Home Woorden van kracht

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En hallo, kijkers en kerkfamilie. Wij zijn zo blij dat jullie er zijn. God zal jou nooit en te nimmer opgeven. Je bent te belangrijk voor Hem. En ook voor ons. Je bent geliefd. Wij zijn dankbaar dat jullie met ons zijn, waar je ook bent en wij bidden dat vandaag de dag is waarop je je opnieuw vervuld zult voelen. Wanneer wij goed werk voor de Heer doen kun je je soms uitgeput voelen. Een belangrijk onderdeel van het sabbatritme is Dat je je tank bijvult door tijd met de Heer door te brengen. Alles wat we hier doen is voor de Heer, voor Jezus. Ik hoop dat wij deze morgen bemoedigd worden als wij Hem verhogen.

 

Gebed

Vader, wij komen hier bijeen in uw naam. Wij vragen dat uw naam verhoogd wordt. Wij bidden, dat als wij ons leven voor U neerleggen, U ons zult bemoedigen en ons de kracht geeft die wij nodig hebben om een leven van overwinning te kunnen leiden. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Praise to the Lord, the Almighty

Lof zij de Heer de almachtige Koning der ere

Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren

Komt allen saam, psalm zingt zijn heilige Naam

Looft al wat ademt de Here

 

Lof zij de Heer met de heerlijkste Naam van zijn namen

Christenen, looft Hem met Abrahamskinderen samen

Hart, wees gerust Hij is uw licht en uw lust

Alles wat ademt zegt amen

Amen

 

Schriftlezing – Markus 11:22-25 door Hannah Schuller

Ga zitten. Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Markus 11:22. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God. Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Kerk, jullie woorden hebben kracht. Amen.

 

Interview – Danny en Kristin Adams

BS = Bobby Schuller / DA = Danny Adams & KA = Kristin Adams

(Introvideo)

Danny en Kristin Adams zijn programmamakers, sprekers en auteurs die 15 jaar in de entertainmentindustrie in Los Angeles hebben gewerkt. In 2016 riep God ze om L.A. te verruilen voor Indianapolis waar ze gezinsvriendelijke programma’s gingen maken en bruiloften organiseren. Hun nieuwe boek, The Road to Love and Laughter: Navigating the Twists and Turns of Life Together presenteert hun eigen liefdesverhaal en hoe ze leerden dat lachen met elkaar echt het beste medicijn is. Applaus voor Danny en Kristin Adams.

BS: Hallo, lui. Welkom. Danny en Kristin, wat fijn om jullie te ontmoeten. Kunnen jullie je voor degenen die jullie niet kennen, even voorstellen?

KA: Dit is de eerste keer dat ons boek aangeprezen wordt in een live kerkdienst. Dank je daarvoor.

BS: Graag gedaan.

KA: Wij leerden elkaar kennen in L.A. Wij zaten beide in de amusementswereld. Ik presenteerde tv-programma’s en Danny acteerde en deed stunts voor reclamespotjes. Maar we wisten dat God ons ooit ging roepen om onze krachten te bundelen en dingen te doen in zijn naam. Danny kreeg een paar jaar geleden het gekke plan om naar Indianapolis te gaan.

DA: Vijf jaar geleden verruilden we de palmen in Californië voor de maïsvelden van Indiana.

KA: Wij wilden gezinsvriendelijke programma’s gaan maken waarin God altijd welkom is. Wij postten nagesynchroniseerde programma’s en die vielen in de smaak. Dat bracht ons waar wij nu zijn.

BS: Het moeilijkste van dingen leuk maken, is vaak om ze gezinsvriendelijk te maken. Is dat een uitdaging?

DA: Je kunt denken dat dat lastig is, maar wij zijn daarmee opgegroeid. Wij zagen gezinsprogramma’s altijd met het hele gezin. Wij konden er samen van genieten en dat werkt helend. Samen als gezin lachen. Wij wisten dat wij dat soort programma’s konden maken waar kleinkinderen en grootouders en iedereen ertussenin naar konden kijken.

BS: Jullie maken niet alleen amusement maar jullie doen ook veel aan het bijeenhouden van gezinnen en huwelijken, en dat vind ik prachtig. Jullie zetten je zo in voor stellen. Waarom is dat zo belangrijk?

KA: Wat vaak zwaar valt, is het dragen van andermans lasten. We hebben erg hard moeten vechten voor ons huwelijk. Over de titel van ons boek maakten wij de grap dat het de Weg naar Rampspoed moest heten in plaats van naar Liefde en Lachen. Maar het is prachtig en hoe langer het duurt, hoe mooier het wordt als je je ervoor inzet en het ijzer het ijzer laat scherpen zoals datgene wat God met je partner wil laten gebeuren, gebeurt. Maar het is zwaar werk.

Heilig, maar zwaar. Wij werden geïnspireerd om het te doen door de commentaren op onze video’s. Zo van: jullie hebben zo’n lol samen. Dat moet altijd dikke pret zijn. Zelfs tijdens het schrijven van het boek was het zwaar. Wij ruzieden vaak, heel gênant waar onze kinderen bij waren of als wij naar een coach gingen. Wij wilden er vaak mee kappen maar het was heel helend en onthullend voor ons om dat boek te schrijven.

DA: De video duurde drie minuten, maar de dag duurt 23 uur en 57 minuten langer en daarin benaderen wij het leven heel anders. Wij zien eruit als twee handen op één buik met pruiken op en wij dansen en wij zingen, maar dat is niet de werkelijkheid. Vooral als je als stel Christus vertegenwoordigt ondervind je weerstand, dat er een vijand is die je onder druk zet om je licht te doven. Wat wij in elk geval beseften, was dat wij moesten stoppen met vechten met elkaar en moesten gaan vechten voor elkaar.

BS: Een laatste vraag over het boek. Jullie hebben liefde in dat boek gelegd. Dat lijkt mij duidelijk, maar het andere grote woord was lachen. Waarom gebruiken jullie het woord lachen in jullie boek?

KA: Dat vinden wij een goed teken voor elke gezonde relatie. Iedereen heeft een ander gevoel voor humor. Misschien vind je je wederhelft niet de lolligste thuis maar toen je verkering had of net getrouwd was, heb je vast samen gelachen. Het moet leuk zijn…

DA: Of heb je om elkaar gelachen.

KA: Wat ook maar werkt voor je. Maar de vijand waar wij het over hadden, wil alles afpakken. En lachen en vreugde hoort daarbij. Het is goed om serieus te zijn over je geloof maar wij moeten daar ook vreugdevol in zijn. Dus ook in moeilijke tijden waarin wij veel meer ruziën dan ons lief is…

BS: Verhitte gemoederen.

KA: Want wij zijn heilig, Bobby. Ook die periodes moeten wij dingen doen die de last verlichten en verbinding zoeken. Lachen brengt mensen bijeen. Als jouw publiek een lachbui met elkaar deelt is dat een sociale band, een menselijk contact, een persoonlijke band. Het is goed voor huwelijken om dat te bewaken.

DA: Ons motto komt uit Spreuken 17:22. Een blij hart bevordert de genezing maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Wij weten wat dat doet en wij willen die neerslachtige geest bestrijden met lachen.

BS: Ik wil jullie bemoedigen, ook jullie thuis, ook diegenen met een prima huwelijk. Een goede relatie is als hygiëne. Je moet er altijd aan werken. Het boek heet: The Road to Love and Laughter. Ik moedig jullie aan om het te lezen. Ook als je overweegt te trouwen geeft het je een prima perspectief op een gezonde relatie en huwelijk. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Danny en Kristin Adams.

KA: Dank je. Heel veel liefde.

 

Solo – No More Night door Arnold Geis 

Er zal een tijd komen aarde en hemel zullen voorbijgaan

Het is geen droom God zal die dag alle dingen nieuw maken

Verdwenen is de vloek die me deed struikelen en vallen

Het kwaad is verbannen naar eeuwige hel

 

Geen nacht meer, geen pijn meer

Geen tranen meer, nooit meer huilen

En lof voor de Grote Ik Ben

Wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

 

Kijk om je heen, alle naties buigen om te zingen

Het enige dat klinkt, zijn de lofprijzingen voor Christus, onze Koning

Langzaam worden de namen van het boek gelezen

Ik ken de Koning dus het is niet nodig om te vrezen

 

Geen nacht meer, geen pijn meer

Geen tranen meer, nooit meer huilen

En lof voor de Grote Ik Ben

Wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

 

Kijk, daar, daar is een huis speciaal voor mij bereid

Waar ik voor eeuwig met mijn Heiland zal wonen

 

Er zal geen nacht meer zijn geen pijn meer

Geen tranen meer, nooit meer huilen

En lof voor de Grote Ik Ben

Wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

 

Lof voor de Grote Ik Ben

Wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

 

Koorzang – Glory

Er zal een tijd komen aarde en hemel zullen voorbijgaan

Het is geen droom God zal die dag alle dingen nieuw maken

Verdwenen is de vloek die me deed struikelen en vallen

Het kwaad is verbannen naar eeuwige hel

 

Geen nacht meer, geen pijn meer

Geen tranen meer, nooit meer huilen

En lof voor de Grote Ik Ben

Wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

 

Kijk om je heen, alle naties buigen om te zingen

Het enige dat klinkt, zijn de lofprijzingen voor Christus, onze Koning

Langzaam worden de namen van het boek gelezen

Ik ken de Koning dus het is niet nodig om te vrezen

 

Geen nacht meer, geen pijn meer

Geen tranen meer, nooit meer huilen

En lof voor de Grote Ik Ben

Wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

 

Kijk, daar, daar is een huis speciaal voor mij bereid

Waar ik voor eeuwig met mijn Heiland zal wonen

 

Er zal geen nacht meer zijn geen pijn meer

Geen tranen meer, nooit meer huilen

En lof voor de Grote Ik Ben

Wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

 

Lof voor de Grote Ik Ben

Wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag mijn vriend Jezus vertrouwen en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Woorden van kracht

door Bobby Schuller

Ik herinner mij iets vreemds uit de tijd dat ik probeerde af te slanken. Ik loop soms warm voor een hobby waar ik mij dan helemaal door laat meeslepen. Vraag maar aan mijn vrouw. Een paar jaar geleden deed ik aan hardlopen. Heel fanatiek. Bij ons in de buurt ligt Back Bay, een parcours van 10 mijl, bijna 16 km lang. Ik deed het aanvankelijk met een vriend en ik vond het lopen al mooi genoeg. Daarna wilde ik een bepaalde tijd gaan halen. Mijn beste tijd tot dan toe was 10,5 minuut. Wat wil zeggen dat je 10,5 minuut over een mijl doet. Dus de tien mijl loop je in iets meer dan 100 minuten. Ik probeerde het steeds sneller te doen. Op een ochtend besloot ik dat ik die hardlooptijd voor meditatie ging gebruiken. Ik had een ademgebed geleerd van Brennan Manning. Het is één regel die je telkens herhaalt: Abba, ik behoor U toe. Je ademt in op ‘Abba’ en je ademt uit op ‘ik behoor U toe’ maar dat is moeilijk tijdens het hardlopen. Daarom sloot ik, als het zwaar werd, mijn ogen, focuste op de Heilige Geest en zei Abba, ik behoor U toe. Ik probeerde van mijn hardlopen meer een gebed te maken. Ik ging niet langer mijn tijd verbeteren. Dat vergat ik. Het leidde mij af. Als het zwaar werd, ging ik weer verder met Abba, ik behoor U toe. Dat sprak ik uit terwijl ik rende. Stel je voor, een vent die je voorbij rent en doet van Abba, ik…Spoort die wel, denk je dan. Maar het bijzondere is dat ik toen wel mijn snelste tijd tot dan toe neerzette. Ik had de 10 mijl met 9 mijl per minuut afgelegd. Dat is voor professionals niet bijzonder, maar voor mij was het heel wat. Ik vroeg mij af waarom die keer dat ik niet op mijn tijd lette dat ik ontspannen was en dat gebed uitsprak de geestelijke kracht van het hardop bidden mij fysieke kracht gaf. Vandaag kom ik terug op onze tekst van laatst, uit Jakobus over de kracht van onze woorden. Hoe zoveel van onze cultuur zegt dat wat er in je lichaam gebeurt komt naar buiten via je woorden. Er zijn Bijbelpassages die daar ook over gaan maar de preek van Jakobus lijkt het tegendeel te beweren. Er waren drie beelden die hij gebruikte om ons te helpen denken. Zoals een bit in een paardenmond geven je woorden richting aan je leven. Zie je de omkering? Alles wat ik zeg, verandert mij. Zoals een roer een schip stuurt. Je hebt een groot schip, je hebt wind en je hebt vracht. Maar één klein, onzichtbaar detail in het water bepaalt de koers van het hele schip. In mijn leven bepalen mijn woorden de koers van mijn leven. Niet de vracht, niet de constructie van het schip, maar uiteindelijk is het dat roer. Dat geeft aan waar ik heen ga. Wat als de woorden die ik uitspreek, ook al weerspiegelen ze niet mijn emoties wat als de woorden die ik spreek, een bestemming voor mijn leven creëren? Jakobus zegt ook dat woorden als vonken kunnen zijn. Ze kunnen een heel woud in vuur en vlam zetten. Een enkel woord kan je hele leven verwoesten. Dat weten wij. Je kunt één ding tegen je vrouw zeggen of tegen je gemeente of tegen je bedrijf en je kunt het verder vergeten. Er zit kracht in onze woorden en toch spreken wij ze vaak roekeloos uit. Of omgekeerd, als wij de kracht hebben om leven te geven, zwijgen wij. Een deel van het groeien in christelijke wijsheid als volgeling van Jezus is te leren spreken als het moet, niet te spreken als het niet moet en te leren spreken met woorden die werkelijk kracht hebben. En wat hebben die woorden van ons een kracht. Dit is een belangrijk onderdeel van wat Jezus onderwees. Vooral wanneer wij ons geloof in kracht willen uitdragen. Ik wil vandaag stilstaan bij een van de bekendste citaten van Jezus. Wie tegen deze berg zal zeggen zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen. Dat lezen wij even samen. Ik ga dit eerst even inleiden, want het is een heel hoofdstuk. Jezus en zijn discipelen zijn in een plaats die Bethanië heet. Dat betekent Huis van Pijn. Ze zijn in Bethanië en lopen naar Jeruzalem. Dat is een half uur lopen. Ze moeten de Olijfberg oversteken, afdalen in het dal en dan bereiken ze de tempel op de Tempelberg. Onderweg, maar er staat niet precies waar, ligt een fraai landgoed tussen Bethanië en Jeruzalem. Onderweg naar Jeruzalem is de beklimming van de oostkant van de Tempelberg een hele opgave. Destijds groeiden daar bomen en zo. In de verte ziet Jezus een vijgenboom. Hij heeft honger en de boom staat in blad. Het is een grote groene boom, die er op het eerste gezicht gezond uitziet. Maar er blijken geen vijgen aan te hangen. Ik heb trek, denkt Hij en er hangen geen vijgen aan. En dan zegt Hij hardop: Moge je nooit meer vrucht dragen. En dan gebeurt er niks. Mijn pa had ooit een avocadoboom die hij in San Juan Capistrano plantte. Dat werd een hele forse avocadoboom, maar er groeiden nooit avocado’s aan. Hij zei, moge je nooit meer vrucht dragen. En ze gaan de tempel binnen en dan volgt die beroemde tempelreiniging. Er zijn daar geldwisselaars, waarschijnlijk voor het Pascha. Dus je hebt een hoop toeristen, er gaat veel geld om. Iedereen pikt een graantje mee en er wordt heel wat gehandeld. Het is een vrolijke boel, met veel muziek en amusement. Maar Jezus is razend, om allerlei redenen. Geldwisselaars zijn dieven en ze doen hun werk in het voorhof. Even tussendoor, opvallend genoeg zijn de priesterhof en de vrouwenhof erg klein terwijl het voorhof al gauw 80 à 90 procent van de tempel beslaat. Als gelovigen zien wij de tempel als een model van ons geestelijke hart. Ik heb altijd gevonden dat Gods hart er voor de naties is. En daar leggen ze al hun spullen neer. De ongelovigen doen er niet toe. Dat was in elk geval de opvatting van de Farizeeën en Sadduceeën van die tijd. Ongelovigen doen er niet toe. Gooi maar neer in het voorhof. Jezus veegt de tempel schoon, als in een vlaag van woede. Ik geloof dat het Jesaja is die zegt Is het Jesaja? Ik weet het niet meer. Het Huis van mijn Vader is een gebedshuis maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Hij gooit alles eruit en dan staat er dat de mensen versteld stonden van zijn leer. En dan gaat Hij als een dolle mensen genezen. Ze gaan naar huis. De volgende dag zijn ze weer in Jeruzalem. Ze beklimmen de Tempelberg of dalen af van de Olijfberg. Maar goed, ze kijken naar de tempel. Ze lopen naar de tempel, naar Jeruzalem en ze zien weer die olijfboom. Die waarvan Hij gisteren zei dat die nooit meer vrucht zal dragen. En er staat dat hij morsdood was, tot in de wortels. De vloek was zo krachtig dat die de hele boom doordrongen had. Hij was voor altijd dood. En toen zij er ’s morgens vroeg voorbijgingen zagen zij dat de vijgenboom verdord was, van de wortels af. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen Hem: Rabbi, kijk, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord. Als wij die vijgenboom zien, moeten wij beseffen dat Jezus als rabbi dol is op beeldtaal. Ik denk dat die vijgenboom op de Tempelberg staat. Wat Hij eigenlijk zei, was dat er een geestelijke dood door Israël waarde of door geestelijke mensen in het algemeen. Vaak zien mensen ervan buitenaf bladrijk en groen en levendig uit maar dragen ze geen vrucht. Net als de tempel. Vol muziek, vol mensen en offers en altaarstukken en gewaden en parades, maar van binnen geestelijk dood. De vijgenboom was in zekere zin een profetie. Dit gebeurt er met hen die van buiten vol geestelijk leven lijken maar geen vrucht dragen. Het is zoveel beter om als een boom in de winter te zijn als je van buiten dood lijkt, maar van binnen leeft, dan te zijn als die vijgenboom, die van buiten lijkt te leven maar nooit vrucht draagt. En dat wil de Heer van ons. Een leven dat vrucht draagt. Hij vervolgt, terwijl zij allemaal versteld staan dat Hij die boom met woorden heeft gedood. Hij zei iets tegen die boom en toen was hij dood. Terwijl ze nog napraten over die boom, antwoordt Jezus: Heb geloof in God. Even tussendoor: Als wij zeggen dat het geloof bergen verzet, of zo denken wij Jezus te citeren, maar in Jezus’ tijd duidde je daarmee een doorzetter aan. Iemand die ijverig was en veel goeds deed. Dat is een bergenverzetter. Dus dat was toen al een bekende uitdrukking. Dat haalt Hij hieraan, maar Hij verandert het in deze berg. Heb geloof in God. Want, voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen… De kracht zit hem hier in het woord ‘zeggen’…Tegen welke berg? Deze berg. Deze berg. De Tempelberg. Wij vergeten dat Hij het heeft over déze berg. Iedereen die tegen deze berg, deze dode vijgenboom, dit ding dat van buiten vooral in de IJzertijd of de Romeinse tijd…Ongelooflijk. Een van de grote wereldwonderen. Prachtig. Maar het stelt niets voor. Het is niets waard als hetgeen vrucht draagt. Het heeft geen betekenis. Wat heb je eraan, zegt God. Als het geen vrucht draagt, heb je er niets aan. Als je iets zonder vrucht ziet zoals dit, een vruchteloze berg zoals die spreek je die aan en gooit hem in zee, omdat hij heel weinig waard is. Iedereen die tegen die berg zegt dat hij in zee geworpen moet worden zegt Jezus na wanneer Hij zegt: Verwoest die tempel en ik herbouw hem in drie dagen. Waarop doelt Hij daar? Op de Pinkster-profetie, waarin wij de tempel worden. Hij zegt: Wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal het zal gebeuren wat hij zegt. En dan volgt er iets vreemds dat niets te maken lijkt te hebben met wat Hij zegt. Let op, mensen. Dit is iets wat gelovigen meer dan wat ook in verwarring brengt. Jezus begint hier telkens opnieuw over maar ik heb nooit iemand deze passage horen aanhalen al lijkt het het belangrijkste onderdeel van het hele stuk. Daarom zeg Ik u: Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Vergeef als u tegen iemand iets heeft opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Je kunt geen geestelijke kracht hebben als je niet in vrede leeft met God. En je kunt niet in vrede leven met God als je je naaste niet vergeven hebt. Je kunt niet in vrede leven met God als je een hoekje van je hart reserveert voor verbittering, wrok, ook al is die gericht jegens iemand die jou gekwetst heeft. Een deel van de vrijheid die ons gegeven is, is de keuze te vergeven. Als Jezus leert over het geloof leert Hij over de kracht van het spreken vanuit het geloof geworteld in een leven van vergeving en geworteld in vertrouwen. Het vertrouwen dat wat je zegt, zal gebeuren. Vertrouwen dat wat je zegt, is geworteld in kennis van het Woord van God en zeggen dat wanneer je zo spreekt, dingen zullen veranderen. Zeg allemaal eens rhema. Rhema betekent het gesproken woord. Het is een minder vaak gebruikt woord. Het wordt vooral in de evangeliën gebruikt, wanneer het Woord van God hardop wordt uitgesproken. Als je het Woord van God leest, lees je logos. Als je het hardop leest, is het rhema. Klinkt dat logisch? Rhema gebeurt wanneer de Heilige Geest tot je spreekt via de Bijbel of als Hij Zichzelf door de Heilige Schrift openbaart in kennis. Of rhema gebeurt als het volmaakte Woord van God hardop wordt uitgesproken bijvoorbeeld bij het voorlezen van de Bijbel. Wanneer je uitspreekt wat God wil dat je zegt, is dat rhema, denk ik. Dat is belangrijk voor de schrijvers van Bijbel. Dit zijn enkele passages waar rhema en niet logos is gebruikt. Beschouw ze eerder als gesproken als geschreven. Mattheüs 4:4. Jezus antwoordde en zei, toen Hij verzocht werd door satan: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven maar van elk woord, rhema dus, dat uit de mond van God komt. Of Johannes 15:7. Als u nu in Mij blijft en mijn rhema, mijn woorden in u blijven vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Dat is als het horen van het woord van God in je hart buiten het geschreven woord. Of Efeze 6:17. Inderdaad. Neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord. Dus het zwaard van de Geest is het gesproken woord. Het zwaard van God voeren, is het gesproken woord. Er schuilt dus een bijzondere kracht in het hardop spreken van het Woord van God in je leven. Het is bijna angstaanjagend. Het is intimiderend om hardop voor iemand te bidden als je dat nooit gedaan hebt. Het is intimiderend om van geloof vervulde dingen uit te spreken als je pech hebt. Stel je voor dat het niet uitkomt. Het is zelfs angstaanjagend om dank je wel hardop tegen mensen te zeggen. En toch weten wij allemaal wat een enorme kracht daarin schuilt. Er schuilt iets krachtigs in rhema. Er schuilt iets krachtigs in hardop spreken. Als we geestelijke kracht willen, moeten wij moedig genoeg zijn om tegen de mensen van wie wij houden te zeggen, ik hou van je. Er zitten hier heel wat papa’s die dat nooit tegen hun kinderen hebben gezegd. Ik wil jullie bemoedigen, dat te doen wanneer je je kinderen weer ziet. Veel kerels van mijn leeftijd weten dat hun vader van ze houdt en hun pa zal zeggen dat ze dat ook wel weten maar ze vertellen mij, mijn pa heeft nooit gezegd dat hij van mij houdt. Dit zijn volwassen mannen, bomen van kerels. Mijn pa heeft nooit gezegd dat hij van houdt. Zoiets hardop zeggen is heel erg angstaanjagend voor die papa. Dat soort dingen zeggen is heel moeilijk. Ik wil jullie een laatste beeld laten zien. Een stel kinderen dat een hoop lol maakt elkaar nat spettert. Zo is het met spreken. Als je in een groep spreekt, spetteren woorden. Ik geloof dat als je negatieve dingen hardop zegt, ook in jezelf dat je jezelf dan bespettert. En het omgekeerde geldt ook. Als je dankbare dingen tegen mensen zegt, positieve woorden gebruikt, als je het woord van God hardop uitspreekt, als je liefhebbende en vriendelijke dingen zegt, bespetter je je jezelf ermee. Gewoonlijk spetteren mensen terug. Positief of negatief. Probeer maar eens iemand te beledigen zonder dat je zelf wordt bespetterd. Dat zegt Jezus als Hij zegt: Oordeel niet opdat u niet beoordeeld wordt. Hij heeft het niet over God, maar over andere mensen. Als je mensen beoordeelt, krijg je het deksel op de neus. Jij wordt keihard beoordeeld. Woorden spetteren. Misschien voel je je droog, misschien heb je fris water nodig. Bemoedig mensen en let op hoe je zelf wordt bemoedigd. Denk je dat mensen niet zien wat je doet? Begin mensen te bedanken voor wat ze in jouw leven doen en let op hoe mensen jou gaan bedanken en hoe jij bemoedigd wordt. Woorden spetteren. Woorden hebben kracht en ik moedig je aan te spreken. Als het bit in de mond van een paard, als een roer aan het schip, als een vonk voor een vlam, wat je zegt zal je leven sturen. Wil je een betere richting voor je leven? Spreek de woorden uit die je daarheen brengen.

 

Gebed

Vader, wij houden van U. Wij danken U voor alles wat U doet in ons leven. Wij vragen in Jezus’ naam dat u ons leert het rhema-woord van God te spreken. Ik denk dat iedereen in deze ruimte, ook kinderen, ook mensen die nog steeds met zonde worstelen dat, ongeacht onze plaats in het leven, onze woorden kracht hebben. Laat ons zien wat het betekent om daarin te leven. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen.

 

Video: The Blessing

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen

En hun kinderen en kleinkinderen

Zijn aanwezigheid is voor je

En achter je en naast je

Om je heen, in jou en is met jou

In de ochtend, in de avond

In je komen en je gaan

In je tranen en je vreugde

Hij is voor je

Amen

Woorden van kracht

3 oktober 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan