon aan, snap je? Dit is waar het allemaal om draait. Wij noemen dit discipelschap. Het gaat erom dat je nooit genoegen neemt met wie je geworden bent. Veel mensen hier zijn geweldige mensen, hebben geweldige dingen bereikt. Ze hebben een loepzuiver karakter, een geweldig gevoel voor humor. Je zit vol leven, maar neem nooit genoegen met wie je geworden bent. Je kunt altijd meer worden en ik wil je aanmoedigen om dat te doen. Dus hoe doen wij dat? Hoe worden wij een magneet voor kansen? Een magneet voor het leven, een magneet voor liefde en voor overwinning? Een magneet voor wonderen en open deuren? Het eerste, je weet dat dit een Bobby Schuller special is, toch? Dit is mijn preekstijl. Het eerste is dat je moet leren. Je moet wat van je vrije tijd besteden aan leren. Dit is trouwens wat de discipelen deden voordat Hij ze uitzond. Ze waren aan het leren. Ze keken. Ze deden de rabbi na. Ze luisterden naar zijn preken. Ze schreven ze op. Ze stelden vragen. Ze keken hoe Hij deed wat Hij deed en ze stonden zelfs open voor zijn correcties en berispingen. Ze waren zelfbewust. Ze werkten aan zichzelf. Maar laten wij het zo zeggen: Er is geen moment waarop iemand van die 70 zich klaar zal hebben gevoeld om zelf op pad te gaan. Ze moesten door God geduwd worden. Je gevoelens zullen je altijd weerhouden van waar je echt naartoe moet. Dat beloof ik je. Iedereen die met kunst bezig is geweest, weet dat dit waar is. Je staat met verf voor een leeg doek, je gaat een lied zingen, je gaat een boek schrijven. Duizend en één negatieve emoties duwen je tegen om datgene te doen en dat zal altijd zo blijven totdat je een nieuwe vaardigheid ontwikkelt. En die vaardigheid is, tegen je emoties in duwen om te zegevieren. Wij moeten doen en wij moeten gaan. Dat is nummer twee. Dus leer en leer, maar dan moet je het ook gebruiken. Gebruik het of verlies het. Doe en ga, ondanks je negatieve gevoelens. Een van de grootste vaardigheden die je in je leven kunt ontwikkelen is om te doen wat nodig is, ook als je negatieve gevoelens je tegenwerken. Dat noemen wij het hart. Trouwens, in de Bijbel zetelen de emoties niet in het hart, maar in de buik. Het hart is waar de wil zetelt. In het Nederlands zeg je ‘heb het hart eens’ als je bedoelt, ‘heb de moed eens’. Je hart is groter dan je gevoelens. Je wil om het goede te doen, is groter dan je negatieve emoties. Je wil om lief te hebben, je wil om te leven, je wil om meer te bereiken je wil om iets te presteren is groter dan je angst. Reken maar dat dat waar is. Als het tijd is om te gaan, ga je negatieve dingen voelen. Je gaat angst voelen, je gaat verveling voelen, je gaat uitstelgedrag voelen. Je gaat het glimmende-voorwerpsyndroom voelen. Zijn hier nog meer goldenretrievers zoals ik? Zo van, o wat is dit? En je gaat er meteen op af. Al deze emoties komen op je af op het moment dat je besluit om te gaan en dat moet je weten zodat je, als je het voelt, zegt: Het kan me niet schelen, ik doe wat nodig is. Als je dat kunt bereiken, bereik je veel meer dan alle anderen. De Bijbel noemt dit ‘het vlees’. Omdat het vlees die gevoelens heeft en het vlees is wat honger heeft. Het vlees is wat slaperig is, het vlees is wat zich verveelt. En dat verzet zich altijd tegen de geest, die de wil is om meer te worden. Petrus stapt uit de boot om over het water naar Jezus te lopen. Mozes gooit zijn staf naar Farao om die in een slang te veranderen. De Levieten moesten de rivier oversteken toen het stormde en gevaarlijk was. Noach moest een boot bouwen midden in een veld, onder de spot van zijn buren. De weduwe van Zarfath moest haar laatste maaltijd weggeven. Daniël moest de regering trotseren door met open raam te bidden. David moest het opnemen tegen Goliath en Jozua moest zeven keer rond Jericho marcheren. Ik garandeer je dat elk van deze helden negatieve emoties had van angst van schaamte, van ‘heb ik God wel goed verstaan’, van ‘wat is dit stom’. Ze hadden familie, ze hadden vrienden, ze hadden echtgenoten, ze hadden buren die zeiden dat ze het niet moesten doen en toch deden ze het en God zegende hen ervoor. Kan ik een amen krijgen? Handel niet naar je gevoelens. Handel niet naar je gevoelens. Handel niet naar je gevoelens. Handel naar wat God zegt. Handel naar de visie. Handel naar de missie. Ga, ga. Doe het. Pas toe wat je geleerd hebt en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Dit is wat wij doen als wij falen. Dit is het laatste: Wij bouwen principes op. Ray Dalio had een interessant idee: Wanneer wij een verlies of een mislukking meemaken is er nog steeds een kans om een schat uit die negatieve ervaring te halen en dat is een principe. Een diepgeworteld idee dat je met je meedraagt dat je aan anderen kunt leren en dat je ervan zal weerhouden om datzelfde probleem nog eens mee te maken. Ik wil je aanmoedigen, als je hier iets van meeneemt dat je vandaag een magneet kunt worden voor alles wat je wilt maar het vergt het werk van bijschaven. Van opmerken en geloven ten eerste dat je Gods geliefde kind bent, dat Hij je kracht heeft gegeven. Hij heeft je uitgekozen, je leeft voor een reden. Die diamant is er, maar wel in zijn ruwe vorm. Hij ziet er lelijk uit, net een kei. Je moet hem bewerken, je moet beitelen, je moet hem schoonmaken en dan zul je uiteindelijk blij zijn met wat je hebt.Mijn laatste idee is dit: Alle prestaties in de wereld, alle verrichtingen in de wereld alle rijkdom, het betekent allemaal niets als je de Heer niet hebt. Als je geen vrede hebt met God. Ik kan je niet vertellen hoe het kennen van God je door de moeilijkste dingen in het leven heen zal slepen. Vandaag wil ik je bemoedigen. Volg Christus vandaag. Laat ons bidden.

Gebed

Vader, wij danken U voor Uw Heilige Geest en voor het geschenk van het leven zelf. Wij danken U dat iedereen die mijn stem hoort uitgenodigd is om deel uit te maken van de overvloed die het Koninkrijk van God is. Help ons om te weten wat dat betekent en om het te ervaren. Wij houden van U en danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zei amen.

 

Solo – I Walk with God door Todd Strange

Ik wandel met God van nu af aan

Zijn liefdevolle hand, daar leun ik op

Ik bid tot God in nederigheid:

Laat mijn God altijd met mij zijn

Ik wandel met God, dag en nacht

Wat zou ik vrezen met Hem aan mijn zijde

Zijn liefde duurt eeuwig en Hij zal mij nooit verlaten

Hij zal mij niet in de steek laten

Ik ben zwak, maar mijn Heer is sterk

Hij waakt de hele dag over mij

Ik wandel met God, Hij houdt mijn hand vast

Ik wandel met God, Hij begrijpt mij

Hij hoort elk woord dat ik tot Hem spreek

En wat in mijn hart omgaat als ik bid

Heer, geleid de stappen die ik zet en wijs mij de weg

En nooit zal ik alleen zijn als ik wandel met God

Ik wandel met God van nu af aan

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Waar ligt je kracht?

5 mei 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan