Home Leven in geloof

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Laten wij ons erover verheugen. Welkom, kerkfamilie. Wat fijn dat jullie er zijn. Er is nooit een dag geweest dat God u niet liefhad. U bent zijn kind en Hij wil graag een relatie met u door gebed. Bidden is niet hetzelfde als je zorgen maken. In het bidden leg je al je zorgen bij Hem, want Hij geeft om je. Mooi gezegd. Laten wij beginnen met gebed.

Gebed

Vader, dank U voor uw liefde. Door uw Heilige Geest spreekt U tot ons en trekt U ons naar U toe. Wij bidden uiteraard in Jezus’ naam. Amen. Geef de mensen rondom u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

Solo – Natalia Roa – “Shout to the Lord”

Mijn Jezus mijn Redder, Heer er is niemand als U Laat elk moment, al wat ik denk vol zijn van uw liefde Heer Mijn schuilplaats, mijn trooster veilige toren van kracht Adem en stem, al wat ik ben brengen U voortdurend eer Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij Zing voor de Koning en zijn heerschappij Bergen aanbidden, de zee juicht mee Bij het horen van uw naam U wil ik prijzen voor dat wat U schiep Mijn leven lang loven want U heb ik lief Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U Mijn Jezus, mijn redder, Heer, er is niemand als U Laat elk moment al wat ik denk vol zijn van uw liefde, Heer Mijn schuilplaats, mijn trooster veilige toren van kracht Adem en stem al wat ik ben brengen U voortdurend eer Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij Zing voor de Koning en zijn heerschappij Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van uw naam U wil ik prijzen voor dat wat U schiep Mijn leven lang loven want U heb ik lief Niets is zo goed als een leven bij U Niets is zo goed als een leven bij U Niets is zo goed als een leven Heel dicht bij U.

Schriftlezing – Psalm 23 door Hannah Schuller

De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal ik vrees geen gevaar want U bent bij mij. Uw stok en uw staf zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Gemeente, God is ons vertrouwen waard. Amen.

Solo – Natalia Roa – “In Christ Alone”

Jezus alleen, ik bouw op Hem Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht Door stormen heen hoor ik zijn stem Dwars door het duister van de nacht Zijn woord van liefde dat mij sust Verdrijft mijn angst, nu vind ik rust Mijn vaste grond, mijn fundament Dankzij zijn liefde leef ik nu Daar in het graf, in dood gehuld Leek al zijn macht teniet gedaan Maar o, die dag, dat werd vervuld Jezus de Heer is opgestaan Sinds Hij verrees in heerlijkheid Ben ik van vloek en schuld bevrijd Ik leef in Hem en Hij in mij Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij Geen levensangst, geen stervensnood Dat is de kracht waar ik in sta Van eerste stap tot aan de dood Leidt Hij de weg waarop ik ga Geen duivels plan of aards bestaan Kan mij ooit roven uit zijn hand Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam In die verwachting houd ik stand Tot Hij weerkeert of mij huiswaarts roept Zal ik verblijven in Christus’ kracht.

Interview – Chloe Howard

BS = Bobby Schuller en CH = Chloe Howard

BS :Chloe Howard is schrijfster en spreekster en heeft de nodige uitdagingen overwonnen. Zij bemoedigt anderen met problemen hoe ze ‘mooi’ kunnen staan. Stand beautiful is de titel van haar kinderboek. Applaus voor Chloe Howard. Je verhaal wordt bepaald door het feit dat je een misvormde voet hebt. Wat heeft dat met je leven gedaan en hoe heeft het je beïnvloed?

CH: Mijn ouders hoorden dat ik misschien dood geboren zou worden. Op de echo zagen mijn ouders een gat in mijn hart en twee klompvoeten. De artsen drongen aan op abortus. Dat weigerden ze en ik werd 4 maanden later gezond geboren. Het gat in mijn hart was genezen en ik had maar één klompvoet. Die voet was aan alle kanten ernstig misvormd. Er ontbraken 7 teennagels, maar ik hield van mijn voet. En al werd ik er vaak aan geopereerd, ik wist dat God mij liefhad, dat mijn voet bijzonder was en ik de moeite waard.

BS: Je voet zat bij je geboorte omgedraaid en ondersteboven. Ik vind het zo mooi dat je dat als kind vond dat juist dat je bijzonder maakte.

CH: Ik dacht dat ik superkrachten had, iets dat niemand anders had. Als kind keek ik naar Veggie Tales. Aan het eind van de aflevering werd er gezegd: God houdt van je en je bent het waard. Zo heb ik het altijd gevoeld.

BS: Dat zeiden je ouders ook, hè? Je bent een kind van God, een schat van Jezus. Dat kreeg je met de paplepel in. Maar dat idee over jezelf werd op een dag heel ruw verstoord. Vertel dat eens.

CH: In 2014, als eersteklasser, werd ik aangevallen. Op een christelijke school vanwege die misvormde voet. Op 20 november 2014 werd ik vastgepakt en tegen mijn wil opgetild. Mijn sok en schoen werden afgerukt en mijn misvormde voet werd opgehouden. Daar stond ik, op een christelijke school waar ik mij veilig wilde voelen en zag mijn bange, permanent verkleurde, nagelloze voetje dat ze voor mij omhoog staken. Voor het eerst schaamde ik mij voor wat ik altijd bijzonder had gevonden. Ik wist niet wat God hier aan kon doen.

BS: Hoe kwam je door die duistere periode?

CH: Het was erg zwaar. Ik had last van PTSD, depressie, zelfmoordgedachten. De identiteit van waardigheid en schoonheid die ik altijd had gehad werd volkomen afgebroken. Ik wist niet meer wie ik was en wat God voor mij kon doen. Maar Hij greep in, zoals altijd, ook als ik boos of verdrietig ben. Volkomen toevallig ontmoette ik Bono van U2. Hij vond dat ik met mijn verhaal de publiciteit moest zoeken. Zo hield ik op mijn 16e mijn eerste TED Talk. Ik stond op blote voeten bij TED op die rode cirkel overweldigd door Gods trouw.

BS: Fantastisch. En nu kom je met dit kinderboek, een groot succes.

CH: Twee boeken: dat kinderboek en mijn autobiografie. Over zelfacceptatie, liefde, anti-pesten en de waardigheid die Jezus ons geeft kan je lezen op mijn website: standbeautiful.me. Alle leeftijden, mannen en vrouwen, ieder mens moet weten dat alleen zij mogen bepalen wat hun etiket is. De samenleving beoordeelt ons op onze gebreken maar God ziet ons en noemt ieder mens mooi en waardig.

BS: Amen, dat is de christelijke boodschap. Wat zou je tot slot zeggen tot andere tieners, studenten, iedereen die worstelt met twijfel aan zichzelf en het gevoel heeft dat er iets mis is met hem of haar?

CH: Ik zou zeggen: Je hoort er helemaal bij. De samenleving gooit ons van alles naar het hoofd en vaak voelen wij ons verpletterd door het gewicht van de werkelijkheid maar God heeft een plan voor ons en is zo onvoorstelbaar groot en machtig. Je bent nooit alleen in je ellende, na donkere dagen breekt altijd het licht door en God verlost ons elke dag opnieuw.

BS: Prachtig gezegd, Chloe. God zegen voor jou en je boodschap.

Koor – “I will Rise”

Ik heb een vrede leren kennen ofschoon mijn hart en lijf nog altijd kunnen falen Er is een anker voor mijn ziel en ik kan zeggen: het is goed Jezus heeft overwonnen en het graf tenietgedaan De overwinning is een feit , Hij is opgestaan uit de dood En ik zal opstijgen als Hij me roept, geen verdriet meer en geen pijn Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels en voor mijn God op m’n knieën vallen Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen En de dag komt dichterbij dat het duister wijkt voor het licht en de schaduwen verdwijnen En ik zal geloven door te zien Jezus heeft gezegevierd en het graf is overwonnen De overwinning is behaald, Hij is opgestaan uit de dood En ik zal opstaan als Hij mijn naam noemt, afgelopen met lijden en verdriet Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels en voor mijn God op m’n knieën vallen Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen En ik hoor stemmen van vele engelen zingend: waardig is het Lam En ik hoor het roepen van ieder hunkerend hart: waardig is het Lam En ik hoor de stem van vele engelen: waardig is het Lam En ik hoor het geroep van ieder hunkerend hart: Waardig is het Lam, waardig is het Lam Ik zal opstijgen als Hij me roept, geen verdriet meer en geen pijn Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels en voor mijn God op m’n knieën vallen Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen, ik zal opstijgen, Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen…

Instrumentaal – Hour of Power Orkest – “O the Deep, Deep Love of Jesus”

Proclamatie met Bobby Schuller Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

Preek – “Leven in Geloof” door Bobby Schuller

Wat een waarheid is dat. Vandaag gaat het weer over het idee van Psalm 23 waar iemand als David kan zeggen: Mij ontbreekt niets. Zelfs als hij wordt vervolgd en alles kwijt is dorst heeft en honger heeft was David iemand met dat merkwaardige gevoel van genoeg hebben. Ik zeg met opzet ‘merkwaardig’, waarover zo meer. Stel u voor dat iemand oprecht kan zeggen: ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.’ Dat geldt ook voor u. U heeft misschien gebreken, fouten, verslavingen, twijfels, angsten, maar ik wil dat u weet dat de Heer echt uw herder is, dat het u aan niets ontbreekt, dat Hij u meevoert aan rustige wateren. Als u bij Hem bent, kunt u neerliggen in grazige weiden en zoveel eten als nodig. Dan stroomt uw beker over, dan is er overvloed niet alleen van eerste levensbehoeften maar ook qua tijd, vreugde, liefde en ga maar door. Dat is iets werkelijk bestaands dat God ons biedt. Vandaag bespreken wij hoe wij dat bereikbaar kunnen maken zodat wij het echt voelen. De uitspraak ‘het ontbreekt mij aan niets’ is eigenlijk wel een rare uitspraak hè? Het is normaler om te zeggen: Ik heb het druk. Het is normaal om te zeggen: Ik voel me zo opgejaagd. Of: Ik weet niet hoe ik de rekeningen moet betalen. Dat is wat normale mensen zeggen. Merkwaardige mensen zeggen: Ik heb alles wat ik nodig heb. Stel, morgen op uw werk zegt iemand: Hoi Bill, hoe gaat het? U zegt: Doordat de Heer mijn herder is, ontbreekt het mij aan niets. De reactie zou zijn… De standaardinstelling in onze cultuur is: iets nodig hebben: Haast hebben, niet genoeg hebben, tobben, tekortkomen. Mensen bespelen je ook op die manier om te zorgen dat je doet wat je hoort te doen door je tekort te benadrukken. Dat is het mooie wanneer wij het denken van het evangelie overnemen: Dat de Heilige Geest, God ons geeft wat wij nodig hebben, op het juiste moment. Dat je ’s morgens kan weten: Ik kom niets tekort. Ik kan vandaag vrijgevig zijn, vrede brengen, ongehaast zijn, mijn naaste liefhebben. Het gevoel van gebrek maakt dat we voor onszelf leven in de verdediging gaan en geen kritiek kunnen verdragen. Maar als wij genoeg hebben, dan geven wij, vertrouwen wij, hebben wij lief en vechten wij voor mensen die ons nodig hebben. Wij hebben het in de kerk vaak over geloof. Dat moet ook. Wij worden immers gered door de genade wegens ons geloof. Maar vaak als wij praten over geloof, maken wij er iets mystieks van. Alsof geloof iets magisch is. Dat is het ook wel, maar niet zo mystiek als u denkt. Geloof betekent gewoon: vertrouwen. Toen u vanmorgen ging zitten, had u vertrouwen in de kerkbank. Voordat u ging zitten heeft u niet gekeken of de schroeven wel goed vast zaten. De meesten zijn gewoon gaan zitten. U had het geloof dat de bank u wel een uurtje zou houden. Er is ook helemaal geen reden om daar aan te twijfelen. En wij hebben vertrouwen in allerlei dingen. Geloof is het vertrouwen op iets, zowel in houding als in actie. Dat betekent dat je hoe dan ook een houding van geloof hebt. En geloof is werkelijk een geschenk van God en niet iets wat wij zelf oproepen. Als je een klein beetje geloof hebt, is dat genoeg. God kan van dat kleine beetje een heleboel geloof maken. Er staat een prachtig verhaal in Marcus 9. Over een vader met een zoon die door demonen is bezeten al van jongs af aan. Daar heeft de jongen erg onder geleden. De vader zet zich voor hem in. De jongen is nu een volwassene en hij brengt hem naar de discipelen. Die proberen de demon uit te drijven maar tevergeefs. Dan ziet de vader rabbi Jezus in de verte. En hij brengt die stuiptrekkende jongen naar Hem toe en zegt: Jezus, genees mijn zoon. Hij zegt: Als U iets kunt doen, doe het dan alstublieft. Jezus zegt: Als Ik iets kan doen? Dat staat er in de Bijbel. En voegt eraan toe: Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En dan die schitterende reactie van de vader, net een Russische roman. Hij kijkt Jezus aan en zegt: Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. Voelt u zich wel eens zo? Wie kent dit? Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof, ik geloof niet. Ik geloof met heel mijn hart, ik geloof een beetje. Dat hoort bij het christelijk geloof. Er zijn tijden in ons leven waar je zegt: Ik geloof, maar ik geloof niet. Die vreemde besluiteloosheid. Vaak voelen wij ons daar schuldig over. Alsof wij denken: Ik moet 100% geloven. Maar geloof is een geschenk van God. Niet iets dat je door wilskracht verovert, maar een geschenk van God. Geef het deel van u dat gelooft aan God. Zoals die vader genoeg geloof had om zijn zoon bij Jezus te brengen heb dat geloof om uw noden bij God te brengen. Een beetje twijfel is niet erg. Is dat niet bevrijdend? Voel u niet schuldig over uw twijfels. Die hebben wij allemaal. Zelfs predikanten. Soms meer dan wie ook. En dat mag. Geloof is een geschenk, dus voel u niet schuldig als u het niet heeft. Als u maar genoeg heeft om uw instelling te veranderen. Geloof is vertrouwen, zowel in houding als in actie, en soms alleen in actie. Neem bijvoorbeeld vliegen. Wie is er wel eens nerveus als hij moet vliegen? Dan vliegt u blijkbaar nooit. Ik vlieg veel en ben wel eens nerveus. Aanvankelijk was het erger dan nu. Dan raakte ik bij het instappen het logo van de maatschappij aan en deed een gebedje. Heel bijgelovig. Een keer was ik dat vergeten. Ik zat net lekker en dacht: Als het maar goed gaat. U kunt het vast niet meer volgen. Hoe meer actie je onderneemt op basis van je geloof des te meer verandert je houding. Daarom is autorijden ook niet eng. Ik heb geloof in mijn auto, ook al rijd ik er nu niet mee. Dat neemt de zorg weg of ik vandaag wel thuiskom na de dienst. Als wij vertrouwen op Gods belofte dat Hij ons helpt als wij Hem nodig hebben bevrijdt dat ons van getob over wat er gaat gebeuren. Dat is wat geloof is. Het is geen vreselijk mystiek iets het is vertrouwen op God in mijn houding, handelen en leven. In de Bijbel gaat het over drie typen geloof. Het zijn er meer, maar dit vindt Dallas Willard de meest opvallende. Eén: geloof uit deugdzaamheid. Omdat ik doe wat goed en juist is, zal God er voor mij zijn. Omdat ik keurig heb gedaan wat je hoort te doen, omdat ik wijs ben geweest of advies heb gezocht of alles precies heb gepland zal God zijn belofte nakomen. Dat is het geloof van Job aan het begin van het boek Job. Job eert God, offert dingen aan Hem, aanbidt Hem. Satan gaat naar God toe en God zegt: Zie hoe mijn dienaar Job Mij liefheeft. Satan zegt: Ja, omdat U hem rijkdom en gezondheid hebt gegeven. Neem dat af, en er blijft niks over van zijn geloof. Satan zegt dus: Het is niet meer dan geloof uit deugdzaamheid. Hij vertrouwt alleen op U omdat U hem dat alles hebt gegeven. Maar dat geloof uit deugdzaamheid ook dat soort geloof wordt door God gezegend. Het is niet het ideale soort geloof, zeker niet voor nieuwe gelovigen kinderen, tieners en twintigers maar toch zie ik dat God reageert op zo’n geloof. Wij hebben dat nodig als we nog niet lang geloven. En dat is prima. Misschien doet u alles goed en zegt u: God zegent mij en dat is vast wel zo. Al het goede in ons leven komt van God. Maar vaak doen wij alles goed wat betreft ons geloof, maar stort alles in. Dan belanden wij in een geloofscrisis en denken: Waar is God nu? En dat leidt tot het tweede soort geloof: geloof uit wanhoop. Kent u dat? Misschien ervaart u het nu. God honoreert ook dat soort geloof. Hij is zo genadig, vreugdevol en vrijgevig. Zelfs het wanhopige gebed van de atheïst in nood hoort Hij en reageert erop. Dat is ook het geloof van Job als alles hem wordt afgenomen en hij met een potscherf zijn zweren krabde. In die tijd zegt hij: Zie, al zou Hij mij doden, zou ik niet hopen? Het is het geloof dat ouders hebben als ze bij God aankloppen voor hun kind. Zoals die vader: Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Ik zal alles doen wat U wilt als U mijn zoon helpt. Het is het geloof van de discipelen als zij Jezus wekken tijdens de storm. Prima schippers, maar hun correcte geloof laat het afweten. Jezus is misschien geen beste schipper denken zij wanhopig maar Hij zal vast wel iets kunnen doen aan de storm. Het geloof van de Kananese vrouw die bij Jezus kwam waarop Jezus een ongekend gemene uitspraak lijkt te doen. De Kananese vrouw komt naar Jezus toe en zegt: ‘Heer, genees mijn dochter.’ Daar heb je het weer. Jezus kijkt haar aan en zegt: ‘Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de honden te werpen.’ Hij bedoelt: Kananezen zijn honden en joden zijn Gods ware kinderen. Wie het evangelie kent, weet dat Jezus niet maalt om het verschil tussen Samaritanen, Kananezen of joden. En de farizeeën en discipelen staan te kijken en de farizeeën denken waarschijnlijk: Die Jezus is zo kwaad nog niet. Maar zij reageert totaal niet beledigd of geïrriteerd. Weet u nog wat ze zei? De honden eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Totale wanhoop. Ik vind alles best, genees mijn kind. Je ziet Jezus bijna op en neer springen. ‘Kijk, dit is een groot geloof! Dit bedoel Ik nou!’ Zij is één van de twee mensen die door Jezus worden geroemd om hun geloof. Zo gaat het als wij ten prooi zijn aan wanhoop en gebrek. Wij geloven en wenden ons tot God, die in zijn goedheid daarop reageert. Maar als wij daar doorheen komen, vinden wij het beste soort geloof, het meest ware soort geloof: geloof van tevredenheid. Dat heeft Job ten slotte, en ook de discipelen, als de Heilige Geest hen vervult. Ook als zij worden vervolgd en bij tegenslagen ontbreekt het hen aan niets. Dan zeggen ze: Heer, ik vertrouw op U, U bent altijd zo goed geweest. En dat geloof van tevredenheid stelt hen in staat wonderen te doen en geeft hen wijsheid en invloed. Zodat zij met recht kunnen zeggen: Het ontbreekt mij aan niets, als in Psalm 23. Het is het soort geloof waar Jacobus over spreekt in Jacobus 1: Acht het enkel vreugde, mijn broeders wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. Laat die volharding ook volledig mogen doorwerken opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. Zo wil ik wel zijn. Wij kunnen ’s morgens bij het ontwaken zeggen: De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij voedt mijn ziel en geeft mij alles wat ik nodig heb. Ik ben alles wat ik moet zijn, heb alles wat ik moet hebben. God geeft mij op het juiste moment alles wat ik nodig heb. Ik kan op Hem bouwen. Het geloof van tevredenheid. Een geloof dat een hele wereld opent. Ik wil afsluiten met twee overwegingen. Nogmaals: Geloof is een geschenk. Je kunt het niet aanmaken en het is geen kwestie van wil, maar een geschenk van God. Het is niet erg als je maar een beetje geloof hebt. Het is als een zaadje. Koester en het groeit uit tot een boel geloof. Heeft u meer geloof nodig, vraag het dan gewoon, en God zal het u geven. Als u, net als die man, zegt: ‘Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp’ dan verhoort God dat gebed en geeft u meer geloof als u dat nodig heeft. Geloof van genoegzaamheid. Ten slotte mijn tweede overweging: Als Jezus de dochter van Jaïrus gaat opwekken uit de dood zijn er mensen die huilen en rouwen. Jezus zegt: Wees niet verdrietig, zij slaapt alleen. Zij lachen Hem uit. Zij was echt dood. Ook toen wisten zij het verschil tussen dood zijn en slapen. Omdat zij lachen, stuurt Jezus allen weg. Hij wilde er alleen mensen met geloof bij. Alleen Petrus en Jacobus mochten erbij zijn. Of het verhaal over die verlamde, dat zij een gat in het dak maken en hem omlaag laten zakken om hem door Jezus te laten genezen. Dat doet Hij en daarbij zegt Hij dat niet de verlamde geloof had, maar zijn vrienden. Jullie allemaal. Ik zie vaak dat geloof zich voortplant in groepsverband. Waarmee ik wil zeggen: Ga om met mensen met een sterk geloof. Ik zeg dus niet: Ga om met christenen want er zijn zat christenen die helemaal geen geloof hebben. Met ‘mensen met geloof’ bedoel ik mensen die vertrouwen op God. Mensen waar het geloof vanaf straalt, die bidden met kracht en gezag, die zonder enig eigen belang agapè-liefde praktiseren tegenover hun naasten. Mensen die vrede uitstralen, zich niet nodeloos haasten die ontspannen zijn waar een ander bang zou zijn. Mensen vol geloof. Stel dat je een lijst zou maken van drie mensen die het liefst voor je mogen bidden als je bijvoorbeeld kanker hebt. Met die mensen wil je graag omgaan. God is de maker van ons geloof. Hij geeft het zomaar aan wie erom vraagt.

Gebed

Dus Heer, vragen we U om geloof. Velen hier zeggen met overtuiging: Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Zelfs als maar 1% van mij gelooft en 99% van mij twijfelt. Heer, wij vertrouwen op die ene procent en schenken die aan U. Neem het aan. Dit alles vragen wij in Jezus’ naam, amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leven in geloof

31 maart 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan