Home Door het vuur met God

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen we ons verheugen. Welkom, welkom, wat fijn dat u er bent, of thuis zit te kijken. Onze God is een genadevolle God. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van je en ik ook. We leggen ons vertrouwen en onze identiteit in Gods Koninkrijk. Laten we bidden.

 

Gebed

 

Vader, dank U dat U ons hier hebt geroepen. We danken U dat U ons laat weten dat we er niet alleen voor staan. Daarom zijn we niet bang. We laten onze zorgen en angsten varen Alle lasten die ons neerdrukken leggen we vandaag van ons af. We mogen rusten en ons ontspannen in U. U bent zo goed voor ons, U bent altijd getrouw. Dank U. In Jezus’ naam bidden wij dit. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Children’S Choir – VOICES OF HOPE CHILDREN’S CHOIR – “Blessings”

 

Wij vragen om uw zegen en vrede Heer

Zegen voor ons gezin bescherming voor de nacht

Wij vragen om genezing om voorspoed

Bidden dat uw sterke hand de pijn verdrijft, verzacht

En al die tijd hoort U ons smeekgebed

En in uw liefde geeft U wat het beste is

 

Want wat als uw zegen komt door regen en U ons heelt door tranen heen

Wat als die slapeloze nachten tonen hoe dichtbij U bent

Wat als moeite en strijd uw verborgen zegen zijn

 

Als vrienden ons laten vallen en als het donker het lijkt te winnen

Worden wij eraan herinnerd: wij zijn hier, wij zijn hier niet thuis, nog ver van huis

 

Want wat als uw zegen komt door regen en U ons heelt door tranen heen

Wat als die slapeloze nachten tonen hoe dichtbij U bent

Wat als ons onvervuld verlangen het verdriet dat ons verlamt

Wijst op een dorst die groter is dan deze wereld lessen kan

Wat als moeite en strijd regen en storm, verdriet en pijn

Uw verborgen zegen zijn.

Amen.

 

Schriftlezing –   Daniel 3:22-25

door Hannah Schuller

 

Bedankt, kinderkoor Voice’s Hope. Heerlijk om te horen. Jullie hebben erg veel talent.

Luistert u ter voorbereiding op de preek naar Gods Woord uit het boek Daniël.

 

Omdat nu het bevel des Konings strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt

werden de mannen die hen naar boven brachten door de uitslaande vlammen gedood. De drie, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven. Toen sloeg de schrik koning

Nebukadnezar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadslieden:

Wij hebben toch drie mannen gebonden in het vuur gegooid? Zij antwoordden de koning:

Zeker, majesteit. Kijk, zei hij, maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd

en de vierde lijkt op een godenzoon.

 

Door welke vuren wij ook moeten gaan wij zijn niet bang, want God is met ons

 

CHILDREN’S CHOIR – VOICES OF HOPE CHILDREN’S CHOIR – “This Little Light of Mine”

 

Dit lichtje van mij, ‘k zal zorgen dat het schijnt.

Dit lichtje van mij, ‘k zal zorgen dat het schijnt.

Dit lichtje van mij, ‘k zal zorgen dat het schijnt,

Dat het schijnt, schijnt, schijnt.

 

Jij hebt een lichtje zoals ik. Je moet zorgen dat het schijnt.

Je hebt een lichtje zoals ik. Je moet zorgen dat het schijnt.

Jij hebt een lichtje zoals ik. Je moet zorgen dat het schijnt,

Dat het schijnt, dat het schijnt, dat het schijnt.

 

Zorg dat niemand het uitblaast. Ik zorg dat mijn lichtje schijnt

Zorg dat niemand het uitblaast. Ik zorg dat mijn lichtje schijnt

Zorg dat niemand het uitblaast. Ik zorg dat mijn lichtje schijnt,

laat het schijnen, schijnen, schijnen

 

Ik ben een helder baken van licht dat schijnt in de nacht

Ik ben een helder baken van licht dat schijnt in de nacht

Ik ben een helder baken van licht dat schijnt in de nacht

Zorg dat het schijnt zorg dat het schijnt,

zorg dat het licht overal schijnt   zorg dat het licht overal schijnt,

Laat je kleine lichtje schijnen, laat het schijnen, schijnen.

 

INTERVIEW – TANK JONES

BS = Bobby Schuller en TJ = Tank Jones

Introductie

Tot ons genoegen hebben we Tank Jones hier. Hij speelde in series als Breaking Bad, Three Kings, CSI Miami, trad op bij de Miss Amerika-verkiezing en presenteerde het voorprogramma. Hij zit nu in Union Bound, over twee gevangen zittende noordelijke soldaten die slaven vragen hen te helpen

ontsnappen. Tank speelt Jim Young, die vanuit zijn geloof besluit de twee te helpen. Graag applaus voor Tank Jones.

 

Interview

BS       Hoe kwam je in deze film terecht en wat voor iemand speel je?

TJ        Union Bound is gebaseerd op de dagboeken van Joseph Hoover. Hij vocht in de Burgeroorlog, werd door de zuidelijken gevangen genomen en overgebracht naar Andersonville en later naar   Carolina, waar hij ontsnapte. Hij was met een makker diep in het zuiden. Ze zagen geen kans    om op eigen kracht naar het noorden te komen. Ze vroegen slaven om hulp om weer naar het           noorden te komen. Ik weet niet of u me gehoord heeft. Twee blanke noordelijke soldaten,

diep in het zuiden zijn net ontsnapt en vragen slaven hen naar de vrijheid te helpen.

BS       Wat een prachtig symbool.

TJ        Toen ik dat voor het eerst las zei ik: interessante invalshoek op de Burgeroorlog. Maar een        vriend zei: Dit is een waar gebeurd verhaal. Ik zei: Dat heb ik niet gehad bij geschiedenisles.

Dus ik had er wel zin in. Ook degene die ik speel, Jim Young, heeft echt bestaan. Ze kwamen    op zijn plantage terecht. En Jim besloot zijn geloof in te zetten in een situatie waar mensen nu   van zeggen: Alweer een film over de Burgeroorlog? Moet dat nou? Het is 150 jaar geleden.

Inderdaad: 150 jaar geleden maar. En we maken nog altijd de nasleep ervan mee. Een verhaal als dit moet verteld worden want mensen die normaal nooit zouden samenwerken,      doen dat nu wel. Je moet verder kijken dan de buitenkant. Het gaat om het innerlijk. Voor Jim    ging het om zijn geloof.

BS       Hoe raakte jij persoonlijk betrokken?

TJ        Dat was nogal uniek. Ik zal het in verkorte vorm weergeven, anders valt de hele kerk in slaap.

Ik voelde me nogal gefrustreerd op het moment dat dit voorbijkwam. Ik ben acteur, ik wil            acteren.

BS       Maar je hebt ook andere talenten en doet andere dingen. Andere dingen dan je eigenlijk wilt.

TJ        Een vriend van mij, Harvey, nam een film op in Arizona. Ik vertelde hem dit en ik was toen in      Arizona. We wisten van elkaar niet dat we in Arizona waren. Hij zei: Kom langs op de set,

dan praten we een beetje. Ik zei: Ik voel me gefrustreerd. Ik doe niet wat ik het liefste doe.

Kijk jij of je een rol voor me kunt regelen. Hij zei: Ik heb hier toevallig dit script liggen:

Union Bound. Lees maar. Toen ik het las, werd ik er meteen verliefd op. Ik zei tegen Harvey:

Ik weet niet in welke rol je mij zou willen hebben maar de rol van Jim is fantastisch. Die rol zou   ik dolgraag spelen als ik de kans kreeg. Hij zei tegen de filmmaatschappij: Ik ken hem. Bekijk     deze beelden. Hij kan het. En toen vertelde Harvey me: Ze gaan akkoord. Jij mag de rol van      Jim spelen. Geen auditie? Nee, geen auditie. Dus je geeft me deze hoofdrol? Ik wilde het zeker weten. Maar hij zei: Ik heb gezien wat je kunt en dat je hier enthousiast over bent.

BS       Had je ook het gevoel dat dit Gods plan was? Dat je ja zei tegen God?

TJ        Zeker. Ik ben christen, Jezus leidt mij in mijn leven. Zoek eerst Hem, en al het andere zal je       gegeven worden. En Hij gaf me dit, wat ik zo graag wilde. Ik schreeuwde het uit van            blijdschap. Ik bad en huilde en nog meer, maar het was vooral bidden. Dat gebed van me was   verhoord. Nu is de film er, en raakt mensenlevens aan.

BS       Heb je geput uit je eigen geloof om die rol gestalte te geven? En heeft het je iets geleerd?

TJ        Ja, veel. Veel mensen in de filmwereld denken dat daar weinig christenen rondlopen. Maar        Harvey is ook gelovig en daar hebben we ook over gesproken en over de noodzaak van een          gelovige acteur om die rol neer te zetten. Jim heeft me veel geleerd. Verscheidene        interviewers hebben mij al gevraagd wat mijn persoonlijke standpunt is. Dat is wat Jezus zei       toen Hij op aarde kwam: Heb God, anderen en jezelf lief. Mensen vragen me wat mijn             nalatenschap is. Dat zijn mijn kinderen. Ik hou hen dat iedere dag voor. Elke avond bidden we   het gebed van Jabez. Heb God lief, heb anderen lief en ook jezelf en denk je verdere leven na

over wat dat betekent. Want als dat niet goed zit, gaat het mis. God eerst, dan anderen. ‘Hé,      nu ik!’ Nee, helemaal niet. Eerst anderen, dan jij, en denk daar je hele leven over na. Dat is           mijn motto. Ik heb de organisatie ‘Choices’ opgericht. Ik spreek op allerlei scholen, voor kerkgroepen. En dan speel ik niet. Zo ben ik gewoon.

BS       Dank je wel, Tank. Union Bound draait momenteel in de bioscopen. Tank Jones, dank dat je       hier je licht hebt laten schijnen.

 

Koor – “Halleluja”

Halleluja, halleluja, halleluja

Aan Gods almachtige Zoon

Halleluja, aan Gods almachtige Zoon

Prijst de Heer, gij schitterende engelenkoren

Met heilige vreugdezangen, met heilige vreugdezangen

Prijst de Heer, gij schitterende engelenkoren

Met heilige vreugdezangen

Met heilige vreugdezangen

Met heilige vreugdezangen

Met heilige vreugdezangen

 

Prijst de Heer, gij schitterende engelenkoren

Met heilige vreugdezangen, prijst de Heer met heilige vreugdezangen

Wij verkondigen zijn genade en glorie

Wij verkondigen zijn genade en glorie

Halleluja, halleluja, halleluja aan Gods almachtige Zoon

Prijst de Heer met vreugdezangen

Prijst de Heer met vreugdezangen

Prijst de Heer met heilige vreugdezangen

 

Wij verkondigen zijn genade en glorie

Wij verkondigen zijn genade en glorie

Halleluja, halleluja aan Gods almachtige Zoon

Aan Gods almachtige Zoon, Gods almachtige Zoon

Halleluja, halleluja aan Gods almachtige Zoon

Prijst de Heer, prijst de Heer

Prijst de Heer met heilige vreugdezangen met heilige vreugdezangen

Prijst de Heer, prijst de Heer

 

Prijst de Heer met heilige vreugdezangen, met heilige vreugdezangen

Prijst de Heer met heilige gezangen, met heilige gezangen

Prijst de Heer met vreugdezangen

Prijst de Heer, prijst de Heer

Met heilige vreugdezangen

Met heilige vreugdezangen

(spotje voor bijeenkomst Nick Vujicic)

 

persoonlijke aanbeveling van Bobby Schuller

 

Sommige mensen vergeet je van je leven niet. Zo iemand is Nick Vujicic. We zijn goede vrienden, en kennen elkaar uit de Crystal Cathedral-tijd. Hij heeft geen armen, geen benen, en geen beperkingen. Het is ongelofelijk wat God in zijn leven heeft gedaan. Lange tijd dacht hij dat zijn leven doelloos was maar via hem heeft God miljoenen mensen bereikt. Hij kan zwemmen, surfen, hij heeft vrouw

en kinderen. God heeft hem gezegend. Als hij spreekt, luisteren de mensen. Niet omdat hij armen en benen mist  maar omdat de Heilige Geest door hem spreekt. Zijn verhaal verandert uw leven. Ik raad u sterk aan naar de bijeenkomst met Nick Vujicic te gaan. Als u een vriend of vriendin heeft die God beter wil leren kennen breng die dan vooral mee.

Het is bijna uitverkocht. Regel vandaag nog kaartjes.

Instrumentaal – HOUR OF POWER ORCHESTRA – “Pachelbel Canon in D”

Proclamatie met Bobby Schuller

Houdt uw handen zo en zeg met mij de proclamatie.

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen.

Ik ben Gods geliefde kind.  Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen.

Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten.

Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Preek – “Door het vuur met God”

door Bobby Schuller

 

U mag gaan zitten. We zijn bezig met de serie ‘Leeuwen in de Daniëlkuil: Vredig leven in een angstige wereld. Het woord dat in de Bijbel wordt gebruikt voor ‘angstig’ of ‘bezorgd’ is het Griekse merimnao.

Zegt u me even na. Dat betekent ‘in stukken gescheurd worden’. Letterlijk uiteen getrokken worden zo ver uitgerekt worden tot het knapt. Onze wereld is zwaar gestrest angstig, bezorgd, wordt in alle richtingen aan stukken gescheurd. Zelfs als er geen oorlog is, is er toch ook geen vrede vanwege de angst, de stress en de zorgen. In deze angstige, gestreste wereld die zich over alles zorgen maakt daarin bent u een verademing. Want u bent anders. U bent niet zo’n tobberig, angstig, gestrest iemand als we zoveel zien. U bent het anker, het licht, de bemoediger, de optimist, die zich laat leiden door

geloof. Deze wereld heeft u nodig. Want u ziet wat Jezus ziet. U ziet de wereld achter de coulissen.

Ondanks alle vreselijke gebeurtenissen, leven we in een schitterende wereld waarin God werkzaam is,

waarin geweldige dingen gebeuren en die onbegrensde kansen biedt voor u en anderen die op God vertrouwen. Gelooft u dat? Ik ook. Het gelezen stuk Daniel is een befaamde passage over Sadrach, Mesach en Abednego. Het ging om drie jonge joodse mannen. Ze waren vanuit hun land Judea meegenomen naar Babylonië. Daar waren ze aangesteld als adviseurs voor de koning. Maar ze voelen zich daar niet op hun plaats. Ze hebben God en Gods Woord lief en moeten voldoen aan hun religieuze verplichtingen die botsen met de Babylonische cultuur. Vaak komt uit die botsing een zaak van leven of dood voort voor Sadrach, Mesach en Abednego. In het bekendste verhaal uit het boek Daniël bouwt koning Nebukadnezar, de machtigste man ter wereld, een afgodsbeeld en verplicht iedereen ook de vele gevangenen uit door hem onderworpen volken die allerlei talen spreken, tot het volgende: Alle volken en talen op aarde moeten buigen voor het beeld dat ik heb geschapen. En iedereen doet het, behalve drie jonge mannen: Sadrach, Mesach en Abednego. Zij weigeren. Ze zeggen nee. De koning geeft hen een tweede kans. Jongens, ik heb dat beeld gemaakt. Zo meteen moeten jullie ervoor buigen. Nee, zeggen ze. Dan laat ik jullie in de oven gooien, zegt hij. Maar ze zeggen: Nee. God zal ons bevrijden maar zelfs als Hij dat niet doet, zullen we niet buigen. Mooi hè, vindt u niet? Heel mooi die overtuiging, dat geloof dat God hen uit die oven zal bevrijden. En ook al doet Hij het niet. Ik laat me niet dwingen en ik neem geen bevel aan van u om te buigen voor wie dan ook behalve voor God. Het maakt Nebukadnezar razend. Hij laat de oven zeven maal zo heet stoken.

Zo heet, dat als de mannen in het vuur worden gegooid de soldaten die dat doen, door de hitte worden gedood. Nebukadnezar zit daar hij kijkt in de oven. En plotseling wendt hij zich tot zijn raadslieden en zegt: Er zijn toch drie mannen in het vuur gegooid? Zeker, koning, zeggen ze. Hij zegt: Maar ik zie er vier en die vierde ziet eruit als een godenzoon. Dan zegt hij: Sadrach, Mesach en Abednego, kom eruit. En in het verhaal redt God hen. Het is een prachtig symbool voor wie in een positie is waarin moed is vereist. Opkomen voor het goede. Iets doen dat ons bang maakt. Een risico nemen voor God. Vrijgevig zijn. Voor nieuwe mogelijkheden zorgen. Het is een belofte voor wie op God vertrouwen, en niet op de materiële wereld. Dat God zegt: Als je vanwege Mij in een oven wordt gegooid, ga je niet alleen. Ik zal bij je zijn. Vrienden, jullie zijn niet alleen. Wat is uw vurige oven? Zit u er nu in? Waardoor worden uw hart en geest verteerd? U staat er niet alleen voor in die oven. God zal u redden. Wees niet bang, maak u geen zorgen. Ontspan u en glimlach in vertrouwen op Gods liefde en macht. Hij zal u redden. Als we door het vuur gaan, komen we er gezuiverd, sterker, flexibeler uit. Terugkijkend zeggen we: Dat was een moeilijke tijd voor mij, heel erg moeilijk maar terugkijkend zie ik dat Gods Zoon, Jezus naast mij liep. Ik weet dat als ik ooit weer door het vuur moet dat Hij dan bij me is. Vandaag gaat het eigenlijk over de kracht van vertrouwen en angst in uw leven. Vertrouwen en angst zijn hetzelfde, maar verschillende kanten op. Vertrouwen en angst verlenen spirituele macht aan alles waarvoor u vreest en alles waarin u gelooft. Ik heb het zo vaak gezien: Als je gelooft en vertrouwt, verleent dat spirituele macht aan dat waarin je gelooft. Als je angst voelt, geeft dat spirituele

macht aan dat waarvoor je vreest. Ik wil hierbij echter één ding heel duidelijk stellen: Ik heb het niet over gevoelens van angst en van vertrouwen. Ik heb het over vrijgeven van je angst en van je vertrouwen. Ik baseer me hierbij op Oral Roberts, die zei: De vraag is niet of mensen vertrouwen

hebben. Dat heeft iedereen. God geeft iedereen vertrouwen mee. Mij gaat het erom dat mensen dat vertrouwen ook de vrije hand geven. Dat deed Oral Roberts ook. Hij hield gebedsdiensten om mensen te genezen. Hij wilde dat mensen hun vertrouwen de vrije hand gaven. Want dat hebben we allemaal in ons zoals we ook allemaal angst in ons hebben. Aan u de keuze waaraan u vandaag de vrije hand geeft. Gaat u kracht verlenen aan dat wat u vreest of aan dat waarin u vertrouwt? Dan gaat het om: Wat voor actie onderneemt u? Welke woorden zegt u? Op welke dingen legt u de nadruk? Als we

ons vertrouwen de vrije hand geven verlenen we kracht aan dat waar we op vertrouwen. Als we onze angst de vrije hand geven, geven we kracht aan dat wat we vrezen. U kent ook wel iemand die zich door angst laat leiden. Angst is makkelijk, vertrouwen is moeilijk. Negatief zijn is makkelijk, optimistisch zijn is moeilijk. Bang zijn is makkelijk, moedig zijn en vertrouwen hebben is moeilijk. Maar u bent een moedig iemand. U bent het soort mens dat zijn vertrouwen de ruimte geeft. Als we in ons leven ruimte geven aan vertrouwen, leiden we een vrijgevig leven. Niet alleen qua geld, maar ook qua tijd, energie

positieve woorden, liefde en compassie. Leven in vertrouwen is leven met een open hand. Met open handen door het leven gaan. Open handen zijn een symbool van vertrouwen. Het betekent: Kijk, Heer,

ik heb helemaal niets. Wat ik heb, is voor U. En geef me wat U heeft. Het impliceert een open opstelling tegenover de wereld. Je bent bereid om te ontvangen wat God voor je heeft. Zonder angst.

En je bent vrijgevig. Al je bezit wil je geven om anderen te helpen. Leven met open handen. Leven in angst is leven met gesloten handen. Je wilt dingen vasthouden. Met een gesloten hand kan je niet ontvangen. Leven in angst is leven met gebalde vuisten. Het is: altijd willen vechten, altijd in de verdediging, nooit ontvangend, nooit open voor iets. Maar u bent anders. Uw handen zijn open. Door uw vertrouwen komen goede dingen uw kant op. U ziet wat anderen niet zien: U ziet wat God ziet. Een heldere toekomst. Die zie ik ook. Dat vrijgevige leven met open hand is een leven dat geeft en een leven van volharding. U bent ook zo iemand die niet opgeeft, omdat u vol hoop bent. Net als die drie mannen. Oké, ze gaan ons in een brandende oven gooien. Maar God redt ons vast wel. Door uw hoop en uw geloof in God volhardt u. Als het tegenzit, maakt dat niet uit. Daar groeit u weer van. Mijn opa zei vaak: ‘Vertrouwen’ wordt gespeld als ‘r-i-s-i-c-o.’ Werkelijk leven in vertrouwen betekent: risico’s nemen. Risico’s voor God. Zo leeft u ook. Wees toch niet bang. Wij dienen een geweldige God. Hij zal uw ziekte overwinnen, uw problemen, zelfs de dood zal Hij voor u overwinnen. Dat maakt gelovigen zo sterk: Wij hebben de overtuiging dat in dit leven de dood niet meer is dan een toegang

tot iets groters. Kent u Jezus niet, word dan vandaag nog christen en ontvang die zekerheid. Bekeer u en word een gelovige. Wees niet bang. Weet u dat ‘wees niet bang’ en ‘wees niet bezorgd’ de meest voorkomende geboden in de Bijbel zijn? De Bijbel schrijft allerlei wetten en regels voor. Maar wat de Bijbel het vaakst zegt is: ‘Wees niet bang’ en ‘wees niet bezorgd.’ En meestal is het een engel die het zegt en wel op het moment dat er iets geweldigs staat te gebeuren. Waarom? Omdat het enige dat verhindert dat er iets geweldigs gebeurt angst is. En getob. En Gods gaven in ons leven worden

teweeggebracht door vertrouwen. Risico is iets prachtigs. In de Bijbel lezen we echt heel vaak dat God zegt: Wees niet bang. Wees niet bezorgd. Velen, vooral wie godsdienstig is opgevoed, zijn altijd aan het pogen met hun zonden om te gaan. Maar ergens is het zondig om aan je angst toe te geven.

Chronisch getob, chronische angst is een soort afgodendienst. Dan vertrouw je op materiële zaken en niet op God. Misschien zegt u wel: Ik ben niet zo’n held. Ik zie constant beren op de weg. Dan zeg ik: Dan moet je dat belijden. En niet alleen tegenover God. Dan moet je je excuses aanbieden aan

iedereen die je hebt geleerd te tobben. Want dat is niet wat God voor hen of voor jou wilde. Je bent genoeg gezegend in je leven om te weten dat uit dat chronische getob, een gebrek aan vertrouwen spreekt. Dat heeft God niet verdiend. Als je iedereen hebt besmet met je zorgelijkheid moet je je verontschuldigen tegenover God en anderen. Besluit vandaag: Ik zal dapperder en sterker zijn, want Jezus woont in mij. Het is wat stilletjes geworden. Mag ik een amen? Je komt maar op één manier van angst af. Niet door het weg te denken maar door het onder ogen te zien. Je wordt alleen minder angstig door enge dingen te doen.

 

Ik weet nog dat Magic Mountain Six Flags openging. Begin jaren ’90. Er was een nieuwe achtbaan: The Viper. De eerste met een kurkentrekker en twee loops. Ik was met schoolvriendjes en als enige was ik lang genoeg om in de achtbaan te mogen. De jongens keken mij aan van: Je moet het doen.

Ik zei: Nee, jullie gaan toch ook niet? Allemaal zeiden ze: ik zou gaan als ik lang genoeg was. Ja hoor, vast! dacht ik. Ik was doodsbenauwd.  Ik wilde niet in die achtbaan. Maar door groepsdruk deed ik het toch. En het bleek fantastisch te zijn. Voortaan was ik een achtbanengek, en ik had het helemaal gemaakt. In mijn groepje was ik…Ik ben niet alleen langer dan jij maar alleen ik mocht in the Viper,

want alleen ik was een kerel. Het doet denken aan…Voor sommigen is het een goed idee om eens in een achtbaan te stappen. Als je overal bang voor bent, doe dan iets dat wel veilig maar toch eng is zodat je wat begint te werken aan de angst in je leven. God kan achtbanen gebruiken om vertrouwen te kweken in uw leven. Mijn moeder is Ierse. Ze zei: laat je niet pesten. Deel maar een mep uit. U kent me. Ik preek over de Bergrede, ik geloof niet in geweld. Maar ik weet nog dat ik in de brugklas zat. Ik was een fel jochie. Op een keer, Ik voelde de plicht op te treden tegen pestkoppen. Er was een grote jongen die het had gemunt op een klein angstig ventje. Ik ging erop af en zei iets doms als: ‘niet aardig om dat te zeggen’. In je fantasie zeg je dan: Opzij jij! Toen begon die jongen tegen mij, vanwege mijn zwakke tekst. Terwijl hij stond te praten, midden in een zin, gaf ik hem een dreun vol in zijn gezicht.

Hij viel achterover op de grond en wist niet hoe hij het had. En ik kan u wel zeggen: Er is geen heerlijker gevoel dan om een pestkop een goeie mep te verkopen. Ik wil maar zeggen…Geweld is niet goed. Niet doen. maar er is Hij werd later een van mijn beste vrienden. Echt zo’n jongens ding.

Waarmee ik maar wil zeggen: Ik ben dankbaar voor de keren dat ik ondanks mijn angst dapper ben geweest. En ik ben boos op mijzelf voor alle keren dat ik er laf tussenuit ben gekropen. Jij bent dapper. Jij kunt alle problemen aan. Ik geloof in jou en God ook. Wees dus niet bang. Ontspan je.

Je hebt het onder controle. Zo moet je zijn, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Want anderen in je leven kijken naar jou en hebben het nodig dat je zo bent. Jij bent een optimist. Jij ziet wat anderen niet zien. Daarom kan jij ook niet bang zijn. Geef je vertrouwen vrij baan. Jij bent een optimist. De woorden ‘optimisme’ en ‘optiek’ stammen van hetzelfde Griekse woord. Het woord voor ‘zien’. Een optimist is iemand die kan zien wat anderen niet zien, een visionair. Die maakt je tot een lens of een venster waardoor mensen een onbekende wereld kunnen zien. Positief zijn is moeilijk,

negatief zijn makkelijk. Jij bent het type mens dat gelooft in een grote God die in jou gelooft. De wereld die jij ziet, bied je anderen aan als geschenk: Kijk eens wat een schitterende wereld hier voor je ligt.

Wees dapper, wees sterk, want de Heer is met je. God heeft je geen angstige geest gegeven, maar een geest van kracht van liefde en een goed verstand. Geef je vertrouwen de vrijheid, laat je zorgen varen, ontspan je en glimlach. Hij zorgt voor alles. Hij is naast je, aan het werk, zelfs nu. Dus geniet van je dag en vertrouw op Gods goedheid. Amen? Laten we bidden.

 

Gebed

 

Vader, dank U dat U een goede God bent en voor alle vreugde.

We laten onze vreugde en ons heden niet bederven door angst.

We gaan het leven als een geschenk aanvaarden. Elk moment elke vriendschap, elke goede dag,

daar danken we U voor. Dit bidden wij in Jezus’ naam. Amen.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

Door het vuur met God

4 september 2016 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan