Home De duif als symbool voor de Heilige Geest

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, bezoekers en kerkfamilie. Het is een grote vreugde om hier vandaag met jullie te zijn. Ik hou van de uitspraak van Helen Keller: Alleen kunnen wij zo weinig doen maar samen kunnen wij zo veel. Nogmaals dank voor jullie komst. Jullie zijn geliefd.

Solo – Kevin Rose – “Everyday God”

Schepper van de aarde, elke dag met God

God van liefde, o Jezus

U vormt ons, Heilige Geest

Vorm ons opnieuw, wees ons nabij

In ons rusten, elke dag met God

In ons ontwaken, o Jezus

In ons hopen, Heilige Geest

In ons wachten wees ons nabij

In ons dromen elke dag met God

In ons durven o Jezus

In ons zoeken Heilige Geest

In ons delen wees ons nabij

God van blijdschap, elke dag met God

God van onze zorgen, o Jezus

Thuis en schuilplaats, Heilige Geest

Sterk, geduldig, wees ons nabij

Onze aanvang elke dag met God

Ons ontluiken o Jezus

Ons volharden Heilige Geest

Ieders eindpunt wees ons nabij

Halleluja elke dag met God

Nu en altijd, o Jezus

Halleluja, Heilige Geest

Door de eeuwen, wees ons nabij

Schriftlezing – Genesis 8:6-11

door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap Genesis 8:6.

En het gebeurde na verloop van veertig dagen dat Noah het venster van de ark, dat hij gemaakt had, opendeed. En hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen totdat het water van boven de aarde opgedroogd was. Daarna liet hij een duif van bij zich los om te zien of het water op de aardbodem afgenomen was. Maar de duif vond geen rustplaats voor de holte van haar voet want het water stond nog boven heel de aarde. Daarom keerde zij naar hem terug in de ark. Hij stak zijn hand uit, pakte haar

en bracht haar bij zich in de ark. En hij wachtte nog eens zeven dagen. Toen liet hij de duif weer los uit de ark. En de duif kwam naar hem toe tegen de avond en zie, er was een afgebroken olijfblad in haar snavel. Daaraan merkte Noah dat het water op de aarde afgenomen was. Kerkfamilie, zoals de duif de Heilige Geest in de Bijbel vertegenwoordigt moge de Heilige Geest met ons zijn en ons leiden in tijden van onzekerheid en lang wachten. Amen.

Solo – Brennley Brown – “One More Hallelujah”

Soms is het leven niet makkelijk

Soms bid je hardop en lijkt het alsof er niemand luistert

Of je aan het lijntje wordt gehouden.

De dagen van wijn en rozen zijn in water en doornen veranderd

Je zou willen dat je een rivier had waar je in kon springen

En herboren zou worden, herboren worden

En de zon achter de storm zien

Het is loslaten wat je niet kunt veranderen

Als je de pijn in je hart moet verduren

Jezelf weer overeind helpen als je auto niet wil starten

En de hele nacht opblijven en ijsberen

En niets anders willen dan eindelijk Gods stem horen fluisteren

En je knieën raken de vloer omdat we allemaal zoeken naar één halleluja meer

Het is een oude vriend aan je voordeur

Als je hart pijn doet, het zijn de perfecte woorden,

In rood geschreven, als alles onzeker is

Het is het zilveren randje als de wolken zijn weggetrokken

Het is het leven door een gebrandschilderd raam dat je vasthoudt

Het is loslaten wat je niet kunt veranderen

Als je de pijn in je hart moet verduren

Jezelf weer overeind helpen als je auto niet wil starten

En de hele nacht opblijven en ijsberen

En niets anders willen dan eindelijk Gods stem horen fluisteren

En je knieën raken de vloer omdat we allemaal zoeken naar één halleluja meer

Halleluja, halleluja, halleluja

Het is loslaten wat je niet kunt veranderen

Als je de pijn in je hart moet verduren

Jezelf weer overeind helpen als je auto niet wil starten

En de hele nacht opblijven en ijsberen

En niets anders willen dan eindelijk Gods stem horen fluisteren

En je knieën raken de vloer omdat we allemaal zoeken naar één halleluja meer

En je zakt neer op de vloer omdat je zo dankbaar bent

Voor één halleluja meer , halleluja, halleluja

Interview – Brennley Brown

BS = Bobby Schuller / BB = Brennley Brown

BS Brennley, hallo. Brennley Brown is een muzikant hier uit Zuid-Californië. In 2017 heeft zij meegedaan aan The Voice. Zij is een veelgevraagde inspreekstem en treedt vaak op als artiest.

Welkom, Brennley Brown. Wat een eer is het, je in onze kerk te mogen ontvangen. Je bent jong begonnen, hè? Hoe raakte je in de muziek verzeild?

BB Ik zing al zolang ik mij kan herinneren. Ik weet nog dat ik mijn eerste optreden deed toen ik 5 was, op de kleuterschool. Het is een reis geweest met veel ups en downs. Het geeft veel stress

om in de muziekwereld te werken. Maar wat mij door al mijn ups en downs heen heeft geholpen

is mijn geloof in mijn God geweest. Mij daaraan vast te kunnen houden in tijden van tegenslag maar ook op de goede momenten. Hij is altijd aan mijn zijde. Hij was altijd mijn rots.

BS One More Halleluja is een belangrijke song voor jou. Vertel eens waarom.

BB Die song gaat over wat ik net vertelde, over mijn leven en mijn reis. Als artiest maar ook als mens maak je beproevingen door maar God sleept je er altijd doorheen. Ik hoop dat deze song mensen hoop geeft. Dat is mijn hoop en mijn gebed dat het mensen zegent en mensen tot Jezus brengt.

BB Brennley, dank je wel voor je komst.

BB Dank je wel.

Solo – Brennley Brown – “What a Beautiful Name”

U was het Woord in het begin

Één met God, de Allerhoogste

Uw verborgen grootheid in de schepping

Wordt nu onthuld in U, onze Christus

Wat een prachtige naam, wat een prachtige naam

De naam van Jezus Christus mijn Koning

Wat een prachtige naam

Mooier dan welke andere naam ook

Wat een prachtige naam de naam van Jezus

U wilde geen hemel zonder ons

Daarom bracht U de hemel op aarde

Mijn zonde was groot, uw liefde groter

Wat zou ons nog kunnen scheiden?

Wat een prachtige naam, wat een prachtige naam

De naam van Jezus Christus mijn Koning

Wat een prachtige naam

Mooier dan welke andere naam ook

Wat een prachtige naam, de naam van Jezus

Wat een prachtige naam, de naam van Jezus

Ik prijs uw naam, Jezus, Jezus

De dood overwonnen, het voorhangsel scheurde

U rekende af met zonde en graf

De hemelen weergalmen uw eer en uw grootheid

Want U stond op uit de dood

Niemand kan met U wedijveren, niemand kan U evenaren

Voor eeuwig duurt uw heerschappij

Van U is het Koninkrijk, van U is de glorie

Van U is de naam die alle andere te boven gaat

Wat een machtige naam, wat een machtige naam

De naam van Jezus Christus mijn Koning

Wat een machtige naam,

Niets haalt het bij die naam

Wat een machtige naam, de naam van Jezus

Wat een machtige naam, de naam van Jezus

Wat een machtige naam, de naam van Jezus

Koor – “Hallelujah”

Ik hoorde dat er een geheim akkoord bestaat

Dat David speelde, en dat behaagde de Heer

Maar jij geeft niet zo om muziek, of wel?

Het gaat als volgt, de kwart, de kwint

Dalende mineur, stijgende majeur

De verbijsterde koning componeert zijn halleluja

Halleluja

Ik weet dat U kwam om mij te redden

Een baby’tje dat zou uitgroeien tot man

En ooit voor mij en jou zou sterven

mijn zonden werden de spijkers in U

Dat ruwe kruis was ook mijn kruis

Maar al wat over uw lippen kwam

Was halleluja halleluja

Een doornenkroon werd Hem opgezet

Hij wist dat Hij spoedig dood zou zijn

Hij zei: bent U Me vergeten, Vader?

Ze spijkerden Hem op een houten kruis

Weldra zou de hele wereld het verlies voelen

Van Christus de Koning,

Nog voor zijn halleluja kwam

Maar toen kwam er een andere dag

De zware steen werd weggerold

De dood keek toe

Terwijl het leven overwon

De macht der liefde bleek het sterkst

De hele wereldwijd en zijd

Werd gezegend

En antwoordde in koor: halleluja

Halleluja

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel. Ga zitten.

Preek – De duif als symbool voor de Heilige Geest

door Bobby Schuller

Als jullie iets van mijn preken opsteken is iets waarvan ik hoop dat jullie het hebben opgepikt dat de Bijbel een boek met hyperlinks is. Dat de mensen die hem geschreven hebben en hem steeds verder aanvulden dat elke keer als iets werd genoemd, niet gewoon vogels, maar een vogelsoort of een boomsoort of de naam van een plaats of met name een getal, willen ze dat je denkt aan alle andere

plaatsen in de Bijbel waar dat gebeurt zodat het verhaal waarbinnen dat plaatsvindt voor jou samengevoegd wordt tot één groot verhaal. En bij het preken uit de Bijbel hoop ik ook te laten zien hoe fantastisch het is om de Bijbel op zo’n holistische manier te lezen. Als één levend document, dat is gehyperlinkt en niet als op zichzelf staande verzen en verhalen. Daarom is het belangrijk om de verschillende vogels en waar ze genoemd worden, te kennen. Vandaag gaan wij het hebben over een andere populaire vogel in de Bijbel. Hij verschijnt driemaal op belangrijke plekken in de Schrift. Alle drie de keren verschijnt hij in de nabijheid van water. Ik wil graag dat jullie vandaag de duif zien als de Heilige Geest. Als een gids, die je helpt om te doorstaan wat je moet doorstaan. Hij leidt de man of vrouw die zijn of haar leven op een rots gebouwd heeft. De kern van een zinvol leven leiden, is een leven opbouwen dat drijft in de storm. Een leven opbouwen dat ertoe doet. Een leven opbouwen dat het verdient, gered te worden. Een leven opbouwen dat volhardt. En ik wil graag dat jullie dat meenemen.

Het symbool van de duif in de Bijbel is het symbool van de Heilige Geest die een nieuwe schepping verricht in jouw leven. Er zijn drie belangrijke plaatsen waar de duif en het water samen optreden. De eerste plaats is het begin. De Bijbel begint met: In het begin schiep God de hemel en de aarde. De hel werd nog niet geschapen in het begin. Alleen de hemel en de aarde. En het lijkt erop alsof het één plaats was. En er staat dat de aarde woest en ledig was, en bedekt was met water. Interessant, hè? Stel je een donkere waterbol voor. En boven die waterbol zweeft de Geest van God bijna alsof hij of zij in haar hoofd bezig is met ontwerpen. Het is een vrouwelijk woord. Doe er maar mee wat je wilt. De ruach van God zweeft boven het oppervlak van die waterbol. Vanuit die bol werd het licht gecreëerd boven de duisternis. Dan begint het water ontvangen te worden door de lucht en ontstaat de atmosfeer. Boven waar de waterstromen en de rotsen zijn. En misschien naar de randen, waar de poolkappen zijn. Het water trekt zich terug van de aarde en de aarde verschijnt als een modderig, rotsachtig ding. En dan creëert God het leven, et cetera. Als je in de Talmoed leest, de Joodse rabbijnse versie van het Oude Testament…Wij zien dat niet zo, maar Joden in Jezus’ tijd zagen die mondelinge traditie die Talmoed, die rabbijnse literatuur als gelijkwaardig aan Gods Woord. Wij niet, maar het is belangrijk als je het Nieuwe Testament leest om te begrijpen wat de Talmoed zegt. Als de Talmoed de Geest van God boven de wateren beschrijft staat het er zo: En de Geest van God zweefde boven het oppervlak van het water net als in onze Bijbel, als een duif. Zeg allemaal eens ‘als een duif’. Diezelfde zin staat in alle vier de evangeliën. Maar er staat ‘als een duif, zwevend boven haar jongen zonder ze aan te raken.’ Wij Westerlingen willen die scheppingsverhalen altijd door een wetenschappelijke bril lezen. Zo van, welk jaar was dat in de schepping en hoeveel liter water? Maar dat moet je niet doen. Voor Joden gaat het er in wezen om, meer wijsheid over het leven te vergaren. En over God, over jezelf en je gemeenschap.

Het beeld dat hen wordt ingeprent, is het beeld van een duif. Als een duif vliegend over water. En uit dat water gaat iets goeds voortkomen. Dat is de eerste duif en het eerste water. En daaruit komen Adam en Eva voort. Het woord Adam is het Hebreeuwse woord voor mensheid. Zeg allemaal eens mensheid.

Dus als je het in het Hebreeuws leest, zie je beide. Je ziet een man die Adam heet, maar zijn naam betekent ook ‘mensheid’. En dan zie je de vrouw, Eva, en haar naam betekent ‘leven’. Dus in de hof van Eden plaatst God de mensheid en het leven. En Hij geeft ze vrijheid. Maar vanuit die mensheid zondigen Adam en Eva, zoals wij weten en daarmee begint die ellendige neerwaartse spiraal van moord, seksueel misbruik en slavernij. En uiteindelijk raakt de hele wereld daarin verstrikt. Zo gaat het verhaal. Zo ontstond de aarde en Adam en Eva. Er staat dat Adam met God wandelde. Het klinkt of Adam van God hield, dat zij vrienden waren, dat hij puur goed was. Hoe kan hij dan zinken van hiernaar hier? Als wij aan God denken, denken wij vaak dat Hij uit woede de zondvloed stuurde. Maar Hij is niet boos, maar bedroefd. Alsof God het aanziet en gekwetst is. Er staat dat Hij spijt had van de schepping. Het woord berouw wordt gebruikt. God had berouw van zijn schepping. En op het moment dat Hij alles wilde vernietigen zag Hij een man, Noah. En er staat dat Noah met God wandelde. Het is letterlijk hetzelfde

als wat er staat over Adam. Noah wandelde met God met heel zijn hart. Noah zit vol passie, vol vuur voor God. En God kijkt naar Noah en zegt: Dat is een man, waard om gered te worden. Dat is een mens

die niet vernietigd moet worden. En God roept Noah en zijn familie om een ark voor het noodweer te bouwen. Het bouwen ervan kost jaren. Mensen beschimpen en bespotten hen. Ze bouwen die

gigantische ark en ze brengen van elk dier twee aan boord. God houdt van dieren. Ze horen bij zijn schepping. Hij redt niet alleen mensen, maar ook dieren. Zelfs de duiven. Zelfs de ratten. Hij brengt ze allemaal aan boord. En dan wordt de ark een nieuw Eden, drijvend op een waterbol. Net als in het eerste hoofdstuk van de Bijbel. De hele wereld wordt zoals die in het begin is geweest. God zegt: Dit is een nieuwe schepping. Ik ga hier iets nieuws doen. Hoe kun je iemand als Noah zijn? Hoe kun je iemand als Noah zijn en niet zoals ieder ander? Iemand die wandelt met God, die oprecht is, die waarachtig goed is. Iemand die God nooit zou kunnen vernietigen, omdat het goed is. Als wij ons leven inrichten

om als Noah te zijn, bouwen wij een leven op, dat zondvloeden kan weerstaan en doorstaan. En dat gebeurt wanneer wij de ‘ark van ons leven’ bouwen. Als wij eraan werken, een beter mens te zijn. En als wij proberen ons te wijden aan ons gezin of onze roeping. Dan zullen er mensen zijn die je bespotten en beschimpen maar dan valt de regen neer en stijgen de waterstromen en zal je gered worden. Velen van ons zitten soms gevangen tussen die twee kanten. Ik wil graag die andere dingen doen maar ik wil ook een goed mens zijn. Wees het soort mens dat je wilt dat je kinderen zijn. Wees het soort mens dat een leven leidt dat de moeite van het redden waard is. Uiteindelijk drijft Noah met zijn ark op de wateren.

En de hele wereld is overdekt met water. Hoe moet dat zijn geweest? 150 dagen met niets dan water om je heen. Uiteindelijk besluit God een nieuwe schepping te maken uit Noah zijn gezin. Bij videogames heet dat een reroll. Helemaal opnieuw beginnen. Maar ze worden daarna weer net zo zondig en net zo slecht. De tijd van Jezus is misschien wel een van de ergste periodes. Maar uiteindelijk verschijnt aan Noah de regenboog. En die regenboog is de belofte dat God nooit meer een zondvloed zal sturen. Dat lijkt iets simpels. Zo van, nou bedankt, God. Dus U zet de aarde nooit meer onder water. Maar Joden zullen erop wijzen dat dit vooruit wijst naar Mozes en Aäron. Dat God een andere manier zal geven om dingen te regelen. In plaats van volkeren weg te vagen, te ‘rerollen’ en opnieuw te beginnen fungeert Aäron als de priesterlijke kant. De boetedoening voor de zonde. En Mozes fungeert voor de manier

waarop wij leven. Hoe gaan wij met elkaar om? De Tien Geboden. Beide figuren vallen volgens christenen samen in één persoon: Jezus Christus. Hij fungeert als het tempeloffer, maar ook als de nieuwe Mozes. Hij die ons leert hoe het soort leven te leiden dat drijft. De eerste duif in het eerste water

is de schepping van de aarde. De tweede duif in het tweede water is het herscheppen van de aarde en het geleiden van de Heilige Geest voor Noah. Maar de derde duif in het derde water komt met Johannes de Doper. Het interessante is dat dit verhaal in alle vier de evangeliën staat. Het gaat over een krachtige profeet die de harten van de mensen beroert. Mensen keren terug naar God met heel hun hart en heel hun ziel en al hun kracht en ze drommen om hem heen om gedoopt te worden. En hij profeteert dat er Een zal komen. Johannes de Doper doopt met water, maar Een die komen zal, doopt met vuur. En Hij zal alles veranderen. Dan verschijnt Jezus Christus. Hij zegt tegen Johannes, doop Mij. Dat kan ik niet, zegt Johannes. U bent volmaakt. Ik ben nog niet waardig om uw sandalen los te maken. Dat is iets wat een slaaf gewoonlijk doet. En Jezus zegt in het Grieks: Doop mij maar gewoon. Wij hebben het nu tweemaal gezien en dat willen de evangelisten ook. In de Bijbel worden op twee plaatsen water en een duif gecombineerd. De eerste is het scheppingsverhaal en de tweede is Noah. Maar wat betekent dat voor jou? Om te beginnen, wat betekent water als het dat is? Niets? Leven? Wat nog meer? Voor woestijnvolkeren is waterleven. Maar in beide verhalen is water een nieuwe schepping. Opnieuw beginnen. Je overdekt alles met water. Wat gebeurt er als je iets helemaal met water overdekt? Het is of er een volledig nieuw begin is. En de duif? Wat is de duif? De Heilige Geest, onze gids, kracht, het leven. Er staat dat de Heilige Geest als een duif neerdaalde op deze nieuwe schepping. Als Jezus uit het water komt, willen de schrijvers uit de eerste eeuw dat je ziet dat Jezus Zelf de nieuwe Adam is. Dat Jezus de nieuwe schepping is. Dat Jezus Noah is. En Jezus zelf is de ark. Hij is Degene die ons gaat redden en ons door datgene zal voeren wat wij zullen moeten doormaken. Misschien zit je nu te luisteren met een gevoel van, waar gaat dit over, Bobby? Ik wil dat jullie iets zien. Jezus zegt ons dat er twee paden zijn die je kunt bewandelen. Een breed pad, dat leidt naar de dood en een smal pad, dat naar het leven leidt. En slechts enkelen zullen het vinden. Ik denk dat iedereen in deze kerk een van die weinigen kan zijn die het soort leven opbouwt dat lijkt op dat van Jezus Christus. Dat niet lijkt op alle andere levens die volgens de wereld zo goed zijn. Dat niet alles najaagt wat de wereld najaagt. Jezus zegt ons in de Bergrede: Maak je geen zorgen. Niet om wat je zult eten, niet om wat je zult dragen. Als wij dat lezen, denken wij aan hippie Jezus. Wat jij wilt. Maar er volgt een waarschuwing. Hij zegt: Zoek in plaats daarvan zijn Koninkrijk en zijn rechtvaardigheid. En al die dingen zullen je gegeven worden. Met andere woorden. Wees niet bang, wees niet zo bezig met morgen mits je leven op zijn Koninkrijk

en zijn rechtvaardigheid is gericht. Als je die dingen doet en God navolgt met heel je hart, hoef je niet te vrezen voor de storm. Dan hoef je niet te vrezen voor de regen of wat dan ook. Je blijft op God vertrouwen. Heel simpel. Volg de Here na met heel je hart. Wijd je aan je familie. Wijd je aan datgene wat goed is. Wees een oprecht mens. Wees oprecht, ook als het een groot offer vergt. Ga eerlijk met je

naaste om. Wees een liefhebbend mens. Wees het soort mens dat zijn naaste liefheeft. Wees het soort mens dat zijn beloftes nakomt. Wees het soort mens dat elke dag verschil maakt. Niet opgaan in de massa, niet om de wereld te veranderen maar om het hart van iemand te veranderen. Bekommer je om een of twee mensen. Begrijp dat God grote dingen doet door het zaad. Dat uit het zaad een groots leven komt en niet andersom. Jezus leert ons hoe wij het soort leven opbouwen dat ertoe doet. Je hoeft niet knap te zijn en niet getalenteerd. Je hoeft niets van dat alles te hebben. Er is niks mis mee maar je hebt ze niet nodig om het leven op te bouwen dat drijft in de storm. Een laatste overdenking. Bij de Joden, in de rabbijnse traditie van het Oude Testament is Noah niet per se een grote profeet omdat hij niet opkwam voor de mensen die gedood gingen worden. Wist je dat? De drie grootste mannen in de Bijbel

in de Joodse opvatting zijn Mozes, Abraham en David. Alle drie namen het voor mensen op toen God zei dat Hij ze ging straffen. Abraham spreekt met God. God zegt dat Hij Sodom en Gomorra gaat verwoesten. Abraham smeekt God om Sodom en Gomorra en Lot te redden. En denk aan Mozes als God zegt dat Hij heel Israël gaat vernietigen en een nieuwe familie met Mozes gaat beginnen. En Mozes smeekt Hem, dat niet te doen. En David doet dat ook, weet je nog? De reden dat Noah en Jona niet tot de groten worden gerekend is omdat zij om zichzelf gaven. En dit is het mooie van Jezus. Jezus leert ons niet alleen wat het betekent om goed te doen maar Jezus komt zelf op voor de grootste verschoppelingen in zijn wereld. Hij zegt mensen niet alleen, naar de synagoge te komen maar Hij zoekt de wereld op en houdt van mensen en eet met mensen. En Hij is met mensen zoals ze zijn. Hij zegt niet: Breng je leven op orde en dan drink ik met je. Hij breekt brood met ze en doet zijn best, ze erbij te betrekken. En daarom is Jezus natuurlijk de grootste rabbi, de grootste profeet. Hij is de Zoon van God. Hij is onze Ark. Hij is onze redding. Ik bemoedig jullie. Volg God met heel je hart, heel je ziel, al je kracht.

Wijd je aan je gezin, aan je kinderen, aan je kleinkinderen. Wijd je leven aan dat wat goed is. Zorg voor mensen die in nood zijn. En besef dat als je dat doet, je iets groots doet.

Gebed

Vader, wij danken U en wij houden van U. En wij danken U, God, dat U ons liefheeft zoals wij zijn. Niet zoals wij zouden moeten zijn. Waar U ons ook oproept om meer als Christus te zijn. Help ons, Heer, om in te zien dat dit het beste leven is dat wij kunnen leiden. Heer, wij houden van U. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

Koor – “This is My Father’s World”

De wereld is van God

En met een luist’rend oor

Hoor ik de klanken van muziek

In harmonie de sferen door

De wereld is van God

‘k Voel me in mijn hart gesterkt

Dat rotsen, bomen, lucht en zee

Zijn hand dit wonder heeft bewerkt

Dit is de wereld van mijn Vader

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

De duif als symbool voor de Heilige Geest

31 mei 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan