Home Je bent niet wat je hebt

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Welkom, kerkfamilie.
Wat heerlijk om hier met u te zijn. Fijn dat u er bent. Hopelijk vertrekt u straks met diep vertrouwen in Gods vermogen en bereidheid om in al uw behoeften te voorzien. In al uw behoeften en meer. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Goedemorgen, fijn dat u er bent. Wat ook uw reden is om hier te zijn weet dat God u iets te zeggen heeft en dat er goede dingen op komst zijn. Wij willen bouwen aan ons geloof en straks opgetogen vertrekken gereed voor de vele kansen die wij krijgen. In Jezus naam, amen?

Gebed

Vader, dank U dat we niets tekortkomen dat U het hele universum hebt geschapen. U kunt ons vormen tot wat u beoogt. Dank U dat wij niets tekortkomen of moeten ontberen dat onze beker overstroomt in uw Koninkrijk. Wij vertrouwen op u en geloven in u, in Jezus’ naam. Amen.

Koor – “I Love Your Kingdom, Lord”

‘K bemin uw Koninkrijk
Uw Kerk geeft nieuw leven weer
Uw Kerk gered door ’t kostbaar bloed Van onze Redder en Heer

‘K bemin uw Kerk, o God
Haar pijlers houden stand
Geliefd, gelijk de appel van uw oog Gegrift in de palm van uw hand

Voor haar pleng ik mijn tranen Zend ik gebed omhoog
Aan haar wijd ik mijn zorg en pijn Tot alle zorg verdwijnt

Uw waarheid blijft onze waarde En Sion valt ten deel
De grootste glorie op aarde
En hemelse vreugde veel Amen, amen

Schriftlezing – Psalm 23 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Ter voorbereiding op de preek mag ik mijn favoriete Psalm lezen:
Psalm 23. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal ik vrees geen gevaar want U bent bij mij. Uw stok en uw staf zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Mogen wij binnengaan in de onbegrensde voorzienigheid van Gods Koninkrijk. Amen.

Duet– Sarah Grandpre & Dana Baker – “More Than Wonderful”

Hij beloofde ons dat Hij onze Raadsman zou zijn
Een machtige God en Prins van vrede
Hij beloofde ons een Vader voor ons te zijn
En ons lief te hebben met een liefde zonder eind
Ik heb het geprobeerd en gezien dat zijn beloften uitkwamen Hij is alles wat Hij beloofd heeft te zijn

De allermooiste woorden schieten nog tekort Om te vertellen hoeveel Jezus voor mij betekent

Want Hij is nog fantastischer dan ik kan bevatten Nog fantastischer dan mijn hart kan geloven
Hij overstijgt mijn hoogste hoop en liefste dromen Hij is alles waarnaar mijn ziel ooit heeft verlangd Alles wat Hij heeft beloofd en nog veel meer

Hij is nog fantastischer meer dan geweldig
Meer dan wonderbaarlijk Hij is meer dan geweldig Dat is wat Jezus is voor mij

Ik ben sprakeloos als ik bedenk dat de glorierijke Koning Zou wonen in het hart der mensen
Wat is het een heerlijk besef dat Hij echt van mij houdt Als ik bedenk wie Hij is en wie ik ben

Want Hij is nog fantastischer dan ik kan bevatten Nog fantastischer dan mijn hart kan geloven
Hij overstijgt mijn hoogste hoop en liefste dromen Hij is alles waarnaar mijn ziel ooit heeft verlangd Alles wat Hij heeft beloofd en nog veel meer

Hij is nog fantastischer meer dan geweldig
Meer dan wonderbaarlijk, Hij is meer dan geweldig Dat is wat Jezus is voor mij
Hij is alles waarnaar mijn ziel ooit heeft verlangd Alles wat Hij heeft beloofd en nog veel meer
Hij is nog fantastischer meer dan geweldig
Meer dan wonderbaarlijk, Hij is meer dan geweldig Meer dan geweldig, meer dan geweldig
Dat is wat Jezus is voor mij, zo geweldig voor mij

Pastoraal gebed – Het Onze Vader door Tim McCalmont

Sarah en Dana herinnerden ons eraan dat de glorievolle Koning naar ons toe gekomen is.
Ongeacht wat onze nood is, waar we zijn wat onze gezondheidsproblemen en andere problemen zijn God is hier om ons zijn overvloed te schenken. Houd u dat in gedachten als u samen met mij bidt:

Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.

SOLO – Samuel A. Capella – “Music of Heaven”

Ik verschijn compleet geharnast, emoties onder controle En denk dat ik slimmer ben, of gewoon realistischer
Ik zit met bevroren glimlach, de hele tijd
En durf niet te vertrouwen op wat me is verteld

Cynisch en koud

Vraag dan om hemelse muziek een pad te openen naar je ziel En iets heerlijks binnen te brengen
Muziek uit de hemel stelt je in staat de controle te laten varen Ja, laat de muziek beginnen, laat de muziek beginnen

Daar zit ik met droge ogen en koude handen, oordelend, overal buiten staand Droge ogen en koude handen, wachtend, denkend:
Wanneer open ik mijn hart? wanneer opent het mijn hart?
Wanneer open ik mijn hart?

Heilige Vader, ik hoor uw gezang
Heilige Vader, ik hoor uw gezang
En ik wil ja zeggen, ja, ja nu moet ik zingen
Heilige Vader, ik schreeuw het uit
Ik heb het nodig om te geloven
Heer, ik zeg ja, ja, ja, o, ik zal ja zeggen, ja, ja
Ik kan ja zeggen, ja, ja, ik kan ja zeggen, ja, ja Laat de muziek beginnen, laat de muziek beginnen Laat de muziek beginnen, laat de muziek beginnen

Koor – ” To God be Joyful”

Dien de Heer met vreugde, juich de Heer toe heel de aarde Halleluja, halleluja
Dien de Heer met vreugde, juich de Heer toe heel de aarde Erken de Heer, de Heer is God

Erken de Heer, de Heer is God
Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe Wij zijn zijn kudde, Hij is de Herder
Kom zijn poorten binnen met een loflied Kom tot Hem met jubelzang
Dien de Heer met vreugde
Juich de Heer toe heel de aarde
Halleluja, halleluja
Want de Heer is goed halleluja
Erken de Heer, de Heer is God
Erken de Heer, de Heer is God
Halleluja, halleluja, halleluja

Proclamatie met Bobby Schuller

Vrienden, maak met uw handen dit ontvangende gebaar en zeg met mij:
Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten.
Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

Preek – “Je bent niet wat je hebt!” door Bobby Schuller

Wij gaan door met de ‘U bent geliefd’- serie. Vandaag gaat het over de kern van deze proclamatie:
Je identiteit is niet je bezit. Je bent niet wat je hebt. Misschien zeg je: Weet ik wel, Bobby. Maar wij allemaal hechten zo’n groot deel van onze identiteit aan wat wij hebben. Aan ons adres, onze diploma’s, onze vriendschappen, onze connecties en vooral aan ons geld. Hebben wij veel geld, dan voelen wij ons goed. Zo niet, dan voelen wij ons slecht. Zo is de mens. Dat is normaal. De meesten van ons kennen waarde toe aan wat wij hebben aan onze kleding, onze auto’s. Wij willen er leuk uitzien, ons gewaardeerd voelen. En vaak voel je je zo als je inderdaad schatten bezit. Leven in Gods Koninkrijk betekent dat je van alles voorzien bent financieel en materieel. Maar het is ook vreugde en hoop, betekenis, vervulling, God kennen, leven zonder een greintje vrees. Wilt u zo’n leven? Het wacht in naam van Jezus op u in Gods Koninkrijk. Zit uw identiteit niet verpakt in wat u heeft? Wordt u geaccepteerd vanwege iets dat u heeft? Uw adres, uw kleding, uw auto? Dat leren wij als wij als kind leuke dingen krijgen. Toen ik nog in The Valley woonde, in Shadow Hills was er achter ons huis een terrein voor crossmotoren en zo. Ik was een jaar of 12. Al mijn vriendjes een stuk of 5 à 10, waren fanatiek bezig met crossfietsen. De beste fiets was een BMX Elite. Die wilde iedereen. Ik dacht op mijn 12e al vanuit mogelijkheden en besloot dat ik zou sparen voor die fiets. Dat deed ik als volgt:

Als mijn moeder mij afzette bij school en 3 dollar gaf voor de lunch dan at ik gewoon niet. Aan haar gezicht te zien hoort zij dat vandaag voor het eerst. Zij wist niet dat ik bijna een jaar lang die 3 dollar in een schoenendoos stopte. Die zat vol met briefjes van 1. Van dat spaargeld kocht ik die fiets. Die arriveerde in een doos. Ik moest hem helaas zelf in elkaar zetten. Dat deed ik vast beroerd. Maar mijn stiefvader vertelt nog vaak dat ik tegen iedereen zei dat ik hoog van de grond loskwam. Ik maakte sprongen en kwam zeker 5 centimeter los. Mijn vriendjes bewonderden mij. Ik had zo’n ding bemachtigd. Toen kwam de film Mighty Ducks uit en wilden we allemaal roller hockey doen. Mijn fiets was niet interessant meer. Ik moest een Wayne Gretzki aluminium ijshockeystick hebben.

Als kind leren wij dat wij cooler zijn als wij die dingen hebben. Dat gevoel hebben wij in elk geval en misschien klopt het ook. Maar dan gebeurt er iets en hebben wij iets anders nodig. Voor tieners zijn dat meestal kleren of auto’s, dat hangt ervan af. Wij merken dat voor onze acceptatie op de middelbare school geldt: Je bent wat je hebt. Als je een mooi uiterlijk hebt, mooie kleren, een toffe auto, dan krijg je vast wel een meisje. Zo simpel ligt dat. Dat wordt in ons hoofd gezet, gaat mee naar je volwassen leven, komt diep in onze ziel en psyche te zitten: Als ik veel heb, ben ik veel. Als ik weinig heb, ben ik niets. Als wij in Gods Koninkrijk leven, komen wij nooit tekort. Alleen in ons hoofd komen wij tekort. Je bent Gods gekoesterde schat, vergeet dat nooit. Je hoeft niet tekort te komen. Maar Bobby, als ik gezondheid tekort kom, of geld, of tijd. Als ik dat tekort kom, betekent dat dan

dat God tegen mij is dat ik heb gezondigd of dat er problemen aankomen? Weet dit: Als het voelt alsof wij in materieel opzicht tekortkomen heeft dat niets te maken met Gods liefde of zo. God houdt van je, Hij wil je zegenen. Hij vergeldt onze zonden niet door ons te pijnigen. Dankzij de genade en het kruis. Wat is dat dan, een periode van materieel verlies? Dat is een tijdelijke mogelijkheid voor een blijvend geschenk. Wij hebben allemaal wel eens een periode van tijdelijk materieel verlies maar als je in Gods Koninkrijk leeft, is het altijd tijdelijk. In die korte periode kan je iets veel waardevollers verwerven dan wat je meent nodig te hebben. Je denkt gezondheid of geld nodig te hebben. Dat krijg je ook, maar in de korte periode dat je dat niet hebt heeft God iets anders, nog mooiers voor je in petto. Zoals schatten in de hemel. Die krijgen wij niet pas wanneer wij sterven. Die schatten krijgen wij vandaag al. Als je te maken hebt met verlies van een baan of een huis, heb je wel wat groots verloren, maar dat is maar tijdelijk. Gooi die tijd niet weg. Het is een prachtige kans om in te zien dat soms de belemmering de weg is. Dat in het verlies zelf iets groter zit, een geschenk, speciaal voor jou. Maar dan moet je het wel zien en willen waarmaken. Gooi het niet weg. Jezus leerde zijn discipelen die manier van denken. Hij leerde hen te denken als eeuwige wezens. En om zich geheel te verlaten op de schenker van alle goeds, de Heer. Dat zien we vooral geïllustreerd in Psalm 23, een uiterst populaire psalm maar des te verbluffende als je beseft wat David tot ons zegt. Hij zegt het eerst over God en dan raakt hij plotseling bevlogen en begint God te loven. Hij gaat van de 3e persoon over op de 2e persoon. ‘De Heer is mijn herder.’ David was zelf herder, hij wist wat herders doen. Zij geven hun leven voor hun schapen. Zij geven om hun schapen en laten zij nooit in de steek. Als één van de 100 0f 1000 schapen is afgedwaald gaat de herder ernaar op zoek. Hij is uw herder, Hij geeft om u. ‘Het ontbreekt mij aan niets.’ Droomt niet iedereen daarvan, om hardop te kunnen zeggen: Het ontbreekt mij aan niets. Ik heb niets nodig. Alles wat ik nodig heb, heb ik. Ik heb alle tijd en alle geld van de wereld ik heb eten, vreugde en geluk in overvloed, ik heb niets nodig. Wauw, geweldig als je dat kunt zeggen. Het ontbreekt David aan niets. Omdat hij gehoed wordt door de eigenaar van talloze schapen op duizenden bergen. ‘Hij laat mij rusten in groene weiden.’ Weiden betekenen: eten. Een schaap dat rust in een groene weide, is klaar met grazen. Hij of zij zit vol. ‘En voert mij naar vredig water.’ Hetzelfde idee: Het water is er altijd. Als ik ooit dorst krijg, kan ik drinken. Ik zal nooit dorst of honger hebben, want Hij is mijn herder. ‘Hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.’ Dat is de natuurlijke overloop van gevoed worden en niets nodig hebben. Je hoeft geen regels te overtreden, niet te liegen of te bedriegen. Je doet het goede omdat alles wat je hebt extra is, om te delen met anderen. ‘Al gaat mijn weg door een donker dal ik vrees geen gevaar want U bent bij mij.’ Ik ben nergens bang voor. Volslagen rust, gemoedsrust, kalmte. Niet bezorgd, niet verbolgen of verbitterd maar vertrouwend op de goedheid van de herder. Geen greintje angst in je leven. En dan zegt hij tot God, ik zou het u bijna hardop willen laten zeggen: Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. God is sterk. Al heeft de vijand het op je gemunt en wil Satan je leven schaden, hij zal niet winnen. God is sterker. Hij zal altijd winnen en Hij heeft al gewonnen. Amen? ‘U nodigt mij aan tafel voor het oog

van de vijand.’ Iedereen die over mij heeft gelogen en mij heeft verraden, zal zien hoe ik onthaald word. En zelfs zal ik ze uitnodigen om mee te eten. Want in Gods Koninkrijk hebben wij onze vijanden lief en bidden voor hen die ons vervolgen. ‘U zalft mijn hoofd met olie.’ Toen koning David werd gezalfd was dat door Gods macht, die het juk afnam van Israël en het verder leidde. Diezelfde macht, om geestelijke machten te verslaan, is u ook gegeven. God heeft u macht gegeven. Geloof het. Mijn beker is vol. Nee. ‘Mijn beker vloeit over.’ Hij is niet vol, hij loopt over. Zoals wanneer iemand je een diet Coke inschenkt. Het stroomt over de rand. Je hebt zo veel, je staat te morsen. Je kunt alleen maar delen, want er is meer dan genoeg. Het is overdadig. En dan de laatste regel, waarover het vandaag gaat: ‘Geluk en genade. volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.’

Vrienden, weet dat jullie niets tekortkomen. Maak je geen zorgen over wat je moet eten of hoe je aan geld komt. God zal voor je zorgen, want je bent zijn schat. Amen? Wees niet bang of bezorgd. Als je

een periode van materieel tekort doormaakt is dat een tijdelijke mogelijkheid voor een blijvend geschenk. God verschaft alles wat je nodig hebt. Hij zal je nooit in de steek laten. En als wij straks sterven, zullen wij zien hoe overstelpend zijn gaven van genade, liefde en goedheid voor ons zijn. Wij zien het in dit leven en het komende. Niets kan je deren. Jij bent Gods schat en dat kan niemand ongedaan maken. Mag ik een amen van de heiligen hier aanwezig? Er is aan niets tekort in Gods Koninkrijk. Er is nergens gebrek aan in Gods Koninkrijk. Als wij in Gods Koninkrijk leven, komen wij niets tekort, helemaal niets. Wil je iets van de Heer, vraag het Hem dan. Heb je daar niet het geloof voor. Geloof is geen kwestie van willen of iets dat je kunt trainen. Het is een geschenk. U zit hier, dus heeft u een beetje. Geloof betekent vertrouwen. U heeft vertrouwen in de kerkbanken, anders zat u er niet in. Als er een paar bezweken, zou uw vertrouwen verdwijnen. Wij vertrouwen op stoplichten, dat wij niet worden overreden bij het oversteken. Als wij in een vliegtuig of auto stappen hebben wij vertrouwen dat het goed komt. Als je in God gelooft, vertrouw je op Hem. God kan van jouw vijf broden en twee vissen maken wat Hij wil. Als je maar vertrouwen heeft. Hij houdt van je, Hij houdt heel veel van je. Niet om wat je hebt gedaan of niet hebt gedaan, Hij houdt van je zoals je bent. Is dat geen geweldig nieuws? God is zo goed. En zijn overvloed is zo…Zoals het universum is gevuld met hulpbronnen, leven en vreugde. God is de meest vreugdevolle persoon van het universum. Alles wat je ziet is een afspiegeling van zijn ziel, zijn vreugde, zijn leven. Hij schept genoegen in zijn schepping. Ik hoorde eens dat er meer sterren in het universum zijn dan zandkorrels op alle stranden ter wereld. Ik heb het nagezocht en het zijn er inderdaad veel meer. Iedere ster is een deel van een stelsel met planeten, water, leven en land. Onvoorstelbaar. Wat een schoonheid. God houdt van zijn hele schepping, maar van u het meest. Hoe oud, hoe ziek of hoe arm je ook bent, God kan je alles geven wat je nodig hebt. Dan kan je zeggen: God is mijn herder. Ik kom letterlijk niets tekort. Is dat geen goed nieuws, mensen? Jezus heeft het niet alleen uitgebreid over geestelijke zaken maar Hij geeft ook om uw materiële noden. Echt waar. Hij spreekt vaak over geld en bezittingen en erkent dat je die nodig hebt. In de Bergrede heeft Hij het over de lelies en de vogels, hoe God voor hen zorgt. Ook voor jou zal Hij zorgen. Hij zegt: Zoek eerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Jaag die dingen niet na zoals de heidenen. Hij weet dat je ze nodig hebt. Hij zegt het met zoveel woorden: De Vader weet dat je dat nodig hebt. Hij weet dat je kleren en spullen nodig hebt. U kunt vandaag leven en zeggen: God, U bent de bron van al het goede in mijn leven. Schenk mij geloof, opdat ik waarlijk geloof dat ik niets tekortkom. Als u wordt geleid door geloof, zal de hemel zoveel zegen over u uitstorten dat het niet eens in uw leven past. Wat is God toch goed hè? Zo trouw, zo zorgzaam. Ook de details van uw leven gaan Hem ter harte. Hij zal u zegenen, maak u geen zorgen. Hij zal u zegenen uit liefde. U bent zijn schat. Amen?

Koor – ” To God be Joyful”

Wij zijn zijn kudde, Hij is de Herder Kom zijn poorten binnen met een loflied Kom tot Hem met jubelzang
Dien de Heer met vreugde
Juich de Heer toe heel de aarde Halleluja, halleluja
Want de Heer is goed, halleluja
Erken de Heer, de Heer is God
Erken de Heer, de Heer is God Halleluja, halleluja, halleluja

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Je bent niet wat je hebt

4 augustus 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan