Home Leef vanuit toewijding

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo, bezoekers en kerkfamilie. Blijf Hem zoeken met je gehele hart. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw vriendschap en aanwezigheid. Wij bidden in Jezus’ naam dat uw kracht van genade komt en dat U ons sterkt in deze tijd. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zei amen. Richt je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Solo – I Never Lost My Praise door Charlean Carmon

Ik heb goede vrienden in mijn leven verloren

Sommige dierbaren vertrokken naar de hemel om daar te wonen

Maar Goddank, ben ik niet alles kwijtgeraakt

Ik heb het vertrouwen verloren in mensen die zeiden dat ze om me gaven

In tijden van nood waren ze er niet maar in mijn teleurstelling,

In de tijd van mijn pijn wankelde één ding nooit, veranderde één ding nooit

 

Ik heb nooit mijn hoop verloren, de vreugde van de Heer is mijn kracht

Ik heb nooit mijn geloof verloren, ik heb nooit mijn geloof verloren

Maar bovenal ben ik U blijven prijzen in mijn donkerste uren

Heeft Jezus mij bewaard, Hij heef mij nooit mijn lofprijzing laten verliezen

God schonk mij dat, dank U, Jezus, daarom ben ik hier vandaag

Maar het meest van alles ben ik U blijven prijzen

Ik kan mijn handen opheffen en zingen

 

Ik heb nooit mijn hoop verloren, ik heb nooit mijn vreugde verloren

Ik heb nooit mijn geloof verloren en bovenal ben ik U blijven prijzen

Mijn lofprijs is er nog steeds, dwars door alle tranen heen, prijs ik U door elke zielepijn,

Mijn lofprijs is er nog steeds, door elke teleurstelling

Ik heb nooit mijn hoop verloren, de vreugde van de Heer blijft mijn kracht

Ik ben U blijven prijzen, ik ben U bovenal blijven prijzen

 

 

 

SchriftlezingDeuteronomium 30:15-20 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Deuteronomium 30:15. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen. U zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen en het in bezit te nemen. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht door de HEERE, uw God, lief te hebben Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen in het land dat de HEERE gezworen heeft te geven aan uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob. Amen.

 

Koorzang – And I Saw a New Heaven

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Want de eerste hemel en aarde waren voorbijgegaan

En de zee was er niet meer en ik, Johannes, zag de heilige stad

Het nieuwe Jeruzalem neerdalen van God uit de hemel

Gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is

 

God zal alle tranen van hun ogen afwissen

God zal alle tranen van hun ogen afwissen

God zal alle tranen van hun ogen afwissen

En de dood zal er niet meer zijn ook geen jammerklacht of moeite

Er zal geen pijn meer zijn want deze dingen zijn voorbijgegaan

God zal alle tranen afwissen want de eerste dingen waren voorbijgegaan

 

Solo – My Story door Connor Smith

Als ik je mijn verhaal zou vertellen, hoorde je van hoop die niet verdwijnt

Als ik je mijn verhaal zou vertellen, hoorde je van liefde die nooit opgaf

Als ik je mijn verhaal zou vertellen hoorde je van een leven dat niet het mijne was

Als ik zou spreken, laat het dan zijn over de vergeving die groter is dan al mijn zonden

Toen recht werd gedaan en waar genade overwint

Of de goedheid van Jezus die mij overweldigt

Je mijn verhaal vertellen, is vertellen van Hem

 

Als ik je mijn verhaal zou vertellen, hoorde je van de overwinning op de vijand

Als ik je mijn verhaal zou vertellen, hoorde je van vrijheid die voor mij gewonnen werd

Als ik je mijn verhaal zou vertellen, hoorde je over het leven dat het graf overwint

Als ik zou spreken, laat het dan zijn over de vergeving die groter is dan al mijn zonden

Toen recht werd gedaan en waar genade overwint

Of de goedheid van Jezus die mij overweldigt

Je mijn verhaal vertellen is vertellen van Hem

 

Dit is mijn verhaal, dit is mijn lied, mijn Redder prijzen, de hele dag

Dit is mijn vreugde, altijd te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn

De goedheid van Jezus heeft mij overtuigd

Je mijn verhaal vertellen is vertellen van Hem

Je mijn verhaal vertellen is vertellen van Hem

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wie je ook bent, sta op. Dan zeggen wij dit credo zoals we elke week doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Leef vanuit toewijding

door Bobby Schuller

Jezus Christus heeft een manier gevonden om de deuren naar het goede leven wijd open te zetten. Dat er voor jou en voor mij en voor ieder ander hier de mogelijkheid beschikbaar is gemaakt om niet alleen vrede met God te hebben maar om in Zijn koninkrijk tot bloei te komen ongeacht hoe je je lichamelijk voelt, ongeacht je leeftijd, ongeacht je opleiding of financiële situatie. God stelt ons door Jezus Christus een gloednieuw leven beschikbaar. Ik wil je bemoedigen om de sleutels van dat koninkrijk te krijgen door te geloven en je leven aan Jezus toe te vertrouwen. Ik wil je vanmorgen aanmoedigen om een besluit te nemen om Christus in je leven uit te nodigen. Om vergeving van zonden te ontvangen. Om te geloven in het kruis en de opstanding en om je leven als discipel aan Hem toe te vertrouwen. Als je dat doet, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. Eén kant van christen worden is dat er een prijs voor betaald moet worden. Het goede nieuws is dat de grootste prijs is betaald door Christus maar er is nog een andere prijs en dat is het kruis dat we op ons nemen. Het is gemakkelijk om naar die prijs te kijken en te zeggen: dat is duur. Het is duur om mensen te vergeven. Het is duur om mijn tijd te besteden aan het bestuderen van de Bijbel of om deel uit te maken van een kerk en dergelijke maar er is ook een keerzijde als wij die dingen niet doen. Met andere woorden, de kosten zijn het waard. Ik herinner me nog toen ik 18 jaar oud was en net begon met studeren had ik geen geld. Ik had wat geld, ik verdiende 6 dollar 25 per uur in de boekwinkel. Ik herinner mij de dagen dat ik daar liep te dweilen. Dit was in Oklahoma. Mensen gingen weinig naar de Starbucks in de boekwinkel. Of wel, en dan vonden ze de cappuccino altijd minder dan die van Quick Trip. Dat was een tankstation dat van die heel zoete, latte-achtige drankjes maakte. En ik weet nog dat ik daar een meisje zag op wie ik verliefd was, Hannah Presley. Zij kwam dan binnen met haar vriend en coole vrienden met nieuwe auto’s en ik stond daar afval op te ruimen en vloeren te dweilen. Ik had geen geld en dat was best moeilijk. En in die tijd kreeg ik een creditcard met mijn naam erop, met een kredietlimiet van duizend dollar. En mijn moeder zei: Bobby, je bent nu 18. Ik zal je wat vertellen. Ik weet dat je hulp nodig hebt. Je kunt die kaart gebruiken maar geef niet meer uit dan 200 dollar en ik regel het voor je. Dit was een geschenk uit de hemel. Nu zat ik in die tijd op de business school. Ik was net begonnen, maar ik begreep echt niets van economie want ik nam deze kaart en als je dit ooit eerder hebt gedaan je houdt een soort ruw lijstje in je hoofd bij. Zes dollar hier, vijf dollar pasta daar, beetje daar, beetje daar. En toen ik bij ongeveer 200 kwam belde ik en zei ik dat ik dacht dat ik op 200 zat. En toen ik die rekening kreeg, raad eens hoeveel het was? 820 dollar. Een rekening van 820 dollar krijgen, ik was verbijsterd. Ik dacht, dat kan ik echt niet hebben uitgegeven. Ik doorliep het hele ding, tik, tik, tik en ik realiseerde mij: Ja meneer, u heeft 820 dollar uitgegeven. Dat was moeilijk, want ik had niet veel geld. Mijn moeder had niet veel geld en zij regelde het voor mij, wat heel lief was, maar ik schaamde mij dat ik deze rekening van 800 dollar moest doorschuiven omdat ik niet wist waar het allemaal heen ging. En ik leerde die dag iets, niet alleen over creditcards en niet alleen over geld maar over iets in het leven. In het leven kun je nu betalen of later, maar je moet altijd betalen. Je kunt nu betalen, of je kunt later betalen, maar betalen moet je. En de prijs die je later betaalt, is altijd veel meer dan wat je in je hoofd hebt opgeteld. Het is altijd veel meer dan je op dat moment voelt. Maar als de rekening komt, zou je willen dat je terug kon gaan in de tijd naar die idioot van een maand geleden en nee kon zeggen. Vraag je moeder om 200 dollar contant. Als het weg is, is het weg. In het leven kun je nu betalen en je kunt later betalen. Laat ik zeggen, vriend, je kunt alles zijn waarvoor je geboren bent. God geeft niet om je leeftijd. God maakt zich geen zorgen over je financiële situatie. God maakt zich ‘s nachts niet druk over je gebrek aan onderwijs. God gelooft en ik geloof, dat alle dingen voor jou mogelijk zijn. Je kunt alles worden waarvoor je geboren bent of minder dan waarvoor je geboren bent. Maar als je alles wilt worden waarvoor je gemaakt bent moet je bereid zijn de prijs te betalen. Je moet bereid zijn te doen wat niemand anders wil doen. Als je doet wat niemand anders doet zul je iemand worden die niemand anders is geworden en zal iedereen je gelukkig noemen. Als je doet waartoe mensen niet bereid zijn zul je krijgen wat mensen niet krijgen als de tijd daar is. Het kost tijd, maar je kunt worden en je kunt het leven bereiken waartoe God je geroepen heeft maar er is een prijs. Een beroemde predikant uit Duitsland tijdens WO 2, Dietrich Bonhoeffer heeft een verbazingwekkend verhaal. Een geweldige professor, een toegewijd christen en dominee begon een ondergronds seminarie en was fel tegen het naziregime en tegen Hitler en kwam op voor het Joodse volk dat vervolgd werd en daarom werd hij gevangengezet in een naziconcentratiekamp. Hij schreef in die tijd een boek, ik geloof in 1937. Beroemd boek, ik raad je aan het te lezen. Het heet: De Prijs van Discipelschap. Heeft iemand het gelezen? Een prachtig boek, dat ons uitdaagt over de hoge prijs en tol van discipelschap. Dat betekent soms martelaarschap. De dood van degene die in Christus gelooft. En voor Dietrich Bonhoeffer gold dat. In 1945 werd hij door de nazi’s opgehangen terwijl het Duitse regime instortte. Een heel triest verhaal. Er zijn enorme kosten verbonden aan discipelschap maar het niet-discipelschap kost meer. Het niet-discipelschap is een grotere kostenpost. Het is duurder om een nazi te zijn dan om Dietrich Bonhoeffer te zijn. Het is duurder om je oog af te wenden van het leven waartoe je geroepen bent en vandaag het gemakkelijke te doen. Dat is duurder dan vandaag het moeilijke te doen om morgen te bereiken wat niemand anders heeft. Er zijn kosten verbonden aan niet-discipelschap. En die is niet alleen voor jou. De kosten zijn voor alle anderen. De negatieve effecten van het naziregime zijn niet te meten. En de positieve effecten van Dietrich Bonhoeffer zijn zelfs vandaag de dag niet te meten. Dus er zijn kosten verbonden aan discipelschap maar nog grotere aan niet-discipelschap. Er zijn kosten verbonden aan de gemakkelijke weg. Er zijn kosten verbonden aan de luiheid en onverschilligheid die zoveel mensen in onze huidige samenleving bezitten. Er zijn kosten verbonden aan misleiding. Er hangt een prijskaartje aan het breken van je beloften vooral aan de beloften die je aan jezelf doet. Je beloofde jezelf dat je zou opstaan, maar dat deed je niet. Je beloofde jezelf dat je je moeder zou schrijven, maar dat deed je niet. Je beloofde jezelf dat je je kinderen of ouders zou bellen, maar dat deed je niet. Je beloofde jezelf dat je naar de kerk zou gaan, maar je deed het niet. Je beloofde jezelf dat je meer in de Bijbel zou lezen boeken zou lezen, of cursussen zou volgen, maar je deed het niet. En elke keer dat je een belofte aan jezelf doet en die breekt leer je jezelf dat je niet op jezelf kunt vertrouwen. Daar hangt een groot prijskaartje aan. Beter gewoon de belofte niet doen en het niet doen dan de belofte doen en het niet doen, omdat je jezelf bedriegt. Er zit een prijskaartje aan deze dingen, en ik vertel je dit omdat ik van je hou. Omdat ik weet dat als je eenmaal trouw kunt zijn aan jezelf de dingen waarmaakt die je zegt te gaan doen aan jezelf en aan anderen en je inzet om alles te worden wat je kunt zijn in plaats van minder dan je kunt zijn, je het grootste geschenk in het leven zult krijgen. Aan veel van deze dingen hangt een prijskaartje. Ik zag een video van een jonge man, die er heel goed uitzag een volle haardos, die videogames speelde op de PlayStation 5 van 500 dollar of zo. Hij speelde en zijn vriendin nam het op met haar telefoon, natuurlijk want zo gaat dat tegenwoordig. Zag haar vriend met zijn koptelefoon op Modern Warfare spelen. Ik ben vergeten welk nummer, 3 of 4 of zoiets en bij wijze van grap gaat ze naar hem toe en zet het ding uit. Ze probeert zijn aandacht te trekken. Hij roept: Nee! Hij gooit zijn controller neer en zegt: Waarom deed je dat? Zij zegt tegen hem: Je doet niks anders. En hij zegt: Ik heb niks anders. Denk je dat alles wat je hebt een videogame is? Mijn vriend, je gaat je vriendin verliezen en dan kom je erachter dat je veel meer had dan een PlayStation 5. Dus je vraagt die man, wat was de prijs van je PlayStation 5? En hij zegt 500 dollar en wat zegt voorganger Bobby? Nee, het kostte je je vriendin, het kostte je een promotie, het kostte je de relatie met je familie, het kostte je een heleboel echt goede maaltijden, een heleboel lessen die je geleerd zou hebben, een heleboel geweldige kansen en open deuren en vrienden en het leven en prachtige wandelingen en alle geweldige dingen die beschikbaar zijn. Is er iets mis met PlayStation 5? Nee, je kunt er videogames mee spelen. Maar op zeker moment gaan sommige van deze dingen veel meer kosten dan 500 dollar. Je kunt alles worden waarvoor je geboren bent als je doet wat niemand anders zal doen en dan zal men je gelukkig noemen. Maar het zijn niet de resultaten die gelukkig zijn want de resultaten komen voort uit de beslissingen die je hebt genomen. Weet je wat het gelukkigste is dat je is overkomen? Dat je een boodschap als deze hebt gehoord. Sommigen van jullie zullen deze boodschap vandaag horen en jullie zullen nooit meer dezelfde zijn. Dit zal de gelukkigste dag van je leven zijn omdat je gehoord hebt wat ik vandaag zeg en je hebt er je leven op gebouwd. Hoewel er een prijskaartje hangt aan discipelschap hangt er ook een prijs aan niet-discipelschap en dat is het niet waard. Het is beter om vandaag de kleine dingen te doen om te worden wie je geroepen bent te zijn. Het leven wordt niet beter als de dingen om je heen veranderen. Het leven wordt beter als wat? Wanneer je zelf verandert. Zo is het. En je kunt veranderen wanneer je maar wilt. Jezus zegt dat er twee wegen zijn. Er is een smalle weg en er is een brede weg. En dan zegt Hij dat je echt de smalle weg moet nemen en dat je echt niet de brede weg moet nemen. Is dat wat Hij zei? Heeft Hij gezegd: Kom op, je moet. Nee, Hij zegt dat er een smalle weg is die leidt naar…? Naar het leven. En er is een brede weg die naar het verderf leidt. Dus Hij legt ons leven en dood voor. Niet moeten en niet mogen. Hij legt ons twee keuzes voor. Echt leven… Echt leven en echte dood. Niet moeten en niet mogen. En daar gaat het om: leven en dood. Overwinning en rampspoed. Welvaart of armoede. Vreugde of spijt. Dat is wat voor je ligt, niet moeten of niet mogen. En daarom moeten wij vandaag…Wij moeten. Nee, hè? Wij kiezen voor het leven. De mooiste, prachtigste, alles bevredigende schat van het leven. Meer van Hem. Je kunt er vandaag voor kiezen om naar de Vader te reiken en Hij zal je oppakken. De Heer zegt dat als jij tot Mij nadert, zal Ik tot jou naderen. Dat belooft Hij. Jij komt tot Mij, Ik kom tot jou. Nader tot de Heer, en kijk wat er gebeurt. Dat brengt ons bij de tekst die Hannah vanmorgen las uit Deuteronomium. Veel drama in Numeri en Deuteronomium. Dat klinkt niet zo. Het is een dramatisch boek. Denk aan wat God tot dan toe met de Israëlieten heeft gedaan. Honderden jaren zijn ze in slavernij geweest van de Egyptenaren en Hij leidt de slaven niet alleen weg uit de slavernij, maar maakt ze ook rijk. Wij vergeten dat soms. Volgeladen met goud en zilver en vee. En denk aan de wonderen die Hij doet. Niet alleen de 12 plagen en waarschuwingen tegen farao maar Hij splijt de Rode Zee en ze lopen door het modderige zand naar de overkant in veiligheid terwijl hun vijanden verzwolgen worden. En er is overdag een wolk en ‘s nachts vuur om hen warm te houden en hen te leiden waar ze ook gaan. En manna valt elke dag uit de hemel om hen te voeden. Hoe kun je dat een jaar lang elke dag hebben en toch niet volledig op God vertrouwen. En toch doen ze dat niet. En toch doen wij dat niet. Er gebeuren verbazingwekkende wonderen, verbazingwekkende dingen en wij weten allemaal dat het 40 jaar duurde voordat ze overstaken maar het zou eigenlijk maar ongeveer een jaar duren en eigenlijk is de wandeling maar ongeveer twee weken. Ze waren dus een jaar op de berg Sinaï om de wet van de Heer te ontvangen en dan nog maar een paar dagen lopen naar de grenzen van het Beloofde Land. En wat doen ze? Ze sturen 12 verspieders erheen. Tien komen terug en zeggen: Dit wordt niks. Er wonen reuzen in dat land. Maar er zijn er twee, Kaleb en Jozua, die zeggen: Waar heb je het over?Dit is niets vergeleken met die Egyptenaren. Zie je wat God kan doen? Vuur bij nacht, wolken bij dag en zo. Natuurlijk kunnen wij dat. Wij dienen de Heer. Als de Heer wil dat we dat doen, gaan wij dat land bezitten. En in plaats daarvan zijn de mensen in angst. Aan de buitenkant zijn ze geen slaven meer. Aan de buitenkant zijn ze rijk. Aan de buitenkant is hun alles gegeven. Aan de buitenkant krijgen ze alles wat ze nodig hebben maar hier en hierbinnen zijn ze nog steeds slaven. Nog steeds bang. Letterlijk vragend om terug te gaan naar Egypte en tot slaaf gemaakt te worden. Waarom? Omdat dat veilig is. Dat is wat ze gewend zijn. Nee, geen Beloofd Land voor ons. En ze komen letterlijk in opstand. Ze proberen een muiterij tegen Mozes te ontketenen en uiteindelijk zegt God: Jullie willen het Beloofde Land niet? Prima, uw wil geschiede. Wij vergeten zo vaak dat de 40 jaar in de woestijn een straf is voor een gebrek aan moed. Dat is de straf. Hier is de straf: Om de rest van je leven veilig in een cirkel te lopen. Alles te hebben wat je nodig hebt. Dat is de straf. De straf is geen gevaar, geen reuzen, geen uitdaging, geen moeilijkheden. Al het voedsel dat je nodig hebt, geen koude dagen, geen koude nachten. Geen hete dagen, geen hete nachten, altijd 22 graden. Comfortabel rondjes lopen tot je sterft. Dat is de straf. Als je nu zegt, dat ben ik, ik zit in zo’n situatie, wij leven onder de genade van het kruis. Elk moment kun je op je knieën gaan en zeggen: Heer, vergeef mij mijn gebrek aan moed. Heer, vergeef mij dat ik ben zoals iedereen. Heer, vergeef mij dat ik niet in U geloof. Heer, vergeef mij dat ik het Beloofde Land niet ben binnengegaan en Hij zal je bij de hand pakken en zeggen: mijn dochter, mijn zoon, laten wij gaan. Vandaag. Laten wij nu gaan. En als je die aansporing van de Heer voelt, dan doe je het. Je doet het en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. De vraag is niet wat het grote ding is dat voor je ligt. De vraag is wat het grote ding is dat in je zit. Je kunt vandaag een besluit nemen om een groter soort mens te worden. Ik ben er meer dan ooit van overtuigd dat God niet geeft om grote kerken. Hij geeft om grote christenen. God is niet bezorgd over het vullen van kerkbanken. Hij is bezorgd over het vullen van harten met de kracht van de Heilige Geest om alles te doen wat je kunt doen. Eén toegewijde discipel van Jezus kan een miljoen keer meer doen dan een megakerk vol lege christenen. Nu wil dat niet zeggen dat megakerken leeg zijn, die zijn geweldig. Grote kerken zijn geweldig. Ik wil een grote kerk. Lijkt mij geweldig. Maar het belangrijkste is dat je een groter mens wordt en dat kun je. Ik geloof in jou. En dat brengt ons bij de Bijbeltekst: Deuteronomium. In Deuteronomium is na 40 jaar in de woestijn eindelijk de volgende generatie aangebroken. De generatie van Kaleb en Jozua. die zegt dat wij het kunnen. De generatie die zegt: Laten wij tegen reuzen gaan vechten. En Deuteronomium is een reeks bemoedigende toespraken en enkele wetten en richtlijnen voor hoe te leven in het Beloofde Land. Deuteronomium is een Grieks woord dat de tweede wet betekent. Het is een tweede deel van Gods wet en weg voor zijn volk. Het is een collectie toespraken die Mozes houdt. En hij geeft een beroemde toespraak om voor het leven te kiezen. Nu is wat ik jullie vandaag opdraag niet te moeilijk voor jullie of buiten jullie bereik. Het is niet boven in de hemel zodat jullie moeten vragen wie naar de hemel wil opstijgen om het te halen en het ons te verkondigen zodat wij het kunnen gehoorzamen. Het is ook niet voorbij de zeeën zodat je moet vragen wie de zee zal oversteken om het te halen en het ons te verkondigen, zodat wij het kunnen gehoorzamen. Nee, het Woord is heel dicht bij je. Het is in je mond. Het is in je hart, zodat je het kunt gehoorzamen. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben. In Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht door de HEERE, uw God, lief te hebben Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden. Want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen om te blijven in het land dat de HEERE gezworen heeft te geven aan uw vaderen Abraham, Izak en Jakob. Kies voor het leven. Bezit het land. Kies het leven en bezit het land. Kies voor het leven en bezit het land. Geen moeten en niet mogen meer. Stop met tegen jezelf te zeggen: Ik zou moeten. Begin tegen jezelf te zeggen: Ik zal. Handel niet in moeten en niet mogen. Stop met te zeggen: Zij moeten, hij moet, zij moet, mijn baas moet. Mijn werknemers moeten, de staat Californië moet, de stad Irvine moet. Stop daarmee. Stop met te zeggen wat iedereen zou moeten doen en zeg wat jij gaat doen. Dingen zullen stijgen en dingen zullen dalen. Dingen zullen beter worden en dingen zullen slechter worden maar niets zal voor jou veranderen totdat jij verandert en je kunt vandaag veranderen. Je kunt alles worden waarvoor je geboren bent. Niets houd je tegen, behalve jijzelf. Doe meer kennis op. Stop nooit met het vergaren van kennis. De preken, de boeken, de toespraken, de lessen, de mentoren, de vriendschappen. Doe kennis op, ervaring. Haal zoveel mogelijk op. Ik hoorde ooit een verhaal over een man uit Engeland die arm was en naar Amerika wilde. Land van kansen en vrijheid en alles wat er is. Het kostte hem jaren om het geld bijeen te sparen voor het schip de trans-Atlantische oceaanstomer die over de Atlantische Oceaan naar New York zou varen naar het land van belofte. Hij spaarde tot hij precies genoeg geld had om een ticket te kopen maar niet genoeg om eten te kopen op de boot. Het was een reis van twee weken. Ik ga gewoon twee weken vasten, zei hij. Hij legt al zijn geld neer, krijgt zijn ticket heeft verder geen cent te makken, stapt op de boot. De eerste dag gaat voorbij, behoorlijk hongerig. De tweede dag gaat voorbij, echte honger. De derde dag gaat voorbij en hij heeft hele erge honger. En elke keer als hij naar het café, het restaurant gaat, ziet hij al die mensen heerlijk eten, biefstuk en croissants, en koffiedrinken en genieten en lachen en zich vermaken terwijl ze al dat heerlijke eten, eten. En het enige wat hij kan denken is: Ik heb zo’n honger. Al gauw begint hij rond te sluipen en voedsel uit de vuilnisbak te halen en op de laatste dag, als ze New York binnenlopen ziet een matroos hem in de vuilnisbak zoeken naar bananenschillen en broodkruimels en zegt tegen hem: Meneer, wat doet u? En hij zegt: Ik zal eerlijk tegen je zijn. Ik heb al het geld aan dit ticket uitgegeven, ik had niet genoeg om eten te betalen en dus doe ik dit. En de man zegt: Weet je niet dat het eten inbegrepen is? Het eten is bij het kaartje inbegrepen. Hoeveel christenen zeggen: Ik moet naar de hemel, ik moet gewoon naar de hemel? Ik schraap me door het leven en dan kom ik in de hemel. Mijn vriend, het eten is inbegrepen. Er is veel meer beschikbaar voor dit hele gebeuren dan alleen maar naar de hemel gaan als je sterft. Je moet kennis opdoen. Het staat hier in de Bijbel. Word sterk. Word sterk genoeg voor datgene wat voor je ligt. En als laatste: Ga aan de slag. Je kunt het leven hebben dat je wilt als je wordt wie God je hier geroepen heeft te zijn. Het gebeurt hier voordat het daarbuiten gebeurt.

 

Gebed

Vader, wij danken U en wij houden van U en wij zijn dankbaar voor uw Woord en wij zijn dankbaar dat U ons alles hebt gegeven wat U hebt en wij beloven vandaag aan onszelf en aan anderen, een nieuwe schepping te worden. Wij houden van U en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zegt amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leef vanuit toewijding

4 juni 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan