Home Leef vanuit geloof

Samenzang – Joyful, Joyful
Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend
Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller
Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Hartelijk dank dat jullie er zijn. Bedenk dat de Bijbel geen oude kroniek van God is. De Bijbel is hedendaags. Gods woorden voor jou. Nu. Je bent geliefd. Wij zijn blij dat jullie hier zijn. God heeft je iets goeds te zeggen. Wees vol geloof en vreugde over wat God gaat doen. En laten we Gods naam verhogen en Hem eren.

Gebed
Vader, wij danken U voor het leven en voor deze kans om in uw nabijheid te zijn. Wij vragen U onze zonden te vergeven en ons te vormen en vernieuwen. En dit bidden wij in Jezus’ naam. En Gods volk zei amen. Wend je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koorzang – Lead Kindly, Light/Amen
Leid mij liefdevol, omringd door uw aanwezigheid
Leid mij voort, de nacht is donker en ik ben ver van huis
Leid mij voort, leid mij voort, bewaar mijn stappen
Ik vraag U niet al te zien in de verte
Één stap is voldoende, voldoende voor mij
Amen…

Schriftlezing – Mattheüs 15:23-28door Hannah Schuller
Ga zitten, alsjeblieft. Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 15:23-28. Maar Hij antwoordde haar met geen woord. En Zijn discipelen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: Stuur haar weg, want zij roept ons na. Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor Hem neer en zei: Heere, help mij. Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de honden te werpen. Zij zei: Ja, Heere, maar de honden eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Amen.

Duet – Me on Your Mind door Sarah Grandpre en Connor Smith
In uw Woord staat geschreven hoe
U de 99 verliet om de ene te vinden die ontbrak
Het voelt alsof die woorden werden geschreven terwijl U aan mij dacht
En de verloren zoon, die zijn thuis achter zich liet
Het gedeelte waar zijn vader hem tegemoet rende
Zei U dat met mij in gedachten?

Wie ben ik dat de Koning van de wereld
Ook maar even stilstaat bij mijn gebroken hart?
Wie ben ik dat de God van genade
De tranen van mijn gezicht wist en zegt: kom zoals je bent?
U betaalde de prijs, U nam het kruis, U gaf uw leven
En U deed het allemaal met mij in gedachten

Wetende dat U aan mij denkt, wetende dat U mij Uw kind noemt
Het overstroomt mijn ziel met onuitsprekelijke hoop
Dank U, Heer, dat U aan mij denkt

Wie ben ik dat de Koning van de wereld
Ook maar even stilstaat bij mijn gebroken hart?
Wie ben ik dat de God vol genade
De tranen van mijn gezicht veegt en zegt: kom zoals je bent
U betaalde de prijs, U nam het kruis, U gaf uw leven
En U deed het allemaal met mij in gedachten

Daar was ik in uw gedachten, halleluja, dank u, Jezus
Heer, het was mij in uw gedachten
In uw Woord staat geschreven van een hemels huis daarboven
U bereidt een plaats voor ons, waar het verdriet is uitgewist
En wanneer ik voor U sta, zal ik ontdekken
Dat ik aldoor in uw gedachten ben geweest
Wie ben ik dat de Koning van de wereld
Ook maar even stilstaat bij mijn gebroken hart
En wie ben ik dat de God van alle genade
De tranen van mijn gezicht veegt en zegt: kom zoals je bent
U betaalde de prijs, U nam het kruis, U gaf uw leven
En U deed het allemaal met mij in gedachten
Met mij in uw gedachten, ik was in uw gedachten
Ik was in uw gedachten, in uw gedachten

Solo – Lion and the Lamb door Connor Smith
De wereld zal het zien als Hij straks op de wolken komt
En elke keten breekt en elk gebroken hart viert feest
Wie kan onze God ooit stoppen?

Want God is de Leeuw, de Koning van Juda
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag
En elke knie zal voor Hem buigen
En Jezus het Lam, het offer dat kwam
Voor de zonde op aarde zijn bloed maakt ons vrij
En elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam
Elke knie zal voor Hem buigen

Open elke deur, maak ruimte voor de hoogste Heer
Hij is het die ons redt en laat wie nu nog vast zit, vrij
Wie kan onze God ooit stoppen?
Onze God is de Leeuw, de Koning van Juda
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag
En elke knie zal voor Hem buigen
Onze God is het Lam. Het offer dat kwam
Voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij
En elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam
Elke knie zal buigen voor Hem

Wie kan onze God ooit stoppen? Wie kan onze God ooit stoppen?
Wie kan onze God ooit stoppen? Wie kan onze God ooit stoppen?
Wie kan onze God ooit stoppen? Wie kan onze God ooit stoppen?
Wie kan onze God ooit stoppen? Wie kan onze God ooit stoppen?

Onze God is de Leeuw, de Koning van Juda
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag
En elke knie zal voor Hem buigen
Onze God is het Lam, het offer dat kwam
Voor de zonde op aarde. Zijn bloed maakt ons vrij en
Elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam
Elke knie zal buigen voor Hem
Elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam

Proclamatie door Bobby Schuller
Wij gaan samen staan. Houd je handen in een gebaar van ontvangen en laat ons dit samen zeggen: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

Leef vanuit geloof
door Bobby Schuller
Ik wil beginnen met iets over Nederland, een van mijn favoriete landen. Er zijn veel dingen waar ik van hou in Amerika maar er is iets waar ik een hekel aan heb en dat is de infrastructuur hier. Elke Europeaan die op bezoek komt, vraagt: Hoe verplaats je in dit land? En het antwoord is: per auto. Dat is het. Er zijn bussen en treinen, maar die stinken, letterlijk en figuurlijk. Nederland heeft dat prachtige ding dat fiets heet. Ooit van gehoord? Die hebben ze allemaal, want het hele land is ingericht voor fietsen. Wij gaan vaak, maar op deze recente reis deden wij het wat rustiger aan en wij konden een beetje ontspannen en wij huurden een paar fietsen. En Hannah en ik konden Nederland ervaren zoals je het eigenlijk hoort te ervaren en dat is op de fiets. Ik kon het niet geloven, de fietssnelwegen, de fietsstoplichten en vaak hadden de fietspaden tunnels of waren ze van de hoofdweg gescheiden door tuinen. Je kon overal komen op de fiets. En ze konden nog goed fietsen ook. Bedenk eens hoe gezond die mensen waren. Ik herinner mij dat ik op mijn fiets naar de stad reed en dat er een 80-jarige dame voorbij zoefde en ik dacht: wow. Die is in goede conditie. Hier fietst de koninklijke familie. Ik weet zeker dat ze dat aldoor doen. Het is een geweldig land, Nederland. En een van de dingen die ik mij realiseerde was dat ik hoewel ik al heel vaak in Nederland ben geweest en van het land en de mensen houdt Nederland nog nooit zo had ervaren als deze keer op de fiets. En ik vroeg Chris of er iemand in Nederland was die niet kon fietsen. En hij zei nee, niemand. Nederland gaat op een heel nieuwe manier open als je leert fietsen.
Dit is de gedachte die bij mij opkwam. Velen van ons hebben zoveel van het leven dat zich zou openen maar datgene wat tussen ons en dat leven staat, is een stel vaardigheden. Datgene wat tussen ons staat en waar wij willen zijn is een stille, persoonlijke maar devote toewijding, dat is dubbelop om een vaardigheid te leren die de hele wereld opent. Vandaag wil ik deze vraag beantwoorden. Heel vaak bevinden wij ons op een tussenplaats. Wat doe ik als ik mij op een tussenplaats bevind? Wat doe je tijdens het wachten? Wat doe jij terwijl je wacht? De boodschap van vandaag heet The Win, de overwinning, De overwinning zit in het wachten. Wij denken altijd dat de overwinning is als je over de finish komt. Wij denken dat de overwinning is als je de hoge C in dat liedje raakt. We denken dat de overwinning is wanneer je de trofee ontvangt of wanneer je de promotie krijgt of wanneer je het grote moment in je leven krijgt om op te treden op de plaats waar je altijd al hebt willen optreden. Maar de waarheid is dat de overwinning vóór die dingen plaatsvindt. De overwinning zit in het worden van een persoon. En die persoon worden gebeurd als niemand kijkt. Het gebeurt in je vrije tijd. Wanneer alle anderen op hun telefoon scrollen en jij een boek leest. Als iedereen tv kijkt of in slaap valt op de bank en jij nieuwe informatie zoekt, of je netwerk uitbreidt of nog beter, een tijd van gebed ingaat of de Bijbel bestudeert. God geeft heel veel om wie jij wordt. Daar gaat discipelschap over. Mattheüs 15. Jezus reist, te voet en een vrouw begint naar Hem te roepen dat Hij haar dochter moet genezen. Genees mijn dochter. Ze roept Hem na, volgt Hem. Heer, genees haar. Totdat uiteindelijk Jezus’ leerlingen in de studentenleeftijd zeggen: Wilt U haar zeggen dat ze haar mond moet houden. Je moet het in het Grieks lezen om dat stukje voor je te zien. Ze zeggen: Stuur haar weg. Laten wij het samen lezen. Mattheüs 15: Maar Hij antwoordde haar met geen woord. Voel jij je ook wel eens zoals je tot God bidt? Het is gemakkelijk om, als Jezus geen woord terugzegt te denken dat het woord dat Hij antwoordt, nee is. Maar dat is niet het woord dat je in dit verhaal krijgt. Oké, zijn discipelen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: Stuur haar weg, want zij roept ons na. Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Wie zijn dat? De Joden. Zij is niet Joods. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor Hem neer en zei: Heere, help mij. Hij antwoordde echter en zei:
Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de honden te werpen. Honden? Honden? Ben je een hond? Als dat slecht klinkt in het Engels beloof ik je dat het een miljoen keer slechter klinkt in het Aramees. Het is obsceen beledigend tot het uiterste, ongelooflijk beledigend. Honden? Zij wil dat Hij haar dochter geneest en Hij noemt haar een hond? Dat gaat compleet haar pet te boven. Hij zegt dat het niet juist is om het brood van de kinderen aan honden te geven. En dan zegt ze: Ja, dat is het wel, Heer. God tegenspreken. Ja, het is zo, Heer, zegt ze. Maar de honden eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Hoor je wat ze daar zegt? Ja, ik ben een hond. Noem mij wat U wilt, maar genees mijn dochter. Noem mij wat U wilt. Geef mij gewoon mijn wonder. Zeg wat U wilt over mij, ik heb een wonder van U nodig. Noem mij wat U wilt. Ik hou ook van dat soort zinnen. Het is iets uit het Midden-Oosten, een prachtige cultuur vol van dat soort spitsvondigheden. Het anders bekijken. En Jezus tegen haar zei: O vrouw, groot is uw geloof. Slechts twee keer in de hele Bijbel zegt Jezus dat. Dit is er één van. Alle anderen hebben een klein geloof. Alle anderen zijn de kleingelovigen. Zij niet. U hebt groot geloof. Gaf Jezus om deze vrouw? Het antwoord is: natuurlijk. Hij leert Zijn discipelen iets over echt geloof. En het verzoek wordt ingewilligd en haar dochter werd op dat moment genezen. Wat leren wij van deze passage? Hier zijn twee dingen die ik oppik uit deze passage die, als je ze leert, je leven zullen veranderen. Nummer één: Deze vrouw gaf meer om haar wonder dan om haar ego. Deze vrouw was niet te beledigen. Daar ligt een superkracht. Als je op zoek bent naar een superkracht om grote dingen in het leven te bereiken dan is dit er een: Neem niet aan alles aanstoot. Dat is lastig in een tijd waarin alles draait om trofeeën en glorie en het bestempelen van alles op aarde dat je raakt. Geen aanstoot nemen Je niet laten raken. Dat zou geweldig zijn. Een commentator op deze passage zei: Zij was te wanhopig om aanstoot te nemen. Hoe wanhopig ben jij? Hoe wanhopig ben jij voor datgene, die droom dat doel, dat ding dat voor je ligt. Hoe graag wil je het? Wil je het zo graag dat het je niets kan schelen wat mensen over je zeggen? Als dat zo is, heb je zojuist een superkracht gekregen. Gefeliciteerd. Hoe word je onkwetsbaar voor beledigingen? Er zijn veel manieren. Ik herinner mij dat ik met een vriend van mij was en dat een vreemde die waarschijnlijk
een probleem had of zo de ergste dingen tegen mijn vriend begon te zeggen en mijn vriend keek die man aan en zei: Hm, dat is interessant. En ik dacht: Dat is een goede zin. Iedereen: Dat is interessant.
Als iemand iets verschrikkelijks tegen je zegt kun je iets verschrikkelijks terugzeggen, nietwaar. Als iemand iets vreselijks over je zegt kun je erover nadenken en de hele nacht niet slapen, toch? Of hier is iets dat kan gebeuren als iemand iets over je zegt of je hoort dat ze iets over je gezegd hebben tegen een derde partij dat is nog erger, nietwaar. Hier is iets wat je kunt zeggen: Dat is interessant. Dat is interessant. Er is iets wat ik kan leren over deze persoon. Er is iets wat ik over mezelf kan leren. Dat is interessant. Ik beloof je dat als je eraan werkt om minder beledigbaar te zijn je meer kracht in je leven zult hebben. Dus dat is één ding dat ik geleerd heb: zij gaf meer om haar wonder dan om haar ego. Haar wanhoop om een wonder was groter dan de belediging. Nummer twee: Dr. Schuller zei het het beste: Gods vertragingen zijn niet Gods ontkenningen. Toch? Jezus loopt daar en zij zegt steeds: Heer, genees mijn dochter. En wat zegt Hij? Geen woord, totdat zijn discipelen zeggen: Zeg dat zij haar mond moet houden. Het klinkt zelfs eerst als een nee, hè? Zij accepteert gewoon geen nee. Gods uitstel is niet Gods ontkenning. Misschien roep je tot God en vraag je Hem om iets maar het blijft gewoon stil. Het blijft stil. Soms geeft God je de ruimte om een ander soort mens te worden. En dit is de sleutel tot alles wat ik vandaag wil zeggen. De overwinning zit in het wachten. De overwinning zit in de tussentijd.
De overwinning zit hem in je focus, niet zozeer op een doel, een prestatie als wel op het worden van de persoon die die prestatie kan leveren. Het is zo’n subtiel verschil, maar het maakt het verschil. Wat doe je als je op God wacht? Je werkt aan jezelf. Je ontwikkelt in jezelf de vaardigheden, de kennis, het vermogen, het netwerk, het geestelijk leven de dingen die je nodig hebt om te bereiken wat je wilt in het leven. Je kunt groeien. Je kunt groeien als leider. Je kunt groeien in je taal en woordenschat. Je kunt groeien in allerlei vaardigheden. Je kunt groeien in je geestelijk leven. Je kunt mensen bestuderen. Dat is een goede discipline, mensen bestuderen. Je kunt goede vriendschappen ontwikkelen. Ja, je neemt dingen mee van de vrienden die je hebt alle goede en slechte dingen. Het zal invloed hebben. Dit zijn dingen die je ondertussen kunt doen. Niemand wordt geboren met leiderschapskwaliteiten. Niemand wordt geboren met talenkennis. En als je anders wilt zijn en wilt krijgen wat alle anderen niet krijgen moet je een ander soort persoon worden en dat kan vandaag. Niets houd je tegen om een besluit te nemen om te worden wie je moet zijn, om te krijgen wat je wilt krijgen. Als vriend, laat mij je iets vertellen. Ik geef je een heel goed advies, dat je leven voorgoed zal veranderen. Word de persoon die je wilt zijn.
Jozef kreeg een droom, weet je nog, een prachtige droom. Maar hij had geen idee als mens van het soort lijden dat hij zou moeten doormaken om de persoon te worden die hij is geworden. Je moet veel meemaken om een groot leider te worden. Mozes had geen idee. Hij moest een totaal ander mens worden. Hij moest geen prins meer zijn, maar een herder. En hoe oud was Mozes toen God hem riep om zijn volk te bevrijden van de farao, weet je nog? Als je naar de films kijkt, denk je toch 30, 40. Misschien 50 met spieren? Er gepolijst uitzien. Mooie kaaklijn, perfecte tanden. Geweldige tanden in die tijd. Nee meneer. Mozes was een 80-jarige herder, weet je nog? Hij was een prins en verloor alles en hij was een herder. God had een herder nodig, geen prins. Hij moest een ander soort mens worden.
Israël was een land beloofd, weet je nog? Maar voordat Israël het beloofde land kreeg moesten ze in de wildernis een ander soort volk worden. Saulus dacht ongetwijfeld dat hij goed werk deed voor God maar Saulus moest Paulus worden voordat hij kon doen waartoe hij geroepen was. God heeft in het wachten jouw verandering op het oog. Werk aan jezelf. Er is in ieder mens een inherente behoefte aan vooruitgang. Hier is iets dat je misschien nog niet hebt herkend over jezelf maar zodra ik het zeg, weet je dat het waar is. Wij willen allemaal een gevoel van persoonlijke vooruitgang in ons leven. En de meeste mensen meten persoonlijke vooruitgang in persoonlijke mijlpalen. Je trouwt. Je krijgt kinderen. Je krijgt een bul op je school. Je wordt partner bij je advocatenkantoor. Je krijgt promotie. Je krijgt de ideale baan. Je verkoopt je bedrijf. Wat dan ook. Je hebt die dingen in het leven maar het probleem met deze mijlpalen is dat je er niet altijd controle over hebt. En ze gebeuren niet altijd elke dag. Dus als er genoeg tijd voorbijgaat zonder een geweldige muzikaal optreden of zonder een geweldig wat dan ook dan groeit het gevoel van zinloosheid in het leven want de zin van het leven gaat voor velen van ons over vooruitgang. Maar hier is iets dat je zelf in de hand hebt. Al die dingen waar ik het over had vallen buiten die vooruitgang. Dat zijn de dingen die mensen kunnen zien. Ik weet zeker dat weinig mensen een marathon zouden lopen als ze er niet over konden praten. Zo’n 3 procent van de marathonlopers zouden het blijven doen als ze er met niemand over konden praten. Waar zijn ze mee bezig? Ze zoeken prestaties, en terecht. Iets om over op te scheppen of om trots op te zijn. Prima. Maar veel van de uiterlijkheden die mensen in het leven zien, liggen buiten je macht. Hier is iets waar je wel controle over hebt: persoonlijke ontwikkeling. Hier is vooruitgang die je kunt boeken: aan de binnenkant. Je kunt vooruitgang boeken aan de binnenkant. Je kunt een ander soort persoon worden. Dat proces kan altijd gebeuren. Het kan gebeuren in een gevangeniscel. Het kan gebeuren in een ziekenhuis. Het kan gebeuren als je een dakloze op straat bent. Want voordat de grote dingen daarbuiten gebeuren moeten er eerst grote dingen hierbinnen gebeuren. Ik wil een grote kerk bouwen, maar God zoekt geen grote kerken. Hij zoekt grote christenen. Hij zoekt mensen die zich hier ontwikkelen. Eén grote christen kan veel meer doen dan duizend grote kerken. Dat is een belofte. Er is geen grens aan wat je voor God kunt bereiken of doen als je God toestaat iets in je te doen. En als je denkt aan die wachttijd tussen punt A en punt B als waar de echte vooruitgang gebeurt, als je een nieuw soort mens wordt. De binnenkant moet groter zijn dan de buitenkant. De binnenkant moet groter zijn dan de buitenkant. Ik denk hier vaak over na. Willen de studenten van tegenwoordig…Wat willen ze meer, een diploma of een opleiding? Dat is een goede vraag, nietwaar. Als je moest kiezen tussen het diploma of de opleiding wat zou je dan kiezen? Dit is hoe ik dacht toen ik studeerde: Het ging mij honderd procent om het diploma, toch? Mijn favoriete uitspraak: Met zessen boek je successen. Het gaat allemaal om het behalen van dat diploma en het krijgen van die baan. Ik herinner mij dat ik naar de business school ging en ik wilde de makkelijkste professor vinden die ik kon vinden. Degenen die het minste huiswerk gaven. Degenen waar je zonder problemen een 10 kon halen. Ik herinner mij een business-opleiding. Ik had een financiële professor. Als wij kwaad werden, gaf hij ons gewoon de antwoorden op onze toetsen. Kun je dat geloven? Hij leek opgebrand, trouwens. Ik zal je vertellen, dat was ieders favoriete professor. Maar wat heeft hij ons een slechte dienst bewezen. In onze dwaasheid, in onze onvolwassenheid dat wij denken dat een diploma ertoe doet. Diploma’s doen er niet toe. Kennis is belangrijk. Ja, met een diploma
kom je misschien binnen maar als je gelogen hebt en geen financiële kennis hebt, wat krijg je dan? Hoofdletter O. O-o-o.… ontslag. Niemand wil iemand met een diploma die geen opleiding heeft. De markt betaalt je niet voor je diploma. De markt betaalt je niet voor de uren die je werkt. De markt betaalt je voor de waarde die je brengt. Je kunt waardevoller worden. En veel studenten hebben dat feit nooit geleerd. Er is een professor genaamd Maitland Jones dit verhaal stond net in de NY Times over een professor organische biologie aan de NYU die blijkbaar een heel aardige vent was. Zijn collega’s mochten hem, hij was niet grof, hij schreeuwde niet tegen studenten voor zover ik heb begrepen. Maar het was echt moeilijk om een tien te halen in zijn les en dat vonden de studenten niet leuk. Dus tekenden 82 van de 350 van hen een verklaring van afstand waarin ze vroegen hem te ontslaan omdat ze geen 10 konden halen. En wat denk je? NYU ontsloeg hem. Wat gebeurt hier? En ook al was er een verontwaardiging van andere studenten degenen die de tienen haalden, daar ben ik zeker van degenen die het werk deden degenen die hadden wat nodig was degenen die geen excuses maakten zij riepen en zeiden: waar zijn jullie mee bezig? Dit is NYU. NYU, een van de meest prestigieuze universiteiten. Als prestigieuze universiteiten hun professoren ontslaan omdat ze organische chemie te moeilijk maken.
Je weet toch wie organische chemie volgt? Dat zijn dokters. Dat zijn artsen. Mag ik wat vragen? Wil je de dokter die een 10 kreeg in de colleges van die vent of een dokter die de verklaring ondertekende dat ik een 10 verdiende. Ik wed dat ik weet welke je zou kiezen. Ik weet wie ik zou kiezen. De opleiding is belangrijker dan het diploma. De persoon is belangrijker dan de prestatie. Het gaat erom iemand te worden. Ik zag onlangs een artikel dat zei: ja, de prijzen van huizen dalen maar helaas zullen jullie millennials, ik ook dus, nooit een huis kunnen kopen. Zeg mij eens na: lariekoek. Laten wij het samen zeggen: lariekoek. Ik garandeer je dat gisteren een millennial ergens een huis heeft gekocht. Ik beloof je dat vandaag een millennial ergens een huis heeft gekocht en ik beloof je dat morgen, raad eens, een millennial een huis gaat kopen. De mensen die geen huis gaan kopen zijn de mensen die dat soort artikelen lezen en dat soort ideeën geloven. Dat is het idee van een excuus. Dat is iets nieuws dat je de schuld kunt geven. Maar niemand wil echt een goed excuus. De meeste mensen willen een goed huis.
Heb ik gelijk? Hier is een goed doel. Hier is een goed doel als je een millennial bent: Ik wil een huis kopen. Goed doel. Hier is een beter doel. Ik wil het soort persoon worden dat een huis kan kopen. Zie je het verschil tussen die twee dingen? Je kent waarschijnlijk iemand die een huis kan kopen en nu ga je een betere vraag stellen: Hoe word ik het soort persoon dat een huis kan kopen? Hier is een betere vraag: Hoe word ik het soort persoon dat drie huizen kan kopen. Nu denk je als een Schuller. Dr. Schuller, niet ik. Ik heb het over mijn opa. Dat klinkt arrogant en dat is het ook. Het begint hier, vrienden.
Het begint hier. Het begint niet bij het doel van wat je bereikt. Het begint bij het doel van wie je wordt. Hier is een goed doel: Ik wil trouwen. Hier is een beter doel: Ik wil het soort persoon worden waarmee iedereen wil trouwen. Ik herinner mij dat er op de universiteit een meisje was van wie ik dacht. Ze was leuk, denk ik. Voor mij niet echt. Ik wil niemand beoordelen op het uiterlijk maar jongens waren gek op haar. Een jongen vertelde mij dat hij een deel van zijn lichaam zou afsnijden als hij met haar kon trouwen.
Het was zijn linkerhand. Hij zou zijn linkerhand afhakken en ik geloofde hem. En dus zei ik tegen hem: Ik denk niet dat zij iemand wil zonder linkerhand. Waarom vraag je haar niet gewoon om haar nummer?
En hij zei dat hij dat al gedaan had en zij zei nee, dank je. Er was iets aan dat meisje dat haar aantrekkelijk maakte voor mensen die met haar wilden trouwen. Zij had ze voor het uitkiezen, want. Hier is een goed doel: Word, als je wilt trouwen, iemand met wie iedereen graag getrouwd wil zijn. Hier is een goed doel: Ik wil kinderen krijgen. Hier is een beter doel: Ik wil een geweldige vader zijn. Ik wil een geweldige moeder worden. Hier is een goed doel: Ik wil een bediening beginnen. Hier is een beter doel:
Ik wil het soort persoon worden dat overal waar ik kom iemand een aanraking van de Heer ontvangt dat alles wat ik zeg, mensen inspireert of bemoedigt. Ik wil het soort vaardigheden en begrip van de Bijbel effectief overbrengen aan iedereen die ik ontmoet. Dat is een geweldig doel. Zo iemand hoeft niet te proberen een bediening te beginnen. Een bediening ontwikkelt zich gewoon om hen heen. Begrijpen wij het? Sommigen van jullie snappen het, dat zie ik. Sommigen van jullie zien dat het kleine verschil in doelen van…”ik wil dit krijgen” naar “ik wil dit worden”…de grootste verandering is die je in je leven kunt maken. En dat gebeurt altijd, bijna altijd, in die wachttijd in de vrije tijdsperiode. in de tijd dat iedereen zich alleen maar verveelt en vermaakt wil worden. Als je daar iets doet om een ander soort mens te worden, verandert alles. Welnu, wij kunnen niet worden wie wij willen zijn zonder de meester van het leven en Zijn naam is Jezus Christus. En wij hebben Hem nodig om ons alles te leren wat er te weten valt over een vruchtbaar en godvruchtig en ontzagwekkend leven. En daarom vragen wij U, Jezus, om ons te helpen. Dank U dat uw Heilige Geest in ons leeft. Dat Uw levende Woord ons is gegeven en wij het kunnen bestuderen. Dank U dat Uw volgelingen overal om ons heen zijn en dat wij van hen kunnen leren. Vader, plaats de juiste mensen in ons leven die wij nodig hebben om de mensen te worden waartoe U ons geroepen hebt. Wij vertrouwen ons leven aan U toe. Dit bidden wij in de sterke naam van Jezus en Gods volk zei: amen.

Koorzang – The Blessing
De Here zegene u en behoede u
De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede
De Here zegene u en behoede u
De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
De Here verheffe zijn aangezicht over u
En geve u vrede, amen

Leef vanuit geloof

5 maart 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan