Home Vergeef altijd

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Welkom, kerkfamilie.
Heerlijk om bij u te zijn. Voor Bobby en mij is de zondag onze lievelingsdag. Fijn dat u hier bent of via de tv meekijkt. Een theoloog heeft eens gezegd: Vergeven is een gevangene vrijlaten en dan inzien dat jij zelf die gevangene was. Als u bent gekwetst en u maar moeilijk kunt vergeven wordt u daar vandaag hopelijk van bevrijd en wordt u vervuld met innerlijke vrede Geef degene naast u een hand of een boks en zeg: God houdt van u en ik ook. Fijn dat u er bent.

Gebed

Bravo, u bent uit bed en naar de kerk gekomen. Het wordt een mooie dienst. Ons doel is mensen te bemoedigen door Gods Woord. Het leven is al zo moeilijk. Hopelijk voelt u Gods aanraking en vertrekt u straks met een volle tank.

Dank U dat U ons liefheeft zoals wij zijn, niet zoals wij zouden moeten zijn. Dank U dat wij niet zijn wat wij doen of hebben of wat men over ons zegt dat wij uw geliefde zoons en dochters zijn. Wij bidden in Jezus’ naam: Leer ons te vergeven. Dus Heer, wij vergeven mensen van wie wij houden, mensen die ons lastigvallen, mensen die ons hebben beledigd. We vergeven ook mensen die zijn overleden tegen wie wij nog steeds wrok voelen. Wij vergeven iedereen. Dank U, Heer. Wij hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “All Creatures of Our God and King”

Geschapen mens en dier en ding dat elk de lof van God bezing’ Halleluja, halleluja
Eert nu uw schepper voor altijd aanbidt Hem in al’ nederigheid O prijst Hem, o prijst Hem

Halleluja, halleluja, halleluja
Prijst, prijst de Vader prijst de Zoon En prijst de Geest die in ons woont O prijst Hem, halleluja
Prijst, prijst de Vader prijst de Zoon En prijst de Geest die in ons woont O prijst Hem, o prijst Hem Halleluja, halleluja, halleluja
Amen

Schriftlezing – Jakobus 1:19-26 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Ter voorbereiding op Bobby’s preek lees ik Jakobus 1 vers 19. Geliefde broeders en zusters, Onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Leg daarom alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen Anders bedriegt u uzelf. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt en dat blijft doen niet als iemand die hoort en vergeet maar als iemand die ernaar handelt hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.

Kerkfamilie, wij trachten goede toehoorders te zijn, traag tot spreken en traag tot toorn. Amen.

Solo – Courtney Taylor – “You’ll Never Walk Alone”

Als je loopt door een storm houd je hoofd omhoog En wees voor het donker niet bevreesd
Aan het eind van de storm is een blauwe lucht
En de leeuwerik zingt onbevreesd

Loop door in de wind
Loop door de regen
Al lijkt het of je droom verdween
Loop door, loop door met hoop in je hart En je loopt nooit meer alleen
Je loopt nooit meer alleen
Loop door, loop door met hoop in je hart Loop door, loop door met hoop in je hart En je loopt nooit meer alleen
Je loopt nooit meer alleen
Je loopt nooit meer alleen

Interview – Clayton Jennings
BS = Bobby Schuller en CJ = Clayton Jennings

BS Tot ons grote genoegen is Clayton Jennings hier, een getalenteerd predikant die Jezus’
liefde verspreidt via Spoken Word. Graag applaus voor Clayton Jennings. Voor mensen die het medium Spoken Word niet kennen. Wat is het?

CJ Het is poëzie met een soundtrack. Een nieuw soort poëzie. Je had het eerder zelf over een urban gevoel. Dat klopt. Een nieuwe vorm van poëzie dus.

BS Een mix van rap en poëzie.
CJ Dat kan het zijn.
BS Je plaatst al jarenlang filmpjes op YouTube en sociale media waarin je een soort preek houdt,

een korte Spoken Word-preek waarmee je je publiek echt weet te pakken. Waarom doe je het

en hoe?
CJ Als je de aandachtsspanne van de millenniageneratie bestudeert. Die is miniem. Bijna te kort

om te kunnen bestuderen. Heel kort. Een video van langer dan twee minuten komt al niet meer over. Hou het kort en pak meteen de kern van het evangelie dan heb je de aandacht, dan klikt iemand door naar de volgende video, wat kan leiden tot ‘n persoonlijke revival of luisteren naar een echte preek.

BS Je raakt zoveel mensen met je filmpjes. Eén is meer dan 2 miljoen keer bekeken. Dus je bereikt veel mensen.

CJ Ik voel mij gezegend. Het is tot Gods glorie en laat zien dat het evangelie altijd goed is en dat er kracht ligt in de naam Jezus. Als ik zo’n filmpje plaats weet ik niet wie ernaar kijkt. Maar ik weet wel dat God elke keer dat het wordt bekeken tot iemand persoonlijk kan spreken. Ik zie uit naar die dag in de hemel dat ik van mensen hoor wat God heeft gedaan.

BS Ik ga het je even lastig maken en je vragen iets te laten horen.
CJ Als ik het verknal – niet plaatsen. Dit is het slot van het gedicht ‘When I became a man’

Toen ik man werd, nam ik mijn kruis op en legde mijn schaamte neer, mijn zonden vergeven in Jezus’ naam. In Jezus’ naam blijft mijn pijn een herinnering aan wie ik was maar niet meer ben. God kruisigde het Lam, ik landde in de zee van genade en rustte in zijn heiligdom. Hij nam mijn plaats in, nam mijn kruis over want Hij had een plan. Dat zag ik voor het eerst toen ik man werd.

BS Kan je volgende keer een hele preek zo doen?
CJ Ja, helemaal op rijm.
BS Niet langer dan twee minuten. Dit is fantastisch. Geweldig. Wij zijn bezig met een reeks

preken over vergeving en verlossing. Jij hebt het daar ook vaak over. Wat zeg je tot iemand

die vergeving nodig heeft?
CJ Ik zeg: Vergeving bevrijdt niet degene die je heeft aangevallen of misbruikt maar bevrijdt jou.

Vasthouden aan bitterheid dat is heel zwaar, weet ik uit eigen ervaring. Als God vergeving zo belangrijk vond dat Hij zijn Zoon aan een kruis liet sterven, zou het voor ons net zo belangrijk moeten zijn. Denk aan Jezus, die aan het kruis zei: Vergeef hen, ze weten niet wat ze doen. Vergeven is niet alleen een gebod dat wij moeten opvolgen. Wij moeten doen wat God zegt, maar het gaat niet om de regeltjes. Het gaat erom dat wij zo de vrede kunnen vinden waartoe Hij ons roept. Dus vergeef, vergeef, en blijf vergeven.

BS U vindt hem op YouTube en Instagram. Clayton Jennings, heel erg bedankt. Wij waarderen je en wensen je een goeie tournee toe.

Koor – “Let There be Peace on Earth”

Laat er vrede zijn op aarde
En laat het bij mij beginnen Laat er vrede zijn op aarde
De vrede die God heeft bedoeld Als God onze Vader is

Zijn wij allen zijn kinderen Laten we samenleven
In volmaakte harmonie
Laat de vrede beginnen bij mij

Beginnen op dit moment
Laat bij iedere stap die ik zet Dit mijn plechtige belofte zijn: Dat ik elk ogenblik beleef
In vrede, altijd weer
Laat er vrede zijn op aarde En laat het beginnen bij mij Laat de vrede bij mij beginnen Laat dit het moment zijn
Laat bij elke stap die ik zet
Dit mijn plechtige belofte zijn: Dat ik elk ogenblik beleef
In vrede, altijd weer
Laat er vrede zijn op aarde En laat het beginnen
Bij mij
Laat er vrede zijn
Laat er vrede zijn
Amen

Instrumentaal – HoP Orkest – “Let it Be”

Proclamatie met Bobby Schuller

Fijn dat u er bent of via de tv meekijkt. Voor ons hoort u bij de kerk. Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Preek – “Vergeef altijd” door Bobby Schuller

U mag gaan zitten. Vandaag sluiten wij de reeks over vergeving af en over het belang ervan in een samenleving, een land, een kerk, een familie. Vandaag: het vergeven van kleine dingen en hoe wij iemand kunnen worden die in het dagelijks leven eigenlijk niet te beledigen is. Niemand kan dat voor 100 procent worden en dan heb ik het ook over mijzelf. Ik heb een ego, ik heb trots en ben ook te kwetsen. Maar nu gaat het over wat de Bijbel zegt. Een visie van wat mogelijk is. Ons beste leven begint niet als wij steengoed worden in aangeven wat er mis is met de wereld, of steengoed in bitter of boos zijn maar als wij mensen worden die niet te beledigen zijn, ontspannen wandelend in het kalme tempo van de genade. Sommigen van u zijn al zo, en daar ben ik dankbaar voor. Anderen werken er nog aan en dat mag ook. Wij zullen ontspannen, niet te beledigen discipelen van Jezus worden. Ik heb het idee dat de wereld tegenwoordig sneller beledigd is dan ooit. Je ziet het in geloofsdiscussies tussen christenen. Zij zijn zo snel beledigd, wijzen zo snel met het vingertje, klaar om te oordelen. Dat is gevaarlijk. Ik heb het gevoel dat, uit welke traditie wij ook voortkomen, wij onze kinderen leren zich beledigd te voelen. Alsof dat in zekere zin een deugd is. Alsof dat betekent dat je een goed moreel kompas hebt. En niets is minder waar. Niet dat mensen niet beledigend zijn. Dat zijn ze zeker. Ze kunnen racistisch zijn. Ze zeggen vaak onredelijke dingen over ons land., over onze vlag, over je geloof, je religie of je uiterlijk. Kwetsende, beledigende dingen. Maar om een gelovige te worden moeten wij onszelf trainen om in staat te zijn tot vergeving, dingen los te laten, geen verwijten te maken, niet snel te veroordelen of beledigd te zijn maar snel te vergeven en onze vijanden lief te hebben. Het begint natuurlijk met ons ego. Ik ben beledigd als mijn ego wordt gekwetst. Ik heb een groot opgeblazen ego, en iemand prikt het door. En de oorzaak van dat snelle beledigd zijn in onze samenleving is dat onze ego’s steeds meer opgeblazen raken. Ik hoor niemand ‘amen’ zeggen, maar dat geeft niet. Veel mensen denken: je hebt het over iemand anders die egoïstisch is. ‘Hij heeft het over John.’ Ik heb het over u. Het is vaak zo, in elk geval geldt dat voor mij, dat ego tot de slechtste beslissingen van mijn leven heeft geleid.

Financieel, of om mij te bewijzen, of omdat ik mezelf onverslaanbaar acht, religieus, in mijn huwelijk of als ouder: Ego doet alleen maar kwaad. Ryan Holiday schrijft ergens: Het ego is de vijand. Je ego zal je altijd kwetsen, laten struikelen. Wij zouden mensen met een visie moeten worden. Niet om onszelf te bewijzen en onszelf wijs te maken dat wij alles begrijpen, dat wij iedereen laten zien dat wij weten wat goed en slecht is. Maar om nederige toehoorders te worden. Vergevingsgezind blij met verzoening, zachtmoedig en vergevend. God wil dat u de vrucht van de geest draagt. Hij wil geestelijke vruchten, geen religieuze ‘druiven’ zoals het gezegde luidt. Dat soort mensen moeten wij worden. Mensen die ontspannen zijn, niet snel beledigd, niet snel boos en klaarstaan met liefde voor hun naaste, zelfs hun vijand. Kent u zo iemand? Het is verbazend om te zien, want het gebeurt zelden dat iemand bij iets afschuwelijks,iets vreselijk kwetsend en schokkends reageert met vergevingsgezindheid, niet boos worden, vriendelijkheid. Hun compassie heeft iets heel innemends. Een prachtig verhaal over een vriend die hier vroeger naar de kerk kwam: Austin Bulloch. Die vent is het type dat groot is, gespierd en dik tegelijk, een grote kerel met wie je het niet graag aan de stok zou hebben. Hij is van top tot teen bedekt met tatoeages, heeft een grote ruige baard, lang haar. Hij heeft met zijn broer een bedrijf in T-shirts en zij spelen in de heavy metal-band Spades and Blades. Deze man houdt van Jezus. Hij houdt van Gods Woord, van de kerk, van zijn familie, van mensen. Hij is totaal niet wat je verwacht als je hem ziet. Hij en zijn broer Justin zijn vaak on the road, treden op met Spades and Blades bij allerlei heavy metalgelegenheden. Op een dag is Austin op het toilet geweest en staat zijn handen te wassen en een jonge neo-nazi komt binnen, dronken waarschijnlijk en begint Austin uit te schelden. Hij wil met hem vechten. Austin is allesbehalve een nazi. Hij is heel liefdevol en vriendelijk. Maar ook een beer van een vent met wie je niet wilt vechten. Maar die jongen begint hem uit te schelden en tegen hem te schreeuwen. Austin loopt zo op hem af en geeft hem een hug. Middenin die scheldpartij. Hij vertelde mij dat hij de druk langzaam opvoerde tot gemiddeld, toen ophield en versteende en de jongen toen weer een hug gaf. Prachtig verhaal toch? Ik hou van zulke verhalen. Ze laten zien…Ik zeg niet dat die jongen ineens geen nazi meer is. Maar wij zouden het liefst terugschreeuwen en het hem betaald zetten. Maar het evangelie leert ons dat wij onze vijanden moeten liefhebben en moeten vergeven. Wij kijken nog eens wat Jakobus hierover zegt. Jakobus 1 vers 19: Geliefde broeders en zusters, Onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. Oké? Ik lees het nog een keer en voeg er iets aan toe. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: iedereen die in de politiek zit, iedereen die theoloog is, iedereen die getrouwd is, iedereen die kinderen in de tienerleeftijd heeft, iedereen die een huis met iemand deelt moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en in kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Leg daarom alle verdorvenheid en en elk wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in de spiegel bekijkt, hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruitzag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt… en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt hen valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Wie meent dat hij God dient dat hij godsdienstig is terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, allemaal: tong beteugelen terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen zit op een dwaalspoor en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Waarschijnlijk was het boek Jakobus eigenlijk een uitgeschreven preek zo geliefd dat het een Bijbelboek werd. Het leest als een preek, het is goed om het van A tot Z te lezen. Dan zal je merken dat het erg joods is, het doet denken aan Spreuken. Misschien wel het grootste thema van Jakobus is: je tong in bedwang houden. En begrijpen hoeveel kracht woorden hebben. Ze kunnen opbouwen en afbreken, leven brengen en vernietigen. En kwetsende, meedogenloze, bittere uitspraken doen is erg gevaarlijk. Maar u kunt er ook uit afleiden dat Jakobus begrijpt, net als ik, dat wat zij over jou zei kwetsend was. Dat wat hij over jou zei, kwetsend was. Dat wat ze zeiden over jouw groep, jouw land of jouw helden, kwetsend was. Maar toch vergeven wij. Wij vergeven. Als iemand iets kwetsend zegt, dagen wij deze persoon het liefst uit: ‘Wou je vechten?’ ‘Eens kijken of je zo meteen nog zo’n grote mond hebt.’ Zo handelt de wereld

Wil je een voorbeeld zijn voor de wereld en de samenleving, wees dan een voorbeeld van verzet tegen kwaad door middel van vriendelijkheid, vergevingsgezindheid en begrip. U zult zien wat een invloed dat op mensen heeft. Vergeef. Vergeef de grote dingen en vergeef de kleine dingen. En je weet nooit wat iemands verhaal is, wat iemand heeft doorgemaakt. Je weet nooit wat er omgaat in hun hoofd of in hun hart. Wij moeten begrijpen dat iedereen iemands zoon of dochter is. Denk aan uw eigen kinderen. Zijn die altijd perfect? De mijne wel. Maar niet heus. Onze kinderen zijn niet altijd perfect.

Wilt u dat mensen vergevensgezind zijn jegens uw kinderen…
vriendelijk blijven
als ze een slechte dag hebben? Iedereen is iemands zoon of dochter. En je weet nooit wat iemand heeft meegemaakt.

Misschien is het een wat ruw persoon, met onaangename kantjes.
Als je ze beter leerde kennen, zou je denken: Het valt eigenlijk wel mee… gezien hun achtergrond.

Dus laten wij vergevingsgezind zijn. En doen wat Jezus ons voorhoudt: onze vijanden liefhebben en vergeven. Laten wij de ontspannen, niet te beledigen mensen worden die wij geroepen zijn te worden en vergeven. Amen? Vijf dingen die kunt doen om het Woord in praktijk te brengen. Eén: De beste manier om te vergeven, is te voelen en te vergeven. Je zegt het niet hardop, maar door het te zeggen ben je in staat de belediging te voelen zonder agressief te reageren en het los te laten. Ik vergeef. Op die manier kan je de kleine dingen loslaten. Echt loslaten, niet begraven. Twee: Laat respect je standaardinstelling zijn. In principe respecteer je iedereen. Iemand kan je respect kwijtraken, maar bij een eerste ontmoeting moet je altijd respectvol zijn. Dat verdienen mensen. Iets uit mijn middelbare schooltijd: Als mijn zusje in de badkamer was, stak ik vaak mijn hoofd om de hoek en liet een boer, zoals broers dat doen. Een soort drive-by boeren. Maar toen ik net tot geloof was gekomen, voelde ik mij daar schuldig over. Ik stak mijn hoofd naar binnen en zei: Sorry, Angie. Liefde is niet ongepast, zegt de Bijbel. Wat ik deed wel. En gaf haar een hug. Toen wist zij dat ik aan het veranderen was dankzij het evangelie, zei ze. Maar serieus, daar schuilt veel waarheid in. Als mensen respectvoller worden, getuigt dat van een bepaalde rijpheid. Je respecteert de waardigheid van je naaste. Dat is belangrijk. Drie: stop met zwarte humor. Dat is een regel die werd gehanteerd op onze missiereizen. Als het zwaar was, heet en droog, als het eten op was of er was gevaar was het verleidelijk zwarte humor te gebruiken, sarcastisch te worden. Mannen doen dat heel veel. Ik vind zwarte humor niet zondig en ik heb er ook zeker aan meegedaan maar hou ermee op. Zo leuk is het niet. U kunt best wat leukers bedenken. Probeer eens het tegenovergestelde: Zeg iets heel aardigs over iemand. Hou op! zeggen ze dan. Zoiets deden wij ook. Als je die regel overtrad en iets naar zei over iemand kon er gezegd worden: ‘seven up!’ Dan moest je iemand 7 complimenten geven vanwege die ene opmerking. Dan leerde je het snel af. Vier: Ga uit van het beste. Ga altijd uit van het beste. Als je iemands karakter kent, ga je makkelijk uit van het slechtste. ‘Ze is zo jaloers.’ ‘Hij is zo boos.’ ‘Hij roddelt over mij.’ ‘Ze zit mij te dwarsbomen.’ Die angst leidt tot veel breuken in onze families en relaties. En vaak gaan wij dan juist de andere rol spelen: Dan gaan wij zelf roddelen, worden wij zelf jaloers, dwarsbomen wij die ander. Bedenk dat als de vijand ons geloof aanvalt hij dat altijd doet via onze relaties. Hij wil verdeeldheid zaaien door leugens in je hoofd te plaatsen. Zelfs als je verstand je zegt ‘hij of zij zal wel zus of zo doen’ laat je hart dan altijd uitgaan van het beste. Vaak geef je iemand dan de kans om het goed te doen. Doordat je niet van uitgaat van het ergste. Bent u wel eens in de situatie geweest dat iemand het ergste van u verwachtte? ‘Dat dacht ik helemaal niet.’ ‘Dat heb ik niet gezegd.’ Dat is een vreselijk gevoel. Predikanten maken het constant mee. Ik was een paar jaar geleden met Hannah op de L.A. County Fair. Wij liepen daar, hadden het ergens over. Vlak voor ons liep een man. Die draaide zich om en zei: Wat zei je daar? Geen idee. Hoe bedoel je? Hij zei: Ik hoorde je wel, makker. Wat zei ik dan? vroeg ik. Opnieuw: Ik hoorde je wel, makker. Ik zei helemaal niks, zei ik, waar heb je het over? Ik hoorde wat je zei, riep hij, voegde mij een verwensing toe en liep verder. En nog steeds denk ik: Wat dacht hij nou dat ik zei? Daar word ik helemaal gek van, dat ik dat niet weet. Maar het is ook een rotgevoel. Dacht hij dat ik hem beledigde of zo? Geen idee. Misschien was het zo dat een andere voorbijganger iets had gezegd, en hij dacht dat ik het was. Het is een ellendig gevoel als iemand slecht over je denkt Ga altijd uit van het beste. Ten slotte iets dat vooral speelt met huisgenoten, vrienden, partners en kinderen: Doe als eerste je mond open. Als je ruzie hebt, vind je altijd dat die ander naar jou toe moet komen. Of mensen doen het als volgt: Wij draaien een paar dagen om elkaar heen, begraven het, praten er nooit over tot over een jaar of vijf, als wij elkaar haten. Wij laten het lekker in ons onderbewustzijn kruipen. Het is goed om als eerste je mond open te doen. Een teken van volwassenheid. Onze relaties zijn het belangrijkste wat wij hebben.

Laten wij vergevingsgezinde mensen worden. Daar is hard werk voor nodig. Dan leren wij om te vergeven bij alles wat we doen. Amen?

Gebed

Vader, wij hebben U lief. Wij vergeven onze naasten, vertrouwen op U en laten het verloop van de dingen aan U over. Amen.

Koor – “Revive Us Again”

Wij prijzen U, God
Voor de komst van uw Zoon Voor de Heiland, die stierf En nu leeft op uw troon Halleluja, U zij d’ere Halleluja, amen
Halleluja, U zij d’ere
O trek ons tot Hem
Amen

Zegen

Heb een fijne dag. Ga naar huis, eet lekker, breng tijd door met uw geliefden.

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Vergeef altijd

11 april 2018 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan