Home Zegen Gods geschenk

Opening

 

Een Amerikaanse tv-kerkdienst als het gezicht en de stem van positief christendom.

 

Samenzang – “O Come, All Ye Faithful”

 

Komt allen tezamen jubelend van vreugde komt nu, o komt nu naar Betlehem ziet nu de Vorst der Eng’len hier geboren komt laten wij aanbidden komt laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden die Koning jubelend van vreugd’

 

Welkomstwoord

Door Robby Schuller

 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten wij juichen en ons verheugen.

 

Samenzang – “Angels We Have Heard on High”

 

Eer zij God in onze dagen eer zij God in deze tijd mensen van het welbehagen roept op aarde vrede Uit Gloria, in excelsis Deo Gloria, in excelsis Deo eer zij God die onze Vader en die onze Koning is

Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo

 

Schriftlezing – Matteus 2

Door Robby Schuller

 

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea tijdens de regering van Herodes kwamen er wijzen uit het Oosten aan en vroegen: Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben zijn ster zien opgaan en komen hem eer bewijzen. De ster die ze hadden gezien ging voor hen uit, tot waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen naar binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Ze openden hun kistjes en boden hem geschenken aan: Goud en wierook en mirre. Zo sprak de Here.

 

Koor –  “Joy to the World”

 

Zijn koningschap zal eeuwig zijn rechtvaardig en vol kracht laat ieder volk op aarde Zijn heerlijkheid Ervaren de liefde die Hij bracht de liefde die Hij bracht de liefde, de liefde die Hij bracht jubel het uit, De Heer is hier ontvang het Koningskind als Redder van de aarde geeft Hij het leven waarde dus Hemel en aarde, zingt! dus hemel en aarde, zingt! dus hemel, dus hemel en aarde, zingt!

 

 

 

 

 

 

Interview – Craig DeMartino

RHS= R.H.Schuller en CD = Craig DeMartino

 

Inleiding

 

Ik heb vandaag een heel speciale gast. Hij heet Craig DeMartino. Een paar jaar geleden viel Craig bij het bergbeklimmen 30 meter naar beneden. En overleefde het. Het was een afgelegen plek, waardoor

hij na z’n val vijf uur moest wachten tot reddingswerkers hem daar konden weghalen en overbrachten naar een ziekenhuis waar de artsen zeiden dat hij nog een uur te leven had. Heet hem welkom, hij leeft nog.

 

Interview

 

RHS     Mijn dochter is een been verloren. Je kwam aanlopen en je hinkt helemaal niet.

CD       Nee, ongelofelijk.

RHS     Het is alleen je onderbeen. Dat is ook een groot verschil, hè? Kan je je herinneren dat je            neerkwam op de rotsen?

CD       Nee, dat is een van de mooie dingen die God doet met onze hersenen. Ik weet nog dat ik van    die richel af stapte en dat ik me omdraaide. Daarna herinner ik me alleen dat ik omhoog keek          hoe ik geklommen was. Ik was bij bewustzijn, maar die herinnering is er niet.

RHS     Geweldig.

CD       Ja, wonderbaarlijk.

RHS     Waarom moest je been worden geamputeerd? Was het verbrijzeld?

CD       We waren die dag dus op pad gegaan. Ik klom al bijna mijn hele leven. Toen ik viel, kwam ik      zo ongeveer staande neer. Toen ik omkeek om te zien hoe ik verder moest, maakte ik een       draai waardoor ik mijn evenwicht verloor. Ik viel dus 30 meter. Ter vergelijking: De nok van het   dak hier is ongeveer 40 meter. Ik viel dus vanaf de loopbrug daarboven en kwam in staande      positie neer. Het ergste is plat neerkomen. Ik raakte een boom, kantelde en raakte de grond   staande. Maar mijn voeten kregen een enorme klap en de artsen zeiden: Dit zal nooit meer       functioneren. Het ging me om de kwaliteit van leven, dus was amputatie onvermijdelijk.

RHS     Hoe heb je de pijn doorstaan? Je was vijf uur alleen?

CD       Ik was samen met mijn klimvriend. We zaten 7 kilometer van de bewoonde wereld. Maar           alleen al dat ik nog leefde was een wonder. Ik had vreselijke pijn. Doordat ik zoveel had     gebroken kreeg ik geen pijnstillers. Ik had een doorboorde long, een gebroken rug, gebroken     nek, gebroken ribben. Er was van alles gebroken. Ze zeiden: We doen wat we kunnen, maar   meer dan een uur heeft hij niet. Ze opereerden me en ik reageerde goed. Maar het was een      heel geleidelijk, traag herstel. Intensive care en beademing, toen orthopedische zorg en heel     langzaam revalideren. Drie maanden in ziekenhuizen, fysiotherapie, etcetera. Na anderhalf

jaar is de amputatie gedaan. Een lang proces, heel lang.

RHS     Wat voelde je allemaal? Wanhoop? Woede? Angst? Verdriet? Twijfel?

CD       Ja, al die dingen. Als je er zo erg aan toe bent, leef je van dag tot dag. Ik was toen al christen,

ik geloofde in God en in wat Hij deed. Maar ik was ook een gemakzuchtig christen die God        erbij betrok als het mij uitkwam. Toen ik daar lag met een gebroken rug, waardoor ik geen vin       kon verroeren moest ik dan ook eerlijk zijn tegenover mezelf en God. Ik voelde niet echt            woede, maar wel verwarring.

RHS     Gedeprimeerd?

CD       Ja, want je denkt: Ik kan ineens niet meer rekenen op mijn lichaam. Ze hadden al gezegd dat     mijn been eraf moest dat m’n leven totaal zou veranderen. Maar dat dringt allemaal niet echt   door. Dus je raakt inderdaad gedeprimeerd, boos, verward maar ik besefte dat God in al die             gemoedstoestanden bij me was als ik maar luisterde en Hem zocht.

RHS     Je hebt het over hoop in je pijn.

CD       Er was dus hoop. Voor mij wel. Wat er gebeurd was, was als een klap in mijn gezicht. Ik            moest wel luisteren naar wat God deed. Ik lag daar en mijn rug was zo gebroken dat ik totaal  niet mocht bewegen. Ik had een boek met dagteksten die me eerlijk gezegd niet erg bevielen.

Maar ik had toch niks te doen en sloeg het open op 21 juli, de dag van mijnval. De kop luidde:    Hoe ver moet God gaan om je aandacht te krijgen? Ja, u lacht erom, maar ik lachte helemaal    niet. In de Bijbel lees je over de brandende braambos en over Gods stem, die klinkt als een       fluistering. Maar dit was geen fluistering, het was een keiharde klap. Die dag vroeg ik aan           God: Wat wilt U dat ik doe? Dus hoop had ik van het begin af aan. Ik zag dat God er een plan     mee had. Maar ik moest in stilte afwachten wat Hij wilde.

RHS     Heel krachtig.

CD       Het was ongelofelijk hoe Hij ingreep en me door het proces leidde.

RHS     Je kunt duidelijk zijn hand zien in het hele proces. Ik zag dit liggen. Vertel eens waar dit over      gaat.

CD       The Gripping Point. Dat is een  zesdelige bijbelstudie op dvd over pijn. Ik weet wat pijn is. Ik       heb zelf chronische pijn en richt me op anderen met chronische pijn, emotioneel of fysiek.     Want we hebben allemaal onze vragen. Waar is God? Wat is zijn plan? In de loop van zes         bijbelstudies behandelen we het onderwerp pijn. Cindy en ik hebben geleerd…Want het is een          productie van ons samen. De mensen zien mij maar zij is de helft van het verhaal. ’s Morgens      helpt ze me opstaan. Zij duwt mijn rolstoel als ik chagrijnig ben. Want dat gebeurt          natuurlijk.Maar zij ziet dat allemaal.

RHS     Zit je af en toe in een rolstoel?

CD       Ja, soms raakt mijn andere enkel overbelast. Ze willen hem vast gaan zetten. Ik kan er niet        lang achter elkaar op lopen. Zij ziet dat. We wilden duidelijk maken dat dit niet over één      persoon gaat maar over wat God doet en welke rol je partner speelt. We willen dat allemaal       doornemen met de mensen. Een eenvoudige dvd-bijbelstudie om te doen met 2 mensen of met 200.

RHS     De mensen die hier aanwezig zijn kunnen hem kopen in onze boekwinkel. En mensen die dit     via tv zien, kunnen schrijven naar Hour of Power. Waar ben je bang voor?

CD       Waar ben ik bang voor? Algebra.

RHS     Dan kunnen we elkaar een hand geven. Ik wist dat we iets deelden maar niet dat het algebra     was. God houdt van je en ik ook.

 

SOLO – DOROTHY BENHAM – “Child of Peace”

Op een nacht vol belofte lang geleden toen een ster het licht van de hoop verkondigde aan een wereld Die tot dan toe geen vrede had gekend werd het heilige Kind van de Vrede geboren maar Hij wekte Hun verlangens, diep van binnen want Zijn Koninkrijk kende geen einde vanuit een eeuwige plek hoog Boven ons was het wonderbaarlijke Kind van de Vrede tot ons gekomen het Kind van de Troost het Kind van het Licht van Hoop die de nacht verdrijft een aanraking van licht vanuit de Hemel boven ons

Kind van de Vrede wij hebben Uw Liefde nodig in een wereld waarin wij nog altijd geen Vrede kennen

Als het hart zijn wil oplegt in een tijd waarin woorden niet genoeg zijn Kind van de Vrede wij hebben Uw Liefde nodig Mens van de Vrede wij hebben Uw Liefde nodig alleen God kent onze noden kom tot Ons Kind van de Vrede

 

Robby bedankt Dorothy Benham

Dank je, Dorothy Benham. Fijn dat je er weer bent.

 

(donateursspot met RVS)

Gewone mensen bestaan niet. U kunt elke ochtend opstaan met een zelfvertrouwen en een kracht

die geen mens omver krijgt. Eén enkel mens heeft in Gods ogen een enorme waarde. Jij bent bijzonder.

 

SOLO – DANIEL MCGREW – “Thou the Promise”

Gij, de belofte en Hij die zijn belofte houdt onze redding en onze enige Redder onze verlossing, onze Verlosser Gij zijt van ons en wij zijn van U Redder, Dienaar, Verlosser, Messias grote Koning, naar Wie alle volken verlangen vermoeide ogen kunnen U eindelijk zien dorstigen kunnen eindelijk uw Naam uitspreken Jezus Christus, Jezus Christus, Jezus Christus Gij het Lam, maar ook de Herder Gij Het Lam, maar ook de Leeuw Gij de Rechter en de onveranderlijke Redder verwonderd roepen wij tot U Jezus Christus, Jezus Christus Jezus Christus Gij de belofte, en Hij die zijn belofte houdt onze  red-Ding en enige Redder onze verlossing en enige Verlosser Gij zijt van ons Gij zijt van ons en wij van U

 

 

 

 

 

Preek – “Blessing God’s Gift”

door Robby Schuller

Ik wil het hebben over de kracht van woorden. Naar aanleiding van een Kerstverhaal in Lucas. De kracht van woorden in onze wereld is ongelofelijk. Ze worden gebruikt om op te bouwen en te ver-nietigen. Deze kathedraal is gebouwd omdat mijn opa zei: Laten we hem bouwen. Alles wat u ziet is ontstaan door woorden. Woorden kunnen mensen verheffen en kapotmaken. Vooral bij jongeren  kun-nen woorden het leven veranderen en vormen. Velen van ons zijn gekwetst door woorden die iemand over ons uitsprak. Woorden hebben enorm veel macht. Vooral als het gaat over geloof en angst. En daar gaat het vanochtend om. Het idee dat geloof en angst direct verbonden zijn met woorden. Wat u zegt over uzelf en de mensen met wie u leeft en over uw leven. Er is een prachtig verhaal over Zacharias en ook over Maria. Er wordt hen voorspeld welke kinderen ze krijgen. Zacharias was de vader van Johannes de Doper. Zacharias was een oude man toen Johannes werd geboren. Hij was een priester in de lijn van Abia, in de tempel. U moet u voorstellen dat hij jarenlang priester is geweest.

Het is verbijsterend. In de tempel van Herodes, destijds zaten soms wel duizenden priesters. Ze brachten offers, en voerden mystieke rituelen uit. Af en toe werd er uit elke orde een priester door het lot verkozen om het offer van die dag te brengen. Zacharias wachtte op de dag dat hij dat eindelijk mocht doen. De meeste priesters kregen nooit de kans om de wierook te branden want het was een kans van één op duizenden, soms wel 20.000. Het was heel onwaarschijnlijk dat je ooit de wierook zou mogen branden. Dus daar was Zacharias. Er werd geloot. En hij werd verkozen. Om naar de heiligste plek te gaan en wierook te branden. Zacharias zat daar, zoals iedere dag en opeens hoort hij: Jij bent degene die tot de Heer zal offeren en bidden. Zacharias moet een speciaal gewaad aan-trekken. Hij loopt naar het Heilige der Heiligen, en de hele tempel maakt geluid. Mensen zingen, blazen op hoorns, je hoort gestamp. Duizenden mensen die aandacht schenken aan Zacharias en het ritueel waaraan hij gaat deelnemen. Hij gaat helemaal alleen het Heilige der Heiligen in. Iedereen  ver-wacht een grote gebeurtenis. Dit is een ongelofelijke eenmalige, bijzondere, geestelijke daad. Hij be-treedt het vertrek. En de engel Gabriël verschijnt aan hem, in volledige openbaring. Er schijnt helder licht op hem. De engel vertelt Zacharias iets geweldigs. Hij zegt: Je krijgt een kind, met je vrouw Elisabeth. Hij zal een profeet zijn, een voorloper van de Messias. Het is iets geweldigs, wat de engel hem vertelt. Een enorme ervaring, je kunt niet ontkennen dat dit een engel is. De grote aanwezigheid van God, stralend, op de allerheiligste plek. Er is geen enkele reden om te twijfelen. En Zacharias zegt: Hoe kan dat? Ik denk niet dat dit gaat gebeuren. En Zacharias begint woorden van twijfel te spreken tegen de engel. In zekere zin verwerpt Zacharias de uitspraak van de engel dat dit hem kan overkomen. Hij zegt: Ik ben zo oud, mijn vrouw is oud. Wat een belachelijk idee. Hij maakt iets onge-lofelijks mee, dat weinig mensen ervaren. En toch zegt hij: We zijn oud, dat gaat vast niet gebeuren.

Dus hij uit zijn twijfel en hoe reageert de engel? Hij bewijst Zacharias een grote dienst. Hij neemt zijn spraakvermogen weg. Zacharias zal niet meer kunnen spreken tot de jongen geboren is. Waarom doet de engel Zacharias dat aan? Kan hij Elisabeth niet gewoon zwanger laten zijn? Maakt het uit wat Zacharias denkt? Waarom bezoekt de engel hem eigenlijk? Er is een element van geloof, in wat Zacharias zegt verbonden met Elisabeths vermogen om Gods zegen te ontvangen. Kennelijk vindt Gabriël en dus God, het belangrijk dat Zacharias geen woorden van angst en twijfel spreekt over Elisabeth. Hij moet geloven dat zij de gave Gods in zich kan dragen, volgens Zijn plan. Dat toont aan, volgens mij dat woorden en angst, woorden en geloof, voor God nauw verbonden zijn. Wij zijn te vaak als Zacharias. God spreekt iets groots tot ons. Hij wil iets voor ons doen, wij denken dat het niet kan.

En alles wat we doen, als instinctieve reactie is slechte woorden spreken, van twijfel en angst, telkens en telkens weer. God wil niet dat wij zo zijn. Er is een verhaal dat er sterk op lijkt. Het komt vlak na het verhaal over het vaderschap van Zacharias. Dat is het verhaal over de engel die Maria bezoekt. De engel vertelt haar dat zij een kind zal krijgen. Maria is niet bezig met geweldige, grote geestelijke dingen. Ze is min of meer in haar eentje. Ik denk niet eens dat ze al een kind wil. Maria is verloofd. U weet hoe meisjes dan zijn. Ze is opgewonden omdat ze een echtgenoot krijgt, een nieuw leven. Ze is nog een tiener. 13 misschien, of 14, 15. Heel jong. Bijna nog een kind. En ze is maagd. Ze is nog nooit met een man geweest. Nu verschijnt er een engel en zegt tegen deze maagdelijke, verloofde tiener:

Ik zal je zwanger maken van de Messias, terwijl je nog maagd bent. U kunt zich voorstellen, in haar tijd was het vreselijk om met een man betrapt te worden. Nu zal ze iets dragen dat een bewijs lijkt van ontrouw. Haar verloving komt in gevaar en haar leven. Want tieners hoorden destijds niet zwanger te zijn. Het is onrechtvaardig, want ze is nog maagd, ook al verwacht ze Jezus. Dus Maria heeft niet alleen reden om te twijfelen. Want maagden worden niet zwanger.Ze heeft ook een goede reden om dit niet te willen. Want ze weet niet of Jozef haar zal verlaten. Of de maatschappij haar zal veroordelen

 

 

en belasteren. En hoe reageert Maria? Met woede, met twijfel? Nee, ze reageert totaal niet als Zacharias. Ze zegt: Ik ben de dienares van de Here, het geschiede volgens uw woord. Ze ontvangt dat geschenk, dat voor veel tijdgenoten een vloek zou zijn. Ze ontvangt het geschenk niet alleen, maar ze doet het in gehoorzaamheid. Ze zingt het beroemde Magnificat, waarin ze Gods naam zegent en de Here prijst. Het is een prachtig lied, een soort gedicht, een Psalm. Ze zegent het kind dat God haar zal geven. Ze spreekt over Hem en dankt God dat zij uitverkoren is om zo’n belangrijk iemand ter wereld te brengen. De schrijver van het Evangelie van Lucas wil dat wij Zacharias, die blij zou moeten zijn maar afwijzend is vergelijken met Maria, die teleurgesteld zou moeten zijn.

 

Hoe beïnvloeden onze woorden onze kijk op de wereld, en de wereld zelf? We moeten niet zijn zoals Zacharias. Iemand die Gods zegen afwijst en er negatieve dingen over zegt. We moeten worden zoals Maria, die een groot geschenk van God krijgt en er goede, liefdevolle dingen over zegt. De Bijbel legt een duidelijk verband tussen geloof en angst en wat mensen erover zeggen. Niet zozeer wat ze erbij voelen. Ik zal u wat voorbeelden geven. Er staat maar twee keer in de Evangeliën dat Jezus onder de indruk is van iemands grote geloof. Jezus leert iedereen wel hoe belangrijk het geloof is. Het kan bergen verzetten, bijvoorbeeld. Maar Hij zegt: Jullie zijn kleingelovigen. Dat woord heeft Hij bedacht.

Hij prijst maar twee keer iemands grote geloof. Hij verbiedt de Kanaänitische vrouw te eten van Israëls tafel. Zij zegt: Zelfs de honden eten van die tafel. Een heel nederige uitspraak. Jezus zegent haar en geneest haar dochter.  En Hij zegt: Zij heeft een groot geloof. Gebaseerd op wat ze zegt. Het andere verhaal over groot geloof gaat over de centurion. Die zegt tegen Jezus: U hoeft alleen maar te spre-ken. En ik weet dat mijn slaaf zal genezen. En Jezus zegt: Door wat deze man gezegd heeft heeft hij meer geloof dan wie dan ook in Israël. Dus beide keren dat Christus iemand prijst om zijn grote  ge-loof ging het niet om wat iemand deed, maar om wat iemand zei. Als Jezus een meisje probeert te genezen zijn er mensen die hem bespotten en alles betwijfelen wat Hij zegt. Hij wil dat ze de kamer verlaten, vanwege hun angst. Niet vanwege de angst of twijfel als emotie, maar om wat ze zeiden. Zo zijn er veel verhalen. Mozes die had moeten spreken. De lijst is lang. Woorden zijn de expressie van zowel angst als geloof. Woorden van angst en twijfel sluiten deuren. Woorden van geloof openen deuren, nieuwe mogelijkheden. Ze scheppen ruimte voor God om iets groots te doen in ons leven.

Daarom zouden onze woorden grote waarde voor ons moeten hebben. Ze moeten bewust worden  gesproken. Hun kracht moet worden erkend. Hoe bent u met woorden? Bent u zoals Maria? Als God u wil zegenen, bent u dan dankbaar en blij? Ontvangt u Zijn zegen, bidt u ervoor? Of bent u als Zacha-rias? Uit u uw twijfel over Gods goede bedoelingen? Doet u neerbuigend en negatief als God iemand anders zegent? Op wie lijkt u? De meesten van ons zitten tussen Maria en Zacharias in. Op wie lijkt u? Dat is goed om te weten. Volgens Jacobus begint discipelschap met het beheersen van de tong.

In zijn brief zegt hij dat iedereen die zijn tong kan beheersen een volmaakt leven leidt. Dat is een erg Joodse wereldbeschouwing. Het hele discipelschap, het volgen van Jezus, een godvruchtig leven be-gint met het beheersen van je tong. Als we serieus discipelen willen zijn, Christus willen volgen nu in Zijn Koninkrijk willen leven, dan moeten we beginnen met de tong.God wil dat wij mensen zijn die anderen zegenen. Die bidden voor anderen, hen complimenteren en aanmoedigen. Uw woorden hebben die kracht. Ze raken zelfs uw vijanden, wist u dat? Uw woorden hebben enorme kracht, meer dan u denkt. En niet alleen een wereldlijke kracht. Als u zelfs over uw eigen leven spreekt met twijfel, angst, woede als u zegt: Ik ben dom en lelijk, ik kan zoiets niet sluit u de deur van een leven vol nieuwe mogelijkheden. Als God u iets geeft, zegen het geschenk. En prijs het met woorden. Dank U, God, ik ben U dankbaar. Ik ben zo blij dat U dit gedaan hebt. En van daaruit zegent u anderen. Vriend, je bent een geweldig iemand. Je moedigt me aan, je bent gul, je geeft om mensen. U kunt levens  ver-anderen door er geloof over uit te storten. Met woorden. Laten we niet proberen anderen te imponeren met woorden.Om een reputatie op te bouwen. Laten we anderen zegenen met woorden. Laten we hen zien als mensen die liefde verdienen. God houdt van hen. Laat ze zelfs toe in uw eigen leven. Woor-den als ‘ik hou van je’. Laat die woorden gesproken worden over uw leven. Verander de roddel in een zegen. Laat uw woorden een zegen zijn, een gebed. Verander de wereld. Amen. Laten wij zulke mensen zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed

 

Vader, wij komen tot U in Jezus’ naam. Wij zijn dankbaar voor Uw oproep. We geven U onze woor-den. Alles wat we zeggen moet leven schenken, geïnspireerd door U. Ik bid dat, als U tot deze mensen spreekt over alle mogelijkheden en gaven, dat ze Uw woorden dan niet afwijzen. Dat ze hen ontvangen. Help ons anderen te zegenen. En te leven met geloof. Zo bidden wij in Jezus’ naam. Amen.

 

Samenzang – “Joy to the World”

 

Jubel het uit, de Heer is hier ontvang het Koningskind! als Redder van de aarde geeft Hij het leven Waarde dus hemel en aarde, zingt! dus hemel en aarde, zingt! dus hemel, dus hemel en aarde, zingt!

 

Zegen

 

Als u gebed wilt ontvangen, of met iemand wilt praten, uw leven aan Christus wilt wijden: Er zijn hier predikanten die met u willen bidden, willen luisteren en er gewoon voor u zijn. Ze staan voor u klaar na de dienst.

 

Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Moge Hij het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge Hij u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Zegen Gods geschenk

30 december 2012 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan