Home Neem een voorbeeld aan Jezus

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie en bezoekers. Wij zijn blij dat jullie er zijn. Als dit jullie eerste bezoek aan ons is, weet dan dat wij niets van jullie willen maar wel voor jullie. Wij houden van jullie. Dank dat jullie tijd hebben gemaakt om hier te komen. Wij vinden het fantastisch dat jullie hier zijn. Geniet van jullie bezoek. Beseft dat de Heer hier is en dat we één zijn in Hem. Alles wat we doen, is voor Hem.

 

Gebed

 

Vader, in Jezus’ naam, dank U dat U van ons houdt. Ik bid voor iedereen binnen het bereik van mijn stem dat zij vandaag, Heer, uw Woord mogen ontvangen. Met kalmte en vrede en rust, die alleen kan komen van uw Heilige Geest. Dank U, Heer, dat U ons onze schulden vergeven hebt. Dat wij rechtvaardiging, gerechtigheid, goedheid, volheid en uw gunst ontvangen. Wij danken U daarvoor. Wij bidden dit in Jezus’ naam, amen.

Draai je naar degene naast je en schud diens hand en zeg: God houdt van je, en ik ook.

 

Koor – “I Am Not Alone”

Als ik door diepe wateren wandel weet ik dat U bij me bent

Als ik door het vuur ga zal er niets met mij gebeuren

In het dal van de schaduw zal ik niet bang zijn

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

 

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

 

Middenin de diepste ellende zie ik Uw licht verschijnen

Het duister van de nacht zal mij niet overvallen

Ik word naar U toe gedreven

Heer, U vecht voor mij elke strijd

En ik zal niet bang zijn

 

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

 

U verwondert mij, verlost mij

U noemt mij als de Uwe

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

 

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

 

SchriftlezingJohannes 14:25-27

door Hannah Schuller

 

De woorden van Jezus, die wij vinden in Johannes 14:26. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam. Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Heer, vandaag ontvangen wij de vrede die U ons gelaten hebt. Wij ontvangen de vrede die U ons hebt gelaten. In uw krachtige naam bidden wij, amen.

 

Koor“Come Thou Fount of Every Blessing”

Kom, o bron van zegeningen, stem mijn hart op uw genâ

Onophoudelijke stroom van goedheid klinkt als luide lofprijs na

Leer mij de melodie te zingen, klanken stijgen naar omhoog

Prijs de berg, vanwaar mijn hulp komt, waar uw liefde werd getoond

 

Vol van vreugde wil ik herdenken dat ik tot U komen mocht

En ik hoop met grote blijdschap straks te komen thuis bij U

Geneigd tot dwalen, Heer, ik voel het, God te verlaten, van wie ik houd

Hier is mijn hart, verzegel en neem het voor uw woning, daar omhoog

 

Jezus zocht mij toen ik als vreemdeling van Gods kudde was afgedwaald

Hij redde mij uit gevaren met dierbaar bloed heeft Hij betaald

Geneigd tot dwalen, Heer, ik voel het God te verlaten, van wie ik houd

Hier is mijn hart, verzegel en neem het voor uw woning daar omhoog

 

O, hoe groot is de genade die mij daag’lijks leidt naar U

Laat uw goedheid als een keten mijn dolend hart aan U binden

Geneigd te dwalen, Heer, ik voel het, geneigd de God te verlaten die ik liefheb

Hier is mijn hart, verzegel en neem het voor uw woning daar omhoog

Voor uw woning daar omhoog

 

Interview – Brian (Head) Welch

BS = Bobby Schuller / BW = Brian Welch

BS       Wij zijn zo verheugd om Brian Welch vandaag weer bij ons te hebben. Hij is een van de gitaristen

van de band KoRn. Hij is ook schrijver en heeft een nieuwe documentaire uitgebracht: Loud Krazy Love. Welkom terug bij me, Brian Welch. Hoe is het?

BW      Goed om je weer te zien.

BS       Goed om jou weer te zien. Een paar jaar geleden vertelde je hier over je boek dat was uitgekomen. En over je worsteling met drugsverslaving en hoe je tot geloof kwam in Jezus. En over hoe het is om enerzijds in een hardcore heavy Metal-band te spelen en tegelijkertijd ook samen met God leeft. Dat is zo’n waanzinnig verhaal dat er nu een grote documentaire over je leven wordt gemaakt omdat het zo interessant is. Vertel eens wat over je leven. Wat heb je de laatste jaren gedaan sinds je hier was?

BW      Vooral heel veel reizen. En mijzelf op elke manier verbeteren als papa, als gelovige en als muzikant. Maar niettemin ben ik nooit langer dan twee weken thuis. Dat is niet fijn.

BS       Vannacht heb je maar drie uur geslapen om bij ons te kunnen zijn. Het is een hele eer dat je dat voor ons doet. Dank je.

BW      Ik leef in rock-‘n-rolltijd.

BS       Natuurlijk. Rockers hebben geen slaap nodig. Alleen muziek. Die documentaire heet Loud Krazy Love en gaat over jou, je dochter en je muziekcarrière. Vertel eens.

BW      Het gaat over mijn dochter, die in die idiote entertainmentwereld wordt geboren. Haar geboorte werd aangekondigd op MTV omdat ik het Ozz Fest in het VK cancelde om bij de geboorte te zijn. Ozzie vond dat maar niks en zei: Wie krijgt die baby, hij of zijn vrouw? Maar ik wilde erbij zijn. De film gaat over haar en dat zij in die idiote wereld geboren wordt. De schade die ons gezin heeft opgelopen door al die drugs en zo en dan de genezing door Christus. Het is een verhaal met een happy end.

BS       Ik wil niet te veel verklappen maar het is zo overtuigend omdat je er zelf deel van uitmaakte. Je hebt een zware jeugd gehad, hè? Als kind vond je troost bij heavy Metal muziek. Het was een manier voor je om veel van je woede te uiten, toch? Juist daarom ben je zelf in de heavy Metal gegaan, is het niet?

BW      Ik ben heel erg gepest in mijn jeugd. Kinderen om mij heen werden sneller groot en sneller volwassen. Zij zaten mij op mijn huid en dan ging ik naar mijn kamer en dan vluchtte ik in AC/DC

en Ozzy en dat soort bands. Dat was het helemaal voor mij. Ik was niet goed in sport. Ze zeiden dat ik als een meisje wierp. Ik was niet goed in sport en in school. Het enige waar ik goed in was, was gitaar.

BS       Goed genoeg om een ultrasucces te worden. Maar dat succes was niet het beste in je leven, hè? Je houdt nog steeds van muziek en je zit bij KoRn en doet fantastische dingen maar op zeker moment heeft Jezus Christus je van de drugs verlost.

BW      De fundering deugde niet. Mijn motieven waren…God was niet mijn fundament. Ik wist niet waar het leven om draaide. Alles draaide om muziek, feesten en dat soort dingen. Maar die fundering

begeeft het heel gauw als je niet…Ik leerde Jezus kennen. Ik vroeg Hem in mijn hart te komen toen ik 12 was. Ik zei het tegen niemand. God, de Redder als een brandverzekering of zo. Als U bestaat, dacht ik. En toen ik doordraaide op Crystalmeth, dacht ik terug aan toen ik 12 was.

Ik vroeg me af of dat iets betekende en ik moest daarnaar terugkeren.

BS       Een groot deel van het verhaal draait om Jennea, je dochter. Zij moet als kind die verandering in je gezien hebben.

BW      Totaal. Aanvankelijk stond ze in vuur en vlam voor Jezus. Ze was 6 en Jezus was voor haar degene die papa elke dag naar huis bracht. Maar ze groeide op en ik voedde haar op in de kerk en daar heeft ze idiote herinneringen aan overgehouden. Ze werd een typische domineesdochter, met alle goede en slechte kanten. Je papa hoort geen tattoos te hebben. Dat kreeg ze vaak te horen en dat raakte haar. De film gaat over een hoop van zulke kwesties. Ze ging zichzelf verwonden, ze begon te dreigen met zelfmoord. Nadat ik mijn leven aan God had gegeven, begon ik mijn dochter te verliezen. De film gaat over die worsteling, eerlijk en rauw.

BS       Het is een waanzinnige film. Ik raad iedereen aan om hem te gaan zien. Hij heet Loud Krazy Love. Hartelijk bedankt. Gods zegen.

 

Solo Kelly Cruz – “Sing a New Song”

 

Ik wil een nieuw lied zingen, luider dan ooit tevoren

Laat de hele aarde zingen, de hele aarde zingen

Er is een plek waar we zijn aangezicht kunnen vinden

We zijn veranderd in zijn aanwezigheid

We zijn aangeraakt door zijn genade

Er is een geluid, ik voel het om me heen

De aanbidding neemt toe en de mensen roepen het uit

 

Ik wil een nieuw lied zingen, luider dan ooit

Laat de hele aarde zingen, de hele aarde zingen

Het is een loflied voor allen die verlost zijn

Laat de hele aarde zingen, de hele aarde zingen

 

Nooit meer hetzelfde, Hij heeft mijn ketenen verbroken

Er is vrijheid in Jezus, redding,

Er is vrijheid in Jezus om zijn Naam uit te roepen

Het is een Naam als geen andere naam

Er is vrijheid in Jezus om zijn Naam uit te roepen

 

Ik wil een nieuw lied zingen, luider uitroepen dan ooit

Laat de hele aarde zingen, de hele aarde zingen

Het is een loflied, een lied voor allen die verlost zijn

Laat de hele aarde zingen, zingen van zijn lof, halleluja

Ik wil een nieuw lied zingen, halleluja

 

Ik wil een nieuw lied zingen, luider roepen dan ooit tevoren

Laat de hele aarde zingen, de hele aarde zingen

Het is een loflied, een lied voor allen die gered zijn

Laat de hele aarde zingen, de hele aarde zingen, halleluja,

Wij zijn aangeraakt door zijn genade, er is een plek

Waar we zijn aangezicht kunnen vinden, halleluja

 

Solo – Laura Dickinson – “I Neder Lost My Praise” 

 

Ik heb goede vrienden in mijn leven verloren

Sommige dierbaren vertrokken naar de hemel om daar te wonen

Maar Goddank ben ik niet alles kwijtgeraakt

Ik heb het vertrouwen verloren in mensen die zeiden

Dat ze om me gaven, in tijden van nood waren ze er nooit

Maar in mijn teleurstelling, in de tijd van mijn pijn

Wankelde één ding nooit, veranderde één ding nooit

 

Ik heb nooit mijn hoop verloren, nooit mijn vreugde verloren

Ik heb nooit mijn geloof verloren,

Maar bovenal heb ik nooit mijn lof verloren

In mijn donkerste uur hield God mij vast

Hij hield mij in zijn armen, God hield me vast

Hij heeft mij nooit mijn lof laten verliezen

Maar bovenal heb ik nooit mijn lof verloren

Ik heb nooit mijn hoop verloren

Ik heb nooit mijn vreugde verloren, de vreugde in mijn hart

Ik heb nooit mijn geloof verloren, ik heb nooit mijn geloof verloren

Ik heb nooit mijn lof verloren, mijn lof is er nog steeds

Ik heb nooit mijn lof verloren, mijn lof is er nog steeds

Mijn lof is er nog steeds, mijn lof is er nog steeds

Ik heb nooit mijn hoop verloren, nooit mijn hoop verloren

Ik heb nooit mijn vreugde verloren, mijn vreugde nooit verloren

Ik heb nooit mijn geloof verloren en bovenal heb ik nooit mijn lof verloren

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Houd uw handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank. Ga zitten.

 

Preek“Neem een voorbeeld aan Jezus”

door Bobby Schuller

Vandaag beginnen wij met een nieuwe serie: Rust bewaren in de storm. Welke storm wij ook doormaken

in ons leven voor welke uitdaging wij ook staan, God kan ons kalmte geven, gemoedsrust, heldere gedachten en een zuiver hart, om elke uitdaging het hoofd te bieden. Wie je ook bent op dit moment, misschien maak je een financieel noodweer door lijdt je gezondheid onder zwaar weer misschien heb je een dierbare verloren of maken je relaties zware tijden door. Te midden van dat alles kun je misschien

slapeloze nachten hebben of andere uitdagingen die je belagen God kan je een kalmte van geest en hart geven die je zal helpen, alles te doorstaan wat je moet doormaken. God wil je vrijheid geven. Vrijheid is niet het loslaten van verantwoordelijkheid maar het dragen van verantwoordelijkheid met sterkere armen. Niet jij draagt die, maar de Heer draagt die voor je. Vandaag horen wij wat dat betekent.

Heel vaak vergeten we dat wij allen behoeften hebben aan kalmte. Wij hebben kalmte nodig. Die is zo onmisbaar voor zo velen van ons maar dat voelen wij pas als we die niet genoeg ervaren hebben.

Hoe velen van jullie denken er vaak: deze week of deze maand of dit jaar is zo zwaar geweest, ik ben aan vakantie toe? Je gaat op vakantie, je komt thuis en je zegt: Ik moet bijkomen van mijn vakantie. Vooral als je kleine kinderen hebt. Vaak kom je alleen maar meer gestrest terug van vakantie. Je relatie kan eronder lijden. Dingen kunnen er zwaarder door worden. Maar mensen tellen er kapitalen voor neer

omdat ze behoefte hebben aan kalmte. Je kunt die behoefte aan kalmte gevoeld hebben laatst, toen je wakker lag. Als je ’s nachts urenlang ligt te woelen, voel je je lichamelijk doodop maar je geest raast maar door, je piekert eindeloos over van alles. Je ligt wakker. Je kent het gevoel. Je bent bereid om alles te doen om maar in slaap te vallen. Toen Hannah en ik nog geen kinderen hadden, werkten wij met een jeugdgroep. In die tijd had je zogenaamde allnighters. Dan haal je met een stel over-energieke,

hyperactieve tieners een hele nacht door. Je gaat naar de bowling, je gaat uit en je doet van alles. Dat zou ze als christenen moeten helpen, al weet niemand precies hoe. Maar goed, het is leuk en ze gaan erdoor naar de kerk. Dan ben je tot 6 of 7 uur ’s ochtends in de weer. Als wij dan na afloop om 7 uur ’s ochtends thuiskwamen rolden wij uitgeput ons bed in en sliepen dan een half uur of zo en hadden wij vergeten dat iemand die dag het dak zou komen repareren. Dus na een half uurtje slaap hoorden wij boem, boem, boem. Wij gingen naar het jeugdhonk waar wij net vandaan waren gekomen, dat nu leeg was. Ik viel in slaap op een zitzak. Er lag een koekje onder mijn wang, maar dat liet ik gewoon liggen.

Zo voel je je als je niet kunt slapen, als wij maar liggen te malen. Wij maken ons zorgen, wij zijn gespannen en wij hebben alles over voor wat kalmte en wat gemoedsrust, een vredig hart. Het is goed als je daarnaar verlangt. Je verdient het, en God zal het je geven als je Hem volgt en op Hem vertrouwt.

Je draagt zoveel vrucht als je een kalm mens bent en in vrede met jezelf en je omgeving. Rustige mensen zijn meer vergevingsgezind. Ze zijn gemakkelijker in de omgang, ze zijn grootmoediger. Rustige mensen groeien gemakkelijker want als iemand ze te na komt of ze voor het blok zet treden ze dat met open armen tegemoet. Rustige mensen leren makkelijker omdat ze meer open staan voor kennis. Met rustige mensen sluit je makkelijker vriendschap en ga je makkelijker diepere en meer betekenisvolle relaties aan. Maar bovenal zijn rustige en kalme mensen typische leiders. Een echte leider hoeft niet altijd gespannen en opgeladen te zijn. Een leider zijn betekent kalm en rustig zijn. In onderzoeken naar leiderschap heet de leider de niet-gespannen aanwezige. Stel je voor, je bent in een ruimte vol mensen en het gebouw staat in brand. Iedereen is in paniek. Degene die het minst gespannen is, staat op en dan zegt ze: Dames en heren, blijf rustig. Wees niet bang. Verlaat rustig de ruimte via deze deur en verlaat het gebouw via de trap. En iedereen doet precies wat ze zegt omdat ze de rustigste in de kamer is. Zij is de niet-gespannen aanwezige. Niet gespannen zijn, is een teken dat je wijsheid en kennis bezit.

Kalmte is trouwens een deel van Gods belofte aan ons. Door het hele Oude Testament weerklinkt het thema dat zij die een verbond met de Heer hebben, deelhebben aan zijn rust. De wereld belooft je gespannenheid, zorgen, angst maar God is niets daarvan. God is goed, Hij is alleen goed en te allen tijde goed. Hij staat aan jouw kant en Hij wil je die gaven vandaag schenken. Kalmte. Gemoedsrust en vrede in je hart. Dat is de vrucht van het geloof. Als je weet dat alles goed komt, al is er op dit moment veel mis ontvang je een zekere kalmte. Ik denk dat rabbi Jezus wil dat wij dat ontvangen. Het idee dat wij geen vakantie nodig hebben om te ontspannen en geen geld. Het enige wat wij nodig hebben, is Jezus Christus. Als wij met Hem zijn, komt alles goed in je leven. Jezus zelf was ook ontspannen. Op zekere dag wilde een menigte hem stenigen. Schei uit, zei Hij en Hij wandelde in alle kalmte dwars door die meute. Een andere keer wilden mensen dat Lazarus genezen zou worden. En Jezus dacht, rustig aan. Ik laat hem wel opstaan uit de dood. En wat heel belangrijk is, en heerlijk voor een Amerikaan zoals ondergetekende, Jezus deed heel graag een dutje. Ik hou van dutjes, Jezus hield van dutjes. Dus ik ben als Christus. Nee echt, Jezus deed graag een dutje. Het beroemdste verhaal over Jezus die een dutje doet is natuurlijk dat van Jezus die slaapt tijdens de storm. Ze lieten een menigte achter zich die zich rondom de Heer verdrong. Ze staken van wal op het meer van Galilea, toen een vreselijke storm losbarstte. Mattheüs 8:23: toen Jezus in de boot stapte, volgden zijn leerlingen hem. Opeens raakte de zee in hevige beroering zodat de golven over de boot sloegen. Maar Jezus deed een dutje. De discipelen maakten hem wakker met de woorden: Heer, red ons. Wij vergaan. Hij sprak tot hen: Waarom zijn jullie bang, kleingelovigen? Dan stond Hij op, en richtte zich met een dwingend woord tot de winden en de zee. En het water werd volmaakt stil. De mensen stonden verbaasd en zeiden: Wat voor iemand is Hij, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzamen? Dit was heel angstaanjagend voor die mannen.

Soms vergeten wij dat in de eerste eeuw ook zeelui, vissers de meesten die op het water hun brood

verdienden, niet konden zwemmen. Het klinkt vreemd, maar dat hadden ze nooit geleerd. Zeker tijdens een storm beseften ze dat ze zouden omkomen als hun boot zou zinken. Doodeng. En in de kosmologie van die tijd bezagen ze de wereld anders dan wij. Grote watervlakten waren een soort poort naar de hel. Ook in het meer van Genesareth zou een soort monster van Loch Ness huizen. Misschien speelt dat ook mee. Ze kunnen de wal niet bereiken, de storm woedt en de golven slaan over het schip. En natuurlijk ligt Jezus een dutje te doen. Een van mijn favoriete schilderijen daarvan is gemaakt door Rembrandt. Het hangt bij ons thuis aan de muur. Dat schilderij werd in 1990 in Boston gestolen en het hangt tegenwoordig in onze keuken. Die twee zaken hebben niets met elkaar te maken. Het hele verhaal luidt dat wij het in China hebben laten schilderen voor 200 dollar. Het hangt bij ons aan de muur en het origineel is helaas inderdaad gestolen. Het is een schitterend schilderij. Ik ben dol op alles van Rembrandt. Ik drink daar elke ochtend mijn koffie en ik kijk al jaren naar dat schilderij. Wat ik hopeloos vind, is dat hier heel wat wetenschappelijke studie aan gewijd is maar dat ik er niets over online vind.

Er schijnt geen consensus te bestaan over wie wie is in deze groep. Er is zelfs geen consensus over

hoeveel mensen er op het schilderij staan. Bijna iedereen die het schilderij bestudeerd heeft, zegt dat het er 14 zijn. Maar ik zie er heel duidelijk 15. Daar kom ik zo op terug. Voor mij doet dat veel af aan de geloofwaardigheid van veel mensen die commentaar op dit schilderij hebben geleverd. Je kunt 15 mensen aan boord waarnemen. Jezus, natuurlijk en het is interessant dat je hier Jezus hebt en hier zijn een paar jongens bezig, iets te repareren. En daar zit nog iemand. En dit is mijn vraag: Deze man hier staart je aan. Ja toch? Hij kijkt je aan, terwijl hij een touw en ook zijn muts vasthoudt. Dat is een zelfportret van Rembrandt. Rembrandt heeft zichzelf in het verhaal geschilderd. Rembrandt heeft als christen zwaar te lijden gehad. Hij verloor drie van zijn vier kinderen. Zijn vrouw overleed en zijn moeder overleed. Hij heeft ontzettend veel leed moeten verdragen. En hier schildert hij zichzelf aan boord van een boot met Jezus. Het lijkt alsof hij de enige is die weet wat er gebeurt. Veel mensen zeggen dat dit Petrus is. Maar het is Petrus niet. Ik denk dat dit Judas Iskariot is. Er hangt een touw rond zijn nek.

Judas is een weergave van onze pogingen, onze situatie onder controle te houden. Judas zit hier aan het roer. Hij denkt dat hij de zaak onder controle heeft. Hij denkt dat hij macht heeft over de situatie, maar het is duidelijk niet zo. Die mannen hier proberen de zaak te repareren. Ze weten hoe slecht ze ervoor staan, maar ze denken dat ze het kunnen oplossen. Hoe harder ze het proberen, hoe erger het wordt. Deze slaat bijna overboord. Ik denk dat dit Petrus is, want hij is de oudste. Misschien voel je je zoals deze vent als je zelf een storm doormaakt. Dit kan ik wel oplossen. Niet dus. Misschien voel je je zoals deze vent. Je wilt overgeven. Erger kan het niet worden. Deze jongens hier zijn boos op God,

boos op Jezus. Ze schreeuwen, hoe durft U tijdens die storm te blijven slapen. Eén man bidt. Misschien is het Johannes, de discipel die Jezus liefhad. Wie weet. En hier is de 15e, die niemand lijkt op te merken, verborgen in de schaduw. Voor mij is het duidelijk dat dat satan is. Hier brengt Jezus licht in het donkere deel van het schilderij en hier brengt satan duisternis in het lichte deel van het schilderij.

Rembrandt was een genie maar wat hij ons hier zegt, is dat als we een storm doormaken dat wij dan van alles proberen maar dat ons heil dan van maar één plaats komt. Hier. Wij spoeden ons naar de Heer. Wij wekken Hem, wij vertrouwen op Hem. En Hij wordt wakker en zegt: Ik ga die storm oplossen.

Geen probleem. Blijf rustig. Uiteindelijk bereiken wij op die manier kalmte als volgelingen van Jezus.

Niet door ons vast te klampen aan de illusie van controle. Niet door te proberen alles te repareren.

Niet door over te geven of boos te worden Maar door ons tot de Heer te wenden en te zeggen: Zo sta ik ervoor, Heer. En erop te vertrouwen dat met Jezus op een boot in een storm zitten de beste plek is om te zijn. Dat probeert Jezus zijn volgelingen te leren. Dat zij in de storm erop mogen vertrouwen dat Hij alle tijd van de wereld heeft. Omdat Hij weet dat God altijd goed is. Dat Hij van ons houdt, dat Hij om ons geeft. Dat Hij ons genadig is, en goedgezind. Je zit niet onder een vloek. Je bent niet verlaten door God. Hij houdt van je. Vertrouw erop dat in welke storm dan ook God je zal bewaren en de storm tot bedaren zal brengen. Ga naar Jezus. Dat is de beste plek waar je kunt wezen. Jezus was zo kalm omdat Hij de macht had. Dat is waar. Jezus was kalm omdat Hij zich oefende in datgene wat mensen kalmeert. Hij besteedde veel tijd aan bidden en zocht eenzame plaatsen op. Maar bovenal leefde Jezus

in de liefde van de Vader. Bij het volgen van Jezus hoort het aanvaarden van de belofte van het verbond van zijn vrede. Daarom zegt Jezus in zijn afscheidsrede in Johannes 14 voor Hij op weg gaat naar het kruis, als hij de Heilige Geest belooft: Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden, zal u alle dingen onderwijzen en alles wat Ik gezegd heb, in herinnering brengen. En toen zei Hij: Vrede, vrede schenk ik u. Mijn vrede schenk ik u. Sta daar eens bij stil. Hij wil dat je dezelfde vrede beleeft die Hij heeft. Zoveel kalmte in de storm dat je een dutje kunt doen. Je vertrouwt zo volkomen op Gods goedheid en getrouwheid in je leven dat je zelfs als je in verwarring bent, zelfs als er veel om je heen misgaat alles goed zal komen. Laat je hart niet bezorgd raken. Wees niet bang. Wees niet bang. Het komt goed. Vertrouw op de Heer. Dit is de eerste stap. Wij gaan hier de komende paar weken over verder. Wij hopen dat jullie blijven komen en ons op de tv en online blijven volgen.

Intussen kunnen wij op vele manieren onze geesten en harten oefenen in kalmte. Het belangrijkste is dat je je leven en je dood aan Jezus Christus toevertrouwt. Als je die stap neemt, doet verder niets ertoe.

Velen van ons, hier in de kerk en over de hele wereld hebben getwijfeld aan God en wisten niet of ze Jezus Christus moesten gaan volgen. Vandaag is een prachtige dag om je leven aan Hem te geven.

Besef hoe onze angst voor de dood en onze angst voor de hel zoveel dwaasheden in ons leven bepalen

en verantwoordelijk zijn voor ons gebrek aan kalmte. Vertrouw je leven aan Jezus toe. Wij vertrouwen het aan God toe, aan de Heer.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U. Vader, ik bid voor iedereen die mijn stem kan horen dat U uw Heilige Geest zendt

naar iedereen om kalmte te brengen en een rustige geest en een vredig hart. Dat wij al Uw beloften die U ons hebt gegeven, ook toe eigenen. Help ons te zijn als Jezus. Help ons, ons te ontspannen, te rusten en op U te vertrouwen. Help ons, aanwezig te zijn. Vandaag hier te zijn en niet ergens anders. Heer, wij houden van U en wij danken U. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

 

Reprise koor – “I Am Not Alone”

 

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u.  De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

Neem een voorbeeld aan Jezus

30 augustus 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan