Home Een hoopvolle toekomst

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Daarover zullen wij ons verheugen. Goedemorgen. U heeft een goede dag gekozen om naar de kerk te komen. Wat u ook met u mee torst, God is groot genoeg om ermee af te rekenen. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Laten wij bidden.

Gebed

Vader, dank U dat U ons bijeen hebt geroepen voor deze viering die echt een feest is. Met vreugde danken wij U voor al het goede, voor elke ademtocht, elk moment, alle vriendschappen, relaties en wonderen. Wij verwachten in Jezus’ naam dat U grote dingen zult doen. De lasten die wij niet aankunnen, leggen wij bij U neer. Vandaag gaan we niet tobben, maar ons ontspannen. U houdt van ons en hebt de macht om ons alles te geven. Wij vertrouwen op U. In Jezus’ naam, amen.

Muziekgeschenk – Jenny Oaks Baker & FAMILY FOUR – “Prayer of the Children”

Hoort U het gebed van de kinderen zittend op hun knietjes

In de schaduw van een onbekend vertrek?
Lege ogen zonder tranen om te huilen richten zich hemelwaarts naar het licht,

Ze huilen: Jezus help mij om het morgenlicht te zien
Maar als ik sterf voordat ik wakker word neem mijn ziel dan tot U

Voelt U het hart van de kinderen kloppen hunkerend Voor iets dat helemaal van hen is?
Ze steken hun handjes uit en hebben geen enkel houvast Alleen de hoop op betere tijden

O Jezus, help me de liefde weer te voelen
Als onbekende wegen me wegvoeren van huis Geef me dan uw liefdevolle armen
En leid me weg van dat wat mij kan schaden

Hoort U wel de stem van de kinderen
Die zachtjes vragen om stilte in een kapotte wereld? Woedende wapens prediken een evangelie van de haat Onschuldig bloed kleeft aan hun handen

Ze roepen: Jezus help me de zon weer te voelen als het donker optrekt Weet ik dat U dichtbij bent en vrede brengt

Hoort U wel het gebed van de kinderen, hoort U wel het gebed van de kinderen?

INTERVIEW – TONY CAMPOLO
BS = Bobby Schuller en TC = Tony Campolo

BS Tot onze vreugde is hier een oude vriend van mij en van mijn grootvader: Dr. Tony Campolo. Mag ik een applaus? Al heel lang laat je je stem klinken binnen de kerken. Je hebt veel kerkleiders gecoacht. Hoe ben jij hier ooit toe geroepen?

TC Ik zou nu graag een schitterend verhaal vertellen, zoals de apostel Paulus. ‘Ik liep ergens, toen was er een verblindend licht, en een stem sprak uit de hemel…’ Maar zo ging het niet. De stem was die van mijn moeder. Zij zei tegen mij: ‘Jij bent op de wereld gezet om het evangelie te verkondigen vooral aan de armen en verdrukten.

Heb je dat begrepen? ‘ Dat zat er bij mij helemaal ingehamerd, in hoofd en hart. God gebruikte

mijn moeder om mij aan te sporen, het Koninkrijk te dienen.
BS Zij was Italiaanse hè? Dat scheelt nogal. Campolo.
TC Met een Italiaanse moeder moet je niet dollen.
BS Ik heb vaak het idee dat de kerk aan de ene kant neigt naar vroomheid, aanbidding, berouw

van zonden, en aan de andere kant naar het helpen van armen en randfiguren. Jij zegt: Het is

het allebei.
TC Inderdaad. Jezus kwam om Gods Koninkrijk uit te roepen. Dat houdt in: mensen

transformeren om een andere wereld gestalte te geven. Als wij niet bezig zijn de boodschap van Jezus uit te dragen die mensen van binnen en van buiten verandert, als wij mensen niet persoonlijk vragen hun leven aan Hem te geven dan hebben wij het niet begrepen. Tegelijk
is het zo dat Jezus gerechtigheid wilde. Hij wilde dat wij de armen en verdrukten helpen en liefhebben. In Matteus 25 zegt Hij dat wij de hongerige moeten voeden, hen die naakt zijn moeten kleden, zieken verzorgen. Wat je voor de minste van hen doet, doe je voor Mij. Je kunt Mij niet volgen als je de sociale verantwoordelijkheid die Ik je geef, niet aanvaardt. Heel belangrijk. Ik heb veel contact met gematigde kerken. Die moet ik zeggen: Jullie zijn geweldig in het lenigen van sociale noden. Maar de nadruk moet liggen op een persoonlijke relatie met Jezus. Zo niet, dan falen wij.

BS Prachtig. Jij daagt mensen uit alles uit zichzelf te halen. Dat deed Jezus ook.

TC Klopt. Hij trok mensen aan die door het religieuze establishment waren buitengesloten. Ik vraag mensen altijd of het religieuze establishment waartoe zij behoren bepaalde mensen buitensluit. Zeggen ze tegen sommige mensen: Je moet veranderen als je erbij wilt horen?
Ik zing graag dat ouwe lied dat Billy Graham vaak gebruikte. ‘Je hoeft niet te worden wie je niet bent om in Gods kerk te worden toegelaten. Je hoeft niet iemand anders te worden om bij de groep van gelovigen te horen. ‘

BS Ja, dat is inderdaad goed nieuws. Het is een viering, een echt feest, waar mensen blij zijn. Zoals Jezus mensen laat optrommelen voor een bruiloft.

TC Ja, mensen bij wie het niet opkomt om naar de kerk te gaan. Ga straten en stegen in en haal iedereen erbij.

BS Zondaren en verschoppelingen, zij worden allemaal uitgenodigd. En die hoopvolle boodschap noem jij het grootste succesverhaal van de kerk.

TC Wij worden geroepen, te worden als Hij. Die gelijkenis zal ons samenbinden. Hoe meer wij op Jezus gaan lijken, des te meer zullen wij op elkaar lijken en verdwijnen alle scheidslijnen. Er zijn geen joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus.

BS Amen. Wat een hoopvol geluid. Wilt u meer horen? Nog even geduld, zo meteen gaat Tony voor ons preken. Tony Campolo, heerlijk dat je er weer bent. En nogmaals applaus voor zijn zegenrijke bijdrage.

Koor – “Give Thanks to the Lord”

Dank aan de Heer want Hij is goed dank aan de Heer zijn trouwe liefde duurt voor eeuwig Hij heeft je verlost zing en verkondig zijn liefde dank aan de Heer want Hij is goed Verhoog zijn heilige naam

Kom zijn poorten binnen met een loflied hef in zijn voorhoven een lofzang aan Breng Hem hulde, prijs zijn naam Hij blijft dezelfde, voor eeuwig

Dank aan de Heer want Hij is goed dank aan de Heer zijn trouwe liefde duurt voor eeuwig Hij heeft je verlost zing en verkondig zijn liefde
Dank aan de Heer want Hij is goed verhoog zijn heilige naam

Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen die grote dingen doet Hier en in alle landen die ons van kindsbeen aan
Ja, van de moederschoot zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood

Dank aan de Heer want Hij is goed
Dank aan de Heer
Zijn trouwe liefde duurt voor eeuwig
Hij heeft je verlost zing en verkondig zijn liefde Dank aan de Heer want Hij is goed

Verhoog zijn heilige naam geef dank, verhoog zijn naam

Dutch touch met Satcha Maduro : Fragment van documentaire ‘Schuldig’

Weet nog iemand anders van uw situatie, of alleen Doras?

Doras. En mijn bovenbuurvrouw weet ook wel hoe ik ben…dat ik overspannen ben geraakt.

En uw huisarts?

-Daar ben ik nog niet aan toe gekomen. Want ik heb nu dit, en ik heb veel buiten gelopen. Dat is mijn 06-nummer, maar dat doet het op dit moment niet.
Ik heb hier ook een vast nummer.
-Dat werkt ook niet.

Hoe gaan we u dan bereiken? Heeft u een e-mailadres?

Nee, dat werkt niet, want ik ben afgesloten.

Dus geen kabel. -En gas en licht?

Heb ik ook niet meer.

-Vandaar die dikke jas en die sjaal. En u woont hier alleen?

-Ja.

Dat zal ‘s avonds ook wel moeilijk zijn. Niemand om tegenaan te praten. Viool solo – Jenny Oaks Baker– “God Help the Outcasts”

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar en zeg met mij:
Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten.
Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Introductie Tony Campolo

Voordat u gaat zitten, graag applaus voor Tony Campolo.

Preek – “Een hoopvolle toekomst” door Tony Campolo

Ik zei eens tegen mijn moeder: Elke keer als ik moet preken, krijg ik de zenuwen. Zij zei: Elke keer dat jij gaat preken, krijgt God de zenuwen. Als je een krant openslaat, zie je veel ellende. Dat is wat kranten doen: Berichten over alle ellende op de wereld. Maar sla de Bijbel open en je leest alleen maar goed nieuws. De Bijbel staat er vol mee. Over een God die werkzaam is in de wereld en de duisternis overwint. Niets kan God ervan weerhouden zijn hemelse Koninkrijk op aarde te vestigen. Het goede nieuws van het evangelie, daarop rust deze kerk. Een nieuwe dag breekt aan, een nieuwe wereld. Dat vertelt de Bijbel ons. Een wereld zonder tranen. Waar ziekten zullen worden verslagen waar een eind zal komen aan onderdrukking en oorlog. Dat is de toekomst van de wereld. Als u het zwaar te verduren heeft als u pijn kent, ziekte, verslagenheid zit dan niet in de put. Jezus zegt: Ik ben gekomen om de wereld te veranderen. Wat is, is niet wat zijn zal. Wij zijn vervuld van hoop. Natuurlijk is er lijden, pijn en kwelling op de wereld. Maar ik zeg: God is werkzaam in de wereld via zijn gelovigen en ooit zullen de wereldse koninkrijken wijken voor Gods Koninkrijk. Amen? De Bijbel verhaalt van dat alles in Jesaja 65. Het goede nieuws is, dat er een nieuwe wereld zal komen. Daar zullen geen zuigelingen sterven en oude mensen zullen altijd gezond blijven. Maar er staat ook: Iedereen zal een dak boven zijn hoofd hebben, zal werk hebben in de wijngaard en naar behoren beloond worden voor zijn inspanningen. Dat staat in de Bijbel. Dat is de wereld die aanstaande is.

Als Jezus weerkeert zal Hij het goede werk dat Hij in ons is begonnen, voltooien. En toen Hem werd gevraagd hoe wij die nieuwe wereld zouden ervaren zei Hij: Zo zal mijn Koninkrijk zijn: Het zal zijn als een bruiloftsfeest. Jezus was joods. Alleen Italiaans zijn is beter. Waarom is Hij niet als Italiaan gekomen? Dat is simpel: De Bijbel zegt dat Hij kwam om nederig te zijn. Maar Italianen, joden, Grieken en Turken, al die mediterrane volken weten hoe je een bruiloft viert. Wel eens op een joodse of Italiaanse bruiloft geweest? Dan is er een orkest, enorm veel eten, ze gaan door tot 1 of 2 uur ‘s nachts. Van elk feest maken zij een knalfeest. Jezus zegt: Wil je weten hoe mijn Koninkrijk zal zijn? Ga dan naar een joodse of Italiaanse bruiloft. Zo is mijn Koninkrijk. Dat is het goede nieuws van het evangelie. Het Koninkrijk zal iets heerlijks zijn als het zich vestigt. En wij zien het begin al. In Zacharia

8 staat: Als het Koninkrijk komt zal iedereen ‘s avonds de deur uit kunnen. Is dat niet precies waarop wij hopen? Tegenwoordig durven veel ouderen ‘s avonds hun huis niet meer uit. Als het Koninkrijk er is, zullen zij ‘s avonds voor hun deur gaan zitten. Zoals in Zacharia staat beschreven zullen zij kijken naar de kinderen, die veilig op straat spelen. Zo is Gods Koninkrijk, dat komt als Jezus terugkeert. Want Hij komt zeker terug. En het goede werk dat Hij in ons en door ons begint, zal Hij dan voltooien. Hij noemt dat: Het Koninkrijk van God. Als je Matteus, Marcus en Lucas leest, is dit het eerste wat Jezus zegt: Ik kom u vertellen dat Gods Koninkrijk nabij is. Het begint hier en nu. Het neemt nu een aanvang. Het Koninkrijk is onder u en het is in u, dat is wat Hij zei. Niet in een schitterende verre toekomst, maar in het lelijke hier en nu vervult Hij mensen met zijn Geest. En wie Hem ontvangt, stelt Hij in staat Gods kinderen te worden die de wereld gaan veranderen van wat het nu is in wat God wil dat het wordt. Hoe is Gods Koninkrijk? Als een bruiloftsfeest. Als één gigantisch feest. Dus de volgende keer dat zij u vragen hoe laat het is, dan roept u: Tijd om te feesten. -Het begint te komen. Tijd om te feesten. Jezus’ verhalen gingen altijd over feesten. De Verloren Zoon verkwistte zijn vaders vermogen. De helft joeg hij erdoor met zijn wilde leventje. Als zijn geld op is, neemt hij een baantje als varkenshoeder. Stel u eens voor, een joodse jongen die varkens te eten geeft. Hij denkt: Wat doe ik hier? Mijn vader heeft ook mensen voor zich werken. Ik ga mijn vader zeggen: Ik heb het verknoeid, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Mag ik een van uw arbeiders zijn, zodat ik te eten heb en een plek om te slapen? Hij gaat naar huis en de hele weg oefent hij wat hij gaat zeggen. Heel verstandig, als je de helft van het familiekapitaal erdoor hebt gejaagd. Hij zegt het telkens weer, staat in de Bijbel: Ik heb gezondigd tegen de hemel en u. Ik mag niet langer uw zoon heten. Laat mij een van uw knechten zijn. Zijn vader ziet hem al vanuit de verte, zegt de Bijbel. Hij rent op hem af en sluit hem in zijn armen. De jongen begint: Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u… Hij luistert niet. Harry, haal een mantel, hij loopt in lompen. Ik ben het niet waard uw zoon te zijn. Bill, haal een mooie ring voor hem. ‘Laat mij een van uw knechten zijn. ‘ Hou je mond, jongen. Jim, achter de schuur staat een gemest kalf. Slacht dat beest. Wij gaan… -Feesten. Hoe laat is het? -Tijd om te feesten. Dat begint er echt op te lijken. Als kinderen van God zijn wij allemaal feestvierders. Wij hebben iets te vieren. Ook al lijden wij, ook al sterven wij, wij zeggen: Vreugde, vreugde, louter vreugde. Vreugdevolle mensen zijn wij. Jezus zei: Ik ben gekomen opdat mijn vreugde in u zou zijn en vol zou zijn. Maar er is zoveel ellende in mijn leven, zegt u. Jezus zal u met vreugde overstelpen te midden van al uw moeilijkheden. Als Jezus aan het kruis hangt, in verschrikkelijk lijden zegt de Bijbel: Maar vanwege de vreugde die in het verschiet lag was Hij bereid tot dat lijden. En kent u het verhaal van Zacheus, dat kleine mannetje, de belastinginner? Iedereen haatte hem. Dan komt Jezus langs, onder grote belangstelling. De kleine Zacheus kan niet over de hoofden heen kijken. Kent u dat zondagsschoolliedje? Hoog klom hij in een hele grote boom want hij wilde Jezus zien. Wie kent dat liedje? Toen kwam de Heiland langs gelopen en keek omhoog. Dat zongen wij vroeger. En wat zei Jezus? Zacheus…Je bent een smerige zondaar en zult branden in de hel. Nee hoor, dat zei Hij niet. Hij zei: Hé Zach, kom naar beneden. Wij gaan naar je huis, wij gaan…-Feest vieren. Dus als ze u vragen hoe laat het is, roept u: Tijd om te feesten. -U zit er al helemaal in. Aan het eind van de ochtend zijn wij echte feestvierders. Jezus moet wonderen doen. En wat was zijn eerste wonder?

Dat was op een bruiloft. De wijn raakt op. Maria stoot Hem aan en zegt: De wijn is bijna op. Doe iets. Hij heeft nog nooit een wonder verricht, maar zij zegt: Doe iets! Jezus ziet dat het feest begint uit te doven. Hij laat een paar vaten vullen met water en verandert dat in wijn. Want Hij wil niet dat het feest afloopt. Zo is Jezus. Hij wil dat het een vrolijke boel blijft. Ook u gaat aan een tafel zitten en het samenzijn met uw familie vieren. Dus als ze u vragen hoe laat is, schreeuw dan uit alle macht: Tijd om te feesten. -Dat is ‘t goede nieuws van het evangelie. Is dat duidelijk? Daar gaat het vandaag om. En iedereen doet mee. Jezus zei: Zorg dat de weduwe en de wees die vaak worden buitengesloten, erbij zijn. De lammen, blinden, melaatsen – laat ze komen. Alle mensen die door het religieuze establishment worden geweerd. Kent u mensen die ze buiten willen sluiten? Kent u mensen die zeggen: Sorry…God heeft iedereen lief, maar ik wil ze niet in mijn kerk.

Nou, toevallig zegt Jezus: Iedereen die wil, mag komen. Billy Graham laat Just as I am zingen.
Dat is het goede nieuws: Je hoeft niet te worden wat je niet bent. Wees wie je bent, Jezus ontvangt je. Hij zegt: Als je tot Mij komt, iedereen die zich buitengesloten voelt, zal Ik je nooit en te nimmer afwijzen. Dat is nog eens goed nieuws, mensen. Wie wordt buitengesloten, hoort erbij. Daarom was het religieuze establishment boos op Hem en werd Hij uiteindelijk gekruisigd. Hij was bezig een Koninkrijk te stichten dat mensen toeliet die buiten de grenzen van het religieuze establishment vielen. Wat een fantastische Verlosser is Jezus. Hij zei: Dat nieuwe Koninkrijk begint met jou, begint in jou.

En het begint hier en nu. Wat lees je als je het Onze Vader leest? Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede. Wanneer? Hier en nu. En het begint in mij. Dus dat moet ik vieren? Ja, met jezelf als middelpunt. Maar u weet niet hoe ik ben, zegt u. Nee, dat weet ik niet. U weet ook niet hoe ik ben. Maar God wil dat u viert wie u bent. Ik had een vriend die nu is overleden: Fred Craddock, een van de beste predikers van onze tijd. Hij vertelde eens dat hij op vakantie was in Gatlinburg, Tennessee. Hij zit heerlijk te ontbijten met zijn vrouw en dan komt er een oude man in overall langs. Die zegt: Hé, jou ken ik nog niet. Kom je hier uit de buurt? Nee, zegt Fred. Hoe heet je? ‘-Fred.’ Fred had er geen zin in. En van achteren? ‘-Craddock.’ De man gaf niet op. Hij zei: Fred Craddock, wat doe je voor de kost? Fred: ‘Ik ben docent homiletiek op een predikantenopleiding.’ Dat had genoeg moeten zijn. Ik vlieg vaak en dan wil ik graag rusten of lezen. Maar altijd zit er wel iemand naast mij die wil praten: ‘Hé, wat doe jij?’ Ik heb een standaardantwoord voor als ik geen zin heb in praten: Ik ben evangelist van de Baptistenkerk. Dan is het snel afgelopen. Dus u bent dominee, zei hij. Ik heb een mooi verhaal over een dominee. Hij zei: Als jonge jongen vond ik mijzelf maar helemaal niks. Mijn moeder weigerde om te vertellen wie mijn vader was. Er kwam een nieuwe dominee, iedereen had het erover hoe goed hij was. Dus ik erheen. De eerste keer dat ik naar de kerk ging. Hij preekte erg goed. De zondagen daarop ging ik weer. Ik kwam laat binnen en ging vroeg weg, zodat ze me niet zouden aanspreken. Maar op een keer was hij zo goed, dat ik werd meegesleept en plotseling was de dienst voorbij. Het gangpad stond vol, ik kon niet weg. Ik probeerde weg te komen, maar voelde een hand op mijn schouder. Het was die dominee, die mij doordringend aankeek en zei: Hoe heet je, jongen? De jongen zei hoe hij heette. Wie is je vader? vroeg hij. Dat was nou precies de vraag die ik van niemand wilde horen. Het verdriet schoot door mijn hele lichaam. ‘Wie is je vader?’ Je weet het niet, hè? zei hij.

Toch, jongen? Toen zei hij: Ik zal je zeggen wie je vader is. Je vader heet God. Vergeet dat nooit, jongen. Jij bent een kind van God. Ik voelde mijn borst zwellen, zei hij. Ik had opeens een goed gevoel over mijzelf. ‘Vergeet nooit dat je een kind van God bent.’ De oude man was klaar met zijn verhaal. ‘Dat was mijn verhaal,’ zei hij en vertrok. Toen kwam de serveerster en zei: Weet u hij dat was?
De gouverneur van Tennessee. Iemand die eerst helemaal geen eigenwaarde had maar die het ver schopt omdat hij een nieuwe identiteit had gevonden. Ik weet niet wie u denkt te zijn, maar dit is goed nieuws: U bent een kind van God en daar kan niets of niemand iets aan veranderen. Dat is een reden tot feest. Geloven is van cruciaal belang. Misschien zit het wel goed met uw geloof, maar hebt u nooit Jezus aangenomen en gezegd: Jezus, U die bent gekruisigd om mijn zonden weg te nemen die bent opgestaan en ten hemel gevaren en de Heilige Geest hebt gestuurd om met mij en in mij te zijn.
Hij bad voor u allemaal: Vader, Ik bid dat Ik in hen mag zijn, zoals U in Mij bent. De vraag is niet: Gelooft u alle doctrines van de kerk? De vraag is: Is Christus in u? Is dit het moment om te zeggen: Kom in mijn leven transformeer mij van binnenuit, breng de vreugde van de Heer in mijn binnenste. Zo zal het eindigen: De koninkrijken der aarde zullen Gods Koninkrijk worden en zijn heerschappij zal eeuwig zijn. Halleluja. Mensen, hoe laat is het? -Tijd om te feesten.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. Als u weggaat en als u thuiskomt. Als u slaapt en als u opstaat. Als u werkt en als u vrij bent. Als u lacht en als u huilt. Totdat u voor Jezus staat, op die dag zonder zonsopgang of -ondergang. Amen.

Een hoopvolle toekomst

31 december 2017 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan