Home Leef als Gods geliefde kind

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Het voelt zo goed om met jullie te zijn. Dank dat jullie hier zijn. God heeft je niet geschapen om je te zien mislukken. Hij schiep je opdat je zijn kind kon zijn en in kracht kon wandelen. Je bent geliefd. Wij zijn blij dat jullie hier zijn. Klaar voor een nieuw begin. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw Heilige Geest. Dank U dat wij vrijmoedig bij U mogen komen. Dank U voor Jezus. Wij bidden dat U ons helpt, ons krachtiger maakt in ons leven dat aan U gewijd is. Wij houden zoveel van U en wij danken U voor het leven. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zei amen. Richt je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Praise to the Lord, the Almighty

Lof zij de Heer de almachtige Koning der ere

Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren

Komt allen saam, psalm zingt zijn heilige Naam

Looft al wat ademt de Here

 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven

Heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven

Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt

Hij heeft zijn Woord u gegeven

 

Lof zij de Heer, Die uw huis en uw haard heeft gezegend

Lof zij de hemelse liefde die over ons regent

Denkt elke dag aan wat zijn almacht vermag

Die u met liefde bejegent

 

Lof zij de Heer, lof zij de Heer

Lof zij de Heer, mijn Koning en Schepper

Lof zij de Heer met de heerlijkste Naam van zijn namen

Hart, wees gerust, Hij is uw licht en uw lust

Alles wat ademt zegt amen, amen

 

SchriftlezingMarkus 1:9-11 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Markus 1:9-11. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. Amen.

 

Duet – See the Light door Princeton en Preston Parker

Inleiding lied:

Hoe somber de zaken er ook voor staan voor je, je kunt je vastklampen aan de hoop dat het licht doorbreekt. Pres, we gaan zingen.

 

Duisternis lijkt overal om me heen te zijn

Ik zoek naar wat mijn ogen niet kunnen zien

Waarheen moet ik nu, wie kan ik vertrouwen?

Niemand anders dan U

 

Mijn hoop is Jezus, ik zie het licht, ik zie het licht komen

Zing allemaal mee:

Duisternis lijkt overal om me heen te zijn

Ik zoek naar wat mijn ogen niet kunnen zien

Waarheen moet ik nu, en wie kan ik vertrouwen?

 

Mijn hoop is Jezus, ik kan het licht zien komen

Dit zal niet blijven, uw Woord zal komen

Ik zie het licht komen, we zingen, ik zie het licht komen

Jezus is het licht, het licht van de wereld

Jezus is het licht, het licht van de wereld

Schijn uw licht over ons, schijn uw licht, Jezus

Schijn uw licht over elke situatie, over ieder mens

 

Wij hebben U nodig, God, schijn over elke duistere plek,

Schijn op donkere plaatsen,

Schijn, de wereld heeft uw licht nodig

Jezus is het licht van de wereld, daar zingen we over

Ik zie het, en ik voel het branden, ik voel het branden,

Ik zie het licht dit zal voorbijgaan, uw Woord zal komen

Wij zeggen dat dit voorbij zal gaan

Ontmoediging zal voorbijgaan

Dit zal voorbijgaan, angst zal voorbijgaan

Wat ik doormaak, is niets

Niets is groter dan mijn God

Ik geloof dat Hij mij op zal richten

Ik geloof dat Hij me erdoor zal helpen

Hef uw hoofden op, o poorten

Opdat onze Koning binnengaat

Opdat de Heer een weg voor je bereidt

Laat het me zingen,

Ik kan het licht zien komen

Ik kan het licht naar me toe zien komen

Dit zal voorbijgaan, dank U, Heer

 

Koorzang – I Shall Not Want

Vanuit de liefde voor mijn eigen gerief, van de angst om niets te hebben

Van een leven van wereldse passies, verlos mij daarvan, o God

Van de behoefte om begrepen te worden

Van de behoefte om geaccepteerd te worden

Van de angst om eenzaam te zijn, bevrijd mij, o God

U bent alles wat ik nodig heb, alles wat ik nodig heb

Wanneer ik uw goedheid proef, is dat alles wat ik nodig heb

Wanneer ik uw goedheid proef, is dat alles wat ik nodig heb

Van de angst om anderen te dienen, van de angst voor de dood

En beproeving van de angst voor nederigheid

Verlos mij, o God, ja, verlos mij, o God, U bent alles wat ik nodig heb

Wanneer ik uw goedheid proef, is dat alles wat ik nodig heb

Wanneer ik uw goedheid proef, is dat alles wat ik nodig heb

Ik zal niet begeren, zal niet begeren en ik zal niet begeren,

Nee, ik zal niet begeren, ik zal niet begeren

Wanneer ik uw goedheid proef, is dat alles wat ik nodig heb

En ik zal niet begeren, nee, ik zal niet begeren

Wanneer ik uw goedheid proef, is dat alles wat ik nodig heb

Wanneer ik uw goedheid proef, is dat alles wat ik nodig heb

Ik zal niet begeren, zal niet begeren

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wie je ook bent, sta op en houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Leef als Gods geliefde kind.

door Bobby Schuller

Het klinkt misschien extreem maar het is moeilijk om vrede te hebben in het leven als je geen vrede hebt met God. Gods wereld, zijn hele schepping, alles wat wij doen, als wij dat doen terwijl wij geen vrede hebben met God zal er altijd iets in ons zijn, dat zal proberen van iets anders God te maken. Vandaag wil ik je aanmoedigen om Jezus te volgen. Wij kunnen vrijmoedig bij God komen omdat Christus voor ons is gekruisigd en uit de dood is opgewekt. Zovelen van ons nemen nooit een besluit. Wij zitten er een beetje tussenin. Als ze je vragen of je een christen bent, zeg je misschien: Och, ik denk het wel. Ik luister soms naar Bobby’s podcast. Maar er is een groot verschil tussen dat en zeggen: Ik ga mijn leven toewijden om een discipel van Jezus Christus te zijn. Ik wil je vandaag aanmoedigen om die beslissing te nemen en Christus met heel je hart te volgen en je zult nooit meer dezelfde zijn. Nu denk ik dat dat het heel gemakkelijk is om persoonlijke vooruitgang te boeken maar het is ook gemakkelijk om dat niet te doen. En daarom wil ik het vandaag hebben over een van de grootste dingen die ons in de weg staan om vooruitgang te boeken in ons leven en dat is de angst om vreemd te zijn. De angst om uitgescholden te worden. De angst voor wat je ouders over je denken. Of nog erger, wat je kinderen over je denken. De angst voor wat leraren of anderen over je zouden kunnen zeggen. En de vanzelfsprekendheid dat, als je vooruitgang boekt of dat nu aan de binnenkant is of aan de buitenkant je je gaat onderscheiden van de massa en er zijn bepaalde mensen die daar niet van houden. En vreemd genoeg zijn dat vaak dezelfde mensen die van je houden. Daar komen wij nog op terug. Vandaag heet de preek: De dikke huid van de geliefde. Ik wil vandaag dit punt maken: Als wij ons leven opbouwen rond Gods liefde voor ons en in die liefde leven dat wij dan een dikke huid ontwikkelen die ons in staat stelt het beter te doen en meer te slagen in het leven. Het is in het algemeen een gave in het leven, een krachtige geest die ontstaat als mensen je beledigen of kleineren of als je je ergens over schaamt misschien in je werk, als je vraagt om opslag of een deal probeert te maken of als je single bent, een meisje om haar telefoonnummer te vragen of wat ook. Zo’n dikke huid is een grote gave. En wij kennen mensen die die hebben. Zo’n dikke huid krijg je van doen. Van wat te doen? Enge dingen doen. Van het doen van de dingen in het leven die je uitdagen en je ongemakkelijk laten voelen. Een dikke huid is een teken van ervaring. En de manier waarop we dat doen, is door te beginnen met deze woorden die God nu over je zegt. Hij kijkt naar je met je bagage, alles wat je verknoeid hebt al je zonde, dingen die ze over je gezegd hebben, geheimen in je leven. God zegt over je: Dit is mijn geliefde dochter. Dit is mijn geliefde zoon en met jou heb Ik een welbehagen. De kern van het evangelie is het horen van deze woorden het geloven van deze woorden en je hele leven leiden als antwoord daarop. Sterker nog, hoe meer je zegt en gelooft dat je een geliefd kind van God bent hoe meer de wereld je zal vertellen dat je dat niet bent. Hoe meer je leeft als een geliefd kind van God en vanuit die kracht leeft hoe meer de wereld je voor van alles zal uitmaken. En het ongelukkige van het leven is dat als je een verschil maakt in het leven je voor iemand een vijand wordt. Wij willen er zo niet over denken, maar er zijn mensen die niet houden van mensen die zich onderscheiden van de massa. Vooral als het gaat om persoonlijk karakter. En dat brengt ons bij ons Bijbelvers van vandaag: Markus hoofdstuk 1:4-11. Het evangelie van Markus. Het is interessant, het evangelie van Markus was het eerste van de vier dat werd opgeschreven.Het is het alleroudste. Je kunt het waarschijnlijk het evangelie van Petrus noemen. De meeste geleerden geloven dat Petrus en Markus het samen geschreven hebben. De evangeliën waren verteld, onthouden en gedeeld, maar uiteindelijk zeiden ze: Wij moeten dit opschrijven, zodat de mensen weten wat er echt gebeurd is. En ik denk wel eens aan het opschrijven van het eerste evangelie. Misschien zeiden Markus en Petrus: Hoe beginnen wij dit? Hoe beginnen wij het evangelie van Markus? En een van hen zegt: Ik weet het beste startpunt. Mattheüs begint met Kerst, hè? En Johannes begint met een filosofisch idee, maar Markus…Ik weet waar wij moeten beginnen. Weet je nog toen Jezus werd gedoopt, die gave gebeurtenis? Daar moeten wij mee beginnen. En dat doen ze dus. Ze beginnen met Johannes de Doper. Ze willen laten zien dat Johannes de Doper net als Elia de profetie uit 2 Koningen vervult. Hij kleedt zich net als Elia in kameelhaar. Hij eet sprinkhanen en honing. Ze willen je laten zien dat Johannes een rare kerel is. Een buitenbeentje. Hij is een profeet. Hij is vreemd. Hij veroordeelt mensen om hun zonde. Hij rouwt om het volk Israël en het kwaad dat het heeft aangericht en hij roept de mensen op zich te bekeren. Ik weet niet of je de serie The Chosen hebt gezien. Dat is erg goed. Moet je zien. Maar in The Chosen noemen ze hem enge Johannes. Grapje. Johannes de Doper. Hij zegt dat er Iemand komt. Ik doop jullie met water maar er komt Iemand wiens sandalen ik niet mag aanbinden en Hij zal jullie dopen met vuur en met de Heilige Geest. En dan komt Jezus. En Hij komt en Hij wordt gedoopt. Waarom zou Jezus gedoopt worden als Hij zonder zonde was? Dat is een goede vraag. Hier is iets dat wij gaan zeggen: Als Jezus gedoopt wordt, ontvangt Hij genade van de Vader. En als je die zin niet begrijpt, begrijp je het woord genade niet. Voor zondaars is genade letterlijk genade. Maar het woord genade betekent hier niet die genade. Het betekent… Wie weet het? Gunst. Onverdiende gunst. Het is de kracht van God in ons en Jezus, de Zoon, leeft altijd in de genade en de kracht van de Vader. Dat zegt Hij zelf. En dus als Hij gedoopt wordt en Hij uit het water komt zegt de stem van God tegen iedereen en tegen Hem: Hij spreekt rechtstreeks tot Jezus: Jij bent mijn geliefde Zoon. In jou heb Ik mijn welbehagen. Krachtig. Krachtig. Dan gaat Jezus door met het ontvangen van kracht en genade van de Vader. Waarom begon Markus hier? Dit is de basis voor wat wij het evangelie noemen. Simpel gezegd is het evangelie Gods plan om jou plaats te ruilen met zijn Zoon. Dat de geliefde Zoon van God in zekere zin zonde wordt zodat jij een geliefd kind, rechtvaardig wordt. Wij hebben niet veel tijd, maar als je hier vaker komt, begrijp je dit: In het kort is het de basis voor het evangelie. Zoals Paulus zei: Hij die geen zonde kende, werd zonde opdat u de gerechtigheid van God genoemd kunt worden. Met andere woorden, wij kunnen met zekerheid zeggen dat als deze geliefde Zoon van God voor mij naar het kruis is gestuurd Hij evenveel van mij houdt als van Jezus. Als je die woorden echt in je hart hoort, zou dat je moeten ontroeren. Dat Gods geliefde Zoon, Jezus Christus, in dezelfde mate bemind wordt als jij. Anders zou Hij Hem niet gezonden hebben om voor ons te sterven. Kan ik een amen krijgen? Als dat niet zo was, zou Christus niet voor jou gestorven zijn. En het is zo. Dat is krachtig. Daarom is het evangelie goed nieuws. Dat wij vrijmoedig voor Gods troon kunnen komen en dat wij in de spiegel kunnen kijken en zeggen: Jij bent de geliefde zoon. Jij bent de geliefde dochter. Jij bent het geliefde kind van God en God heeft een welbehagen in jou. Als je dit niet hoort, maar wel al het andere dat ik vandaag zeg dan heb ik het verknald. Je moet je positie horen, met alle uitdagingen die je doormaakt omdat Christus voor je gestorven is, God van je houdt. Je bent het geliefde kind van God. Dat is nummer één. En nummer twee: In jou heeft Hij een welbehagen. Kun je dat geloven? Hij is tevreden met jou. En niet alleen met wat je doet, Hij is tevreden met jou. Hij houdt van je. En dat moeten wij geloven. En wij moeten als reactie ons hele leven daarop bouwen. Kunnen wij dat vandaag doen? Als wij nu ons leven toewijden als antwoord op Gods liefde betekent dat dat wij Hem onze dood kunnen toevertrouwen. Dat wij Hem de dood van mensen die wij liefhebben kunnen toevertrouwen. Dat betekent dat wij Hem ons verleden en onze toekomst kunnen toevertrouwen. Dat wij Hem onze schaamte, onze angst en ons verlies kunnen toevertrouwen. Er zal een lied gezongen worden, er zal een nieuw hoofdstuk geschreven worden. Dat moeten wij geloven als wij geloven dat wij de Gods geliefde kind zijn. Kunnen wij dat vandaag geloven? Laten wij dat doen. Als dit echt gebeurd is, dan betekent het dat mijn verleden en mijn toekomst in Gods handen liggen. Hier is iets om te onthouden als je dit gebouw verlaat. Hetzelfde kokende water dat een ei hard maakt, maakt een aardappel zacht. Oké? Hetzelfde kokende water dat een ei hard maakt, maakt een aardappel zacht.  Is dat niet als het koninkrijk? Harde dingen zacht maken en zachte dingen hard? Robuuste dingen kwetsbaar maken en kwetsbare dingen robuust maken. Het enige verschil tussen die twee is wat er aan de binnenkant zit. En dit bedoel ik: Dat zoveel van het leven dat iemand zal breken jou niet zal breken vanwege dat wat er van binnen zit. Als je deze woorden in je opneemt: Je bent niet wat je doet, je bent niet wat je is aangedaan, je bent niet wat je hebt verloren, je bent niet wat je doormaakt, je bent niet wat je hebt meegemaakt, of wat je ouders over je hebben gezegd, je bent niet wat je leraren over je hebben gezegd, je bent niet wat je kinderen over je hebben gezegd, je bent niet wat je kerk over je heeft gezegd, je bent de geliefde van God en Hij heeft behagen in je. Als je daarnaar kunt leven, kun je een dikke huid krijgen en kun je door het leven gaan en degene worden die je geroepen bent te zijn. Ieder mens heeft twee keuzes in het leven. Je hebt een van de twee keuzes. Je kunt ervoor kiezen om minder te zijn dan je gemaakt bent of je kunt ervoor kiezen om alles te zijn wat je gemaakt bent om te zijn. Wat zal het zijn? Als je ervoor kiest alles te zijn wat je moet zijn kies je ervoor, bekritiseerd en belachelijk gemaakt te worden. En als je daarvoor kiest, kies je ervoor om te leven in de liefde van God. Hoe langer je dat doet, hoe minder je je bekommert om wat ze over je zeggen. Het is belangrijk dat wij ons richten op wat er op onzichtbare plaatsen gebeurt. Dat wij meer werken aan wat er in ons hart zit dan aan hoe wij eruitzien. Dus als wij daarin leven dat wij eerder werken aan wat onzichtbaar is dan aan wat zichtbaar is kunnen wij veel dingen doen, maar hier zijn drie punten. Nummer 1: Je kunt het belang dat je toeschrijft aan negatieve ervaringen, veranderen. Als het in Gods koninkrijk is, betekent het niet altijd wat wij denken dat het zou kunnen betekenen. Wij kunnen het belang van beledigingen voor ons veranderen. Wij kunnen het belang van tegenslagen veranderen. Wij kunnen het belang van breuken veranderen. Wij kunnen het belang van diep verlies veranderen. Het betekent misschien niet wat je denkt dat het betekent als het in Gods liefdevolle zorg is. Een goede vriend op de universiteit was verloofd. Hij was en dat is hij nog steeds, een prachtig mens maar zijn verloofde maakte het uit. En hij werd twee jaar lang een ander mens. Ik denk dat het gemakkelijk is als wij in de steek gelaten worden als wij verlaten worden, als wij tegenspoed of verlies meemaken om aan die gebeurtenis een belang over onszelf toe te kennen. Als ze mij verlaten hebben, betekent dat dat ik X, Y en Z ben. Als ze dit over mij gezegd hebben, betekent dat dat ik X, Y en Z ben. Als ze mij ontslagen hebben, betekent dat dat ik X, Y en Z ben. Als mijn kerk mij eruit geschopt heeft, ben ik zo. Enzovoort. En wij gaan door deze ervaringen in het leven zeer negatieve ervaringen en wij schrijven er een groot belang aan toe dat God niet aan die gebeurtenissen heeft toegekend. Maar als wij aan onszelf kunnen toeschrijven, ik ben de geliefde van God ik leef in Zijn liefdevolle zorg dit is verdrietig, dit zit mij dwars, ik ben hierover gefrustreerd maar ik ga hier niet te veel negatief belang aan toekennen dan zul je merken dat je in je persoonlijke leven beter vooruit komt. Dus nummer één, als wij in Gods liefde leven, betekent dit dat wij het belang dat wij hechten aan die negatieve dingen, kunnen veranderen. Als wij leven als geliefde van God, is er nog iets wat we kunnen doen. Je kunt stoppen met onderhandelen tegen jezelf.

Bij het zakendoen is dit iets wat nieuwelingen vaak overkomt. Je onderhandelt over een deal en dan neemt degene met wie je onderhandelt, de onderhandelingen over. Laat mij de prijs nog meer verlagen.

Laat mij het nog beter doen. Als je advocaat bent, heb je dit waarschijnlijk wel meegemaakt als je een cliënt hebt en je een zaak voert. Dit maakt advocaten natuurlijk gek. Je hebt mij deze ervaring misschien

eerder horen gebruiken maar velen van ons als christenen zijn zo: De Bijbel zegt dat Jezus onze advocaat is en wij staan in de rechtbank en wij worden beoordeeld. En daar staan wij en jij zit achter je tafeltje. Jij bent de beklaagde en je staat terecht en Christus staat naast je en de Vader is de rechter en aan de andere kant van de kamer staat satan, die hoe wordt genoemd? De aanklager van de broeders.

Hij is dus de aanklager en jij bent de beklaagde en de aanklager staat op. Satan staat op en zegt dat hij een zondaar is. Hij heeft dit gedaan, hij is een loser, hij is… Wat dan ook. Die dingen zegt hij over je en Christus staat op en Hij zegt nee, dat is hij niet. Hij is dit, dit, dit en dit. En jij staat op en zegt nee, de aanklager heeft gelijk. Ik ben dit, dit, dit en dit. En de advocaat kijkt je aan en zegt: Waar ben jij nou mee bezig? Ik denk dat dit in het leven heel vaak is wat wij doen. Wij veroordelen onszelf. Wij vernietigen ons wonder, doen ons geloof tekort en ook anderen. Wij kiezen de kant van satan door dit over andere mensen te zeggen. Nergens zegt de Bijbel ons dat te doen. De Bijbel zegt ons te belijden dat wij de gerechtigheid van God zijn in Christus. Dat wij de geliefden van God zijn. Dat wij bergen kunnen verzetten. Dat wij in nu al in het koninkrijk van God staan. Dat ketenen verbroken zullen worden. Dat bergen gespleten zullen worden. Dat rivieren zullen stromen. Dat de woestijnen weer groen zullen worden. Dit is het soort leven waartoe wij geroepen zijn. Maar dat is een beetje vreemd, nietwaar? Het is een beetje vreemd. Wie hier is bereid een beetje vreemd te zijn voor God? Weet je wat de Bijbel ons, de kerk, noemt? De Bijbel noemt ons een eigenaardig volk. Als je niet een beetje eigenaardig bent, moet je je een beetje aanpassen. Tijd om je niet langer druk te maken over wat zoveel mensen over je zeggen.

Geef om wat God over je zegt. Hij zegt: Ik sta aan jouw kant. Hij zegt: Ik hou van je. Hij zegt: Ik ben voor je. Hij zegt: Ik sta achter je. Ik vergeef je. Hij zegt: Ik zegen je. Ik genees je. Ik open deuren voor je. Ik zet dingen voor je recht. Ik maak het kromme pad recht voor je. Ik vernietig elke aanklacht tegen je. Ik vernietig elk wapen dat tegen je is gericht. Tijd om dat te geloven. Tijd om een beetje vreemd te doen. En tijd om nu, aan de binnenkant te werken. Als je gelooft dat je Gods geliefde kind bent, en dit is een hele grote stop met het najagen van goedkeuring. Stop met je dwangmatig zorgen te maken over wat iedereen denkt. Je buren en je zus en je ouders en je wat dan ook en dat is wat de wereld doet: Jagen op uiterlijke zichtbare dingen. En die zichtbare dingen zijn belangrijk. Ongetwijfeld is geld belangrijk, je huis is belangrijk, je baan is belangrijk. Dat zijn belangrijke dingen die er voor God toe doen maar God zegt ons dat als wij ons richten op het koninkrijk voor die dingen wordt gezorgd. Wat betekent dat? Richt je op wat onzichtbaar is en het zichtbare zal verschijnen. Als je je richt op het zichtbare, zal het zichtbare onzichtbaar worden, wat betekent dat ze verdwijnen en dat willen we niet, toch? Dus haast je. Haast je vooral, maar niet voor goedkeuring. Dit is waar je je voor haast: Je haast je voor het innerlijke leven. Bid meer dan andere mensen bidden. Geef meer dan andere mensen geven. Lees meer dan andere mensen lezen. Stel hogere doelen dan andere mensen doen. Doe het soort dingen dat je van binnen ontwikkelt en het zal aan de buitenkant zichtbaar worden. En vertrouw er je hele leven op dat je gaat Sommigen van ons dragen van die vreselijke woorden met zich mee die iemand ons heeft opgedrongen.

Misschien hebben je ouders gezegd dat je nooit goed genoeg zult zijn. Misschien zei je zus dat je een wat dan ook bent, vul maar in. Ik herinner mij mijn oom. Er was een voorganger. Mijn oom groeide op in de kerk. Weet je hoe zijn voorganger hem noemde toen hij 16 of 17 was? Een goed joch. Omdat hij lang haar had, noemde zijn voorganger hem Charles Manson. En elke keer als hij iets fout deed, te laat in een Bijbelstudie kwam, was het: O, daar komt Charles. Charlie Manson is te laat. Nu zien wij dat niet meer zo vaak maar mensen doen het nog steeds en vooral online. En het is verbazingwekkend hoe wij een woord van een volslagen vreemdeling dat eigenlijk meer een weerspiegeling is van wat er in hun leven speelt deel van ons kunnen laten worden. Wijs die woorden af. Haal ze uit je leven. Haal ze uit je gedachten. Voor altijd uit je hart. Dat zijn niet Gods woorden. Laat het woord van God in je hart zijn en laat het voor altijd in je blijven en begin van binnen op te bouwen wat je aan de buitenkant wilt zien en je leven zal nooit en te nimmer meer hetzelfde zijn. Emmerson zei dat het niet gaat om wat achter je is, of voor je maar om wat in je is. Laten wij het naar binnen halen. Laten wij die woorden in ons opnemen, ze koesteren, ervoor zorgen en dat innerlijke leven in ons blijven ontwikkelen.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor Uw Heilige Geest en wij danken U voor het Woord, dat zegt over hen nu naar mij luisteren: Hij of zij is het geliefde kind van God, in wie U een welbehagen hebt. Wij geloven het, wij leven daaruit en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zegt amen.

 

Solo – Amen door Princeton Parker

Ontvang dit gebed.

 

Jezus, wie er ook luistert wees hen alstublieft nabij, bid ik

En Jezus, wie ook kijkt, bescherm hen alstublieft op hun weg

En waar ze ook heengaan, ga alstublieft met hen mee

En laat uw genade en barmhartigheid hen volgen

Ik bid dat gunst, ongewone gunst

En genezing, bovennatuurlijke genezing

En zegeningen hen zullen overrompelen

 

Dit is mijn gebed voor jullie, dit is mijn gebed voor jou

En als de dag ten einde loopt, bid ik dat je zult zeggen

God heeft het gedaan, amen, amen

 

Jezus, Jezus, voor hen die bezorgd zijn, bescherm hen, bid ik

En voor hen die een zware last hebben

Maak het alstublieft gemakkelijker,

Bid ik vandaag en waar ze ook heengaan,

Ga alstublieft met hen mee

En laat uw genade en barmhartigheid hen volgen

Ik bid om gunst, ongewone gunst

En ik bid dat genezing, bovennatuurlijke genezing

En zegeningen hen zullen overrompelen

Dit is mijn gebed voor jou en jou en jou

Dit is mijn gebed voor jou

 

En als de dag ten einde loopt, bid ik, mijn vriend, dat je zult zeggen:

God heeft het gedaan, amen

 

Vader, in de naam van Jezus, raak elk gebroken hart aan

Droog de tranen uit onze ogen, breng huwelijken weer bijeen

Herstel onze hoop in wat U kunt doen

Geef ons een dubbele portie van uw Geest

Help ons in vrede samen te leven,

Laat ons uw glorie op aarde zien

Wij zeggen amen

 

De Heer zegent je en bewaart je

Dus in de donkerste momenten, vertrouw erop dat de Heer je hoort

En Hij zal antwoorden en we zullen zeggen: God zij de glorie

God deed het, dus we zullen amen zeggen, amen, halleluja

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Leef als Gods geliefde kind

30 april 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan